Terjemahan oleh Tafsir Jalalain al-Suyuti dan al-Mahalli - Terjemahan (2023)

(DIBUKA)

Makkiyyah, 7 Verse.

Surah al-Fatiha diturunkan di Makkiyyah dan mempunyai tujuh ayat termasuk Basllama menurut mereka yang menganggapnya sebagai salah satu ayat, manakala ayat ketujuh Siratal Lazina sampai ke penghujung surah. Jika Basmalah tidak dianggap sebagai salah satu ayat Al-Fatihah maka ayat ketujuh adalah dari Gairil Magdubi hingga akhir surah. Berdasarkan andaian ini, frasa gulu diterima pakai sebelum ayat ketujuh, sehingga ayat ketujuh bertepatan dengan ayat sebelum ayat iyyaka na'budu, yang kesemuanya dianggap sebagai doa hamba Allah.

 1. (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)
 1. (Segala puji bagi Allah) Ayat ini merupakan lafaz baharu dengan maksud pujian kepada Allah dan makna yang terkandung di dalamnya iaitu Allah SWT jualah yang memiliki segala pujian yang diungkapkan oleh semua hamba-Nya. Atau maksudnya ialah Allah yang patut kamu puji. Lafaz Allah ialah nama yang berhak disembah (Tuhan Semesta Alam), maksudnya Allah jualah yang mempunyai pujian seluruh makhluk-Nya yang terdiri daripada manusia, jin, malaikat, binatang melata dan lain-lain. Setiap satu ini dipanggil alam: jadi ada alam manusia, alam jin, dan sebagainya. Lafaz al-alamina adalah bentuk jamak dari alam, yang umumnya menggunakan huruf ya dan huruf nun di akhir. Alam semesta adalah tempat tinggal (tanda) kerana ia adalah tanda kewujudan yang menciptanya.
 1. (Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), iaitu yang mengasihani, rahmat mengharap kebaikan kepada yang menerimanya.
 1. (Yang menguasai hari pembalasan) pada hari kiamat. Lafaz Yaumuddin disebut secara khusus kerana pada hari itu tiada yang berkuasa melainkan Allah SWT. Sendiri, menurut firman Allah SWT:

Siapakah pemilik kerajaan pada hari ini (Hari Penghakiman)? Ia adalah kepunyaan Allah Yang Maha Berkuasa. (QS, 40 Al-Mumin, 16)

Bagi mereka yang membaca Maliki, maknanya menjadi "Dia yang memiliki segala sesuatu pada hari kiamat." Atau Dialah yang memiliki sifat ini selama-lamanya seperti sifat-sifat-Nya yang lain iaitu seperti Gafiruzzanbi (Orang yang mengampuni dosa). Oleh itu, kalimat dengan Yaumidin sebagai sifat Allah adalah sah kerana ia marrifah (dibenarkan).

 1. (Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan), ertinya hanya kepada-Mu kami menyembah sebagaimana kami menyembah-Mu dan kepada yang lain, dan kami memohon pertolongan kepada-Mu hanya dalam urusan hamba-hamba-Mu dan yang lain.
 1. (Pimpinlah kami ke jalan yang lurus) bermaksud pimpinlah kami ke jalan yang lurus sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut, iaitu:
 1. (Jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat kepada mereka) dengan petunjuk dan petunjuk-Mu, maka diperjelaskan lagi maksudnya dalam ayat seterusnya - (bukan cara orang-orang yang dimurkai), iaitu orang-orang Yahudi - (tidak ada) dan lain-lain - (orang-orang yang sesat), iaitu Nasrani. Kelebihan penjelasan ini ialah mereka yang dipimpin bukan orang Yahudi mahupun Kristian. Allah Maha Mengetahui dan hanya kepada-Nyalah kembali segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta selawat serta salam selama-lamanya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan kekuatan, melainkan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.

(LEMBU betina)

Madaniyyah, 286 ayat. Kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina semasa haji perpisahan.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

SW1

 1. (Alif lam saya) Allah lebih mengetahui maksudnya.
 1. (Kitab ini), iaitu yang dibacakan oleh Muhammad. (Tiada keraguan) atau keraguan - (di dalamnya) bahawa ia benar-benar dari Allah. Frasa negatif ialah predikat subjek "buku ini", manakala kata tanda "ini" digunakan sebagai kata penghormatan - (menjadi pemimpin) - digunakan sebagai predikat kedua pemimpin menjadi - (untuk orang alim) bermaksud mereka yang berusaha untuk menjadi orang yang bertaqwa dengan mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan untuk melindungi diri mereka daripada api Neraka.
 1. (Orang-orang yang beriman), orang-orang yang beriman - (kepada ilmu ghaib), iaitu apa yang tidak nampak pada mereka, seperti kebangkitan, syurga dan neraka, - (dan mengerjakan solat), iaitu mengerjakannya dengan betul, - ( dan sedikit dari apa yang kami berikan kepada mereka) yang kami berikan kepada mereka untuk nafkah mereka - (belanjakan) belanjakan di jalan ketaatan kepada Allah.
 1. (Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu), iaitu Al-Quran, - (dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu), iaitu Taurat, Injil dan lain-lain, - (dan keselamatan antara satu sama lain ialah nyawa. ), iaitu, mereka tahu pasti.
 1. (Iaitu) orang-orang yang memenuhi sifat-sifat di atas, (yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung) yang berjaya sampai ke Syurga dan terlepas dari azab Neraka.
 1. (Orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain adalah sama bagi mereka sama ada kamu beri amaran atau tidak, baca: a-anzartahum, ertinya dengan dua hamzah dengan penekanan. Hamzah kedua juga boleh dicairkan dalam alif kepada satu hamzah sahaja Ianya. lama untuk membaca - (atau jika anda tidak memberi amaran mereka tidak akan percaya) Allah mengetahui jadi jangan harap mereka percaya!Inzar atau amaran bermaksud pemberitahuan dengan ancaman.
 1. (Allah menutup hati mereka) ertinya hati mereka telah dimeteraikan sehingga tidak dapat dimasuki sesuatu kebaikan, (dan pendengaran mereka) bererti tertutuplah alat atau sumber pendengaran mereka sehingga mereka tidak dapat memperoleh apa-apa faedah dari kebenaran yang mereka terima. , - (dan mata mereka tertutup) dengan kain yang menutupi mereka, supaya mereka tidak melihat kebenaran (dan atas mereka azab yang besar), yang pedih lagi kekal. Terhadap orang-orang munafik diwahyukan:
 1. (Di antara manusia ada yang berkata: Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu hari kiamat, kerana hari itu adalah hari terakhir - (tetapi mereka tidak beriman). Perkataan "manusia" menjadi ditekankan di sini. , serta kata ganti nama "dia".
 1. (Mereka akan menipu Allah dan orang-orang yang beriman), iaitu dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekufuran mereka untuk menjaga diri mereka daripada hukum-hukum dunia (sementara hanya menipu diri sendiri), kerana musibah tipu daya mereka akan kembali menimpa mereka. Di dunia ini rahsia mereka juga didedahkan oleh Allah Rasul-Nya, manakala di Akhirat mereka mendapat azab penuh (tetapi tidak menyedarinya) dan tidak menyedari penipuan mereka sedang berlaku ke atas diri mereka sendiri. Mukhada'ah atau penipuan di sini timbul daripada satu pihak, maka ia bukanlah kesatuan antara dua pihak. Contoh lain ialah mu'agabatul-lis, bermaksud menghukum pencuri. Menyebut Allah hanyalah salah satu gaya percakapan. Menurut sebuah qiraat, ia bukanlah Wama Yasy'urun, tetapi Wama Yakhda'un, yang bermaksud "tetapi mereka tidak dapat menipu".
 1. (Terdapat penyakit dalam hati mereka) berupa keraguan dan kemunafikan yang menyebabkan penyakit atau kelemahan dalam hati mereka. (Maka Allah menambah penyakit mereka) dengan menurunkan Al Quran yang mereka dustakan. - (Dan baginya azab yang pedih) - (untuk dustanya). Yukazzibun membaca dengan tashdid bermaksud sangat menipu, iaitu terhadap Nabi Allah, dan tanpa tashdid yakzibun, iaitu berdusta, iaitu berpura-pura beriman apabila tidak beriman.
 1. (Dan jika dikatakan kepada mereka), iaitu bagi orang-orang munafik: "Janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi", iaitu janganlah kamu beriman dan sesat dari iman. — (Mereka akan berkata: “Kami berbuat baik”). Dan tidak akan ada dalam tindakan kita yang akan membawa kepada kemusnahan. Kemudian Allah Taala berfirman dalam menyangkal firman-Nya:
 1. (Ingat!) Panggilan bangun. – (Sudah tentu, mereka yang melakukan kejahatan, tetapi mereka tidak tahu) hakikatnya.
 1. (Apabila mereka diberitahu: "Berimanlah sebagaimana orang lain telah beriman"), iaitu sebagaimana para Sahabat Nabi (SAW) beriman. – (Mereka akan berkata: Adakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang jahil beriman?) Dengan kata lain, kami tidak akan bertindak sebagai orang-orang yang jahil! Kemudian Firman Allah menolak kata-kata mereka: - (Sungguh, mereka bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui) ini.
 1. (Dan jika mereka ada). Asalnya laqiyu, dammah itu tidak dibuang kerana beratnya pada lidah, dan ya' itu sendiri kerana mendapati sukun dengan wau lalu menjadi laqu. (Demi orang-orang yang beriman, mereka berkata: "Kami telah beriman." Dan apabila mereka berpisah dari orang-orang yang beriman dan kembali - (kepada syaitan-syaitan mereka), iaitu kepada pemimpin-pemimpin mereka. - (Mereka berkata: "Kami bersama kamu") , iaitu kami bersama kamu dalam agama (kami mempersendakan kamu) dan berpura-pura beriman.
 1. (Allahlah yang memperolok-olokkan mereka), iaitu memperolok-olokkan mereka sebagai balasan, - (dan meninggalkan mereka), tertipu - (dalam kesesatan mereka), iaitu melintasi sempadan kerana kekufuran, - (dilemparkan) ke dalam keadaan kacau-bilau tanpa tujuan atau genggam .
 1. (Merekalah yang membeli lencongan untuk orientasi), iaitu mereka menerima lencongan untuk orientasi, - (maka pekerjaan mereka bukanlah kebahagiaan), sebaliknya, mereka adalah orang yang rugi kerana mereka membawa ke neraka, yang selamanya dia. rumah. – (Dan mereka tidak mendapat petunjuk) dengan apa yang mereka kerjakan.
 1. (Misalnya) adalah seperti kemunafikannya - (seperti orang menyalakan atau menyalakan api dalam gelap - (dan setelah menerangi atau bersinar - (apa yang ada di sekelilingnya)) supaya dia melihat, mendapat cahaya, dan yakin dengannya. dia takut - (Allah menghilangkan juga cahaya yang menyinari mereka) untuk memadamkannya sehingga mereka tidak mengetahui jalan dan dalam ketakutan.” Mereka itulah orang-orang munafik yang akan mengucapkan kalimah-kalimah iman apabila mereka mati mereka ditimpa ketakutan dan azab.
 1. (Mereka tuli) terhadap kebenaran, yang bermaksud mereka tidak akan menerima kebenaran yang mereka dengar - (bisu) untuk kebaikan, sehingga mereka tidak dapat berkata-kata - (buta) untuk jalan kebenaran dan petunjuk Allah, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. , - (yang mereka tidak akan kembali) kerana tipu daya.
 1. (Atau) perumpamaannya (seperti hujan lebat), iaitu seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat, perkataan sayyibin berasal daripada saba-yasubu, ertinya turun, - (dari syurga), iaitu daripada awan, iaitu di dalam awan: kegelapan (tebal), (dan guruh), iaitu malaikat yang mengawasinya. Yang lain berkata suara malaikat, - (dan kilat), iaitu, kilat sonik yang dia buat untuk menegur, -, (meletakkan), iaitu, orang yang ditimpa hujan lebat - (jarinya) iaitu , dengan hujung jari, - (di telinga, daripada), iaitu kerana - (bunyi kilat) yang terlalu kuat tidak kedengaran, kerana - (takut mati) apabila mereka mendengar. Mereka itulah orang-orang yang apabila diturunkan Al-Quran kepada mereka, mereka menyebut kekufuran, yang diibaratkan dengan kegelapan yang nyata, ancaman yang diibaratkan dengan guruh, dan keterangan yang jelas, yang diibaratkan dengan kilat, mereka tidak menutup matanya. dan telinga dengannya untuk didengari di sana, kerana takut terpengaruh dan cenderung untuk beriman, yang akan membawa mereka meninggalkan agama mereka, yang bagi mereka sama dengan kematian. – (Dan Allah meliputi orang-orang kafir), baik dengan ilmu pengetahuan dan kekuasaan-Nya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput darinya.
 1. (Hampir) bermaksud dekat - (petir menyambarnya) genggamlah dia dengan cepat. - (setiap kali petir menyambar mereka, mereka akan melalui), iaitu, dalam cahayanya atau di bawah sinarnya, - (dan apabila kegelapan menimpa mereka mereka berhenti) sebagai ilustrasi bukti ayat-ayat Al-Quran yang membingungkan mereka. hati. Mereka membenarkannya selepas mendengar apa yang mereka suka, jadi mereka berhenti melakukan apa yang mereka benci. (Insya Allah dia akan memadamkan pendengaran dan penglihatannya) baik di luar mahupun di dalam. – (Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) Dia menghendaki termasuk yang disebutkan di atas.
 1. (Wahai manusia!), iaitu penduduk Mekah, - (menyembah kamu) untuk mentauhidkan atau mengagungkan - (Tuhan kamu yang menciptakan kamu) sebelum kamu berada dalam keadaan ketiadaan - (dan) Dia juga menciptakan - (orang-orang yang sebelum itu). kamu supaya kamu takut) bererti terpelihara daripada azab dan azabNya kerana beribadat kepadaNya. Pada asalnya, la'alla menyatakan harapan, tetapi dalam Firman Allah ia menyatakan kepastian.
 1. (Dialah yang) menciptakan - (untuk kamu bumi sebagai hamparan), iaitu hamparan yang tidak terlalu keras dan tidak pula selembut yang tidak mungkin hidup kekal (dan langit sebagai bayang-bayang) daripada Atap - (dan Dia menurunkan air hujan dari langit dan mengeluarkan daripadanya), iaitu pelbagai - (buah-buahan sebagai makanan untuk kamu) supaya kamu dapat makan dan menggembalakan ternakan kamu, - (maka janganlah kamu mempersekutukan Allah), iaitu sekutu-sekutu - (sedang kamu mengetahui) bahawa Dia adalah Pencipta, tetapi mereka tidak dapat mencipta apa-apa, jadi mereka tidak layak dipanggil tuhan.
 1. (Jika kamu mempunyai keraguan) atau keraguan - (tentang apa yang Kami wahyukan kepada hamba Kami), iaitu tentang Al-Quran yang Kami turunkan kepada Muhammad yang benar-benar datang dari Allah - (maka tulislah surat yang serupa kepadanya) pada kad yang didedahkan. Min mislih, makna min dari, disini berarti penjelasan atau penjelasan, artinya sebanding dengannya baik dalam kedalaman makna maupun keindahan kata-kata dan penggambaran yang ghaib dll. Dengan “Sura” berarti susunan kalimat yang bermakna yang mempunyai permulaan dan penghujung dan terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga rangkap. – (Dan panggillah saksi-saksi kamu), iaitu tuhan-tuhan kamu yang kamu sembah (selain Allah) untuk menjadi penolong-penolong kamu, – (jika benar!) bahawa Al-Quran itu adalah rekaan dan kenyataan Muhammad semata-mata, maka cubalah ia' Adakah anda juga lelaki yang fasih seperti Muhammad?

Apabila mereka tidak dapat memenuhi permintaan ini, Allah Ta'ala berfirman:

 1. (Dan jika kamu tidak dapat melakukan yang tersebut kerana kelemahan dan ketidakmampuan kamu (dan tentu kamu tidak akan mampu) maka selama-lamanya kerana mukjizat Al-Quran itu menghalangnya, - (maka berhati-hatilah kamu dengan neraka) berimanlah kamu kepadanya Allah dan berimanlah kamu kepadanya. , bahawa Al-Quran itu bukanlah bahasa manusia - (yang tongkatnya terdiri daripada manusia iaitu orang kafir) (dan batu), contohnya mereka yang menggunakannya untuk membuat patung dan berhala Ini bermakna api di Neraka adalah sangat panas dan dibakar oleh manusia dan batu sehingga tidak seperti api di dunia yang hanya boleh dibakar dengan kayu api atau apa-apa sahaja (disediakan kepada orang kafir) untuk bahan bakar.. bermakna menyeksa mereka ayat terakhir boleh menjadi ayat baru atau menyatakan a fakta biasa.
 1. (Dan sampaikanlah berita gembira) sampaikanlah - (kepada orang-orang yang beriman) yang membenarkan Allah - (dan mengerjakan kebaikan), baik yang wajib mahupun yang dianjurkan - (bahawa) - (untuk mereka disediakan Syurga) bahawa Syurga yang mempunyai pokok-pokok dan rumah-rumah - , ( mengalir di bawah) ertinya di antara hutan dan mahligai, - (sungai) ertinya air yang berada di dalam sungai kerana sungai bermaksud penggalian yang memanjang di mana air mengalir kerana ia adalah air yang telah menggali atau menyuburkan, dan menetapkan "aliran" dalam parit itu dipanggil. "majaz" atau perlambangan. - (Setiap daripada mereka mendapat makanan di dalam syurga) bermakna mereka menerima makanan. (Dalam bentuk buah-buahan, mereka berkata: "Ini telah diberikan kepada kami dahulu", iaitu sebelum kami masuk syurga, kerana buah-buahan dan harta masing-masing serupa (dihidangkan) atau dipetik -. ( dalam keadaan yang serupa), iaitu warna, tetapi berbeza rasa, - (dan diberikan wanita), iaitu wanita cantik dan lain-lain, - JADI (yang bersih) bersih dari haid dan kekotoran yang lain, - (dan mereka kekal di dalamnya. kekal), supaya mereka tidak akan binasa dan tidak dijauhkan daripadanya.
 1. Untuk menyangkal kata-kata orang Yahudi: "Apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebut perkara-perkara najis ini", i. dan kepada labah-labah dalam ayat-Nya "Mereka tidak seperti labah-labah," Allah telah menurunkan: (Sesungguhnya Allah tidak teragak-agak untuk membuat) atau mengambil - (Perbandingan) bertindak sebagai Maful awal atau objek pertama, manakala - (apa jua pun ) kata iringan yang beranotasi dengan kata-kata di belakangnya menjadi maful sani atau objek kedua yang bermaksud contoh perbandingan apa-apa, atau boleh menjadi kata tambahan untuk menambah kehinaan manakala kata-kata di belakangnya menjadi maful Sani - (nyamuk), iaitu. serangga kecil, (atau lebih tinggi daripada itu) bermakna lebih besar daripada itu, maksudnya Allah tidak mahu mengabaikan perkara-perkara ini kerana ia mengandungi hukum-hukum yang perlu dijelaskan ia selamat, bahawa maksud perumpamaan itu benar), sesuai dan sesuai. kepada keadaan itu, – (dari Tuhan mereka, tetapi orang-orang kafir berkata: “Apakah yang Allah maksudkan dengan menjadikan ini perumpamaan? ?” Masalan atau perumpamaan berfungsi dengan e tamyiz bermaksud "melalui simile ini" bermaksud "jika", ia adalah kata tanya yang disertai dengan kritikan dan berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Manakala za bermaksud "apa" dan silahnya atau kata-kata yang menyertainya menjadi -si khabar atau predikat, maka maksudnya ialah "apa gunanya?"

Sebagai tindak balas kepada ini, Allah berfirman: - (Allah menipu dengannya), iaitu, dengan perumpamaan bandingan ini - (banyak manusia) berpaling daripada kebenaran kerana mereka tidak beriman kepadanya (orang-orang yang diberi petunjuk), iaitu di antara orang-orang orang yang beriman, kerana mereka membenarkannya dan mempercayainya. – (Tetapi orang-orang yang disesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik), iaitu orang-orang yang sesat dan menderhaka kepadanya.

 1. (Mereka yang) Na'at atau Sifat - (memungkiri janji Allah) melanggar kewajipan yang Allah telah letakkan ke atas mereka dalam Kitab Suci dalam bentuk iman kepada Nabi Muhammad. – (setelah berdirinya), selepas perjanjian itu ditetapkan, – (dan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk disatukan), iaitu beriman kepada Nabi (SAW) dan orang lain serta bergabung dengannya. Ungkapan "bersambung" menjadi kata ganti bagi "dengan" (dan melakukan kejahatan di bumi) orang-orang yang melakukan dosa dan berpaling dari iman - (ialah) yang mempunyai sifat-sifat yang digambarkan - (orang-orang yang rugi) kerana mereka tinggi di sana. adalah neraka selama-lamanya.
 1. (Mengapa kamu tidak percaya?) Oh Mekah! – (Dalam Allah, apabila) sesungguhnya – (kamu telah mati), iaitu ketika kamu masih benih di atas rusuk bapa kamu (lalu Dia menghidupkan kamu) dalam perut ibumu dan di dunia, mempunyai roh yang bernafas di dalam kamu. badan. Maksudnya di sini adalah untuk menyatakan rasa terkejut terhadap ketidakpercayaannya apabila terdapat bukti yang mencukupi, atau ia juga boleh menjadi celaan dan kecamannya (sehingga dia membunuh kamu) pada saat kematian kamu (jadi dia membangkitkan kamu) pada kebangkitan (begitu juga. ). dikembalikan kepadanya). ), iaitu, selepas kebangkitan, Dia memberi ganjaran kepadanya untuk perbuatannya. Sebagai sebab kemungkinan kebangkitan, Allah berfirman:
 1. (Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu), iaitu Dia menciptakan bumi beserta isinya, (segala-galanya) untuk kamu mengambil manfaat dan membuat perbandingan, - (maka Dia bermaksud menciptakan) maksudnya setelah Dia menciptakan. bumi, dia juga berniat untuk mencipta hunna sebagai kata nama (langit, jadi dia menjadikan langit).

Hunna sebagai kata ganti nama bermaksud syurga. Maksudnya ialah Dia yang menjadikan mereka, sebagaimana juga terdapat dalam faqadahunna yang lain, yang bermaksud "kemudian Dia menjadikannya" - (langit yang tujuh dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu) digunakan secara Mujmal (pendek) atau dalam Mufassal (terperinci) ditentukan. . ) ), yang bermaksud "Allah, siapakah yang dapat mencipta mereka dari awal dan siapa yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada kamu, adakah dia dapat menghidupkan kamu semula?"

 1. (Dan) ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi) untuk mewakili-Ku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-Ku ke atasnya, iaitu Adam! – (Mereka berkata: “Mengapa kamu hendak melakukan sesuatu di bumi yang akan merosakkannya), iaitu melakukan maksiat – (dan menumpahkan darah), iaitu membunuh, sebagaimana juga jin yang mendiami bumi? Apabila mereka melakukan kerosakan, Allah mengutus malaikat untuk menyerang mereka dan mereka dibuang ke pulau-pulau dan gunung. (Tetapi kami sentiasa memuliakan kamu), iaitu kami sentiasa bertasbih – (memuji kamu), iaitu membaca subhanallahi wabihamdih, iaitu “Maha Suci Allah dan aku memujimu” – (dan membersihkan diri), kamu daripada dibersihkan daripada apa yang tidak layak untuk awak. Lam dalam Laka hanyalah kata tambahan, manakala kalimat yang bermula dengan perkataan "semasa" bertindak sebagai syarat atau menunjukkan keadaan dan maksudnya ialah "tetapi kami lebih layak digelar Khalifah!" - Allah berfirman :- (" Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui") tentang faedah atau kepentingan yang melekat pada nama Allah dan bahawa di antara anak-anak lelaki dan perempuannya ada yang taat dan ada yang mengingkari apa yang diuji dan berlaku keadilan di antara kamu. Mereka berkata, “Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih bijak daripada kita, kerana kami adalah orang yang mula-mula melihat apa yang tidak dilihatnya.” Kemudian Allah menciptakan Adam dari tanah atau tanah, mengambil segenggam dari tiap-tiap naungannya atau mewarnainya. , mencampurkannya dengan pelbagai jenis air, membentuknya dan meniupkan roh mereka ke dalamnya sehingga ia menjadi makhluk yang dapat merasakan setelah ia menjadi makhluk, benda beku, tidak bernyawa.
 1. (Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama), iaitu nama-nama benda - (semuanya), bahkan pinggan kecil, tempayan air, dan sebagainya, dan meletakkan pengetahuan tentangnya dalam hatinya - (lalu Dia menurunkannya ) Iaitu benda-benda yang ternyata bukan sahaja benda mati, tetapi juga makhluk yang berakal, – (kepada malaikat, Allah berfirman) untuk menyudutkan mereka: ((Beritahu saya) sebutkan: – (nama mereka), bahawa ialah, nama-nama benda - (jika anda betul) yang tiada siapa yang lebih mengetahui daripada anda di antara makhluk yang saya ciptakan, atau yang telah memberi anda hak yang lebih besar untuk menjadi Khalifah. Daripada "tindak balas bersyarat" diberikan dalam sebelumnya. ayat.
 1. (Mereka berkata, "Maha Suci Engkau"), yang bermaksud bahawa kami tidak boleh membantah kehendak dan rancangan-Mu - (Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami) - tentang perkara-perkara ini. – (Sesungguhnya Engkau adalah) sebagai peneguhan perkara di atas, – (Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui), sehingga tidak ada seorangpun yang luput dari pengetahuan dan kebijaksanaan-Mu.
 1. (Allah berfirman:) – (Wahai Adam, beritahu mereka) iaitu malaikat – (nama mereka), iaitu benda-benda. Kemudian dia menyebut nama masing-masing dan hikmah penciptaan mereka oleh Allah. – (Apabila memberitahu mereka nama-nama benda tersebut, Allah berfirman) untuk mencela mereka: – (Aku tidak memberitahu kamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi), iaitu Aku mengetahui apa yang ada pada kedua-duanya tersembunyi. daripada mereka, - (dan mengetahui apa yang anda hasilkan), iaitu, apa yang anda katakan: "Mengapa anda membuat ... dsb.?" - (dan apa yang kamu sembunyikan), iaitu apa yang kamu sembunyikan, seperti "Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih bijak daripada kita".
 1. (Dan) ingatlah - (ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam!") Yakni rukuklah kamu, - (lalu mereka sujud, kecuali syaitan), iaitu nenek moyang jin yang termasuk golongan malaikat - (dia teragak-agak) dia tidak sujud - (dan menyombongkan diri) bahawa dia lebih tinggi daripada Adam - (dan syaitan itu termasuk orang-orang yang kafir) dalam ilmu Allah SWT.
 1. (Dan Kami berfirman: "Hai Adam, tinggallah"), iaitu dirimu sendiri, yang kedua, yang kamu jadikan penguat dan disambungkan kepada yang pertama, ditunjukkan sebagai Damir atau kata ganti yang tersembunyi - (dengan isterimu), itu disebut. Hawa, yang diciptakan daripada rusuk kiri Adam. – (di dalam syurga ini dan makanlah makanannya) – (yang melimpah ruah) dan tidak diharamkan – (di mana sahaja yang kamu kehendaki, tetapi jangan mendekati pokok itu) pokok anggur atau tangkai gandum ini atau apa-apa yang lain, iaitu jangan kamu makan daripadanya. buah mereka - (sehingga mereka menjadi lalim) atau durhaka!
 1. (Lalu mereka diperdayakan oleh syaitan) oleh syaitan, dan selepas qiraat fa-azalahuma bermaksud "lalu syaitan mengeluarkan mereka" - (daripada ini), iaitu keluar dari syurga mereka menipu dan berkata: "Adakah mereka suka Melihat kamu menunjukkan sejenis pohon yang kekal yang akan memelihara hidup kamu?Inilah Syajaratul Kuldi atau Pohon Keabadian.Mereka tidak lupa bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka hanya memberi nasihat dan cadangan yang baik.Kemudian Adam dan Hawa memakan buah-buahan itu (dan Allah mengambil mereka dari keadaan kamu berada), iaitu dari nikmat syurga (dan Kami berfirman: Turunlah! (Dan Kami berfirman: Turunlah kepada kamu!)), iaitu kepada bumi, iaitu kamu dan anak cucu kamu, - (sebahagian kamu) sebahagian daripada anak cucu kamu (menjadi musuh bagi sebahagian yang lain) kerana aniaya sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, - (dan bagi kamu ada tempat kediaman. di bumi ), iaitu tempat tinggal - (dan nikmati) dalam bentuk hasil tumbuh-tumbuhan anda, yang anda boleh menghayati dan menikmati, - wedi (ha masa tertentu), i. H. sehingga kematianmu.
 1. (Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), yaitu dengan ilham-Nya kepadanya, menurut suatu qiraat Adama nasab dibaca sedangkan kalimat dibaca rafa’, sehingga makna kalimat “kemudian sebuah kalimat” menjadi. daripada Tuhannya datang kepada Adam”, yang bermaksud rabbana zalamna anfusana – ayat – bermaksud “Wahai Tuhan kami, kami telah membahayakan diri kami sendiri, ………… dan seterusnya”. Kemudian Adam berdoa dengan ayat ini.- (Lalu Allah menerima taubatnya), maksudnya Dia mengampuni dosanya. – (Sesungguhnya Dia sering menerima taubat) terhadap hamba-hamba-Nya (dan Penyayang) terhadap mereka.
 1. (Kami berkata: "Turunlah dari sana"), iaitu dari syurga! (Semuanya) Dia mengulangi dan menyambung ayat pertama - (juga jika) asalnya dari in-ma, yang ditakdirkan menjadi imma, bermakna jika - in adalah huruf bersyarat - dan ma adalah tambahan. – (Petunjuk-Ku datang kepadamu) dalam bentuk sebuah kitab dan rasul, – (yang kemudian mengikuti Petunjuk-Ku) dan beriman kepada-Ku dan beramal soleh dan taat – (tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka menangis. ), iaitu di akhirat, kerana mereka akan masuk syurga.
 1. (Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami) mendustakan Kitab-kitab Kami - (mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya) mereka kekal di dalamnya, tidak mati dan tidak (pula) ditinggalkan.

40 (Wahai bani Israel!) merujuk kepada anak-anak dan cucu-cucu Ya'qub. (Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku kurniakan kepadamu, iaitu nenek moyangmu, berupa penyelamatan daripada aniaya Firaun, terbelahnya lautan, terangkatnya awan, dan lain-lain janjimu kepada-Ku) yang telah kamu berikan kepada-Ku. dahulu (dan tunaikanlah janjimu kepadaku) yang telah kamu janjikan kepadaku dahulu berupa iman kepada Muhammad - (pasti aku akan tunaikan janjiku kepadamu) berupa pahala dan masuk syurga (dan hanya aku anda perlu takut) supaya anda tidak berani mungkir janji ini dan anda tidak perlu takut kepada sesiapa lagi.

 1. (Dan percayalah kepada apa yang telah Aku utuskan) iaitu Al-Quran - (yang mengesahkan apa yang ada pada kamu) iaitu Taurat dari segi persamaan dalam tauhid misi kenabian Muhammad - (dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama meraguinya) iaitu berkata tentang Ahli Kitab, kerana orang-orang yang ketinggalan hanya akan mengikuti sikap dan perbuatan mereka (dan tidak akan menjual) tidak akan menukar (ayat-ayatku) yang tertulis dalam tulisan mereka pada sifat-sifat dan sifat-sifat Muhammad (dengan harga yang lebih rendah) oleh pengganti yang bernilai rendah dalam bentuk barangan duniawi. Maksudnya, jangan sembunyikan mereka kerana takut tidak lagi menerima manfaat yang telah kamu terima daripada nenek moyang kamu - (dan hanya kepada-Ku kamu harus takut) bermakna takut dalam pengertian itu dan bukan kepada-Ku.
 1. (Dan janganlah kamu campur adukkan) - (perkara yang benar) yang Aku wahyukan kepada kamu - (dengan perkara yang salah) yang kamu ada-adakan - (dan) tidak - (menyembunyikan yang hak) berupa sifat-sifat dan sifat-sifat Muhammad - ( sedang kamu mengetahui) bahawa ia adalah betul.
 1. (Dan sembahyang, menunaikan zakat dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk) bererti sembahyang bersama Muhammad dan para sahabatnya. Maka Allah SWT. dia menasihati para ulamanya, yang pernah memerintahkan kaum kerabatnya yang telah memeluk Islam: "Tetaplah kamu dalam agama Muhammad, kerana ia adalah agama yang benar!"
 1. (Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan), iaitu beriman kepada kerasulan Muhammad - (sementara melupakan diri sendiri) sehingga kamu lalai dan enggan mempercayainya - (ketika membaca kitab), iaitu Taurat yang terkandung di dalamnya. ancaman atau hukuman mereka yang tidak menyelaraskan kata-kata mereka dengan perbuatan mereka! - (Tidakkah anda fikir?). Apakah akibat perbuatan buruk anda sehingga anda sedar? Yang dipersoalkan dan dikecam ialah ayat “apabila lupa.... dan lain-lain".
 1. (Mintalah pertolongan) untuk menangani masalah atau kesukaran anda - (melalui kesabaran) menahan diri daripada perkara yang tidak baik - (dan solat). Disebutkan secara khusus di sini untuk menunjukkan kepentingan solat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa apabila Nabi saw dikhawatirkan sesuatu masalah, baginda akan segera berdoa. Yang lain mengatakan kata-kata ini ditujukan kepada orang Yahudi yang, kerana tamak dan keinginan untuk kedudukan, tidak dapat percaya. Maka mereka diperintahkan untuk bersabar, iaitu puasa kerana puasa itu dapat menghilangkannya, dan solat kerana ia dapat menimbulkan khusyuk dan menghapuskan kejahilan. - (Dan sesungguhnya yang demikian itu bermaksud) sembahyang - (amat berat) akan menjadi sukar - (kecuali bagi orang-orang yang khusyuk) yang cenderung kepada ketaatan.
 1. (Orang-orang yang yakin) - (bahawa mereka akan mendapati Tuhannya) pada hari kiamat - (dan bahawa mereka akan kembali kepada-Nya), iaitu di akhirat, dan Dia akan memberi balasan kepada mereka di atas amalan mereka.
 1. (Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu), iaitu bersyukurlah terhadap mereka dengan mentaati-Ku – KRS, (dan ingatlah juga bahawa Aku telah memberi nikmat kepadamu), iaitu kepada nenek moyangmu – (pada penduduk dunia), iaitu orang-orang pada zamannya.
 1. (Dan takutlah kamu) - (hari yang kamu tidak dapat melawan) - (seseorang terhadap yang lain, walaupun sedikit), iaitu pada hari kiamat -, (dan tidak akan diterima) ada yang membaca tuqbalu – dengan ta – dan sebahagian yuqbalu – dengan ya – (yang syafaatnya) bermakna bahawa pada hari kiamat tidak ada pemberi syafaat dan tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan pemberi syafaat (tanpa tebusan) (dan mereka tidak akan ditolong) bermakna terlepas daripada azab Allah.
 1. (Dan) ingatlah - (apabila kita lepaskan mereka) ertinya nenek moyang mereka, ini dan kata-kata berikut ditujukan kepada generasi di zaman Nabi kita, mengenai nikmat yang dikurniakan kepada nenek moyang mereka untuk diingat dan beriman kepada Allah Ta'ala - (dari keluarga firaun yang merasai kamu) bermaksud menimpakan - (seburuk-buruk seksaan) bermaksud seksaan yang amat berat.Istilah itu ialah 'benda' bagi kata ganti nama diri yang didapati bermaksud kamu untuk membebaskan. - (Mereka membunuh) adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya - (anak lelaki mereka) - (dan dibiarkan hidup) bermaksud tidak membunuh - (anak perempuan mereka). Ini adalah kerana ramalan tukang tilik bahawa akan lahir seorang anak lelaki bagi Bani Israel yang akan menghilangkan kerajaan Firaun. - (Dan yang demikian itu adalah) azab atau pelepasan - (penghakiman) cubaan atau nikmat - (sangat besar dari Tuhanmu)?
 1. (Dan) ingatlah - (ketika kami berpisah) Kami berpisah - (kerana kamu) - (laut) supaya kamu dapat masuk dan menyeberanginya semasa melarikan diri daripada musuh kamu - (supaya kami menyelamatkan kamu) daripada bahaya tenggelam, - Osis, (dan kami tenggelam untuk keluarga Firaun) dan untuk kaumnya (kamu sendiri menjadi saksi), iaitu ikatan laut yang menutupi mereka.
 1. (Dan ingatlah ketika Kami berjanji) untuk suatu masa yang tertentu (Musa selama empat puluh malam), iaitu Kami berjanji akan memberikan Taurat kepadanya selepas 40 malam untuk menjadi petunjuk bagi kamu - (lalu kamu mengambil anak lembu itu), iaitu patung anak lembu. yang mengubah Samiri menjadi tuhan - (selepasnya), iaitu selepas dia pergi untuk memenuhi perjanjian dengan Kami - (dan kamu adalah orang-orang yang zalim) dengan menyamarkan sesuatu, iaitu anak lembu sebagai tuhan.
 1. (Maka Kami mengampuni kamu) Kami menebus dan mengampuni kesalahan kamu - (setelah) menjadikan patung itu sebagai Tuhan - (supaya kamu bersyukur) dan melimpahkan nikmat kemurahan Kami kepada kamu.
 1. (Dan ingatlah ketika Kami berikan kepada Musa kitab) iaitu Taurat – (dan pemisah), ia adalah 'ataf (tafsiran hubungan) sebagai penyataan Taurat yang memisahkan antara yang baik dan yang buruk yang halal dari yang haram, - (supaya dia mendapat petunjuk) olehnya daripada orang gila.
 1. (Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya): Hai orang-orang yang menyembah anak lembu, - (Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri sendiri dengan menjadikan anak lembu itu) sebagai berhala, - (maka bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu), yang menciptakan kamu kerana kesalahanmu. dengan tidak menyembahnya, - (maka bunuhlah diri kamu), iaitu hendaklah orang yang tidak bersalah di antara kamu membunuh orang yang bersalah! - (Maka) iaitu membunuh itu - (lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu) sehingga Dia memimpin kamu kepadanya, dan Dia menurunkan awan yang gelap supaya sebahagian kamu melihat bagaimana orang lain menaruh belas kasihan di antara kamu. Hentikan pembunuhan beramai-ramai ini. Beginilah cara penyembelihan itu dilakukan, sehingga tidak kurang dari tujuh puluh ribu dari kamu mati. – (Lalu Allah menerima taubatnya). – (Sesungguhnya Dia tetap datang, Maha Penyayang).
 1. (Dan seperti yang kamu katakan) setelah kamu pergi bersama Musa untuk memohon ampun kepada Allah kerana menyembah anak lembu dan kamu mendengar firman-Nya – (“Wahai Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah dengan jelas!” ). - (Sebab itu kamu disambar petir) atau guruh sehingga kamu mati - (semasa menyaksikan) peristiwa yang menimpa kamu.
 1. (Kemudian Kami hidupkan kamu kembali), iaitu Kami hidupkan kamu kembali, - (selepas kamu mati, supaya kamu bersyukur) dengan nikmat kurniaan Kami.
 1. (Dan Kami melindungi kamu dengan awan), maksudnya Kami letakkan awan yang tipis di atas kepala kamu untuk melindungi kamu daripada panas matahari di dataran Tih, (dan Kami hantarkan kamu) di dataran Tih - (manna dan salwa), ertinya makanan manis seperti madu dan daging ayam seperti burung puyuh dan firman Kami: (“Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu) dan janganlah kamu mengumpulkannya. Tetapi mereka tidak mempercayai berkat itu dan menyimpannya. Maka Allah menghentikan penghidupan mereka - (dan mereka tidak memudaratkan kami dengan itu) -. (tetapi mereka salah) kerana bencana itu telah kembali kepada mereka juga.
 1. (Dan ingatlah ketika kami memberitahu mereka) setelah mereka meninggalkan bukit Tih: – (“Masuklah ke negeri ini”), maksudnya Baitul Makdis atau Baitulmaqdis, dan ada yang mengatakan ia adalah Ariha. - (Kemudian makanlah apa yang kamu kehendaki dari makananmu yang banyak lagi lazat) tanpa sekatan, (dan masuklah ke pintu-pintumu) - (dalam sujud), iaitu dalam penyerahan diri - (dan berkata) dengan memohon: - ("Lepaskan kami daripada dosa! " ) - (kami pasti akan memaafkan kamu), menurut satu yugfar qiraat, manakala menurut tugfar qiraat yang lain, kedua-dua kata kerja pasif itu bermaksud "memaafkan" - ​​(bagi kamu atas kesalahan kamu dan kami akan tambahkan rezeki kami bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. ) ertinya dimaafkan kerana ketaatan, diberi penambahan iaitu pahala.
 1. (Kemudian orang-orang yang zalim itu) bergilir-gilir - (suatu perintah yang tidak diperintahkan) mereka berkata: Habbatun fi sha'ratin, lalu mereka masuk dalam keadaan tidak sujud, tetapi dengan merangkak dengan merangkak, dengan punggung mereka ditekan kepadanya. – (Demikianlah Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim.) Di sini disebutkan “orang-orang yang zalim ini”, yang dengan kata ganti “mereka” sudah memadai untuk menghukum mereka – (hukuman) dalam bentuk ta’un – penyakit yang memusnahkan – (dari syurga). kerana kefasikan mereka), kerana mereka menderhaka. Maka dalam satu jam tujuh puluh ribu orang mati, atau hampir sama ramainya.
 1. (Dan) ingatlah - (ketika Musa meminta air) (untuk kaumnya), iaitu ketika mereka dahaga di dataran Tih - (lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!") batu itu, yang adakah di sana dia menanggalkan pakaian, segi empat nipis nipis sebesar kepala lelaki, batu lembut atau seumpamanya, dan memukulnya - (dan bersinar) - batu itu terbelah dan air mengalir - (daripadanya dua belas mata air), yang ialah, sebanyak puak Bani Israil—(Sesungguhnya Kami mengetahui tiap-tiap puak), iaitu tiap-tiap puak di antara mereka (palungnya), supaya mereka tidak bertelagah. Maka kami berkata kepada mereka: – (“Makan dan minumlah makanan yang diberikan Allah dan janganlah kamu mengganggu bumi yang menyebabkan kemusnahan!”) Mufsidin menjadi “benda” yang menguatkan tindakan pelaku Asiya, apa artinya. untuk menimbulkan masalah.
 1. (Dan ketika kamu berkata: "Wahai Musa, kami tidak dapat menahan satu makanan pun!") Iaitu, satu jenis, iaitu manna dan salwa. - (Maka mohonlah kepada Tuhanmu agar mendatangkan kami) sesuatu - (yang daripadanya bumi tumbuh bentuknya) sebagai penjelasan - (sayur-sayuran, timun, bawang putih) - (kacang adas dan bawang merah, baginda pun menjawab ) iaitu jawapan Musa kepadanya. , - - (Mahu menggantikan sesuatu yang lebih rendah - atau lebih hodoh) - (yang lebih baik) atau lebih cemerlang? Soalan ini bermaksud penolakan tetapi mereka tidak mahu menarik balik permintaan itu lantas Musa berdoa kepada Allah kemudian Allah SWT. bersabda: (Turun) pergilah - (ke salah satu kota) di antara kota-kota itu - (pasti kamu akan dapati) di sana - (apa yang kamu minta) dari tumbuh-tumbuhan. - (Dan mereka disebat) dan ditimpa azab - (dengan kehinaan) kehinaan dan kehinaan - (dan kemiskinan) maka sifat-sifat dan kesan kemiskinan yang berupa genangan dan kehinaan yang akan sentiasa menyertai mereka, walaupun mereka kaya, seperti satu. Syiling yang sentiasa sesuai dan tidak akan terlepas dari bentuknya,-(dan mereka kembali) (lalu membawa kemurkaan Allah), iaitu pukulan dan kemurkaan Allah-(kerana)-(mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. ) daripada nabi Zakaria dan Yahya - (tanpa hak) kerana kedengkian belaka. – (Hal ini berlaku kerana mereka sentiasa ingkar dan kerana mereka melampaui batas) iaitu batas peraturan hingga ke tahap dosa. Ulang set pertama untuk menguatkannya.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman) kepada nabi-nabi dahulu, - (dan orang-orang Yahudi), - (Nasrani dan Sabean), iaitu sekumpulan orang Yahudi atau Nasrani - (yang beriman) di antara mereka - (kepada Allah dan Am). Hari Kiamat) pada zaman nabi kami - (dan mengerjakan amal yang soleh), iaitu hukum-hukum mereka (adalah pahala) sebagai balasan atas perbuatan mereka itu - (di sisi Tuhan mereka tidak ada ketakutan terhadap mereka, mereka juga tidak akan menderita). Kata ganti nama diri dalam amana, 'amila, dsb. hendaklah ditafsirkan secara umum atau sebaliknya.
 1. (Dan) ingatlah - (jika kami terima janjimu), iaitu janji bahawa kamu akan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Taurat. – (Dan) sesungguhnya – (Kami telah mengangkat Gunung Tursina ke atas kamu), iaitu Kami mengambilnya dari pangkalnya untuk menimpakan kepada kamu, iaitu ketika kamu enggan bersumpah, dan Kami berfirman:- ("Berpegang teguh kepada apa yang Kami berikan kepadamu"), iaitu dengan tekun dan ikhlas - (dan ingat - baik - apa yang ada di dalamnya), iaitu amalkan, - (supaya kamu termasuk orang-orang yang bertaqwa! ) , iaitu memelihara kamu dari api neraka dan kemaksiatan.
 1. (Kemudian kamu berpaling) memungkiri janji - (selepas), iaitu sesudah kamu berjanji, - (kecuali limpah kurnia dan rahmat Allah ke atas kamu), iaitu menerima penyesalannya atau menangguhkan azab kepada kamu, GEN (anda pasti termasuk dalam golongan yang rugi) atau sengsara.
 1. (Dan sesungguhnya) Lam Lam Gasam bersumpah "dengan" - (kamu tahu) - (orang-orang yang) melanggar peraturan - (di antara kamu pada hari Sabtu), iaitu menangkap ikan apabila kami melarang mereka, dan mereka itu adalah penduduk Eilat atau Aylah, - (maka kami perintahkan kepada mereka: "Jadilah monyet yang hina!"), iaitu yang terpinggir. Apa yang Allah kehendaki telah dilakukan dan selepas tempoh tiga hari mereka menemui kematian.
 1. (Jadi kami lakukan) memahami penalti (amaran) cermin perbandingan sehingga mereka tidak melakukannya lagi. – (Bagi orang-orang zaman itu dan orang-orang yang akan datang) – (dan sebagai pengajaran bagi orang-orang yang) bertakwa. Ia khusus untuk mereka ini kerana mereka sahaja yang boleh mendapat manfaat daripadanya manakala orang lain tidak boleh.
 1. (Dan) ingatlah - (ketika Masa bercakap dengan kaumnya), iaitu apabila seseorang di antara mereka terbunuh dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya, maka mereka meminta kepada Musa untuk meminta kepada Allah supaya memberitahu mereka siapakah pembunuh itu. Kemudian dia bertanya dan berkata: – (Allah) telah memerintahkan kamu untuk membunuh seekor lembu. "Mereka berkata, 'Adakah kamu cuba memperolok-olokkan kami?'), bermakna perintah kamu akan menjadikan kami bahan ejekan dan ketawa! (Musa berkata, “Aku berlindung) yang bermaksud aku tidak mahu! – (dalam Allah) menghendaki – (kepunyaan orang-orang jahil) yang suka memperolok-olokkan. Apabila mereka mengetahui Musa serius.
 1. (Mereka berkata, "Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu untuk memberitahu kami lembu apakah itu?") Maka tentang umurnya, adakah dia tua atau muda? – (Musa menjawab: “Allah berfirman bahawa ia adalah seekor lembu yang tidak tua atau tua (tidak muda) dan tidak terlalu kecil, tetapi – (di tengah jalan) – (di tengah), iaitu antara tua dan muda , – (buatlah seperti yang diperintahkan), iaitu korbankan lembu yang diterangkan.
 1. (Mereka berkata: "Tanyakan kepada Tuhanmu tentang kami, supaya Dia menerangkan kepada kami warnanya!" Musa berkata: "Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah betina betina yang kuning, iaitu yang warnanya kuning tua - (menyenangkan orang yang melihatnya). ), iaitu untuk menarik mereka dengan kecantikan mereka.
 1. (Mereka berkata: "Mintalah kepada Tuhanmu kami untuk menjelaskan sifat sapi betina itu) sama ada ia adalah seekor lembu yang rosak atau yang digunakan untuk pekerjaan - (benar-benar lembu betina), iaitu jika ia adalah jenis perbuatan baru yang disebut hakikatnya. (masih tidak jelas kepada kita) kerana jumlahnya sangat banyak sehingga kita tidak tahu apakah itu (dan insyaAllah kita akan dapatnya). Pasti saya jelaskan kepada mereka selama-lamanya.
 1. (Musa berkata: "Allah berfirman bahawa lembu betina itu adalah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk bekerja" - (membajak tanah) untuk menyemai. Kalimat terakhir ini adalah kata sifat untuk "digunakan untuk bekerja" dan merupakan Unsur negatif.- (Dan bukan untuk mengairi tanaman) atau tanah yang disediakan untuk penanaman - (tidak tercemar) bebas dari musibah dan kesan kerja keras - (tidak tercemar) tiada warna selain daripada warna asal - (Mereka berkata: "Sekarang kamu berkata benar "), dengan berniat memberikan penerangan yang agak tepat mengenai lembu berkenaan. Mereka mencari lembu itu dan mendapati seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya, maka dengan emas mereka membeli seikat kulit lembu.- (Maka mereka berkorban, dan hampir-hampir mereka berkorban' t) kerana harganya yang tinggi. Satu hadis menyebut bahawa jika mereka segera menyembelih seekor lembu betina yang ada tanpa banyak soal, sudah memadai. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri, begitu juga dengan Allah. menyusahkan mereka.
 1. (Dan apabila mereka membunuh seorang lelaki mereka menyalahkan satu sama lain kerana itu), asalnya faf-dara'tum so ta' digunakan untuk dal, ertinya berperang dan menuduh antara satu sama lain, - (sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah) atau menyatakan - (apa yang kamu sembunyi) pada topik. Ayat ini adalah gangguan dan permulaan cerita.
 1. (Kemudian kami berkata: "Pukullah dia"), iaitu mayat si mati - (dengan sebahagian daripadanya!" - anggota lembu itu) dan mereka memukulnya dengan lidahnya atau dengan pangkal ekornya. sehingga dia hidup semula dan berkata siapa pembunuhnya, mereka ini tidak lain adalah dua orang sepupunya yang dinamakannya masing-masing. Kemudian dia menjadi mayat semula tetapi dua pembunuhnya tidak dibenarkan mewarisi dan dibunuh juga. Allah Yang Maha Kuasa berfirman:- ("Solar? '), iaitu kaedah-Nya – asal (Allah menghidupkan orang mati dan menunjukkan tanda-tanda) kekuasaan-Nya – (supaya kamu berfikir) dan memikirkannya, untuk memahami dan beriman. pada Allah yang mampu menghidupkan orang yang telah mati dan juga mampu menghidupkan jutaan manusia yang lain.
 1. (Maka menjadi keras hati mereka), yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, supaya mereka tidak masuk kebenaran, (selepas itu), iaitu sesudah dibangkitkan orang-orang yang mati dan kejadian-kejadian yang terdahulu, - (lalu mereka menjadi seperti batu) dalam Kekerasan - ( atau lebih keras) daripada batu - (sedangkan di antara batu-batu itu mengalir sungai-sungai daripadanya dan sebahagiannya terbahagi) pada asalnya yatasyaggagu jadi ta' ditambah kepada syin menjadi yasysyaqqaqu. – (Kemudian keluar air, dan sesungguhnya sebahagian daripadanya jatuh) dari atas ke bawah – (kerana takut kepada Allah): Jika tidak, hati mereka tidak akan dapat disentuh olehnya, dan tidak pula mereka menjadi lembut atau tunduk. – (Dan Allah tidak mengabaikan apa yang kamu kerjakan), hanya menangguhkan azab itu ke hari kemudian. Menurut sebuah qiraat, ia bukanlah ta'malun tetapi ya'malun, yang bermaksud "apa yang mereka lakukan", maka ia bermaksud menyimpang dari topik.
 1. (Masih berharap) Wahai orang-orang yang beriman, (yang akan beriman), iaitu orang-orang Yahudi, (pada kamu, sedang sebahagian) atau segolongan - (di antara mereka), iaitu imam-imam mereka - (mendengar firman Allah) , adalah menamakannya dalam Taurat - (berubah jadi) - (setelah mereka memahaminya) - (sedang mereka mengetahuinya) bahawa mereka mengada-adakannya. Kenyataan di sini menyangkal orang-orang yang beriman kerana ia bermaksud, "Kamu tidak boleh mengharapkan mereka untuk beriman kerana mereka sentiasa kafir!"
 1. (Dan apabila mereka bertemu), iaitu apabila orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik bertemu - (orang-orang mukmin berkata, "Kami juga percaya) bahawa Muhammad adalah seorang nabi yang telah kami beritahukan kedatangannya dalam kitab-kitab kami - (tetapi ketika mereka kembali) atau adalah - (sesama mereka, maka mereka berkata) iaitu pemimpin mereka yang tidak munafik bagi orang-orang munafik: - (yang mereka maksudkan) iaitu orang-orang yang beriman - (dari apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu) atau iaitu perkara-perkara, yang diberitahu oleh Allah kepadanya dalam Taurat tentang sifat-sifat dan sifat-sifat Muhammad (supaya mereka dapat menafikan alasannya) "Lam" di sini bermaksud "hasil" - (supaya di sisi Tuhannya), iaitu di akhirat di mana mereka boleh Mengemukakan bukti kesesatan mereka kerana tidak mahu mengikut Muhammad, padahal mereka mengetahui kebenaran - (tidakkah kamu faham?) bahawa mereka boleh menolak alasan kamu jika kamu menyebutnya?
 1. (Apakah mereka tidak tahu?) Soalan di sini menunjukkan pengesahan, maka lafaz itu bermaksud bahawa mereka benar-benar tidak mengetahui, sedangkan wau 'ataf awal atau hubungan (bahawa Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan) tentang perkara-perkara yang menunjukkan perkara ini. . . , jadi mereka perlu lebih berhati-hati dan berhati-hati.
 1. (Dan di antara mereka) di antara orang Yahudi (ada orang yang buta huruf), atau orang biasa yang - (tidak mengetahui kitab), iaitu Taurat, - (kecuali) - (khayalan) atau dusta semata-mata, iaitu apa yang mereka dengar daripada mereka. pemimpin dan diterima serta diyakini. - Dan mereka tidak menentang kenabian Muhammad dan perkara-perkara lain yang mereka ada-adakan - (kecuali) sangkaan semata-mata, iaitu sangkaan yang tidak berdasarkan ilmu.
 1. (Amat besar musibah atau azab yang berat (orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri), iaitu mereka-reka apa yang menggembirakan mereka, – (lalu mereka berkata: “Ini dari Allah” dengan maksud mengubah ia dengan harga yang rendah) untuk mendapat sedikit keuntungan dari harta dunia.Inilah orang-orang Yahudi yang mengubah sifat-sifat nabi-nabi yang disenaraikan dalam Taurat, serta ayat rejam, dan lain-lain yang menulis secara berbeza, daripada yang difahami. .- (Maka mereka akan ditimpa azab yang berat disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka), kerana mereka mengada-adakan apa yang tiada padanya- (dan azab yang berat akan ditimpakan kepada mereka disebabkan apa yang mereka miliki), iaitu mereka melakukan penipuan dan penipuan. .
 1. (Dan mereka berkata) ketika Nabi mengancam mereka dengan Neraka: - ("Kami tidak akan disentuh - (oleh api Neraka, kecuali beberapa hari"), iaitu selama beberapa hari, iaitu selama 40 hari, iaitu. , semasa nenek moyang kamu menyembah patung lembu, maka azab itu akan berhenti.-(Katakan kepada mereka wahai Muhammad:—(Engkau telah menerima), Wasal Hamzah dibuang kerana cukuplah ada hamzah istifham. --(janji daripada Allah) atau janji kepadanya? (Supaya Allah tidak memungkiri janjinya?) Tidak, tidak? - (Atau) malah - (anda hanya mengatakan apa yang anda lakukan terhadap Allah saya tidak tahu).
 1. (Tidak demikian) tetapi kamu pasti akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. (Sesiapa yang melakukan kejahatan) atau syirik - (dan dia dikelilingi oleh dosanya) boleh tunggal, dan boleh juga jamak, bermakna dosanya telah menyelubunginya dan menyelubunginya dari segala penjuru, kerana kematiannya dalam keadaan syirik. , - (mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya). Di sini kata jamak digunakan untuk menekankan makna "lelaki" atau "siapa".
 1. (Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah penghuni Syurga dan kekal di sana selama-lamanya).
 1. (Dan) ingatlah - (ketika kami menerima janji Bani Israil) maksudnya di dalam Taurat, dan Kami berfirman: (Kamu tidak akan menyembah) sebahagian membaca dengan ta dan sebahagian lagi dengan ya -la ya'buduna, ertinya mereka akan tidak menyembah - (kecuali Allah). Frasa ini adalah frasa baru, tetapi ia bermaksud larangan. Ada juga yang membaca Ia ta'budu yang bermaksud "jangan menyembah"! - (dan) berbuat baik - (yang terbaik untuk kedua ibu bapa) juga bermakna penghormatan terhadap anak - (kerabat) 'ataf in alwalidain - (anak yatim dan miskin, dan berkata kepada manusia) perkataan - (baik) seperti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, Menceritakan kebenaran tentang Muhammad dan bersikap ramah kepada orang lain. Menurut qiraat, "husna" dengan ha besar dan dosa besar, iaitu masdar atau kata nama, digunakan sebagai kata adjektif untuk menyatakan "cemerlang," iaitu sangat baik. – (Dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!) Sesungguhnya kamu telah membuat janji ini. – (Maka kamu tidak menepati janji itu. Di sini orang ketiga, nenek moyangnya, tidak disebut. (Kecuali sebahagian daripada kamu, dan kamu juga berpindah) seperti nenek moyang kamu.
 1. (Dan - ingatlah ketika kami menerima perjanjian kamu - dan firman Kami: - ("Engkau jangan menumpahkan darahmu"), yang bermaksud menumpahkan jiranmu dengan membunuhnya - (dan kamu tidak boleh mengusir tanah airmu) dari negaramu. -(Lalu mereka bersumpah akan memelihara perjanjian itu,- (sambil memberi kesaksian) kepada diri mereka sendiri.
 1. (Jadi kamu) Atau - (Bani Israel, berbunuhan sesama sendiri) saling membunuh - (dan menghalau sebahagian kamu keluar dari rumah kamu, tolong menolong antara satu sama lain), ta' asalnya berat sebelah pada za, jadi tazzaharuna baca. , tetapi dalam qiraat disinari dengan mengeluarkannya, maka bacaan itu menjadi tazaharuna dengan mengeluarkan za, ertinya pertolongan - (terhadapnya kerana - melakukan dosa) maksiat - (dan permusuhan) atau penganiayaan. – (Tetapi jika mereka datang kepada kamu sebagai tawanan), dalam gira'at asra yang terhitung. - (Kamu tebus mereka), ada yang mengatakan tafduhum, ertinya kamu melepaskan mereka dari tawanan dengan wang atau yang lain, dan ini adalah adat yang lazim di kalangan orang Yahudi - (padahal dia) sebenarnya bermaksud (kamu dilarang mengusir mereka). Frasa ini merujuk kepada firman-Nya "dan kamu menghalau mereka keluar," manakala frasa di antaranya ialah "sum mu'taridah," atau gangguan, yang bermaksud bahawa mengabaikan tebusan adalah dilarang.

Dalam tempoh ini, suku Quraizah bersekutu dengan Aus, manakala Nadir dengan Khazraj. Setiap suku berperang berdampingan dengan sekutunya sehingga kehancuran dan pengusiran puak yang bertentangan, walaupun kedua-duanya adalah Yahudi. Tetapi jika orang Yahudi yang menentang itu ditangkap, dia telah diselamatkan. Apabila ditanya mengapa mereka bergaduh dan diselamatkan, mereka menjawab, "Baiklah, mereka meminta kami membayar tebusan." Bila ditanya "Kenapa awak lawan dia juga?" Mereka akan menjawab, "Ya, kami malu apabila sekutu kami mengalami kekalahan!"

Allah berfirman: - (Kamu beriman kepada sebahagian daripada Kitab), iaitu berkaitan pembebasan tawanan - (dan tidak percaya kepada sebahagian yang lain), tidak membunuh, tidak mengusir dan tidak menyumbang kepada dosa dan penganiayaan. - (Tiada balasan bagi orang yang berbuat di antara kamu melainkan kehinaan) atau kehinaan - (dalam kehidupan dunia). Penghinaan ini dialami oleh Bani Quraizah dengan pembunuhan dan pemusnahan orang-orang mereka, dan juga oleh Bani Nadir yang dihalau ke Syam dan dipaksa membayar upeti - (Dan pada hari kiamat mereka akan kembali kepada azab yang sangat berat, dan Allah tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan). Ada yang membacanya dengan ta' dan yang lain dengan ya'.

 1. (Mereka itulah yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat), ertinya mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat - (supaya diringankan azab mereka dan tidak dapat ditolong) untuk menghindari azab itu.
 1. (Sesungguhnya Kami telah membawa kitab kepada Musa), Taurat, (kemudian Kami mengikutinya dengan rasul-rasul) satu demi satu, iaitu Kami utus rasul demi rasul (dengan memberikan bukti kebenaran kepada Isa ibn Maryam), iaitu mukjizat. tentang kebangkitan mayat, penyembuhan orang buta dan kusta. (Dan Kami kuatkan dia dengan Roh Kudus) ialah "idafat mausuf dalam sifat", iaitu roh yang disucikan, iaitu Jibril, yang akan menemaninya dengan kesuciannya ke mana sahaja dia pergi. Tetapi kamu tidak mahu pergi ke jalan yang benar - (Setiap kali rasul datang kepada kamu dan membawa apa yang kamu tidak kehendaki) atau - memihak kepada (diri kamu sendiri) dari segi kebenaran (kamu menjadi sombong) atau kamu menyombongkan diri dengannya kamu. tidak mahu mengikutnya. Kalimat ini adalah jawapan kepada "semua orang", dan dia adalah subjek soalan, sedangkan tujuannya tidak lebih daripada celaan dan kecaman, - (maka sebahagian) daripada mereka - (kamu tidak percaya) seperti nabi Isa, - . (dan ada yang kamu bunuh): kata kerja "mudari'" atau kala sekarang untuk menunjukkan peristiwa lampau, bermakna kamu membunuh Zakaria dan Yahya.
 1. (Dan mereka berkata) kepada Nabi dalam ejekan: "Hati kami tertutup" - jamak dari aglaf, bermaksud terbungkus dengan baik sehingga tidak dapat didengari apa yang diucapkan. Allah berfirman: - (Tetapi) membenarkan kebenaran - (Allah melaknat mereka) menyelamatkan mereka dari rahmat-Nya dengan mendustakan doa mereka supaya mereka menjadi tawar hati - (disebabkan kekufuran mereka), maka itu bukanlah kerana kesalahan dalam hati mereka, (maka sedikit dari mereka yang beriman). Ma adalah tambahan untuk menunjukkan beberapa orang yang beriman.
 1. (Dan apabila datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka) iaitu Taurat - (sementara sebelum mereka) iaitu sebelum Al-Quran - (mereka meminta pertolongan) untuk mendapat kemenangan - (atas orang-orang yang berbuat demikian). tidak beriman) dan berkata: "Ya Allah, bantulah kami dengan Nabi yang akan bangkit di akhir zaman." – (Maka apabila sampai kepada mereka apa yang mereka ketahui), iaitu kebenaran dengan kebangkitan Nabi Muhammad – (lalu mereka tidak beriman kepadanya) kerana dengki dan takut kehilangan pengaruh. Tindak balas terhadap llama pertama atau "bila" ditunjukkan oleh tindak balas kepada llama kedua. – (Maka laknat Allah menimpa orang-orang kafir).
 1. (Kasihan - Perbuatan menjual) - (sendiri) bermaksud bahagian pahalanya. Ma dalam perkataan bi-sama ialah nakirah atau perkataan tidak tentu yang bermaksud "sesuatu", iaitu "tamyiz" daripada kata kerja bi-sa yang dikhaskan untuk mencela. - (Bahawa mereka kafir) ertinya kerana kekufuran mereka -: (terhadap apa yang diturunkan Allah) dalam bentuk al-Quran - (kerana hasad) bertindak sebagai "maful li-ajlih" yang menunjukkan sebab kekufuran mereka. – (bahawa Allah mengutus) ada yang mengatakan Yunzila dan sebahagian lagi yunazzila – (kurniaan-Nya) bermaksud wahyu – (yang dikehendaki-Nya) menjadi Rasul – (di kalangan hamba-hamba-Nya. Oleh itu mereka kembali) – (dalam kemurkaan) daripada Allah kerana kekufuran mereka. wahyu yang diturunkan. (Di sebalik kemurkaan) bererti selepas kemurkaan mereka sebelumnya memperolehi mensia-siakan Taurat dan mendustakan Nabi Isa. – (Dan bagi orang-orang kafir disediakan azab yang menghinakan).
 1. (Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah"), iaitu, Al-Quran, dan sebagainya (mereka berkata: "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami"), iaitu Taurat. Kemudian Allah berfirman: (Selagi mereka tidak beriman): Usuk di sini menunjukkan "benda", maka ia bermaksud "selagi". – Mereka tidak mempercayai apa yang diturunkan kepada mereka, iaitu Taurat atau yang lebih daripada itu, seperti Al-Quran. – Katakan kepada mereka: – (“Mengapa mereka membunuh?”) – (Nabi-nabi Allah dahulu, jika mereka benar-benar beriman?) Taurat, yang di dalamnya terdapat larangan membunuh mereka. Persoalan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi kita berhubung dengan tindakan nenek moyang mereka yang nampaknya mereka setujui.
 1. (Dan sesungguhnya Musa telah datang kepada kamu dengan membawa bukti-bukti kebenaran), iaitu mukjizat seperti tongkat dan tangan dan lautan yang membelah - (lalu kamu mengambil anak lembu) sebagai berhala - (setelah) , iaitu , selepas dia pergi ke Miqat – (Bahkan kamu adalah orang-orang yang zalim!) kerana dia mengambil anak lembu sebagai berhala.
 1. (Dan jika Kami menerima janji daripada kamu) kerana (Kami tinggikan bukit atas kamu) bermaksud bukit Tursina, iaitu mengamalkan apa yang terkandung di dalam Taurat - (dan) sebenarnya - jatuh ke atas kamu kerana kamu enggan terimalah janji yang Kami firmankan, - (Berpegang teguh pada apa yang Kami berikan kepadamu) bermaksud mentaati kamu dengan tekun lagi ikhlas - (dan mendengar!" (Mereka berkata: "Kami telah mendengar") perkataanmu - ("tetapi menderhaka") Perintah mereka - (dan pada anak lembu itu mabuk di dalam hati mereka), maksudnya kecintaan kepada penyembahan anak lembu itu dicurahkan ke dalam hati mereka seperti infusi minuman - (kerana kekufuran mereka . Katakan kepada mereka) amat buruk apa yang ) bermaksud sesuatu - (apa apa! perintahkan imanmu!) untuk Taurat, iaitu penyembahan anak lembu, - (jika kamu benar-benar mempercayainya!) untuk pengakuan kamu! Maksud Ayat ialah kamu tidak benar-benar percaya kerana mukmin sejati akan Jangan beritahu orang yang menyembah anak lembu. Nenek moyang merekalah yang disebut di sini, tetapi penerimanya adalah diri mereka sendiri seolah-olah Allah. Dia berkata: “Demikian juga kamu tidak beriman kepada Taurat kerana kamu telah mendustakan Muhammad, sedang beriman kepada Kitab tidak dapat membawanya kepada menafikan dia!
 1. (Beritahu mereka): - "Sekiranya akhirat untuk kamu", iaitu Syurga - (dengan Allah sahaja) hanya untuk kamu - (bukan untuk orang lain), seperti yang kamu katakan - "maka inginkan kematian jika kamu benar" ) . Nafsu mati tertakluk kepada dua syarat, yang pertama dikaitkan dengan yang kedua: jika kenyataan anda bahawa syurga hanya untuk anda adalah benar, dan mengikut adat, anda ingin mencarinya dengan segera, dan cara untuk sampai ke sana. mendapati ia tidak, ia tidak lain hanyalah kematian, jadi dia mahukan kematian sekarang!
 1. (Dan mereka tidak sekali-kali mengharapkan kematian kerana kesalahan tangan mereka) berupa kekufuran mereka kepada Nabi akibat pengingkaran mereka - (dan Allah Maha Mengetahui tentang orang-orang yang zalim), iaitu orang-orang kafir, maka Allah akan pasti membalas dendam kepada mereka.
 1. (Dan sesungguhnya kamu akan dapati mereka). "lam" bermaksud sumpah - saya (serakah manusia terhadap kehidupan dunia dan) lebih rakus - (sebagai orang musyrik), iaitu mereka yang mengingkari hari kiamat mengetahui tempat tinggal mereka adalah Neraka, berbeza dengan orang musyrik yang menafikan kewujudan Hari Akhirat. - (Masing-masing berkeinginan) atau berharap - (untuk memperoleh seribu tahun kehidupan), Lau masdariyah bererti satu atau "untuk", dan dengan Silahnya ia diertikan sebagai "Masdar". atau kata nama, "maful bih" atau "objek penderitaan" yawaddu. - (Dan tidak akan) iaitu masing-masing - (menyelamatkannya) - (dari azab) iaitu Neraka - (kerana diberi umur yang panjang ini) An menjadi "fa'il" atau "pembuat" dengan Silahnya muzahzihihi. – (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan), maka Allah akan memberi balasan kepada mereka. Ada yang membacanya dengan ya' dan yang lain dengan ta'. Ibnu Suriya bertanya kepada Nabi (saww) atau Umar: "Siapakah di antara para malaikat yang menyampaikan wahyu?" Beliau menjawab: "Jibril." Ibnu Suriya berkata: Dia adalah musuh kita yang selalu mendatangkan azab atau kesengsaraan. Sekiranya Mikail kami akan percaya kepadanya kerana dia membawa kemakmuran dan keamanan."
 1. (Katakanlah) kepada mereka: - ("Barangsiapa yang menjadi musuh Jibril, hendaklah ia binasa dengan kebenciannya") - (Demikianlah sebenarnya Jibril mengutus) iaitu Al-Quran - (dalam hati mereka dengan izin) atau perintah - ( Allah menegaskan apa yang di hadapannya), iaitu Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya - (dan petunjuk) kepada tipu daya - (dan khabar gembira) ke Syurga (kepada orang-orang yang beriman).
 1. (Barangsiapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya dan Jibril) ada yang membaca Jibril, yang lain Jabril, Jabra-il atau Jabrail, - (dan Mikail), di'ataf atau dinisbahkan kepada malaikat, dari tipikal hingga biasa. Ada yang membaca Mikail dengan hamzah dan ya', dan ada yang membaca Mikail dengan hamzah sahaja, - (maka sesungguhnya Allah akan memusuhi orang-orang yang kafir). Orang itu dapat menyatakan keadaan mereka.
 1. (Dan mereka mengikuti), dinisbahkan kepada nabaza - (yang dibaca) pada masa lalu - (oleh syaitan pada masa) masa - (masa pemerintahan Sulaiman) dalam bentuk kitab-kitab sihir yang menguburkan mereka di bawah singgasananya ketika kerajaannya jatuh. Atau barangkali syaitan-syaitan itu mendengar dan mengacaukan kebohongan di dalam kitab-kitab tersebut dan menyerahkannya kepada ahli-ahli tenung yang mencatatnya untuk menyebarkan berita yang diajarkan oleh jin yang ghaib. Sulaiman mengumpulkan kitab-kitab itu dan menguburkannya. Apabila dia mati, syaitan menunjukkannya kepada orang ramai dan apabila mereka membukanya, mereka mendapati sihir di dalamnya. Mereka berkata: "Di atas inilah kerajaanmu didirikan!" Maka mereka belajar sihir dan mendustakan kitab nabi-nabi mereka. Ketika orang Yahudi berkata: “Lihatlah Muhammad, sebutan Sulaiman sebagai nabi sedangkan dia tidak lain hanyalah seorang ahli sihir, maka Allah berfirman untuk membuktikan kebenaran Sulaiman dan membantah orang Yahudi. – (Memandangkan Sulaiman itu bukanlah seorang yang kafir), iaitu dia tidak melakukan sihir, kerana sihir itu adalah kekufuran – (hanya) ada yang membaca Lakinna dan sebahagian yang lain Lakin – (Itulah syaitan yang tidak beriman. Mereka mengajar. sihir kepada manusia). Ungkapan ini adalah kes kata ganti nama yang terdapat dalam kafaru (dan) juga mengajar mereka - (yang diturunkan kepada dua malaikat), iaitu sihir yang diilhamkan oleh mereka. Yang lain membaca al-malikain dengan baris lam di bawahnya, ertinya dua orang raja yang (di Babylonia) adalah satu negeri di bumi Iraq yang subur. - (Harut dan Marut) ialah "badal" atau nama dan kata ganti dua malaikat, atau 'ataf bayan bermaksud hubungan yang memberi penjelasan. Menurut Ibn Abbas kedua-duanya adalah ahli sihir yang mengajar sihir dan ada yang mengatakan mereka adalah dua malaikat yang diutus dengan sengaja oleh Allah untuk menyebarkan ini sebagai batu ujian daripada Allah terhadap manusia. – (Dan mereka tidak mengajar) min adalah tambahan – (katakan terlebih dahulu) atau memberi nasihat dahulu: – (“Sesungguhnya kami hanyalah ujian) ujian Allah terhadap manusia dengan mengajarnya. Maka sesiapa yang belajar adalah kafir dan sesiapa yang berhenti adalah beriman (jadi jangan berhenti beriman!) Jika kamu masih berkeras untuk belajar, maka ajarlah mereka. — (Kemudian mereka belajar daripada dua malaikat itu apa yang boleh memisahkan seorang lelaki daripada isterinya), cth. B. Membangkitkan kemarahan dan kebencian antara satu sama lain. – (Dan mereka tidak melakukannya) iaitu ahli sihir (menimbulkan kemudaratan dengannya), iaitu dengan sihir – (de)min di sini sahaja lagi – (kepada sesiapa sahaja melainkan dengan izin Allah) atau kehendakNya. - (Dan mereka mempelajari apa yang menyakiti mereka), iaitu di akhirat - (dan apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka), iaitu sihir. - (Dan sungguh) lam bermaksud sumpah - (mereka benar-benar tahu), iaitu orang-orang Yahudi benar-benar yakin - (bahawa siapa pun itu), lam adalah lam ibtida', yang mengikuti kalimah sebelumnya, manakala man isim mausul (apa sahaja). pertukaran itu) atau menggantikannya - secara ajaib - dengan kitab Allah (tidak akan ada penyertaan di akhirat baginya) atau keberuntungan di dalam syurga, - (dan perkara yang sangat buruk ialah), iaitu perbuatannya - barter (menjual) mereka – (jika bersamanya) iaitu menjual kebahagiaan mereka di akhirat dengan ilmu sihir, kerana ia pasti akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, – (jika mereka perasan) jika mereka benar-benar tahu atau sedar akan pertanggungjawaban . Kerana azab yang mereka akan alami di akhirat, mereka tidak akan belajar.
 1. (Dan mereka mempunyai) orang-orang Yahudi - (mereka beriman) kepada Nabi dan Al-Quran - (dan memelihara diri mereka) daripada azab Allah dengan meninggalkan perbuatan maksiat seperti sihir. Balasan daripada Jay ini dibuang. Jika tidak, mereka akan mendapat pahala. Ini ditunjukkan dengan - (maka sebenarnya pahala), masubatun adalah mubtada manakala lam menunjukkan sumpah - (di sisi Allah lebih baik) khairun ialah khabar, ertinya "lebih baik", iaitu lebih baik daripada la menjual - (apabila mereka telah mengetahui) sekiranya mereka mengetahui pahala itu lebih baik mereka tidak akan mengutamakan yang lain.
 1. orang-orang yang beriman tidak berkata) kepada Nabi - (ra'ina), maksudnya ("perhatikan kami"): ra'ina berasal dari perkataan mura'ah, tetapi orang Yahudi dahulu menyebut raunah yang bermaksud dalam bahasa mereka “ sangat bodoh” sebagai ejekan Nabi, maka orang-orang yang beriman dilarang untuk mengatakan (dan mengatakan) perkataan ini, yang bermaksud: – (unzurna), maksudnya (“pandanglah kami”) – (dan dengarlah sendiri) apa dia. diperintahkan dengan kemahuan untuk mentaati - (Dan orang-orang kafir - ditimpakan azab yang pedih) dengan sangat berat, iaitu neraka.
 1. (Ahli Kitab, orang kafir dan musyrik tidak mahu) Orang musyrik di sini adalah daripada orang Arab yang dikaitkan dengan Ahli Kitab manakala min atau "daripada" adalah untuk penjelasan - (kebaikan akan dihantar kepada anda) min di sini hanya sementara berikutnya wahyu "baik" bermaksud, - (dari Tuhanmu) kerana dengki atau dengki terhadap kamu - (sebagaimana Allah menetapkan rahmatNya) atau misi kenabian-Nya - (siapa yang dikehendakiNya: dan Allah mempunyai pahala yang besar).
 1. Apabila orang-orang kafir mengkritik nasakh, pemansuhan atau penggantian undang-undang, dan mendakwa bahawa Muhammad menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu hari ini dan melarangnya esok, turun ayat: - (apa pun itu) dinamakan Shartiyah, itu memerlukan jawapan - ( ayat Kami batalkan) sama ada keputusan itu asalnya datang dengan ayat itu atau tidak, dan menurut seorang Nunsikh Qiraat ini bermaksud bahawa Kami telah memerintahkan - kamu atau Jibril - untuk menghapuskannya - (atau Kami tangguhkan) Kami telah pindahkan maka keputusan tidak. tidak ia turun dan berbunyi 'kami memindahkannya ke lauh mahfuz'. Menurut qiraat tanpa hamzah, ia berasal dari perkataan nis-yan, ertinya lupa, maka maknanya Kami hapuskan dari hatimu supaya kamu lupa. Syaratnya - (Kami akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik) ertinya lebih baik kepada hamba, sama ada dalam keselesaannya atau dalam nilai pahala - (atau sesuatu yang sebanding) dalam beban yang akan ditanggung, atau pada harganya. – (Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah adalah di atas segala sesuatu?) Termasuk dalam kekuasaan-Nya ialah naSakh untuk membatalkan dan mengubah hukum, dan maksudnya di sini adalah untuk mengesahkannya.
 1. (Apakah kamu tidak mengetahui bahawa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi) supaya Dia melakukan kepada mereka apa yang Dia kehendaki - (Dan tidak ada bagi kamu selain Allah) - (dari) teruskan sahaja - (untuk melindungi ) seorang Pelindung yang melindunginya - (pembela lain) yang mencegah azab apabila datang.
 1. Apabila penduduk Mekah meminta Nabi untuk meluaskan kota mereka dan menjadikan bukit Safa sebagai bukit emas, diturunkan: (o) lakukan - (kamu ingin bertanya kepada Rasulmu sebagaimana yang diminta Musa), iaitu orang-orang Nabi Musa telah bertanya kepadanya - (lama dahulu) sambil mereka berkata: "Perlihatkan kepada kami Allah dengan sebenar-benarnya!" dan lain-lain - (Dan itu menukar kepercayaan kepada ketidakpercayaan) bermakna mengambil ketidakpercayaan daripada kepercayaan kerana dia tidak mahu mengendahkan ayat-ayat mudah dan lebih suka sesuatu yang lain. – (Jadi dia sesat sebenarnya), asalnya sawa wasat bermaksud tengah.
 1. (Kebanyakan ahli kitab menginginkan ini), lau atau "para" masdariyah, yang bermaksud frasa itu bergabung dengan masdar selepas itu - (mereka mungkin tidak percaya anda kembali selepas anda percaya) "mafullah" menunjukkan sebab keinginan mereka pada - (daripada mereka sendiri) hendaklah bangkit dan dipimpin oleh jiwa mereka yang kotor - (setelah jelas bagi mereka) dalam Taurat - (kebenaran) di atas Nabi. – (Maka maafkanlah mereka) biarkan mereka – (dan biarkan mereka) tidak terganggu, – (sehingga Allah mendatangkan perintah-Nya) terhadap mereka dengan memerintahkan perang terhadap mereka. – (Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu).
 1. (Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan apa sahaja yang kamu tunjukkan dalam bentuk kebajikan), iaitu ketaatan sebagai sedekah, dan pengikat silaturrahim, - (pasti kamu akan dapati), iaitu pahala kamu - (di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) supaya kamu mendapat balasannya.

111 (Dan mereka - orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata: "Tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani.") Ucapan ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan Nasrani Najran ketika mereka berada di hadapan Nabi membincangkan: - Orang Yahudi berkata: "Hanya orang Yahudi sahaja yang akan masuk ke sana!" Orang-orang Yahudi berkata, “Hanya orang-orang Yahudi yang akan masuk!” Orang-orang Nasrani menjawab, “Tidak ada yang masuk kecuali orang-orang Nasrani!” – (Itulah yang mereka katakan) (Itu hanya keinginan anda) iaitu hasrat kosong anda (Beritahu mereka): – (Tunjukkan bukti anda) iaitu hujah anda untuk – (jika anda serius) mengenainya.

 1. (Bukan begitu) Sebaliknya, orang yang masuk Syurga berbeza dengan mereka (yang tunduk kepada Allah), iaitu dia tunduk kepada perintah-Nya. "muka" atau "muka" ditekankan kerana ia adalah anggota utama, maka anggota yang lain hendaklah lebih tunduk lagi - (dalam beramal) terutama tauhid, - (maka itu akan menjadi pahala baginya pada pandangan tuannya. ), maksudnya balasan amalnya ialah syurga. – (Tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula menderita), iaitu di akhirat.
 1. (Dan orang Yahudi berkata, "Orang Kristian tidak mempunyai apa-apa untuk dipegang"). Maksudnya, sesuatu yang perlu dipegang boleh dikenali di samping tidak percaya kepada Yesus. - (Dan orang-orang Nasrani berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai apa-apa untuk berpegang"), maka sesuatu yang menjadi pegangan, dan mereka tidak percaya kepada Musa, - (walaupun mereka) memberikan kedua-dua belah pihak - (baca juga kitab) yang telah diwahyukan kepada mereka ia adalah pengesahan Isa dalam kitab Yahudi dan pengesahan Musa dalam kitab Nasrani. Ayat terakhir menjadi "benda". - (Demikian juga), iaitu sebagaimana yang mereka katakan - (katakan mereka yang tidak mengetahui) orang-orang musyrik di kalangan orang Arab dan lain-lain - (sebagaimana yang mereka katakan) penjelasan makna "sama" bermaksud untuk semua pengikut agama lain yang mereka katakan tiada asas atau panduan. – (Kemudian Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perbincangkan), iaitu tentang perkara agama, supaya orang yang mempertahankannya masuk syurga, sedang orang yang mengingkarinya masuk neraka akan datang.
 1. (Dan siapakah yang lebih zalim), iaitu tidak ada yang lebih zalim - (daripada orang yang melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid-Nya), iaitu sembahyang dan bertasbih - (dan cuba menjatuhkannya) atau membinasakan mereka atau mereka memelihara manusia. jauh dari melawat dan masuk. Ayat ini diturunkan untuk menceritakan perbuatan orang-orang Rom yang meruntuhkan Baitul Maqdis, atau orang-orang musyrikin Mekah yang menghalang Nabi mengunjungi rumah Allah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. (Kamu hanya boleh masuk dengan rasa takut). Frasa ini adalah frasa mesej dengan maksud perintah, bermaksud mengancam mereka dengan jihad supaya tidak ada yang dapat masuk dengan selamat! - (Mereka akan mendapat malu di dunia) atau malu kerana dibunuh, ditangkap atau dikenakan cukai - (dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar) Neraka.
 1. Apabila orang-orang Yahudi menghukum menukar kiblat atau solat jamak sepuluh di dalam kenderaan semasa memandu ke arah perjalanan, turun ayat: - (Dan Allah kepunyaan timur dan barat) kerana ia adalah hujung dan pangkalannya, - (di mana kamu lihat pula), iaitu hadapkan muka kamu semasa solat mengikut perintahNya, - (maka ke sana) ke arah itu - (wajah Allah), iaitu kiblat yang diridhaiNya, (Sesungguhnya Allah itu jauh) , iaitu rahmat-Nya meliputi segala-galanya - (sekali lagi, maha mengetahui) atas ketetapan makhluk-Nya.
 1. (Dan mereka berkata) – dengan Vav atau tanpa Vav, iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani dan mereka yang mengakui bahawa malaikat adalah anak-anak Allah: – “Allah mempunyai seorang anak lelaki”, Allah berfirman: – (“Maha Suci Dia”) menyucikannya dari perisytiharan ini, - (bahkan apa yang di langit dan di bumi hanya miliknya) baik sebagai harta, sebagai makhluk, dan sebagai hamba. Harta adalah bertentangan dengan mengambil atau mempunyai anak. Di sini "ma" digunakan untuk bermaksud "segala-galanya" - untuk perkara yang tidak mempunyai kesan - kerana "taglib" bermaksud mengambil lebih: - (setiap orang tunduk kepada-Nya) bermaksud mentaati-Nya, setiap orang mengikut tujuan, untuk siapa Dia ciptakan. dia...dia. Penekanan di sini adalah kepada makhluk yang berakal.
 1. (Pencipta langit dan bumi), iaitu Pencipta, tanpa meniru model yang lain - (dan jika Dia menghendaki) - (dari sesuatu) bermaksud menciptanya - (maka dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah kamu! "dan ada) bermakna ia timbul. Menurut sebuah Qiraat Fayakuna dengan baris di atas sebagai "Jawabul Amr".
 1. (Dan orang-orang yang tidak mengetahui), iaitu orang-orang kafir Mekah berkata kepada Nabi (saw): – (“Mengapa Allah tidak mengatakan kepada kami) bahawa kamu adalah Rasul-Nya – (atau berikanlah kami satu tanda. ) atau bukti yang kami cadangkan untuk menunjukkan kebenaran anda? - (Demikian juga) iaitu sebagaimana yang mereka katakan - (dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka), iaitu kaum yang kafir terhadap nabi masing-masing - (sebagai ucapan mereka) berupa cabaran dan permohonan mukjizat. , - (hati mereka sama), iaitu dengan kekufuran dan keingkaran. Ini adalah penghiburan dan dorongan kepada Rasulullah (saww). — (Sesungguhnya Kami menyatakan tanda kekuasaan Kami kepada orang-orang yang yakin) Siapa tahu itu ayat atau tanda orang yang beriman. Oleh itu adalah berdosa atau kesilapan untuk mencadangkan ayat atau tanda yang lain.
 1. (Sesungguhnya kami mengutusmu) Wahai Muhammad, (sesungguhnya) bermaksud dengan petunjuk - (sebagai pembawa berita gembira) bahawa sesiapa yang menunaikannya akan mendapat syurga - (dan pembawa amaran) bahawa sesiapa yang mengingkarinya, akan masuk neraka. - (Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh penduduk neraka), iaitu orang-orang kafir. Anda tidak kisah jika mereka tidak mempercayainya kerana tugas anda hanyalah menghantar. Menurut satu tradisi, tas'al dilafazkan dengan "sukun" atau garis mati, yang menunjukkan larangan.
 1. (Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut milah mereka), iaitu agama mereka. – (Katakanlah: petunjuk Allah), iaitu agama Islam – (ialah petunjuk yang benar), dan segala yang lain hanyalah petunjuk yang batil. (Sesungguhnya ya) "lam" bermaksud sumpah - (kamu mengikut hawa nafsu), iaitu apa yang dinasihatkan kepada kamu - (setelah pengetahuan datang kepada kamu), iaitu wahyu daripada Allah (maka Allah tidak lagi menjadi pelindung), yang akan lindungilah dia - (tiada penolong) yang akan melindunginya dari bahaya.
 1. (Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab) adalah perkara yang

(dan mereka membacanya dengan bacaan yang benar) bermaksud membacanya sebagaimana yang diwahyukan dan digabungkan dengan lafaz ini menjadi "hal", Hagga mendapat baris di atas sebagai masdar atau maful mutlaq manakala khabar ialah: - (mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ia). Ayat ini diturunkan tentang sekumpulan orang yang datang dari Habashah (Ethiopia) dan masuk Islam.

(Dan sesiapa yang tidak beriman kepadanya) hendaklah berkata terhadap kitab yang diwahyukan, misalnya, mengubahnya daripada yang asal - (maka merekalah orang-orang yang rugi) kerana mereka mempunyai tempat di dalam neraka yang disediakan untuk mereka yang kekal abadi.

 1. (Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya Aku telah melebihkan kamu atas segala umat). Kita pernah jumpa ayat ni.
 1. (Dan takutlah kamu) - (hari yang tidak dapat digantikan) - (seorang lelaki dengan yang lain) - (walaupun sedikit, dan tidak akan diterima tebusan daripadanya) - (dan syafaat tidak akan memberi manfaat kepadanya dan tidak akan memberi manfaat kepadanya. dia mendapat pertolongan) atau terhindar daripada azab Allah.
 1. (Dan) ingat - (ketika Nabi Ibrahim diuji), menurut satu qiraat Ibrahim - (dari Tuhannya dalam beberapa kalimah), iaitu perintah dan larangan yang difardhukan ke atasnya. Ada yang mengatakan ibadat atau upacara haji, ada pula yang mengatakan berkumur, menghidu hidung, menggosok gigi, mencukur misai, memotong rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berkhatan dan istinja' - membersihkan kotoran arang (supaya dia menyempurnakannya) bermaksud. , bahawa dia melakukannya dengan sempurna. - (Firman-Nya), iaitu Allah Ta'ala: - (Sesungguhnya Aku akan menjadikan kamu Imam bagi manusia") bermaksud contoh dan penyertaan dalam agama.- (Ibrahim berkata: "Semoga Aku juga menjadikan kamu Imam dari pertengahan menjadikanku keturunan?"), iaitu di antara anak-anak dan cucu-cucuku. - (Firman-Nya: "Tidaklah cukup janjiku) menjadikan (orang-orang yang zalim) imam, iaitu orang-orang kafir di antara mereka. Sebaliknya, mereka yang tidak teraniaya boleh dijadikan imam.
 1. (Dan ketika Kami jadikan Baitullah, Kaabah, tempat kembali manusia, iaitu tempat pertemuan dari segenap penjuru, (dan tempat yang selamat, iaitu terpelihara dari fitnah dan serangan yang begitu kerap untuk Sebagai contoh, apabila seorang lelaki menemui pembunuh bapanya, tetapi dia tidak mahu membalas dendamnya di tempat ini, - (dan lakukanlah) Wahai manusia, (sebahagian daripada Maqam Ibrahim), atau ini adalah batu yang di atasnya Ibrahim berdiri ketika bangunan Baitullah - (sebagai tempat sembahyang) iaitu apabila mengerjakan sembahyang sunat Tawaf dua rakaat di belakang A Qiraat berkata Wattakhazu - dan mereka melakukannya - maka ia adalah kalimat baru.- (Dan kami perintahkan kepada Ibrahim. dan Ismail) - (yang berkata) - ("Bersihkanlah rumahku) daripada berhala - (bagi orang-orang yang pergi, yang beriktikaf), iaitu bagi orang-orang yang bermukim di sana (! orang-orang yang ruku' dan orang-orang yang sujud! ) yang solat.
 1. (Don ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, lakukanlah ini) maksudnya tempat ini – (tanah yang aman). Doanya dimakbulkan oleh Allah, yang akan menjadikan bumi Mekah sebagai tanah yang suci di mana tidak ada darah manusia yang tumpah, tidak ada yang dianiaya, tidak ada yang berburu dan tidak ada rumput yang dicabut - (dan memberi manusia makanan dalam bentuk buah-buahan) dan ini juga berlaku dalam pengangkutan pelbagai jenis buah-buahan dari Levant oleh orang-orang yang ingin berjalan mengelilingi Kaabah, walaupun tanah itu kering tanpa air dan tumbuh-tumbuhan - (Orang-orang yang beriman sesama mereka kepada Allah dan Hari Akhirat) adalah Pengganti bagi “umat-Nya” yang telah mereka pilih untuk solat ketika Dia berfirman: “Dan janji-Ku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim.” – (Firman Allah) – (Dan) Aku akan memberi mereka makanan – (kepada orang-orang kafir akan Aku berikan kesenangan) (sedikit) atau sementara, iaitu semasa hidupnya di dunia dengan makanan, diucapkan fa-umatti 'uhu atau fa-umti 'uhu, iaitu dengan atau tanpa tashdid (Kemudian saya akan p jalinan). akhirat - (menimpa azab neraka) supaya tidak ada jalan keluar - (dan itulah seburuk-buruk tempat kembali).
 2. (Dan) ingatlah – (ketika Ibrahim membuat sambungan) asas atau dinding – (Baitullah), iaitu membinanya, yang boleh difahami dengan perkataan “bertambah” di atas (bersama Ismail), 'ataf atau Dinisbahkan kepada Ibrahim, sedang mereka berdua berdoa: - (Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami) amal-amal kami yang membinanya, - (sesungguhnya Engkau mendengar) permohonan kami - (lagi Maha Mengetahui") amal-amal kami.
 1. (Ya Tuhan kami, jadikanlah kami taat) lagi tunduk – (Mu dan) juga (di antara anak cucu kami) majoriti anak cucu kami – (umat) atau kumpulan – (yang mentaatiMu). Min berkata “sebahagian” dan mereka dicadangkan sedemikian berdasarkan firman Allah yang terdahulu "dan janji-Ku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim" - ("Dan tunjukkan kami) ajarlah kami - (hukum-hukum haji kami), iaitu kaedah dan tempat mereka - (dan terimalah taubat kami, sesungguhnya kamu sering menerima taubat, Maha Penyayang"). Mereka bertaubat kepada Allah walaupun dalam keadaan ma'sum atau terpelihara daripada dosa, kerana khusyuk dan sebagai pengajaran kepada anak cucu.
 1. ("Ya Tuhan kami, utuskanlah mereka") iaitu Ahlul Bait - (seorang Rasul di kalangan mereka) ini dikabulkan oleh Allah dengan mengutuskan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. (yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatNya) al-Quran - (dan mengajarkan mereka kitab), iaitu al-Quran (dan hikmah), iaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya (dan menyucikan mereka) daripada syirik. - (Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa) melebihi segala-galanya - (Bijaksana lagi) dalam segala perbuatan dan perbuatan-Mu.
 1. (Dan siapa) yang bermaksud bahawa tidak ada seorang pun - (yang membenci agama Ibrahim) dan meninggalkannya, - (kecuali orang-orang yang terpedaya), yang bermaksud bahawa mereka tidak memahami bahawa mereka adalah makhluk Allah dan wajib berserah kepadanya. dia . . Atau yang bertujuan untuk menyakiti dan mengaibkan diri sendiri. – (Dan sesungguhnya Kami telah memilihnya di dunia) sebagai Rasul dan Khillah, yang bermaksud “sebagai Sahabat”, – (dan sesungguhnya dia akan termasuk orang-orang yang soleh di akhirat) yang mempunyai darjat yang tinggi. Ingatlah (firman Allah berikut).

131 (Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Rukuklah dan berserahlah!", maksudnya: "Tunduklah kepada Allah dan sembahlah Dia!" - (Ibrahim berkata: "Aku berserah diri dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam").

132: (Dan Ibrahim bersaksi) iaitu agama. Menurut sebuah qiraat dia berkata (kepada anak-anaknya, sama seperti Ya'qub) kepada anak-anaknya: - ("Anak-anakku, Allah telah memilih agama ini untuk kamu", iaitu Islam, (maka janganlah kamu mati melainkan dalam agama Islam). ) Ini bermakna baginda melarang mereka keluar dari agama Islam dan menyuruh mereka berpegang teguh dengannya sehingga nyawa mereka keluar dari jasad.

 1. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi, "Tidakkah kamu mengetahui bahawa Ya'qub ketika hampir mati memerintahkan anak-anaknya untuk membela agama Yahudi, maka turunlah ayat: ("Kamu menjadi saksi) atau hadir -​ (apabila - tanda-tanda kematian sampai kepada Ya'qub, iaitu apabila) ia menjadi "badal" atau huruf pengganti bagi iz yang terdahulu, - (dia bertanya kepada anak-anaknya: "Apakah yang akan kamu sembah selepasku?" ), bahawa bermakna selepas saya mati! (Mereka menjawab: “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq). Ismael dianggap "bapa" dengan taglib atau adat biasa memandangkan kedudukan bapa saudara adalah sama dengan bapa. - (bermaksud Tuhan Yang Maha Esa) adalah perkataan "badal" atau pengganti "Tuhanmu", - (dan kami berserah dan berserah kepada-Nya). Perkataan "am" atau "jika" di atas bermaksud tidak bersetuju, bermakna anda tidak hadir semasa dia meninggal dunia. Jadi beranikah anda menjelaskan dan mengatakan perkataan yang salah kepadanya?
 1. (Dia) merujuk kepada Ibrahim dan Ya'qub serta anak-anak dan cucu-cucu mereka, yang merupakan Mubtada atau "subjek", dan menggunakan perkataan muannas - jenis feminin, kerana predikatnya juga muannas, - (mereka adalah orang-orang yang masa lalu) - (bagi mereka apa yang mereka usahakan), iaitu pahala atau pahala perbuatan mereka - (dan untuk kamu) yang ditujukan kepada orang Yahudi - (untuk apa yang mereka usahakan dan tidak bertanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan), hanya kerana mereka tidak akan menjadi. Bertanggungjawab atas tindakan mereka. Ayat terakhir mengukuhkan kepentingan yang pertama.
 1. (Dan mereka berkata: "Sama ada kamu orang Yahudi atau Nasrani, pasti kamu akan mendapat petunjuk"). Au bermaksud "atau" berfungsi sebagai pemisah. Yang pertama dituturkan oleh orang Yahudi Madinah manakala yang kedua dituturkan oleh orang Nasrani Najran. - (Beritahu mereka) - (Tidak, sebaliknya) kami akan meneruskan - (agama Ibrahim semata-mata) berbanding agama lain dan kami akan menjauh dari menjadi agama yang benar dan benar. Hanifa ini menjadi "benda" Ibrahim. - (Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik.)
 1. (Katakanlah:) Ucapan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman (Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami), iaitu Al-Quran - (dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim), iaitu Suhuf, ertinya sepuluh pelengkap - (kepada Ismail, Ishaq, Ya'qub dan keturunan mereka) - (dan apa yang diberikan kepada Musa) dalam bentuk Taurat - , (dan Isa) iaitu Injil - (dan apa yang diberikan kepada para nabi).

(dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka) berupa kitab-kitab dan ayat-ayat - (Kami tidak membeda-bedakan antara mereka) untuk menjadikan kami beriman sebahagian dan ka. pada yang lain, seperti orang Yahudi dan Nasrani, - (dan kami sahaja yang tunduk)

 1. (Maka jika mereka beriman), maka orang-orang Yahudi dan Nasrani - (dengan), misli atau "suka" hanya lebih jauh (kepada apa yang mereka yakini, maka mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling dari) kepercayaan itu, - ( kemudian mereka memusuhi kamu, - (maka Allah akan menyelamatkan kamu dari permusuhan mereka) Wahai Muhammad, - (dan Allah Maha Mendengar) ucapan kamu (sekali lagi Maha Bijaksana) segala keadaan kamu. Sebagai contoh, dia membantunya dalam membunuh Bani Quraizah, pemerintah Bani Nadir, dan memungut ufti terhadap mereka.
 1. (Menyelam Allah), masdar yang menguatkan "kami beriman" sebelumnya. Ia mempunyai garis fathatain, seperti Maful Mutlag dari ilmu ghaib fi'il, dipercayai Sabaganallahu Sibgah, bermaksud "Allah telah melemparkan kami ke dalam tempat mandi." Ini bermakna agama-Nya yang ditimpakan-Nya kepada manusia dengan kesan-kesan dan ciri-ciri yang luar biasa, adalah seperti pewarna pada kain. - (Dan siapa) bermaksud tiada siapa - (yang lebih berwarna daripada Allah), sibgah di sini ialah Tamyiz. – (Dan kami menyembah-Nya).

Orang-orang Yahudi berkata kepada kaum Muslimin: “Kami adalah ahli kitab yang pertama dan kiblat kami lebih tua, selain itu tidak pernah muncul nabi di kalangan orang Arab. Sekiranya Muhammad seorang nabi, dia akan menjadi salah seorang daripada kita. Kemudian turunlah ayat:

139 (Katakanlah): – (Kamu hendak) berdebat dengan kami – (tentang Allah), mengapa dia memilih seorang Nabi di antara orang-orang Arab? - (padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu) dan berhak memilih di antara hamba-hamba-Nya siapa yang Dia kehendaki - (dan kami amal-amal kami), supaya kami mendapat pahala di sisi-Nya - (dan kamu amal kamu) dan kamu, kami akan diberi pahala oleh-Nya, dan tidak mustahil sebahagian dari perbuatan kita layak mendapat pahala yang istimewa - (dan hanya kepada-Nyalah kita berserah -agama-) dan perbuatan kita: tidak seperti kamu, adalah wajar kita dipilih oleh Dia. "Hamzah" atau "jika" di atas bermaksud menolak, manakala tiga ayat seterusnya bermaksud "benda".

 1. (Atau) - (maksud kamu) ada yang membaca Yaguluna, maksudnya - (bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anak serta cucu-cucu mereka adalah Yahudi atau Nasrani)? Katakan kepada mereka: – (“Kamu yang lebih mengetahui atau Allah”) bermaksud Allah lebih mengetahui dan Allah sendiri membebaskan Ibrahim daripada dua agama ini, Dia berkata: “Abraham bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani”. Begitu juga, para nabi yang disebutkan bersamanya adalah pengikutnya yang setia. – (Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan atau menahan (persaksian yang diberikannya) daripada manusia – (daripada Allah): iaitu tidak ada yang lebih zalim daripadanya. Yang menerimanya ialah orang-orang Yahudi, yang telah menyembunyikan persaksian daripada Allah dalam Taurat bahawa Ibrahim adalah dari agama Hanifiyah, iaitu agama Islam yang langsung (Dan Allah tidak melupakan apa yang kamu kerjakan) adalah ancaman dan peringatan terhadap mereka.
 1. (Mereka adalah orang-orang dahulu, untuk mereka apa yang mereka kerjakan dan untuk kamu apa yang kamu kerjakan dan kamu tidak akan bertanggungjawab atas apa yang kamu kerjakan). Kita pernah jumpa ayat macam ni dulu.

VON 2

 1. (Orang-orang yang jahil di antara manusia) – iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik – berkata: – (Orang yang mendustakan mereka) iaitu Nabi (SAW) dan orang-orang yang beriman. – (dari kiblat mereka mereka gunakan), iaitu kiblat mereka ketika solat iaitu Bait al-Maqdis. (Katakanlah: Timur dan Barat kepunyaan Allah) ertinya semua arah atau angin adalah kepunyaan Allah semata-mata, maka jika Dia menyuruh kita menghadap satu arah, tiada siapa yang akan menentangnya. (Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya) menurut petunjukNya – (ke jalan yang lurus), iaitu agama Islam. Anda sendiri tergolong dalam kumpulan ini, dan sebagai buktinya:
 1. (Begitu juga) sebagaimana kami memimpin kamu kepada ini – (kami mempunyai) Wahai Ummat Muhammad – (umat di tengah), iaitu sebagai umat yang soleh dan terpilih, (supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia) selanjutnya hari kiamat di mana rasul-rasul kamu membawa risalah kepada mereka - (dan bahawa rasul itu boleh menjadi saksi terhadap kamu) bahawa dia membawa risalahnya kepada kamu - (Dan kami tidak menjadikan kiblat kamu) sekarang - (-menurut petunjuk kiblat lama anda), atau iaitu Kaabah, yang merupakan kiblat asal mereka. Di Mekah, Rasulullah SAW menghadap ke arah ini ketika baginda solat, dan apabila baginda berhijrah ke Madinah, baginda diarahkan menghadap Bait al-Maqdis untuk mengalahkan Yahudi. Ia mengambil masa 16 atau 17 bulan untuk Nabi menghadap Bait al-Maqdis, kemudian baginda kembali ke Kaabah - (tetapi kita boleh mengetahui ini) mengikut ilmu zahir - (mengikuti Rasul) dan mengesahkannya - (di antara mereka yang belot) bererti menjadi murtad dan kembali kepada kekufuran kerana keraguan tentang agama dan menganggap bahawa Nabi mempunyai keraguan tentang perniagaannya. Malah ada segolongan manusia yang sesat kerananya. - (Dan sesungguhnya) in itu berasal dari inna, sedang isim terhapus dan asalnya bermaksud wa-innaha, ertinya "dan sesungguhnya itu" - (itulah), iaitu mengubah kiblat (sangat sukar), amat sukar diterima untuk manusia – (kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah) di antara mereka (dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka), iaitu doa mereka ditujukan kepada Bayt al-Maqdis, tetapi Allah tetap akan memberi pahala kepada mereka. Seperti yang kita ketahui, sebab turunnya ayat tersebut adalah persoalan orang yang mati sebelum kiblat bergerak. – (Sesungguhnya Allah kepada manusia), iaitu orang-orang yang beriman – (Dia Maha Penyantun lagi Maha Penyayang) supaya Dia tidak menyia-nyiakan amalan mereka. Rafan bermaksud "sangat belas kasihan" dan diutamakan daripada lebih ketepatan apabila mengenai sasaran.
 1. (Sesungguhnya) menyatakan kepastian - (Kami melihat giliran) atau mendongak - (muka mereka ke) arah - (dari syurga) menunggu kedatangan wahyu dan ingin menerima perintah menghadap Kaabah. Sebabnya tidak lain dan tidak bukan kerana ia adalah kiblat Nabi Ibrahim dan yang paling mengagumkan untuk pengislaman orang Arab (maka kami sebenarnya akan mengislamkan anda) sehingga anda memindahkan kiblat anda (ke kiblat yang sesuai dengan anda) seperti kebanyakan. (Oleh itu palingkanlah mukamu) iaitu muka semasa solat - (ke arah Masjidil Haram), iaitu Kaabah -, (dan di mana sahaja kamu berada) menghadap seluruh umat - (palingkan mukamu) dalam solat - (ke arahnya !) . Dan sesungguhnya orang-orang yang telah menerima kitab itu mengetahui bahawa ia bermaksud pergeseran kiblat ke arah Kaabah - (yang benar) tidak diragukan lagi - (Tuhan mereka), kerana dalam kitab suci mereka dinyatakan bahawa di antara sifat-sifat Nabi (SAW) itu. adalah perubahan kiblat pada zamannya. – (Dan Allah tidak lupa apa yang mereka lakukan) jika ia con ta' maka ia adalah kepada “kamu”, orang-orang yang beriman yang memelihara segala perintah-Nya, sebaliknya jika ia con ya' maka ia adalah kepada Ya ditujukan :hudi yang mengingkari. soalan kiblat ini.
 1. (Dan sesungguhnya jika) ia adalah sumpah – (kamu hadirkan kepada orang-orang yang menerima kitab itu semua bukti) kebenarannya berhubung dengan kiblat – (mereka tidak akan mengikuti) maknanya tidak akan mengikut – (kiblat kamu) disebabkan pengingkaran. - (dan kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka). Ini disahkan oleh Allah memandangkan keinginan Nabi yang kuat agar mereka masuk Islam dan kerakusannya yang tidak putus-putus agar Nabi kembali ke kiblat Bayt al-Maqdis. – (Dan sebahagian mereka tidak akan mengikuti kiblat yang lain) bermaksud orang Yahudi untuk kiblat orang Nasrani dan sebaliknya orang Nasrani untuk kiblat orang Yahudi. - (Dan jika kamu mengikut kemahuan mereka) yang mereka tawarkan kepada kamu - (selepas pengetahuan datang kepada kamu), iaitu wahyu, - (demikian jugalah kamu) jika kamu mengikut mereka - (di antara orang-orang yang zalim).
 1. (Orang-orang yang telah Kami beri Kitab mengetahui mereka) (sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri) kerana sifat-sifat mereka telah disebut dalam kitab-kitab. Ibn Salam berkata: "Sesungguhnya sebaik sahaja aku melihatnya, aku mengenalinya sebagaimana aku mengenali anakku sendiri, dan lebih-lebih lagi Muhammad." - (Dan sesungguhnya sebahagian mereka menyembunyikan kebenaran), iaitu sifat-sifat mereka - (maka lama mereka tahu) keadaan anda dan siapa anda sebenarnya.

147, (Sebenarnya) walau bagaimanapun - (Tuhanmu, maka jangan ragu-ragu) dalam keraguan, contohnya berkaitan dengan persoalan kiblat ini. Ungkapan ini lebih baik daripada mengatakan "Jangan teragak-agak!"

 1. (Dan bagi setiap mereka) iaitu bagi setiap mereka (ada arah matlamat) iaitu kiblat - (tempat kamu menghadap) dalam solat

mukanya) pada waktu solat. Menurut sebuah qiraat, ia bukanlah muwalliha tetapi maulaha, ertinya tuan atau yang menguasainya - (maka berlumba-lumba melakukan kebaikan), iaitu taat dan menerima dengan segera. – (Di mana sahaja kamu berada, nescaya Allah akan mengumpulkan kamu semua), iaitu pada hari kiamat, dan memberi balasan kepada kamu atas amalan kamu – (sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu).

 1. (Dan ke mana sahaja kamu pergi) dalam perjalanan, - (maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Dan sesungguhnya ini adalah ketetapan Tuhanmu yang adil, dan Allah tidak melupakan apa yang kamu kerjakan) bacalah dengan ta'e ya'. Kami mendapati ayat ini dalam bentuk lampau, dan ia diulang untuk menyatakan persamaan peraturan dalam perjalanan dll.
 1. (Dan ke mana sahaja kamu pergi, palingkanlah muka kamu ke Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka palingkanlah muka kamu kepadanya!) Diulangi untuk menegaskan - (supaya tidak ada bagi manusia) Yahudi dan musyrik - (ujian terhadap kamu), iaitu sebab untuk kamu pergi dan berpaling ke arah lain, iaitu untuk menyanggah hujah mereka terhadap kamu, contohnya orang-orang Yahudi berkata: "Dia mendustakan agama kami, tetapi mengikut kiblat kami", dan orang-orang musyrik. bersabda: "Dia menerima agama Ibrahim tetapi terlepas kiblat" - (kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka) kerana mengingkari. Mereka berkata bahawa kembalinya Muhammad ke Kaabah adalah kerana keterikatannya dengan agama nenek moyangnya. Istisna atau pengecualian adalah di sini muttasil atau bersambung, dan ini bermakna tidak ada yang membetulkannya kecuali pembetulannya. (Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka), iaitu bimbang tentang perubahan kiblat – (tetapi takutlah kepada-Ku), iaitu taatilah perintah-Ku, – (dan bolehlah Aku sempurnakan) 'ataf atau dikaitkan dengan li alla yakuna, – (Nikmat-Ku kepadamu ) dengan membawa kamu ke jantung agama kamu - (dan supaya kamu dapat dipimpin) kepada kebenaran.
 1. (Bagaimana kami menghantar Rasul daripada kami) merujuk kepada lafaz utimma, es decir, para perfectir Nuestro Messenger, el Nabi Muhammad. – (yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Kami) Al-Quran, – (menyucikan kamu) menyucikan kamu dari kesyirikan, – (mengajarkan kitab) Al-Quran (dan hikmah), iaitu peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya, (dan mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui) .
 1. (Maka ingatlah Aku) melalui sembahyang, tasbih, dan lain-lain - (dan Aku akan mengingati kamu). Ada yang mengatakan itu bermakna saya pasti akan membalas perbuatan anda. Dalam sebuah hadis, Allah berfirman: “Sesiapa yang mengingati-Ku dalam dirinya, nescaya Aku ingat dalam diri-Ku sendiri, dan sesiapa yang mengingati-Ku di hadapan khalayak ramai, nescaya Aku ingat di hadapan orang ramai yang lebih baik.” – (Dan terima kasih kepada-Ku) untukKu nikmat dengan mentaatiKu, (dan janganlah kamu mengingkariKu) dengan menderhaka kepadaKu.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan) untuk memperoleh kebahagiaan akhirat - (bersabar) untuk taat beribadah dan bersabar dalam menghadapi ujian - (dan berdoa) secara khusus menyebutkan mengapa ia berat dan diri sendiri. adalah berulang – (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar) bermaksud sentiasa memberi pertolongan-Nya kepada mereka.
 1. (Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah) bahawa mereka itu - (mati, tetapi) - (hidup) sedang roh mereka dalam bentuk burung-burung hijau berterbangan ke mana mereka kehendaki di dalam syurga. Jadi, menurut sebuah hadis, bermaksud - (hanya kamu tidak menyedarinya) mengetahui keadaannya.
 1. (Dan sesungguhnya kami akan memberikan hukuman kepadamu berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, - (kelaparan) kelaparan, - (kekurangan harta) bencana yang akan datang, - (dan jiwa) pembunuhan, kematian dan penyakit, - (dan buah-buahan) kerana ancaman kemarau, yang bermakna kami sedang menguji anda sama ada anda bersabar atau tidak. – (Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar) bahawa mereka akan mendapat pahala kesabaran berupa syurga.

156: ((Iaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah atau ditimpa musibah, mereka berkata: "Inna lillah" - "Sesungguhnya kami adalah daripada Allah" - bermaksud bahawa kami adalah kepunyaan-Nya dan adalah hamba-hamba-Nya yang Dia berurusan dengannya dapat melakukan apa yang Dia kehendaki, (" wa -inna ilaihi rajiun "- dan kita pasti akan kembali kepada-Nya), iaitu ke akhirat, di mana kita akan mendapat balasannya. Dia akan mendapat pahala di sisi Allah dan disertai kebaikan." Diriwayatkan juga bahawa pada suatu hari Nabi saw. Pelita itu padam, lalu dia membaca Istiriya', lalu Aisyah berkata: "Itu bukan sekadar lampu!"' Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan riwayat berbisik.

 1. (Mereka itulah yang mendapat selawat), yang bermaksud keampunan - (dari Tuhan dan rahmat mereka) atau nikmat (dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk) ke jalan yang benar.
 1. (Sudah tentu Safa dan Marwah) nama-nama dua buah bukit di Mekah - (ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah) tanda-tanda atau tempat-tempat upacara agama-Nya, jamak daripada sya'irah. – (Sesiapa yang mengerjakan haji atau umrah) bermaksud memakai pakaian untuk haji atau umrah. Maksud asal kedua-duanya ialah "cuba dan lawat". - (Maka tidak ada kesalahan padanya), ertinya tidak ada dosa padanya - (buat sa'i), asalnya dengan ta yang dituhankan dalam ta - (antara keduanya), iaitu tujuh kali ganda. Ayat ini diturunkan ketika umat Islam belum bersedia dengannya kerana orang-orang Jahiliyah sedang beredar di sana sambil menyapu dua berhala. Menurut Ibn 'Abbas, Sa'i tidak wajib; ia hanyalah takhir, maksudnya boleh memilih kerana tidak ada dosa. Tetapi mazhab Syafi'i dan lain-lain mengatakan dia adalah rukun dan keputusan fardhunya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i ke atas kamu." . (Riwayat Baihagi et al.) Beliau juga berkata, "Mulakan dengan apa yang Allah telah mulakan iaitu Safa." (Riwayat Muslim). – (Dan mereka yang melakukan secara sukarela) sebahagiannya membaca “Tattawwa”, i.e. H. dengan penyimpangan ta daripada ta, dan kemudian cuba – (suatu kebajikan), d Maha bersyukur) atas tindakannya untuk memberi ganjaran kepadanya – (lebih bijak lagi). Ia diturunkan terhadap orang Yahudi.
 1. (Orang-orang yang menyembunyikan dari manusia – (yang kami turunkan dalam bentuk keterangan dan petunjuk) seperti ayat rejam dan sifat-sifat Nabi Muhammad.– (setelah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab) iaitu Taurat – ( mereka dilaknat oleh Allah), iaitu dikecualikan daripada rahmat-Nya - (dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat), sebagaimana malaikat, mukmin atau makhluk lain berdoa agar dilaknat.
 1. (Kecuali orang-orang yang bertaubat) iaitu mereka mengenali dan berpaling daripada kesalahan mereka, (membetulkan) perbuatan mereka, - (dan memberi penjelasan) terhadap apa yang mereka sembunyikan, - (lalu Aku terima taubat mereka) - ( dan Aku sering menerima taubat, pengasih) bagi orang-orang yang beriman.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dan mati dalam keadaan tidak beriman) Menjadi "benda" - (mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia) bererti sudah tentu mereka dilaknat baik di dunia mahupun di akhirat menjadi. Bagi "orang", ada yang mengatakan ia umum dan yang lain mengatakan ia khusus untuk orang yang beriman.
 1. (Mereka akan kekal di dalamnya) bermaksud di dalam laknat atau di dalam neraka sebagaimana yang dimaksudkan oleh laknat. — (Mereka tidak akan diringankan hukumannya) tidak sekelip mata, (tidak pula diberi masa) untuk bertaubat atau memohon ampun. Ayat berikut diturunkan ketika mereka berkata: Jelaskan kepadaku Tuhanmu,

163 (Dan Tuhanmu) yang berhak kamu sembah (ialah Tuhan Yang Maha Esa), tidak ada bandingannya dari segi zat dan sifat, - (tiada Tuhan selain Dia) - (-Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang). Ketika mereka meminta bukti, turunlah ayat:

 1. (Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi), iaitu keajaiban di dalamnya - (dan silih berganti siang dan malam) yang datang dan pergi, hilang dan surut - (dan kapal) atau kapal - (yang belayar di atas kapal). laut) tidak akan tenggelam atau tertutup di dasar laut - (dengan apa yang berguna bagi manusia) berupa barang dagangan dan alat pengangkutan, - (dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air) hujan. , (dan apa yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk air) hujan, (dan Dia menghidupkan bumi), iaitu tumbuh-tumbuhan tuaian - (selepas kematiannya), iaitu selepas keringnya (dan segala jenis binatang adalah bertaburan di bumi), kerana membiak dengan rumput yang ada di dalamnya (dan angin), menggerakkannya ke utara atau selatan dan memanaskannya atau menyejukkannya - (dan awan dikawal) dengan perintah Allah meniup ke mana yang dikehendaki-Nya - (antara langit dan bumi) tanpa sambungan dan sambungan (sebenarnya mereka adalah si gnos) bahawa Keesaan Allah SWT menunjukkan. - (kepada orang yang berfikir) dan merenung.
 1. (Dan di antara manusia ada orang-orang yang selain Allah) - (sebagai balasan) mengambil berhala - (mencintai mereka) dengan penuh ketakwaan dan ketundukan - (sebagaimana mereka mencintai Allah), iaitu sebagaimana mereka mencintai-Nya. (Adapun orang-orang yang beriman, mereka mencintai Allah lebih daripada yang lain kerana mereka tidak akan berpaling daripada-Nya dalam keadaan apa pun, sedangkan orang-orang kafir hanya mencintai Allah dalam keadaan memerlukan atau memerlukan. – (Dan sekiranya kamu melihat) Wahai Muhammad orang-orang yang zalim) yang mengambil yang palsu untuk Allah - (apabila mereka melihatnya) atau diperlihatkan bina' lil fil atau maf'ul - (azab), nescaya mereka akan melihat kejatuhan yang besar. Sedangkan iz di sini bermaksud atau "apabila" - ( ini sesungguhnya) ertinya kerana sesungguhnya (kekuasaan ini) kekuasaan dan ketuanan - (kepada Allah segala-galanya) menjadi "benda" - (dan bahawa Allah amat berat azab-Nya) Seorang qiraat menyebut yara dengan kolon manakala fa' il ialah kata ganti damir. atau mendengar. Qiraat yang lain ialah "orang-orang yang zalim" dan yara bermaksud beriman, manakala anna dan ungkapan berikut berfungsi sebagai huruf awalan maf'ul dan maf'ul. Jawapan lau dibuang dan diambil maknanya seperti yang dihayati: "Jika dalam dunia ini beratnya Sesungguhnya azab itu telah diketahui dari Allah dan apabila mereka menemui-Nya di akhirat kelak, kekuasaan hanya di tangan-Nya, maka mereka tidak akan mengambil selain tandingan.
 1. (-Yakniketika) adalah badal bagi iz yang lama - (mereka yang mengikuti tanpa ikatan), iaitu pemimpin (yang mengikuti), iaitu mereka menyalahkan kesilapan mereka - (dan) sebenarnya - (Azab yang dilihat dan - jika mereka terputus) 'ataf atau terikat dengan tabarra-a - (dengan mereka), iaitu daripada mereka - (semua hubungan) yang wujud di dunia ini dalam bentuk persaudaraan dan kasih sayang.
 1. (Dan orang-orang yang mengikuti berkata, "Sekiranya kami dapat kembali) ke dunia - (pasti kami akan menjauhkan diri kami daripada mereka), iaitu kepada pemimpin-pemimpin yang mengikuti - (sebagaimana mereka sekarang menjauhkan diri dari kami). Lau mengucapkan Hasrat. sedangkan natabarra-u adalah jawapannya.-(Maka) bermakna Allah menunjukkan kepada mereka berat azab-Nya sehingga sebahagian mereka berpisah.-(Allah menunjukkan kepada mereka perbuatan jahat mereka)-(menjadi taubat) sebagai “perkara ” – (bagi mereka, dan mereka tidak akan dapat keluar dari Neraka), iaitu sesudah mereka memasukinya.” Ayat ini diturunkan untuk melarang perbuatan menghina dan seumpamanya.
 1. (Wahai manusia, dihalalkan memakan dari apa yang terdapat di bumi) Dibolehkan menjadi "benda" (baik lagi), sifat penguat, ertinya sedap atau lazat, - (dan tidak mengikut jejak langkah) atau jalan (syaitan) dan godaannya. - (Sebenarnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu) bermakna permusuhannya jelas dan nyata.
 1. (Sebenarnya syaitan hanya mendorong kamu untuk melakukan kejahatan) iaitu dosa - (dan kejahatan), iaitu apa yang buruk menurut Syariah - (dan kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui) ialah mengatakan : melarang apa yang tidak dilakukannya. tahu. larangan dan lain-lain.
 1. (Dan apabila dikatakan) kepada orang-orang kafir: – (“Ikutilah apa yang telah diutuskan Allah) berupa tauhid dan larangan dari perkara-perkara yang baik, – (mereka menjawab): “Tidak!” – (Tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami ikuti. temui) atau dialami - (oleh nenek moyang kita) dalam bentuk penyembahan berhala, larangan Baha'ir (unta yang dipotong telinga) dan Sawa-Aih (unta tidak dimaksudkan untuk digunakan, dibiarkan bebas mati sendirian). - (Sekiranya) mereka tetap - (walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa) dalam perkara agama - (dan tidak mendapat petunjuk) untuk datang kepada kebenaran. Hamzah atau "jika" di atas menyatakan negatif.

171. (Perumpamaan orang kafir bermaksud orang yang menyeru mereka kepada petunjuk adalah seperti orang yang menyeru binatang dengan suara (yang tidak didengarinya melainkan seruan dan seruan), iaitu satu suara, yang mereka kerjakan. ertinya tidak mengetahui atau memahami, ertinya mereka mengambil nasihat dan tidak memikirkannya, mereka seperti binatang yang mendengar suara gembalanya tetapi tidak memahami maksudnya - (Mereka tuli dan bisu dan buta, maka mereka tidak faham) nasihat dan pemandangan.

 1. (Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik), iaitu yang halal (yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah) daripada yang halal (jika kamu benar-benar menyembah Dia sahaja).
 1. (Allah mengharamkan kamu hanya bangkai), ertinya haram memakannya, kerana ayat sebelumnya berkaitan dengan makanan, maka ayat selepasnya masih dalam konteks yang sama. Bangkai ialah haiwan yang telah disembelih tanpa mematuhi syariat. Seperti bangkai, menurut sunnah ia adalah anggota haiwan yang terputus daripada haiwan yang bernyawa (contohnya memotong ekor atau bonggol kambing semasa kambing masih hidup, maka ekornya adalah bangkai dan itu juga. dilarang memakannya). Dikecualikan daripada bangkai ialah bangkai ikan dan udang galah (darah). Yang dimaksud dengan darah ialah darah yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-An'am ayat 145 - (daging babi). badan mengikutinya – (dan binatang yang memanggil nama selain Allah ketika menyembelih) memanggil nama selain Allah ketika menyembelih: Perkataan ihlal dalam teks ayat bermaksud meninggikan suara. Orang Jahiliyah biasa menyebut nama tuhan-tuhan mereka ketika berkorban kepada berhala-berhala mereka. – Tetapi siapa yang harus memakannya – iaitu keadaan darurat memaksanya untuk memakan sebahagian daripada yang di atas, yang jelas haram, tetapi dia wajib memakannya – (dan tidak melakukan derhaka), iaitu memisahkan orang Islam. masyarakat. Dalam erti kata lain, memberontak terhadap kerajaan yang sah - (dan tidak menjadi penderhaka), iaitu menyalahgunakan orang Islam dan mengganggu keselamatan, seperti penghalang jalan atau pencuri - (supaya tidak ada dosa di dalamnya) dengan melakukannya makan. – (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun) kepada orang-orang yang dicintai-Nya, – lagi Maha Penyayang) kepada orang-orang yang taat kepada-Nya, maka Dia memberi Morcka kelapangan dalam hal itu. Mereka yang memberontak terhadap kerajaan yang sah dan mereka yang mengganggu keamanan juga dikecualikan daripada hukuman ini, begitu juga orang-orang yang tidak mematuhi jalan mereka, seperti hamba yang melarikan diri dari tuannya dan binasa. Contohnya, hamba yang lari daripada tuan dan pemerasan. Oleh itu, mereka tidak boleh memakannya melainkan mereka menyesalinya. Ini adalah visi Imam Syafi'i.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan. (Mereka yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dalam bentuk Kitab), iaitu mereka yang mengandungi sifat-sifat Nabi Muhammad dan yang dimaksudkan ayat ini ialah orang-orang Yahudi – (dan mereka menjual dengan harga yang murah), iaitu harta dunia, yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ganjaran akhirat yang kekal. Mereka menerimanya daripada pengikut mereka sebagai ganjaran atas kerja penyembunyian mereka, kerana faedah penyembunyian itu kembali kepada mereka takut sekiranya sifat-sifat Nabi (saas) telah diwahyukan kepada mereka, kedudukan mereka akan hilang dan tidak ada faedah duniawi yang diperoleh dari pengikut mereka - (mereka tidak akan dimakan dalam perut mereka melainkan api neraka) kerana kemurkaan mereka.(Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat), - (Dia tidak akan membersihkan mereka) dari kekotoran dan kekotoran dosa - (Dan bagi mereka ia adalah perkara yang pedih. azab), inilah tempat kembali mereka, atau pedihnya api neraka.
 1. (Mereka membeli lencongan itu dengan petunjuk), yang mereka ambil sebagai ganti di muka bumi - (dan azab dengan keampunan), yang disediakan untuk mereka di akhirat, iaitu jika mereka tidak menyembunyikannya. (Jadi betapa sabarnya mereka menghadapi api Neraka) bermakna betapa beraninya mereka melakukan kesilapan tanpa memikirkan akibat dan risikonya! Itu bermakna terdetik kehairanan orang beriman bahawa Yahudi melakukan pelbagai kesilapan tanpa mempedulikan mereka. Jika tidak, apakah jenis kesilapan yang mereka ada!
 1. (Maka) iaitu apa yang disebut sebagai memakan api dan yang seterusnya - (kerana) - (sesungguhnya Allah menurunkan Kitab) berhubung dengan mengutus, maka mereka membantahnya, ada yang beriman dan ada yang kufur sedang menyembunyikannya. (Dan sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang Al-Kitab), iaitu orang-orang Yahudi dan ada yang mengatakan musyrik, iaitu tentang Al-Quran, sebahagiannya berkata ia syair, sebahagian lagi sihir dan sebahagian lagi ramalan - (mereka berada dalam kesesatan yang besar) dari kebenaran. .
 1. (Kebajikan bukan bererti memalingkan muka) dalam solat - (ke timur dan ke barat) ayat ini diturunkan untuk menolak penerimaan orang Yahudi dan Nasrani yang beranggapan demikian - (tetapi orang alim) ada yang membaca albar dengan ba' itu. baris sebelumnya bermaksud bahawa para penyembah (orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab), iaitu kitab-kitab, (dan para nabi, dan mendermakan harta mereka), iaitu harta yang mereka cintai, (kepada kaum kerabat mereka), (anak yatim, miskin, musafir) atau musafir, - (pengemis, atau pengemis, - (dan tentang) pembebas -" (hamba), iaitu mereka yang berjanji akan dimerdekakan dengan membayar tebusan, serta bagaimana orang tawanan, - (dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat), yang wajib, dan sebelum sampai nisabnya dengan tatawwu' atau dengan kerelaan, - (orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji), baik kepada Allah atau manusia, ( mereka yang sabar) baris sebelumnya a Sebagai pujian - (dalam kesusahan), iaitu kemiskinan yang melampau - (penderitaan) contohnya kerana sakit, - (dan semasa peperangan), iaitu ketika berperang di jalan Allah. – (Iaitu) orang-orang yang disebutkan di atas – (orang-orang yang beriman dan bertakwa – (dan mereka itulah) yang takut kepada Allah.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pembalasan yang adil itu mengikat kamu - (tentang orang-orang yang terbunuh) baik dalam akhlak mahupun perbuatan: -

(lelaki merdeka) dibunuh - (oleh orang merdeka), bukan oleh hamba - (hamba untuk hamba dan wanita untuk wanita). As-Sunnah menyatakan bahawa boleh bagi seorang lelaki dibunuh oleh wanita yang seagama atau seagama, tetapi tidak boleh bagi seorang Muslim, walaupun dia seorang budak, dibunuh oleh orang kafir, walaupun dia adalah adalah seorang yang bebas. - (Siapa yang dimaafkan) bermaksud antara pembunuh. pembunuh. - (Pada) darah (saudaranya) yang dibunuh - (-sesuatu) seperti pemansuhan Gisas, mengakibatkan sebahagian daripada hukuman dijatuhkan oleh beberapa ahli waris. Sebutan "abang kamu" menimbulkan rasa budi bahasa yang menggalakkan kemaafan dan merupakan kenyataan bahawa pembunuhan itu tidak mengakibatkan perpecahan persaudaraan dalam agama dan kepercayaan. "Mann" yang merupakan Shartiyah atau Isim-Mausul menjadi Mubtada, sedangkan yang bererti Khabar: - (begitu seterusnya) bermaksud orang yang memaafkan pembunuh hendaklah meneruskan - (dalam erti kata yang baik) misalnya meminta dia mengizinkan. dia membayar diet atau denda dengan baik dan tidak kasar. Dimasukkannya perkataan "memaafkan" menunjukkan bahawa salah satu daripada keduanya adalah wajib dan ini adalah salah satu daripada dua pendapat Syafi'i, manakala menurut pendapat kedua Gisas adalah wajib manakala Diet adalah wajib...ia adalah. pengganti. Jika seseorang memaafkan dan tidak menyebut tentang wang darah, maka dia dilepaskan dari semua kewajipan - (dan) pembunuh itu - (membayar kepadanya) wang darah, iaitu, kepada siapa dia telah memaafkan, iaitu kepada ahli waris. (dalam erti kata yang baik ), iaitu, tanpa mengabaikan dan mengurangkan pembayaran. - (Maka dibolehkan untuk menggantikan gisas dan pengampunan untuk diat, iaitu - (rebat) atau keringanan - (dari Tuhan kamu) kepada kamu (dan rahmat) kepada kamu dalam bentuk kesabaran dan ketidakpastian kepada seseorang atau yang lain. , kerana dia mewajibkan gisas ke atas orang Yahudi dan diatat ke atas orang Nasrani.—(Dan sesiapa yang melampaui batas) seperti pembunuh yang membunuhnya (setelah), iaitu setelah dia memaafkannya—(maka itu adalah azab yang pedih bagi dia) atau pedih, iaitu dibunuh dengan api neraka di akhirat atau di dunia.

 1. (Dan bagi kamu ada kehidupan dalam perkara-perkara ini) bermaksud pemeliharaan hidup manusia - (Wahai orang yang berakal) kerana jika orang yang akan membunuh tahu bahawa mereka akan membunuhnya juga, maka dia akan banyak berfikir dan berpaling ke belakang, um untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawa orang yang hendak dibunuhnya. Ia telah ditetapkan oleh Allah SWT. (untuk membuat anda takut) bermaksud untuk melindungi diri anda daripada membunuh untuk mengelakkan tindakan balas.
 1. (Diwajibkan atas kamu jika datang kematian kepada salah seorang di antara kamu) iaitu tanda-tanda kamu - (Jika kamu berjalan dengan baik) iaitu banyak harta, (berwasiat) Baris pertama ialah Naibul fa'il de kutiba, (Jika dia berjalan. di belakang yang baik), d. H. harta yang banyak (berwasiat), baris pertama naibul fa'il de kutiba, dan kaitan dengan iza jika zarfiyah dan menunjukkan wajib jika syartiyah dan ia juga satu Balasan kepada in, bermakna dia akan berwasiat - (kepada ibu bapa dan kaum kerabatnya dengan akhlak yang baik), maksudnya adil dan tidak lebih dari sepertiga daripada hartanya, dan tidak memihak kepada orang kaya - ( -wajib ) Butdar, yang menguatkan isi solat yang sebelumnya – (bagi orang yang ) takut kepada Allah. Ayat ini telah digantikan dengan ayat pewarisan dan hadis: “Tidak ada wasiat bagi Waris.” (Riwayat Turmuzi).
 1. (Sesiapa yang mengubahnya) mengubah wasiat, sama ada dia menjadi saksi atau yang menyampaikannya - (setelah mendengarnya) atau mengetahui - (maka sudah pasti dosa itu) bererti dosa memalsukan wasiat (ke atas orang yang mengubahnya). Di sini Zahir digantikan dengan Mudmar. – (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) perkataan pemeriksa – (dan Maha Mengetahui) perbuatannya dan akan memberi balasan kepadanya.
 1. (Tetapi siapa yang takut kepada orang yang berwasiat) Ada yang membaca Musin dan sebahagian Muwassin (berprasangka) menyimpang dari keadilan - (atau melakukan dosa), seperti sengaja melebihi sepertiga atau memihak kepada orang kaya - (lalu berdamai di antara mereka). iaitu antara pewasiat dan pewasiat yang berlaku adil - (maka dia tidak berdosa) dalam perkara ini. (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

183 (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu) di antara manusia – (supaya kamu bertakwa), iaitu menjauhi dosa, kerana puasa itu dapat menahan hawa nafsu yang adalah punca dan punca dosa.

 1. ("Beberapa hari" ialah mansub atau baris sebelumnya seperti maf'ul Fi'il Amar, yang bunyinya dikatakan siyam atau sumu - (untuk mengatakan tentang.) bermaksud masa yang kecil atau pasti dengan bilangan yang diketahui. , iaitu pada bulan Ramadhan, kerana ia akan kemudiannya Dia berkata "sedikit" untuk memudahkan Mukallaf.-(Maka siapakah di antara kamu), iaitu semasa kehadiran hari-hari puasa - (sakit atau musafir), ia adalah yang ialah , dia akan pergi sebentar, bukan untuk tinggal lama, dan dia merasa sukar untuk berpuasa dalam kedua-dua keadaan, maka dia berpuasa, - (maka hendaklah dia mengira) bilangan hari dia telah berpuasa, maka dia berpuasa. di tempat mereka - (pada hari-hari lain) - (Dan bagi orang-orang yang) - (tidak dapat) disebabkan oleh usia tua atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi - (maka hendaklah mereka membayar fidyah), iaitu - (memberi makan kepada orang miskin). manusia) bermaksud sebanyak yang dimakan oleh orang miskin setiap hari, iaitu ukuran makanan ruji penduduk Lan. itu dia. Menurut satu qiraat, "fidy ah" digunakan untuk tujuan penjelasan. Ada yang mengatakan tidak, malah nilainya tidak diberikan. Pada zaman awal Islam, mereka mempunyai pilihan untuk berpuasa atau berpuasa mahu membayar fidyah. . Maka keputusan ini diterbalikkan dengan keputusan berpuasa, sebagaimana sabda baginda.“Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang melihat bulan, hendaklah dia berpuasa.” Puasa itu kerana takutkan bayi, bayaran fidyah tetap menjadi hak kamu tanpa terbatal - (Dan sesiapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati) menaikkan ambang minimum yang disebut dalam fidyah - (maka ini bermakna) melakukan tatawwu' atau kebajikan - (itu lebih baik baginya. Dan berpuasa) menjadi Mubtada' manakala Khabar ialah: – (lebih baik bagi kamu) daripada berbuka dan membayar fidyah – (jika kamu mengetahui) bahawa puasa itu lebih baik bagi kamu maka kerjakanlah.
 1. Hari-hari ini adalah - (bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an), iaitu dari surat kepada langit dunia pada malam Qadar - (sebagai petunjuk) "hal" bermaksud yang menjauhkan diri dari kemungkaran. bimbingan - (untuk kemanusiaan dan penjelasan) bermaksud penjelasan yang jelas - (tentang bimbingan) yang membawa kepada keputusan yang betul (dan) bagaimana - (pemisah) yang memisahkan yang benar dari yang salah. - (Maka sesiapa yang bersaksi) bermaksud hadir - (di antara kamu dalam bulan ini, hendaklah dia berpuasa, dan sesiapa yang sakit atau dalam perjalanan - kemudian dia berbuka - maka - wajib baginya hari-hari yang ditinggalkannya itu, meneruskan puasa pada hari lain) seperti yang ditunjukkan di atas. Perkara ini diulang-ulang supaya tidak timbul syak wasangka terbatal oleh pengumuman "menyaksikan bulan" - (Allah akan memudahkan kamu dan kamu tidak akan mengalami kesulitan) supaya Dia mengizinkan kamu berbuka. apabila anda sakit dan semasa anda dalam perjalanan. Oleh kerana ini adalah 'illat atau sebab wajib puasa, ia dinisbahkan kepadanya - (dan mudah-mudahan cukup) ada yang membaca tukmilu dan beberapa tukammilu - (bilangan) bermaksud bilangan puasa Ramadhan - (semoga dia mengagungkan Allah) semasa memerhatikan mereka - (atas petunjuk yang diberikanNya kepada mereka) bermakna petunjuk dalam urusan agama mereka - (dan supaya mereka bersyukur kepada Allah atas semua ini).
 1. Sekumpulan orang bertanya kepada Nabi (saas), "Ia adalah Ty. Dia dekat, maka marilah kita berbisik kepada-Nya, atau Dia jauh, maka hendaklah kita menyeru kepada-Nya.” Kemudian turun ayat ini: – (Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku sentiasa ada bagi mereka). dengan pengetahuan-Ku beritahu mereka ini - (Aku terima permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku) supaya dia mendapat apa yang dia minta. – (Maka hendaklah mereka menunaikan perintah-Ku) dengan taat dan patuh – (dan semoga mereka beriman) dengan keimanan yang kekal – (kepada-Ku agar mereka berada dalam kebenaran) atau petunjuk dari Allah.
 1. (Dihalalkan bagi kamu bersetubuh dengan isteri-isteri kamu pada malam hari puasa), iaitu bersetubuh dengan mereka. Ayat ini diturunkan untuk memansuhkan peraturan yang lazim dalam Islam awal yang melarang hubungan seksual dengan isteri dan larangan makan dan minum selepas waktu Isya. – (Mereka adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka) yang kedua-duanya saling bergantung dan memerlukan antara satu sama lain. – (Allah mengetahui bahawa kamu akan mengkhianati mereka) atau (sendiri) bersetubuh pada malam hari puasa. Ini berlaku kepada 'Umar dan yang lain dan dia segera memberitahu Nabi. – (Lalu Allah menerima taubat kamu), iaitu sebelum kamu bertaubat -. (Dan Dia telah mengampuni kamu. Maka sekarang) kerana kamu diizinkan - (bercampur dengan mereka) - (dan berusaha) atau bercita-cita - (apa yang Allah tetapkan untuk kamu) d makan dan minum) sepanjang malam - (sehingga terang) atau jelas - (bagi kamu benang putih dari benang hitam adalah fajar Sadiq), sebagaimana penjelasan benang putih, sedangkan penjelasan benang hitam jatuh. ini adalah malam. Aurora adalah seperti warna putih bercampur hitam, dilanjutkan oleh dua garis hitam dan putih. - (Kemudian berbukalah) dari terbit fajar - (hingga petang), iaitu permulaan malam dengan terbenamnya matahari - (dan janganlah kamu bergaul dengan mereka), iaitu isteri-isteri kamu - , (sedang kamu dalam Tikaaf) atau berpegang teguh. kepada niat itikaf. – (Di masjid) sesiapa yang beri’tikaf tidak dibenarkan keluar dari masjid untuk bersetubuh dengan isterinya kemudian kembali. – (Ini adalah) peraturan-peraturan yang disebutkan di atas – (larangan-larangan Allah) yang diperintahkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya supaya jangan melampaui batas (maka jauhilah mereka). Frasa ini lebih berkuasa daripada "jangan menceroboh," yang dikatakan dalam ayat lain. – (Seperti) Dia mewahyukan kepada kamu apa yang disebut – (Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia supaya mereka takut) bermaksud menjauhi laranganNya.
 1. (Dan janganlah kamu memakan harta orang yang ada di sekelilingmu), iaitu jangan sampai sebahagian kamu memakan harta orang lain.

(dengan cara yang haram), iaitu dengan cara yang Shah anggap haram. ra', seperti rompakan, ugutan, dan lain-lain - (dan) tidak mengambil (ini) atau membawa (ini), iaitu harta ini dibeli dengan rasuah - (kepada hakim supaya mereka boleh makan) - dengan tuntutan mahkamah (a bahagian) atau jumlah - diperkenalkan di mahkamah - (daripada harta manusia) bercampur (dengan dosa jika kamu mengetahui) bahawa kamu berada dalam kesesatan.

 1. (Mereka bertanya kepadamu) Wahai Muhammad, – (tentang anak bulan). "Ahillah" adalah bentuk jamak dari "hilal". Pada mulanya ia kelihatan kecil dan nipis, kemudian ia menjadi lebih besar sehingga ia dipenuhi dengan cahaya. Kemudian ia kembali kepada keadaan asalnya, kemudian ia tidak seperti matahari yang tetap - (berkata) kepada mereka: - ("Ia adalah tanda-tanda zaman), jamak mawagit miqat - (kepada manusia), kepada masa. mengetahui tentang menabur, berniaga, 'iddah wanita, puasa dan pembukaannya - (e-para haji) dinisbahkan atau dinisbahkan kepada manusia, bermakna mengetahui masa, kerana jika bulan tetap dalam keadaan yang sama, sekiranya dia tidak diketahui.- (Dan tidaklah baik bagi kamu memasuki rumah-rumah di belakang), iaitu semasa Ihram membuat lubang di belakang rumah untuk keluar masuk kamu, pintu yang mereka gunakan melakukan pada masa lalu, dan mereka menganggapnya sebagai - kebajikan - (tetapi kebajikan) ertinya orang yang bertakwa kepada Allah (orang yang takut kepada-Nya) dengan tidak menderhakai perintah-Nya, - (dan rumah-rumah memasuki pintunya), baik semasa dia dan pada kesempatan lain sepuluh – (dan bertakwalah kepada Allah untuk mendapat keberuntungan).
 1. Apabila orang Quraisy menghalang Nabi dari mengunjungi rumah Allah dalam perjanjian Hudaibiyah dan berdamai dengan orang-orang kafir untuk kembali tahun depan di mana baginda berpeluang memasuki Makkah selama tiga hari, maka apabila baginda memulakan 'umratul gada' sambil Umat ​​Islam khuatir bahawa orang Quraisy tidak akan menepati janji dan memerangi mereka, sedangkan orang Islam tidak akan berkhidmat kepada mereka jika mereka berihram, di tanah haram dan di bulan haram ayat tersebut menyatakan:- (Dan berperanglah kerana Allah), iaitu membela agama-Nya - (yang memerangi kamu) dalam kalangan orang-orang kafir - (tetapi janganlah kamu melampaui batas), iaitu dengan memulakan peperangan terhadap mereka - ( Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas-batasNya, iaitu , yang menyalahi apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Dan ini dibatalkan oleh ayat Bara'ah atau dengan firman-Nya:
 1. (Dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu temui mereka dan usir mereka di mana sahaja mereka mengusir kamu) iaitu Mekah, dan ini dilakukan oleh Nabi terhadap mereka pada Tahun Pembebasan - (sementara fitnah) bermaksud kemusyrikan mereka - (itu lebih ketat), iaitu lebih berbahaya - (daripada kematian) mereka, i.e. H. di tanah suci atau semasa merekasam yang mereka hormati. – (Dan janganlah kamu memerangi mereka di dalam Masjidil Haram), iaitu di tanah yang suci, (sehingga mereka memerangi kamu di sana. Jika mereka memerangi kamu) di sana, – (maka bunuhlah mereka). Mengikut qiraat tanpa alif dalam tiga kata kerja: wala taqtuluhum, hatta yaqtulukum fih dan fa-in qatalukum. - (Maka) bermaksud membunuh dan mengusir - (sebagai balasan bagi orang-orang kafir).
 1. (Apabila mereka berhenti) meninggalkan kekafiran dan masuk ke dalam Islam (maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) terhadap mereka.
 1. (Dan perangilah mereka sehingga tiada lagi) atau tiada lagi - (fitnah) iaitu syirik - (dan - jadi agama ini) ibadat atau perhambaan diri (untuk Allah) semata-mata dan tiada yang disembah melainkan Dia (Maka apabila mereka berhenti) daripada syirik, tidak melanggarnya, makna ini boleh diturunkan (maka tidak ada lagi permusuhan) sebagai pembunuhan atau sebaliknya (kecuali terhadap orang yang zalim). Seseorang yang telah berhenti melanggar bukanlah seorang yang melampaui batas, maka tidak perlu ada permusuhan.
 1. (bulan haram) ertinya bulan yang mulia (dengan bulan haram) itu mesti dibalas, iaitu sejak mereka berperang dengan kamu di bulan yang mulia, perangilah mereka dalam bulan ini juga, sebagai menafikan sikap hormat umat Islam terhadap bulan suci bulan suci: (dan kepada semua orang yang dihormati) jamak hurmatun - (hukum gisas berlaku), iaitu, jika kehormatan dilanggar, ia mesti dibayar dengan langkah yang sewajarnya. – (Sesiapa yang menyerang kamu) dalam suatu kesalahan di Tanah Suci, Ihram atau Bulan-bulan Suci, – (maka seranglah dia dengan kesalahan yang sama dengan kesalahan terhadap kamu). Tindakan balas itu dipanggil "serangan" kerana gaya dan bentuknya serupa dengan rakan sejawatannya. – (Dan bertakwalah kepada Allah) dalam mempertahankan diri, jangan melampaui batas. (Dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa), iaitu memberikan pertolongan dan kemenangan.
 1. (Dan nafkahkan di jalan Allah) ertinya menunaikannya, seperti dalam jihad dan lain-lain (dan jangan menundukkan tangan) ertinya diri sendiri.Ba' ialah tambahan - (untuk membinasakan) atau merebaknya musibah dengan melakukan penyerahan diri atau enggan. untuk membelanjakan Jihad, yang akan mengakibatkan musuh menjadi lebih kuat daripada kamu (dan melakukan kebaikan), seperti B. dengan berbelanja dan sebagainya. satu persatu - (Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat kebaikan), bermakna Dia akan memberi balasan kepada mereka.
 1. (Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah), yang bermaksud kamu tunaikan segala hak kamu (dan jika kamu terkepung), yang bermakna kamu tidak dapat menyempurnakannya kerana musuh (maka pilihlah korban, iaitu dengan senang hati. ada ) atau contohnya kambing biri-biri - (dan tidak mencukur kepala), ertinya tidak keluar dari Ihram, (sebelum korban) -, (ke tempat penyembelihannya), iaitu tempat, tempat korban disembelih, menurut Syafii ialah tempat terkepung. Dia kemudiannya mesti menawarkannya di sana dengan niat meninggalkan ihram, kemudian membahagikannya kepada orang miskin, kemudian mencukur kepalanya dan dengan itu mencapai ihram. – (Dan setiap kamu yang sakit atau sakit kepala) dan mencukur kepalanya dalam Ihram – (lalu dia membayar fidyah), – (iaitu berpuasa) selama tiga hari – (atau bersedekah) tiga peso dari Kota. ruji untuk enam orang miskin - (atau membuat korban) bermaksud mengorbankan seekor biri-biri, yang bermaksud "atau" memberi peluang untuk memilih. Ini termasuk orang yang bebas mencukur kepalanya kerana lebih mudah untuk membelinya, membayar denda atau wang tebusan. Begitu juga dengan mereka yang melakukan perkara terlarang tanpa bercukur, seperti memakai minyak wangi, menjahit pakaian, dan menggunakan minyak rambut, kerana beberapa kecacatan. – (Kemudian apabila kamu merasa aman) daripada bahaya musuh kamu iaitu mereka telah pergi atau pergi, – (maka sesiapa yang ingin melakukan Tamattu)) iaitu – (utamakan umrah) kerana ia bebas daripada larangan ihram. ialah - (semasa haji), iaitu sehingga waktu ihram bersamanya jika masih dalam bulan - (maka hendaklah dia menyembelih korban yang mudah didapati), iaitu seekor kambing yang dia persembahkan kepadanya selepas masuk hendaklah berihram haji. dan sebaik-baiknya pada hari korban. – (Tetapi jika anda tidak dapat mencari persembahan, contohnya kerana ia tidak tersedia, atau anda tidak mempunyai wang untuk membelinya, – (maka anda mesti berpuasa), iaitu wajib bagi anda berpuasa – ( tiga hari selama masa haji), iaitu semasa dia dalam ihram dia mesti berihram sebelum hari ketujuh Zul Hijjah, dan lebih baik sebelum hari keenam kerana makruh berpuasa pada hari 'Arafah, manakala menurut salah satu daripada dua Untuk membetulkan pandangan Syafi'i, tidak boleh berpuasa pada hari Tasyriq - (dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali) ke tanah air kamu, baik di Mekah atau di tempat lain. Selesai ibadah haji, sama ada kamu berada di negara asal atau tidak.-(Sempurna sepuluh hari) bilangan untuk menguatkan yang sebelumnya.- Ini bermaksud peraturan di atas, seperti kewajipan berkorban atau berpuasa bagi mereka. yang mengerjakan Haji Tamattu' adalah bagi mereka yang keluarganya bukan ce rca Masjidil Haram. Ke arah al-Shaafa'i, tidak kurang dari dua Marhalah dari Tanah Suci. Jika tidak, dia tidak berkorban atau berpuasa walau pun melakukan Tamattu'. Sebutan sebagai Pakar atau Residen membayangkan bahawa anda mesti menjadi Residen. Jika kamu bermusafir sebelum bulan-bulan haji tetapi tidak bermastautin kemudian kamu melakukan Tamattu' maka wajib bagi kamu melakukannya. Ini adalah salah satu daripada dua pendapat al-Shaafa'i, manakala pendapat kedua menyatakan tidak wajib kerana "pakar" adalah kiasan kepada orang berkenaan. Seperti yang disebutkan dalam Sunnah, ini termasuk Tamattu, i.e. H. seseorang yang berihram serentak untuk Haji dan Umrah atau memasukkan Haji dalam Umrah sebelum memulakan Tawaf (dan takut kepada Allah). iaitu perintah dan larangan-Nya (dan mengetahui bahawa Allah amat berat siksa-Nya), iaitu orang-orang yang melanggar peraturan-Nya.
 1. (Haji) bermaksud masa atau musim - (beberapa bulan yang dimaksudkan), iaitu Syawal, Zul Qa'dah dan 10 hari pertama Zul Hijjah. Tetapi ada yang mengatakan bahawa setiap bulan Dzulhijjah. – (Oleh itu, sesiapa yang memutuskan) dalam fikirannya – (untuk mengerjakan haji pada bulan-bulan ini) kerana berihram, – (maka tidak boleh menyetubuhi isterinya), iaitu bersetubuh – (dan tidak boleh melakukan maksiat) Berbuat dosa - (dan tidak boleh bergaduh) atau bergaduh - (semasa haji). Menurut sebuah qiraat, maksud yang dimaksudkan dengan baris di atas dua yang pertama ialah larangan melakukan tiga perkara tersebut. – (Dan apa yang kamu sedekahkan) dengan sedekah – (Allah akan mengetahui) siapakah yang akan membalasnya kepada kamu. Ayat berikut diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi haji tanpa makan dan menjadi beban kepada orang lain. - (Dan makanan untuk kamu) yang akan membawa kamu ke penghujung perjalanan kamu - (dan sesungguhnya sebaik-baik makanan ialah rahmat), iaitu apa yang digunakan manusia supaya tidak menjadi beban kepada orang lain, dan seterusnya. - (Dan takutlah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal).
 1. (Tiada dosa bagi kamu) dalam - (mencari) atau mencari - (syukur) atau makanan - (dari Tuhanmu), iaitu berniaga pada musim haji. Ayat ini diturunkan untuk menyangkal sangkaan mereka yang salah. – (Maka, apabila kamu pergi), iaitu kamu pergi – (dari Arafah), iaitu selepas kamu melakukan Tawaf di sana, – (maka ingatlah Allah), iaitu selepas kamu bermalam di Muzdalifah, sedang kamu Talbiah, Tahlil dan membaca Ora – (dalam Masy'aril Haram), ertinya nama sebuah bukit di hujung Muzdalifah bernama Quzah. Disebutkan dalam sebuah hadis: "Semoga Rasulullah SAW bertawaf, berzikir dan berdoa kepada Allah di sana sehingga hari terang benderang". (Riwayat Muslim). – (Dan ingatlah akan petunjuk yang diberikannya kepadamu) untuk mengetahui dasar-dasar agama dan tata cara haji. "Kaf" menunjukkan sebab atau motif. - (iaitu) membaca bukan inna - (kamu dahulu) iaitu sebelum petunjuk - (antara orang-orang yang sesat).
 1. (Kemudian kamu pergi) Wahai Quraisy (dari tempat orang pergi), iaitu dari 'Arafah berwukuf bersama mereka. Sebelum itu mereka membuat tukuf di Muzdalifah kerana enggan membuat tukuf bersama-sama dengan orang lain. Summa atau "kemudian" menunjukkan perintah - (dan memohon ampun kepada Allah) untuk dosa-dosa anda. – (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) kepada orang-orang yang beriman.
 1. (Apabila kamu menyempurnakan atau menunaikan (haji)), iaitu kamu merejam Jamratul 'Aqabah, kamu mengelilingi Kaabah, kamu berada di Mina, (dengan itu mengingati Allah), berzikir dan memuji-Nya - (bagaimana kamu menyebut nenek moyangmu) apa yang kamu lakukan selepas haji untuk menyombongkan diri tentang mereka (bahkan lebih daripada itu) bahawa mereka lebih bermakna daripada kamu mengingati nenek moyang kamu. Ashadda menduduki baris atas kerana kedudukannya sebagai "benda" ingatan yang ditakrifkan oleh uzkuru. Sekiranya dia tinggal di belakang, itu adalah sifat atau na'atnya. – (Di antara manusia ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bahagian kami di dunia”), maka dia diberi bahagiannya – (dan dia tidak akan beroleh bahagian yang baik di akhirat).
 1. (Dan sebahagian mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia", iaitu nikmat, - (kebaikan di akhirat, iaitu syurga, - (dan peliharalah kami daripada azab neraka", iaitu untuk masuk ke dalamnya . ) Ini adalah gambaran tentang keadaan orang musyrik dan keadaan orang beriman, yang tujuannya adalah untuk menjadikan kita mencari kedua-dua jenis kebaikan di dunia dan akhirat, kerana firman-Nya telah menjanjikan kita pahala:
 1. (Merekalah yang akan mendapat bahagiannya) d. H. pahala mereka (daripada), d. Menurut sebuah hadis, Allah menghitung semua makhluk tidak lebih dari setengah hari dari masa duniawi.
 1. (Dan ingatlah Allah) Bertakbir apabila Jama'ah direjam - (pada beberapa hari yang banyak), iaitu pada tiga hari Tasyriq. - (Sesiapa yang ingin cepat), iaitu ingin bersegera dari Mina - (dalam dua hari), iaitu pada hari kedua hari Tasyriq selepas rejam Jamaraat, - (maka tidak ada dosa ke atasnya) di sana . – (Dan sesiapa yang mahu menangguhkannya) sehingga lewat malam ketiga dan dia telah merejam Jamaraatnya, (maka tidak ada dosa ke atasnya). Oleh itu, mereka mempunyai peluang untuk memilih haji mereka tanpa melakukan dosa (iaitu bagi mereka yang bertakwa) kerana ini sememangnya haji yang sebenar. – (Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dipertemukan dengan-Nya), iaitu di akhirat, di mana amalan kamu akan dibalas olehNya.
 1. (Di antara manusia ada seorang lelaki yang perkataannya tentang kehidupan dunia bercakap kepada kamu, tetapi bukan tentang kehidupan yang akan datang, kerana ia berbeza dari pandangan dan kepercayaan kamu - (dan dia bersaksi kepada Allah sepuas hati) benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan - (walaupun dia adalah musuh yang paling keras) baik untuk kamu dan pengikut kamu kerana permusuhan mereka dengan kamu. Nama lelaki ini ialah Akhnas bin Shuraiq, seorang munafik yang disayangi oleh Nabi. Dia bersumpah bahawa dia adalah seorang Beriman dan mencintai Nabi dan mendekati majelisnya maka kebatilannya diwahyukan oleh Allah dan sebaik sahaja dia melewati ladang dan ladang kawan dia membakar tanaman dan membunuh binatang kepunyaan sahabat pada malam itu seperti yang digambarkan dalam firman Allah SWT: -
 1. (Dan jika dia pergi) daripada kamu (dia berjalan di muka bumi untuk membuat kerosakan padanya dan memusnahkan tanam-tanaman dan binatang ternakan), menyebut beberapa jenis kerosakan (sedang Allah tidak menyukai kerosakan), bererti tidak berpuas hati dengannya.
 1. (Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah" dalam perbuatannya, - (bertambahlah kesombongannya), menyebabkan dia melakukan - PN (dosa) yang mesti dijauhi.- (Maka cukuplah baginya api Neraka, iaitu neraka yang paling teruk dari semua rumah!)
 1. (Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya), iaitu mereka mengorbankan dirinya dalam ketaatan kepada Allah TA'ALA. (menuntut) atau mencari – (kehendak Allah). Namanya Suhaib. Apabila dia dianiaya oleh orang-orang musyrik, dia berhijrah ke Madinah dan mewasiatkan kepada mereka hartanya (dan Allah mengasihani hamba-hamba-Nya), lalu Dia memimpin mereka kepada perkara yang diredhai-Nya. Ayat berikut diturunkan tentang Abdullah bin Salam dan para sahabatnya ketika mereka menciptakan hari Sabat dan membenci unta setelah memeluk Islam.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam) ada yang membaca salmi dan ada yang membaca silmi (secara keseluruhannya) 'perkara' Islam itu bermaksud dalam segala hukum-hukumnya tanpa terkecuali, - (dan tidak mengikut langkah-langkah) atau yang jalan - (syaitan) bermaksud godaan dan liciknya untuk membezakan, (sebenarnya dia adalah musuh kamu yang terbuka) jelas bermaksud permusuhannya terhadap kamu.
 1. (Dan jika kamu tergelincir) atau menyimpang untuk menangani semua ini - (setelah datang kepada kamu bukti yang nyata) bahawa ia adalah benar - (maka hendaklah kamu mengetahui bahawa Allah Maha Teguh) sehingga tidak ada yang dapat menghalang kamu, untuk menghukumnya - (Sekali lagi) dalam segala perbuatan-Nya.
 1. (Tidak ada), iaitu tidak - waru (mereka menunggu) untuk memasukinya sepenuhnya - (tetapi datangnya Allah untuk mereka), iaitu azab Allah, seperti dalam firman-Nya "o komm amru rabbika, ertinya azab Tuhanmu" – (dalam bayang-bayang) zulal jamak dari zillah, ertinya bayang – (awan dan malaikat dan kejatuhannya ditentukan) hingga akhir kisah mereka – (dan kepada Allah dikembalikan – kembali segala urusan) ada yang menyatakannya secara pasif, sebahagian lagi. aktif, iaitu H. di akhirat untuk mendapat balasan dariNya.
 1. (Pertanyaan) Wahai Muhammad - (kepada bani Israel) sebagai pukulan kepada mereka - (berapa banyak yang telah Kami berikan kepada mereka), ia adalah soalan yang ditanya tentang Maful yang kedua, iaitu Maful kedua dan Mumayyaz daripada Ataina – (dalam bentuk tanda-tanda yang nyata) atau yang kuat, seperti membelah lautan, jatuhnya manna dan salwa, kemudian mereka menerimanya dalam kekafiran. – (Dan yang bertukar-tukar nikmat Allah), iaitu tanda-tanda yang Dia berikan kerana itulah sebab mendapat petunjuk – (setelah datang rahmat) terhadap kekufuran, – (maka sesungguhnya Allah amat berat azab-Nya) terhadapnya .
 1. (Mereka memperelokkan orang-orang yang kafir) di kalangan orang Mekah - (kehidupan dunia) dan menghiasinya kerana mereka menyukainya -, (dan) mereka - (mereka menghina orang-orang yang beriman) kerana kemiskinan mereka, seperti Bilal, 'Ammar, Suhaib dan lain-lain, dengan niat untuk mengejek mereka dan menunjukkan harta mereka kepada orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. – (Sedangkan orang-orang yang bertaqwa yang menjaga diri dari kesyirikan, mereka – (akan berdiri di atas orang-orang kafir pada hari di mana Allah memberikan rezeki yang tidak terbatas kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya), ertinya bekalan yang melimpah ruah di akhirat atau di dunia, sebagai contoh yang akan diberikan-Nya. barang pengejek dan hamba dari pengejek.
 1. (Manusia itu adalah satu umat) bersatu dalam iman - lalu mereka berselisih, sehingga sebahagian mereka beriman dan sebahagian mereka kafir - (Lalu Allah mengutus nabi-nabi) kepada mereka - (dan membawa khabar gembira) bahawa orang-orang yang beriman akan masuk syurga. dan amaran) bahawa orang-orang kafir akan masuk Neraka, - (dan menghantar kitab bersama mereka), iaitu kitab-kitab - (betul) serupa dengan "menghantar" - (supaya dia menghukum) dengan kitab - (di antara manusia tentang sesuatu perkara). mereka berbincang) tentang agama. - (Dan tidak ada perselisihan mengenainya) dalam soal agama - (kecuali orang-orang yang menerima kitab), maka berimanlah sebahagian dan kafirlah sebahagiannya - (setelah datang kepada kamu bukti yang nyata) yang membuktikan tauhid. Min berkaitan dengan ikhtalafa dan bersama-sama dengan solat berikut didahulukan daripada istisna' maknanya – (disebabkan kefasikan) orang-orang kafir – (Sahabatnya. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada apa yang mereka perbincangkan) daripada penjelasan – ( Kebenaran dengan izin-Mu). iaitu kehendakNya. – (Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya), yang bermaksud mendapat petunjuk – (ke jalan yang lurus) atau jalan yang benar.
 1. Ayat berikut telah diturunkan berhubung dengan kesulitan yang menimpa umat Islam: – (Atau) iaitu mengerjakan – (anda menyangka akan masuk Syurga jika belum), iaitu tidak – (datang kepada anda sebagai) orang yang datang ( kepada orang-orang sebelum) kamu) dari kalangan orang-orang yang beriman dalam bentuk ujian yang bermacam-macam, maka kamu bersabar sebagaimana mereka telah melakukannya? - (Mereka ditimpa): Ungkapan ini menerangkan yang pertama (nasib) bererti kemiskinan yang melampau, - (kesengsaraan) bererti penyakit, (dan mereka digoncangkan) atau ditimpa pelbagai kesusahan (sehingga mereka berkata) baris di atas atau sebelumnya bererti mereka bersabda – (Rasul dan orang-orang mukmin yang bersamanya) bahawa mereka menyangka bahawa kelewatan kedatangan pertolongan itu adalah disebabkan tingginya kesengsaraan yang menimpa mereka: – (bilakah) datangnya (pertolongan Allah) yang kami dijanjikan bahawa kita akan datang? Kemudian mereka mendapat jawapan daripada Allah: “Ingatlah, pertolongan Allah itu amat dekat”).
 1. (Mereka bertanya kepadamu) Wahai Muhammad – (tentang apa yang mereka nafkahkan). Yang menyoal siasat ialah Amar bin Jamuh, seorang lelaki tua yang kaya raya. Dia bertanya kepada Nabi (saw) apa yang akan dia belanjakan dan kepada siapa dia belanjakan - (Katakanlah:) kepada mereka - (apa sahaja yang dia belanjakan) "Kekayaan" adalah penjelasan untuk "segala sesuatu" dan menyimpulkan kedua-duanya sedikit dan banyak. Terdapat penjelasan tentang apa yang dibelanjakan, yang merupakan salah satu daripada dua sisi soalan, tetapi juga jawapan tentang siapa yang menerima perbelanjaan, apakah sisi lain soalan dengan firman-Nya: - (jadi bagi ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, fakir dan musafir) bagi mereka yang paling berhak. – (Dan apa sahaja kebajikan yang kamu kerjakan), sama ada dengan rezeki atau tidak, – (maka Allah mengetahui) dan akan memberi balasan kepada kamu kerananya.
 1. (Adalah menjadi kewajipan kamu untuk berperang), iaitu melawan orang-orang kafir - (walaupun ia adalah kebencian), iaitu ia adalah sesuatu yang sememangnya tidak bersimpati (kepada kamu), kerana ia amat menjengkelkan. – (Anda boleh membenci sesuatu jika ia baik untuk anda, dan anda boleh menyukai sesuatu jika ia benar-benar buruk untuk anda). Ini disebabkan oleh kecenderungan hawa nafsu kepada syahwat atau keinginan, yang pasti akan merugikan mereka, dan keengganan mereka untuk melakukan taklif atau kewajipan, yang membawa kebahagiaan kepada mereka. Siapa tahu dalam peperangan, walaupun kamu membencinya, ada kebaikan, seperti kemenangan dan rampasan, atau mati syahid dan pahala. Sebaliknya, jika kamu meninggalkannya walaupun kamu suka, ada kejahatan seperti kehinaan dan kemiskinan dan kehilangan pahala (dan Allah mengetahui) yang baik untuk kamu (sedangkan kamu tidak). Maka bersegeralah melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu! Nabi (saww) menghantar tentera pertamanya termasuk Abdullah bin Jahsy. Mereka memerangi kaum musyrikin dan membunuh Ibnul Hadrami pada hari terakhir bulan Jumadil Akhir sehingga mereka memasuki awal Rejab (salah satu bulan suci). Kemudian mereka ditegur oleh orang-orang kafir kerana mencemarkan bulan suci, maka turunlah ayat:
 1. (Mereka bertanya tentang bulan haram) atau bulan yang mulia - (- iaitu mereka berperang di dalamnya), kerana mereka adalah badal isytime. - (Beritahu mereka: "Hebatnya pertempuran bulan ini"), iaitu dosa besar. "Berperang" adalah mubtada' manakala "hebat" adalah khabar - (-terus menghalang) orang, ia adalah mubtada' - (dari jalan Allah) dengan agama-Nya, (dan kufur kepada-Nya), - ( y) menghalangnya daripada Masuklah – (Masjidil Haram) bermaksud kota Mekah – (dan usir penduduknya daripadanya) sebagaimana yang dipelajari daripada Rasulullah SAW. dengan orang-orang yang beriman, semasa khabar - (lebih besar) bererti dosa - (di sisi Allah) daripada berperang dalam peperangan ini. - (semasa melakukan fitnah) bererti kekufuran - (lebih besar daripada pembunuhan) bagi kamu di dalamnya. - (Dan mereka tidak akan berhenti) iaitu orang-orang kafir - (memerangi kamu) orang-orang yang beriman - (sehingga) iaitu - (memalingkan kamu dari agama kamu) dalam kekafiran. – (Jika kamu mampu. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad agamamu dan mati dalam kekafiran, maka sia-sialah ia) atau batal – (di dunia dan akhirat) amalan yang soleh (di dunia dan akhirat) tidak akan diambil kira dan tidak akan diambil kira Kaitan dengan kematian menunjukkan bahawa sekiranya dia telah kembali kepada Islam sebelum kematiannya, tidak akan terbatal amalannya dan tetap mendapat pahala serta tidak perlu diulang seperti ibadat haji. Ini menurut Syafi'i, - (dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya). Ketika orang-orang tenteranya menyangka bahawa walaupun mereka tidak berbuat dosa, mereka tetap tidak akan mendapat pahala (untuk berperang di bulan Haram), ayat itu diturunkan:
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah) meninggalkan kampung halaman mereka, - (dan berperang di jalan Allah), iaitu mereka mengagungkan agama-Nya, - (mengharap rahmat Allah), iaitu pahala-Nya, - (dan Allah Maha Pengampun). , Penyayang) bagi orang-orang yang beriman.
 1. (Tanya tentang minum dan berjudi) Apakah peraturan tentang mereka? (Katakan kepada mereka) - (pada keduanya) bermaksud bahawa dalam arak dan berjudi itu ada - (dosa besar). Menurut qiraat ia dibaca sebagai kasir (banyak) kerana ia menyebabkan banyak pertengkaran, penghinaan dan kata-kata lucah (dan beberapa faedah kepada manusia), jika arak membawa rasa keseronokan dan kegembiraan dan jika anda bermain permainan akan membuat wang dengan mudah. - (-tetapi dosa kedua-duanya) ertinya bencana yang ditimbulkan - (lebih besar) bererti monyet yang lebih teruk, (daripada manfaat kedua-duanya). Ketika ayat ini diturunkan, segolongan umat Islam masih meminum arak, sementara yang lain telah berhenti meminumnya sehingga diharamkan oleh satu ayat dalam Surah Al-Maidah. - (Dan mereka bertanya kepada anda berapa banyak yang mereka akan belanjakan) Maksud saya berapa banyak. (Katakanlah): Berbelanja - (Lebihan) bermaksud apa yang lebih daripada yang kamu perlukan dan jangan kamu belanjakan apa yang kamu perlukan dan ia akan menjadi sia-sia. Menurut sebuah qiraat, al-'afwu dibaca sebagai khaba' dari Mubtada yang tidak ditentukan dan dipercayai membaca: "dh huwa" (jadi) bermaksud sebagaimana ia menerangkan kepada kamu apa yang disebutkan - (ia juga menerangkan kepada kamu ayat-ayat supaya anda boleh berfikir).

220: (-Ia berkaitan) urusan - (dunia dan akhirat) sehingga kamu dapat memilih yang terbaik untuk kamu. - (Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim) dan kesukaran yang mereka temui dalam urusan mereka. Jika mereka menggabungkan harta mereka dengan harta anak yatim, mereka merasa seperti orang berdosa, dan jika mereka memisahkan harta mereka dan menyediakan makanan untuk mereka secara berasingan, mereka akan mendapat masalah. – (Katakanlah: “Untuk menyelesaikan urusan kamu dengan betul) hlm. apabila ia datang untuk campur tangan dalam pembangunan harta anda - (lebih baik) daripada membiarkannya begitu sahaja. - (Dan jika kamu mencampuri urusan mereka), iaitu kamu mencampuradukkan perbelanjaan kamu dengan perbelanjaan mereka, - (maka mereka adalah saudara kamu), iaitu bersaudara seagama, dan menjadi kebiasaan seseorang itu bersaudara. bercampur dengan harta saudara anda, jadi sila lakukan, kerana tidak ada salahnya. – (Dan Allah mengetahui orang yang merosakkan) harta anak yatim jika dia mencampurkan hartanya dengan harta mereka – (orang yang berbuat baik) supaya setiap orang mendapat balasan yang setimpal (Allah menghendaki Dia menyusahkannya. kamu) melarang percampuran harta, - (tidak syak lagi Allah maha berkuasa) dalam segala perkara - (sekali lagi, maha mengetahui) dalam segala perbuatan atau perbuatan.

 1. (Kamu tidak boleh berkahwin) Wahai orang-orang Islam, - (wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir - (sehingga mereka beriman). Sesungguhnya hamba yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia merdeka. Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan celaan yang ditujukan kepada lelaki yang mengahwini "amah" (wanita hamba sahaya) dan memuliakan serta memihak kepada lelaki yang mengahwini wanita merdeka yang musyrik (walaupun mereka melakukannya). kekayaan dan keindahannya. Ini khusus untuk wanita yang bukan Ahli Kitab dengan ayat "Dan wanita yang disimpan dalam kalangan Ahli Kitab." - (Dan janganlah kamu berkahwin) dan janganlah kamu berkahwin - (lelaki musyrik), iaitu lelaki kafir dengan perempuan mukmin - (sebelum mereka beriman). Sesungguhnya seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik, walaupun kamu menyukainya) kerana hartanya dan paras rupanya (kamu) atau musyrik (mengundang neraka) kerana anjurannya untuk mendatangkan manusia untuknya, maka isn. 't ia jadi baik untuk berkahwin dengannya. – (Sedangkan Allah menjemput) melalui mulut para rasul-Nya – (ke Syurga dan keampunan), i.e. H. Perbuatan yang membawa kepada keduanya - (dengan izinNya), i. H. – (Dan dia menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mendapat peringatan) atau diajar.
 1. (Bertanya tentang haid) iaitu haid atau lokasinya dan cara merawat wanita semasanya. - (Katakanlah: haidh itu najis) atau tempat kamu adalah najis, - (maka jauhilah wanita), iaitu janganlah kamu menyetubuhi mereka - (semasa haid) atau sebaliknya - (dan janganlah kamu mendekati mereka) dengan Niat untuk disetubuhi. – (sehingga ia bersih). Yat-hurna dengan ta' sempadan atau dengan tashdid kemudian ha', maka ta' asal tersirat dalam ta' bermaksud mandi selepas berhenti. – (Apabila mereka telah suci, datanglah kepada mereka), iaitu memberi syafaat bersama mereka – (di mana Allah telah memerintahkan kamu) di luar waktu haidh, dan datangilah kemaluan mereka dan janganlah kamu sesat ke bahagian lain. – (Sesungguhnya Allah mengasihi) dan kemuliaan serta pahala: (orang-orang yang bertaubat) dari dosa – (dan menyukai orang-orang yang menyucikan) daripada kotoran.
 1. (Isteri-isteri kamu adalah hamparan bunga bagi kamu) ertinya tempat kamu mendapat anak, - (maka datanglah ke hamparan bunga kamu) ertinya tempat yang menjadi aurat - (dengan apa cara sekalipun) dalam apa jua cara - (bolehlah kamu mahu. ) berdiri, duduk atau berbaring, di hadapan atau di belakang. Ayat ini diturunkan untuk menyangkal anggapan orang Yahudi yang mengatakan: “Sesiapa yang menyetubuhi isterinya dalam kemaluannya, tetapi dari belakang - pinggulnya - maka anaknya akan lahir dengan mata yang juling (dan akan menjadi dari dirimu sendiri) yang soleh. perbuatan. , seperti membaca Basmalah, mengosongkan - (dan takut kepada Allah) kedua-dua perintah-Nya dan larangan-Nya - (dan mengetahui bahawa kamu akan menemui-Nya pada hari kiamat ketika Dia akan memberi balasan kepada kamu atas segala amalan kamu) - (Dan kebaikan yang baik berikan berita kepada orang-orang yang beriman) yang takut kepadanya bahawa mereka akan sampai ke syurga.
 1. (Janganlah kamu dari Allah), iaitu jika kamu bersumpah denganNya (tujuan) atau halangan - (pada sumpahmu) yang mendorong kamu - (tidak) - (untuk berbuat baik dan takut). Sumpah sebegini tidak dihargai dan wajib memungkirinya dan mengadakan penebusan. Jika sebaliknya kamu bersumpah untuk berbuat kebaikan, itu adalah ketaatan (dan berdamai di antara manusia). Maksud ayat tersebut ialah jika kamu telah bersumpah untuk melakukan kebaikan, kamu tidak boleh dihalang daripada melakukannya, tetapi hendaklah kamu melanggarnya dan membuat kafarat, sebab kamu telah memelihara sumpah yang kamu bersumpah tidak boleh melanggarnya. . bersumpah. – (Dan Allah Maha Mendengar) ucapannya – (Maha Mendengar) keadaannya.
 1. (Allah tidak menghukum kamu kerana sumpah yang kosong), iaitu yang tidak disengajakan - (dalam sumpah kamu), iaitu yang keluar dari mulut kamu tanpa sengaja bersumpah, contohnya: "Bukan demi Allah!" Atau "Kebenaran demi Allah!" Tiada asas untuk ini dan tiada pendamaian diperlukan. – (Tetapi Allah akan menghukum kamu kerana sumpah yang kamu buat dengan sengaja), yang bermaksud kamu sedar bahawa sumpah itu adalah sumpah yang tidak boleh dilanggar (Dan Allah Maha Pengampun) untuk perkara yang tidak disengajakan – (Pengasih lagi) kerana Dia adalah sanggup menangguhkan hukuman bagi yang akan menderita.
 1. (Bagi orang-orang yang melakukan ila' terhadap isterinya), yang bermaksud bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, - (untuk menerima diam) atau menunggu -. (selama empat bulan. Apabila mereka kembali), iaitu mendamaikan sumpah untuk bersetubuh, kemudian atau sesudahnya, - (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) bagi orang-orang yang menjadikan isterinya menderita kerana sumpahnya, - (lagi belas kasihan) terhadap kamu .
 1. (Dan jika mereka berazam untuk bercerai), bermakna mereka tidak akan kembali, maka mereka akan melafazkan (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) ucapan mereka – (sekali lagi Maha Mengetahui) niat atau keazaman mereka. Jadi bermakna selepas empat bulan menunggu, tiada lagi pilihan untuk mereka melainkan kembali atau bercerai.
 1. (Dan wanita-wanita yang diceraikan akan menunggu) atau menahan - untuk berkahwin (sendiri) - (untuk tiga quru) dikira sejak permulaan talak. Dan quru, adalah jamak dari gar-un dengan kata gaf, ada dua pendapat mengenainya, ada yang mengatakan suci dan ada yang mengatakan haid. Ini berlaku kepada wanita yang diceraikan, tetapi bagi yang tidak diceraikan tidak ada 'iddah (masa menunggu) kerana dia berkata, "Maka mereka tidak mempunyai 'iddah untuk kamu. Tidaklah juga bagi wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih kecil, kerana bagi mereka 'iddahnya ialah tiga bulan. Adapun wanita hamil, iddahnya hingga nifas sebagaimana termaktub dalam Surah At-Talaq, dan hamba perempuan menurut sunnah iddahnya dua quru. – (Dan janganlah mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka) berupa anak atau darah haid, (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami mereka) – (mereka lebih berhak mendamaikan mereka), sekalipun mereka menghendaki (maka), maka sementara menunggu, janganlah kamu mendamaikan tetangganya (jika mereka hendak memperbaiki) dan janganlah kamu membuat perempuan itu bersedih hati. Ini adalah galakan kepada mereka yang ingin berdamai, bukan syarat untuk berdamai. Ia mengenai Talak Raj'i dan tidak ada yang lebih baik daripada suami kerana semasa dia dalam iddah tidak ada orang lain yang berhak mengahwini isterinya. – (Dan isteri-isteri mempunyai) daripada suami mereka (-hak yang lebih rendah daripada hak-hak suami (yang dikenakan ke atas mereka) – (secara munasabah) di bawah Syariah, seperti mencederakan isteri, dsb. – (Tetapi para suami mempunyai tahap kelebihan tertentu. ), dari segi hak, sebagai kewajipan untuk ditaati untuk mahar, dan perbelanjaan yang mereka belanjakan dari kantung mereka sendiri - (Dan Allah Maha Berkuasa) dalam kerajaan-Nya - (Dan Maha Mengetahui) dalam perancangan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya .
 1. (Talak) atau Talak yang boleh didamaikan - (dua kali) - (selepas itu dihalalkan memeliharanya-) dengan cara mendamaikan - (dengan cara yang baik) tanpa berdukacita - (atau berputus asa), iaitu dengan perceraian - (juga dalam rasa yang baik). Tidak halal bagi kamu para suami (untuk mendapatkan kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar atau mas kahwin apabila kamu menceraikan mereka (kecuali jika kamu berdua takut), iaitu suami isteri (tidak akan dapat menunaikannya). hukum-hukum Allah), yang bermaksud mereka tidak akan dapat menunaikan kewajipan yang telah digariskanNya. Qiraat secara pasif membaca yukhafa, manakala yuqima Ia adalah badal isytime bagi damir yang berdiri di situ. Terdapat juga bacaan, dengan garisan di bahagian atas kedua-dua panel. – (Jika kamu takut tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat menunaikan hukum Allah, maka tidak ada dosa ke atas mereka berhubung dengan tebusan) dibayar oleh wanita untuk menebus dirinya, bermakna tidak ada salahnya ialah suami mengambil menyelamat. Wang dan wanita itu membayar. – (Itulah) keputusan yang disebutkan di atas – (ketentuan) Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Sesiapa yang melanggar perintah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim).
 1. (Nah, jika dia menceraikannya lagi), maka suami selepas talak kedua, - (supaya dia tidak akan berlaku baik kepadanya selepas itu), jadi selepas talak ketiga - (sehingga dia berkahwin dengan suami lain) dan anda bercampur dengan beliau sebagaimana disebutkan dalam Hadis riwayat Shaikhan. - (Maka jika dia menceraikannya lagi), iaitu suaminya yang kedua, (maka tidak ada dosa pada keduanya), iaitu isteri dan bekas suami pertama - (kembali) kepada perkahwinan selepas tamat iddak, - (apabila keduanya menyangka bahawa mereka akan dapat mengikuti hukum-hukum Allah. Iaitu semua yang telah disebutkan - (hukum-hukum Allah yang telah dijelaskan-Nya kepada orang-orang yang sedia memahaminya ) atau fikir-fikirkanlah .
 1. (apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu dan tamat iddah mereka), iaitu menjelang akhir 'iddah mereka (maka peliharalah mereka), iaitu berdamai dengan mereka (dengan cara yang baik) tanpa menyebabkan mereka bersedih hati (atau melepaskannya) . dengan cara yang baik), iaitu meninggalkan mereka sehingga tamat iddah mereka. – (Jangan halang mereka) untuk perdamaian – (menimbulkan kesedihan) dengan bertindak sebagai maful li-ajlih – (menghantui mereka) sehingga mereka terpaksa menebus diri, memfailkan cerai dan menunggu lama. - (Siapa yang melakukannya)

(Dan janganlah kamu mempermainkan ayat-ayat Allah), d. H. memperolok-olokkan mereka dengan menyakiti mereka – (dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu), d 'an 'an (dan Al-Hikmah), iaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya (Allah mengajarkannya melaluinya), supaya kamu bersyukur kerana kamu mengamalkannya. . – (Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) supaya tiada sesuatupun yang tersembunyi daripadanya.

 1. (Apabila mereka menceraikan isteri-isterinya dan telah habis masa iddahnya, (maka jangan menghalangi mereka) ditujukan kepada wali-wali supaya mereka tidak menghalangi perempuan- (untuk berdamai dengan suami yang diceraikannya) Asbabun nuzul Dari ayat ini dikatakan bahawa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar telah menceraikan suaminya, maka suaminya ingin berdamai dengannya, tetapi Ma'qil bin Yasar melarangnya, sebagaimana riwayat Hakim - (jika ada wasiat) bermaksud wasiat. lelaki dan perempuan - (dalam erti kata yang baik di antara mereka) bermaksud mengikut Syara." Hari Akhirat). Kerana mereka sahaja yang memahami nasihat ini. – (Ini) tidak bermakna di jalan – (semata-mata) lebih baik (untuk anda dan lebih bersih) untuk anda dan dia kerana dikhuatiri kedua-dua belah pihak suami pertama dan isteri pertama mempunyai hubungan yang tidak sah memandangkan kedua-dua pihak sudah menyayangi dan sampai ke mengenali antara satu sama lain. – (Dan Allah mengetahui) segala faedah – (walaupun kamu tidak mengetahui), maka carilah petunjukNya dan taatilah perintahNya.
 1. (Ibu-ibu wajib menyusu), iaitu hendaklah - (iaitu mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan) menyusu dengan cara yang membentengi - (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) dan tidak perlu memperbanyakkannya. - (Dan kewajipan orang yang mengambil anak) bererti bapa - (memberi makan dan pakaian kepada ibu) terhadap penjagaan, iaitu jika mereka bercerai - (bermaksud) mengikut kemampuan mereka. – (Tiada seorang pun dikenakan bayaran melainkan sesuai dengan kemampuannya), iaitu kemampuannya. - (Seorang ibu juga tidak boleh mendapat masalah kerana anaknya), cth. contohnya dipaksa untuk menyusu jika dia melawan - (Tidak juga seorang bapa, misalnya, mempunyai beban di luar kemampuannya kerana anaknya . Penggunaan perkataan 'anak' untuk merujuk di kedua-dua tempat kepada ibu dan Berkaitan dengan bapa bertujuan untuk menyatakan keprihatinan dan kesopanan - (dan waris) waris bapa, iaitu anak kecil, dan di sini merujuk kepada wali yang mentadbir harta pusaka.--(-mempunyai kewajipan sedemikian), iaitu sama dengan kewajipan bapa memberi makan dan pakaian kepada ibu - (jika kedua-duanya mahu), iaitu ibu dan bapa (bercerai susu) sebelum tamat tempoh dua tahun dan berlaku - (dari wasiat) atau persetujuan - (keduanya dan - sebagai hasil musyawarah) demi bayi, - (maka tidak ada dosa bagi keduanya) untuk itu - (Dan jika kamu mahu) di sebelah bapa - (anak kamu akan disusui oleh orang lain) bukan ibunya, - (maka tidak ada dosa pada kamu) di dalamnya - (jika kamu memberi) untuk d sebagai menyusukan - (membayar gajinya) atau gaji yang anda ingin bayar - (apa yang patut) dengan kebaikan dan muhibah. – (Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan), supaya tiada sesuatupun yang tersembunyi daripada-Nya.
 1. (Orang-orang yang mati) atau binasa (di antara kamu, tinggalkan wanita, hendaklah mereka menangguhkan) bermaksud menghalalkan wanita-wanita tidak berkahwin setelah suaminya meninggal (selama empat bulan sepuluh), iaitu hari. Ini untuk wanita yang tidak hamil. Bagi yang hamil, menurut ayat at-Talaq, iddahnya ialah sehingga nifas, dan bagi hamba perempuan menurut sunnah separuh daripada itu. – (Apabila tiba masanya) bermaksud berakhirnya tempoh iddah. - (Tiada dosa padamu) Wahai penjaga - (biarlah mereka berbuat kepada diri mereka sendiri) hlm. sediakan dan sediakan usul - (dengan cara yang baik), iaitu menurut agama - (Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan), zahir mahupun batin.
 1. (Dan tidak berdosa meminang wanita-wanita ini), iaitu wanita yang suaminya telah meninggal dunia dan masih dalam iddah, contohnya. seseorang berkata: "Anda cantik" atau "Setiap orang yang melihat anda akan jatuh cinta" atau "Tiada wanita secantik anda" - (atau menyembunyikan) menyembunyikan - (dalam hati anda) rancangan, dia untuk berkahwin. (Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut mereka) dan kamu tidak sabar untuk meminta mereka mengahwini kamu, maka dibolehkan untuk melakukannya dengan petunjuk – (tetapi jangan berakad dengan mereka secara sembunyi), iaitu akad nikah – (tetapi) ia adalah. dibenarkan – (sekadar mengucapkan kata-kata yang baik) yang dianggap sebagai tawaran cadangan di bawah undang-undang Islam. - (Dan tidak menjamin akad nikah), iaitu daripada akad nikah - (sehingga masa yang ditetapkan) iddah - (luput), iaitu sebelum tamat iddah. – (Dan ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu) sama ada ia adalah rancangan khusus atau sesuatu yang lain – (maka bertakwalah kepadaNya) dan janganlah kamu menerima azabNya untuk rancangan khusus kamu. –

(Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun) bagi orang-orang yang bertakwa - (lagi penyayang) sehingga melambatkan azab-Nya bagi orang yang berhak menerimanya.

 1. (Tiada dosa ke atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum menyentuhnya) Menurut suatu qiraat, Tumasuhunna bermaksud bersetubuh dengan mereka – (atau) sebelum – (kamu menentukan mahar), iaitu mahar. Ma masdariyah zarfiyah, artinya tidak ada risiko atau tanggung jawab atas kamu dalam perceraian sebelum bergaul dan sebelum menentukan mahar, maka perceraian. – (Dan kamu akan memberi mereka “Mut’ah”) atau pemberian yang diredhai mereka (bagi yang mampu), iaitu orang kaya di antara kamu (menurut kemampuannya dan bagi orang-orang miskin) atau miskin – (mengikut kemungkinan anda). Ini menunjukkan bahawa, menurut -shara, tidak ada perbezaan darjat atau kedudukan wanita - (misalnya hadiah) atau layanan - dan merupakan ciri Mata'an. Oleh itu - (ia adalah kewajipan), Haggan ialah kata sifat kedua atau Masdar yang mengenakan (kepada orang yang berbuat baik) atau kepada orang yang taat.
 1. (Dan jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menyetubuhi mereka dan telah menyelesaikan maharnya, maka bayarlah setengah dari apa yang telah mereka tetapkan.) (Dan jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu menyetubuhi mereka dan menetapkan mahar kamu, maka kamu membayarnya. separuh daripada apa yang telah kamu tetapkan.) Ini adalah hak kamu, dan separuh lagi kembali kepada kamu - (kecuali) sebaliknya - (jika mereka memaafkan), yang bermaksud bahawa isteri-isteri mendapat mereka. bahawa mereka tidak menerima - (iaitu dimaafkan oleh orang yang di tangannya diadakan akad nikah), iaitu suami, maka mahar diberikan kepada semua isteri. Jika wanita itu mahjurah dan tidak ada dosa padanya, maka tidak ada kesulitan dalam urusan ini.

(dan semoga kamu mengampuninya) dan menjadi masdar kamu yang mubtada' sedangkan khabar kamu - (lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu) bererti menunjukkan sifat pemurah antara satu sama lain - (sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan. lakukan ) dan akan memberi ganjaran kepada anda dengan sewajarnya.

238 (Perhatikanlah solat), iaitu solat lima waktu, tunaikanlah tepat pada waktunya - (dan solat Wusta atau Zuhur). Terdapat pendapat yang berbeza bahawa ada yang menyebut solat Asar, Subuh, Lohor atau lain-lain dan ia disebut secara khusus kerana keistimewaannya. – (mewakili Allah) dalam solat mereka ada ini – (dalam keadaan taat) atau tunduk, berdasarkan sabda Nabi: “Setiap qunut dalam al-Quran bermakna taat”. - Ada pula yang berkata dengan khusyuk atau diam berdasarkan hadis Zaid bin Argam yang berkata: “Kami pernah bercakap dalam solat sehingga ayat ini diturunkan, kemudian kami disuruh diam dan jangan bercakap.” (Riwayat Shaikhan ).

 1. (Jika kamu takut) sama ada musuh, Ah, atau banjir atau binatang buas - (maka berjalan) jamak rajil bererti solat berjalan kaki - (atau menunggang kuda), jamak rukbanan rakib bermaksud bagaimanapun kamu boleh jadi Mereka di hadapan kiblat. atau tidak, dan isyarat semasa rukuk dan sujud. (Maka jika kamu yakin), iaitu kerana takut, (maka mohonlah kepada Allah), iaitu solat - (sebagaimana Dia mengajar kamu apa yang tidak kamu ketahui), iaitu sebelum Dia mengajar kamu fardu dan syarat-syaratnya. "Kaf" bermaksud "umpama" dan "ma" bermaksud masdariyah atau mausullah.
 1. (Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan akan meninggalkan isteri) yang - (berwasiat): mengikut qiraat dengan baris awalan dan bermaksud wajib berwasiat - (isteri-isteri mereka) yang akan diberi - (Nafkah). supaya mereka bersenang-senang - (sehingga) sepenuhnya - menunggu (setahun) isteri-isteri yang kematian suaminya (tanpa mengusir mereka) bermakna tidak memberitahu mereka bahawa mereka adalah rumah yang mereka diami, harus keluar selama suami mereka masih hidup. . (Tetapi jika mereka bergerak) dengan sendirinya, - (maka tidak ada dosa ke atas kamu) Wahai pemelihara orang mati - (apa yang mereka betulkan dengan diri mereka sendiri) iaitu mengikut syariat, cara berpakaian, mengakhiri masa berkabung dan tidak' tidak mahu makan lagi. - (Dan Allah Maha Perkasa) dalam kerajaan-Nya - (dan Maha Bijaksana) perbuatan-perbuatan-Nya. Wasiat yang disebutkan di atas dibatalkan oleh ayat tentang pewarisan dan tempoh menunggu satu tahun oleh ayat yang kemudiannya diturunkan kepada empat bulan sepuluh hari. Adapun tempat kediaman, menurut al-Shaafa'i, ia disimpan untuk isteri-isteri, bermakna ia tidak terbatal.

241 (Wanita yang diceraikan menerima mut'ah), maksudnya mereka menerima mut'ah - (sesuai), iaitu mengikut kemampuan lelaki - (sebagai kewajipan), Haqqan dengan baris di atas sebagai maful mutlak bagi fi 'il yang boleh diramalkan - (bagi orang yang bertaqwa). Ini diulangi oleh Allah, ditinggikan dan ditinggikan, untuk sampai kepada wanita yang sudah berkahwin, sebagaimana ayat sebelumnya merujuk kepada mereka yang belum berkahwin.

 1. (Oleh itu) bermaksud seperti yang disebutkan di atas (Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu supaya kamu memahaminya) atau memahaminya.
 1. (Anda tidak menyedari) soalan dengan rasa terkejut dan keinginan untuk mendengar apa yang akan diperkatakan seterusnya -, (mereka yang meninggalkan rumah ketika terdapat beribu-ribu) ada yang mengatakan empat, lapan atau sepuluh ribu dan ada yang tiga puluh, empat puluh atau tujuh puluh ribu ( kerana takut mati) sebagai maful liajlih. Ini adalah sekumpulan Bani Israil yang ditimpa wabak dan melarikan diri dari negeri mereka (Lalu Allah berfirman kepada mereka: "Matilah!" dan mereka mati - (maka Dia membawa mereka kembali), iaitu selepas lapan hari atau lebih, Dalam sembahyang Nabi mereka bernama Hezqil mereka hidup beberapa lama tetapi tanda-tanda kematian telah menimpa mereka, mereka tidak memakai pakaian melainkan menjadi kain kafan dan peristiwa ini menjadi cerita kepada anak cucu mereka - Sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmat kepada manusia (antara lain) dengan menghidupkan mereka kembali, - (tetapi kebanyakan manusia), iaitu orang-orang kafir - (tidak bersyukur).Tujuan menyebut mesej orang-orang ini di sini adalah untuk membangkitkan semangat orang-orang yang beriman untuk menghasut untuk berperang, dan oleh itu ia berkaitan dengan itu. ,
 1. (Dan berperanglah di jalan Allah), iaitu memuji agamanya - (dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Maha Mendengar) dari ucapannya - (sekali lagi Maha Bijaksana) dari pendiriannya untuk memberi ganjaran kepadanya.
 1. (Sesiapa yang sudi memberi pinjaman kepada Allah), iaitu menafkahkan hartanya - pada jalan Allah (- iaitu pinjaman yang baik) dengan ikhlas hanya kepada-Nya - (maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya), mengikut qiraat dengan tashdid dalam surat tersebut. ' ain sehingga ia berbunyi fayuda'ifahu - (berkali-kali bahkan) berbeza-beza dari sepuluh hingga tujuh ratus lebih, seperti yang akan kita lihat nanti. – (Dan Allah menyempitkan atau mendustakan rezeki sesiapa yang dikehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, juga sebagai ujian – (dan kepada-Nyalah kamu kembali) di akhirat dengan Ba'as, dan Dia diberi pahala. kerana itu semua perbuatannya.
 1. (Tidakkah kamu memikirkan tentang sekumpulan anak-anak yang gagal selepas kematian - (Musa), merujuk kepada sejarah dan berita mereka, - ketika mereka berkata kepada salah seorang nabi mereka yang bernama Samuel: - ("Angkatlah seorang raja bagi kami , mari perangi kita) bersamanya - , (di jalan Allah) supaya dia dapat memimpin dan mengatur barisan kita!- (Nabi baginda menjawab: "Tidak mungkin) menggunakan garis di bahagian atas dan bawah huruf tanpa - ( jika kamu terpaksa berperang, bukan?) Khabar de 'asa sedangkan soalan itu menunjukkan kemungkinan yang lebih besar. dan oleh anak-anak kami") bermaksud , bahawa sebahagian daripada mereka ditangkap dan sebahagian daripada mereka dibunuh. Hal ini dilakukan kepada mereka oleh orang-orang Haluti. Oleh itu bererti tidak ada halangan untuk kita berperang iaitu sedang akal masih ada Allah SWT. bersabda: - ( Kemudian apabila perang untuk s Apabila ia menjadi wajib, mereka berpaling daripadanya dan berasa kecil hati. Ajados, (kecuali sebahagian daripada mereka), iaitu mereka yang menyeberangi sungai dengan talut, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian. – (Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim). Maksudnya Dia akan memberi balasan kepada mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan Nabinya memohon kepada Tuhannya untuk mengutuskan baginda seorang raja, tetapi Dia memberinya talut.
 1. (Nabi mereka berkata kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu raja." Mereka berkata: "Bagaimana" bermaksud bagaimana - (dia akan menjadi raja kami jika kami lebih berhak ke atas kerajaan ini daripada dia). dari keturunan raja atau bangsawan, dan bukan juga dari keturunan para nabi, tetapi hanya seorang penyamak kulit atau pengembala, - (dan dia tidak diberi kekayaan yang cukup), iaitu apa yang diperlukan untuk membina atau mendirikan kerajaan - (Nabi) bersabda kepada mereka: – (“Sesungguhnya Allah telah memilihnya) sebagai raja mereka (dan juga memberinya ruang lingkup) dan kekuasaan – (dalam ilmu dan tubuh badan).” Sesungguhnya baginda pada masa itu yang paling bijak, lelaki dan paling berakhlak dari Bani Israil ( Dan Allah mengurniakan kerajaan-Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki) limpah kurnia yang tidak dapat ditahan oleh sesiapa pun (dan Allah Maha Penyayang) di dalam limpah kurnia-Nya (dan Maha Mengetahui) daripada orang-orang yang lebih berhak mendapat karunia-Nya.
 1. (Apabila mereka meminta tanda perlantikan baginda sebagai raja (sebenarnya tanda baginda akan menjadi raja ialah Tabut Perjanjian itu akan datang kepadamu), iaitu peti di mana sangkakala Nabi disimpan, yang Allah hantarkan Nabi Adam dan tinggal bersama mereka sehingga mereka dikalahkan oleh Amigaites yang menawannya, selama itu mereka mengambilnya sebagai lambang kemenangan mereka ke atas musuh dan menekankannya dalam peperangan dan mendapat ketenangan jiwa daripadanya sebagai Allah SWT. bersabda: - - ("Inilah ketenteraman hati kamu - (dari Tuhan kamu dan dari saki-baki keluarga Musa dan daripada keluarga Harun)), inilah yang ditinggalkan oleh kedua-dua nabi, iaitu sepasang Sandal Musa dan tongkatnya dan serban Nabi Harun dan tulang-tulang burung manna yang turun ke atas mereka dan serpihan Lauh - (yang dibawa oleh malaikat) menjadi "ding" pelaku ya'tiyakum - ( sesungguhnya, acara sedemikian akan menjadi untuk anda menjadi tanda) untuk perlantikan anda sebagai raja - (benar-benar percaya jika perlu). Tabut itu kemudiannya dibawa oleh malaikat yang melayang di antara bumi dan langit dan disaksikan oleh mereka, dan akhirnya diletakkan dekat Talut oleh malaikat. Mereka mengiktirafnya sebagai raja dan bersaing untuk berperang di sisinya. Maka dia memilih dari antara orang mudanya tujuh puluh ribu orang.
 1. (Maka apabila dia pergi) iaitu dia berangkat – (Talut bersama tenteranya) dari Bayt al-Maqdis ketika cuaca panas dan mereka meminta air kepadanya, – (lalu dia menjawab: “Sesungguhnya Allah akan mengujinya) atau akan mengujinya – (dengan sungai) yang terletak di antara Jordan dan Palestin, supaya jelas siapa di antara kamu yang taat dan siapa yang durhaka. – (maka sesiapa di antara kamu meminum daripadanya) bererti meminum airnya – (maka dia bukan dari golonganku) bukan daripada pengikutku. - (Siapa yang tidak rasa) ertinya dia tidak minum, - (kecuali orang yang meneguk sekali pun, maka dia adalah pengikutku) qurfah dengan fatah atau dammuh -, (dengan tangannya) cukup dengan itu dan tidak' t tambah apa-apa lagi, maka dia dari kumpulan saya - (Kemudian mereka) minum banyak apabila mereka menemui aliran - (kecuali sebahagian daripada mereka). Ini sudah cukup untuk seteguk tangannya, iaitu untuk minum, dan untuk binatangnya. Mereka itu berjumlah tiga ratus dua belas orang (ketika mengalir sungai, iaitu talut, bersama orang-orang yang beriman dengannya), iaitu orang-orang yang minum - (mereka berkata), iaitu orang-orang yang banyak minum: - ( "Kami tidak mempunyai kemahiran) atau kuasa dan kekuatan - (sekarang menghadapi - Goliat dan tenteranya"), iaitu, untuk berperang dengan mereka. Mereka menjadi pengecut dan tidak menyeberangi sungai. – (Orang-orang yang menyangka) iaitu beriman – (bahawa mereka tidak akan menjumpai Allah) iaitu pada hari kiamat, orang-orang yang menyeberangi sungai itu ialah: – (“Berapa banyak” ertinya berapa ramai – (ada yang menyukai banyak dengan izin Allah melebihi) dan kehendakNya - (Dan Allah bersama orang-orang yang sabar) dengan pertolongan dan pertolonganNya.
 1. (Dan apabila mereka kelihatan memerangi Goliat dengan tenteranya), iaitu mereka berbaris dan bersedia untuk berperang, - (mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami) atau berikanlah kami - (Sabarlah untuk kami, berdirilah teguh). kuatkanlah hati kami untuk berperang--(dan memenangkan orang-orang kafir").
 1. (Mereka mengalahkan tentera Goliat) atau membinasakan mereka - (dengan izin Allah) atau kehendak-Nya - (dan Daud membunuh) orang-orang yang memihak kepada tentera Talut - iaitu (Goliat yang diberikan kepadanya), iaitu Daud - (oleh Allah Kerajaan) dalam kalangan bani Israel - (dan kebijaksanaan), iaitu nubuatan, selepas kematian Samuel dan Talut. Kedua-dua perdagangan itu tidak pernah dikongsi oleh sesiapa pun sebelum ini - (dan dia mengajarnya apa sahaja yang dia mahu), cara membuat perisai dan mengetahui bahasa burung. – (Dan sekiranya Allah tidak menolak – kezaliman sebahagian kaum) bahawa Badahum adalah Badal manusia – (dengan sebahagian yang lain pasti bumi ini akan musnah), iaitu dengan kemenangan orang-orang musyrik, kematian orang-orang musyrik. orang Islam dan kerosakan masjid. (Tetapi Allah melimpahkan kurnia kepada sekalian alam) maka aku akan menolak sebahagian daripada mereka, orang-orang musyrik, oleh sebahagian yang lain, orang-orang Islam.
 1. (Itu) bermaksud ayat-ayat ini – (ini adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan) atau ceritakan – (kepadamu) Wahai Muhammad (benar) (dan sesungguhnya kamu adalah salah seorang daripada Rasul). Lafaz dengan "inna" dan lain-lain: "Engkau bukan dari kalangan Rasul" dan lain-lain untuk menolak kenyataan orang-orang kafir terhadap orang yang berkata: "Engkau bukan dari kalangan Rasul."

KE-3

 1. (Para Rasul) adalah mubtada' manakala khabar - ialah (Kami melebihkan sebahagian daripada yang lain), iaitu memberi mereka keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang lain. (Sebahagian daripadanya telah difirmankan oleh Allah) e. Musa - (dan sebahagian daripada mereka Dia - meninggikan kedudukan mereka -), iaitu Nabi Muhammad (SAW). – (pelbagai peringkat) atas yang lain, contohnya melalui generalisasi dakwah, penggenapan nubuatan, keutamaan umat mereka atas umat yang lain, banyak mukjizat dan banyak keistimewaan. – (Dan Kami berikan pelbagai mukjizat kepada Isa ibn Maryam dan Kami kuatkan dia dengan roh Qudus), maksudnya Jibril, yang menyertainya ke mana sahaja dia pergi. – (Seandainya Allah menghendaki) Dia akan memberi petunjuk kepada semua manusia dan – (tidak akan ada penyembelihan dari orang-orang yang datang sesudah mereka), yaitu sesudah para rasul, yaitu umat mereka – (setelah memberi keterangan kepada mereka). disebabkan perselisihan dan penipuan sesama mereka. (Tetapi mereka berhujah) dengan kehendak Allah, (sebahagian mereka beriman), iaitu kuat dan teguh iman (dan sebahagian mereka tidak beriman), seperti orang Nasrani sesudah Al Masih. – (Jika Allah menghendaki, nescaya mereka tidak dibunuh) sebagai pengesahan – (tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki), iaitu memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan menggulingkan sesiapa yang dikehendakiNya.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepadamu) iaitu Zakat, - (sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli) atau tebusan - (maka tidak ada persahabatan), yang akrab lagi bermanfaat, -, (dan tidak juga syafaat. ) tanpa izinnya iaitu pada hari kiamat. Selepas qiraat dengan tiga kalimah: bai'un, khullatun dan shafa'atun sebelumnya. - (Dan orang-orang yang tidak beriman) kepada Allah dan kepada apa yang diperintahkan-Nya - (mereka itulah orang-orang yang zalim) kerana mereka menderhakai perintah-perintah Allah.
 1. (Allah, tiada Tuhan) bererti tiada ma'bud atau ibadat yang sebenar di alam kewujudan ini, (tetapi Dia yang Maha Kekal) bererti kekal lagi kekal - (dan sentiasa memerintah) ertinya sentiasa memerintah makhluk-Nya - (bukan mengantuk) atau leka, - (dan tidak tidur). Dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi) sebagai milik, makhluk dan hamba-Nya – (Yang dapat) bermaksud tidak ada sesiapa pun yang boleh (di hadapan-Nya) campur tangan dalam hal ini melainkan dengan izin-Nya. - (Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka), iaitu sebelum makhluk - (dan apa yang di belakang mereka), iaitu urusan dunia atau urusan akhirat, - (sedang tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmuNya), yang bermaksud bahawa manusia tidak mengetahui segala apa yang Allah ketahui (tetapi hanya apa yang Dia kehendaki), yang mereka ketahui daripada wahyu para Rasul. – (Kursi-Nya meliputi langit dan bumi) Ada yang mengatakan ia bererti ilmu-Nya, ada yang mengatakan kekuasaan-Nya, dan ada yang mengatakan Kursi itu sendiri meliputi langit dan bumi kerana kebesarannya, berdasarkan hadis: “Tujuh langit di Kursi. bukanlah seperti tujuh dirham yang dilemparkan ke dalam bekas yang besar. - (Dan Dia tidak merasa susah untuk menjaganya) bererti menjaga langit dan bumi - (dan Dialah yang maha tinggi) supaya Dia menguasai sekalian makhluk-Nya - (lagi yang tertinggi).
 1. (Tiada paksaan dalam agama) bermaksud beriltizam dengannya. - (Sesungguhnya jalan yang benar dipisahkan dengan jalan yang salah) bermakna daripada dalil dan dalil yang kukuh jelas bahawa iman itu benar dan kekufuran adalah penyelewengan. Ayat ini diturunkan tentang seorang Ansar yang mempunyai anak yang ingin dipaksanya untuk masuk Islam. (Maka siapa yang tidak beriman kepada Tagut) iaitu - syaitan atau berhala, digunakan secara tunggal dan jamak - (dan beriman kepada Allah, yang sebenarnya dia mengambil simpulan tali yang ketat) tali yang ketat (yang tidak akan putus) . dan Allah mendengar) segala ucapan - (Maha Mengetahui) segala perbuatan
 1. (Allah adalah pelindung) atau pembela (orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan), ertinya kekufuran - (kepada cahaya) atau kepercayaan. - (Adapun orang-orang kafir, pelindung mereka ialah syaitan-syaitan yang memimpin mereka dari cahaya ke dalam kegelapan.) Di sini disebut sebagai ikhraj atau pengusiran, kadang-kadang sebagai lawan firman-Nya "dia mengeluarkan mereka dari kegelapan" atau mengenai orang-orang Yahudi yang beriman kepada nabi sebelum kebangkitannya dan kemudian tidak beriman kepadanya. – (Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di sana).
 1. (Tidakkah kamu perhatikan orang yang bertengkar dengan Ibrahim tentang Tuhannya) – (kerana dia menerima kerajaan Allah), d hajja badal – (kata Ibrahim) ketika Namruz bertanya kepadanya: “Siapakah Tuhanmu yang kamu beri nama kepada kami? " - ("Tuhanku adalah pemberi hidup dan mati") bermaksud "dia menciptakan hidup dan mati dalam tubuh". (kata Ibrahim). – Namruz berkata: – (Akulah yang menghidupkan dan mematikan), iaitu membunuh dan memaafkan, lalu dia memanggil dua orang, seorang di antaranya dia bunuh dan yang lain dibiarkan. Maka apabila dilihatnya raja itu bodoh, - (kata Ibrahim), dia berdiri dengan alasan yang lebih jelas: - (Sesungguhnya Allah memancarkan matahari dari timur, maka dia bersinar) untuk kamu - (dari barat) . Maka orang kafir itu bingung dan diam), tidak dapat memberi sebarang jawapan atau alasan - (dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim) disebabkan kekufurannya, iaitu membawa kepada jalan petunjuk.
 1. (O) Anda tidak perasan - (orang) "kaf" hanyalah tambahan - (yang melalui negara). Lelaki itu bernama Uzair dan dia menunggang keldai dengan bakul buah tin dan semangkuk jus anggur (yang dindingnya runtuh dan menutupi bumbung) ke Bayt al-Maqdis, iaitu setelah mereka dimusnahkan oleh Raja Bukhtanasar. – (Beliau berkata: “Bagaimana Allah menghidupkan bumi ini setelah runtuh?”) kerana takut akan kekuasaan-Nya – (Maka Allah membunuh lelaki itu) dan membiarkannya mati – (selama seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali) untuk tunjukkan kepadanya bagaimana ia dilakukan. – (Allah berfirman) kepadanya: – (Berapa lama kamu berada di sini?) – (Dia berkata: “Saya telah berada di sini selama sehari atau setengah hari) kerana dia mula tidur pada waktu pagi, yang mana dia dihukum. sampai mati dan dia dibangkitkan pada waktu malam sehingga dia menyangka dia telah tidur sepanjang hari. – (Maha Suci Allah berfirman (tafsir maksudnya): “Kamu telah hidup selama seratus tahun dan inilah makanan dan minuman kamu”) Buah tin dan jus anggur – (yang tidak berubah), bermakna mereka adalah untuk tidak goyah dinasihatkan, walaupun sudah lama. "ha" dalam yatasannah dibaca oleh sesetengah orang sebagai huruf asal dalam sanaha, oleh yang lain sebagai huruf saktah, selagi ia sepadan dengan qiraat dia tidak menggunakan "ha" dalam apa cara sekalipun - (dan dia berbau seperti miliknya. keldai) seperti adalah. Kemudian dia dilihat seperti mayat, dan tulangnya putih dan terkoyak. Kami melakukan ini untuk memberitahu anda - (dan kami akan memberi anda tanda) untuk - (kepada manusia. Dan lihat tulang) keldai anda - hidup semula. (How We Brought It To Life) dibaca dengan baris utama biarawati. Ada yang membaca dengan baris di atas perkataan nasyaza-yansyazu, manakala selepas qiraat dengan baris di hadapan selepas zai nunshizuha ertinya kita bergerak dan kita baiki (maka kita tutup dengan daging) dan apabila dia melihat tulang-tulang itu bertutup Daging, malah. hantu, telah ditiupkan kepadanya untuk merengek. – (Kemudian apabila jelas baginya) begitulah dari persaksian mata – (dia berkata: “Saya yakin) berdasarkan penglihatanku – (bahawa Allah itu di atas segala sesuatu”). Menurut Qiraat Ilam atau “mengetahui” yang bermaksud perintah daripada Allah untuk melaksanakannya.
 1. (Dan) ingatlah ketika Ibrahim berkata: "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Firman Allah) kepadanya: – (Apakah kamu tidak percaya?) kepada kuasa-Ku untuk menghidupkan? Dia bertanya kepadanya, mengetahui bahawa dia percaya itu, supaya dia dapat memberikan jawapan kepada soalannya dan penontonnya dapat memahami apa yang dia maksudkan - ("Saya percaya," katanya) - (tetapi) saya bertanya kepadanya - (supaya) hati saya tenang dan masih akan kerana kesaksian yang berkaitan dengan bukti - (Firman-Nya: "Ambil empat ekor burung dan jinakkan mereka sendiri) dengan "sedih" di baris bawah dan di baris pertama bermaksud menjinakkan mereka sendiri, kemudian potong mereka. berkeping-keping sehingga di dalam daging dan bulunya bercampur-campur.—(Kemudian letakkanlah di atas tiap-tiap bukit) yang ada di negerimu—(sebahagian daripada mereka, memanggil mereka) kepadamu—(Nescaya mereka akan datang kepadamu segera) atau segera. - (Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Berkuasa) sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak dikuasai- (Sekali lagi, Maha Mengetahui) dalam perbuatan-Nya. Kemudian dia mengambil seekor burung merak, seekor burung helang, seekor burung gagak dan seekor ayam jantan, salah seorang dari setiap orang dan melakukan seperti yang dia lakukan. diberitahu, dia memerintahkan, memegang semua orang di kepala dan kemudian memanggil mereka sehingga mereka terbang ke Kumpulan untuk memukul sehingga co menyelesaikan mereka dan kemudian ke kepala dia memegang di tangannya.
 1. (Perumpamaan atau cara penghidupan - (orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah), iaitu dalam ketaatan kepada-Nya - (ia seperti sebiji benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai seratus biji) lebih – (Dan Allah berlipat ganda) lebih dari itu – (yang dikehendaki-Nya, dan Allah memahami) dari karunia-Nya – (Lagi Maha Mengetahui) yang sepatutnya melipatgandakan pahala.
 1. (Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengikuti apa yang mereka nafkahkan itu dengan kata-kata cercaan) dengan berkata, contohnya: "Aku telah memberi nikmat kepadamu dan memberi keperluan kepadamu" - (atau menyakiti -). Perasaan) orang dalam perkara itu, misalnya menyebut perkara itu kepada orang yang tidak perlu tahu, dan seterusnya - (mereka diberi pahala) sebagai ganti perbelanjaan mereka - (di mata) tuannya. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka menderita), yaitu di akhirat.
 1. (Perkataan yang baik) atau penafian yang lembut dan lembut terhadap pemohon - (dan ampun) atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan perasaan sakit hati) menghina atau mengganggunya. – (Dan Allah Maha Luas) sehingga Dia tidak memerlukan sedekah dari hamba-hamba-Nya – (dan Maha Penyayang), menahan azab dari orang yang menghina dan menyakiti orang yang berdoa.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah kamu), iaitu pahala kamu (dengan menyebut dan menyakiti perasaan) penerima terbatal – (sebagai orang), iaitu terbatal dari sedekah orang yang - (menafkahkan hartanya untuk menunjuk-nunjuk di hadapan orang ramai), iaitu untuk mendapat pujian orang (dan dia tidak beriman kepada Allah atau Hari Akhir), iaitu seorang munafik - (Maka perumpamaannya seperti batu licin dengan bumi di atasnya. itu, (dan tidak beriman kepada Allah atau hari akhir) iaitu orang-orang munafik - (Maka perumpamaan kamu adalah seperti batu licin yang di atasnya bumi, kemudian ditimpa hujan lebat) - (untuk menjadikannya licin tanpa kotoran.) - (Kamu tidak mempunyai kawalan). Ungkapan ini adalah metafora bagi orang-orang munafik yang membelanjakan hartanya untuk memenangi pujian orang ramai. Kata ganti nama di sini menunjukkan jamak, kerana makna allazi juga menunjukkan bahawa jamak mengandungi - (tidak ada buah-buahan buruh mereka) yang mereka acc fikir apa balasan mereka tegang di akhirat, i Bagaikan batu licin dipukul hujan sehingga dihanyutkan bumi. (Dan Allah tidak memperlihatkannya kepada orang-orang yang kafir).
 1. (Dan perumpamaan) membelanjakan - (mereka yang membelanjakan hartanya untuk mencari) atau mendapatkan - (keredhaan Allah dan keteguhan jiwa mereka) adalah untuk mendapatkan pahala, berbanding orang-orang munafik yang tidak mengharapkannya. semua. kerana mereka tidak mempercayainya secara fitrah - (seperti taman atau taman - (di rabwah) atau rubwah, iaitu dataran tinggi yang rata - (dilanda hujan lebat, sehingga da., rikan) bermaksud menghasilkan - (buah-buahannya) atau tanamannya (berganda) atau berbilang.-(Jika tidak disiram dengan hujan lebat, maka dengan hujan renyai-renyai) yang sesuai dengan kedudukannya yang tinggi sama ada kuat atau ringan. Begitu juga dengan makanan yang disebutkan di atas, pada pandangan Allah itu terus bertambah sama ada sedikit atau banyak.- Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) dan akan memberi balasan kepadanya dengan cara yang terbaik.
 1. (Adakah salah seorang di antara kamu mempunyai kebun - (dari kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan di dalamnya terdapat) buah-buahan - (bermacam-macam warna dan) sesungguhnya - (datang masa tua) - supaya dia menjadi lemah dan mereka tidak tidak bekerja lagi boleh, - (semasa mempunyai anak yang lemah) anak-anak kecil yang masih dalam jagaannya - (Kemudian - tiba-tiba kebun itu diterbangkan angin kencang) atau taufan - (yang menahan api sehingga padam) Maka manusia kehilangan kebunnya pada masa yang sangat memerlukan, meninggalkan dia dan anak-anaknya dalam keadaan bingung dan putus asa yang tidak berdaya, kekosongan dan ketidakbergunaannya apabila dia paling memerlukannya di akhirat.” Soalan di sini bermaksud “tidak.” Ibn ‘Abbas (semoga Allah meridhainya) mengatakan bahawa perumpamaan ini berlaku kepada orang yang suka beramal tetapi digoda oleh syaitan dan beralih kepada perbuatan jahat yang membakar perbuatannya yang terdahulu.(Maka) sedang Dia menerangkan apa yang kami sebutkan. n (Allah juga menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu supaya kamu dapat memikirkannya) supaya kamu dapat mengambil iktibar daripadanya.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah) iaitu tunaikanlah zakat - (sebahagian daripada harta benda) - (buah-buah jerih payah kamu) berupa harta - (dan sebahagian daripada) harta benda - (yang kami keluarkan daripadanya). bumi kepada dir ) berupa biji-bijian dan buah-buahan - ambil (dan bukan dengan sengaja) - (busuk) atau buruk - (daripada yang sama), iaitu dari atas, ambil (dan tidak sengaja) - (busuk) atau buruk - ( daripadanya) maksud yang disebutkan , maka - (kamu memberikan zakat) menjadi "benda" Damir yang terdapat dalam tayammamu kamu (sementara tidak mahu mengambilnya sendiri), iaitu yang manja, Jika ia adalah hak yang sepatutnya. diberikan kepada anda, dengan berpura-pura tidak tahu atau tidak melihat kebusukan anda, maka beranikah anda menunaikan hak Allah? – (Dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Berkuasa), maka Dia tidak memerlukan nafkah kamu (kecuali menutup mata kamu), yang bermaksud – (sekali lagi, pujian) dalam segala keadaan dan keadaan.
 1. (Syaitan menjanjikan kemiskinan kepada kamu) bermaksud menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran apabila kamu mengeluarkan zakat, maka berhati-hatilah – (dan menyuruh kamu tamak) tamak dan menahan zakat – (sementara Allah menjanjikan kamu) untuk menafkahkan – (maafkan aku daripada-Nya). ) daripada dosa-dosa mereka – (dan kedermawanan iaitu penghidupan sebagai tebusan untuknya – (dan Allah Maha Mengetahui) rahmatNya – (Lagi Maha Mengetahui) orang-orang yang menafkahkan.
 1. (Allah memberi hikmah), yang bermaksud ilmu yang bermanfaat yang boleh mendorong manusia untuk bekerja dan mencipta – (siapa yang dikehendaki-Nya, dan sesiapa yang menerima hikmah, maka sesungguhnya ia telah menerimanya dengan baik), kerana hikmah itu akan membawanya kepada kebahagiaan yang kekal akan (Dan tidak ada orang yang boleh mengambil pelajaran). Ta' asal telah ditambah kepada zal menjadi yazzakkaru - (kecuali mereka yang berakal).
 1. (Apa sahaja sedekah yang kamu berikan) iaitu Zakat atau sedekah, kamu tunaikan (dan apa-apa nazar yang kamu buat) dan kamu pegang dengan bersungguh-sungguh (maka Allah mengetahui dengan pasti) dan dia akan membalas kamu dengan setimpal. (Mereka yang menahan zakat dan tidak menunaikan nazarnya atau bersedekah semata-mata kerana menderhaka kepada Allah (mempunyai pembela) untuk menjaga mereka daripada azab Allah.
 1. (Jika kamu zahirkan) atau tunjuk secara umum - (sedekah), iaitu orang-orang yang bersunat - (maka baiklah). – (Sebaliknya, jika kamu menyembunyikannya) atau merahsiakannya – (Dan berikan kepada orang miskin, lebih baik bagi kamu) daripada menunjukkannya dan memberikannya kepada yang mampu membayar. Adapun sedekah yang wajib, lebih baik diperlihatkan supaya orang ramai mengikutinya dan menghindari tuduhan palsu. Sedekah atau zakat wajib hanya diberikan kepada fakir miskin. – (Dan Allah akan memadam) dibaca dengan ya’ dan nun dan menggunakan garis mati kerana diletakkan dalam fahuwa dan kerana kedudukannya boleh juga dengan baris utama – seperti mubtada’ – (sebahagian daripada kamu. ), min untuk tab'id bermaksud menunjukkan beberapa - (kesilapan kamu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) bermaksud menyelami perkara yang tersembunyi tidak jauh berbeza dengan yang nampak atau yang zahir.

tiada apa yang rahsia baginya.

 1. Apabila Nabi (saas) melarang memberi sedekah kepada orang musyrik untuk masuk Islam, diturunkan: – (Bukan kewajipan mereka untuk memberi petunjuk), iaitu menyuruh orang masuk Islam kerana tugas mereka hanyalah perantara, - (tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya) supaya mendapat petunjuk, memasukinya - (Dan apa sahaja kebaikan yang kamu nafkahkan), iaitu berupa harta benda - (maka untuk diri kamu sendiri) kerana pahalanya untuk kamu - (Dan kamu tidak membelanjakannya melainkan kerana keredhaan Allah), iaitu pahala-Nya dan bukan untuk sesuatu yang lain seperti harta dunia. Frasa ini adalah frasa baru, tetapi ia bermaksud larangan, jadi ia bermaksud "Dan jangan membelanjakan apa-apa... dan seterusnya." – (Dan apa-apa wang yang anda belanjakan, ia akan diberikan kepada anda secara sederhana) bermakna ganjaran – (dan anda tidak akan rugi. kan) bermakna jumlahnya tidak akan dikurangkan sama sekali. Pergerakan kedua menguatkan yang pertama.
 1. (Ia adalah untuk orang-orang yang memerlukan) menjadi predikat atau khabar subjek yang ditinggalkan atau mubtada', ertinya: "Sedekah adalah untuk..." - (mereka yang berada di jalan Allah) bermaksud mereka yang berjihad secara eksklusif. Mereka adalah ahli sufi, 400 muhajirin, yang merupakan pengikut al-Quran dan sedang menunggu peluang untuk keluar bersama tentera. (Mereka tidak dapat berniaga) atau mengembara (di darat) untuk berniaga dan mencari rezeki kerana terlibat dalam peperangan. - (Orang-orang yang tidak mengenali mereka menyangka mereka) kerana zahirnya - (mereka kaya kerana menahan meminta-minta) kerana berat hati dan tidak mahu mengangkat tangan, - (mereka tahu) Mukhatab - ( dari tanda-tanda mereka) atau sifat-sifat seperti tawadu atau sifat merendah diri dan keletihan (mereka tidak mahu meminta apa-apa kepada orang) - (melalui kegigihan) bermakna mereka tidak mahu bertanya secara fitrah, jadi mereka mungkin tidak akan mendesak. – (Dan harta apa saja yang baik yang kamu berikan, nescaya Allah mengetahui) dan akan memberi balasan kepada kamu.
 1. (Orang-orang yang menafkahkan hartanya siang dan malam, secara sembunyi atau terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan mereka tidak takut dan tidak berduka cita terhadapnya.)
 1. (Orang-orang yang memakan riba) bermaksud mengambilnya, dan riba itu ialah penambahan wang dan makanan, baik nilainya mahupun masanya, (mereka tidak bangkit) dari kuburnya - (kecuali apabila syaitan bangkit kerana gila), yang serangan Bagi mereka, massi minal berkaitan dengan yaqumuna. — Ini kerana mereka mengatakan bahawa jual beli itu seperti riba (riba) dari segi kehalalannya. Berikut adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan secara kontras, maka Firman Allah menolaknya: - (sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan riba haram). Maka sesiapa yang datang kepadanya (iaitu datang kepadanya) dengan membawa pelajaran atau nasihat (dari Tuhannya dan diam), iaitu tidak memakan riba lagi (maka dia berhak terhadap masa lalu), iaitu sebelum dia datang larangan, dan dia tidak berkewajipan untuk mengembalikannya (dan perniagaannya) dengan memaafkannya, ia bergantung kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulanginya dan terus menyamakan kehalalannya dengan jual beli (maka mereka adalah penghuni Neraka dan mereka kekal di dalamnya).
 1. (Allah memusnahkan riba) mengurangkannya dan menghapuskan keberkatannya - (dan menyuburkan sedekah) bererti menambah dan meluaskannya serta melipatgandakan pahalanya - (dan Allah membenci semua orang kafir) yang menghalalkan riba - (berdosa lagi banyak) ertinya orang yang diderhakainya dengan memakannya. riba untuk menerima hukumannya. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, kerana mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka menderita).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan) iaitu menjauhi - (selebihnya riba, jika kamu beriman) kerana sifat orang yang beriman itu ialah mengikut perintah Allah. Ayat ini diturunkan ketika sebahagian sahabat dahulu masih memungut riba, walaupun riba itu diharamkan.
 1. (Jika kamu tidak mengerjakannya), itulah yang diperintahkan, - (maka ketahuilah) kedatangan - (serangan Allah dan RasulNya) terhadap kamu. Ayat ini mengandungi ancaman yang begitu serius kepada mereka sehingga apabila ia diturunkan mereka berkata, "Kami tidak mempunyai kuasa untuk mengalahkan pencerobohan itu!" - (Dan jika kamu menyesal), iaitu berhentilah, - (maka ia adalah perkara utama bagi kamu) atau modal - (harta kamu, supaya kamu tidak memudaratkan) dengan mengambil lebih banyak - (anda juga tidak membahayakan diri sendiri. ) dengan mengambil kurang.
 1. (Dan jika dia) iaitu orang yang berhutang - (dalam kesusahan maka berilah dia rehat) iaitu menangguhkan pembayaran - (sehingga dia dapat) Baca Maisarah atau Maisurah. – (Dan apabila kamu bersedekah), ia dibaca dengan tashdid, iaitu selepas ta' ditambah kepada asal dalam Sad menjadi tassaddaqu, walaupun tanpa tashdid, sehingga dibaca taqaddaqu, iaitu selepas mengeluarkan ta', manakala. maksudnya ialah bersedekah kepada orang yang ditimpa musibah, meringankan hutangnya - sebahagian atau sepenuhnya - (ini lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui) apa yang baik, maka lakukanlah! Dalam sebuah Hadis: "Sesiapa yang memberi tangguh kepada orang yang memerlukan atau meringankan hutangnya, Allah akan melindunginya di bawah naungan-Nya sedangkan tiada bayang-bayang melainkan milik-Nya" (riwayat Muslim).
 1. (Dan takutlah suatu hari apabila kamu kembali) digunakan untuk Maful, sedangkan jika gagal ia bererti tasirun, yang bermaksud pergi - (kepada Allah pada hari itu) iaitu hari kiamat - (dengan itu akan dipenuhi) pada hari itu - (bagi tiap-tiap jiwa) pahala - (apa yang telah mereka kerjakan), sama ada baik atau buruk - (dan tidak ada kemudaratan kepada mereka) dengan mengurangkan kebaikan mereka atau menambah kejahatan mereka.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu berhutang dan meminjamkan) iaitu transaksi jual beli, sewa, hutang dan lain-lain pada masa tertentu) atau diketahui - (maka tulislah) untuk pengesahan dan penyelesaian perselisihan. nanti. - (Dan biarkan ia menulis) - (di bawah anda oleh seorang penulis dengan tepat) bermaksud betul tanpa menambah atau mengurangkan jumlah hutang atau jumlah yang terhutang. – (Dan janganlah kamu benci) atau menyanggah – (penulis) – (tulislah) apabila diminta berbuat demikian, sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya), maksudnya Dia telah memberinya anugerah menulis, jadi dia tidak boleh kedekut dengan menyumbangkannya. "Kaf" di sini berkaitan dengan ya'ba. - (Kemudian hendaklah dia menulisnya) sebagai pengesahan - (dan menyuruh orang yang berhutang membacakannya) kerana dia adalah saksi, maka dia mengakuinya supaya dia mengetahui kewajipannya. – (Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya) apabila dia membacanya – (dan tidak menyimpulkan daripadanya) makna kesalahan – (walaupun sedikit). Dan jika orang yang berhutang itu jahil) atau boros - untuk menilai (atau lemah -keadaannya-) kerana dia sangat muda atau sangat tua - (atau dia tidak dapat menilai dirinya sendiri), kerana dia bodoh atau tidak tahu bahasa dan sebagainya. , (yang kemudiannya dinilai oleh walinya), sebagai bapa, pemegang amanah, penjaga atau jurubahasa - (ikhlas. Dan hendaklah kesalahan itu memberi keterangan) daripada - (dua orang saksi di antara suaminya), iaitu dua orang Islam yang telah baligh dan merdeka. . - (Jika mereka tidak), iaitu dua orang saksi - (dua lelaki, kemudian seorang lelaki dan dua perempuan) boleh menjadi saksi - (saksi yang mereka sukai) kerana agama dan kejujuran mereka. Saksi-saksi itu mestilah berbilang (sehingga jika seseorang terlupa) kesaksian itu kerana kekurangan kecerdasan dan daya ingatan yang lemah, - (maka yang lain - iaitu orang yang mengingati - akan mengingati pasangannya), iaitu orang yang lupa . Ada yang membaca Tuzkir dan yang lain dengan Tashdid Tuzakkir. Nombor Izkar menggantikan Illat yang bermaksud mengingatkan anda apabila anda terlupa atau hampir lupa kerana itulah puncanya. Menurut sebuah qiraat, dalam syartiyah ialah baris akhir manakala tuzakkiru adalah baris pertama balasan. (Dan janganlah saksi-saksi itu teragak-agak jika) meneruskan - (mereka dipanggil) memberi dan memberi keterangan - (dan tidak jemu) atau jemu - (menulis) bermaksud hutang yang kamu beri keterangan kerana ramai orang jemu atau merasa bosan. - (sama ada kecil atau besar) sedikit atau banyak - (setakat ini) ertinya dengan tarikh jatuh tempo, iaitu hal damir yang dalam taktubuh. – (Begitulah keadaannya) iaitu surat-surat ini – lebih benar di sisi Allah dan lebih menguatkan penyaksian) iaitu lebih berguna untuk penjelasan, berdasarkan bukti yang mereka ingat – (dan lebih dekat), iaitu paling tidak mungkin – ( serta tidak meragukan anda) tentang jumlah hutang dan bila ia perlu dibayar. – Menurut qiraat, dengan baris di atas sehingga menjadi khabar Takuna, manakala isim ialah kata ganti Attijarah – (yang kamu lakukan sesama kamu) bermaksud apa yang kamu miliki dan tiada penghujungnya – (maka tidak ada dosa pada kamu. jika anda tidak menulisnya) bermaksud barang yang diniagakan.

(dan menjadi saksi ketika jual beli) kerana ia mengelakkan perselisihan. (Dan bahawa penulis dan saksi - iaitu orang yang berhutang dan orang yang berhutang - jangan memburukkan atau memburukkannya), seperti dengan mengubah surat itu, atau tidak mahu menjadi saksi, atau menuliskannya, dan tidak boleh yang mempunyai wang melebihkan penulis dengan perkara yang tidak sepatutnya ditulis atau disaksikan. – (Dan jika kamu melakukan) apa yang dilarang, – (maka itu sudah tentu satu kezaliman) bermaksud ketaatan yang tidak sepatutnya – (kepada kamu, dan bertakwa kepada Allah) dalam perintah dan larangan-Nya – (Allah mengajar kamu) Im your company’s minat akan menghadapi separuh daripada fi'il yang dijangkakan ini, atau ia adalah set baru. (Dan Allah mengetahui segala sesuatu).

 1. (Apabila kamu dalam perjalanan), iaitu apabila kamu berhutang - (dan kamu tidak mempunyai jurutulis, maka hendaklah ada jaminan) ada yang membaca ruhunun sebagai jamak rahnun - (pegang) yang meningkatkan keyakinan anda. Sunnah menyatakan bahawa apabila ada penduduk dan penulis, keselamatan adalah dibenarkan. Jadi mengaitkannya dengan ikrar kerana keyakinan terhadapnya lebih kuat dan mengatakan "dan jaminan bahawa ia akan dikekalkan" bermakna jaminan itu mesti dikekalkan dan dianggap mencukupi, walaupun peminjam atau ejennya tidak hadir. – (Tetapi jika salah seorang di antara kamu mempercayai sebahagian yang lain), iaitu orang yang berhutang kepada orang yang berhutang kerana hutangnya, dan dia tidak dapat menjamin – (maka hendaklah ditaati orang yang dipercayainya), iaitu orang yang berhutang – (amanahnya) , iaitu hendaklah dia membayar hutangnya (dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya) apabila dia membayar hutangnya. – (Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksianmu) jika kamu dipanggil kepadanya. (Dan sesiapa yang berdiam diri, maka ia adalah orang yang berdosa). (Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, ia adalah orang yang berdosa hatinya). Disebutkan di sini kerana hati adalah tempat persaksian dan juga kerana jika hati itu berdosa, orang lain akan mengikutinya sehingga mendapat azab yang dideritai oleh semua anggota badan – (Dan Allah mengetahui semua ini daripada kamu). lakukan) supaya tidak ada yang tersembunyi daripada anda.
 1. (Allah mendengar apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.) Dan jika mereka menzahirkan atau melahirkan kejahatan (apa yang ada di dalam hati mereka) dan merancang untuk melakukannya (atau menyembunyikannya), iaitu simpanlah sendiri. rahsia (pasti akan diputuskan), iaitu yang diturunkan (oleh Allah) pada hari kiamat. – (Kemudian Allah mengampuni sesiapa yang dikehendakiNya) untuk diampuni, (dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya) untuk disiksa. Kedua-dua kata kerja ini boleh disambungkan kepada garis kematian dalam tindak balas bersyarat, dan juga boleh disambungkan ke baris yang menghampiri dengan baris sebelumnya: fahuwa (Dan Allah Maha Berkuasa atas segala-galanya), termasuk mengindahkan pahala anda. .
 1. (Iman) bermaksud membenarkan - (Rasul), i. H. Muhammad - (dalam apa yang diutuskan kepadanya dari Tuhannya), i.e. H. dalam al-Quran, begitu juga - (orang-orang yang beriman), dinisbahkan kepada ma'tuf atau rasul - (semuanya), tannin adalah pengganti mutafilaih - (beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya), ada yang membaca. dalam bentuk jamak dan lain-lain dalam mufrad atau tunggal (dan rasul-rasul-Nya) berkata: "Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul-Nya) sehingga kami beriman kepada sebahagian dan tidak lagi mempercayai sebahagian yang lain, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani.-(Dan mereka berkata : "Kami telah mendengar"), iaitu, apa yang diperintahkan kepada kami dipenuhi dengan penerimaan - (dan kami taat) dan kami memohon - ("Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami akan kembali"), iaitu dengan kebangkitan Apabila ayat di atas diturunkan, orang-orang yang beriman meratapi keraguan dan ketakutan mereka dan merasa sukar untuk segera memberikan penjelasan tentang apa ayat itu diturunkan:
 1. (Allah hanya membebankan kepada seseorang mengikut kemampuannya) bermaksud apa yang mereka mampu. (Dia mendapat dari apa yang dia kerjakan) berupa kebajikan, iaitu pahalanya - (dan juga menerima dari akibat kefasikannya), iaitu dosanya. Oleh itu, seseorang tidak dihukum untuk apa yang dia tidak lakukan, hanya untuk pemikiran positif dan lamunan. Mereka bertanya - ("Ya Tuhan kami, janganlah kami diazab) dengan azab (jika kami lupa atau tersalah), iaitu dengan meninggalkan kebenaran tanpa disengaja, sebagaimana diazab orang-orang sebelum kami. Sebenarnya perkara ini telah pun dibatalkan oleh Allah untuk umat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini adalah pengakuan akan nikmat Allah. – (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang berat) yang tidak mampu kami pikul – (sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang telah mendahului kami), iaitu kepada Bani Israil dalam bentuk bunuh diri dalam keinsafan, sebagai yang keempat diberikan zakat dan mengikis tempat-tempat yang najis. – (Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak mampu kami tahan) atau kami tidak kuat – (kami bersabar) dalam bentuk tugas dan ujian. - (Ampunkan kami,) atau tebus dosa-dosa kami - (ampunilah kami, dan rahmatilah kami): Di dalam rahmat itu ada sambungan atau pelengkap kepada pengampunan, - (Engkaulah pembela kami), iaitu pembimbing dan pengurus urusan kami (supaya mereka menolong kami menentang orang-orang kafir), iaitu menegakkan hujah dan mendapat kemenangan dalam ketetapan dan berperang bersama mereka, kerana kualiti seorang maula atau pembela ialah menolong anak buahnya melawan musuh mereka. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa apabila ayat ini diturunkan dan dibacakan oleh Nabi (saw), selepas setiap solat jawapan diberikan – oleh Allah SWT –: “Engkau telah menunaikan!”

(FAMILIA DE IMRAN) Madaniyyah,

200 ayat selepas Surah Al-Anfal

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 1. (Alif lam saya), Allah lebih mengetahui maksudnya.
 1. (Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Kekal, Maha Kaya).
 1. (Dia menurunkan kepadamu Muhammad - Al-Quran, yang - mengandungi (kebenaran) dalam segala risalahnya, (pengesahan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya), iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya - (dan Dia juga menurunkan Taurat dan Injil).
 1. (Sebelum) bermaksud sebelum Al-Quran diturunkan, dan Sura (adalah petunjuk) bermaksud ia adalah petunjuk yang mengganggu (untuk manusia) bagi mereka yang mengikuti dua kitab ini. Dalam Taurat dan Injil perkataan anzala digunakan untuk "mengirim", manakala dalam Al-Quran nazzala bermaksud beransur-ansur, tidak seperti Taurat dan Injil mereka dihantar sekaligus (dan dia juga menghantar Al-Furqan) bermaksud kitab yang memisahkan kebaikan daripada kejahatan dan disebut secara keseluruhannya. – (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, seperti Al-Quran dan lain-lain, – (bagi mereka azab yang berat disediakan, dan Allah Maha Kuasa) dalam segala urusan sehingga tidak ada yang menghalangnya daripada menunaikan janji-janjinya. baik dan jahat - (dan mempunyai hukuman) bermaksud hukuman yang berat bagi orang yang durhaka, yang tidak dapat dilakukan oleh sesiapa pun.
 1. (Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah) di antara benda-benda yang ada ini - (tidak di bumi mahupun di langit) kerana pengetahuan-Nya tentang apa yang terdapat di seluruh dunia, sama ada keseluruhan atau sebahagian, dan ini adalah Keistimewaan kepada menyebutnya kerana deria tidak boleh pergi lebih jauh.
 1. (Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki) sama ada lelaki atau perempuan, putih atau hitam, dsb. - (Tiada Tuhan melainkan Yang Maha Perkasa) di alam: (dan bijaksana) dalam perbuatan dan perbuatan-Nya .
 1. (Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada mereka, yang kandungannya mengandungi ayat-ayat yang muhkamat) yang jelas maksud dan tujuannya - (inilah pokok-pokok al-Quran), iaitu perkara-perkara yang menjadi petunjuk keputusan, - (sedangkan yang lain mutasyabihat) tidak difahami dengan jelas maknanya, seperti permulaan huruf. Kesemuanya disebut sebagai muhkam dalam firman-Nya: Uhkimat Ayatuh bererti tidak bersalah atau menyalahkan, dan mutasyabih dalam firman-Nya. Kitaban mutasyabiha bermaksud ada yang sama dengan yang lain dalam keindahan dan kebenaran. (Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan sesat) menyeleweng dari kebenaran - (begitulah dikatakan ayat-ayat Mutasyabihat untuk membangkitkan fitnah) di kalangan orang-orang jahil, menjerumuskan mereka ke dalam perkara-perkara keraguan dan kesamaran fahaman - (dan untuk mencari kebenarannya). tafsir) tafsirnya, - (sedang tidak ada yang mengetahui tafsirnya) tafsirnya, - (kecuali Allah) yang sangat - (dan yang dalam) luas lagi kukuh (ilmu) menjadi mubtada, semasa khabar: - (Mereka berkata: Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat) yang datangnya daripada Allah, tetapi kami tidak mengetahui maksudnya - (semuanya) baik yang Muhkam mahupun yang mutasyabih - (iaitu daripada Tuhan kami dan tiada siapa yang belajar). "ta" asalnya dalam zal ditambah dengan zal untuk membaca yazzakkaru - (kecuali mereka yang mempunyai otak) yang sanggup berfikir. Itu juga yang mereka katakan apabila melihat orang yang mengikuti mereka.
 1. ("Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tipu hati kami"), janganlah Engkau pimpin kami dari kebenaran dengan mencari tafsiran yang tidak patut bagi kami sebagaimana yang mereka lakukan - (setelah memimpin kami) membawa kepada kebenaran - (dan kurniakanlah kami rahmat dari sisiMu. ) keteguhan hati, - (kerana Engkaulah yang memberi) kemurahan hati.

9, (Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia) kumpulkan mereka - (untuk satu hari), iaitu pada hari - (yang tidak ada keraguan) atau keraguan - (tentangnya), iaitu pada hari kiamat. Kebangkitan, maka kamu akan membalas amal kamu seperti yang dijanjikan. – (Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji), iaitu janji-Nya tentang Hari Kiamat. Berikut adalah peralihan bahasa dan ia boleh menjadi perkataan daripada Allah. Tujuan doa sebegitu adalah untuk menunjukkan bahawa anda fokus kepada akhirat. Maka mereka meminta petunjuk kepada Allah dan diberi pahala. Diriwayatkan daripada Shaikhan oleh Aisyah r.a. Dia berkata: "Rasulullah (SAW) membaca ayat 'Dialah yang menurunkan kepada kamu Al-Kitab, di antara kandungannya adalah ayat-ayat Muhkamat... dan seterusnya', lalu baginda bersabda: 'Apabila kamu melihat orang-orang yang ikutilah ayat-ayat Mutasyabihat, mereka itulah yang disebut oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka!” Diriwayatkan juga dari Tabrani di dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Ashari bahawa dia mendengar Rasulullah (SAW) bersabda: “Tidak ada sesuatupun. Aku takut terhadap umatku kecuali tiga perkara" lalu beliau berkata: "Apa jadinya mudah bagi mereka mempelajari Al-Qur'an, tetapi orang mukmin mencari tafsir Mutasyabihat, tetapi tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah". , sedang orang-orang yang berilmu berkata, "Kami beriman ini, ia datang dari Tuhan kami, dan bukan hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang diberi peringatan", dan seterusnya.

 1. (Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka tidak dapat menentang Allah), iaitu azab-Nya - (walaupun) sedikit, dan mereka adalah bahan bakar api neraka-Nya.

(dan mereka adalah bahan bakar api) las wagud, bahan untuk membakar.

 1. (Seperti kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya), seperti kaum 'Ad dan Samud, (mereka mendustakan ayat-ayat Kami sehingga Allah membinasakan mereka) Dia membinasakan mereka - (kerana dosa-dosa mereka). Kenyataan ini menafsirkan yang sebelumnya. – (Dan Allah amat berat azab-Nya). Ayat berikut diturunkan ketika Nabi (saww) menyeru orang-orang Yahudi kepada Islam sekembalinya mereka dari Perang Badar, yang mana mereka menjawab: "Janganlah kamu tertipu dengan penyembelihan gerombolan Quraisy yang huru-hara dan tidak tahu bagaimana caranya. untuk mengendalikan senjata.
 1. (Katakanlah) Wahai Muhammad - (kepada orang-orang kafir) orang-orang Yahudi - (Kamu akan mengalami kekalahan) dengan ta' dan ya', di dunia ini untuk dibunuh, ditangkap dan dibayar upeti. Ini telah berlaku - (dan sedang dikumpulkan), juga menggunakan ta' dan ya' di akhirat - (ke dalam neraka Jahannam) dan memasukinya - (dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal).
 1. (Sesungguhnya bagi kamu ada satu tanda) atau pengajaran, iaitu kamu disebut untuk penjelasan - (dari dua golongan) dua puak - (yang berkumpul) pada hari Badar untuk berperang - (satu kumpulan yang berperang di jalan Allah). ) mentaati perintahNya, iaitu Rasulullah (saww) dan para sahabatnya. Terdapat 313 orang lelaki termasuk beberapa orang penunggang kuda, enam topi keledar besi dan lapan pedang, manakala kebanyakannya berjalan kaki - (dan yang lain adalah orang kafir yang melihat mereka), iaitu orang Islam - (dua kali lebih ramai daripada mereka), yang bermaksud bahawa bilangan orang Islam nampaknya menjadi lebih daripada bilangan mereka daripada seribu orang, - (iaitu penglihatan dengan mata), i.e. H. mengikut pandangan luaran. Ini termasuk pertolongan Allah kepada segelintir umat Islam. – (Dan Allah menyokong) menguatkan – (dengan pertolonganNya sesiapa yang dikehendakiNya) menolong. - (Sesungguhnya dalam yang demikian itu) bermaksud apa yang telah dikatakan sebelumnya, (pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati). Mengapa anda tidak belajar daripadanya dan percaya?
 1. (Dia menjadikan cinta nafsu itu indah pada pandangan manusia), iaitu perkara yang diingini dan dicintai oleh hawa nafsu, seperti godaan dari Allah atau godaan syaitan, - (iaitu: (dalam emas, perak, kuda yang cantik). ) atau yang baik - (lembu), iaitu unta, lembu dan kambing, - (dan ladang) atau bijirin - : (Inilah kesenangan hidup di dunia) di dunia manusia hidup bergembira dengan hartanya,- tetapi kemudian dia hilang atau pergi (dan di sisi Allah ia adalah balasan yang baik), iaitu syurga, maka ini harus diingini dan tidak ada yang lain.
 1. (Katakanlah) Wahai Muhammad kepada umatmu: – (Mahukah kamu aku beritahukan kepadamu?) Aku beritahu kamu – (Apakah yang lebih baik daripada itu?) Iaitu apa yang disebut tentang pelbagai keinginan, dan soalan di sini bermaksud pengesahan. . . (Kepada orang-orang yang bertaqwa) yang bertakwa - (di sisi Tuhan mereka) yang Khabar, sedang Mubtadanya: - (Syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya) bererti mereka ditakdirkan kekal abadi - (di dalamnya) apabila masuk - (dan dibersihkan isteri-isteri) dari haid dan perkara-perkara lain yang dianggap najis - (dan kesenangan) ada yang mengatakan ridwan dan ada yang rudwan bererti banyak kesenangan -, (dari Allah dan Allah Maha Mengetahui) bererti maha mengetahui—, (oleh hambamu), mereka adalah dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka.
 1. (Mereka yang, sebagai Na'at atau Badal dari "umat" dahulu - (berdoa): "Wahai - (Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman) kepada Engkau dan Rasul-Mu - (ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka!")
 1. (Orang-orang yang teguh) yang memelihara perintah dan menjauhi kemaksiatan adalah na'at, - (yang benar) beriman, (yang) taat kepada Allah, - (yang menafkahkan hartanya), yang bersedekah, - (dan orang-orang yang beristighfar) katakanlah kepada Allah: “Ya Allah, ampunilah kami” – (pada sahur), iaitu pada penghujung malam. Ia secara khusus disebut di sini kerana ia adalah masa apabila orang cenderung kehilangan kewaspadaan mereka dan tertidur dengan nyenyak.
 1. (Allah menjadi saksi) bermaksud menyatakan kepada hamba-hamba-Nya dengan dalil dan ayat-ayat - (bahawa tiada Tuhan), iaitu tidak ada yang menyembah dengan betul dalam wujud ini (melainkan Dia, dan) juga bersaksi tentang ini (malaikat) dengan pengakuan mereka, - (dan orang-orang yang berilmu) antara nabi-nabi dan orang-orang yang beriman, sama ada dengan iman atau dengan perkataan, - (menegakkan keadilan) dan memerintah makhluknya. Mansub adalah kerana statusnya sebagai "benda", manakala amil mempunyai pengertian umum bahawa Allah sahaja yang memerintah makhluk-Nya dengan adil. - (Tiada Tuhan selain Dia) diulangi untuk menegakkan kenyataan sebelumnya - (Yang Maha Perkasa) dalam kerajaan-Nya - (Bijaksana lagi) dalam perbuatan dan ciptaan-Nya.
 1. (Sesungguhnya agama yang diridhai - (di sisi Allah) ialah agama - (Islam) iaitu syariat yang dibawa oleh para Rasul dan dibina atas dasar tauhid. Sebuah Qiraat mengatakan Anna sebagai Badal Inna , itu adalah badal isytimal. .- (Orang-orang yang menerima kitab), iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak membicarakan tentang agama, sebahagian mereka mengakui dirinya sebagai orang yang bertauhid sedang sebahagian yang lain tidak beriman - (kecuali apabila ilmu sampai kepada mereka) daripada Tauhid bagi orang-orang kafir - (di antara mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya), iaitu azab-Nya.
 1. (Jika mereka menentangnya) Wahai Muhammad dalam urusan agama, – (maka katakan) kepada mereka: – (“Aku menyerahkan wajahku kepada Allah”) bermaksud aku tunduk kepadanya dan taat kepadanya, aku – (dan orang-orang yang mengikutku) , Wajah disebut khusus kerana kedudukannya yang mulia, maka yang lain lebih sesuai untuk tunduk. – (Dan katakanlah kepada orang-orang yang menerima kitab), iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani – (dan orang-orang yang tidak boleh membaca dan menulis), iaitu orang-orang Arab yang musyrik: – (“Adakah kamu mahu masuk Islam?”). (Jika mereka masuk Islam maka sesungguhnya mereka telah disesatkan dari kesesatan (dan jika mereka berpaling dari) Islam (maka kewajipan mereka hanyalah menyampaikan amanat) yang diperintahkan kepada mereka (dan Allah Maha Mengetahui akan hamba-hamba-Nya). ). . ), maka Dia akan memberi balasan kepada mereka atas perbuatan mereka. Ayat seterusnya mendahului wahyu perintah pertempuran.
 1. (Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh) dalam qiraat yugatiluna yang bermaksud "berperang" - (para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan di antara manusia): Mereka ini adalah Yahu di. Dikhabarkan bahawa mereka membunuh 43 orang nabi dan membalas kematian mereka 170 orang pengikut mereka, - (setelah menasihati mereka) bermakna memberitahu mereka - (tentang azab yang pedih). Sebutan "bergembira" adalah satu penghinaan kepada mereka, dan diselitkan khabar inna melalui fa kerana isim inna iaitu mausul isim adalah seperti syarat.
 1. (Iaitu orang-orang yang terbatal atau terbatal amalannya) amal soleh yang telah mereka lakukan seperti tidak memenuhi syarat - (dan mereka tidak akan mempunyai penolong) untuk melindungi mereka daripada azab itu.
 1. (Tidakkah mereka melihat) atau menyedari - (orang-orang yang menerima sebahagian daripada Kitab), iaitu Taurat (yang disebut) sebagai "hal" - (supaya Kitab Allah menetapkan hukum di antara mereka, maka sebahagian daripada mereka mengenepikannya dan menolaknya), iaitu mereka tidak menerima keputusannya. Ayat ini diturunkan tentang orang-orang Yahudi: Dua orang daripada mereka berzina dan mendekati Nabi (saw) dan dia menghukum mereka untuk direjam. Mereka enggan, lalu diperlihatkan kepada mereka Taurat, dan sesungguhnya telah tertulis di dalamnya, yang untuknya hukuman rejam telah dilaksanakan. Akibatnya, mereka marah.
 1. (Iaitu) berpaling dan enggan - (kerana mereka berkata) kerana mereka berkata: - (Kami tidak akan disentuh api neraka, melainkan beberapa hari sahaja), hanya 40 hari, iaitu sedang mereka menyembah anak lembu, maka ia disalahkan atas mereka. - (Mereka tertipu dalam agama mereka) dari segi kata-kata mereka: - (kerana apa yang mereka ada-adakan) dalam cara percakapan mereka.
 1. (Maka bagaimana pula keadaan mereka - (jika kita kumpulkan mereka sehari), iaitu pada hari (yang tiada syak lagi), iaitu pada hari kiamat - (dan dipenuhi bagi setiap orang ) sama ada di antara ahli kitab atau tidak, untuk mendapat pahala - (untuk apa yang diusahakannya), sama ada dia melakukan kebaikan atau keburukan, - (dan mereka) orang ramai - dengan sedikit kebaikan atau (tidak dirugikan). lebih jahat Ayat seterusnya diturunkan apabila Nabi (SAWW) berjanji kepada umatnya bahawa baginda akan menyerahkan empayar Parsi dan Rom, kemudian orang-orang munafik berkata: “Sangat…tidak mungkin…!”
 1. (Katakanlah: "Wahai Tuhan") atau "Ya Allah" - (yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki) di antara makhluk-Mu - (dan Engkau ambil kerajaan daripada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. ) untuk memberinya kemuliaan itu - (dan kamu akan merendahkan sesiapa yang kamu kehendaki) dengan merampasnya. — (Di tanganmulah segala yang baik) serta segala yang buruk, iaitu semuanya ada dalam kuasamu. – (Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu).
 1. (Kamu telah memasukkan malam ke dalam siang dan kamu telah memasukkan malam ke dalam siang), sehingga panjang keduanya telah bertambah sebanyak panjang yang lain telah berkurang - (Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati) , sebagai contoh, kepada orang dari - sperma, dan burung dari telur (anda mengambil yang mati dari yang hidup dan memberi makanan kepada sesiapa yang anda mahu, tanpa mengira), yang bermaksud makanan yang besar dan besar. ,
 1. (Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin) Sesiapa yang menguasai mereka (meninggalkan orang-orang mukmin, sesiapa yang melakukannya) bererti mengambil mereka sebagai pemimpin - (tidak termasuk dalam) agama - (kepunyaan Allah melainkan apabila kamu memelihara sesuatu yang kamu takuti (mereka). bermakna jika anda takut sesuatu, anda boleh mempunyai hubungan rapat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati. Ini berlaku sebelum Islam menjadi kuat dan berkuasa di negara di mana mereka adalah minoriti (dan Allah memberi amaran kepada mereka tentang diri mereka sendiri), iaitu kemurkaan-Nya jika mereka diambil sebagai pemimpin (dan hanya kepada Allah mereka akan kembali) sehingga mereka diberi pahala.
 1. (Katakan kepada mereka): - (Sekiranya mereka menyembunyikan apa yang ada dalam dada mereka) dalam hati mereka berupa hubungan yang rapat dengan mereka - (atau mendedahkannya secara zahir) - (Allah pasti mengetahui, dan) Dia (mengetahui) apa yang ada dalam langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu), termasuk azab orang yang menjadikan pemimpin orang-orang kafir.
 1. (Pada hari itu setiap manusia mengetahui apa yang telah diperbuatnya - (kebaikan) akan dihadapkan kepadanya, dan apa yang telah dikerjakannya - (daripada kejahatan) ialah mubtada' dan khabarnya: (dia menghendaki supaya lama-lama. antara dia dan hari itu), sehingga dia tidak akan sampai kepadanya. (Dan Allah memperingatkannya terhadap diri-Nya) diulang-ulang sebagai penekanan:- (Dan Allah penyayang kepada hamba-hamba-Nya.) Ayat berikut telah diturunkan apabila mereka berkata:

“Kami tidak menyembah berhala, tetapi kerana Allah kami bermaksud agar ia mendekatkan kami kepada-Nya.

 1. (Katakanlah) kepada mereka, Muhammad: - ("Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mengasihi kamu"), maksudnya Dia akan memberi balasan kepada kamu - (dan mengampuni dosa-dosa kamu, Allah mengampuni), sesiapa yang aku ikuti, sebagai kerana dosa-dosanya yang berlaku sebelumnya - (sekali lagi, dengan belas kasihan) kepadanya.
 1. (Katakan kepada mereka): – (“Taati Allah dan Rasul-Nya) tentang tauhid yang diperintahkan oleh-Nya. (Jika mereka berpaling) atau menyimpang dari ketaatan - (maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir). Berikut adalah kolokasi zahir untuk Mudmar kerana ia sepatutnya menjadi yuhibbuhum untuk frasa yang bermaksud Dia akan menyeksanya.
 1. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran (antara penduduk dunia) untuk menjadikan anak-anak dan keturunan mereka nabi.
 1. (iaitu satu zuriat yang sebahagiannya adalah) zuriat yang lain. – (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).
 1. (-Dan ingatlah, tatkala isteri Imran) Hanah telah tua dan sangat merindukan anak, maka dia berdoa lalu mengandung: "Wahai - (Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bersumpah) hendaknya - (rahim-Mu ini dalam rahimku sebagai anak yang soleh. dan bebas) daripada kepentingan dunia, semata-mata untuk mengabdi kepada rumahMu yang suci (maka terimalah daripadaku, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar) doa – (Lagi Maha Mengetahui) niat dan matlamat manusia, hamil dan Imran meninggal dunia.
 1. (Ketika dia melahirkan anaknya) ternyata seorang perempuan, sedang dia mengandungkan anak lelaki, kerana hanya lelaki yang beribadat sebelum ini, - (maka dia berkata) dan menyatakan kekesalannya: "Wahai - (tuan, saya telah sesungguhnya mempunyai seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui) mengetahui - (apa yang dilahirkannya), firman Allah Ta'ala memotong mesej ini Sepadan dengan qiraat dengan ta' di hadapan wanita itu: wada'tu , (dan anak lelaki tidak) yang dia minta - (serupa dengan anak perempuan) yang diberikan oleh tuannya kepadanya sedangkan dia berniat untuk mengabdikan dirinya untuk berkhidmat kepada agama.Seperti yang diketahui, seorang gadis tidak layak untuk tujuan ini kerana kelemahan fizikalnya. , auranya, haidnya, dsb. ("Aku memanggilnya Maryam, dan melindunginya dan anak-anaknya daripada syaitan yang terkutuk") atau pengusiran ia berkata: "Tiada anak yang dilahirkan, melainkan syaitan menyentuhnya pada masa kelahirannya. , maka dia menangis dengan kuat kecuali Maryam dan anaknya." -Riwayat Shaikhan.
 1. (Kemudian Tuhannya menerimanya) Maryam menerima nazar ibunya - (dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan akhlak yang baik). Selain didikan akhlaknya, Allah juga memelihara pertumbuhan jasmaninya, sehingga ia bertambah dalam sehari sebanyak setahun. Ibunya membawanya kepada pendeta yang menjaga Baitul Maqdis dan berkata, "Terimalah anak tuanku ini." Mereka bersaing antara satu sama lain untuk menerimanya sebagai anak jagaan mereka kerana dia adalah anak perempuan Imam mereka. Zakharia berkata, "Aku lebih berhak atasnya kerana ibu saudaranya tinggal bersamaku." "Tidak sehingga kami membuat undian pertama," kata mereka. Maka pergilah mereka, dua puluh sembilan orang jumlahnya, ke sungai Yordan, dan masing-masing melemparkan panah atau anak panahnya. Orang yang galamnya tidak terapung dan naik ke permukaan air mempunyai hak yang paling besar untuk menjadi penjaganya. Itu adalah galam Zakarias yang tidak terapung dan naik ke permukaan, maka dia mengambil Maryam di bawah jagaannya dan menyediakan bilik untuknya di masjid dengan tangga yang hanya boleh dia panjat seorang diri. Zakaria membawakan makanan, minuman dan perhiasannya supaya pada musim sejuk dia mendapat buah-buahan musim panas dan pada musim panas buah-buahan musim sejuk, sebagaimana firman Allah:- (dan Dia meletakkannya di bawah jagaan Zakaria). Menurut sebuah qiraat, tashdid digunakan untuk membaca wa kaffalaha manakala sebutan kepada “zakaria” adalah panjang dan pendek. Yang membawa buah-buahan itu ialah Allah SWT. – (Setiap kali Zakarias masuk menemuinya di mihrab) iaitu bilik masjid yang paling mulia (dia akan mencari makanan di sebelahnya, dia akan berkata: “Maryam, dari manakah kamu mendapatkan makanan ini?” Dia menjawab:) semasa dia hanya seorang kanak-kanak – (“Ia dari Allah) yang mengeluarkan saya dari syurga”. – (Sesungguhnya Allah memberi makanan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya tanpa susah payah), iaitu makanan yang banyak diperolehi tanpa risiko atau kesukaran.
 1. (Dia ada di sana), iaitu apabila Zakaria melihat bahawa dia telah tua dan keluarganya telah hilang dan mati (lalu Zakaria berdoa kepada Tuhannya), iaitu ketika dia masuk ke mihrab untuk solat di tengah malam. - (dia berkata: “Ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu), iaitu anak-anak yang soleh, – v (sesungguhnya Engkau Maha Mendengar) dan perkenankanlah aku – (doa) doa.
 1. (Maka dia dipanggil oleh malaikat) iaitu Jibril - (semasa solat di mihrab) iaitu masjid - (yang) hendaklah bi-anna dan menurut biinna qiraat menghayati Igalat iaitu malaikat berkata: (Allah memberinya). khabar gembira) ada yang menggunakan tashdid yang lain tidak – (di mana Yahya mengesahkan doa) bahawa dia datang – (dari Allah), iaitu mengesahkan Nabi Isa bahawa dia adalah roh yang dicipta oleh Allah. Ia dipanggil doa kerana ia telah dicipta oleh doa Kun, yang bermaksud "menjadi kamu" - (menjadi ketua bersama) - (dan dapat mengekang keinginan anda), terutamanya keinginan seksual (dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh). Menurut cerita, dia tidak pernah melakukan satu kesilapan, dan dia juga tidak mahu.
 1. (Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak) atau anak, - (sedang aku sudah sangat tua), yang bermaksud bahawa aku akan hidup sampai umur yang sangat tua, 120 tahun - (dan isteriku adalah mandul) dia berumur 98 tahun - (dan isteri saya mandul) berumur 98 tahun (dan isteri saya mandul) Allah menciptakan seorang anak Tuhan kepada isteri lelaki itu - (Allah melakukan apa yang Dia kehendaki) kerana tidak ada sesuatu yang Dia kehendaki. tidak akan melakukan Untuk menunjukkan kuasa besar ini, Zacarias telah diilhamkan oleh soalan yang perlu dijawab apabila dia terdesak untuk bertemu dengan kanak-kanak yang diumumkan kepadanya.
 1. (Kemudian dia berkata: "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku satu tanda) atau tanda bahawa isteriku hamil - (Dia berkata: "Tandanya kamu tidak akan dapat bercakap dengan manusia) ialah dengan mengatakan bahawa kamu akan terhalang daripada bercakap dengan mereka, tetapi tidak akan terhalang daripada mengingati Allah - (- selama tiga hari) dan tiga malam, -ba (kecuali dengan tanda-tanda) atau kod-kod - (dan nama kamu menyebut dan mengagungkan Tuhan sekerap mungkin. bermaksud solat - (petang dan pagi) pada penghujung siang dan di penghujung malam.
 1. (Dan) ingatlah – (ketika malaikat) Jibril berkata: – (“Wahai Maryam, Allah telah memilih dan menyucikan kamu) dari sentuhan lelaki – (dan telah melebihkan kamu daripada wanita-wanita dunia).
 1. (“Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu”), maksudnya tunduk—dan sujud bersama orang yang sujud), maksudnya solat bersama orang yang solat!”
 1. (Iaitu) apa yang telah disebut tentang Zakaria dan Maryam - (iaitu sebahagian dari berita yang ghaib) Berita yang tidak kamu ketahui - (yang telah kami wahyukan kepadamu) Wahai Muhammad - (sedang kamu tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan anak panah mereka. ) ke dalam air untuk membuang undi (yang akan diberi oleh salah seorang daripada mereka) atau - (Maryam. Kamu juga tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar) mendidik tentang penciptaan mereka supaya kamu dapat mengetahui dan menceritakan kisah mereka. Anda hanya mengenalinya melalui wahyu.
 1. Ingatlah - ketika malaikat Jibril berkata: "Wahai Maryam, Allah membawa kabar gembira kepadamu dengan satu kalimat dari-Nya", iaitu kelahiran seorang anak lelaki yang dibesarkan dengan satu kalimat - (Namanya ialah Isa ibn Maryam) , dan namanya melekat padanya untuk memberi amaran bahawa dia telah dilahirkan tanpa bapa, sedangkan kebiasaannya melahirkan tanpa bapa. Lazimnya menisbahkan anak kepada ibu bapa mereka - (seseorang yang terkemuka) atau berpengaruh (di dunia ini) dengan misi kenabian - (dan di akhirat) dengan syafaat dan kedudukan yang tinggi. – (Bersama orang yang dekat) kepada Allah SWT.
 1. (Dia bercakap dengan orang dalam buaiannya) ketika dia masih kecil dan belum bersedia untuk bercakap (dan apabila dia dewasa dia termasuk orang-orang yang soleh).
 1. (Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mendapat anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh lelaki?") hlm. melalui perkahwinan dan sebagainya. dalam (firman-Nya: – “Begitulah”), iaitu membesarkan anak tanpa bapa – (Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Jika Dia hendak mendirikan sesuatu), seperti dalam pendidikan, (Cukuplah Dia memberitahu ia "menjadi", oleh itu ia menjadi!), iaitu ia dicipta.
 1. (Dia akan mengajar kamu) beberapa bacaan dengan biarawati dan yang lain dengan ya' – (kitab), tulisan – hikmah, Taurat dan Injil).
 1. (Dan) kami juga - (seorang rasul Bani Israil) ketika dia masih kanak-kanak atau apabila dia baligh. Jibril menghembus ke dalam poket baju Maryam dan dia hamil. Apa yang berlaku kemudiannya diceritakan dalam Surah Maryam. Adapun Isa, tatkala Allah membangkitkannya sebagai rasul kepada Bani Israil, dia berkata kepada mereka: "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu dan (sesungguhnya aku) - (Aku datang kepada kamu dengan membawa satu tanda) bukti. dari kebenaranku - , (dari Tuhanmu) bermaksud, (bahawa aku dapat) membuat bentuk - (mencipta) - (untuk kamu dari bumi seperti bentuk burung), kerana aku kaf an isim maful, (maka aku kacau) , damir "nya" kembali kepada bentuk kaf atau burung, - (sehingga menjadi burung) mengikut tairan qiraat - (dengan izin Allah) dengan iradat-Nya. Kemudian dia mencipta kelawar untuknya kerana dia adalah burung yang paling sempurna. Burung itu terbang sambil memerhati. Selepas melarikan diri dari penglihatannya, kelawar itu jatuh dan mati untuk membezakan antara kerja makhluk dan ciptaan Tuhan Pencipta, dan untuk memberitahu bahawa kesempurnaan hanya terletak pada ciptaan Tuhan. – (Dan aku akan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir), iaitu orang yang buta sejak lahir – (dan orang yang mempunyai penyakit Baras/Sopak). Kedua-dua penyakit ini disebut secara khusus kerana luka-luka itu tidak dapat diubati sedangkan Nabi Isa telah dibangkitkan pada masa kemajuan ilmu perubatan. Dalam satu hari dia dapat menyembuhkan 50,000 orang sakit melalui doa, dengan syarat mereka percaya. – “Dengan kehendak Allah,” dia mengulangi untuk menghilangkan idea bahawa dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kemudian dia melahirkan pasangannya Azir, anak perempuan tua, kemudian perempuan berumur sepuluh tahun. Mereka hidup sehingga mereka mempunyai anak. Kemudian dia membangkitkan Sam, anak Nuh, yang meninggal pada masa yang sama (dan saya akan memberitahu anda apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah mereka, tetapi saya tidak pernah melihatnya). Kemudian dia memberitahu semua orang apa yang dia makan dan apa yang dia akan makan seterusnya. - (Sebenarnya, dalam perkara yang demikian), iaitu dalam kejadian yang disebutkan di atas - (itu) tanda-tanda bagi kamu, jika kamu benar-benar beriman.
 1. (Dan) Aku datang kepada kamu - (untuk mengesahkan apa yang sebelumku) apa yang datang sebelumku (dalam bentuk Taurat dan menjadikan kamu sebahagian yang sah dari apa yang diharamkan ke atas kamu), hlm. burung tanpa tulang Ada yang mengatakan semuanya adalah sah, jadi "beberapa" bermaksud "semua" - (dan saya datang kepada kamu dengan tanda dari Tuhan kamu) ulangi untuk menguatkan dan membina keyakinan tentang itu. (Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku), iaitu berhubung dengan apa yang diperintahkan kepada kamu supaya beriman kepada Allah dan mentaati segala perintahNya.
 1. (Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sembahlah Dia! Ini) Inilah yang aku perintahkan kepadamu (adalah jalan yang benar) tetapi mereka mengingkarinya dan tidak mempercayainya.
 1. (Maka tatkala Isa menyedari kekafiran mereka) dan mereka bermaksud hendak membunuhnya - (dia berkata: "Siapakah yang sudi menjadi pembelaku) penolongku - Sd (untuk Allah) menegakkan agamaNya?" – (Kaum Hawari berkata: “Kami adalah pembela Allah), iaitu penolong-penolong agama-Nya, dan mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi Isa dan orang-orang yang mula-mula beriman kepadanya. Mereka berumur dua belas dan hawari berasal dari perkataan hur, yang bermaksud putih bersih. Ada yang mengatakan bahawa mereka kecil dan sentiasa memakai pakaian putih - (Kami beriman kepada Allah dan bersaksi) Wahai Isa -, (bahawa kami adalah orang Islam).
 1. ("Wahai Tuhan kami, kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan) iaitu Injil - (dan kami mengikuti Rasul) iaitu Isa, - (maka daftarlah di antara orang-orang yang bersaksi tentang) keistimewaan-Mu dan kebenaran Rasul-Mu". firman Allah:
 1. (Mereka bercakap tipu daya), iaitu orang-orang kafir di antara Bani Israil terhadap Isa dengan menunjuk kepada orang yang akan membunuhnya secara rahsia - (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan mengubah wajah seorang lelaki seperti Isa supaya mereka membunuhnya sedang dia berada. diangkat ke syurga - (dan Allah adalah sebaik-baik orang yang menipu).
 1. Ingatlah - (Ketika Allah berfirman, Dia berfirman: "Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan membawa kamu ke akhir hayatmu dan mengangkat kamu kepada-Ku), maksudnya kamu pergi dari dunia tanpa mengalami kematian - (dan menyucikannya) atau jauhkanlah dia - (dari orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang mengikuti kamu), iaitu mereka membenarkan nubuatan kamu antara orang Islam dan Nasrani - (tentang orang-orang yang tidak beriman) kamu, (hingga hari kiamat, kemudian kamu akan kembalilah untukku, dan aku akan memutuskan antara kamu apa yang selalu kamu pertikaikan), iaitu persoalan agama.
 1. (Adapun orang-orang kafir, Aku akan menyiksa mereka dengan azab yang berat di dunia) dengan pembunuhan, penjara dan penghormatan - (dan di akhirat dengan api Neraka - dan mereka tidak mempunyai penolong) untuk membela dan melindungi mereka dari azab yang keras.
 1. (Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menyempurnakan) menggunakan ya dan nun – (pahala mereka, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim), bermakna Allah akan menyiksa mereka. Diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala menghantarnya selapis awan yang membawanya pergi. Ibunya berpaut kepadanya dan menangis, lalu dia berkata, "Hari Kiamat akan mempertemukan kita kembali." Ia adalah malam Lailatul-Qadr dan ia berlaku di Bait al-Maqdis pada usia 33 tahun. Selepas kematiannya, ibunya hidup selama enam tahun lagi. Shaikhan meriwayatkan sebuah hadis bahawa dia akan turun menjelang hari kiamat dan melaksanakan hukum-hukum mengikut hukum Nabi kita (Muhammad). Dia akan membunuh Dajjal dan babi dan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan ufti. Menurut hadis Muslim, tempoh kepulangan ialah tujuh tahun, manakala menurut hadis Abu Dawud At-Tayalisi ialah empat puluh tahun, kemudian dia akan mati dan disolatkan. Mungkin ini bermakna keseluruhan tempoh dia tinggal di bumi sebelum dan selepas pengangkatan.
 1. (Maka) perkara 'Isa yang kami sebutkan - (bacalah) ceritakan - (mereka) Wahai Muhammad (sebahagian daripada tanda-tanda) itu ialah "perkara" Damir yang terdapat di Natluhu, sedang Amil ialah apa yang terkandung di dalam bentuk tanda-tanda (dan peringatan yang penuh hikmah), iaitu Al-Quran.
 1. (Sesungguhnya perumpamaan 'Isa) keadaannya yang aneh atau menakjubkan - (di sisi Allah dia seperti Adam) sebagai ciptaannya tanpa bapa atau ibu, dan ini adalah perbandingan perkara yang aneh dengan perkara yang masih asing mengenainya dalam hati untuk menjadikan lebih aman dan lebih stabil – (Dia menciptakannya) ertinya Adam, iaitu rujukannya – (dari tanah, maka Allah berfirman kepadanya: “Semoga kamu) menjadi manusia – (begitu juga dia ) bermaksud bahawa dia sebagai manusia diciptakan. Begitu juga, Dia menciptakannya bersama Isa untuk diciptakan tanpa bapa, maka dia diciptakan.
 1. (Inilah kebenaran yang datang dari Tuhanmu) adalah khabar bagi Mubtada yang riuh-rendah, yang berbunyi: “Peristiwa 'Isa, - (maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu!) atau ragu-ragu.
 1. (Orang-orang yang membantah kamu) berbantah-bantahan dengan kamu di antara orang-orang Nasrani - (tentang hal ini, setelah mereka datang kepada kamu dengan pengetahuan) atas perintah kamu - (maka katakanlah) kepada mereka: (Marilah kita menamakan anak-anak kita dan anak-anak mereka, isteri-isteri kita dan mereka isteri-isteri, diri kita) dan mengumpulkan mereka - (maka marilah kita bertanding) bermaksud berdoa khusyuk dan tadarru' (meminta laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta) dan berkata: "Ya Allah, laknatlah orang yang bercakap di atas kejadian Isa itu berdusta. ". Nabi (saas) menjemput Misi Najran untuk berbuat demikian apabila mereka menolaknya dalam perkara itu. Mereka menjawab: "Pertama-tama kami berfikir, kemudian kami datang kepadamu." Salah seorang yang berakal budi di antara mereka berkata, “Mereka mengetahui misi kenabian mereka dan tidak ada orang yang bermubahalah dengan seorang nabi melainkan mereka dirugikan.” Dia meninggalkan mereka dan mereka pergi. Mereka kembali kepada Nabi yang pada ketika itu sudah bersedia untuk Mubahalah bersama Hasan, Hussein, Fatimah dan Ali. Nabi memberitahu orang Nasrani Najran: “Apabila aku solat, solatlah.” Tetapi ternyata pihak lawan tidak bersedia untuk bersumpah, mereka hanya meminta perdamaian dengan “ufti”. Diriwayatkan oleh Abu Na'im dan diterima oleh Ibn Abbas, dia berkata: "Seandainya penduduk Najran sanggup meneruskan Mubahalah, nescaya mereka pulang ke negeri mereka tanpa harta dan keluarga." Juga diriwayatkan bahawa sekiranya mereka mengambil Mubahalah mereka akan dibakar.
 1. (Sesungguhnya) ialah mengatakan apa yang telah disebut itu - (iaitu berita yang benar) yang tidak ada keraguan padanya. (Tiada): "min" adalah tambahan - (tiada Tuhan selain Allah dan Allah benar-benar berkuasa) dalam kerajaan-Nya - (dan adab) dalam tindakan-Nya.
 1. (Jika mereka menjauh) dan enggan beriman - (maka Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerosakan) mereka akan mendapat pahala. Di sini perkataan kelahiran ditetapkan dalam perkataan Mudmar.
 1. (Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab) iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (mari kita pergi ke sembahyang umum) masdar dengan kata adjektif, yang bermaksud, yang bermaksud serupa – (di antara kami dan kamu), iaitu – (bahawa kami tidak menyembah melainkan Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya dan sebahagian daripada kami tidak menerima tuhan selain Allah) sebagaimana kamu menerima rahib dan pendeta. - (Jika mereka menjauh dari tauhid) jika mereka menjauh dari tauhid, - (maka katakanlah sendiri) kepada mereka: - ("Saksikan bahawa kami adalah orang Islam") yang bertauhid. Ayat berikut diturunkan apabila orang Yahudi mengatakan bahawa Ibrahim adalah seorang Yahudi, oleh itu kami mengikuti agamanya. Begitu juga, orang Kristian mengakui ini.
 1. (Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu berdebat tentang Ibrahim) dan mengakui bahawa dia adalah ahli agama kamu? – (Walaupun Taurat dan Injil hanya diturunkan kemudian) walaupun untuk masa yang lama, dan selepas ia diturunkan, orang Yahudi dan Kristian mengada-adakan tentang Abraham. — (Tidakkah anda fikir?) tentang kesilapan dakwaan anda?
 1. (Maka) sebagai amaran: oleh kerana (kamu) adalah Mubtada yang Khabar, (mereka semua), sedang Khabar, mereka masih bertengkar tentang apa yang kamu ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa, yang kamu dakwa bahawa mereka adalah penganut agama kamu - (maka mengapa kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu tidak ketahui), iaitu tentang nabi Ibrahim. – (Allah mengetahui) keadaan kamu – (sedang kamu tidak mengetahuinya). Kemudian Firman Allah menyucikan Ibrahim.
 1. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan juga seorang Nasrani, tetapi dia seorang Hanif, iaitu dia berpaling dari semua agama dan berpaling kepada agama yang benar (sekali lagi dia berputus asa) dan beriman kepada Allah (dan bukanlah seorang musyrik).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat), iaitu orang-orang yang paling berhak - (kepunyaan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya) pada zamannya - (dan Nabi ini), iaitu Muhammad, kerana agamanya paling hampir dengan agama Ibrahim mereka. undang-undang (dan yang mereka percayai) di antara kaum mereka. Merekalah yang sepatutnya mengatakan mereka mengikut agama mereka dan bukannya kamu. – (Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman) bermaksud pembela dan pelindung mereka. Ketika orang-orang Yahudi mengajak Muw'az, Huzaifah dan Ammar kepada agama mereka, ayat ini diturunkan:
 1. (Segolongan dari Ahli Kitab akan menipu mereka, tetapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri.) Kerana dosa tipu daya mereka ke atas mereka, sedang orang-orang yang beriman enggan mentaati mereka - (dan tidak menyedarinya).
 1. (Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah), iaitu Kitab kamu yang mengandungi sifat-sifat dan sifat-sifat Muhammad - (jika kamu menyaksikannya, iaitu ketahuilah ia adalah benar!).
 1. (Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampuradukkan yang benar dengan yang salah), iaitu dengan mengubah, mengubah dan memalsukan isi kitab kamu - (dan kamu menyembunyikan kebenaran) daripada sifat-sifat Muhammad - (jika kamu mengetahui ) bahawa dia itu benar!
 1. (Segolongan dari Ahli Kitab berkata) segolongan Yahudi kepada segolongan Yahudi yang lain: - (Beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang mukmin) dalam Al-Quran - (pada permulaan hari) atau pada permulaannya. - (dan tidak beriman kepadanya) - (akhirnya supaya mereka dapat), iaitu orang-orang yang beriman - orang-orang yang kafir dari agama mereka (kembali), kerana mereka pasti akan mengatakan bahawa orang-orang ini boleh keluar dari Islam setelah mereka masuk. itu, sedangkan mereka adalah ahli ilmu yang mengetahui kebatilannya, dan demikian pula Ellos berkata:
 1. (Dan tidak percaya) atau membenarkan - (kecuali yang): "lam" adalah tambahan - (yang mengikuti) atau menyetujui - (agama kamu). Firman Allah SWT: – (Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad: – (Sesungguhnya Hidayah Allah) tidak lain adalah agama Islam, sedangkan yang lain adalah tipu daya dan bilangan itu adalah Mu’taridah – (ia) pasti – (seseorang menerima apa yang kamu telah diberikan) dalam bentuk kitab, hikmah dan kemuliaan adalah maful bagi tu'minu, manakala mustasna minhu, iaitu kecuali orang-orang yang mengikut agamanya - (atau) orang - (kemaafannya putus) orang beriman menjadi dia menaklukinya - (dalam mata Tuhannya) pada hari kiamat, kerana agamanya Menurut Qiraat dikatakan a-an, iaitu hamzah yang dinamakan Hamzah Taubikh atau Censur, bermaksud “Adakah kamu mengenali orang ini?” Allah, dan Dia memberi mereka kepada siapa yang Dia kehendaki.) Maka dari manakah kamu mendapat berita bahawa apa yang telah diberikan kepada kamu tidak akan diberikan kepada orang lain?” – (Dan Allah Maha Bijaksana) atau sangat melimpah-limpah karunia-Nya – (sekali lagi, Maha Mengetahui ) yang berhak menerimanya.
 1. (Allah melimpahkan rahmatNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah mempunyai pemurah yang besar).
 1. (Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu amanahkan kepada mereka sejumlah wang yang banyak atau berharga, akan mengembalikannya kepada kamu kerana kejujuran mereka. Contohnya Abdullah ibn Salam, yang diamanahkan oleh seorang lelaki 1200 Uqiah daripadanya. emas, menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya - (dan di antara mereka ada yang apabila diamanahkan satu dinar, tidak mengembalikannya) kerana dia (melainkan dia terus memungutnya) yang kemudiannya amanah tidak diiktiraf, contohnya Ka'ab ibn Asyraf, dem yang diamanahkan oleh seorang Quraisy dengan satu dinar yang dia tidak mengenalinya (begitu juga), bermakna enggan membayarnya - (apa yang mereka katakan) bermaksud dengan apa yang mereka katakan: ("Ada tidak ada sesuatu pun terhadap kami berhubung dengan orang-orang yang buta huruf) bererti orang-orang Arab - (menuntut) atau berdosa". kepada Allah SWT. Allah berfirman:- ("Mereka berdusta terhadap Allah"), iaitu dengan memberikan lesen kepadanya - ( Sedangkan mereka mengetahui) bahawa mereka berdusta.
 1. (Ini bukan kesnya) tetapi terdapat dakwaan terhadap mereka. (Orang yang menepati janjinya) sama ada dia melakukan sesuatu dengan Allah atau apa yang diperintahkan Allah kepadanya seperti: Cth menunaikan perintah dsb - (dan takut) bahawa Allah taat dan meninggalkan maksiat - (maka Allah mencintai orang yang bertaqwa). Berikut adalah kolokasi zahir dan bukannya mudmar, yang bermaksud "Allah mengasihi kamu", bermakna Dia memberi ganjaran kepada kamu.
 1. Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi setelah mereka mengubah sifat-sifat para Nabi dan janji-janji Allah kepada mereka dalam Aura dan kitab sebelumnya. Dan mereka juga mengubah hukum orang-orang yang bersumpah dusta (sebenarnya orang-orang yang membeli) ketika membuat tuntutan jual beli barang, barter (janji Allah), beriman kepada Nabi dan bertawakal (dan sumpah mereka) kepada Allah untuk berbohong. (dan sumpah mereka) terhadap Allah berdusta - (dengan harga yang sedikit) berupa harta dunia - (mereka tidak mendapat bahagian) pahala - (di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka) kerana kemurkaan-Nya terhadap mereka. (dan bukan dia yang akan dilihatnya), iaitu dia tidak akan mencintainya - (pada hari kiamat dan tidak akan membersihkannya) dia akan membersihkannya - (dan baginya azab yang pedih) yang pedih.
 1. (Sesungguhnya di antara mereka) bermaksud Ahli Kitab (ada segolongan) seperti Ka'ab bin Asyraf - (yang memutar lidahnya ketika membaca Al-Kitab) bermaksud memesongkannya daripada bacaan yang diturunkan mereka kepada apa yang telah mereka ubah seperti sifat-sifat Nabi (SAW) dan lain-lain – (sehingga anda boleh berfikir) bermaksud apa yang telah berubah – (sebahagian daripada kitab) yang diturunkan Allah Ta’ala – (dalam Memandangkan ia bukan dari Kitab dan mereka berkata: Ia dari Allah tetapi bukan dari Allah dan mereka berdusta terhadap Allah walaupun mereka tahu bahawa mereka berdusta. Ketika orang-orang Nasrani Najran berkata bahwa Isa menyuruh mereka untuk menjadikan dia sebagai tuan mereka dan ketika beberapa orang Muslim meminta izin untuk sujud kepada Nabi Muhammad, ayat itu diturunkan:
 1. (Tidak sesuai) atau layak – (bagi seseorang yang Allah berikan Kitab dan kebijaksanaan) bermaksud kefahaman tentang Syariah – (dan misi kenabian, maka dia berkata kepada manusia: “Jadilah hamba-hambaku dan bukan hamba-hamba Allah!” Tetapi dia sepatutnya berkata: - ("Semoga kamu menjadi rabbani") bermaksud ulama yang beramal dinisbahkan kepada rab dengan tambahan alif dan kini sebagai tanda penghormatan - (kerana kamu mengajar) membaca dengan tashdid dan tanpa tashdid - ( para buku dan mengapa anda selalu membacanya belajar) Jadi jika anda ingin mendapat manfaat daripadanya, anda perlu mengamalkannya.
 1. (Dan tiada -pantasia memberitahu kamu) dengan saf pertama sebagai isti'naf sedangkan yang fa'il ialah Allah. Tetapi ada yang membacanya dengan baris di atas kerana ia adalah 'atafkan yagula yang Fa'lnya adalah manusia - (mengambil malaikat dan nabi sebagai Tuhan), sebagaimana orang Sabai mengambil malaikat, orang Yahudi Uzair dan Isa sebagai Nasrani mengambil tuhan mereka. . – (Perlukah saya memberitahu anda supaya tidak beriman selepas memeluk Islam?) Ini tidak sesuai untuknya.
 1. (Dan) ingatlah – (ketika) (Allah mengambil janji para Nabi) atau nazar mereka – (pasti, apa-apa sahaja), Lam baris di atas sebagai ibtida’ dan para taukid dengan maksud sumpah yang terkandung dalam janji itu. Dan saripatinya merujuk kepada janji, manakala "ma" adalah Isim-Mausul, yang bermaksud "kepada siapa" - (yang telah Kuberikan kepadamu) menurut qiraat "Kami telah berikan kepadamu" - (dalam bentuk kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang kamu miliki) berupa Kitab dan Hikmah, dan dia adalah Nabi Muhammad SAW. – (bahawa kamu benar-benar akan mempercayainya dan membelanya) sebagai jawapan kepada sumpah, iaitu jika kamu mengindahkan mereka dalam hal itu. – (Dia berkata kepada mereka: – (“Kamu berjanji) ini (dan kamu menerima perjanjian-Ku dengannya (Mereka berkata: “Kami berjanji”, dan Allah berfirman: “Maka saksikanlah) diri kamu sendiri dan pengikut-pengikut kamu tentangnya (dan Aku bersaksi dengan kamu) untuk dia dan untuk dia.
 1. (yang berpaling sesudah itu) sesudah perjanjian itu - (maka mereka itulah orang-orang yang zalim). ,
 1. (Kamu mencari agama selain agama Allah) di mana "ya" bermaksud mereka yang berpaling dan ada yang menggunakan "ta" untuk merujuk kepada kamu - (sedangkan segala yang ada di langit dan di bumi adalah dinisbahkan kepadaNya, sama ada secara sukarela) tanpa bantahan - (atau secara paksa), iaitu menggunakan cara untuk membuat mereka tunduk kepada-Nya (dan kepada-Nya mereka dikembalikan) dengan menggunakan ta dan ya sedangkan hamzah atau kata tanya di awal ayat adalah sanggahan.
 1. (Katakanlah) kepada mereka, Muhammad: – (Kami beriman kepada Allah dan apa yang diutuskan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anak mereka, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para Nabi mereka. Tuan). Kami tidak membeza-bezakan antara mereka) dalam beriman dan tidak beriman (dan kami mengabdikan diri kepada-Nya) dalam ibadat yang ikhlas. Ayat berikut diturunkan tentang orang-orang yang murtad dan bergabung dengan orang-orang kafir:
 1. Sesiapa yang mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi) kerana tempat tinggalnya ialah Neraka Jahanam di mana dia kekal selama-lamanya.
 1. (Sebagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir sesudah mereka beriman dan memberi kesaksian), ertinya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka jika mereka telah memberi kesaksian - (bahawa Muhammad itu benar-benar seorang Rasul, dan) sesungguhnya - (Seseorang saksi juga datang kepada mereka) bukti-bukti yang nyata. tentang kebenaran Rasulullah. – (Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim) kepada orang-orang yang kafir.
 1. (Balasan mereka ialah laknat Allah atas mereka, juga laknat malaikat dan manusia seluruhnya.)
 1. (Kekal dalam dia) dalam kutukan atau dalam neraka - (tidak akan diringankan azab mereka, dan mereka tidak akan mendapat gencatan senjata).
 1. (Kecuali orang-orang yang kemudian bertaubat dan memperbaiki) perbuatan mereka (sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap mereka (lagi Maha Penyayang). Ayat seterusnya diturunkan tentang Yahudi.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman) kepada Isa (setelah beriman) kepada Musa, - (lalu mereka menambah kekafiran mereka) kepada Muhammad, - (taubat mereka tidak diterima) apabila mereka dalam atau dalam keadaan kafir mati dalam kekafiran. - (dan ini adalah yang salah!).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima oleh seorangpun dari mereka seluruh bumi), iaitu sebanyak seluruh bumi - (dalam emas, yang dengannya mereka akan menebus dirinya). "Fa" termasuk dalam khabar inna kerana persamaan lafaz dengan syarat dan sebagai petunjuk mengapa tebusan bagi orang yang mati dalam kekufuran tidak diterima. - (Azab yang pedih menanti mereka) atau pedih - (dan mereka tidak mempunyai sesiapa yang membela mereka) untuk membela dan melindungi mereka daripada azab itu.

4. JUN

 1. (Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan), iaitu pahala syurga - (sehingga kamu menginfakkan) menderma - (sesuatu yang kamu cintai) dari harta kamu, - (dan apa yang kamu nafkahkan, Allah mengetahui) dan ia akan memberi balasan kepada kamu. Ketika orang-orang Yahudi memberitahu Nabi, "Engkau mengakui dirimu dalam agama Ibrahim, tetapi dia tidak makan daging unta atau susu," ayat itu diturunkan:
 1. (Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali yang diharamkan oleh Bani Israil) Wahai Ya'qub - (padanya), iaitu unta yang ditimpa penyakit pada urat. Dia bersumpah tidak akan memakannya apabila dia sembuh, maka haram bagi mereka - (sebelum Taurat diturunkan). Ini berlaku selepas Ibrahim, sedangkan pada zamannya ia tidak dilarang, seperti yang dia sendiri mengakui. (Beritahu mereka): – (“Ambillah Taurat dan bacalah) supaya jelas benar atau tidak apa yang kamu katakan – (jika benar) dalam perkara ini. Mendengar ini, mereka bingung dan tidak pernah menyebut Taurat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman:
 1. (Maka barangsiapa yang mengada-adakan kedustaan ​​terhadap Allah) sesudah Ya'qub diperlihatkan mengharamkan unta, bukan di zaman Ibrahim - (mereka adalah orang-orang yang zalim) artinya mereka telah melintasi batas-batas kebenaran untuk terjerumus ke dalam dusta hingga jatuh. ,
 1. (Katakanlah: "Allah Maha Adil") dalam perkara ini, dan juga dalam segala perkara yang Dia telah berikan - (maka ikutilah agama Ibrahim) yang aku ikuti - (yang kanan) yang meninggalkan semua agama untuk memeluk Islam - (dan dia adalah bukan musyrik). Apabila mereka mengatakan bahawa kiblat mereka lebih awal daripada kiblat umat Islam, turunlah ayat:
 1. (Sungguh rumah pertama yang dibina) untuk beribadat - (untuk manusia) di bumi - (ia adalah yang terdapat di Bakkah) dengan "ba" sebagai nama lain bagi Mekah. Disebut demikian kerana Kaabah mematahkan leher orang yang zalim dan fasik. Kuil ini dibina oleh malaikat sebelum ia dicipta. Ia dibina oleh malaikat sebelum penciptaan Adam dan hanya selepas itu Kaabah dibina dan jurang antara keduanya adalah 40 tahun seperti yang disebutkan dalam kedua-dua tradisi Sahih. Dalam hadis lain disebutkan bahawa Kaabahlah yang pertama kali muncul di permukaan air ketika langit dan bumi diciptakan sebagai buih putih sehingga tanah mengembang di bawah - (diberkati) "hal" dari allaZi tadi - (dan menjadi pemimpin bagi semua alam) kerana ia adalah kiblat mereka.
 1. (Terdapat tanda-tanda yang nyata padanya) di antara mereka - (mazhab Ibrahim), iaitu batu yang Ibrahim berdiri di atasnya ketika dia sedang membina rumah Allah. Telapak kaki menandakannya hingga ke hari ini dan kekal sedemikian selama berabad-abad, walaupun ia telah diperintah oleh kerajaan berturut-turut. Antara lain, ia juga berlipat ganda - baik untuk orang yang solat di dalamnya dan burung tidak boleh terbang di atas Kaabah - (dan sesiapa yang pasti memo Kinyanya) bermakna bebas daripada ancaman bunuh, penganiayaan dan lain-lain. – (Mengerjakan haji di Baitullah adalah kewajipan manusia kepada Allah). Ada yang membaca haji dan yang lain membaca hijju sebagai masdar, atau kata nama untuk haji, yang bermaksud disengajakan. Maka bagaimanakah seorang “lelaki” – (yakni orang-orang yang boleh bermusafir kepadanya) sebagai badal yang ditafsirkan oleh Rasulullah (SAW) dengan adanya bekalan dan kenderaan menurut riwayat Hakim dan lain-lain? – (Sesiapa yang tidak beriman) kepada Allah atau kepada kewajipan haji – (maka sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas sekalian alam), maksudnya Dia tidak memerlukan manusia, jin dan malaikat serta ibadat mereka.
 1. (Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah), iaitu Al-Quran – (semasa Allah melihat apa yang kamu kerjakan) supaya Dia memberi balasan kepada kamu?
 1. (Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, mengapa mereka menghalangi jalan Allah) dari agama-Nya (orang-orang mukmin) dengan berdusta terhadap Nabi Muhammad (SAW) dan menyembunyikan sifat-sifatnya – (kamu menghendaki) bahwa agama itu – (bengkok) ) ) . Sebenarnya 'iwaja adalah kata nama, tetapi ia digunakan sebagai kata sifat, bermakna terpesong atau terpesong daripada kebenaran (apabila menyaksikan), mengetahui bahawa agama yang betul dan akur seperti yang dinyatakan dalam kitab suci mereka, Islam adalah. – (Dan Allah tidak melupakan apa yang kamu kerjakan) daripada kekufuran dan kekufuran. Dia sengaja melambatkan anda sehingga masa anda untuk menerima limpah kurnia dan ganjaranNya.

Ayat seterusnya diturunkan ketika beberapa orang Yahudi melewati Aussite dan Hazrah. Mereka marah dengan keharmonian mereka, lalu mereka membangkitkan fitnah yang timbul antara mereka di zaman jahiliyah, sehingga mereka bergaduh dan hampir membunuh antara satu sama lain.

 1. (Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan menjadikan kamu kafir sesudah kamu beriman).
 1. (Bagaimana kamu menjadi kafir), ada yang bertanya-tanya lagi hairan, – (apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada kamu dan Rasul-Nya berada di tengah-tengah kamu. Barangsiapa yang berpegang kepada mereka) atau mengikut – (agama Allah, maka sesungguhnya dia telah membawa kepada jalan yang lurus).

102: (Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar rahmat), taat daripada durhaka, bersyukur daripada mengingkari nikmat-Nya, dan mengingati-Nya dan tidak melupakan-Nya. Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah yang mampu melakukan ini?" Maka ayat ini telah ditolak oleh firman-Nya: - "Bertakwalah kamu kepada Allah sebaik-baiknya" - (dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam), iaitu beriman kepada Allah SWT.

 1. (Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah) iaitu agamaNya - (semua kamu, dan janganlah kamu berpecah belah) setelah kamu masuk Islam - (dan ingatlah nikmat Allah) iaitu limpah kurniaNya - (untuk kamu) Aus dan Kazraj - ( jika kamu dahulu), iaitu, sebelum Islam - (musuh, (dan ingatlah akan nikmat Allah), iaitu limpah kurnia-Nya - (untuk kamu) Aus dan Kazraj - (semasa kamu), iaitu, sebelum Islam - (musuh , maka Dia mendamaikan), iaitu Dia menyatukan kamu - (antara hati kamu) melalui Islam - (maka dengan nikmatNya kamu menjadi bersaudara) dalam agama dan dalam pemerintahan - (sedang kamu berada di pinggir Neraka) sehingga tidak ada pilihan bagi kamu melainkan terjerumus ke dalamnya dan mati dalam kekufuran - (dengan itu menyelamatkan kamu daripadanya) dengan keimanan kamu - (Maka) sebagaimana yang tersebut di atas - (Allah menerangkan ayat-ayatNya supaya kamu mendapat petunjuk).
 1. (Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan) ajaran Islam (menyuruh kepada yang makruf dan melarang yang mungkar. Mereka itu) yang menyeru, menyuruh dan melarang - (yang beruntung) atau yang beruntung. Min di sini menunjukkan "sebahagian" kerana yang disyariatkan adalah fardu kifayah, yang tidak diperlukan untuk seluruh umat, dan tidak juga untuk semua, seperti orang jahil.
 1. (Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka) - (dan berbantah-bantah) tentangnya - (telah datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata) ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani. - (Kamulah yang mendapat azab yang berat).
 1. (-Ingatlah suatu hari di mana wajah-wajah de-wa. Jah, ada yang putih terang dan ada yang hitam legam), iaitu pada hari kiamat. – (Adapun orang-orang yang hitam mukanya), iaitu orang-orang kafir, maka mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dan mereka dicela dengan kata-kata: (“Mengapa mereka tidak beriman setelah mereka beriman?”), iaitu dengan baik dahulu. sumpah itu. – (“Maka rasakanlah azab atas kekufuran kamu”).
 1. (Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri), iaitu orang-orang yang beriman kepada Syurga-Nya (berada dalam rahmat Allah) - (mereka kekal di dalamnya).
 1. (Itulah) maksud ayat-ayat ini - (ayat-ayat Allah. Kami membacakan kepadamu) Wahai Muhammad - (benar, dan Allah tidak mahu memudaratkan alam), iaitu mengazab mereka tanpa dosa.
 1. (Segala sesuatu kepunyaan Allah di langit dan di bumi), baik sebagai harta benda mahupun sebagai makhluk dan hamba (dan Allah jualah yang mengembalikan segala urusan).
 1. (Kamu adalah) umat Muhammad, dalam pengetahuan Allah. (Sebaik-baik manusia) yang dilahirkan oleh manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah (lebih baik bagi mereka. Sebahagian mereka beriman) daripada Abdullah bin Salam r.a. dan para sahabatnya - (tetapi kebanyakan mereka adalah kafir).
 1. (Mereka tidak sekali-kali boleh mencederakan kamu) iaitu orang Yahudi tidak boleh membahayakan orang Islam - (kecuali kemarahan) iaitu kemarahan lisan seperti kutukan dan ancaman - (dan jika mereka memerangi kamu mereka akan berpaling dan melarikan diri) kerana mereka telah dikalahkan - (Mereka akan tidak mempunyai pertolongan) terhadap kamu, tetapi kamu akan mendapat pertolongan terhadap mereka.
 1. (Malang menimpa mereka di mana sahaja mereka berada) sehingga tidak ada kemuliaan dan keselamatan bagi mereka (kecuali) dengan dua perkara:- (dengan tali Allah dan tali manusia) yang mereka beriman kepadanya apa yang dijanjikan mereka kepada manusia. . dari kitab itu bahawa mereka akan mendapat jaminan dengan pembayaran upeti, maka tidak ada jaminan bagi mereka kecuali ini - (dan sekali lagi mereka ditimpa kemurkaan Allah dan ditimpakan kehinaan kepada mereka. Demikian juga mereka), iaitu kerana mereka - ( Mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar.Oleh itu) sebagai peneguhan - (kerana mereka) tidak mengindahkan perintah Allah - (dan melanggar), iaitu melanggar undang-undang hingga ke dalamnya. jatuh apa yang haram
 1. (Mereka tidak), iaitu ahli kitab - (yang sama) atau yang serupa. – (Di antara Ahli Kitab ada orang yang ikhlas) jujur ​​dan tegas dalam kebenaran, seperti Abdullah bin Salam r.a. dan para sahabatnya - (mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari ketika sujud), iaitu sembahyang yang "hal".
 1. (Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berjihad dalam mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang telah diterangkan di atas - (di antara orang-orang yang soleh). Di antara mereka ada yang tidak demikian dan tidak termasuk dalam golongan mereka. yang soleh.
 1. (Apa yang mereka lakukan) apa yang mereka lakukan - dengan "ya" atau apa yang anda lakukan, wahai manusia - dengan "ta". (Dalam bentuk kebajikan ia tidak akan bersembunyi) menurut kedua-dua versi, yang bermaksud bahawa anda tidak akan dihalang daripada menerima pahala anda, tetapi anda akan tetap mendapat pahala. – (Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang bertakwa).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak dapat menghindarkan - (diri mereka, harta dan anak-anak mereka dari Allah) - azab mereka - (walaupun sedikit) menebus harta dan kadang-kadang dengan pertolongan anak-anak mereka - Dan mereka penghuni neraka, kekal di dalamnya).
 1. (perumpamaan) atau sifat-sifat - (harta yang mereka belanjakan), iaitu orang-orang kafir - (dalam kehidupan dunia), iaitu bermusuh-musuhan dengan Nabi dan juga bersedekah dan seumpamanya - (seperti sejuk yang amat sangat. angin yang menimpa tuaian kaum yang menganiaya diri mereka sendiri) dengan kekafiran dan kedurhakaan - (lalu membinasakan) tuaian itu supaya mereka tidak mendapat apa-apa faedah. (Allah tidak memudaratkan mereka) dengan kemusnahan harta benda mereka - (tetapi mereka merugikan diri mereka sendiri) dengan kekufuran yang menyebabkan kemusnahan harta benda mereka.
 1. (Kamu orang-orang yang beriman tidak mengambil kamu sebagai orang kepercayaan), iaitu kawan-kawan rapat yang kamu mendedahkan rahsia kamu kepada mereka - (orang-orang yang berada di luar lingkungan kamu), iaitu orang lain, seperti Yahudi, Nasrani dan munafik - (mereka tidak mendengar atas sebab-sebab yang kamu takuti): khabala menjadi mansub kerana tertinggalnya huruf khafad, dan maksud kalimatnya ialah mereka tidak berhenti hendak membinasakan kamu - (mereka mahu) atau berusaha - (supaya kamu menderita) bermaksud di puncak berada dalam penderitaan. - (Telah nyata) - (kebencian) musuh kamu terhadap kamu - (dari mulut mereka) yang memfitnah kamu dan mendedahkan kepada orang musyrik rahsia kamu (dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka) dalam bentuk permusuhan - (lebih besar lagi. Sebenarnya, Kami akan menunjukkan kepada anda tanda-tanda permusuhan mereka - (jika anda fikir begitu), jadi jangan ambil mereka sebagai orang kepercayaan!
 1. (Kemudian) sebagai peringatan - (kepada kamu) Wahai orang-orang yang beriman - (kamu mengasihi mereka) kerana persaudaraan mereka yang erat dengan kamu - (tetapi tidak dicintai oleh mereka) kerana perbezaan agama kamu dan agama mereka - (dan kamu beriman kepada kitab setiap orang), iaitu dalam semua kitab, tetapi mereka tidak percaya kepada kitabmu - (Apabila mereka menjumpaimu, mereka berkata kepadamu: "Kami telah beriman", dan apabila mereka berada di antara mereka, mereka menggigit hujung jari mereka, kerana mereka sangat marah kepada anda) melihat keharmonian anda Kemarahan adalah serupa dengan menggigit hujung jari anda, walaupun itu sebenarnya tidak berlaku. (Katakanlah: "Mati dalam kemarahan kamu!") bermaksud kekal dalam keadaan itu sehingga kamu mati kerana kamu tidak akan pernah melihat sesuatu yang kamu sukai. (sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada) ertinya seluruh isi hati, termasuk apa yang disembunyikannya.
 1. (Apabila mereka menggerakkan kamu) kebaikan, atau nikmat, seperti kemenangan atau rampasan - (mereka kecewa) atau kesedihan - (berbeza apabila ditimpa musibah) seperti kekalahan dan kemarau - (mereka bergembira), bilangan detik keadaan berkaitan dengan keadaan sebelumnya, sedangkan di antara mereka terdapat putus atau klausa. Maksud ayat tersebut ialah mereka sangat memusuhi kamu, maka mengapa kamu mempercayai mereka, menjauhi mereka (jika kamu bersabar) terhadap pembuli mereka (dan takut) bahawa Allah tidak mempercayai mereka, dan seterusnya? - (maka tidak ada mudaratnya), bacaannya Ia yadirkum atau Ia yadurrukum - (Kesalahan mereka tidak sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan, mengetahui dan memberi pahala dengan ya dan ta (kefahaman) dan
 1. (Dan) ingatlah wahai Muhammad – (apabila kamu meninggalkan keluargamu pada waktu pagi), iaitu dari Madinah – (tempatkan orang-orang yang beriman di satu tempat) atau pangkalan tempat mereka mempertahankan diri – (berperang. Dan Allah Maha Mendengar. ) daripada mereka bercakap - (lagi Maha Bijaksana) tentang! keadaan anda. Peristiwa ini berlaku semasa perang Uhud: Nabi (saw) keluar dengan 1000 atau 950 tentera manakala Musynk berjumlah 3000. Nabi mengambil kedudukannya di atas bukit Uhud pada hari Sabtu 7 Hijrah. Punggungnya dan punggung tenteranya diletakkan di hadapan Uhud, lalu dia mengatur barisannya dan meletakkan pasukan panah yang diketuai oleh Abdullah bin Jubayr di atas bukit dan berkata: bahawa mereka tidak akan menyerang dari belakang dan tidak akan memberi. naik tempat ini walaupun anda tidak menang atau kalah!
 1. (Ketika) Badal iz terdahulu - (dua kumpulan daripada mereka berpura-pura) iaitu Banu Salamah dan Banu Harisah yang merupakan dua sayap tentera - (ingin berundur) kerana takut berperang dan mengikut jejak Abdullah bin Ubai , pemimpin orang-orang munafik, yang berundur dari peperangan dengan para sahabatnya, sambil berkata, "Apa gunanya membunuh kami dan anak-anak kami?" Dia kemudian berkata kepada Abu Jabir As-Salami, yang memintanya untuk membela Nabi dan dirinya sendiri: "Seandainya kami pandai berperang, kami akan bergabung dengan kamu," lalu Allah menguatkan kedudukan kedua kumpulan itu supaya mereka tidak meninggalkan padang. Medan Perang - (selagi Allah menjadi penolong kepada kedua-dua kumpulan dan oleh itu orang-orang beriman bertawakkal kepada Allah) bertawakkal hanya kepada-Nya dan tidak lain hanyalah kepada-Nya. Dan apabila mereka mengalahkan musuh untuk mengingatkan mereka tentang nikmat Allah, diturunkan:

123 (Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam Badar) di suatu tempat di antara Makkah dan Madinah – (semasa kamu dalam keadaan lemah) kerana sedikit jumlah dan senjata kamu (maka bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur) atas nikmat-Nya.

 1. (Apabila), zarfu zaman akan datangnya pertolongan – (kamu katakan kepada orang-orang yang beriman) menjanjikan untuk seluruh hatimu – (“Tidaklah cukup bagimu jika kamu ditolong dari Tuhanmu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan”): ada yang membaca Munzalin dan sebahagian lagi dengan Munazzalin.
 1. (Ya) itu sudah cukup untuk anda. Satu siri disebut dalam Surah Al-Anfal. bu adalah pertolongan cemas, kemudian menjadi tiga ribu, kemudian lima ribu, sebagaimana firman Allah SWT: – (Jika kamu bersabar) menghadapi musuh – (dan bertakwalah) kepada Allah untuk mengelakkan konflik – (dan mereka datang kepada kamu. ) iaitu orang-orang musyrik - (pada saat ini) untuk menyerangnya - (maka Tuhannya akan menolongnya dengan lima ribu malaikat yang menggunakan tanda-tanda): ada yang mengatakan musawwunin dan sebahagian musawwamin, kedua-duanya bermaksud menggunakan tanda. Malah mereka menunjukkan kesabaran, maka Allah menunaikan janji-Nya dengan menghimpunkan malaikat-malaikat di atas kuda belang, memakai serban kuning atau putih yang mereka sarungkan ke atas bahu mereka.
 1. (Allah tidak melakukan ini), iaitu menghantar pertolongan - (tetapi sebagai berita gembira kepada kamu) dengan kemenangan - (dan supaya hati kamu menjadi tenteram dengannya). Oleh itu, janganlah kamu bimbang dengan bilangan musuh kamu dan bilangan mereka yang sedikit - (Dan tidak ada kemenangan melainkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana), yang memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan bukan kepada orang yang adalah banyak.
 1. (Ini adalah pemotongan) berhubung dengan kemenangan mereka dan niatnya adalah untuk membinasakan - (sekumpulan orang kafir) dibunuh dan ditangkap - (atau menghina mereka) kerana kekalahan - (supaya mereka kembali dengan tangan kosong) kepada orang-orang yang ' t mendapat apa yang mereka harapkan.

Ayat berikut diturunkan ketika gigi depan Nabi patah dan mukanya berlumuran darah semasa Perang Uhud sehingga beliau berkata, "Alangkah beruntungnya suatu kaum jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka untuk dilumuri!"

 1. (Bukan tempat kamu mencampuri urusan mereka) tetapi mereka adalah urusan Allah maka bersabarlah - (jika) itu bermakna sehingga - (Allah menerima taubat mereka) kerana mereka masuk Islam (atau menyeksa mereka kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim). kerana kekufuran mereka.
 1. (Allah mendengar apa yang ada pada mereka

(Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) dan harta-Nya dan makhluk-Nya atau hamba-hamba-Nya - (Dia mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki) mengampuni - (dan Dia menyiksa sesiapa yang Dia kehendaki) untuk disiksa - (dan Allah mengampunkan ) miliknya. kekasih.

(dan Allah Maha Pengampun) kepada kekasih-Nya - (dan Maha Penyayang) kepada orang-orang yang taat kepada-Nya.

 1. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba berlipat ganda), sebahagian bacaan menggunakan alif dan sebahagian lagi tidak, ertinya wang yang terhutang itu akan dilunaskan pada waktu yang ditentukan -, (dan bertakwalah kepada Allah untuk menjauhinya - (untuk keberuntungan yang besar). ) atau hasil yang gemilang.
 1. (Berwaspadalah terhadap api yang disediakan untuk orang-orang kafir) supaya kamu tidak diseksa olehnya.
 1. (Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu beroleh rahmat).
 1. (Dan bersegeralah) dengan atau tanpa wau - (kepada keampunan Tuhanmu dan ke syurga yang sebesar langit dan bumi) bererti seluas langit dan bumi apabila keduanya bersatu, sedang ard bererti besar - (yang disediakan untuk mereka yang takut kepada Allah) melalui ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.
 1. (Orang-orang yang) menafkahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah - (baik di waktu kelimpahan dan kekurangan dan yang memadamkan kemarahannya) tidak melepaskan diri walaupun mereka mampu - (dan memaafkan - kesalahan manusia) yang menzalimi mereka tanpa pembalasan (dan Allah). mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan) daripada perbuatan-perbuatan yang tersebut di atas dan akan memberi mereka pahala.
 1. (Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji), bererti dosa keji seperti zina - (atau melakukan kesalahan), ertinya melakukan dosa yang lebih kecil daripada mencium - (ingat Allah), ertinya diri mengingat ancaman-Nya - (lalu mereka bertanya. keampunan bagi dosa-dosa mereka, dan siapa) iaitu tiada seorang pun - (yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya) menghalang mereka sepenuhnya, - (walaupun mereka tahu) bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah berdosa.
 1. (Balasan mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang mengalir di dadanya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya), menjadi sesuatu yang ditakdirkan untuk kekal jika mereka beruntung memasukinya - (dan ini adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal) bermaksud pahala bagi orang yang melakukan perbuatan yang terpuji itu.
 1. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan kekalahan dalam perang Uhud – (Sesungguhnya Sunnah telah mendahului kamu), iaitu cara Allah memperlakukan orang-orang kafir, iaitu menangguhkan kebinasaan mereka, kemudian membinasakan mereka secara tiba-tiba – (maka kamu berjalan) Wahai kamu orang-orang yang beriman - (di bumi, dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan) para rasul, yang menandakan kesudahan takdirmu dalam bentuk kebinasaan. Maka janganlah kamu meratapi kemenangan mereka, kerana Aku hanya menangguhkan kehancuran mereka sehingga tiba masanya.
 1. (Ini) bermaksud Al-Quran ini - (penerangan kepada manusia), iaitu mereka semuanya - (dan petunjuk) daripada tipu daya (dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa) di antara mereka.
 1. (Janganlah kamu merasa lemah) Memerangi orang-orang kafir - (Jangan risau) tentang sebarang musibah yang menimpa kamu - (jika kamu orang yang paling tinggi) sehingga kamu dapat menakluki mereka - (jika kamu beriman) sesungguhnya bererti beriman, manakala jawapan kepada syarat memberi maksud ayat-ayat sebelumnya.
 1. (Jika kamu terkena) seperti dalam Perang Uhud – (oleh luka), garh atau gurh bererti menderita luka, dan seterusnya – (maka orang-orang kafir pasti ditimpa luka yang serupa) dalam Perang Badar. – (Dan hari-hari ini kita bergilir-gilir) dari satu sisi ke sisi (antara manusia), contohnya hari ini adalah zaman kegemilangan bagi satu golongan dan esok bagi golongan yang lain supaya mereka dapat belajar antara satu sama lain.

(Dan semoga Allah mengetahui) secara zahir – (orang-orang yang beriman) dengan ikhlas dari orang-orang yang kafir – (dan semoga Dia menjadikan sebahagian kamu mati syahid), bermakna Dia akan memuliakan kamu dengan mati syahid. – (Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim), iaitu orang-orang kafir yang disiksa oleh-Nya, jika Dia lebih suka kepada mereka, itu hanyalah untuk mendekatkan mereka kepada azab.

 1. (Supaya Allah menyucikan orang-orang yang beriman), iaitu menyucikan mereka daripada dosa melalui musibah yang menimpa mereka (dan membinasakan orang-orang kafir).
 1. (Atau) maksudnya – (kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan Allah tidak mengetahui orang yang berperang di antara kamu), iaitu secara fizikal – (dan Dia tidak mengetahui orang-orang yang sabar) dalam menghadapi kesukaran.
 1. (Kamu menghendaki) asalnya Tatamannauna, maka digugurkan salah satu daripada ta - (kematian sebelum kamu menjumpainya), maksudnya kamu selalu berkata, "Oh semoga kita melihat hari seperti hari Perang Badar, supaya kita dapat menghadapi mati syahid seperti sahabat kita—(sekarang kamu lihat) iaitu punca dan asal usulnya, iaitu perjuangan itu sendiri—(sambil menyaksikannya) kamu mungkin terfikir bagaimana ia sepatutnya, mengapa kamu menjadi kalah? Dan adapun Kekalahan tersebut, ayat tersebut menyatakan bahawa puncanya ialah tersebarnya berita bahawa Nabi telah dibunuh, sedangkan orang-orang munafik berteriak, "Oleh kerana kamu telah membunuhnya, kembalilah kepada agama kamu."
 1. (Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang telah dilalui beberapa orang rasul sebelumnya. Dan jika dia mati atau terbunuh) seperti yang lain - (kamu kembali) bererti kembali kepada kekufuran. Ayat terakhir adalah soalan sanggahan, bermakna dia bukan ahli ibadah, jadi mengapa anda mengambilnya semula? (Sesiapa yang berpaling ke belakang, murtad, tidak membahayakan Allah sedikitpun), sebaliknya dia hanya merugikan dirinya sendiri (dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur) kerana kemurahan-Nya.
 1. Tiada seorang pun di antara kamu akan mati melainkan dengan izin Allah) i.e. H. oleh tongkatNya – (sebagai ketetapan), Butdar, d. Jadi mengapa mengalami kekalahan apabila kekalahan tidak dapat menghalang kematian dan kegigihan tidak dapat menamatkan kehidupan? - (Sesiapa yang menghendaki) amalannya (pahala dunia) bererti pahalanya - (Kami berikan) bererti bahagiannya di dunia, tetapi di akhirat dia tidak mendapat apa-apa. - (Dan sesiapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan kepadanya juga) bermakna pahalanya -, (dan kami akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur).
 1. (Dan berapa banyaknya): ka-ayyin sama dengan kam - (nabi-nabi yang berperang) menurut a gutila qiraat ertinya mereka yang dibunuh. Pelakunya ialah Damir yang kembali kepada Nabi - (dengan mereka) iaitu Khabar, manakala yang Mubtadanya: - (pengikutnya yang ramai), iaitu orang-orang yang soleh - (supaya mereka menjadi lemah) atau takut (kerana sesuatu perkara , yang menimpa mereka di jalan Allah), bagaimana untuk dilukai dan membunuh para Nabi dan Sahabat mereka (dan tidak jemu) berperang - (mereka tidak berteriak) atau tunduk kepada musuh seperti yang kamu lakukan ketika dia pergi kamu pergi, membawa berita bahawa nabi kamu telah wafat. (Allah mengasihi orang yang sabar) dengan menerima penderitaan sehingga Allah berkenan membalasnya.
 1. (Tiada satu pun ucapan mereka), iaitu ketika Nabi dibunuh, yang mereka terima dengan sabar dan berani, (tetapi berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan tindakan-tindakan kami), iaitu kesalahan-kesalahan kami (dalam urusan kami). sebagai pengiktirafan bahawa musibah yang menimpa mereka adalah disebabkan perbuatan jahat mereka, yang bermaksud membinasakan diri mereka sendiri - (dan menenangkan hati kami) dengan kekuatan untuk menghadapi perjuangan - (dan membantu kami menentang orang-orang kafir) .
 1. (Maka Allah pun memberi mereka pahala di dunia) berupa kemenangan dan rampasan – (dan balasan yang baik di akhirat) ertinya Syurga. Pahala yang baik adalah lebih dari yang sepatutnya (dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu mentaati orang-orang kafir) apa sahaja yang mereka perintahkan kepada kamu - (pasti mereka akan memalingkan kamu), itulah kekufuran - (moga-moga kamu menjadi orang yang rugi).
 1. (Tetapi Allah adalah pelindung kamu) pembela kamu – (dan Dia adalah sebaik-baik pembela) maka taatlah kepadaNya dan bukan kepada orang lain!
 1. (Mari kita letakkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir) Baca gosok atau ru'ub. Mereka berniat untuk kembali dari Uhud untuk membinasakan kaum Muslimin, tetapi mereka tiba-tiba menjadi tawar hati dan tidak kembali (mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada kuasanya) sebagai alasan untuk menyembah berhala - (Tempatnya ialah Neraka, dan ini adalah seburuk-buruk tempat tinggal). orang-orang jahat).
 1. (Dan sesungguhnya Allah telah memenuhinya) dengan memberikan kemenangan kepada kamu - (apabila kamu membunuh mereka dengan izinNya) atau dengan kehendakNya (sehingga ketika kamu gagal) atau kamu takut berperang (dan membincangkan perkara itu), iaitu mengenai Perintah Nabi agar tetap di lereng untuk menembak musuh, ada di antara kamu berkata, "Mari kita turun, bukankah sahabat kita sudah mencapai kemenangan?" Sedangkan yang lain berkata, “Tidak, kita tidak boleh melanggar perintah Nabi. - (dan kamu mengingkari perintahnya), maka kamu meninggalkan markas untuk mendapatkan harta rampasan - (setelah dia menunjukkan kepada kamu) iaitu demi Allah - (bahawa kamu menyukainya), iaitu kemenangan. Jawapannya ditunjukkan oleh ayat di atas, yang bermaksud anda telah dihalang daripada menuntut kemenangan anda - (Sesetengah daripada anda mahukan dunia), jadi anda meninggalkan kem untuk merampas harta rampasan - (dan sebahagian daripada anda mahukan akhirat) yang melaluinya kekal di mana dia sehingga kematiannya, seperti Abdullah bin Jubayr dan para sahabatnya. - (Lalu Allah menolak kamu), merujuk kepada jawapan Iza yang dipercayai "dipukul oleh kekalahan" - (daripada mereka) bermaksud orang-orang kafir - (untuk menguji kamu) bermaksud menguji, siapakah di antara kamu yang ikhlas di antara mereka yang bukankah mereka – (sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu) terhadap kejahatan yang kamu telah lakukan (dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman) dalam mengampuni dan mengampuni mereka.
 1. (Ingatlah ketika kamu melarikan diri) dalam peperangan - (dan tidak berpaling kepada sesiapa pun semasa Rasul menyeru kamu) dan berkata: "Kemarilah wahai hamba Allah, datanglah kepadaku!" (Maka Allah menimpakan kepadamu kesakitan demi kesakitan) yang kamu timpakan kepada Rasulullah dengan mengingkari perintahnya. Yang lain mengatakan ia bermaksud pertahanan, jadi maknanya adalah "berlipat ganda", iaitu kesedihan atas kesedihan kehilangan mangsa - (jadi anda tidak boleh), berhubung dengan Allah "mengampuni" atau menimpakan kepada anda - (maaf atas apa yang terlepas daripada anda) , iaitu harta rampasan - (serta apa yang berlaku kepada kamu) dalam hal membunuh dan mengalahkan - (Allah mengetahui apa yang kamu lakukan).
 1. (Maka setelah kesakitan Allah mewahyukan kepada mereka keselamatan mengantuk) menjadi badal (yang termasuk) beberapa nyanyian dengan kamu dan beberapa dengan ta - (segolongan kamu), iaitu orang-orang yang beriman, tertidur dengan nyenyak sebelum perisai , kemudian pedang-pedang itu tergelincir dan jatuh ke tepi - (sementara kumpulan lain bimbang tentang diri mereka sendiri), iaitu mereka sangat bimbang tentang nasib mereka sehingga mereka tidak mempunyai pilihan selain menyelamatkan diri, tanpa mempedulikan Nabi (SAW) dan baginda. sahabat untuk menjaga Mereka tidak dapat tidur dan adalah orang-orang munafik. – (Mereka tersilap beranggapan terhadap Allah), iaitu, daripada mereka (ahiliyya) yang percaya bahawa Nabi memang telah dibunuh, jika tidak dia tidak akan dikalahkan. - (Mereka berkata: "Ya", iaitu: tidak ada apa-apa - (untuk kami dalam perkara ini), iaitu tentang kemenangan yang kami janjikan - (dari) tambahan - (sesuatu). - (Beritahu mereka): - (“Sesungguhnya perkara ini adalah segala-galanya”), mansub sebagai taukid, juga boleh menjadi marfu’ sebagai mubtada, manakala khabar bermaksud: – (kepada Allah) bermaksud keputusan di tangan-Nya, Dia melakukan apa yang dikehendaki-Nya – (mereka sembunyikan hati mereka di dalamnya, yang tidak mereka nyatakan kepadamu, mereka berkata) ini menjadi "penjelasan" dari "apa" sebelumnya - ("Sekiranya ada sesuatu untuk kami dalam perkara ini, kami tidak akan mati di sini ) bermaksud bahawa sekiranya Kami mempunyai pilihan dalam perkara itu, kami tidak dapat pergi, bukan dibunuh, tetapi apa yang boleh kami lakukan kerana kami terpaksa pergi.- (Katakanlah) kepada mereka:- ("Sekiranya kamu di rumah-rumah kamu") selama di antara kamu ada orang-orang yang telah ditakdirkan Allah ajal untuk mereka - (pasti ada juga orang-orang yang ditakdirkan untuk dibunuh pergi ke tempat kematian mereka) supaya mereka dibunuh dan tidak akan dibantu oleh usaha atau jerih payah mereka, kerana sihir Allah mengatasinya tanpa ada yang dapat menahannya. - (Dan) dia lakukan - (supaya dia merasakan apa yang ada dalam dada mereka) dalam hati mereka, kerana ikhlas atau munafik - (dan untuk membersihkan hati mereka. Dan Allah Maha Mengetahui hati). Semua ini tidak tersembunyi daripadanya, tetapi tujuannya adalah agar keikhlasan dan kemunafikan di antara kamu didedahkan kepada manusia melalui ujian.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang berlepas diri di antara kamu) dari peperangan - (ketika dua pasukan) orang-orang Islam dan orang-orang kafir bertemu di Uhud. Semuanya kecuali dua belas daripada mereka telah ditipu oleh syaitan dengan waswas atau tipu dayanya - (disebabkan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan) dosa menderhaka kepada perintah Nabi - (dan Allah mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah mengampunkan) orang-orang yang beriman ( Pengasih lagi) untuk melengahkan azab orang yang durhaka.

156 (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir), iaitu orang-orang munafik (yang menceritakan kesusahan mereka kepada kawan-kawannya) - (ketika mereka mengembara di muka bumi) lalu mati - (atau berperang) dan terbunuh: - ( "Sekiranya mereka bersama kami, nescaya mereka tidak mati atau dibunuh")): iaitu jangan berkata sedemikian - (Allah berbuat) akibat mereka berkata itu' (kedukaan dalam hati mereka. Allah memberi hidup dan mati ), supaya tinggal seseorang di rumah kamu tidak menghalang kematiannya - (dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan) menggunakan ta atau ya - (Dia Maha Mengetahui) untuk kemudian membalasnya kepada kamu.

 1. (Sebenarnya ya), lam itu menunjukkan sumpah - (kamu akan terbunuh di jalan Allah), yang dalam jihad bermaksud - (atau mati) membaca muttum atau mittum, berasal daripada mata-yamutu, . iaitu ditimpa kematian dalam Jihad, - (lalu keampunan) kamu terima - (dari Allah) atas dosa-dosa kamu - (dan rahmat) daripada-Nya, kamu bagi mereka. Lam dan lafaz yang dimasukinya menjadi jawapan kepada qasam dan juga mubtada yang khabarnya: - (benar-benar lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) khazanah dunia dengan menggunakan ya atau ta.
 1. (Sesungguhnya, ya), lam bermaksud hari raya – (kamu mati) baca mullum atau mittum – (bermaksud terbunuh), dalam peperangan atau selainnya – (kemudian hanya kepada Allah) dan tidak kepada yang lain – (kamu dikumpulkan) dalam kehidupan lain di mana kamu amalan akan dibalas olehNya.
 1. (Maka, terima kasih) ma adalah tambahan - (Rahmat Allah, kamu telah menjadi baik) Wahai Muhammad - (kepada mereka) yang telah kamu perlakukan pelanggaran perintah mereka dengan lemah lembut - (dan jika kamu bersikap keras), katakanlah , Akhlak mereka adalah buruk dan tidak terpuji - (dan keras hati) lalu kamu menindas mereka - (maka mereka akan menjauhkan diri daripada kamu) maka ampunilah mereka) atas kesalahan yang mereka lakukan - (dan mohonlah ampun kepada mereka) untuk mereka ini. kesalahan sehingga kamu memaafkan mereka - (dan meminta nasihat mereka) bermakna meminta pendapat atau fikiran mereka - (tentang perkara ini), d , kemudian Nabi Muhammad SAW. Saya banyak berunding dengan mereka. – (Kemudian apabila kamu telah berazam) melakukan apa yang kamu kehendaki setelah bermuhasabah – (maka bertawakkallah kamu kepada Allah). iaitu bertawakkal kepadaNya (sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakkal kepadaNya).
 1. (Sekiranya Allah menolong kamu) terhadap musuh-musuh kamu seperti dalam perang Badar, - (maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu sebaliknya jika Dia mengampuni kamu) tanpa menolong kamu seperti dalam perang Uhud - (maka siapakah yang dapat menolong kamu selepas itu? ) bermaksud selepas kekalahan, jadi tiada siapa. – (Hanya untuk Allah) bukan untuk orang lain – (Orang yang beriman mesti beriman). Ayat berikut diturunkan apabila permaidani merah hilang semasa Perang Uhud dan ada orang mengatakan bahawa Nabilah mungkin telah mengambilnya.
 1. (Tidak mungkin) atau sesuai - (untuk seorang nabi mengkhianati dari segi harta rampasan perang) maka jangan fikir yang demikian! Sebuah qiraat menyebut yugalla, bermakna ia dinisbahkan kepada pengkhianatan. - (Sesiapa yang mengkhianati harta rampasan akan datang pada hari kiamat dan memikulnya di atas bahunya) - (maka semua akan mendapat pahala) sama ada dia mengkhianati atau tidak - (atas apa yang dia lakukan dan mereka tidak dibalas dizalimi) sedikit pun. .
 1. (Orang yang mengikuti kehendak Allah dan taat kepada-Nya dan tidak mengkhianati-Nya dalam perkara rampasan perang – (apakah ia sama dengan orang yang kembali dengan kemurkaan Allah) kerana perbuatan maksiat dan tipu dayanya? – (Tempatnya ialah Neraka Jahannam, dan itulah tempat yang paling buruk untuk kembali.) Jawapannya pastinya tidak sama.
 1. (Mereka digolongkan) ertinya mereka mempunyai darjat mereka sendiri - (di sisi Allah) ertinya mereka mempunyai darjat yang berbeza. Sesiapa yang mengikut kehendak-Nya diberi ganjaran Syurga, manakala orang-orang yang menanggung kemurkaan-Nya disiksa dengan Neraka (dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan), yang mana mereka diberi ganjaran oleh-Nya.
 1. (Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman apabila Dia mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka), iaitu. H. seorang Arab seperti mereka, mengawasi mereka dan memberi kefahaman (membacakan ayat-ayatNya kepada mereka), d. H. Al-Guran - (dan dia menyucikan mereka ) dia menyucikan mereka dari dosa - 3 (dan mengajar mereka kitab), iaitu Al-Quran - (dan hikmah), iaitu Sunnah - (dan sesungguhnya mereka), ditakhfifkan daripada wa- innahum - (sebelumnya), iaitu sebelum kebangkitannya - (mereka berada dalam kesesatan yang nyata) atau jelas.
 1. (Mengapa ketika kamu ditimpa bala) di Uhud dengan kematian 70 orang daripada kamu - (apabila kamu menimpakan kekalahan berganda kepada musuh kamu) di Badar yang membunuh 70 orang dan menawan 70 daripada mereka - (kamu berkata) dalam kehairanan :- ("Daripada ? Dari mana datangnya?), iaitu kekalahan itu ketika kami masih Islam dan Rasulullah bersama kami." Kalimat terakhir adalah soalan yang bermaksud sanggahan. - (Beritahu mereka): - ("Kamu berasal dari diri kamu sendiri. ) kerana mereka keluar dari pangkalan lalu gagal – (sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu) dan daripadaNyalah datangnya kemenangan atau kemenangan dihalang, dan Dia akan memberi balasan kepada kamu kerana kamu menderhaka kepada perintah RasulNya.
 1. (Apa yang terjadi kepada kamu pada hari bertemu dua pasukan), iaitu di Uhud - (kemudian dengan izin Allah) atau kehendak-Nya - (dan supaya Dia mengetahui) yang nyata - (orang-orang yang beriman) bahawa mereka benar-benar percaya.
 1. (Dan supaya dia bertemu dengan orang-orang munafik dan) orang-orang yang - (berkata kepada mereka:) ketika mereka berpaling dari peperangan, iaitu Abdullah bin Ubai dan orang-orangnya: - ("Marilah kita berperang di jalan Allah) dengan Musuh-musuhnya! (atau halau mereka) daripada kami dengan memperbanyakkan anak buah kamu jika kamu tidak mahu berperang!" – (Mereka berkata: “Sekiranya kami mengetahui), iaitu kami dapat – (berperang, tentulah kami mengikut kamu) Firman Allah yang mereka dustakan: (“Pada hari itu mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada kepercayaan) kerana pengkhianatan mereka yang terang-terangan. kaum Muslimin jika dahulu mereka lebih dekat dengan akidah. – (Mereka berkata dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka) kerana jika mereka pandai berperang, mereka tidak akan mengikut kamu! – (Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan) berupa kemunafikan.
 1. (Ini) adalah badal atau kata sifat untuk "orang" sebelumnya - (yang mereka katakan kepada saudara mereka) seagama - (dan) sebenarnya - (tidak menyertai peperangan) - ("Sekiranya mereka mengikuti kami) Maksudnya, orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud - (Mereka tidak akan terbunuh! Katakanlah kepada mereka: - ("Jauhilah (kematian) kamu jika kamu orang yang benar"), orang-orang yang tidak masuk peperangan boleh elakkan kematian!Ayat seterusnya diturunkan tentang syuhada atau syuhada.
 1. (Janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang gugur), dengan Takhfif atau dengan Tashdid – (kerana Allah), iaitu untuk agamaNya – (mati tetapi) – (hidup di sisi Tuhan mereka). Rohnya berada di dalam kantung burung-burung hijau yang terbang ke mana-mana yang mereka sukai di dalam Syurga sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis - (dengan makanan), iaitu memakan buah-buahan Syurga.
 1. (Mereka gembira) adalah kes kata ganti nama yurzaqun. – (Dengan kemurahan yang Allah berikan kepada mereka, dan) mereka –, (mereka bergembira dengan orang-orang yang belum datang sesudah mereka), iaitu dengan saudara seagama mereka dan Badal Para Allazina – (ini ) bermaksud, kerana - (tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka menderita) di akhirat. Ini bermakna bahawa mereka akan gembira jika rakan mereka mengikuti mereka dan tidak perlu risau tentang nasib dan keselamatan mereka.
 1. (Mereka menikmati nikmat) atau pahala (dari Allah dan karunia) atau tambahan kepada mereka - (dan ini), baca Anna sebagai Ma'tuf untuk Ni'mah atau Inna sebagai Istinaf atau permulaan solat - (Allah tidak akan mensia-siakan upah orang-orang yang beriman), tetapi akan memberi pahala kepada mereka.
 1. (Orang-orang) yang tunduk atau Mubtada – (yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya) untuk keluar “untuk berperang, iaitu ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya ingin mengulangi peperangan itu dan Nabi saw. atasnya) berjanji) dan para Sahabat bertemu semula di pasar Badar setahun selepas perang Uhud - (setelah mereka cedera), iaitu di Uhud, sedangkan predikat atau khabar mubtada ialah: - (kepada mereka yang berbuat kebaikan) taatlah kamu kepadanya (dan jangan kamu menderhakainya - (-ada ganjaran yang besar) iaitu syurga.
 1. (Mereka yang), badal atau kata sifat Allazina lama - (yang ada yang mengatakan) i.e. H. Na'im bin Mas'ud Al-Ashja'i: - ('Sesungguhnya manusia'), i. H. Abu Sufyan dan para sahabatnya - (telah mengumpulkan tentera untuk menyerang kamu) atau memusnahkan kamu - (maka takutlah kepada mereka) dan tidak menghadapi mereka: - (Berkata ini menguatkan iman kamu) menguatkan tawakkal kamu kepada Allah SWT - (dan mereka menjawab: Allah cukuplah bagi kami) sebagai pembela terhadap mereka – (dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung) yang kepada siapa mereka boleh mempercayakan segala urusan.” Nabi (saww) dan kaum Muslimin pergi ke pasar Badar, tetapi mereka mendapati Abu Sufyan dan tidak. para sahabatnya. Allah telah meniupkan rasa takut dan takut ke dalam hati mereka sehingga mereka tidak nampak, tetapi telah dibeli dan dijual di kalangan orang Islam dan manusia supaya mereka mendapat keuntungan dan keuntungan. Firman Allah seterusnya:
 1. (Kemudian mereka kembali) dari Badar – (dengan nikmat dan kemurahan Allah), iaitu keselamatan dan manfaat (tanpa ditimpa musibah), sama ada cedera atau terbunuh – (dan mengikut kehendak Allah), iaitu mereka mentaati-Nya dan Rasul-Nya. yang akan keluar berperang. . – (Dan Allah mempunyai karunia yang besar) kepada orang-orang yang taat dan beribadah.
 1. (Sesungguhnya orang-orang) yang mengatakan bahawa manusia telah mengumpulkan tentera dan sebagainya, - (hanya syaitan yang menakut-nakuti kamu) dengan - (sahabat-sahabat kamu), iaitu orang-orang kafir - (sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku). jika kamu meninggalkan perintah-Ku, - (jika - kamu benar-benar beriman).
 1. (Jangan bersedih kerana) ada yang membaca Yuhzinka dan ada yang Yahzunka berasal dari perkataan Ahzanahu

(orang-orang yang cepat kufur), iaitu orang-orang yang berterusan dalam kekufuran, seperti orang-orang Mekah dan orang-orang munafik: iaitu janganlah kamu meratapi mereka. - (Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak dapat membahayakan Allan) dengan perbuatan mereka, dan hanya membahayakan diri mereka sendiri - (Allah tidak akan memberikan bahagian kepada mereka di akhirat), iaitu Syurga, kerana itu Dia membiarkan mereka sahaja - (dan bagi mereka azab yang besar) dalam neraka.

 1. (Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekufuran), iaitu mereka mengambil kekafiran daripada kepercayaan - (tidak memudaratkan Allah) kerana kekafiran mereka - (walaupun sedikit dan bagi mereka azab yang pedih atau pedih).
 1. (Jangan fikir) ada yang menggunakan ya dan sebahagian ta - (orang-orang kafir ini kami tangguhkan) bermaksud penangguhan Kami - (bagi mereka), iaitu panjangkan umur dan tangguhkan azab - (itu lebih baik bagi mereka). Menurut Qiraat Yahsabanna, Anna dan dua Ma'mulnya menempati kedudukan dua Maf'ul, manakala Tahsabanna menempati kedudukan Maf'ul kedua dari lafaz Tahsabanna itu sendiri – (“Sesungguhnya kami mengusir mereka hanya kerana dosa mereka boleh bertambah) kerana banyak dosa mereka - (dan bagi mereka azab yang menghinakan) di akhirat.
 1. (Allah tidak akan pernah berputus asa) ditinggalkan – (orang-orang yang beriman memberitahu kamu) Wahai manusia – (kepada) ertinya kamu mengalami, dalam bentuk percampuran keikhlasan dengan orang lain – (sehingga Dia memisahkan) lafaz yamiza atau yumayyiza bermaksud, (yang orang jahat), iaitu orang-orang munafik, - (dari orang-orang yang baik), iaitu orang-orang yang beriman. Dia melakukan ini melalui tugas sukar yang mendedahkan ini, seperti apa yang dia lakukan dalam Perang Uhud. – (Dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang ghaib) supaya kamu mengenali orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak munafik sebelum berpisah daripada Allah, – (tetapi Allah memilih di antara rasul-rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki) untuk menjadikannya mengetahui perkara yang ghaib untuk pergi. perkara-perkara yang diwahyukan oleh Nabi saw tentang orang-orang munafik. – (Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan jika kamu beriman dan bertakwa), iaitu jauhilah kemunafikan, – (maka kamu akan beroleh pahala yang besar).
 1. (Jangan sekali-kali berfikir) dengan menggunakan ya atau ta – (orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurniaNya) bererti mengeluarkan zakat mereka – (-yang) bermaksud bakhil – (baik bagi mereka ) adalah Maf kedua. ul manakala Damir bertindak sebagai pembahagi. Maf'ul yang pertama ialah "ketamakan kamu", yang diharapkan sebelum isim mausul jika dibaca dengan ta dan sebelum damir jika dibaca dengan ya. (Tetapi buruk bagi mereka. Mereka akan menutup diri dengan harta yang telah mereka selewengkan) tanpa Zakat - . (pada hari kiamat) dengan melilitkan ular di leher dan mematuknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis. – (Segala pusaka langit dan bumi adalah milik Allah) yang akan diwarisi-Nya setelah lenyap atau lenyapnya penduduk langit dan bumi. (Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan) supaya kamu mendapat pahala di sisi-Nya.” Ada yang membaca ta'malun as ta dan ada yang membaca ya'malun as ya.
 1. (Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya"). Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengatakannya ketika ayat itu diturunkan, "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik?" Mereka berkata, "Sekiranya dia kaya, dia tidak akan meminjam apa-apa daripada kami!" - (Kami akan catat), iaitu Kami akan mencatatnya - (apa yang mereka katakan), iaitu dalam kitab yang mencatatkan amalan mereka, supaya mereka mendapat pahala. Sebuah qiraat membaca Sayuktabu dan bukannya Sanaktubu. "Dan kami juga akan mencatat - (pembunuh mereka) menggunakan baris di atas atau baris sebelumnya - (dari para Nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan) sebahagiannya membaca Nagulu dan yang lain Yagulu, bermakna Allah yang mengatakan ini, di akhirat, melalui mulut malaikat:- (kos azab Neraka). Inilah yang diberitahu kepada mereka apabila mereka dicampakkan ke dalam Neraka.
 1. (Iaitu) azab neraka – (kerana perbuatan tangan-Nya sendiri): berbanding dengan tangan, kerana kebanyakan perbuatan manusia dilakukan dengannya – (dan bahawa Allah tidak mendatangkan kemudaratan) bermakna Dia tidak membahayakan. atau kezaliman – (kepada hamba-hambaNya) Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak bersalah atau yang berdosa.
 1. (Mereka yang), na'at atau kata sifat daripada allazina lama - (berkata) kepada Muhammad: - ("Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita) dalam Taurat, (bahawa kita tidak boleh mempercayai seorang Rasul), iaitu tidak membenarkannya - (bis). bawalah kepada kami korban yang akan dimakan api).Oleh itu, kami tidak akan percaya kepadamu sehingga kamu membawa kepada kami persembahan yang mendekatkan kami kepada Allah, berupa binatang ternak atau yang lainnya.Jika persembahan itu diterima, adakah seekor putih? akan muncul api dari langit dan dia akan membakarnya. Dan jika tidak, nescaya ia tetap pada tempatnya tanpa disentuh oleh sesiapa pun. Ini diperintahkan kepada Bani Israil, tetapi tidak kepada Al Masih dan Muhammad, Allah SWT. Katakanlah – ( Katakanlah) sebagai celaan: - (Sesetengah utusan tidak memberitahu kamu bahawa mereka datang dengan mata sebelumku) atau mukjizat (dan dengan apa yang kamu sebutkan) seperti Zakariya dan Yahya, tetapi kamu membunuh mereka Kata-kata ini ditujukan kepada orang Yahudi, yang hidup. pada zaman Nabi kita shallallahu 'alaihi wasallam ab), walaupun perbuatan itu datang dari nenek moyangnya kerana mereka bersetuju dengannya (jadi mengapa membunuh mereka? aste jika anda tidak benar?), iaitu, jika anda benar-benar beriman apabila anda melakukan jenayah itu?
 1. (Jika mereka tidak percaya kepadamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu juga tidak beriman, walaupun mereka membawa bukti-bukti yang nyata), iaitu mukjizat - (dan Az-Zubur), iaitu surat-surat seperti Nabi Ibrahim - (dan kitab). ): mengikut qiraat dengan ba dalam Al-Kitab dan Az-Zubur – (yang jelas), iaitu Taurat dan Injil, maka bersabarlah kamu terhadap mereka sebagaimana mereka bersabar terhadap mereka!
 1. (Tiap-tiap kamu akan mengalami kematian, dan hanya pada hari kiamat sahaja akan disempurnakan pahala kamu), ertinya pada hari kiamat akan cukup sempurna pahala amalan kamu. (Siapa yang menjauhkan diri) setelah - (di keluarkan dari neraka dan ke dalam syurga, maka sungguh beruntunglah dia) kerana mencapai apa yang diusahakannya. - (Hidup di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan), iaitu tidak nyata, kerana dinikmati hanya sementara, kemudian lenyap seketika.
 1. (Kamu benar-benar sedang diuji): Bagi biarawati yang seterusnya, biarawati yang menandai Rafa' digugurkan, begitu juga dengan jamak Wau Damir untuk pertemuan dua Wau Sakin, sedangkan maksudnya adakah kamu benar-benar diuji atau dihakimi? - (tentang harta kamu) "dengan bebanan dan kewajipan yang wajib kamu tunaikan - (dan dirimu sendiri) dengan ibadat dan ujian yang berupa bencana - (dan kamu benar-benar akan mendengar daripada orang-orang yang menerima kitab sebelum kamu), iaitu oleh orang Yahudi. dan orang-orang Nasrani (dan orang-orang musyrik) di antara orang-orang Arab (gangguan yang sangat berat) berupa kutukan dan tuduhan dan godaan dan gangguan terhadap isteri-isteri mereka - (jika kamu bersabar) dalam menghadapi cabaran-cabaran ini - (dan bertakwalah) kepada Allah, ( Maka sesungguhnya benda-benda itu tergolong dalam amal-amal yang terbaik), kepada perkara-perkara yang harus ditanggung dengan teguh dan sabar.
 1. (Dan) ingatlah - (ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang menerima Al-Kitab), iaitu kewajipan yang diberikan kepada mereka di dalam Taurat: - "Terangkanlah" - iaitu isi kandungan Al-Kitab - " manusia, dan temui—atau tidak"—maksudnya, kitab. Kedua-dua kata kerja dalam ayat ini menggunakan ta dan ya.—(Lalu mereka melemparkan) maksud, janji—(di belakang mereka) bermakna mereka tidak menunaikannya dan mengamalkannya - ( dan mereka menukarnya dengannya), mengambilnya sebagai tukaran - (harga yang kecil) dalam bentuk harta dunia, yang menuntut kepada rakyatnya kelebihan mereka dalam ilmu Al-Kitab, kemudian mereka menyembunyikan ilmu itu dengannya ia tidak terlepas daripadanya. tangan mereka.— (Sungguh jelek pertukaran yang mereka terima) atau pertukaran yang mereka lakukan!
 1. (Jangan fikir) dengan ta dan ya - (mereka yang berpuas hati dengan apa yang telah mereka lakukan), iaitu apa yang telah mereka lakukan, iaitu menipu orang - (dan ingin dipuji kerana apa yang mereka lakukan' t telah dilakukan), iaitu, berpegang kepada kebenaran selagi ia palsu - (jangan difikirkan) adalah ta'kid atau penegasan dengan kedua-dua versi menggunakan ta dan ya, - (secara berasingan) bermaksud berada dalam tempat yang lapang - , (sebelum azab) di akhirat, tetapi mereka berada di tempat yang akan mendapat azab, iaitu di dalam Neraka Jahannam - yang pedih (dan bagi mereka azab yang pedih). Dua maf'ul yahsabu yang pertama termasuk dalam dua maf'ul yahsabu kedua mengikut qiraat yahsabu, manakala maf'ul kedua sahaja yang dikeluarkan mengikut qiraat tahsabu.
 1. (Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi), iaitu perbendaharaan hujan, makanan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain (dan Allah mengatasi segala sesuatu), termasuk azab orang-orang kafir dan pembebasan orang-orang yang beriman.
 1. (Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi) dan keajaiban-keajaiban yang ada padanya - (dan silih bergantinya malam dan siang) datang dan pergi serta hilang dan surut - (itulah tanda-tanda) atau bukti-bukti kekuasaan Allah SWT. - (Bagi mereka yang munasabah), iaitu mereka yang menggunakan akal fikiran. .
 1. (iaitu orang-orang yang) na'at atau badal bagi yang terdahulu - (mengingati Allah berdiri, duduk dan berbaring) iaitu dalam keadaan apa pun, sedangkan dalam keadaan itu menurut Ibnu Abbas mereka solat mengikut kemampuan mereka - (dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi) untuk mendapatkan bukti kekuasaan Allah melalui keduanya, mereka berkata: (Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini), maksudnya makhluk yang kami lihat - (sia-sia), mereka menjadi. perkara, tetapi semua ini adalah bukti kesempurnaan kekuasaan-Mu (Maha Suci Engkau), yang bermaksud bahawa tidak mungkin bagi-Mu melakukan sesuatu yang sia-sia - (maka selamatkanlah kami dari azab Neraka) .
 1. (Wahai Tuhan kami, yang telah Engkau masukkan ke dalam Neraka) untuk tinggal di sana selama-lamanya (maka Engkau merendahkannya dan tidak ada bagi orang yang zalim), iaitu orang-orang kafir, letakkan Zahir di sini sebagai ganti Mudmar, untuk mengingati kehinaan khusus bagi mereka – (dari) melampaui (setiap penolong) yang akan memelihara mereka dari azab Allah Ta'ala.
 1. (Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru menyeru) manusia - (supaya) beriman kepadanya, iaitu Muhammad atau al-Quran - Wl (supaya) maksudnya: iaitu - ("Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!") kami beriman. juga) Dia – (Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah) penutup – (kesalahan kami daripada kami), iaitu janganlah Engkau umumkan dengan mengazabnya – (dan cabutlah nyawa kami) cabutlah nyawa kami – (dengan) masyarakat – (pengikut), iaitu para nabi dan orang-orang soleh.
 1. (Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami) - (dalam) ertinya dengan (Rasul-rasulMu) berupa rahmat dan kemurahan serta apa yang mereka minta, walaupun janji Allah itu tidak bertentangan dengan permintaan orang yang memintanya, untuk dimasukkan ke dalam kumpulan, yang akan diberikan kerana anda tidak pasti sama ada permintaan anda akan diberikan. Sebutan berulang kali "Ya Tuhan kami" adalah ungkapan penyerahan dan kerendahan hati yang mendalam. – (Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat; sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji), ertinya janji kebangkitan dan pembalasan.
 1. (Maka Tuhan memperkenankan) permohonan mereka – (bahawa Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik di antara kamu, lelaki dan perempuan, sebahagian daripada kamu), adalah – (daripada yang lain), iaitu lelaki itu keturunan adalah perempuan dan perempuan adalah keturunan lelaki. Ayat ini menguatkan ayat sebelumnya, iaitu mereka mendapat ganjaran yang sama atas perbuatan mereka dan tidak diambil mudah. Ayat berikut diturunkan ketika Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, saya belum pernah mendengar tentang wanita di Hijrah." - (Maka orang-orang yang berhijrah) dari Mekah ke Madinah - (yang dihalau dari tanah air mereka dan disakiti kerana Aku), yang demikian itu kerana agama-Ku - (dan yang memerangi) terhadap orang-orang kafir (dan orang-orang yang gugur), di jalan-Ku. , sama ada tashdid atau tidak, dan mengikut qiraat yang didahulukan - (Sesungguhnya Aku menghapuskan kesalahan kamu) Aku menutup dosa kamu dengan keampunan-Ku. – (dan Aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai sebagai pahala) tetapi ia memberi erti “Aku sucikan” dan menguatkan lagi makna – (di sisi Allah) terdapat pembalikan kedudukannya sebagai pembicara – ( dan Allah, dengan Baginya pahala yang baik") sebagai ganjaran. Ayat berikut diturunkan apabila orang Islam berkata bahawa musuh-musuh Allah kelihatan gembira sedangkan mereka dalam ketakutan dan kesedihan:
 1. (Janganlah kamu terpedaya dengan kebebasan bergerak orang-orang kafir), iaitu berpindah ke mana sahaja yang mereka kehendaki (di dalam bumi) untuk berniaga dan berniaga.
 1. (Itu hanyalah kesenangan sementara) yang mereka nikmati di dunia sebentar sahaja, kemudian ia berlalu - (maka tempat tinggal mereka ialah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat).
 1. (Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kerana mereka itulah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya), iaitu mereka ditakdirkan (di dalamnya sebagai tempat kediaman), yang pada umumnya dikhususkan untuk tetamu, untuk berdiam Mansub. kerana kedudukannya sebagai Jannat, sedangkan Amilnya adalah konsep Zarf – (dari sisi Allah dan dari sisi Allah) berupa pahala – (itu lebih baik bagi orang yang bertaqwa) daripada kesenangan orang dunia.
 1. (Sebenarnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah) seperti Abdullah bin Salam dan para sahabatnya dan Negus Habsyah - (dan dalam apa yang "- diturunkan kepada mereka), iaitu Al-Qur'an. sebuah - (dan di dalamnya mereka diturunkan), iaitu Taurat dan Injil. (dalam keadaan merendah diri) perkara damir dalam yu-minu menekankan makna 'manusia' dengan makna tawadu' – (kepada Allah, tanpa mengubah ayat-ayat Allah) yang ditugaskan kepada mereka dalam Taurat dan terdapat dalam Injil. dalam bentuk kebangkitan Nabi saw – (dengan harga yang sedikit) dari harta dunia, contohnya menyembunyikannya kerana takut hilang pengaruh seperti yang berlaku kepada orang Yahudi yang lain – (Mereka akan beroleh pahala) sebagai balasan amal-amal mereka - (di sisi Tuhan mereka) yang akan diberikan kepada mereka dua kali seperti yang dinyatakan dalam Surah Al-Qasas (sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya). ) boleh mengira semua makhluk hanya dalam setengah hari hari-hari dunia.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu) dalam ketaatan dan dalam menghadapi musibah, dan dalam menjauhi kemaksiatan / (dan membina kesabaranmu) terhadap orang-orang kafir sehingga mereka tidak lebih sabar daripada kamu - (dan tetap bersiap siaga) dalam peperangan. - (dan bertakwa kepada Allah) dalam semua keadaan - (supaya kamu beruntung) mendapat syurga dan terhindar daripada neraka.

Madaniyyah, 176 Verse nach Sure Al-Mumtahanah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 1. (Wahai manusia) penduduk Mekah - (takut kepada Tuhannya) iaitu takut akan azabnya kerana dia mentaati-Nya - (yang menciptakannya daripada dirinya), iaitu Adam - (dan mencipta daripadanya isterinya), iaitu Hawa - banyak membaca - daripada satu. dari tulang rusuk kiri mereka - (kemudian menghasilkan) beranak - (dari dua) Adam dan Hawa - (banyak lelaki dan perempuan) tidak sedikit bilangannya. – (Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu hairan) Terdapat idgam ta dalam dosa tetapi menurut qiraat dengan takhfif ia dibuang untuk menjadi tas pelajar – (Dengan Nama-Nya) bahawa sebahagian kamu berkata kepada sebahagian yang lain: “Aku bertanya. kamu dengan nama Allah” – (dan) berhati-hatilah agar tidak memutuskan tali silaturahim. Menurut sebuah qiraat, ia dibaca dengan Kasrah di'atafkan untuk Damir di Bihi. Mereka juga mengunjungi satu sama lain dalam persahabatan (Allah sentiasa mengawasi kamu), memerhatikan perbuatan kamu dan memberi ganjaran kepada mereka. Oleh itu, sifat pemerhatian itu sentiasa wujud dan terdapat pada Allah Ta'ala. Ayat berikut diturunkan tentang seorang anak yatim yang meminta hartanya kepada walinya tetapi dia enggan memberikannya:
 1. (Dan berikanlah kepada anak-anak yatim), iaitu kepada anak-anak. yang tidak mempunyai ibu bapa - (harta mereka) apabila mereka dewasa - (dan tidak menukar kebaikan dengan kejahatan) udara. Tinya, sah bagi yang haram, dan janganlah kamu mengambil harta anak yatim yang baik itu dan menggantikannya dengan harta kamu yang buruk - (dan janganlah kamu memakan hartanya) yang telah dicampuradukkan - (dengan harta kamu. Sesungguhnya ini) bermaksud I. makan begini - (berdosa) atau kesilapan - (hebat). Apabila ayat ini diturunkan, mereka enggan menjadi pengasuh anak yatim. Maka di antara mereka ada seorang lelaki yang mempunyai sepuluh atau lapan isteri, maka dia tidak dapat berlaku adil di antara mereka, maka turunlah ayat:
 1. (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga menyulitkan kamu untuk menghadapinya, maka takutlah pula kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang kamu nikahi - (maka berkahwin) - (yang) bermaksud siapa - (yang manakah wanita yang sesuai dengan kamu: dua, tiga atau empat) boleh menjadi dua, tiga atau empat, tetapi tidak lebih. – (Maka jika kamu tidak dapat berlaku adil) di antara mereka dalam pertukaran dan pembahagian makanan – (maka hendaklah seorang sahaja) yang kamu nikahi – (atau) hadkannya – (hamba, hamba yang kamu miliki) ) kerana mereka telah tiada hak seperti isteri lain. - (lembah) ertinya mengahwini empat orang isteri atau seorang atau mengambil seorang hamba (lebih dekat) kepada - (tidak membahayakan) atau berlaku zalim.
 1. (Berikan kepada wanita mahar kamu) Jamaknya Sadagah – (sebagai hadiah) untuk keikhlasan dan kesucian hati – (Maka jika mereka senang memberi kamu sebahagian daripada mahar) Nafsa ialah Tamyiz yang berasal daripada fa'il bermaksud “Hati kamu adalah gembira kerana mereka memberikan sebahagian daripada mas kahwin itu kepadamu supaya mereka memberikannya kepadamu” – (maka makan dengan senang hati) atau sedap (baik lagi) akibatnya agar tidak mendatangkan musibah pada kehidupan yang akan datang. Ayat ini diturunkan kepada orang yang tidak menyukainya.

5 (Dan janganlah kamu memberikan) Wahai penjaga – (kepada orang yang jahil), i. H. orang yang hilang di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak – (rezekimu), d hidupmu), qiyama masdar di luar jangkauan bermakna mengekalkan kehidupan dan mempertahankan kepentingan mereka kerana mereka akan menghabiskannya di luar tempat. Menurut sebuah qiraat, gayyima ialah bentuk jamak dari gaymah, yang bermaksud alat untuk menilai nilai sesuatu. (Memberi mereka hanya apa yang mereka belanjakan) bermakna memberi mereka makan dengannya - (dan berpakaian mereka dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka), seperti berjanji kepada mereka bahawa mereka akan menerima semua kekayaan mereka apabila mereka dewasa.

 1. (Dan anda perlu menguji anak-anak yatim) sebelum mereka baligh iaitu dari segi agama dan tingkah laku mereka (walaupun sudah mencapai umur boleh berkahwin) iaitu mereka mampu bergantung kepada keadaan anda. dan umur menurut Syafa'is 15 tahun genap - (sama ada pada pendapat mereka atau pada pandangan mereka (mereka cerdik), ertinya mereka pandai menjaga agama dan harta benda mereka - (maka berikanlah hacienda mereka, dan mereka tidak memakan) Wahai penjaga (juga) tanpa hak, maka -- (dan kejam) kerana takut -- (masak) belanjakan sehingga barang itu diserahkan kepada yang berhak. dari anak yatim dan memakan - (dan orang yang miskin maka hendaklah dia memakannya) harta itu - (secara adil) bermaksud upah pekerjaannya - (Maka jika dia memberinya) demikian kepada anak yatim - (jadi harta mereka, maka anda perlu memberi keterangan kepada mereka) bermakna mereka menerimanya dan tanggungjawab mereka telah selesai. Itu bermakna sekiranya berlaku perselisihan anda boleh menggunakan saksi Tujuan amanat ini adalah untuk memberi petunjuk – (Dan cukuplah Allah), pelengkap – ​​( sebagai Pengawas atau) yang tentang perbuatan hambanya w lapan dan dia memberi ganjaran. Ayat berikut diturunkan untuk menolak adat orang jahiliah yang tidak akan memberi harta pusaka kepada isteri dan anak.
 1. (Bagi lelaki), sama ada anak-anak atau saudara-mara (ada penyertaan) atau tuntutan - (kepada harta ibu bapa dan saudara-mara si mati) - (dan dalam kes wanita juga ada penyertaan dalam harta ibu bapa dan kerabat si mati, ada yang sedikit) erti harta - (atau banyak) yang Allah jadikan (sebagai hak yang ditetapkan), iaitu hak terakhir yang harus diberikan kepada mereka.
 1. (Dan jika pembahagian harta pusaka itu disertai oleh kerabat terdekat), iaitu orang-orang yang tidak mendapat harta pusaka (dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berikanlah kepada mereka bahagian mereka dari harta pusaka itu) sebelum pembahagian dibuat - (dan katakanlah) Wahai Penjaga. - (kepada mereka), iaitu semasa mereka masih muda - (kata-kata yang baik) atau baik-baik, sambil meminta maaf kepada kerabat yang tercicir, bahawa harta pusaka ini bukan milik kakan, tetapi ahli waris yang masih muda. Ada yang mengatakan bahawa keputusan untuk memberi bukan waris ini telah dibatalkan. Tetapi ada orang lain yang mengatakan tidak, hanya memudahkan orang dan tidak. Berdasarkan ini, keputusannya adalah Sunnah, tetapi Ibn 'Abbas berkata ia mengikat.
 1. (Dan perhatikanlah), iaitu berhubung dengan anak-anak yatim - (yang pergi). (dan hendaklah mereka berjaga-jaga), ertinya mereka berada di sekitar, (di belakang mereka) di belakang mereka – (anak-anak yang lemah) ertinya anak-anak kecil – (mereka takut akan kesejahteraan mereka) – (maka bertakwalah kepada Allah) untuk urusan anak yatim ini, dan berbuatlah dengan anak yatim apa yang harus mereka perbuat terhadap anak-anak mereka sesudah mereka - (dan katakan) dengan orang yang hampir mati - (perkataan yang benar), misalnya menyuruhnya supaya menyedekahkan sepertiga, dan selebihnya diberikan kepada ahli waris. supaya mereka dibiarkan dalam kesengsaraan dan kesedihan.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim), iaitu tanpa hak – (hendaklah mereka menelan api dalam perutnya) kerana ia menjadi api di akhirat – (dan mereka akan masuk) mabniyyun lilfx'il atau lilmaful – ( api yang menyala-nyala), iaitu api neraka, yang menyebabkan mereka terbakar.
 1. (Allah menghendaki atau menyuruh kamu berhubung dengan anak-anak kamu), dengan demikian menyebut: – (bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan) di antara mereka. Jika ketiga-tiganya bersama, maka anak lelaki mempunyai separuh harta dan dua anak perempuan separuh. Tetapi jika hanya ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, wanita itu mempunyai satu pertiga dan lelaki mempunyai dua pertiga. Dan jika lelaki itu seorang sahaja, maka dia mendapat seluruh kekayaan - (jika mereka), maka anak-anak - (-perempuan sahaja) seorang - (lebih daripada dua orang, maka mereka mempunyai dua pertiga daripada harta itu) mayat. , maka adakah mereka itu jika mereka dua orang kerana mereka adalah dua bersaudara yang diliputi oleh firman Allah SWT: "...maka bagi mereka dua pertiga daripada rezeki" lebih baik, lebih-lebih lagi memandangkan seorang anak perempuan berhak mendapat satu pertiga daripada harta jika dengan anak lelaki, sehingga jika dengan anak perempuan tetap lebih baik dan diutamakan daripada sebarang hubungan. Yang lain berkata ini adalah untuk menghilangkan idea untuk menambah kuota dengan menambah bilangan, memahami bahawa dua anak perempuan mendapat dua pertiga jika seorang anak perempuan diberi yang ketiga jika dia mempunyai anak lelaki. - (Jika dia maksudkan) anak perempuan - (sendiri), mengikut qiraat dengan baris di atas sehingga kana dianggap Tam dan bukan Naqis - (maka dia mendapat separuh daripada rezeki, adapun ibu bapanya) bermaksud Ibu Bapa si mati menerima plak di sini dengan: – (satu perenam daripada harta setiap seorang jika si mati mempunyai anak) sama ada lelaki atau perempuan. Penekanan badal lalah bertujuan untuk menunjukkan bahawa ibu bapa tidak mempunyai tuntutan bersama terhadapnya. Jika si mati tidak mempunyai anak dan hanya diwarisi dari ibu bapanya atau isterinya (kemudian ibunya), boleh dibaca li-ummihi dengan baris hamzah di hadapannya, dan boleh juga limmihi dengan baris hamzah di bawah sehingga mengumpulkan. daripada Memudahkan Dammah dan Kasrah di dua tempat berjiran - (satu pertiga) bermaksud satu pertiga daripada harta yang diagihkan kepada isteri manakala selebihnya kepunyaan bapa. - (Jika si mati mempunyai beberapa adik beradik) bermakna dua orang atau lebih, lelaki atau perempuan - (selepas satu perenam kepada ibu) dan selebihnya kepada bapa manakala adik-beradiknya tidak mendapat bahagian. Dan pembahagian harta pusaka yang disebutkan di atas ialah - (selepas) pelaksanaan - (wasiat yang dibuatnya), dilafazkan yussi atau yusa dibina gagal atau maful - (atau) pembayaran - (hutangnya). Supaya perlaksanaan wasiat disebut dahulu dan bukannya penyelesaian hutang, walaupun pelaksanaannya kemudiannya, perkara ini tidak boleh diabaikan. – (berhubungan dengan ibu bapa dan anak-anak kamu) iaitu Mubtada, sedangkan itu adalah Khabar: – (kamu tidak mengetahui apa yang paling dekat faedahnya) di dunia dan di akhirat. Ada yang beranggapan anak-anaknya lebih berguna kepada mereka, lalu mereka memberikan harta pusaka supaya ibu bapa lebih berguna kepada manusia dan begitulah sebaliknya. Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui hal ini dan dengan itu telah mewajibkan pembahagian harta pusaka. – (Ini adalah ketetapan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya – (sekali lagi, bijaksana) peraturan-peraturan yang diberikan-Nya kepada mereka, ertinya Dia tetap Maha Bijaksana terhadap mereka semua.
 1. (Dan adapun kamu, suami-suami kamu, separuh daripada harta pusaka daripada isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak) atau daripada kamu atau daripada bekas suami kamu - (Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat daripada harta pusaka itu, maka setelah terpenuhinya hajatmu atau penyelesaian hutangmu). Dalam kes ini, cucu adalah sama dengan anak secara muafakat. (Dan mereka) iaitu isteri-isteri, sama ada ramai atau tidak - (seperempat daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak) sama ada daripada isteri kamu atau daripada bekas isteri kamu (iaitu bagi mereka seperdelapan. harta mereka, iaitu selepas dipenuhi wasiat atau penyelesaian hutang mereka). Dalam hal ini cucu adalah sama dengan anak mengikut ijma'. - (Jika lelaki yang mewarisi) ialah kata adjektif, manakala khabar:- (kalalah) bermaksud pergi tanpa bapa dan anak - (atau perempuan) yang mewarisi daripada kalalah - (tetapi mempunyai) bermaksud orang yang mewarisi - (saudara lelaki atau perempuan) ertinya seorang ibu dan jelas dibaca oleh Ibn Mas'ud dan selainnya - (maka setiap jenis saudara lelaki mendapat seperenam) daripada harta pusaka. - (Tetapi jika mereka) iaitu saudara lelaki dan perempuan, sama ada lelaki atau perempuan - (lebih daripada itu) iaitu lebih daripada seorang (maka mereka berkongsi satu pertiga daripada kekayaan) dengan bahagian yang sama antara lelaki dan perempuan, - (setelah Mentaati wasiat. dia membuat atau membayar hutangnya tanpa prejudis), ini adalah kes damir dalam yusa, iaitu tidak mendatangkan kemudaratan kepada ahli waris, contohnya berwasiat lebih daripada satu pertiga daripada harta pusaka – (seperti amanah) atau risalah, dan ia adalah Masdar yang mengesahkan Yuqikum – (demi Allah, dan Allah Maha Mengetahui), Faraid, atau tatacara pembahagian harta pusaka yang Dia aturkan untuk makhluk-Nya (pemurah lagi) dengan menangguhkan hukuman bagi mereka yang melanggar. ia. Adapun pembahagian harta pusaka kepada ahli waris yang ragu-ragu kerana halangan seperti pembunuhan atau perbezaan agama atau murtad, penjelasannya diserahkan kepada Sunnah.
 1. . (Ini bermakna peraturan ini dari rumah anak yatim dan seterusnya - (keputusan Allah) undang-undang yang telah Dia tetapkan untuk hamba-hamba-Nya untuk taat dan tidak mengkhianati. - (Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya) berhubung dengan undang-undang ini, Ia menetapkan (akan menjadi termasuk), ada yang mengatakan nudkhiluhu, bermakna kami akan memasukkannya, dengan niat menukar subjek kepada orang pertama: di syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan akan kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. ).
 1. (Dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan RasulNya dan melanggar perintahNya, nescaya Dia akan mengakuinya), dalam dua versi, satu dengan ya dan satu lagi dengan nun - (dalam api neraka, di sana ia kekal, dan untuk ) di sana. - (azab yang menghinakan) selain mematahkan hati. Dalam kedua-dua ayat tersebut terdapat lelaki Lafaz manakala pada Khalidina makna atau makna.

15.. (Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji), ertinya zina – (di antara isteri-isteri kamu, persaksikanlah mereka di hadapan empat orang saksi di antara kamu), ertinya di antara suami-suami kamu yang beragama Islam. – (Kemudian jika mereka mempersaksikan) apa yang telah mereka kerjakan – (maka kurunglah mereka) atau kurunglah mereka – (dalam rumah mereka) dan laranglah mereka daripada bergaul dengan manusia – (sehingga ajal menjemput mereka), iaitu dengan malakulmaut (atau ) kepada - (Allah akan memberikan mereka jalan yang lain), iaitu satu jalan untuk membebaskan mereka daripada azab yang sedemikian. Ini adalah hukuman mereka pada awal Islam sehingga mereka ditawarkan jalan keluar yang digantikan dengan dipukul seratus kali dan dibuang kampung dari kampung halaman selama setahun bermakna yang belum berkahwin dan yang belum berkahwin direjam. mereka telah berkahwin perempuan. Apabila hukuman itu diumumkan, Nabi berkata dalam Hadis: "Terimalah saya, ikuti teladan saya, kerana Allah telah memberi mereka jalan keluar!" -Rihihadist Muslim

 1. (Dan adapun dua orang) dengan nun dengan atau tanpa tashdid – (yang melakukan) iaitu perbuatan keji zina atau homoseksual – Ka (di antara kamu) iaitu lelaki (dengan itu menghukum mereka) dengan memarahi mereka dan dengan selipar pukul. – Keok (Maka jika mereka bertaubat) daripadanya – (dan perbaiki perbuatan mereka) – (maka hendaklah mereka) dan tidak memudaratkan mereka lagi – (Sesungguhnya Allah sentiasa menerima taubat) daripada orang yang berakal – (penyayang) kepadanya. Ayat ini digantikan dengan ayat Hadd apabila merujuk kepada zina. Begitu juga, menurut Syafii, dalam soal homoseksual. Tetapi pada pendapatnya, yang diserang tidak direjam walaupun ada isteri tetapi hanya dipukul dan dihalau. Pendapat tentang homoseksual itu lebih kuat atas dasar adanya Damir Taniyah Huma dan sebagainya. Menurut golongan pertama, penzina lelaki dan perempuan yang dimaksudkan. Tetapi pandangan ini ditolak oleh Syafi'i dengan penjelasan yang diberikan kemudian, yang merujuk kepada penzina dan kesatuannya dalam hukuman, taubat dan pengasingan. Dan itu khusus untuk parti lelaki kerana, seperti yang anda tahu, parti wanita berada di bawah tahanan rumah.
 1. (Sesungguhnya taubat itu diterima oleh Allah), iaitu Dia menerimanya daripada rahmat-Nya - (tetapi hanya untuk orang yang melakukan kejahatan) atau dosa - (disebabkan kejahilan). (kemudian mereka bertaubat di masa yang akan datang, iaitu sebelum mereka mati – (maka mereka itulah yang diampunkan Allah), iaitu Dia menerima taubat mereka – (dan Allah Maha Mengetahui) daripada makhluk-Nya – (dan Dia Maha Bijaksana). ) ) dalam apa yang dia lakukan dengan mereka.
 1. (Dan tidak dikatakan taubat kepada orang yang melakukan kejahatan) atau dosa - (sehingga datang kematian kepada salah seorang dari mereka) dan hampir dicabut nyawanya - (dia berkata) apabila dia melihat apa yang dia alami - (“Aku bertaubat sekarang”) kerana tiada faedah dan Allah tidak akan menerima taubat kamu. – (Dan bukan mereka yang mati dalam kekafiran), iaitu jika mereka bertaubat di akhirat sambil menyaksikan azab, tidak akan diterima. – (Kami sediakan untuk mereka – bagi mereka azab yang pedih).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman "tidak halal bagi kamu mewarisi isteri-isteri"), iaitu mereka sendiri - (dengan paksa) membaca karha atau kurha, ertinya tanpa kehendak dan kemahuan kamu. Pada zaman jahiliyah mereka mewarisi wanita, isteri-isteri kaum kerabat mereka. Jika mereka menghendaki mereka boleh mengahwininya tanpa mahar, atau mereka boleh mengahwininya dan mengambil maharnya, atau mereka boleh menghalangnya daripada berkahwin sehingga ditebus dengan harta pusaka mereka, atau mereka boleh menunggu sehingga dia meninggal dunia barulah harta pusakanya. tetapi mereka dilarang berbuat demikian. - (Dan bukan) itu (takut) bermakna kamu menghalang isteri-isteri kamu daripada mengahwini lelaki lain, tolaklah mereka sedangkan kamu tidak menghendakinya melainkan rasa takut semata-mata - (untuk mengambil sebahagian dari apa yang kamu berikan kepada mereka) berupa mas kahwin -. (kecuali apabila mereka jelas melakukan kerja keji) dengan perkara di atas dan yang berikut, nyata atau dijelaskan, iaitu zina atau nusjus: maka kamu dibenarkan untuk mencabul mereka sehingga mereka bersara atau menebus diri (dan berurusan dengan mereka dengan betul), iaitu mesra, sama ada dalam pertuturan atau dalam keadaan fizikal atau mental. - (Jadi jika anda tidak menyukainya) bersabarlah - (kerana anda mungkin tidak menyukai sesuatu, tetapi anda tidak akan menyukainya.

(kerana kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah mempunyai banyak kebaikan di dalamnya). Siapa tahu, dia mungkin berbuat demikian dengan memberikan anda seorang anak yang soleh, sebagai contoh.

 1. (Dan jika dia hendak menggantikan isterinya dengan perempuan lain), iaitu dia mengambilnya sebagai pengganti, setelah menceraikan isterinya yang pertama, - (dan) benar-benar memberinya (salah seorang daripada mereka), iaitu perempuan - (banyak). wang) sebagai mas kahwin (maka jangan ambil sedikit. Adakah anda ingin mengambilnya secara salah - (dan melakukan dosa yang nyata?) ditugaskan kepada kedua-duanya mengikut keadaan mereka, manakala soalan seterusnya difahami sebagai celaan dan penolakan:
 1. (Bagaimana anda akan mendapatkan mereka kembali), iaitu, atas sebab apa - (apabila sebahagian daripada anda adalah saudara kepada orang lain) atau mempunyai hubungan sebagai percampuran suami isteri, yang dihalalkan oleh peruntukan perkahwinan - (dan perjanjian telah diambil Dia) atau pengakuan (yang hampir) atau sukar, iaitu dalam bentuk amanat ilahi untuk menjaganya dengan baik atau membiarkannya pergi dengan baik.
 1. (Dan kamu tidak akan mengahwini apa), iaitu yang - (di antara wanita-wanita yang dikahwini oleh ibu bapa kamu, kecuali) iaitu kecuali - (yang telah berlalu) dari perbuatan kamu, maka diampuni. – (Sesungguhnya, ini) bermaksud mengahwininya – (itu adalah keji) atau najis – (laknat) bermaksud sesuatu yang menyebabkan laknat daripada Allah, ertinya kemurkaan-Nya yang melampau – (dan seburuk-buruk) sebagai yang paling buruk – (jauh) kepada membawa.
 1. (Kamu diharamkan mengahwini ibu-ibu kamu) bermaksud mengahwini mereka, dan ini termasuk nenek-nenek kamu, baik dari pihak bapa mahupun dari pihak ibu - (dan anak-anak perempuan mereka), termasuk cucu-cucu keturunan mereka - (adik-beradik perempuan kamu), kedua-dua belah pihak bapa dan ibu - (adik-beradik lelaki bapa kamu). ), termasuk adik-beradik lelaki datuk anda (adik-beradik ibu anda), termasuk adik-beradik nenek anda – (anak-anak perempuan saudara lelaki anda), (anak-anak perempuan lelaki dan perempuan anda) merujuk kepada anak-anak saudara anda dan termasuk anak-anak anda - (ibu-ibu anda yang menyusukan bayi anda) Anda) merujuk kepada ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu sebelum kamu berumur dua tahun dan sekurang-kurangnya lima kali seperti yang dijelaskan dalam hadis (kakak ipar kamu). Sunnah kemudian menambah anak perempuannya i.e. H. Wanita yang disusui oleh wanita yang dikawinkannya, serta saudara-saudara perempuan sebelah bapa dan sebelah ibunya, dan anak-anak perempuan saudara lelakinya, dan anak-anak perempuan saudara perempuannya, berdasarkan hadis yang menyatakan, “Apa yang diharamkan oleh penyusuan adalah diharamkan oleh persaudaraan.” – Riwayat daripada Bukhari dan Muslim - (ibu mertua isteri dan anak tiri mereka) jamak rabibah: anak perempuan isteri suaminya yang lain (yang dalam jagaannya): mereka dalam jagaannya, frasa ini adalah kata sifat. daripada lafaz (wanita-wanita kamu yang kamu pernah bersetubuh dengannya) - (tetapi jika kamu tidak bersetubuh dengan mereka maka tidak ada dosa ke atas kamu) mengahwini anak-anak perempuan mereka jika kamu menceraikan mereka Jika kamu menceraikan mereka, tidaklah boleh. berdosa untuk mengahwini anak perempuan mereka - (dan isteri-isteri anak kandung kamu yang lahir dari rahim bapa kamu adalah haram), tidak seperti anak angkat kamu boleh Mereka mengahwini janda-janda mereka - (dan bahawa mereka menyatukan dua orang perempuan yang bersaudara), sama ada mereka bersaudara kerana darah atau bersaudara kerana darah, dan yang seorang perempuan mempersatukan saudara perempuan bapanya atau saudara perempuan ibunya, tetapi boleh "bertukar" atau "untuk bangun dari katil" atau terpaksa melakukan kedua-duanya pada masa yang sama, asalkan hanya salah satu daripadanya - (selain daripada) atau sebaliknya - (apa yang berlaku pada masa lalu), iaitu pada zaman jahiliah sesuatu adalah disebutkan , maka kamu tidak berdosa kerananya . – (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

YANG 5

 1. (Dan) diharamkan bagi kamu (wanita-wanita yang telah berkahwin) berkahwin sebelum kamu menceraikan suami-suami kamu, sama ada merdeka atau hamba dan beragama Isiam - (kecuali perempuan-perempuan yang kamu miliki), i. H. budak tawanan yang boleh kamu lakukan hubungan seksual dengan mereka walaupun mereka mempunyai suami di negeri perang, iaitu selepas Istibra' atau penyucian rahim (sebagai ketetapan Allah): Kitaba Mangub adalah Masdar Zalika, yang "ia adalah sebagai suatu ketetapan yang ditakdirkan Allah" (atas kamu dan dihalalkan) ada yang membaca uhilla secara pasif dan yang lain halla dalam keadaan aktif - (bagi kamu yang tidak demikian), iaitu kecuali bagi perempuan-perempuan yang dilarang (yang mencari) isteri -, (dengan harta mereka) sama ada dengan mas kahwin atau sebaliknya - (berkahwin, tidak berzina) - (iaitu isteri) ertinya faman - (yang mereka nikmati) bermaksud perkahwinan campur - (antara mereka) dengan cara hubungan seksual dengan mereka - ( maka berikanlah gaji mereka) ialah Dec pergi, mahar mereka telah kamu tetapkan (sebagai kewajipan. Dan tidak ada dosa pada kamu tentang apa yang kamu telah bersetuju dengan mereka (selepas perjanjian dibuat) untuk mengurangkan, menambah atau bergerak ke arah meninggalkan. n. – (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) ciptaan-Nya – (lagi Bijaksana) dalam mengurus kepentingannya.
 1. (Dan siapakah di antara kamu yang tidak cukup wang untuk mengahwini wanita merdeka) bukan hamba - (orang mukmin lagi) ini adalah adat, maka mafhum tidak berlaku - (iaitu hamba yang dimilikinya) yang akan dikahwininya - (iaitu di bawah mukminan kamu. isteri-isteri. Dan Allah lebih mengetahui iman kamu daripada kamu, maka lihatlah zahir dan serahkanlah batin kepada-Nya kerana Dia mengetahui perkara-perkara yang terperinci. Dan berapa banyak hamba yang lebih tinggi kualiti imannya daripada wanita Ini adalah dorongan kepada Untuk kahwinilah hamba-hamba (sebahagian kamu dari sebahagian yang lain), yang bermaksud bahawa kamu dan mereka adalah orang-orang Islam, maka janganlah kamu enggan mengahwini mereka (maka berkahwinlah dengan izin tuannya), iaitu tuan dan pemiliknya - (dan berilah mereka upah mereka), maka mas kahwin atau mas kahwin mereka -, (dalam erti kata yang baik) tanpa mengabaikan atau meremehkan mereka - (dan mereka akan -jika) biasanya - menyimpan (tidak melacurkan diri sendiri) atau berzina secara terang-terangan - (juga mengambil gundik. my) Gundik untuk bersama berzina untuk mempunyai rahsia. - (Maka jika mereka telah menjaga diri) yang bermaksud berkahwin: qiraat berkata uhqan - ertinya berkahwin - (lalu mereka melakukan perbuatan keji) yang bermaksud zina - (maka ke atas mereka terletak separuh daripada apa yang berlaku kepada wanita merdeka) iaitu, anak dara jika berzina - (dalam bentuk hukuman) atau hadd iaitu dipukul 50 kali dan dibuang negeri selama setengah tahun. Dan itulah hukuman untuk hamba lelaki. Dan perkahwinan hamba itu bukanlah syarat untuk hukuman itu diwajibkan, tetapi hanya untuk menunjukkan bahawa mereka, pada dasarnya, tidak dikenakan hukuman rejam. - (Ini) bererti boleh berkahwin dengan hamba apabila tidak ada wang - (iaitu bagi mereka yang takut zina) 'anat bermaksud asal maksud masyaggat atau kesukaran. Zina dinamakan demikian kerana ia menyebabkan azab yang berat di dunia dan azab yang pedih di akhirat (di antara kamu). Ini bermakna orang yang tidak takut zina tidak boleh berkahwin dengan budak perempuan. Begitu juga dengan sesiapa yang mampu berkahwin dengan wanita merdeka. Pendapat ini turut dikongsi oleh Syafa'is. Dalam firman Allah sahaja, "di antara isteri-isteri kamu yang beriman" menurut Syafi'i tidak termasuk wanita kafir, justeru tidak boleh berkahwin walaupun dia tidak mampu dan takut terjerumus ke dalam dosa. - (Dan jika kamu bersabar) itu bermakna tidak mengahwini hamba - (Lebih baik bagi kamu) supaya kamu tidak mempunyai anak hamba atau hamba sahaya. – (Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) berikanlah kelonggaran dalam perkara ini.
 1. (Allah hendak menjelaskan kepada kamu) hukum agama kamu dan kepentingan kamu sendiri – (dan memimpin kamu kepada Sunnah) atau jalan – (dari orang-orang yang terdahulu daripada kamu) para anbiya’ dalam perkara larangan dan bukan larangan. supaya kamu dapat mengikuti mereka – (dan menerima taubat mereka) dan dapat mengembalikan kamu dari apa yang kamu durhakai untuk mentaati-Nya – (dan Allah Maha Mengetahui) urusan-Nya – (dan Maha Mengetahui) rancangan dan ketetapan-Nya untuk kamu. .
 1. (Dan Allah hendak menerima taubat kamu), Dia mengulangi di sini untuk memberi petunjuk kepada kamu (sedang orang-orang yang mengikut hawa nafsunya menghendakinya), iaitu orang-orang Yahudi, Nasrani atau ahli-ahli sihir atau orang-orang yang suka zina - (supaya kamu menjauhkan diri sebagai sejauh mungkin). mungkin) bermaksud menyeleweng daripada kebenaran dengan melakukan perkara yang dilarang supaya menjadi sepertinya.
 1. (Allah hendak memberinya keringanan, iaitu meringankan hukum-hukum syara' - (kerana lelaki itu menjadi lemah), tidak mampu menahan wanita dan godaan seksual.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang haram) iaitu cara yang haram di sisi agama seperti riba dan riba - (kecuali dengan) atau dengan - (berniaga): mengikut qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah. , Ia mestilah tergolong dalam jual beli yang sah (dengan persetujuan bersama antara kamu) berdasarkan kehendak masing-masing, barulah kamu boleh memakannya. – (Dan jangan bunuh diri) bermaksud melakukan perkara yang memudaratkan kamu dalam apa jua cara, baik di dunia mahupun di akhirat. – (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu), maka Dia melarang kamu.
 1. (Dan sesiapa yang melakukan) apa yang dilarang - (kerana melanggar hukum) menjadi hal - (dan kekurangan) menjadi ta'kid - (maka kami akan membawanya ke Neraka) dia akan dibakar di dalamnya - (dan demikian juga bagi Allah. adalah sangat mudah) atau kerja mudah.
 1. (Jika kamu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar di antara yang dibolehkan kamu lakukan), iaitu dosa-dosa yang diancam pelakunya, seperti membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya, yang menurut Ibnu Abbas hampir tujuh ratus jumlahnya. – (Kami pasti akan menebus kesalahan mereka) anak-anak kecil yang melakukan ketaatan – (dan kami akan memasuki kamu dengan kemasukan) membaca mudkhalan atau madkhalan yang bermaksud kemasukan atau di suatu tempat – iaitu syurga.
 1. (Dan janganlah kamu iri hati akan pemberian yang Allah telah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain), baik dalam urusan dunia mahupun agama, yang menyebabkan timbulnya kebencian dan hasad dengki di antara kamu. (Bagi lelaki ada bahagian) atau pahala - (dari apa yang mereka perjuangkan) kerana perjuangan yang mereka lakukan dan lain-lain (dan bagi wanita ada bahagian untuk berperang) bagaimana mentaati suami dan menegakkan kehormatan mereka . Ayat ini diturunkan apabila Ummu Salamah berkata, “Oh, mengapa kita tidak menjadi lelaki supaya kita dapat berjihad dan mendapat pahala seperti lelaki?” – (Dan kamu bertanya) ada yang hamzah dan ada yang tidak – (kepada Allah kerana Nya. karunia) apa sahaja yang kamu perlukan, nescaya Dia akan memberikannya kepada kamu. – (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu), di antaranya hendaklah kedermawanan, serta doa kamu kepada-Nya.
 1. (Dan bagi tiap-tiap) suami isteri – (Kami jadikan ahli waris) atau 'Asabah yang memperolehi – (yang ditinggalkan oleh bapa-bapa dan ibu-ibu dan kaum kerabat) untuk mereka dalam bentuk harta – (dan untuk orang-orang yang kamu telah berjanji setia kepadanya. ), Agadat mempunyai alif untuk menjadi Agadat manakala Aiman ​​​​adalah jamak dari Yamin yang bermaksud "Eid" atau "Tangan" jadi doa itu bermaksud "Eid" sekutu-sekutu anda yang dengannya anda berada di zaman "- "Jahiliyah membuat perikatan untuk mendapatkan pertolongan dan ahli waris - (maka berikanlah kepadanya) sekarang - (bahagiannya) dari harta pusaka, iaitu seperenam: - (Allah menjadi saksi atas segala sesuatu), ertinya Dia mengetahui segala sesuatu termasuk urusan kamu. Dan keputusan itu dihancurkan oleh kata-katanya: "Dan orang-orang yang bersaudara, sebahagian mereka lebih tinggi daripada sebahagian yang lain."
 1. (Lelaki adalah pemerintah) ertinya berkuasa (ke atas wanita) dan diwajibkan untuk mendidik dan membimbing mereka (kerana Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain), iaitu melebihkan lelaki daripada wanita, sama ada dengan ilmu atau Akal, kuasa dan lain-lain dalam - ( dan juga kerana mereka) membelanjakan untuk mereka - (harta mereka). Maka isteri-isteri yang solehah ialah mereka yang taat kepada suaminya - (dan memelihara diri di belakangnya), iaitu menjaga kehormatan mereka dan begitu juga dari orang lain selepas suaminya - (kerana Allah memelihara mereka), sebagaimana yang diperintahkanNya. para suami. -(Dan wanita-wanita ini yang kamu khuatiri mungkin derhaka), maksudnya mereka derhaka kepada kamu, contohnya kerana adanya sifat atau gejala (maka nasihatilah mereka) dan ingatkan mereka supaya bertakwa kepada Allah (dan berpisahlah dari mereka untuk berpisah di tempat tidur). ), itu dia. Asingkan mereka ke katil lain jika mereka ingkar - (dan pukul mereka), iaitu, berikan mereka pukulan yang tidak menyakitkan, (dan pukul mereka), iaitu, pukul mereka yang tidak menyakitkan apabila mereka diam tidak sedarkan diri - (kemudian apabila mereka telah mematuhi anda) tentang apa yang anda mahu - (jadi jangan ganggu mereka), iaitu mencari cara untuk memukul mereka secara tidak adil. – (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar), maka takutilah azab-Nya jika kamu menyalahgunakannya.
 1. (Dan jika kamu khuatir akan timbul pertengkaran di antara mereka), iaitu pertengkaran antara suami isteri - (maka hantarlah) mereka dengan persetujuan kedua belah pihak - (perantara), iaitu . lelaki yang soleh - (dari keluarga lelaki) atau kerabatnya - (dan perantara keluarga wanita) yang membimbing suami dalam keputusannya untuk menceraikan atau menerima keselamatan Khulw, dan isteri dalam keputusannya melakukan perbuatan itu kepada khul. '. Kedua-duanya akan melakukan segala-galanya untuk menyedarkan pihak yang cedera dan kembali, atau, jika perlu, memisahkan suami dan isteri. Firman-Nya: – (Jika kedua-duanya ada niat) iaitu dua orang perantara – (untuk berdamai, nescaya Allah akan memberi petunjuk) iaitu suami isteri, supaya Dia memutuskan apa yang patut untuk mereka, sama ada membaiki atau Talak. – (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu – (dan Dia mengetahui) yang batin dan yang zahir.
 1. (Sembahlah Allah) jadikanlah dia sebagai tuhan - (dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu yang lain!) - (Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapamu) dengan penuh penghormatan dan kasih sayang, - (kepada kaum kerabatmu) atau kaum kerabat - (anak yatim, miskin, ( Dan kepada jiran-jiran kamu yang terdekat), iaitu kepada orang-orang yang dekat dengan kamu kerana kerabat atau kekerabatan - (dan kepada jiran-jiran kamu yang jauh), iaitu kepada orang-orang yang jauh dengan kamu secara kekerabatan atau kekerabatan - (dan kepada kawan-kawan kamu. ) sahabat musafir atau dalam profesion yang sama dan ada juga yang mengatakan isteri, jelas (ibnu sabil), iaitu mereka yang kehabisan wang dalam perjalanan (dan apa sahaja) di antara hamba (sebenarnya Allah tidak menyukai lelaki) adalah bongkak) atau bongkak. - (membual) kepada orang ramai tentang kekayaan mereka.
 1. (Orang-orang yang) Mubtada’ – (kedekut) dengan membelanjakan apa yang mereka nafkahkan – (menyuruh orang – juga) bersikap bakhil – (dan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka) berupa ilmu dan harta, dan ini adalah orang-orang Yahudi, sedangkan Khabar Mubtada adalah "ancaman yang dahsyat bagi mereka" - (dan Kami menyediakan orang-orang yang tidak beriman) dalam ini dan lain-lain - (azab yang menghinakan).
 1. (Dan orang-orang yang) menisbahkan diri mereka kepada "orang-orang" di atas - (menafkahkan harta mereka untuk kepentingan manusia), iaitu kerana mereka ingin dipuji - (dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat), S .orang munafik dan kafir Mekah (yang menjadi teman syaitan), iaitu kawannya, akan mengikut perintahnya dan melakukan apa yang dia lakukan - (maka syaitan adalah sahabat yang paling jahat).
 1. (Apakah salahnya bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka) ertinya apakah bahaya dan kerugian bagi mereka? Soal ini bererti sanggahan, selangkanlau masdariyah, ertinya tidak ada mudarat di situ, hanya keadaan yang di dalamnya mendatangkan mudarat atau malapetaka. (Dan Allah lebih mengetahui tentang mereka) maka Dia akan memberi balasan kepada mereka terhadap apa yang mereka kerjakan.
 1. (Sesungguhnya Allah tidak memudaratkan sesiapa pun (walaupun dia seorang Zarrah), iaitu sekecil-kecil semut, contohnya dengan mengurangkan kebaikannya atau keburukannya, kejahatannya, - (dan jika ada kebaikan sebanyak zarrah. ) seorang mukmin, mengikut qiraat dengan baris di hadapan sehingga Tammah - (pasti Allah akan melipatgandakannya) daripada 10 kepada lebih daripada 700 kali ganda Mengikut qiraat dengan tashdid, Dia menjadi Yuda'ifuha - (dan mendatangkan dari sisi-Nya) pahala yang amat besar - (pahala yang besar yang tidak dapat disangka-sangka oleh sesiapa pun.
 1. (Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir itu) – (jika kami datangkan saksi dari tiap-tiap umat), iaitu nabi masing-masing yang memberi kesaksian terhadap perbuatan mereka (dan kami datangkan kepadamu) wahai Muhammad – (sebagai saksi terhadap mereka. ), iaitu bangsa kamu! –
 1. (“Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang menderhaka kepada Nabi (saw) ingin menjadi seperti bumi”, tusawwa dengan suara pasif, dan ada yang membacanya dengan menuduh, meninggalkan salah satu ta dalam asal dan menambahkan dosa kepada maksudnya dari Tustawa sedangkan maksudnya ialah mereka ingin menjadi seperti tanah kerana ditimpa ketakutan yang amat sangat seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain: "Dan orang-orang kafir berkata: 'Wahai nasib, mengapa aku tidak boleh menjadi bumi?! " - (dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah satu kejadian) dari apa yang mereka kerjakan. Tetapi pada waktu yang lain mereka masih berusaha menyembunyikannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Dan mereka berkata: 'Demi Allah Tuhan kami, janganlah lakukannya Kami menghubungkan rakan kongsi!”
 1. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang), iaitu janganlah kamu sembahyang - (semasa mabuk) kerana minum arak. Asbabun Nuzul itu adalah bagi orang yang solat berjemaah dalam keadaan mabuk (supaya mereka faham apa yang mereka katakan), iaitu berakal dan berakal (dan tidak dalam keadaan junub) kerana persetubuhan atau ejakulasi. Ia mansub kerana ia menjadi satu benda dan digunakan secara tunggal dan jamak - (kecuali ketika berjalan di jalanan), jadi semasa dalam perjalanan atau dalam perjalanan - (sehingga anda mandi dahulu) barulah anda boleh menunaikan solat. Pengecualian musafir solat adalah disebabkan oleh fakta bahawa peraturan yang berbeza dikenakan kepada mereka, yang akan dibincangkan kemudian. Dan ada pula yang mengatakan tentang larangan menghampiri tempat ibadat atau masjid, kecuali melaluinya tanpa berada di dalam. – (Dan jika dia sakit), iaitu dia mempunyai penyakit yang bertambah teruk akibat terkena air – (atau dia dalam perjalanan), iaitu dalam perjalanan dalam keadaan Junub atau dalam keadaan besar. najis - (atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air), iaitu tempat yang dikhususkan untuk membuang air besar, ertinya najis - (atau kamu telah menyentuh perempuan), mengikut qiraat lamastum ia tanpa alif, dan sama ada dengan atau tanpa alif maksudnya menyentuh iaitu bermain dengan tapgan. Ini telah dinyatakan oleh Ibn 'Umar, yang juga merupakan pendapat Syafii. Ini dinyatakan oleh Ibn 'Umar dan ia juga merupakan pendapat Syafi'i yang menyifatkan ia menyentuh bahagian kulit yang lain, manakala Ibn 'Abbas dikatakan mengatakan ia bermaksud persetubuhan atau persetubuhan - (jadi tidak, anda menang'). t mendapatkan air mencari) untuk menyucikan diri untuk solat, iaitu selepas mencari dan mencari. Dan yang demikian itu tentu berlaku bagi sesiapa yang tidak sakit - (basuh selepas itu) yang bermaksud ambil selepas waktu solat - (bumi yang baik) yang bermaksud bersih, kemudian pukul dua kali dengan tapak tangan - (lalu bersihkan muka dan tangan) dan kedua siku. Berhubung dengan masaha atau sapuan, perkataan itu sendiri atau melalui penggunaan huruf adalah transitif. – (Sesungguhnya Allah mengampuni, mengampuni).
 1. (Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberi sebahagian daripada kitab), iaitu orang-orang Yahudi - (mereka membeli kesesatan) dengan petunjuk - (dan menghendaki kamu sesat) atau mengambil jalan yang sesat sehingga kamu mengalami nasib yang sama seperti ellos.
 1. (Dan Allah lebih mengetahui musuh-musuhmu daripada kamu) maka Dia memberitahukan kepadamu kedudukan mereka supaya kamu dapat berjaga-jaga (dan Allah adalah pelindungmu) atau menjadi pelindung daripada mereka (dan Allah penolongmu) terhadap tipu daya mereka.
 1. (Di antara orang-orang Yahudi) ada satu kaum (bertukar kata) iaitu apa yang diturunkan Allah di dalam Taurat berupa tanda-tanda dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. – (dari tempat asal mereka), – (dan mereka berkata) kepada Nabi (SAW) apabila Baginda memerintahkan mereka melakukan sesuatu: – (“Kami mendengar”) perkataannya – (“dan taat”) perintahnya, – ( “ dan saya mendengar" jika saya tidak mendengar tidak ada apa-apa untuk mendengar) dalam perkara yang bermaksud doa, yang bermaksud saya tidak mendengarnya. – (Dan) mereka juga berkata kepadanya: – (“Ra’ina”) apabila mereka dilarang mengucapkannya, kerana dalam bahasa mereka ia bermaksud mengutuk – (memusingkan lidah dan mencela) – (yang mencemarkan agama ) Islam. – (Sekiranya mereka berkata: “Kami mendengar dan mengambil bahagian”) bukannya “sakit hati” – (“dan kami mendengar”) sahaja – (“dan mereka mendengar kami”) jadi unzurna bukannya ra'ina, – ( yakin bahawa itu lebih baik bagi mereka) daripada yang mereka katakan sebelumnya - (dan lebih sesuai) lebih baik daripada itu.(Tetapi Allah melaknati mereka), iaitu Dia menyelamatkan mereka dari rahmat-Nya - (disebabkan kekufuran mereka, sehingga mereka menjadi kafir melainkan hanya seorang sedikit ), S. Abdullah bin Salam dan para Sahabatnya.
 1. (Wahai orang-orang yang telah menerima kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan) berupa Al-Quran. – (menegaskan apa yang ada pada kamu), iaitu Taurat – (sebelum Kami mengubah wajah mereka) menghilangkan mata, hidung dan kening mereka – (lalu kami balikkan) sehingga mereka siram dengan leher leher (atau Kami melaknat mereka) dan menjadikan mereka (sebagaimana kami melaknati mereka) Absorbah - (- orang-orang durhaka pada hari Sabtu) di antara mereka - (dan kejatuhan Allah), iaitu ketetapan-Nya - (pasti berlaku). Apabila ayat ini diturunkan, Abdullah bin Salam memeluk Islam. Ada yang mengatakan ia ancaman bersyarat kerana selepas ada antara mereka memeluk Islam, hukuman itu ditarik balik. Dan ada yang mengatakan bahawa kedua-dua perubahan wajah dan perubahan menjadi monyet akan berlaku sebelum Kiamat.
 1. (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dengan sahabat), ertinya Dia tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya - (dan Dia akan mengampuni orang lain pula) di antara dosa - (bagi sesiapa yang Dia kehendaki) Dia akan mengampuninya. bahawa dia boleh masuk syurga tanpa hukuman. Sebaliknya, dia akan terlebih dahulu menghukum orang beriman yang dia kehendaki kerana dosa mereka, dan barulah dia akan memasukkan mereka ke dalam Syurga. – (Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah melakukan dosa besar).
 1. (Kamu tidak melihat orang-orang yang menyucikan diri), iaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi maksudnya ialah kebaikan itu tidak terdiri daripada menyucikan diri (tetapi Allah menyucikan), iaitu menyucikan (siapa yang dikehendaki-Nya) dengan iman (selagi mereka tidak dimudaratkan) atau mengurangkan amalan mereka (walaupun sedikit).) .) , seperti kulit kurma.
 1. (lihatlah) rasa hairan - (bagaimana mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah) dengan ini - (dan sudah cukup bagi mereka menjadi dosa yang nyata)! Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Ka'ab Ibnul Asyraf dan ulama-ulama Yahudi yang lain ketika mereka datang ke Mekah dan melihat orang-orang musyrik terbunuh dalam Perang Badar, maka mereka membakar orang-orang musyrik untuk membalas kekalahan ini dan memeranginya. Nabi. .
 1. (Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menerima sebahagian daripada kitab, mereka beriman kepada Jibt dan Tagut) nama dua berhala Quraisy - (dan memberitahu orang-orang kafir), iaitu Abu Sufyan dan para sahabatnya apabila mereka bertanya kepada orang Yahudi: siapakah benar di jalan mereka, sama ada penguasa Kaabah, pelayan makanan dan minuman kepada peziarah dan penolong orang yang menderita, atau Muhammad, d dan meninggalkan Tanah Suci? (que son) es decir, ustedes, orang Quraisy, (lebih soleh daripada los creyentes), es decir, ¡mais rectos en su camino que en el de ellos!
 1. (Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan yang dilaknat) daripada – l (Allah, maka kamu tidak akan mendapat penolong) yang akan melindungi kamu daripada azab-Nya.
 1. (Atau mereka mempunyai sebahagian daripada kerajaan), iaitu mereka tidak mempunyai bahagian daripadanya, dan sekiranya mereka melakukannya, mereka tidak akan memberi rakyat sepeser pun, seolah-olah ia tidak ada nilainya, sebesar paruh burung biji benih. , dan sikap mereka adalah disebabkan oleh ketamakan atau ketamakan mereka yang melampau.
 1. (O) jika - (mereka dengki kepada manusia), iaitu Nabi (SAW). – Berabad-abad (dengan limpah kurnia Allah kepada mereka) dalam bentuk nubuatan dan banyak isteri? Maksudnya, mereka mahu nikmat ini hilang daripadanya, sambil berkata: "Seandainya aku seorang nabi, aku tidak akan mengambil banyak isteri!" – (Sesungguhnya Kami telah memberikan keluarga Ibrahim) kepada nenek moyang mereka, seperti Musa, Daud dan Sulaiman – (Kitab dan hikmah) dan kenabian – (dan Kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar). Daud mempunyai 99 isteri manakala Salomo mempunyai 1,000 isteri, campuran orang merdeka dan hamba.
 1. (Maka sebahagian mereka beriman kepadanya) iaitu Nabi Muhammad. - (dan sebahagian mereka berpaling daripadanya) untuk kufur (dan biarkan Jahannam menjadi api yang menyala-nyala) untuk membakar orang-orang kafir.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Kami, Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam) akan dibakar dengan api: – (semuanya akan direbus) atau hangus – (kulit mereka, Kami gantikan dengan kulit yang lain), itu ialah, kembalikan mereka kepada keadaan mereka sebelum mereka direbus atau hangus - (supaya mereka merasai azab) dan menderita kesakitan. – (Sesungguhnya Allah Maha Perkasa) sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak dikuasai-Nya – ara (sekali lagi, maha mengetahui) pada semua ciptaan-Nya.
 1. (Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Kami akan masukkan ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka memperoleh wanita-wanita yang suci) dari haidh dan dari segala kotoran - (dan Kami masukkan mereka ke dalam Syurga. tempat bayang-bayang yang kekal), bermakna tidak terganggu oleh cahaya matahari, yang tidak lain hanyalah bayang-bayang syurga.
 1. (Sesungguhnya Allah menyuruh mereka menanamkan amanah), iaitu kewajipan yang diamanahkan oleh seseorang - (penerima yang berhak). Ayat ini diturunkan ketika Ali (a) ingin mengambil kunci Kaabah secara paksa dari tangan Usman bin Talhah Al-Hajabi, penjaga mereka, ketika Nabi (saw) tiba di Mekah pada tahun pembebasan. . Usman tidak mahu memberikannya, maka dia berkata: "Seandainya aku mengetahui bahawa dia adalah Rasulullah, nescaya aku tidak akan menghalangnya." Kemudian Rasulullah (saww) menyuruhnya mengembalikan kunci itu dan dia berkata: "Terimalah ini untuk selama-lamanya yang tidak terputus!" Usman terkedu dengan perkara ini lantas dia membacakan ayat tersebut agar Usman masuk Islam. Semasa dia terbaring hampir mati, dia memberikan kunci kepada saudaranya Shibah dan dia tinggal bersama anaknya. Walaupun ayat ini datang atas sebab tertentu, ia boleh digunakan secara umum kerana persamaan antara mereka: – (dan apabila kamu menghukum di antara manusia), maka Allah menyuruh kamu (menghakimi dengan adil. Sesungguhnya Allah itu amat baik). Dalam ni'imma, mim ditambah kepada ma, iaitu nakirah mausufah, ertinya ni'ma syai-an atau sesuatu yang sangat baik - (nasihat yang diberikannya kepada kamu), iaitu menyampaikan perintah dan berhukum dengan adil - (Sesungguhnya Allah itu Semua - Mendengar) semua perkataan - (Maha Melihat) semua tindakan.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri), iaitu pemerintah-pemerintah - (di antara kamu) apabila mereka menyuruh kamu mentaati Allah dan Rasul-Nya. – (Dan jika kamu berselisih pendapat) atau berbantah – (tentang sesuatu, rujuklah kepada Allah), iaitu kepada Kitab-Nya – (dan kepada Rasul), iaitu semasa dia hidup, dan apabila dia telah mati, maka kepada Sunnah kamu. , i. H. mempersoalkan kedua-duanya – (iaitu sama ada kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Ini lebih baik bagi kamu daripada berbantah-bantahan dan bergantung kepada pendapat manusia – (dan merupakan rujukan yang terbaik). Ayat berikut telah diturunkan apabila berlaku perbalahan antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Orang munafik itu meminta Ka'ab bin Asyraf untuk menjadi hakim di antara mereka. Sementara orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi, "Maka dua orang yang bersengketa itu pergi kepada Nabi, yang memberinya kemenangan kepada orang Yahudi itu. Orang-orang munafik itu tidak mau menerima. maka mereka pergi kepada 'Umar dan orang Yahudi itu memberitahu mereka perkara yang 'Umar berkata kepada orang munafik 'Benarkah?' lelaki itu dibunuh oleh 'Umar.
 1. (Kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku telah beriman kepada apa yang diutuskan kepada kamu dan kepada apa yang diutuskan sebelum kamu, tetapi mereka mahu bertawakal kepada Tagut) (mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya) dan tidak akan memuliakannya dan tidak menjadikan mereka. pemimpin mereka. (Dan syaitan berniat untuk mengalihkan perhatian mereka sebanyak mungkin), iaitu dari kebenaran.
 1. (Dan apabila mereka diberitahu mari kita kembali kepada apa yang diturunkan Allah) dalam Al-Quran berupa hukum – (dan kepada Rasul) supaya dia dapat mengadili kamu – (lalu kamu lihat orang-orang munafik berpaling dari mereka) kepada orang lain. – (sesuka hati mereka).
 1. (Maka apakah yang akan terjadi) dan apakah yang akan mereka perbuat (sekiranya mereka ditimpa musibah) atau azab - (disebabkan perbuatan tangan mereka) berupa perbuatan dosa dan kekafiran tentulah mereka dapat berpaling. dan melarikan diri dia? ? Sudah tentu tidak! – (Kemudian mereka datang kepadamu), d'atafkan kepada yasudduna – (sedang kami bersumpah dengan nama Allah: “Kami tidak mahu) mengambil jalan lain – (kecuali perjanjian) atau perdamaian – (dan keharmonian) antara dua orang yang bermusuhan. pihak untuk itu untuk menghampiri undang-undang dan tidak mengaburkan apa yang betul.
 1. (Mereka itulah yang Allah ketahui dari lubuk hati mereka) berupa kemunafikan dan kebohongan mereka, dengan alasan – (maka jauhilah mereka), memberi keampunan – (dan menasihati mereka) supaya bertakwa – ( dan beritahu mereka de) keadaan - (bahkan kata-kata yang dalam), bermakna ia mempunyai implikasi dan menyentuh jiwa, termasuk penyangkalan dan pembetulan, supaya mereka kembali dari kekufuran.
 1. (Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk mentaatinya) Apa sahaja yang diperintahkan dan diputuskannya – (dengan izin Allah) dengan perintah-Nya, ia tidak boleh dicabar atau diketepikan. – (Dan jika, setelah mencederakan diri mereka sendiri) mereka sampai ke Tagut dengan bertaubat – (- mereka datang kepadamu) – (dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul memohon ampun untuk mereka), berikut adalah pengubahsuaian Arah ucapan kepada tambahkanlah darjat mereka - (maka mereka dapati Allah lebih menerima taubat mereka - (lagi lebih mengasihani) mereka.
 1. (Maka demi Tuhanmu) tambahkanlah - (mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perselisihan) atau berbantah-bantah - (sesama mereka, supaya mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka) atau ragu-ragu - (yang kamu putuskan dan mereka diterima) atau diserahkan kepada keputusannya - (sepenuhnya) tanpa teragak-agak atau menyoal.
 1. (Dan sekiranya kami telah mewajibkannya) sebagai tafsiran - ("Bunuhlah dirimu" atau "Tinggalkan kampungmu") sebagaimana yang kami lakukan terhadap Bani Israil - (mereka tidak akan) melakukan apa yang perlu - (kecuali beberapa ): membaca marfw' sebagai badal dan mangub sebagai mustasna - (antara satu sama lain. Dan sekiranya mereka telah melakukan seperti yang dinasihatkan), iaitu mereka mentaati rasul - (itu lebih baik dan lebih kuat bagi mereka) lebih teguh iman mereka .
 1. (Dan sekiranya mereka ada), iaitu sekiranya mereka teguh pendirian - (tentulah Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami), iaitu Syurga.
 1. (Dan sesungguhnya kami akan memimpin kamu ke jalan yang lurus.) Beberapa sahabat berkata kepada Nabi, “Bagaimana kami dapat melihat kamu di dalam syurga sedangkan kamu berada di tingkatan yang tinggi dan kami berada di tingkatan yang rendah?” Lalu turunlah ayat tersebut:
 1. (Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul) dalam apa yang mereka perintahkan - (maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah iaitu para Nabi dan para Siddiqin), iaitu sahabat-sahabat utama para Nabi dan Rasul, yang mereka teguhkan dan teguhkan mereka beriman kepadanya. mereka - (orang-orang yang mati syahid) yang mati - syahid di jalan Allah - (dan orang-orang yang soleh), iaitu selain daripada yang telah disebutkan. – (Dan mereka adalah sebaik-baik sahabat), iaitu sahabat di dalam syurga, kerana mereka dapat melihat wajah mereka, menziarahi mereka dan menghadiri mesyuarat mereka, walaupun tempat mereka lebih tinggi dan lebih baik dalam hubungan dengan golongan yang lain.

(Dan mereka adalah sahabat karib) ertinya sahabat di dalam syurga kerana mereka dapat melihat wajah mereka, menziarahi mereka dan menghadiri mesyuarat mereka, walaupun tempat mereka lebih tinggi dan mulia berbanding golongan lain.

 1. (Beginilah keadaannya) bererti bahawa mereka bersama orang-orang yang disebutkan dan Mubtada, sedangkan itu adalah Khabar – (Anugerah daripada Allah) yang dikurniakan-Nya kepada mereka, maka itu bukanlah hasil ketaatan mereka sendiri. – (Dan Allah Maha Mengetahui) tentang balasan di akhirat, maka berimanlah kamu kepada-Nya, kerana tidak ada yang lebih berkuasa untuk menyebarkan berita daripada Dia!
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah) terhadap musuh-musuh kamu, iaitu bersiap-siaplah dan berjaga-jagalah terhadap mereka - (dan berbarislah dalam kumpulan) atau bersendirian, pasukan demi pasukan - (atau berbaris bersama-sama) dalam pasukan yang besar!
 1. (Dan sesungguhnya ada di antara kamu yang malas) atau lambat dalam menghadapi peperangan, seperti Abdullah bin Ubai yang munafik dan para sahabatnya. Dia dianggap sebagai salah seorang munafik kerana sikap dan tindakannya. Lam dalam kata kerja itu bermaksud sumpah - (apabila kamu ditimpa musibah) seperti terbunuh atau dikalahkan - (dia kemudian berkata: 'Sesungguhnya Allah telah melimpahkan nikmat kepadaku bahawa aku tidak akan bersama mereka) yang akan menjadikan aku juga azab.
 1. (Dan sesungguhnya apabila) lam itu menunjukkan sumpah - (kamu telah mendapat nikmat daripada Allah) seperti kemenangan atau rampasan - (maka dia akan berkata) dengan penyesalan - (seolah-olah) dia lumpuh sedang isim itu jatuh lalu mempercayainya. dibaca ka-annahu, ertinya seolah-olah - (tidak pernah), dengan ya atau ta - (dengan kasih sayang antara kamu), ertinya ilmu dan persahabatan. Dan ini kembali kepada kenyataannya yang terdahulu, "Allah telah melimpahkan nikmat kepadaku," yang diputuskannya di antara pernyataan itu dan kenyataannya sekarang, iaitu: - (O) sebagai peringatan - (Seandainya aku bersama mereka, nescaya aku akan beroleh kebesaran yang besar. semoga berjaya), yang bermaksud banyak rampasan. kata-kata beliau:
 1. (Kemudian berperanglah di jalan Allah) untuk meninggikan agama-Nya - (orang-orang yang membeli), iaitu berniaga - (kehidupan dunia melawan akhirat! Yang berperang di jalan Allah dan mati) syahid - (atau keuntungan). kemenangan) tentang musuhnya - (Kemudian kami akan berikan kepadanya pahala yang besar).
 1. (Mengapa kamu tidak mahu berperang) soalan yang bermaksud celaan, ertinya tidak ada halangan untuk kamu berperang - (kerana Allah dan) untuk menyampaikan (orang-orang lemah, lelaki, wanita dan kanak-kanak), iaitu orang-orang kafir akan berhijrah dan dianiaya oleh mereka. Ibnu Abbas r.a. Dia berkata: "Saya dan ibu saya tergolong dalam golongan ini." - (yang berkata) atau berdoa: "Wahai - (Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini) Mekah - (yang penduduknya zalim) kerana kekufuran - (dan berilah kami pelindung di sisiMu) untuk menyelesaikan urusan kami - (dan berikanlah kami seorang peguam di pihakmu) untuk membela kami terhadap mereka Allah mengabulkan permintaan mereka maka Dia memudahkan sebahagian dari mereka berlepas sementara yang lain tinggal di Mekah sehingga kota itu dibebaskan maka Nabi melantik Itab bin Usaid sebagai pemerintah di Mekah baginda mempertahankannya. dianiaya daripada pengejar mereka.
 1. (Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sedang orang-orang kafir berperang di jalan syaitan.) – (Maka perangilah inak syaitan), iaitu penganut agama kamu, nescaya kamu akan mendapat kemenangan, kerana kekuatanmu pada Allah. – (Sesungguhnya tipu daya syaitan) terhadap orang-orang yang beriman (lemah) tidak akan dapat mengalahkan tipu daya Allah terhadap orang-orang kafir.
 1. (Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang dikatakan kepadanya: "Tangkap tanganmu) dari peperangan melawan orang-orang kafir, yang mereka minta ketika mereka berada di Mekah, karena penganiayaan orang-orang kafir terhadap mereka? Dan itulah sekumpulan sahabat – (dan mereka solat dan bersedekah)”. Dan apabila telah diwajibkan atas mereka berperang, tiba-tiba ada di antara mereka yang takut kepada manusia, iaitu orang-orang kafir, kerana perbuatan mereka dan keberanian mereka dalam peperangan (sebesar-besar mereka takut) azab (dari Allah, bahkan lebih) daripada mereka. . Ashadda dibaca Mansub kerana ia juga merupakan jawapan kepada apa yang ditunjukkan Iza dan apa yang berikut, yang bermaksud "tiba-tiba mereka dirampas". - (Mereka berkata:) kerana takut mati: - (Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau jadikan kami perang yang diwajibkan? Mengapa Engkau tidak menangguhkannya sedikit masa lagi?" Katakanlah: - "Kegembiraan dunia ini " maksudnya apakah menyenangkan dan menyenangkan di dunia ini - (mereka berumur pendek) dan ia akan berlalu - (sedangkan akhirat) bermaksud syurga - (lebih baik bagi orang yang bertaqwa), iaitu orang-orang yang menjaga dirinya daripada azab Allah dengan menjauhi-Nya. larangan - (Dan kamu tidak akan dizalimi) dibaca dengan "ta" dan "ya", yang bermaksud perbuatan kamu tidak akan surut - (walaupun sedikit) bermakna walaupun sekecil sekam, berat bagi kamu. pada atau berusaha!
 1. (Di mana sahaja kamu berada, nescaya kematian akan menimpa kamu walaupun kamu berada dalam benteng yang kukuh dan tinggi.) Maka janganlah kamu takut untuk berperang kerana takutkan kematian. (Dan apabila mereka ditimpa musibah), iaitu orang-orang Yahudi - (untuk kebaikan), contohnya kesuburan dan kelimpahan - (mereka berkata: "Ini dari Allah." Dan apabila mereka ditimpa keburukan) cth. Kemarau dan malapetaka seperti yang mereka alami pada kedatangan Nabi di Madinah - (mereka berkata: "Ini daripada kamu") 0 Muhammad bermaksud bahawa ini adalah disebabkan oleh musibah kamu! (Katakanlah) kepada mereka: - (Segala sesuatu), sama ada baik atau buruk - (datang dari Allah) kepunyaan-Nya - (Maka mengapa mereka menyalahtafsirkan ucapan) yang diceritakan kepada Nabi kamu? "Mengapa" adalah satu sebab untuk hairan memandangkan kejahilannya yang melampau. Dan ungkapan "sedikit difahami" adalah lebih ketat daripada "Saya tidak faham apa-apa".
 1. (Semua yang patut kamu terima) Wahai manusia - (dalam bentuk kebaikan, adalah dari Allah), ertinya Dia memberikannya kepada kamu kerana kemurahan dan rahmat-Nya - (dan apa-apa yang menimpa kamu dalam bentuk kejahatan) atau musibah - (yang adalah dari diri kamu sendiri), yang bermaksud bahawa kamu melakukan perkara-perkara yang dijemput untuk kamu lakukan. (Dan kami mengutusmu) Wahai Muhammad – (kepada manusia sebagai Rasul) untuk dikuatkan – (Dan Cukuplah Allah menjadi saksi) untuk kerasulanmu.
 1. (Sesiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya ia mentaati Allah, dan sesiapa yang berpaling) maksudnya jika ia menderhakainya maka itu bukan urusannya (maka kami tidak mengutusnya sebagai pelindung) atau pelindung amalannya. , tetapi hanya sebagai peringatan, sedang urusan mereka bergantung kepada Kami dan Kami memberi mereka upah dan pahala. Itu sebelum perintah tempur.
 1. (Dan mereka berkata) terhadap orang-orang munafik apabila mereka datang kepada kamu: "Kewajipan kami hanyalah kepada kamu". – (Tetapi apabila mereka meninggalkan sisimu, sebahagian mereka menyembunyikan) apa yang mereka katakan kepadamu tentang ketaatan atau apa yang tidak mereka katakan kepadamu di hadapanmu, atau mereka menyembunyikan kemaksiatan mereka – (Allah menulis), iaitu Dia mengutus mereka. Malaikat untuk menulis - (yang mereka sembunyikan), iaitu dalam buku catatan mereka supaya kelak mereka mendapat pembalasan. – (Maka jauhilah mereka) dengan memaafkan mereka – (dan bertawakkal kepada Allah), iaitu bertawakkal kepada-Nya, kerana sesungguhnya Dia akan melindungi kamu – (dan cukuplah Allah sebagai pelindung) atau tempat amanah.
 1. (Mereka tidak memikirkannya) untuk merenung (Al-Quran) dan makna indah yang terkandung di dalamnya. l (Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya) baik dari segi makna mahupun strukturnya.
 1. (Dan apabila sampai kepada mereka berita) tentang hasil ekspedisi tentera Nabi. - (keselamatan), bermakna kemenangan - (atau ketakutan), bermakna kekalahan - (lalu mereka menyampaikannya). Ayat ini diturunkan tentang segolongan orang munafik atau segolongan orang mukmin yang lemah imannya dan dengan perbuatannya ruh orang mukmin menjadi lemah dan Nabi kecewa. - (Sekiranya mereka telah mengutus), iaitu perutusan - (kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka), iaitu kepada pembesar-pembesar para Sahabat, sekiranya mereka berdiam diri mengenainya sehingga menunggu keputusan mereka - (akan pasti telah diketahui) sama ada ia dapat ditularkan atau tidak - (oleh orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran), iaitu orang-orang yang mengikuti perkembangannya dan diwajibkan untuk mengetahuinya (kalau tidak kerana rahmat Allah kepada kamu), iaitu agama Islam - (dan rahmat-Nya) ke atas kamu bersama Al-Quran - (pasti kamu semua mengikut syaitan) untuk melakukan perbuatan keji yang diperintahkannya - (kecuali sebahagian daripada kamu) yang tidak melakukannya.
 1. (Maka berjuanglah bersamamu) Wahai Muhammad – (di jalan Allah kamu tidak dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri) maka janganlah kamu khawatir akan keengganannya untuk berperang. Iaitu, berjuanglah walaupun kamu bersendirian, kerana kamu dijamin kemenangan – (dan kerahkan orang-orang yang beriman) mendorong mereka untuk berperang dan menyalakan semangat mereka – (semoga Allah menghentikan keganasan), iaitu serangan – (orang-orang kafir. Dan Allah). lebih berat) daripada mereka - (dan lebih berat azab-Nya). Kemudian Nabi berkata: “Demi Tuhan yang berada di tangan-Nya aku, aku akan pergi walaupun aku seorang diri!” Kemudian baginda pergi ke Badar Sugra bersama 70 orang penunggang kuda supaya Allah menangkis serangan orang-orang kafir, menimbulkan ketakutan dalam hati mereka dan menghalang Abu Sufyan daripada pergi seperti yang disebutkan dalam Surah Ali Imran.
 1. (Sesiapa) untuk orang yang dekat (iaitu syafaat yang baik) mengikut syara' mendapat (pasti sebahagian daripada) pahala - (oleh itu) iaitu atas akaunnya. - (Dan sesiapa yang memberi syafaat yang buruk), iaitu tidak seperti syara' - (maka dia akan menanggung beban) dosanya - (yang sama) kerana perbuatannya itu. – (Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) supaya setiap orang mendapat balasan yang setimpal dari-Nya.
 1. (Apabila kamu diberi salam dengan penghormatan) seperti ketika mereka mengucapkan Assalamu'alaikum - (maka balaslah) kamu kepada orang yang memberi salam kepada kamu - (dengan salam yang lebih baik daripada itu) dengan mengucapkan "Alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh".- ucapkanlah ( atau membalas - dengan sesuatu yang serupa) apa yang dikatakannya. Ini bermakna bahawa salah satu daripadanya menjadi wajib manakala yang pertama adalah lebih baik. (Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu), maksudnya Dia memperhitungkan segala sesuatu dan akan memberi balasan kepadamu atasnya termasuk salam. Menurut Sunnah, tidak wajib berselawat kepada orang kafir, ahli bid’ah dan fasiq. Begitu juga dengan umat Islam itu sendiri, seperti yang memerlukan, yang berada di dalam bilik air dan yang sedang makan. Keputusannya adalah makruh, kecuali yang terakhir. Dan orang yang tidak beriman itu menjawab Wa'alaikum, yang bermaksud "kepada kamu juga."
 1. (Allah, tiada Tuhan selain Dia) dan Allah - (menghimpunkan mereka) dari kubur mereka - (sehingga) iaitu - (Hari Kiamat yang tiada keraguan) atau keraguan - (tentangnya. Dan siapa lagi) , ertinya tidak ada seorang pun - (yang ucapannya lebih benar daripada Allah). Apabila orang-orang kembali dari perang Uhud, mereka tidak bersetuju dengan orang-orang munafik. Satu kumpulan berkata, "Bunuh mereka!" Manakala kumpulan lain berkata, "Tidak!" Kemudian turun ayat berikut:
 1. (Mengapa kamu berdua. Rindu terhadap orang-orang munafik padahal Allah menjadikan mereka kafir) - (kerana usaha mereka) berupa kemaksiatan dan kekufuran. – (Adakah kamu hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah), iaitu adakah kamu mengira mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk? Masalah di kedua-dua tempat adalah sanggahan. – (Barangsiapa yang telah disesatkan Allah, kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan) untuk memberi petunjuk kepadamu.
 1. (Mereka menghendaki) atau ingin - (bahawa mereka tidak beriman, sebagaimana mereka tidak beriman sehingga mereka sama) dengan mereka dalam kekafiran - (supaya mereka tidak mengambil pembela sesama sendiri), yang akan membela mereka walaupun mereka mengaku beriman - (sehingga mereka berhijrahlah di jalan Allah), iaitu sebenarnya berhijrah, yang membuktikan keimanan kamu. - (Sekiranya mereka pergi) dan kekal dalam keadaan mereka - (maka tangkaplah mereka), iaitu tawananlah mereka (dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan janganlah kamu mengambil seorang pun daripada mereka sebagai pelindung) yang akan melindungi mereka - (tetapi sebagai penolong), kepada siapakah kamu akan berpaling melawan musuh-musuhmu?
 1. (Kecuali mereka yang bersentuhan) iaitu mencari perlindungan – (dengan kaum yang mereka ada perjanjian damai) termasuk sekutu mereka, seperti yang berlaku antara Nabi (SAW) dan Hilal bin Uwaimir Al-Aslami – (o) orang-orang yang - (datang kepadamu) sedang - (hati mereka gelisah) untuk berperang - (dengan kamu) dengan kaumnya - (atau dengan kaum mereka) dengan kamu, iaitu bukan untuk berperang dengan kamu atau kaum mereka, maka jangan 't menangkap mereka atau membunuh mereka. Ini dan yang seterusnya dibatalkan oleh Ayat Perang. (Jika Allah menghendaki) supaya mereka memerintah kamu (Dia akan membiarkan mereka memerintah kamu), iaitu dengan menguatkan hati mereka - (supaya mereka memerangi kamu). Tetapi Allah tidak menghendaki, lalu Dia menimpakan ketakutan dan ketakutan ke dalam hati mereka. – (Tetapi jika mereka memaafkan kamu dan tidak memerangi kamu tetapi berdamai dengan kamu), iaitu jika mereka menyerah diri – (maka Allah tidak akan memberi jalan kepada kamu) untuk menangkap mereka dan membunuh mereka.
 1. (Kamu akan dapati orang lain berpura-pura melindungi diri mereka daripada kamu), berpura-pura berdamai dengan kamu - (dan dilindungi daripada kaum kamu), menyatakan kekufuran apabila mereka kembali kepada umat kamu. Ini adalah Bani Asad dan Gatan (selagi mereka diajak kepada fitnah), yang bermaksud kembali kepada syirik - kerana (mereka juga kembali) atau lebih mendalaminya. - (Oleh itu, jika mereka tidak berhenti) bermakna mereka masih mahu berperang dengan kamu - , (dan) jangan - (cadangkan keamanan kepada kamu, dan) jangan (menjaga tangan kamu daripada) berperang dengan kamu - . (Maka tangkaplah mereka) - (dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu temui mereka) atau temui mereka - (dan mereka itulah yang telah Kami berikan kuasa yang nyata), iaitu kuasa dan bukti yang jelas untuk membunuh tawanan kerana pengkhianatan mereka dan untuk ambil.
 1. (Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain), ertinya tidak layak baginya untuk melakukannya (kecuali secara tersalah), ertinya dia tidak berniat untuk membunuhnya. (Dan yang secara tidak sengaja membunuh seorang mukmin) cth. dengan niat untuk melontar sesuatu yang lain seperti rusa atau pokok tetapi memukul seseorang dengan alat yang biasanya tidak menyebabkan kematian menyebabkan mereka mati - (kemudian dibebaskan) dibebaskan - (seorang hamba yang beriman bersama dengan pampasan/hukuman yang diberikan kepadanya. kepadanya) diberikan – (kepada keluarganya), iaitu kepada ahli waris si mati – (kecuali mereka bersedekah) bermakna memaafkannya. Di samping itu, Sunnah menjelaskan bahawa bilangan unta adalah 100 ekor, 20 daripadanya adalah dewasa manakala yang lain adalah kanak-kanak yang berbeza umur. Beban pembayaran terletak pada 'Asabah, manakala keluarga yang lain menyebarkan pembayaran selama tiga tahun, dengan orang kaya membayar setengah dinar dan orang miskin seperempat dinar setahun. Jika mereka tidak mampu, maka dari harta itu, dan jika sukar, maka dari orang yang bersalah - (jika dia) iaitu orang yang mati - (dari orang yang bermusuh) musuh perang - (kepada kamu, walaupun dia seorang mukmin, kemudian memerdekakan hamba sahaya yang beriman), maka diwajibkan kifadah bagi si pembunuh, tetapi bukan makanan yang diberikan kepada keluarganya kerana peperangan. - (Dan jika dia) merujuk kepada orang mati - (dari kaum yang kamu ada pakatan) sebagai penduduk Zimmah - (maka suruhlah dia membayar wang darah yang terhutang kepada keluarganya) iaitu satu pertiga daripada wang darah seorang mukmin jika dia Yahudi atau Nasrani, dan satu perlima belas jika dia Islam (dan memerdekakan hamba yang beriman) oleh pembunuh. – (yang tidak dapat membayar) misalnya kerana tidak mempunyai hamba atau wang – (maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut) sebagai kafarat, yang wajib. Adapun menggantikannya dengan makanan, seperti halnya Zihar, Allah tidak menyebutkannya. Tetapi menurut Syafi'i, ini benar dalam salah satu daripada dua pendapatnya yang paling kuat - (tentang menerima taubat Allah) bahawa masdar adalah dengan kata kerja yang sepatutnya mansub. – (Dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya – (Dan Maha Mengetahui) dalam urusan-Nya terhadap mereka.
 1. (Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja), iaitu dengan sengaja cuba membunuhnya dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh, dengan mengetahui bahawa orang yang akan dibunuhnya itu adalah seorang yang beriman - (maka balasannya ialah api Neraka, kekal baginya dan Allah akan marah kepadanya dan melaknatnya), ertinya dia akan mencabut rahmatnya - (dan menyediakan baginya azab yang besar), ertinya Neraka. Ini ditafsirkan sebagai menganggapnya sah, atau sebagai mengatakan bahawa jika dia dihukum mengikut apa yang sepatutnya, ini adalah ganjaran yang adil. Tetapi dengan syarat hukuman itu boleh diubah berdasarkan firman-Nya: "Dan ampunilah dosa - syirik - sesiapa yang dikehendaki-Nya." Ibn Abbas berkata bahawa ayat ini menggantikan ayat lain yang menyebut tentang pengampunan manakala ayat dalam surat al-Baqarah menyatakan bahawa sesiapa yang membunuh dengan sengaja hendaklah dibunuh dan jika dimaafkan hendaklah membayar wang darah dan nilainya juga diberikan. Di samping itu, Sunnah juga menyatakan bahawa terdapat satu jenis pembunuhan yang dipanggil "separa sengaja", iaitu jika seseorang membunuh orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh, maka Gisas tidak wajib, hanya kerana ia adalah sengaja, dalam bentuk atau sifatnya, tetapi adalah salah untuk berundur dan melakukannya. Dan itu lebih sesuai untuk pembunuhan terancang daripada menceroboh. Ayat berikut diturunkan ketika sekumpulan Sahabat melewati seorang lelaki Bani Sulaim yang sedang memimpin kambingnya. Lelaki itu memberi salam kepada kumpulan sahabat itu, tetapi mereka berkata, "Dia hanya mengucapkan salam itu untuk menyelamatkan dirinya," lalu mereka membunuh lelaki itu dan mengambil ternaknya.
 1. (Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermusafir), iaitu apabila kamu bermusafir untuk berjihad - (di jalan Allah, maka mintalah) mengikut qiraat yang tiga baris yang berlainan di dua tempat - (dan janganlah kamu mengatakan kepada siapa kamu berdua-duaan). untuk menyambut). ), ada yang menggunakan alif dan ada yang tidak, sedangkan maksudnya ialah hormat atau tunduk, membaca dua kalimah syahadat sebagai tanda ketaatan kepada Islam - (kamu tidak beriman), kami katakan itu hanya untuk melindungi kamu dan harta anda! Maka kamu membunuhnya - (dengan niat - mengadu), iaitu untuk mencari (harta benda kehidupan dunia), iaitu untuk merampas, (sedangkan di sisi Allah harta itu banyak) supaya kamu tidak mempunyai. untuk membunuhnya untuk mendapatkan mereka. – (Begitu juga dengan kamu di masa lalu), darah dan harta kamu terpelihara dengan lafaz syahadat kamu – (maka Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kamu) sehingga diketahui iman dan keteguhan kamu – (begitu juga dengan penyelidikan kamu) Pertama, jangan sampai kamu membunuh seorang mukmin dan memperlakukan orang yang baru memeluk Islam sebagaimana kamu diperlakukan. – (Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan) supaya kamu mendapat pahala di sisi-Nya.
 1. Orang mukmin yang menetap (iaitu tidak berjihad) tidak sama (tiada alasan) seperti umur, buta dan lain-lain, marfu' kerana sifat dan mangub kerana mustasna (iaitu mereka yang berjuang kerana Allah dengan harta dan jiwa mereka) . Allah melebihkan orang-orang yang berperang dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, untuk alasan (tingkatan) atau kemaslahatan, kerana walaupun mereka mempunyai niat yang sama, tetapi ada tambahan bagi orang-orang yang berperang, iaitu hukuman mati. – (Dan masing-masing) dari dua golongan – (Allah menjanjikan pahala yang baik). Dengan kata lain: syurga. – (Dan Allah memberi kelebihan kepada orang yang berjihad atas orang yang duduk) tanpa uzur (dalam bentuk pahala yang besar) dan sebagai balasannya:
 1. (-iaitu berbeza tingkatan-Nya), ada yang lebih mulia daripada yang lain - (dan keampunan dan rahmat) mansub kerana dua pengikut yang disegani oleh pelindung-Nya - (dan Allah Maha Pengampun) - (penyayang lagi) kepada yang taat kepada-Nya.
 1. (Mereka yang malaikat mati dalam keadaan hina) bermaksud mereka yang tinggal bersama orang-orang kafir di Mekah dan tidak mahu berhijrah - (bertanya kepada malaikat) dan menegur mereka: - (Apa masalah kamu?) Apa sebenarnya. adakah pendirian anda tentang ini, agama anda? – (Mereka berkata) dengan alasan: – (“Kami adalah kaum yang tertindas), iaitu lemah sehingga tidak dapat mempertahankan agama – (di bumi), iaitu di bumi Mekah”. – (Mereka berkata) pula dengan bersungut-sungut: – “Bukankah negeri Allah itu cukup jauh untuk berhijrah ke sana?” iaitu dari negeri orang-orang kafir ke negeri yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain? Allah Taala berfirman: "Kepunyaan-Nya api Jahannam, dan itulah seburuk-buruk pembalasan."
 1. (Kecuali orang-orang yang dizalimi, lelaki, wanita dan kanak-kanak) iaitu mereka - (yang tidak dapat mengikat diri), iaitu tidak mempunyai tenaga dan wang untuk berhijrah - (dan tidak mengetahui jalan) ke tempat hijrah.
 1. (Semoga Allah mengampuni mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun).
 1. (Dan sesiapa yang mengembara di jalan Allah, nescaya ia akan mendapati banyak tempat hijrah dan melimpah ruah di muka bumi) makanan - (Dan sesiapa yang keluar dari rumah dengan niat mengembara kepada Allah dan Rasul-Nya dan bersedih hati dengan kematian) dengan cara yang sama seperti berlaku kepada Junda' bin Damrah AlLaisi - (maka telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
 1. (Dan jika kamu bermusafir) atau bermusafir (di Bumi, maka tidak akan berlaku sesuatu yang buruk kepada kamu) (sambil mempermudahkan frasa), yang menjadikan empat rakaat menjadi dua - (jika kamu takut diserang) atau menerima kerosakan daripada - (orang-orang kafir), menunjukkan suatu kejadian yang berlaku pada masa itu, maka mafhumnya tidak berlaku. Menurut Sunnah, perjalanan yang jauh bermakna empat tiang atau dua marhalah. Dan dari firman-Nya, "Maka tidak ada solat untuk kamu," ia mengikuti solat yang goyah itu adalah kesopanan, bukan kewajipan. Ini adalah visi Imam Syafi'i. (Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu) bermakna permusuhan mereka terhadap kamu adalah jelas lagi nyata.
 1. (Dan jika kamu, wahai Muhammad, hadir - (di tengah-tengah mereka) sedang kamu takut kepada musuh - (dan ingin berdoa bersama mereka): Ini sepadan dengan penggunaan al-Quran dalam cara bercakap, supaya dengan demig - "mafhum tidak berlaku - (maka biarkan satu kumpulan dari mereka tinggal - solat bersama kamu) manakala kumpulan yang lain berundur - (dan biarkan mereka memimpin)", iaitu kumpulan yang solat bersama kamu dahulu - (senjata mereka) bersama mereka .- (Dan apabila mereka sujud), iaitu mereka telah mengerjakan solat rakaat - (lalu tinggalkan mereka), iaitu golongan yang pertama - (berjalan di belakang kamu) untuk melindungi musuh sehingga selesai solat - (dan biarkan yang kedua. kumpulan yang belum solat datang dan solatlah bersama mereka dan perhatikan dan bawalah senjata kamu) bersama mereka sehingga mereka selesai solat.Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah (SAW) di lembah Nakhl yang dilakukan oleh Shaikhan - (The orang-orang kafir mahu kamu lalai) sedang kamu solat - (Your r senjata dan harta benda supaya mereka segera berlari kepada anda), iaitu, menyerang anda dan menangkap anda. Kerana itu, mereka diperintahkan untuk membawa senjata. — (Dan tidak ada salahnya meninggalkan senjata anda jika hujan mengganggu anda atau jika anda kesakitan) tidak membawanya. Ini menunjukkan bahawa wajib membawa senjata apabila tidak ada halangan dan merupakan salah satu daripada dua pandangan Syaafa'i. Pendapat kedua ialah ia hanya mengesyorkan pandangan yang paling betul. – (Dan berwaspada) terhadap musuh, iaitu sentiasa bersedia untuk serangannya. – (Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir).
 1. (Dan apabila kamu telah selesai solat, fikirlah Allah) dengan membaca tahlil dan tasbih (berdiri, duduk dan berbaring), secara tegas, pada bila-bila masa. - (Kemudian apabila kamu berehat) yang bermaksud kamu selamat dari bahaya - (maka ucapkanlah solat) sebagaimana yang sepatutnya. – (Sesungguhnya solat itu wajib bagi orang-orang yang beriman), iaitu ia adalah fardhu – (yang telah ditetapkan waktunya), maka janganlah kamu menunda-nunda atau menangguhkan pelaksanaannya. Ayat berikut diturunkan apabila Nabi menghantar satu detasmen tentera untuk mencapai Abu Sufyan dan orang-orangnya ketika mereka pulang dari perang Uhud. Mereka mengadu tentang luka.
 1. (Dan janganlah kamu merasa lemah) atau tidak cukup (dalam mengejar musuh), iaitu orang-orang kafir yang kamu berperang dengan mereka - (kerana kamu menderita sakit) dari luka, misalnya - (maka mereka pasti menderita sama sakitnya dengan kamu. ). anda menderita). ) ertinya nasib mereka sama seperti nasib kamu selagi mereka tidak berasa takut atau pesimisme ketika menghadapi kamu, - (dan kamu mengharapkan dari Allah) kemenangan dan pahala - (sesuatu yang mereka tidak sangka), supaya apabila anda lebih hebat dan mempunyai kelebihan berbanding mereka, maka anda mesti lebih berani dan lebih bersemangat. – (Dan Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu – (Maha Bijaksana lagi) dalam perbuatan dan pengaturanNya. Tu'mah bin Ubairiq pernah mencuri baju besi dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi. Apabila baju besi itu ditemui, Tu'mah menyalahkan orang Yahudi itu, dan orang Yahudi itu bersumpah dia tidak mencurinya. Maka Yahudi itu meminta Nabi untuk mempertahankan nama baiknya dan menyingkirkannya. Kemudian turunlah ayat:
 1. (Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu), iaitu Al-Guran – (yang betul) adalah petunjuk mengutus – (supaya kamu mengadili di antara manusia menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu), (Dan janganlah kamu menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang khianat). ) sebagai Tu'mah dan menjadi seteru atau seterunya.
 1. (Dan mohonlah ampun kepada Allah) terhadap apa yang kamu rancangkan dan niatkan. (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
 1. (Dan janganlah kamu bertengkar dengan orang yang mengkhianati dirinya), iaitu khianat kerana dosa, kerana musibah pengkhianatan itu akan kembali kepadanya. – (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berkhianat), yang bermaksud mereka suka berkhianat – (dan bergelumang dengan maksiat) supaya Dia pasti mengazab mereka.
 1. (Mereka bersembunyi), iaitu Tu'mah dan kaumnya kerana malu - (daripada manusia, dan mereka tidak bersembunyi daripada Allah semasa Dia bersama mereka), iaitu kerana ilmuNya - (apabila mereka mengetahui satu malam ), iaitu mereka membuat keputusan secara rahsia - (rancangan yang tidak dipersetujuinya), iaitu rancangan mereka untuk bersumpah untuk tidak mencuri dan menuduh Yahudi itu. – (Dan Allah meliputi segala yang kamu kerjakan), iaitu ilmu-Nya.
 1. (Assim, você é) Atau – (semua vocês) ditujukan kepada Tu'mah – (berhujah membelanya) atau seja, dalam membela Tu'mah dan keluarganya, ada yang membaca 'anhu bermaksud Tu'mah sozinho, - kepada kehidupan dunia. Maka siapakah yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat, iaitu apabila Dia menyiksa mereka (atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka?), iaitu siapa yang akan menjalankan perniagaan mereka dan membela mereka? Pasti tiada siapa yang boleh melakukannya!
 1. (Dan sesiapa yang melakukan kejahatan) atau melakukan dosa yang menimpa orang lain, seperti Tu'mah mencela orang Yahudi - (atau menganiaya dirinya sendiri), iaitu melakukan dosa yang hanya menimpa dan terhad kepadanya - (maka mohonlah ampun kepada Allah) untuk apa dia telah melakukan atau bertaubat - (maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) baginya.
 1. (Barangsiapa yang melakukan dosa sebenarnya ia telah merugikan dirinya sendiri) kerana musibah yang akan menimpanya dan bukan orang lain. – (Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui) segala perbuatan-Nya.
 1. (Dan siapa yang melakukan kesalahan) atau dosa kecil - (atau dosa besar) - (dengan itu menuduh orang yang tidak bersalah), (maka dia sebenarnya telah menanggung dusta) terhadap tuduhannya - (dan dosa yang nyata) kerana kamu kerja dan Usaha.
 1. (Dan sekiranya tidak kerana limpah kurnia dan rahmat Allah kepadamu) Wahai Muhammad – (tentulah sebahagian mereka telah memutuskan) iaitu Tu’mah – (untuk menyeleweng dari jalan) sehingga dengan kesesatanmu kamu menyimpang dari penghakiman yang betul. – (Tetapi apa yang mereka tipu itu hanyalah diri mereka sendiri, sedang mereka tidak dapat memudaratkan kamu) min adalah tambahan – (tidak sama sekali) kerana bencana perbuatan curang mereka kembali kepada mereka – (Allah telah menurunkan kitab kepada kamu) Al-Guran – (dan hikmah), iaitu hikmah yang terkandung di dalamnya - (dan mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui) berupa hukum-hukum dan perutusan yang ghaib. (Dan limpah kurnia Allah kepada kamu) untuk ini dan sebab-sebab lain - (ia adalah sangat besar).
 1. (Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka), iaitu bisikan-bisikan manusia dan apa yang mereka perkatakan - (kecuali) bisikan-bisikan - (orang-orang yang bersedekah atau beramal soleh) atau kebajikan (atau mengadakan perdamaian di antara mereka Lelaki. Sesiapa yang melakukan (iaitu perkara di atas) - (untuk) mencari - (keredhaan Allah) dan bukan untuk urusan dunia yang lain - (kami akan berikan kepadanya), menggunakan nun dan ya, iaitu Allah - (ganjaran yang besar) .
 1. (Dan sesiapa yang menyanggah) atau menentang (Rasul) berhubung dengan kebenaran yang dibawanya - (setelah menyedari bahawa dia mendapat petunjuk) bermakna setelah menyedari bahawa dia benar dengan mukjizat - (dan dia mengikuti) jalan (yang bukan jalan orang-orang mukmin) bererti bahawa jalan agama yang mereka ikuti telah menyesatkan mereka dan mendustakannya (maka kami jadikan dia pemilik apa yang dia buka telah menguasai jalan itu) bermakna kami jadikan dia menjalinkan hubungan antara dia dan kekeliruannya pada bumi, kemudian - (Kami bawa dia) ke akhirat - (ke neraka Jahannam) sehingga dia dibakar di sana - (dan ini adalah seburuk-buruk tempat kembali).
 1. (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, dan Dia akan mengampuni dosa orang selain daripada yang dikehendaki-Nya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat) dari kebenaran;
 1. (Bukan) apa - (yang mereka seru) atau apa yang disembah oleh orang-orang musyrik - (selain Dia) bermaksud selain Allah SWT. - (tetapi hanya berhala), iaitu berhala wanita seperti Lata, Uzza dan Manat - (dan bukan) yang mereka sembah dalam penyembahan (kecuali syaitan yang durhaka) - kerana ketaatan mereka dalam penyembahan syaitan atau syaitan.
 1. (Dia dilaknat oleh Allah) bermaksud dijauhkan dari rahmat-Nya (dan berkata) syaitan: – (“Aku akan mengambil (dari bahagian hamba-hamba-Mu) yang aku ajak untuk mentaatiku!”)

119, ("Dan Aku pasti akan menyesatkan mereka") dari kebenaran melalui ketakutan dan godaan - (dan Aku akan mengilhamkan mereka dengan fikiran yang positif), bermakna Aku akan meletakkan harapan umur panjang dalam hati mereka dan bahawa tidak akan ada kebangkitan dan tiada hari penghakiman - (dan saya akan memberitahu mereka untuk memotong telinga lembu) dan mereka telah melakukannya kepada ternakan Bahirah - (dan saya akan memberitahu mereka bahawa mereka akan mengubah ciptaan Allah), i.e. agama mereka kerana kekufuran, menghalalkan apa yang dia haramkan dan mengharamkan apa yang dia halalkan. - (Dan sesiapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung) yang ditaati dan diikutinya - (di samping Allah, yang mana dia mengalami kerugian yang besar sekalipun) bermakna dengan jelas, kerana tempat kediamannya jelas tidak lain daripada Neraka, di mana dia kekal selama-lamanya.

 1. (Syaitan menjanjikan mereka) umur yang panjang - (dan memberi mereka impian kosong) untuk mencapai matlamat mereka di dunia ini dan bahawa tidak akan ada hari kebangkitan dan pembalasan - (dan bukan apa yang dijanjikan syaitan) seperti yang disebutkan di atas (selain daripada semata-mata. ralat) atau kosong.
 1. (Tempat mereka ialah Neraka Jahannam dan mereka tidak dapat lari daripadanya.)
 1. (Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah janji yang benar dari Allah, ertinya Allah telah menjanjikan ini kepada mereka, dan Allah pasti menepati janji-Nya - (Dan siapa lagi) , ertinya tidak ada seorang pun - (yang lebih benar daripada Allah dalam firman dan janji-Nya) Ayat berikut diturunkan ketika kaum Muslimin dan Ahli Kitab bermegah-megahan tentang diri mereka sendiri.
 1. (Tidak juga) perkara itu bergantung kepada - (khayalannya, atau khayalan ahli kitab), tetapi pada amal semata-mata. – (Barangsiapa yang melakukan kejahatan nescaya mendapat pahala) kadangkala di akhirat dan kadang kala di dunia dengan ujian dan musibah seperti yang disebut dalam sebuah hadis – (dan dia tidak akan mendapat pelindung melainkan Allah) untuk melindunginya – (pembela yang lain ). akan mempertahankan kamu.
 1. (Dan siapa yang mengerjakan) sesuatu - (dari perbuatan yang soleh, lelaki atau perempuan, dan dia yakin ia akan berlaku), ada yang membaca dengan aktif dan ada yang pasif - (di dalam syurga dan tidak disakiti sedikit pun) walaupun melalui lubang yang kecil.
 1. (Dan siapa) tidak bermaksud sesiapa - (yang lebih baik agamanya daripada orang yang berserah diri), ertinya dia tunduk dan ikhlas dalam perbuatannya - (demi Allah, selama dia beramal) tauhid - (dan mengikut syariat Islam). Agama Ibrahim) berkonsonan dengan agama Islam - (berurusan dengan) hal adalah condong kepada maksud asal, iaitu condong kepada agama yang betul dan meninggalkan agama lain. – (Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih-Nya) yang dicintainya dengan penuh keikhlasan dan kesucian.
 1. (Dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) baik sebagai harta benda mahupun sebagai makhluk dan sebagai hamba. – (Dan Allah adalah universal), iaitu ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya, yang tetap berhubung dengan-Nya dan tidak terpisah daripada-Nya.
 1. (Dan mereka meminta fatwa) dan meminta mereka menerima fatwa - (tentang) status - (wanita) dan pembahagian harta pusaka mereka. – (Katakanlah) kepada mereka: – (“Allah akan memberi mereka fatwa tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada mereka di dalam kitab), iaitu al-Quran yang berupa ayat-ayat pusaka juga akan memberi fatwa kepada mereka – ( terhadap perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak membenarkannya) - (sebagaimana yang kamu lakukan) berupa harta pusaka - (sedang kamu tidak menghendakinya), wahai penjaga - (kahwinilah dia) kerana kedudukannya yang rendah atau buruk keadaannya, dan anda menghalangnya daripada berbuat demikian untuk berkahwin kerana mereka sedang menunggu warisan mereka. Ertinya Allah telah mengeluarkan fatwa bahawa kamu tidak boleh melakukan ini - (dan) kepada - (mereka yang dianggap lemah) atau muda - (di kalangan kanak-kanak) supaya kamu memberikan hak mereka - (dan) memerintahkan kamu hat - ( memberi nafkah kepada anak yatim secara adil) dalam urusan pusaka dan mahar. – (Dan apa sahaja kebaikan yang kamu kerjakan, Allah lebih mengetahui) dan akan memberi balasan kepada kamu.
 1. (Dan jika perempuan), imra-atun marfu' bagi fi'il yang menafsirkannya - (takut) atau bimbang - (terhadap nusyuz suaminya), iaitu sikap acuh tak acuh sehingga dia berpisah dari tempat tidurnya dan dia mengabaikan mata pencarian, kadang-kadang kerana marah atau kerana matanya tertangkap oleh (atau menjauhi) wanita yang lebih cantik daripada isterinya (jadi tidak ada salahnya mereka berdamai) . Ta dalam perkataan asal dianggap sedih, tetapi menurut qiraat lain ia adalah yusliha daripada aslaha. Pengertian kedamaian adalah berkaitan dengan penggiliran dan pemeliharaan, contohnya mengalah sedikit di pihak wanita untuk menjaga keharmonian. Jika isteri sanggup, perdamaian boleh dibuat, tetapi jika tidak, maka suami wajib menunaikan kewajipannya atau menceraikan isterinya. – (Dan keamanan adalah lebih baik) daripada perpisahan atau nusjus atau ketidakpedulian. Hanya apabila menggambarkan sifat manusia, Allah berfirman: – (tetapi manusia itu mempunyai sifat kedekut), iaitu amat bakhil, seolah-olah sifat ini sentiasa dan tidak pernah hilang daripadanya. Maksud frasa tersebut ialah seorang wanita jarang sekali sanggup menyerahkan haknya ke atas suaminya kepada kekasihnya, dan seorang lelaki pula jarang sekali sanggup menyerahkan haknya ke atas isterinya apabila dia mencintai wanita lain. – (Dan jika kamu berakhlak baik) dalam hubungan kamu dengan isteri-isteri kamu – (dan menjauhkan diri daripada berlaku tidak adil atau tidak berlaku adil terhadap mereka – (maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan) dan akan memberi balasan kepada kamu kerananya.
 1. (Dan kamu sekali-kali tidak boleh sama, tanpa pilih kasih - (di antara isteri-isteri kamu) dalam kasih sayang - (walaupun kamu sangat menghendakinya) - (Maka janganlah kamu terlalu cenderung) dengan wanita yang kamu cintai, walaupun dalam keadaan terbalik atau dalam soal makanan - (yang kamu tinggalkan) wanita yang tidak kamu cintai - (sebagai tanggungan), bukan janda mahupun suami - (Dan jika kamu membuat perjanjian), iaitu untuk menjadikan balasan itu adil - (dan melindungi kamu) daripada tipu daya - (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) dari kecenderungan yang ada dalam hati kamu lagi Maha Penyayang) kepada kamu dalam urusan itu.
 1. (Jika mereka berpisah), iaitu suami isteri dengan talak – (maka Allah akan memberi rezeki kepada masing-masing daripada limpah kurnia-Nya), contohnya dengan menghubungkan lelaki itu dengan isteri yang lain dan perempuan itu dengan suami yang lain. – (Dan Allah Maha Pemurah) karunia-Nya kepada makhluk-Nya – (dan Maha Bijaksana) terhadap apa yang telah ditetapkan-Nya untuk mereka.
 1. Dan kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya Kami telah menetapkan orang-orang yang diberi kitab (sebelum kamu), iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (dan kamu juga), umat Allah - Guran (yang ) hendaklah berkata: - ("Bertakwalah kepada Allah), takutlah kepada azab-Nya dengan mentaati-Nya" ​​- (dan) kepada mereka dan kepada dirimu sendiri Kami katakan: - ("Jika kamu tidak beriman") kepada apa yang Kami perintahkan – (supaya supaya kamu mengetahui bahawa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah semata-mata), baik sebagai makhluk dan ciptaan-Nya serta hamba-hamba, supaya kekufuran mereka tidak mendatangkan mudarat kepada-Nya sedikitpun. (Dan Allah Maha Perkasa), maka Dia tidak memerlukan makhluk dan ibadat mereka - (dan amat terpuji) apa yang Dia lakukan kepada mereka.
 1. (Dan mendengar daripada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) Dia mengulanginya di sini untuk menguatkan kewajipan manusia untuk takut. – (Dan cukuplah Allah menjadi saksi) yang mengakui bahawa sesungguhnya mereka hanyalah milik-Nya.
 1. (Seandainya Aku menghendaki, nescaya Aku membinasakan kamu, wahai manusia, dan membawa kaum lain) menggantikan kamu - (dan Allah boleh melakukan ini).
 1. (Sesiapa yang menghendaki) amalannya - (pahala dunia, maka di sisi Allah pahala dunia dan akhirat), iaitu bagi orang yang menghendaki, dan bukan untuk orang ramai. Mengapa seseorang di antara kamu mencari yang lebih rendah dari keduanya, dan mengapa dia tidak mencari yang lebih besar, yang akan dicapainya dengan menuntut dengan sungguh-sungguh, dan yang hanya dapat didengarnya - (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat) ).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, jadilah pemberi syafaat) atau orang-orang yang bertakwa (menyaksikan) kebenaran - (kerana Allah, walaupun) menjadi saksi - (terhadap kamu), maka jadilah kamu saksi supaya mereka mengakui kebenaran dan bukan dia - (atau) terhadap - (ibu bapa dan kaum kerabatnya. Jika dia maksudkan) orang yang disaksikan - (kaya atau miskin, maka Allah lebih baik bagi keduanya) daripada lebih mengetahui kamu dan kepentingan kamu. (Oleh itu kamu tidak mengikuti hawa nafsu) dalam kesaksian kamu dengan pilih kasih, contohnya mengutamakan orang kaya kerana kemasyhuran, atau orang miskin kerana kasihan kepadanya - (bukan) - (untuk berlaku adil) atau supaya menyimpang daripada kebenaran. – (Dan jika kamu mengubah persaksian) atau memutarbelitkan, menurut qiraat, menanggalkan wau yang pertama sebagai takhfif (atau berpaling), ertinya kamu belum bersedia – (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) . bahawa dia akan mendapat pahala.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah) iaitu tetaplah beriman – (kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya) Muhammad SAW. iaitu Al-Quran - (dan kitab yang diutusnya dahulu), iaitu kitab-kitab yang dihantarnya kepada para rasul, dan menurut sebuah Qiraat kedua-dua kata kerja itu dalam bentuk pasif. – (Dan sesiapa yang tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya ia telah tersesat dari kebenaran).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman) Musa, iaitu orang-orang Yahudi - (lalu mereka tidak beriman) kepada penyembahan anak lembu - (lalu mereka beriman) sesudah itu (lalu mereka beriman semula) kepada Isa - (lalu mereka bertambah kekafiran). pada Muhammad - (maka Allah tidak sekali-kali akan mengampuni mereka) selama mereka dalam keadaan ini - (dan tidak akan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus) atau ke arah yang benar.
 1. (Katakan kepada orang-orang munafik, wahai Muhammad, bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih) siksaan Neraka yang pedih.
 1. (-Mereka yang) menjadi badal atau na'at bagi orang-orang munafik - (yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman setia bukannya muk. min) kerana menyangka orang-orang kafir itu berkuasa. – (Adakah anda ingin mencari kuasa pada mereka?) Soalnya adalah sanggahan, yang bermaksud anda tidak akan mendapatinya pada mereka – (Sesungguhnya semua kuasa adalah milik Allah) baik di dunia mahupun di Akhirat, dan ia tidak akan dicapai kecuali untuk kekasih-Nya.
 1. (Dan sesungguhnya Allah menurunkan) nazzala dan nuzzila - (untuk kamu di dalam kitab) boleh dibaca, iaitu Al-Quran Surah Al-An'am - (itu), isakhfifkan, manakala isim dibuang dan - asalnya annahu. - (apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah) iaitu ayat-ayat al-Quran - (mengingkari dan memperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka) iaitu orang-orang kafir dan memperolok-olokkan (sehingga mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Kerana, sesungguhnya, kemudian jika kamu dengar kamu akan berdosa seperti mereka (Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam Neraka) sebagaimana mereka berkumpul di bumi untuk mengingkari dan memperolok-olokkan Al-Quran.
 1. (iaitu orang-orang) yang mendahului orang-orang sebelum mereka. – (Orang-orang yang menunggu kedatangan kepada kamu) giliran kejadian – (apabila kamu mendapat kemenangan) beserta harta rampasan – (daripada Allah, mereka berkata) kepada kamu: – (“Kami tidak bersama kamu”) kedua-duanya dalam Agama dan Jihad? Anda kemudian mendapat bahagian rampasan. – (Sebaliknya, jika orang-orang kafir itu bernasib baik untuk mengalahkan mereka, – (mereka berkata) kepada orang-orang kafir: – (“Kami tidak menyumbang kepada kemenangan mereka), jika kami dapat menghentikan dan membinasakan mereka jika kami mahu, tetapi kami tidak mempunyai?" - ("Dan ) tidak - (kami mempertahankan mereka di hadapan orang-orang yang beriman), supaya mereka tidak mendapat kemenangan, menghantar berita kepada mereka, mendedahkan rahsia dan tipu daya mereka, supaya jasa besar kami tidak diingat dan dilupakan. oleh kamu?' Allah berfirman: - ('Kemudian Allah akan menghukum antara kamu dan mereka (pada hari kiamat) dan memasukkan kamu ke dalam syurga dan memasukkan mereka ke dalam neraka - (Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan kepada orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman) Iaitu, cara untuk merosakkan dan membasmi mereka.

142: (Sesungguhnya orang-orang munafik itu dari sisi Allah), iaitu mereka mendedahkan perkara-perkara yang bertentangan dengan kekufuran, yang mereka sembunyikan untuk mengelakkan hukum-hukum dunia yang berkaitan dengan mereka - (dan Allah memperdayakan mereka), iaitu Dia membayar tipu daya mereka. dengan mendedahkan apa yang mereka sembunyikan daripada nabi mereka, semoga rahsia mereka terbongkar di dunia sedangkan mereka diazab di akhirat. - (Dan apabila mereka bangun untuk solat) bersama orang-orang yang beriman - (mereka bangun dengan malas) atau dengan berat pahanya. - (Mereka menyombongkan diri pada pandangan manusia) dengan sembahyang - (dan tidak mengingati Allah), iaitu mereka tidak sembahyang - (kecuali sebentar sahaja) untuk bermegah-megah. sepanjang sungai

 1. (Mereka berada dalam keadaan ragu-ragu) - (antara yang demikian) iaitu antara kekufuran dan kepercayaan - (tidak) masuk - (ke dalam ini) iaitu orang-orang kafir - (tidak pula pada mereka) iaitu orang-orang yang beriman. – (Dan sesiapa yang Allah sesatkan, baginya kamu tidak akan mendapat jalan) untuk mendapat petunjuk.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir dan bukan orang-orang yang beriman sebagai pelindung! Adakah kamu akan memberikan Allah untuk menyiksa mereka) mengambil mereka sebagai pelindung – AW (alasan yang jelas) atau bukti yang kukuh tentang kemunafikan kamu?
 1. (Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tempatnya) atau tingkatan - (yang paling bawah dari neraka), iaitu kerak atau bahagian bawah. – (Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat sesiapa pun untuk menolong mereka), iaitu membebaskan mereka daripada azab mereka.
 1. (Kecuali orang-orang yang bertaubat) dari kemunafikan (dan memperbaiki) perbuatan mereka - (dan berpegang kepada agama Allah dan mengabdikan diri kepada agama mereka untuk jalan Allah) maksud riya' (begitulah mereka dengan orang-orang yang beriman), itulah yang mereka akan mencapai - (dan Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar) di akhirat, iaitu di dalam Syurga.
 1. (Mengapa Allah akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur) kerana nikmat-Nya - (dan beriman kepada)Nya? Soalan ini bermakna tidak, jadi bermakna Allah tidak akan menyiksanya. (Dan Allah bersyukur) atas amalan orang-orang yang beriman dan memberi mereka pahala – (Sekali lagi, Maha Mengetahui) dari makhluk-Nya.

KE-6

 1. (Allah tidak menyukai perkataan marah yang diucapkan secara terang-terangan) daripada sesiapa sahaja, yang bermaksud bahawa dia pasti akan mengazabnya (kecuali orang yang zalim), sehingga apabila dia bercakap secara terang-terangan tentang kejahatan yang dideritainya, dia akan mendoakan orang yang zalim itu. , maka dia tidak akan mendapat azab Allah. - (Dan Allah Maha Mendengar) apa yang diucapkan - (Dan Maha Mengetahui) apa yang dilakukan.
 1. (Jika kamu) atau menunjukkan - (perbuatan yang baik) di antara perbuatan yang baik - (atau menyembunyikan), iaitu melakukannya secara rahsia - (atau memaafkan kejahatan) atau kejahatan orang lain (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Perkasa)) .
 1. (Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan bermaksud membezakan antara Allah dan Rasul-rasul-Nya), iaitu beriman kepada-Nya dan kufur kepada mereka – (dan mengatakan “kami beriman kepada sebahagian”) daripada mereka, (dan tidak beriman kepada mereka). pada yang lain”) (dan mereka bermaksud mengambil antara mereka), iaitu antara kekufuran dan kepercayaan yang akan mereka ambil.
 1. (Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir), Haggan adalah seorang Masdar yang menguatkan kalimat sebelumnya (dan kami sedang menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir), iaitu azab Neraka.
 1. (Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya), iaitu mereka semuanya – (dan mereka tidak membeda-bedakan antara mereka, Allah akan memberi mereka) dengan menggunakan nun atau ya (pahala mereka), iaitu pahala amal mereka – (dan Allah jualah yang Pengampun) kepada kekasih-Nya - (lagi Penyayang) kepada orang-orang yang taat kepada-Nya.
 1. (Ahli Kitab bertanya kepadamu) Wahai Muhammad, iaitu orang-orang Yahudi – (supaya Engkau turunkan kepada mereka sebuah Kitab dari Syurga), iaitu pada masa yang sama Dia mengutus Musa, maka sukar untuk bertanya. Dan jika kamu merasa berat - (sebenarnya mereka telah bertanya) tentang ibu bapa kamu - (kepada Musa yang lebih tua daripada ini, mereka berkata:

Tunjukkanlah kepada kami Allah dengan jelas") atau secara nyata. - (Lalu mereka disambar petir), iaitu kematian sebagai hukuman bagi mereka - (kerana kezaliman mereka), iaitu meminta sesuatu yang sukar. - (Maka mereka mengambil anak lembu ) sebagai Tuhan – (setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata) iaitu mukjizat kekuasaan Allah (maka kami mengampuni mereka kerana perkara yang demikian itu) dan mereka tidak menghapuskannya sepenuhnya – (dan kami berikan mereka satu kuasa yang nyata untuk Musa), yang satu kelebihan yang mengejutkan. atas mereka bermaksud supaya mereka patuh apabila dia menyuruh mereka membunuh diri mereka untuk bertaubat.

 1. (Dan Kami bangkitkan Tur di atas kepala mereka) nama sebuah bukit - (disebabkan perjanjian dengan mereka), maksudnya mengadakan perjanjian yang mereka takuti dan sedia menerima (dan Kami berfirman kepada mereka), ketika bukit itu menjulang tinggi. kepada mereka: ("Masuklah melalui pintu"), ertinya pintu kampung atau negeri - (semasa sujud) menunjukkan ketundukan - (dan kami perintahkan kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar perintah." Seorang Qiraat berkata ta'addu dengan asal ta' addu dalam dal menjadi ta'tadu, ertinya melanggar perintah - (pada hari Sabtu) dengan memancingnya - (dan kami menerima ikatan yang kukuh daripada mereka) pada ini, tetapi mereka melanggarnya.
 1. (Lalu mengapa mereka melanggarnya), ma adalah tambahan, ba sababiyah, serupa dengan digugurkan, bermaksud "Kami melaknat mereka kerana melanggar - (perjanjian mereka dan kerana kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan beramai-ramai yang mereka lakukan) . Nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan mereka berkata) kepada Nabi (saw): ("Hati kami tertutup), tidak dapat mendengar apa yang kamu katakan (bahkan Allah telah menutup hati mereka kerana kekufuran mereka), supaya mereka melakukannya. tidak mendengar boleh mengambil nasihat dan pengajaran (maka jangan percaya mereka kecuali sedikit) daripada mereka, seperti Abdullah bin Salam dan para sahabatnya.
 1. (Dan kerana kekufuran mereka) kali kedua, iaitu terhadap Isa, dan sebutan berulang kali untuk memisahkannya dari tempat di mana ia disebut - (dan tuduhan mereka terhadap Maryam sebagai dusta besar) di mana mereka menuduhnya berzina.
 1. (Dan dari apa yang mereka katakan) sambil menyombongkan diri: ("Kami telah membunuh Al Masih, Isa putera Maryam, Rasul Allah"), iaitu menurut sangkaan dan pengakuan mereka. Ini bermakna kita menghukum mereka kerananya. Dan Allah berfirman bahawa Dia menolak dakwaan telah membunuhnya: - ("tetapi mereka tidak membunuh atau menyalibnya, tetapi dia telah dibandingkan dengan mereka oleh -Isa-"), iaitu mereka membunuh dan menyalib kawan mereka sendiri, dengan siapa Allah membandingkan Isa. jadi mereka menyangka ia adalah nabi yang sama. - (Tentu, mereka yang berdebat dengannya)

iaitu tentang Isa - (mereka sebenarnya mempunyai keraguan tentangnya), iaitu tentang pembunuhan itu. Untuk membuat orang yang terbunuh itu kelihatan, sebahagian daripada mereka berkata: "Wajahnya seperti wajah Yesus, tetapi tubuhnya berbeza, jadi dia tidak!" Dan ada yang berkata: "Sebenarnya, dia adalah Yesus!" - ( Mereka tidak mempunyai sabitan atas pembunuhan itu) - (sabitan kecuali dengan sangkaan semata-mata), dinamakan istisna' mungati', ertinya mereka hanya mengikut sangkaan yang timbul daripada khayalan atau lamunan - (mereka tidak yakin bahawa mereka telah membunuh Nabi Isa) , perkara yang menafikan pembunuhan Yesus.

 1. (Tetapi Allah telah meninggikannya dan Allah Maha Perkasa) dalam KerajaanNya - (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatanNya.
 1. (Dan tidak ada di antara Ahli Kitab) hanya seorang - (melainkan dia akan beriman kepada-Nya), iaitu kepada Isa (sebelum wafatnya), iaitu sebelum Ahli Kitab mati melihat kematian, tetapi iman anda akan menjadi sia-sia. Atau sebelum kewafatan Nabi Isa, iaitu ketika dia turun sejurus sebelum tibanya hari kiamat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebuah hadis. - (Dan pada hari kiamat, dia), iaitu 'Isa (Isa) - (akan menjadi saksi terhadap mereka) tentang apa yang mereka lakukan ketika dia diutus kepada mereka.
 1. (Maka kerana aniaya itu), iaitu kerana aniaya (kami telah mengharamkan orang-orang Yahudi dahulu makanan yang baik-baik yang dihalalkan bagi mereka), yang disebut dalam firman-Nya. "Kami melarang semua ungulates...sehingga akhir ayat." – Juga kerana mereka (banyak) menghalang manusia (dari jalan Allah), iaitu agamaNya.
 1. (Dan kerana mengambil riba yang diharamkan) di dalam Taurat - (dan kerana memakan harta orang dengan jalan yang batil) dengan memberi rasuah di mahkamah - (dan Kami sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih atau keras.
 1. (Tetapi orang-orang yang mendalam), iaitu teguh dan mantap – (pengetahuan di antara mereka) seperti Abdullah bin Salam – (dan orang-orang yang beriman) dari kalangan Muhajirin dan Ansar – (mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan apa yang diturunkan sebelum mereka. adalah ) di antara kitab-kitab – (sedang orang-orang yang mendirikan sembahyang) mansub untuk memuji, (dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kami akan berikan kepada mereka) fi’il yang dibaca bersama nun atau bersama kamu – (pahala yang besar. ) atau itu bermaksud syurga.
 1. (Sesungguhnya Kami telah menurunkan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah menurunkannya. (Kami telah mengutus Nuh dan nabi-nabi sesudahnya dan) sebagai - (Kami telah mengutus Ibrahim, Ismail, Ishaq), iaitu dua anak lelaki kamu - (dan Ya'qub ) anak lelaki Ishaq - (dan anak-anaknya), iaitu anak-anak Ya'qub - (dan Isa, Ayub, Yunus, Harun, (dan kami mengutus kepada) bapa mereka, bapa Sulaiman - (Daud, Zabur) akan menjadi gemuk membaca - hah jadi ertinya nama kitab yang diturunkan dan ada yang membacanya dengan marfu’ iaitu masdar yang bermaksud mazbura yang bermaksud apa yang tertulis.
 1. (E) Kami telah mengutus kepadamu Rasul-rasul yang telah kami beritahukan kepadamu sebelum ini dan Rasul-rasul yang tidak kami beritahukan kepadamu.) Diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala telah mengutus lapan ribu nabi, empat ribu dari Bani Israil dan empat ribu orang yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Syaikh dalam Sura Gafir - (dan Allah berfirman kepada Musa dengan benar sebagaimana Dia berfirman), iaitu secara langsung.
 1. (-Seorang Rasul) yang menggantikan Rasul-rasul yang terdahulu - (selalu membawa berita gembira) dengan pahala orang-orang yang beriman - (dan memberi nasihat) dengan azab orang-orang yang tidak beriman. Kami mengutus mereka - (supaya tidak ada alasan) kepada manusia terhadap Allah - (setelah) kami mengutus mereka (rasul-rasul) dengan mengatakan, misalnya: 'Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus rasul yang demikian itu kepada kami. yang mengikuti ayat-ayat-Nya dan menjadi orang-orang yang beriman!” Maka Allah mengutus mereka terlebih dahulu untuk membantah alasan mereka. – (Dan Allah Maha Perkasa) dalam kerajaanNya (dan Maha Bijaksana) perbuatanNya. Ayat berikut diturunkan apabila orang Yahudi ditanya tentang nubuatan Muhammad dan mereka mengingkarinya.
 1. (Tetapi Allah menjadi saksi) terhadap perutusan kenabian-Nya - (apa yang diturunkan-Nya kepadamu) berupa Al-Qur'an, yang merupakan mukjizat - (Dia menurunkan) sebagai akibat dari (ilmu-Nya) atau mengandungi pengetahuan-Nya. pengetahuan - (dan para malaikat bersaksi) juga dari misi kenabiannya. – (Dan cukuplah Allah menjadi saksi).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah (dan) menghalangi manusia – (dari jalan Allah), iaitu daripada agama Islam, yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad (saw) iaitu orang-orang Yahudi. – ( jadi mereka sebenarnya menyimpang sebanyak mungkin dari kebenaran.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah (dan menyakiti) Nabi-Nya, menyembunyikan sifat-sifat-Nya, (maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka) di antara jalan-jalan yang banyak ini.
 1. (Selain jalan Neraka) bermaksud jalan yang menuju ke sana - (kekal baginya) bermaksud ditakdirkan kekal (dalam dirinya) apabila mereka memasukinya. - Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, iaitu mudah dan tidak sukar.
 1. (Wahai manusia), iaitu penduduk Makkah – (sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul), iaitu Muhammad SAW. (Datanglah kebenaran dari Tuhanmu, kemudian percayalah) - dan berjuanglah untuk apa yang terbaik untukmu dari apa yang ada di sekelilingmu. (Dan jika kamu tidak beriman) kepadanya - (maka kepunyaanNyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) baik sebagai harta benda mahupun sebagai makhluk dan hamba-hamba, supaya kekafiran kamu itu tidak membahayakannya. – (Dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya – (Sekali lagi, Maha Mengetahui) tentang perbuatan-Nya terhadap mereka.
 1. (Wahai Ahli Kitab) apa yang dimaksudkan dengan Kitab Injil – (janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu dan janganlah kamu berkata terhadap Allah melainkan) katakanlah – (kebenaran) yang akan menyucikan mereka daripada syirik dan mempunyai anak. – (Sesungguhnya Isa ibn Maryam adalah seorang Rasul Allah, dan Dia mengucapkan firman-Nya) atau disampaikan – (kepada Maryam dan roh) bermaksud yang mempunyai roh – (daripadanya). Dinisbahkan kepada Allah Ta'ala untuk memuliakannya dan bukan sebagai anggapannya bahawa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersama-Nya atau mana-mana manusia. Kerana sesuatu yang berjiwa dipadukan, sedangkan Allah Maha Tinggi untuk dihimpunkan dan disifatkan kepada-Nya - (Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan janganlah kamu berkata) bahawa Allah - (tiga) iaitu Allah, . Isa dan ibunya - (berhenti) begitu - (- dan lakukan yang terbaik untuk kamu) yang dinamakan tauhid. (Sesungguhnya Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia), iaitu suci lagi terpelihara - (sejak kelahiran anak-anak. Kepunyaan-Nya segala yang ada di langit dan di bumi) baik sebagai makhluk mahupun sebagai harta benda dan hamba, sedang yang Memiliki adalah menentang mempunyai anak. – (Dan cukuplah Allah sebagai wakil) atau menyaksikannya.
 1. (Al-Masih itu tidak malu), iaitu Al-Masih yang kamu dakwa sebagai Tuhannya, tidaklah menyombongkan diri dan menyombongkan diri kepada Allah (menjadi hamba Allah atau malaikat yang terdekat), dan mereka tidak malu, Dia menjadi hamba. Ini adalah salah satu petikan terbaik yang dibawa ke hadapan untuk menyangkal anggapan sesetengah orang bahawa mereka adalah tuhan atau anak perempuan Tuhan, sama seperti petikan sebelumnya digunakan untuk menyangkal andaian Kristian bahawa Yesus adalah anak mereka. (Barangsiapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, Allah akan mengumpulkan semuanya kepada-Nya di akhirat kelak.)
 1. (Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menyempurnakan pahala mereka), iaitu pahala amalan mereka - (dan akan menambah bagi mereka dari limpah kurniaNya), iaitu apa yang tidak dilihat oleh mata, (Dan akan bertambah bagi mereka). kebaikan), iaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pula terfikir oleh hati manusia (seperti orang yang malu dan sombong) untuk mengabdikan diri kepada-Nya - (lalu Dia menyiksa mereka dengan azab yang pedih) atau pedih, iaitu, azab neraka - (dan tidak ada bahagian bagi mereka kecuali dari Allah, pelindung) yang akan melindungi mereka - (pelindung lain) yang akan menolong mereka.
 1. (Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu maklumat) Bukti kebenaran - (dari Tuhan kamu), iaitu Nabi (SAW). – (Dan kami akan mendedahkan kepadamu cahaya yang terang), Al-Quran.
 1. (Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada-Nya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam Rahmat dan Kemurahan-Nya serta menunjuki mereka ke jalan yang menuju kepada-Nya), iaitu agama Islam.
 1. (Mereka meminta fatwa) tentang Kalalah, iaitu apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak – (Katakanlah: “Allah memberi kamu fatwa tentang Kalalah: Jika seorang lelaki, umru-un, marfu’ dengan fi’ il. yang ditafsirkannya - (sengsara) ertinya dia mati - (dan tidak mempunyai anak) dan tidak mempunyai bapa, yang bermaksud Kalalah - (tetapi mempunyai saudara perempuan), baik saudara lelaki atau perempuan, - (lalu saudara perempuannya mewarisi separuh daripada apa yang dia tinggalkan, dan dia) bermaksud saudara lelakinya - (mewarisi saudara perempuannya) dalam semua hartanya - (iaitu, jika dia tidak mempunyai anak) adalah seorang anak perempuan, saudara lelakinya mewarisi bahagian yang lebih daripada anak lelakinya Dan jika saudara lelaki atau saudara perempuan adalah seorang ibu, maka bahagian mereka seperenam sebagaimana dijelaskan di awal surah - (Jika mereka) maksudnya saudara perempuan - (dua) atau lebih kerana ayat ini diturunkan merujuk kepada Jabir - dia meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang. saudara perempuan (dua pertiga daripada rezeki untuk mereka). nes saudara lelaki - (Dan jika mereka) iaitu mereka mewarisi i sungai terdiri daripada (saudara lelaki dan perempuan, iaitu bahagian lelaki) di antara mereka - (adalah sebanyak bahagian dua perempuan. Allah menerangkan kepada kamu) hukum-hukum agamaNya - (supaya kamu) tidak - (sesat. Dan Allah mengetahui segala-galanya) termasuk pembahagian harta pusaka. Shaikhan da Barra meriwayatkan bahawa ini adalah ayat terakhir yang diturunkan iaitu tentang Faraid.

Madaniyyah, 120 ayat, kecuali ayat 3 diturunkan di Arafah, selepas Sura Al-Fat-h.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 1. (Hai orang-orang yang beriman, peganglah perjanjian-perjanjianmu), baik perjanjian yang telah kamu buat dengan Allah dan sesama manusia. – (Kamu dihalalkan memakan lembu), maksudnya kamu dibenarkan memakan unta, lembu dan kambing sesudah disembelih – (kecuali yang dibacakan kepada kamu) kerana larangan dalam ayat Hurrimat ‘alaikumul maitatu….. hingga akhir ayat". Pengecualian di sini ialah mungati atau terputus-putus, tetapi boleh juga muttasil, contohnya, yang diharamkan dengan alasan kematian dan lain-lain. (berburu tidak dibenarkan dalam haji) atau dalam ihram, gaira adalah dibuat Mansub kerana ia adalah kes Damir di Lakum - (Allah memutuskan apa yang Dia kehendaki) sama ada Dia mengizinkan atau mengharamkan tanpa sesiapa pun dapat menghalangnya.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melampaui batas ayat-ayat Allah) Jamak dari sya'iratun, ertinya upacara-upacara agama-Nya. mencederakan, d. H. Berburu semasa merekasam - (dan tidak melanggar bulan Haram) berperang dengannya - (dan tidak mengganggu haiwan Hadya), i.e. H. haiwan yang didedikasikan untuk tanah suci - (dan haiwan berkolar) jamak Giladatun, i. binatang-binatang yang dibalut kayu berdiri di tanah yang suci sebagai tanda bahawa ia aman daripada orang yang mengganggunya, (dan tidak) melarang atau mengganggu - (orang yang mengunjungi) dan tidak akan - (rumah Allah Al- Haram) yang memerangi mereka - (semasa mencari pahala), iaitu makanan - (dari Tuhan mereka) untuk berniaga - (dan keridhaan) daripada-Nya, serta mengunjungi rumah Allah, bukan sebagaimana mereka memahami kemungkaran. Ayat ini digantikan dengan ayat Bara'ah - (dan apabila kamu telah selesai) dari Ihrām - (maka perintah berburu) perintah di sini bermaksud ibaah atau membenarkan - (dan kamu tidak boleh didorong oleh kebencian) baca shana-anu atau shana. - anu bermaksud kebencian atau kemarahan – (-untuk sesuatu kaum kerana mereka dihalang daripada meninggalkan Masjidil Haram, (-untuk suatu kaum kerana mereka dihalang daripada meninggalkan Masjidil Haram, -kerana sesuatu yang buruk telah dilakukan) bagi mereka kerana membunuh dan sebagainya. pada - , (tolong-menolong dengan kebajikan) dalam mengerjakan apa yang disuruh - (dan taqwa) dalam meninggalkan yang dilarang - (dan tidak tolong-menolong) dalam ta'awanu dibuang salah satu daripada dua ta pada asal - ( dalam melakukan maksiat) atau maksiat (dan menceroboh) bermaksud melampaui batas ajaran Allah (dan takut kepada Allah), takut akan azab-Nya dengan mentaati-Nya - (tidak syak lagi Allah amat berat azab seksanya) bagi orang-orang yang menentang-Nya.
 1. (Diharamkan bagi kamu bangkai), iaitu memakannya (darah) yang mengalir seperti lembu – (babi, (babi, binatang yang disembelih oleh selain Allah) misalnya, disembelih atas nama-Nya – (dicekik) orang yang dibunuh dengan cekik - ( dipukul) mereka yang dibunuh oleh pukulan (mereka yang jatuh) dari atas dan mati - (bertanduk) yang dibunuh oleh tanduk lain - (dimakan oleh binatang buas kecuali yang boleh kamu bunuh), iaitu yang kamu dapati hidup orang-orang yang disebut, dan kamu bunuh mereka (dan apa yang dibunuh atas nama) - (berhala) jamak nisab, ertinya patung - (dan membuang undi) , ertinya menentukan bahagian dan keputusan - (dengan anak panah) Azlam jamak dari zalam atau zulam bermaksud anak panah yang tidak mempunyai bulu dan hujung mereka tidak mempunyai mata Terdapat tujuh daripada mereka, dijaga oleh penjaga Kaabah, dan terserah kepada mereka tanda-tanda, kerana itu mereka menerima tanda-tanda. Kepimpinan apabila disuruh dan apabila dilarang, emm, berhenti. (Begitulah kemungkaran) bermaksud menyimpang dari ketaatan. Ayat ini diturunkan pada hari 'Arafah semasa Haji Wada, iaitu haji terakhir Nabi Muhammad. – (Hari ini orang-orang kafir yang terdesak dari agama mereka) untuk menjadi murtad setelah melihat bahawa mereka kuat (maka jangan takut kepada mereka, memiliki Aku). Aku sempurnakan untuk kamu pada hari itu agama kamu (iaitu hukum-hukum yang halal dan haram, dengan tiada lagi peraturan dan kewajipan yang diturunkan kemudiannya) - (dan sempurnakan bagi kamu nikmat kurniaan-Ku), iaitu menyempurnakannya, dan ada yang mengatakan bahawa memasukinya. kota Mekah dengan aman - (dan Aku telah memilih kamu) - (Islam sebagai agama kamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan sesuatu yang diharamkan lalu memakannya - (tanpa kecenderungan) atau dengan sengaja (dosa) atau derhaka - (maka adalah Allah Maha Penyayang) kepadanya bahawa dia memakannya - (lagi Maha Penyayang) kepadanya bahawa dia mengizinkannya. Ini tidak berlaku bagi orang yang rukuk atau melakukan dosa dengan sengaja, seperti pencuri atau penderhaka, sehingga dia tidak dibenarkan. makan la.
 1. (Mereka bertanya kepadamu) Wahai Muhammad - (apakah yang halal bagi mereka) di antara waktu makan. - (Katakanlah: "Dihalalkan kepada kamu apa yang baik), yang enak atau yang dibolehkan - (dan) apa yang diburu - (daripada binatang buas yang telah kamu ajarkan) seperti anjing, serigala dan burung (latihlah mereka berburu) S. Kallabtal Kalba dengan tasydid pada lam bermakna anda melepaskan mereka lebih awal untuk memburu - (anda mengajar mereka) p.damir mukallibin bermaksud anda melatih mereka - (mengikut apa yang Allah ajar anda) bagaimana untuk memburu - (maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk anda ) bunuh haiwan tanpa memakannya. Tidak seperti mereka yang tidak dilatih, tangkapannya tidak halal. Sebagai sifat, ia pergi apabila dilepaskan, dan apabila dihalang, ia berhenti dan menghentikan permainan dan tidak memakannya. Ia memerlukan sekurang-kurangnya tiga pemerhatian untuk mengetahui hal ini.Jika kamu memakan binatang itu, itu bermakna kamu tidak menangkapnya untuk tuanmu, maka tidak boleh memakannya makan seperti yang dinyatakan dalam dua hadis Sahih Bukhari dan Muslim Hadis juga menyatakan bahawa Hasil melontar busur apabila dicetuskan dengan menyebut nama Allah adalah sama seperti haiwan liar yang terlatih. – (Dan serulah nama Allah kepadanya) dan lepaskan dia – (dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat keputusanNya).
 1. (Sekarang yang baik itu haram bagi kamu), iaitu yang lazat. - (Dan makanan orang-orang yang menerima Al-Kitab) bermaksud sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani - (halalkan untuk kamu dan makanan kamu) yang kamu hidangkan kepada mereka - (halalkan juga untuk mereka. Dan wanita-wanita merdeka di antara orang-orang mukmin dan wanita merdeka dari orang-orang yang menerima kitab sebelum kamu) dibolehkan kamu berkahwin secara terang-terangan (jika kamu telah membayar mahar) atau mahar (dengan niat mengahwinkan mereka) dengan mereka demi menjaga kehormatan kamu (bukan dengan niat untuk berzina). – (Jangan ambil mereka sebagai gundik) dan jangan berzina dengan mereka secara sembunyi-sembunyi. - (Dan siapa yang tidak beriman kepada iman), iaitu orang yang murtad - (ini sebenarnya membatalkan amal-amal solehnya yang terdahulu) supaya dia tidak dianggap atau diberi pahala - (dan termasuk orang-orang yang rugi di akhirat kelak), atau iaitu jika dia mati dalam keadaan sedemikian.
 1. (Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bangun), maksudnya kamu hendak bangun - (untuk solat) dan kamu dalam keadaan berhadas - (lalu basuh muka kamu dan tanganmu sampai dengan siku), iaitu termasuk siku, seperti yang diterangkan dalam Sunnah - (dan basuh kepala anda): ba bermaksud memukul, begitu juga pukulan anda padanya tanpa air yang mengalir. Ini adalah jenis isim, jadi cukup jika jumlah minimum pembersihan dicapai dengan membersihkan sebahagian rambut. Pendapat ini turut dikongsi oleh Imam Syafi'i - (dan kaki kamu) dibaca mansub kerana ia atafkan untuk aidiyakum maka basuhlah tetapi ada yang membaca dengan baris di bawah dengan atafkan untuk seterusnya - (sehingga mata kaki ) maksudnya ialah sertakan kedua-dua buku lali seperti yang dijelaskan dalam Hadis. Kedua-dua buku lali adalah dua tulang yang menonjol dari setiap buku lali dan memisahkan betis dari tumit. Dan pemisahan antara membasuh tangan dan kaki serta mengeringkan lengan dan rambut menunjukkan wajibnya membersihkan bahagian-bahagian wuduk satu persatu. Ini juga merupakan pendapat al-Shaafa'i. Sunnah menunjukkan bahawa menyatakan niat adalah wajib, seperti halnya dengan bentuk ibadah yang lain. - (Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu membersihkan diri), iaitu mandi - (dan jika kamu sakit), yang diburukkan oleh menyentuh air (atau dalam perjalanan) musafir - (atau kamu yang kembali. dari tempat buang air) ertinya berhadas - (atau menyentuh perempuan), ini telah pun dibincangkan dalam Surah An-Nisa (dan kamu tidak akan mendapat air), iaitu setelah kamu mencari (mencuci)nya - ( lantai yang baik) bersihkan lantai - (bersihkan muka dan tangan) dan kedua-dua siku - (dengan kotoran) dengan dua hantaran. Ba menunjukkan ketaatan manakala Sunnah menjelaskan maksudnya ialah bersuci itu melibatkan kedua-dua anggota secara keseluruhannya (Allah tidak mahu menyusahkan kamu) dengan kewajipan wuduk, mandi atau tayammum (tetapi Dia menghendaki kamu bersih) hendaklah termasuk. . ) daripada najis dan dosa (dan ingin menyempurnakan nikmatNya kepada kamu), iaitu menerangkan hukum-hukum agama dengan Islam - (semoga kamu bersyukur) atas nikmatNya.
 1. (Dan fikirkanlah tentang kemurahan Allah kepada kamu), iaitu agama Islam – (dan perjanjian-Nya yang Dia telah buat dengan kamu), iaitu apa yang Dia lakukan kepada kamu (semasa kamu mengatakannya) kepada Nabi (saw), ketika kamu berbaiah kepadanya: - ("Kami akan mendengar dan mematuhi") apa sahaja yang kamu perintahkan atau larang, kami suka atau benci (dan takut kepada Allah) supaya kamu melanggar perjanjian itu. – (Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati, apatah lagi yang di luarnya).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, sentiasalah membela Allah) pertahankanlah kebenaran-Nya (saksi dengan adil) - (dan janganlah kamu digerakkan oleh kebencian terhadap sesuatu kaum), iaitu orang-orang kafir - (berlaku zalim) supaya kamu menganiaya mereka kerana permusuhan kamu (berlaku adil terhadap diri sendiri) dengan kedua-dua musuh dan kawan (kerana itu) bermakna keadilan (adalah) lebih dekat kepada rahmat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan) agar kamu mendapat pahala di sisi-Nya.
 1. (Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh) janji yang baik – (yang menjadi ampunan dan pahala yang besar bagi mereka), iaitu Syurga.
 1. (Sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami adalah penghuni-penghuni neraka.)
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah ketika suatu kaum bermaksud) iaitu orang Quraisy - (menghulurkan tangannya ke arah kamu) untuk menyakiti kamu - (maka Dia menahan tangan-Nya daripada kamu) dan memelihara mereka dari niat jahat mereka. – (dan bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakkal).
 1. (Dan sesungguhnya Allah telah mengadakan perjanjian dengan Bani Israil) yang akan dibincangkan kemudian (dan telah Kami nyatakan) bahawa berlaku peralihan daripada Damir yang ghaib kepada orang yang pertama - (di antaranya 12 orang ketua) dari setiap ketua suku. , bahawa dia akan memastikan pemenuhan perjanjian itu oleh semua rakyat, dan untuk mereka - (Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku bersama kamu) bersedia dengan pertolongan dan sokongan. – (Jika) kamu menepati sumpah – kamu solat, bersedekah, beriman dan menolong rasul-rasul-Ku dan memberi pinjaman yang baik kepada Allah) nafkahkanlah di jalan-Nya – (maka Aku akan menutupi aib kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang di bawahnya sungai-sungai). mengalir.Maka setiap orang yang tidak beriman sesudah itu), iaitu sesudah perjanjian itu - (di antara kamu, sesungguhnya menyimpang dari jalan yang lurus) dari jalan yang benar. Sawa asalnya bermaksud tengah. Maka mereka melanggar perjanjian itu dan Allah berfirman:
 1. (Maka mengapa mereka melanggar) ma adalah tambahan – – (janji, Kami laknat mereka) iaitu Kami pisahkan mereka dari rahmat Kami – (dan Kami keraskan hati mereka) Mereka tidak akan lembut untuk menerima iman – (Mereka berubah perkataan) yang terkandung dalam Taurat sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad - (di tempatnya) asalnya diletakkan oleh Allah - (dan lupa) meninggalkan (beberapa peringatan yang diberikan) dalam Taurat tentang ketaatan kepada Muhammad - (Dan sentiasa kamu) perkataan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. – mula (melihat) dengan jelas – (mengkhianati mereka) mungkir janji dan lain-lain – (kecuali sebilangan kecil di antara mereka) yang masuk Islam. – (Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka; sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan). Ini digantikan dengan ayat tentang perang.
 1. (Dan di antara orang-orang yang mengatakan "kami adalah orang-orang Nasrani") berhubung dengan apa yang Dia katakan (ada orang-orang yang Kami - telah mengambil pakaian-Nya daripada mereka), dan juga orang-orang Yahudi di antara Bani Israel - (Maka mereka telah melupakan sebahagian daripada kepada mereka peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka), iaitu dalam Injil berupa iman dan sebagainya, sehingga mereka melanggar perjanjian - (dengan itu Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat) disebabkan perselisihan dan perselisihan mereka, ( dan Allah akan memberitahu kamu kelak), iaitu di akhirat (yang mereka lakukan) dan diberi pahala di sisi-Nya.
 1. (Wahai Ahli Kitab, sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepadamu) Muhammad – (memberitahukan kepadamu banyak dari apa yang kamu sembunyikan dari kitab), yaitu Taurat dan Injil, seperti ayat rejam dan sifat-sifat Rasulullah SAW. – (Dan banyak yang tidak didedahkannya) di antara mereka yang tidak akan mendedahkannya sekiranya tidak ada kepentingan selain untuk mendedahkan rahsia mereka. – (Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah), ini adalah Nabi. - (dan Kitab), iaitu Al-Quran - (yang sudah tentu) nyata.
 1. (Melalui Kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya), iaitu melalui Al-Guran dan melalui jalan iman - (ke jalan keselamatan), jalan yang menyelamatkan mereka - (dan memimpin mereka keluar dari kegelapan). , iaitu kekufuran - (kepada Nur) iaitu kepercayaan (dengan izinNya) dengan IradatNya - (dan membimbing mereka ke jalan yang lurus), iaitu agama Islam.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam") yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Mereka itu ialah Yakubin, segolongan Nasrani - (Katakanlah: siapakah yang dapat menentang) sekatan - () azab - (dari Allah walaupun sedikit jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam, ibunya, dan semua umat manusia. bumi?) Ini bermakna tiada siapa yang boleh menentang kehendaknya. Dan sekiranya Al-Masih itu benar-benar Tuhan, tentulah Dia melakukannya - (Dan Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah berada di atas apa yang Dia kehendaki - ( Maha Berkuasa) .
 1. (Perkataan Yahudi dan Nasrani) bermaksud perkataan setiap golongan ini: – (“Kami adalah anak-anak Allah”), ertinya seperti anak-anak-Nya dalam keakraban dan darjat, sedangkan Dia tidak seperti ibu bapa kami dalam kasih dan sayang. – ( dan kekasih-kekasih mereka.” Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad: – (“Kalau begitu mengapa Allah menyiksa mereka kerana dosa-dosa mereka?”) Maksudnya, kenyataan mereka adalah dusta kerana tiada ibu bapa yang akan menyeksa anaknya (termasuk kamu).- umumnya termasuk) di antara makhluk - (yang Dia ciptakan) di antara manusia, yang sama-sama menerima pahala dan memikul dosa - (Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki) Dia diampuni - (dan mengazab siapa yang Dia kehendaki) untuk diazab dengan tidak menjadi apa yang menghalanginya. . -Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya dan kepada-Nya-lah tempat kembali.
 1. (Wahai Ahli Kitab, sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada kamu), iaitu Muhammad – (menjelaskan kepada diri kamu sendiri) hukum-hukum agama – (ketika terhentinya pengutusan Rasul) kerana tidak pernah diutuskan Rasul daripada Allah antara dia dan Isa, dan selang waktu itu 569 tahun - (supaya) tidak - (mereka berkata) apabila dia disiksa sesudah itu: - (dia datang kepada kami) lebih dari itu - (bukan pembawa berita gembira dan bukan pembawa ingatan, kerana dia benar-benar datang kepada kamu. pembawa berita gembira dan pembawa ingatan), supaya tidak ada lagi keampunan bagimu! (Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu), termasuk seksaan apabila kamu bermaksiat dan berserah diri kepada-Nya.
 1. (Dan) ingatlah – (ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Hai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat kamu), iaitu di antara kamu – (para nabi dan menjadikan kamu raja-raja) yang mempunyai lelaki dan hamba-hamba-Nya – (Dan Dia telah memberikan kepadamu apa yang belum diberikan-Nya kepada seseorang pun), seperti makanan dari syurga, manna dan salwa, membelah lautan dan lain-lain.
 1. (Hai kaumku, masuklah ke tanah suci) yang disucikan - (yang telah ditetapkan Allah untuk kamu) Dia telah menyuruh kamu masuk ke negeri Syam - (dan janganlah kamu lari), berpalinglah kamu kerana takut kepada musuh - (lalu kamu adakah kamu akan menjadi orang yang rugi) dalam usaha kamu.
 1. (Mereka berkata, “Hai Musa, sesungguhnya pada dirinya terdapat orang-orang yang zalim) iaitu saki-baki kaum ‘Ad yang besar dan kuat. (Dan sesungguhnya kami tidak akan masuk sehingga mereka pergi. Jika mereka pergi, kem akan masuk.
 1. (Katakan kepada mereka) - dua orang lelaki di antara orang-orang yang takut) yang menderhakai perintah Allah, yang dipanggil Yusya' dan Kalib, iaitu dua orang ketua yang diutus Musa untuk menyelidiki orang yang mengejar - (dan Allah mengurniakan nikmat kepada mereka) yang berakal. perbuatan itu, supaya dia mendedahkan keadaan sebenar orang-orang yang menganiaya itu hanya kepada Musa, tidak seperti ahli-ahli lain yang menyebarkan berita itu, sehingga kaum Musa pun takut akan hal itu: ("Lemparkan ke dalam mereka di pintu gerbang"), bahawa adalah, kota pintu gerbang, dan jangan takut kepada mereka, kerana mereka adalah tubuh yang tidak mempunyai hati dan keberanian. (Jika anda masuk, anda pasti akan mencapai kemenangan). Mereka berkata demikian kerana mereka yakin bahawa mereka akan mendapat pertolongan daripada Allah dan Allah akan menunaikan janji-Nya (dan kepada Allah-lah yang harus kamu percayai jika kamu benar-benar beriman). ,
 1. (Mereka berkata, "Hai Musa, kami tidak akan memasukinya selama-lamanya selama mereka berada di dalamnya. Maka pergilah kepada Tuhanmu dan perangilah mereka - (biarlah kami duduk dan tunggu) dan janganlah kami berperang."
 1. (Musa berkata) pada masa itu - (Ya Tuhanku, aku hanya memerintah diriku sendiri, dan) kecuali - (saudaraku). Tetapi yang lain tidak memaksa mereka untuk tunduk (kemudian berpisah) atau bercerai - NAS (antara kita dan orang-orang yang tidak bertuhan ini").
 1. (Allah) Ta'ala berfirman kepadanya: - ("Maka - jika demikian halnya) iaitu tanah suci - (mereka dilarang memasukinya - (selama 40 tahun mereka akan mengembara tanpa mengetahui jalannya ) Kekeliruan – (dalam negara ini) menurut Ibn Abbas sembilan persegi Farsakhs. - (Jadi jangan bersedih) menangis - (untuk orang jahat). Mengikut satu tradisi, pada waktu malam mereka memulakan perjalanan mereka ke destinasi mereka dengan bersungguh-sungguh, tetapi menjelang pagi mereka kembali ke tempat mereka bermula. Demikian juga perjalanan sehari itu, sehingga mereka binasa, kecuali orang-orang yang belum mencapai umur dua puluh tahun. Ada yang mengatakan terdapat enam ratus ribu orang dan ia berada di padang ini yang dipanggil padang Tihwafat Harun dan Musa. Itu adalah rahmat bagi mereka berdua dan hukuman kepada umatnya. Selepas kewafatannya, Musa memohon kepada Allah agar membawanya lebih dekat ke Tanah Haram hanya sejengkal batu dan Dia mengabulkan permintaannya seperti yang disebutkan dalam Hadis. Selepas empat puluh tahun, Allah menjadikan Yusya sebagai nabi dan memerintahkannya untuk memerangi orang-orang yang zalim. Jadi dia pergi bersama-sama orang Israel yang lain dan memerangi musuh. hari itu hari jumaat Menurut berita, matahari tinggal seketika menunggu mereka menamatkan pergaduhan. Diriwayatkan daripada Ahmad dalam Musnadnya bahawa matahari tidak pernah berhenti kerana manusia melainkan Yusya' pada malam-malam perjalanannya ke Bayt al-Maqdis.

27, (Dan bacakanlah) Wahai Muhammad - (kepada mereka, iaitu kepada kaum mereka - (berita) berita - (dari dua anak Adam), iaitu Habil dan Qabil - (sebenarnya) berkaitan utlu - (ketika mereka menawarkan korban) kepada Allah, berupa seekor domba dari Habil dan hasil dari Qabil.- (Maka diterima oleh salah seorang dari mereka), yaitu oleh Habil dengan petunjuk turunnya api dari langit, yang memakan korban mereka - ( Dan diterima oleh yang tidak diterima oleh yang lain), iaitu dari Qabil, yang menjadi marah dan menyimpan kedengkian ketika menunggu haji Adam (dia berkata), iaitu Qabil kepada Habil: – (Sesungguhnya aku akan membunuh kamu!), mengapa Korban diterima sedangkan saya tidak!(Beliau menjawab: - "Allah hanya menerima korban orang yang soleh").

 1. (Sesungguhnya jika) aku telah bersumpah - (kamu menghulurkan) atau menggerakkan - (tanganmu kepadaku untuk membunuhku, nescaya aku tidak akan menghulurkan tanganku kepada kamu untuk membunuh kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Semesta Alam. jika saya membunuh awak
 1. (Sebenarnya aku menghendaki supaya kamu kembali dengan dosa-dosaku), iaitu kembali kepada Allah dengan dosa membunuhku (dan dosa kamu sendiri), iaitu apa yang kamu lakukan dahulu (sehingga kamu menjadi penghuni Neraka) sedangkan aku tidak akan menanggung dosanya membunuhnya sehingga aku pun menjadi penghuni Neraka. Allah berfirman: - ("Dan inilah balasan bagi orang-orang yang zalim").
 1. (Tetapi nafsunya menyebabkan dia membunuh saudaranya, maka dia membunuhnya dan menjadi salah seorang yang rugi) kerana pembunuhan ini. Pada mulanya dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan mayat abangnya kerana dia adalah anak pertama Adam di Bumi, jadi dia memikulnya di belakangnya.
 1. (Lalu Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali tanah) iaitu menggali tanah dengan paruh dan kedua kakinya dan mencurahkannya ke atas mayat saudaranya seolah-olah ingin menanamnya - (untuk menunjukkan kepadanya bagaimana dia harus menutupnya) atau menanam - (nya). mayat abang. Dia berkata "Aduh, sengsaranya saya! Kenapa saya tidak boleh) - (bertindak seperti burung gagak itu untuk menanam mayat saudara saya. Maka dia tergolong dalam orang-orang yang bertaubat) kerana telah membawanya sehingga dia menggali lubang dan menguburkan mayat saudaranya Habil.
 1. (Oleh itu) iaitu kerana apa yang telah dilakukan oleh Qabil, (Kami telah tetapkan untuk Bani Israil bahawa): Innahu bernama Damir Shan - (yang membunuh seorang lelaki, bukan kerana orang lain) yang membunuh - (atau ) bukan dengan - AG (maksiat) melakukannya (di muka bumi) dalam bentuk kekufuran, zina atau mencuri dan sebagainya - (maka seakan-akan dia membunuh semua manusia). Sebaliknya, siapa yang memelihara nyawanya, iaitu siapa yang tidak mahu membunuhnya - (maka seolah-olah dia menyelamatkan nyawa semua manusia). Ib nu Abbas berkata: "Ini dilakukan dari sudut melanggar kesuciannya dan dari sudut membeli dan melindunginya" - (dan sesungguhnya ia datang kepada mereka), iaitu kepada orang Israel - (Kami Rasul-rasul dengan bukti yang jelas ), iaitu mukjizat, - (banyak daripadanya selepas itu melampaui batas kemudaratan di muka bumi) kerana kekufuran, pembunuhan dan lain-lain. Ayat berikut diturunkan kepada penduduk Uranah ketika mereka sakit ke Madinah, maka Nabi ( saww) membolehkan mereka menggunakan unta mereka dan minum susu dan air kencing mereka. Tetapi apabila mereka sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi dan membawa mereka bersama mereka:
 1. (Semoga pembalasan ke atas orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) ertinya memerangi orang Islam - (dan merosakkan tanah), merompak dan merampas - (membunuh mereka atau menyalib mereka atau saling memegang tangan dan memotong kaki) ertinya hak. tangan dengan kaki kiri - (atau dihalau dari tanah air sendiri). Atau secara berperingkat-peringkat, keputusan membunuh adalah bagi mereka yang membunuh, keputusan salib bagi mereka yang membunuh dan merampas harta, keputusan memotong-motong bagi mereka yang merampas harta tetapi tidak membunuh, dan keputusan buang negeri bagi mereka yang mengganggu. Ini dijelaskan oleh Ibn 'Abbas dan diterima pakai oleh al-Shaafi'i. Menurut kedua pendapat yang betul, pelaksanaan penyaliban berlaku tiga hari selepas hukuman mati. Tetapi ada orang lain yang berkata sebelum mereka dibunuh. Hukuman buang negeri termasuk hukuman lain yang sama berkesan untuk memberi pengajaran, seperti penjara dan sebagainya - (Begitulah hukumannya), ertinya pembalasan atau hukuman itu adalah kehinaan kepada mereka) Musibah - (di dunia ini, semasa dalam kehendak. mendapat azab yang besar seterusnya), iaitu azab Neraka.
 1. (Kecuali orang-orang yang bertaubat) di antara orang-orang yang menyalakan api perampasan perang – (sebelum menguasai mereka supaya mereka mengetahui bahawa Allah mengampuni) terhadap apa yang telah mereka lakukan – (lagi mengasihani) mereka . Ayat tersebut tidak mengatakan "janganlah kamu menghukum mereka" untuk menunjukkan bahawa taubat hanya kehilangan hak Allah, bukan hak manusia. Itulah yang dapat difahami dengan jelas dan saya lihat tidak ada yang membantahnya, Wallahu a'lam. Jadi jika seseorang membunuh dan mencuri harta, dia akan dihukum mati dan dipotong-potong, tetapi tidak disalib. Inilah yang lebih kuat dari dua pendapat Syafi'i. Penyesalan tidak mempunyai kesan atau faedah apabila ditangkap. Ini juga yang lebih kuat daripada dua pendapat Imam Syafi'i.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah), iaitu takut akan azab-Nya dengan mentaati-Nya (dan carilah jalan kepada-Nya), iaitu jalan yang mendekatkan kamu kepada-Nya dengan ketaatan dan ibadah – (dan berjihadlah di jalan-Nya). ), iaitu meninggikan agama kamu (semoga kamu beruntung atau berjaya).
 1. (Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya berlaku (bahawa mereka memiliki segala yang ada di bumi dan yang lebih jauh lagi untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, nescaya tidak akan diterima bagi mereka, dan bagi mereka azab yang pedih).
 1. (Mereka ingin) ingin - (keluar dari Neraka, tetapi mereka tidak dapat keluar, dan bagi mereka azab yang kekal) selama-lamanya.
 1. (Lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri) Al dalam kedua-duanya menunjukkan bahawa mereka adalah isim mausul dan berfungsi sebagai muttada kerana al adalah serupa dengan keadaan, maka khbar itu didahului dengan fa iaitu - (maka potonglah tangan kamu) tangan kanan masing-masing dari pergelangan tangan. Disebutkan dalam as-Sunnah bahawa jika barang yang dicuri itu bernilai seperempat dinar atau lebih, hendaklah dijatuhkan hukuman, dan jika perbuatan itu berulang-ulang maka dipotong kaki kiri dari buku lali, kemudian tangan kiri. , kemudian kaki kanan , dan kemudian hukuman ta'zir – (dalam pembalasan), mansub as masdar – (atas apa yang telah mereka lakukan dan sebagai hukuman) bererti hukuman bagi mereka – (dari Allah, dan Allah Maha Kuasa) bermaksud dalam segala urusan – (bijaksana lagi) tentang makhluk-Nya.
 1. (Seseorang yang bertaubat dari kesalahannya), iaitu tidak mencuri lagi – (dan memperbaiki dirinya) atau amalannya (maka pasti Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Untuk menghuraikan perkara ini, kami telah menyebut kenyataan sebelum ini. Dengan taubatnya dia tidak kehilangan hak orang ramai berupa hukuman potong dan mengembalikan hartanya. Maka Sunnah menyatakan bahawa jika orang yang berhak memaafkan memaafkannya sebelum dia mengadu kepada Imam, keputusan untuk berkorban ditinggalkan. Ini adalah pendapat Syafi'i.
 1. (Tidakkah kamu tahu?) Soalan ini adalah pengesahan - (bahawa sesungguhnya Allah mempunyai kerajaan langit dan bumi; Dia menyeksa sesiapa yang Dia kehendaki) supaya diazab - (dan mengampuni sesiapa yang Dia kehendaki) supaya menjadi diampuni - (dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) di antara mereka, menimpakan azab atau memberi keampunan.
 1. (Wahai Rasul, janganlah kamu bersedih hati dengan) perbuatan - (orang-orang yang bersaing dalam kekufuran) sehingga mereka jatuh ke atasnya tanpa banyak disangka-sangka, yang bermaksud bahawa apabila ada peluang mereka akan menyatakan kekufuran mereka - (di antara ) min Ia adalah pengakuan - (orang-orang yang berkata dengan mulut: (di antara) min adalah penyataan - (mereka yang berkata dengan mulut: "Kami beriman"), iaitu dengan lidah mereka menyatakan - (sedang hati tidak percaya) , mereka itu adalah orang-orang munafik - (dan - juga di antara orang-orang Yahudi) sehingga suatu kaum - (yang suka mendengar berita palsu) yang diada-adakan oleh imam-imam mereka, yang menerima mereka dengan baik - (dan sangat suka mendengar berita). suatu kaum) bermaksud demi suatu kaum (lain) di antara orang-orang Yahudi - (yang tidak pernah datang kepada kamu), iaitu penduduk Khaibar Ada seorang lelaki dan perempuan yang berkahwin berzina, tetapi mereka menentang hukuman rejam terhadap dua orang yang zalim itu. Kemudian mereka mengutus orang Quraizah, untuk bertanya kepada Nabi tentang hukumannya. - (Mereka mengubah perkataan) yang terkandung dalam Taurat, seperti ayat tentang rejam - (tempat-tempat mereka) yang telah ditetapkan Allah untuknya, ertinya mereka menggantikannya dengan yang lain. – (Mereka berkata) iaitu kepada orang yang mereka utus – ​​(Jika yang diberikan kepada kamu itu), iaitu hukum yang diubah oleh Muhammad dan memberi fatwa, iaitu hukum rejam - (maka ambillah ) terimalah - (tetapi jika bukan itu yang diberikan kepada kamu) dan fatwa yang diberikan kepada kamu bercanggah dengannya - (maka berhati-hatilah untuk menerimanya - (daripada sesiapa yang Allah hendak menghalang kamu maka kamu tidak akan dapat mengawal apa yang datang daripadanya). Allah) menolaknya. – (Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dibersihkan oleh Allah hati mereka) dari kekafiran, dan sekiranya Dia menghendaki, tentulah tercapai. - (Bagi mereka di dunia ini adalah kehinaan) kehinaan, dengan mendedahkan rahsia dan pembayaran upeti - (sedangkan di akhirat azab yang besar).
 1. (-Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram), melafazkan suht atau suhut, iaitu barang haram seperti rasuah - (iaitu apabila datang kepada kamu) untuk meminta keputusan kepada kamu - (maka buatlah fikirkan antara mereka atau pergi jika itu milik mereka). Pilihan antara alternatif ini ditimpa oleh firman-Nya, “Pilihlah di antara mereka.” Oleh itu, apabila mereka mengadu kepada kita, kita wajib memilih antara mereka. Inilah yang lebih kuat dari dua pendapat Syafi'i. Dan jika mereka membawa perkara itu kepada kami bersama orang Islam, maka keputusan muafakat adalah mengikat. – (Jika mereka berpaling daripada kamu, mereka tidak akan membahayakan kamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan antara mereka – (maka putuskanlah di antara mereka dengan adil), bukan secara berat sebelah – ​​(Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang adil) dengan membuat keputusan, dan ganjarannya ialah .
 1. (Dan bagaimana mereka menjadikan dia hakim mereka sedangkan mereka membawa bersama mereka Taurat, yang mengandungi hukum Allah), iaitu dengan rejam. Soalan ini menyatakan keajaiban, yang bermaksud bahawa niat sebenar anda bukanlah untuk mengetahui kebenaran, tetapi untuk mengetahui apa yang paling masuk akal (Kemudian mereka berpaling) dari undang-undang rejam anda, yang sepadan dengan buku anda - (selepas itu) dalam pandangan keputusan itu - (dan mereka bukan orang yang benar-benar beriman).
 1. (Sesungguhnya kami turunkan Taurat yang mengandungi petunjuk) kesesatan - (dan cahaya) untuk menerangkan hukum-hukum - (diambil memutuskan hukum dari nabi-nabi) Bani Israil - (yang berserah diri kepada Allah) (untuk orang-orang Yahudi dan untuk ulama. dan imam-imam), iaitu ahli fiqh di antara mereka - (yang dengannya) kerana - (mereka disuruh memeliharanya), ertinya Allah memberi mandat kepada mereka untuk memeliharanya - (kitab Allah) tidak boleh diubah - (Dan mereka bersaksi) bahawa ia adalah benar. – (Maka janganlah kamu takut kepada manusia) Wahai Yahudi, ungkapkanlah sifat-sifat dan sifat-sifat Muhammad SAW. bahawa kamu mengetahui tentang ayat-ayat rejam dan sebagainya - (hanya takut kepadaku) dengan menyembunyikannya - (dan janganlah kamu membeli - iaitu jangan kamu jual beli ayat-ayatku dengan harga yang kecil) berupa harta dunia yang kamu terima sebagai gantinya. bersembunyi. – (Sesiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir) terhadap-Nya.
 1. (Dan Kami tetapkan ini terhadap mereka) iaitu dalam Taurat - (bahawa jiwa) dibunuh (oleh jiwa) membunuh - (mata) dicungkil - (hingga mata, hidung) dipenggal - (oleh hidung, telinga) potong – (sampai telinga, gigi) cabut – (sampai gigi), mengikut qiraat dengan marfu’ empat anggota – (dan juga luka) mansub atau marfu’ - (memakai gisas), yang bermaksud bahawa hukum pembalasan dikenakan kepada mereka di mana mungkin, seperti tangan, kaki, kemaluan, dan lain-lain. Hukuman ini, walaupun mengikat mereka, telah ditetapkan atau diiktiraf dalam Shara' kita. (Orang yang bersedekah) bererti mengawal diri dengan menyerahkan hak kepada Gizas - (maka ia akan menjadi penebus dosa) atas dosanya. - (Dan siapa yang tidak menghukum menurut apa yang diutuskan Allah) seperti Gisas dan selainnya - (mereka itu adalah orang-orang yang zalim).
 1. (Dan Kami mengikuti jejaknya) iaitu jejak langkah para nabi - (dengan Isa putera Maryam membenarkan apa yang sebelum dia) iaitu apa yang sebelum dia - (dalam bentuk Taurat, dan Kami telah memberikan kepada kamu Injil yang mengandungi petunjuk. ) petunjuk yang batil - (dan cahaya), yang bermaksud penjelasan tentang hukum-hukum - (dan pengesahan) adalah suatu perkara - mengesahkan (kepada Taurat yang telah ada sebelumnya) hukum-hukum Taurat - (dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. ).
 1. (Dan pengikut Injil akan memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah di dalamnya) dalam bentuk hukum dan mengikut Qiraat Walyahkum disebut sebagai Wali Yahkuma kerana ia adalah Atafkan bagi Ma'mul Atainahu. – (Dan sesiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang yang zalim).
 1. (Dan Kami telah menurunkan kepadamu) Wahai Muhammad (Kitab), iaitu Al-Quran - (dengan kebenaran) mengenai pendengaran Ansalna - (Pengesahan apa yang sebelumnya), iaitu apa yang mendahuluinya - (di bawah kitab-kitab dan saksi). ) atau batu ujian - (terhadapnya). Buku di sini merujuk kepada buku-buku terdahulu. – Oleh itu, hukumlah di antara Ahli Kitab apabila mereka mengadu kepadamu (terhadap apa yang telah Allah utuskan kepadamu) (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka) dengan menyimpang (dari kebenaran yang telah datang kepadamu). Kepada tiap-tiap umat di antara kamu telah Kami berikan) Wahai manusia - (suatu peraturan dan jalan), iaitu jalan yang terang dalam agama untuk diikuti. – (Insya Allah, Dia akan menjadikan kamu satu umat) dengan syariat – (tetapi) Dia membahagikan mereka kepada beberapa kumpulan – (untuk menguji mereka), untuk menguji mereka – (berhubung dengan apa yang Dia berikan kepada mereka) dalam bentuk syariat yang berlainan untuk melihat siapa di antara kamu yang taat dan siapa yang durhaka - (maka berlumba-lumbalah berbuat kebaikan) (maka ikutlah rentaknya). (Hanya kembali kepada Allah). – (Hanya kepada Allah jualah kamu semua akan kembali) dengan hari kiamat – (kemudian Dia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu perbincangkan), iaitu dalam perkara agama, dan Dia akan memberi balasan kepada setiap kamu sesuai dengan amalan kamu.
 1. (Dan putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka) supaya - (mereka) tidak - (memfitnah), iaitu memperdayakan kamu - (dari sesuatu yang difirmankan Allah) . Jika mereka menyimpang dari hukum yang Allah turunkan dan bermaksud mengubahnya - (maka ketahuilah bahawa Allah hendak mendatangkan bencana kepada mereka) - azab di dunia - (disebabkan sebahagian daripada dosa-dosa mereka) yang telah mereka lakukan, di bawah adalah pergi. jauh. Dan dia akan membalas semua dosa ini di akhirat kelak. - (Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang kafir).
 1. (Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki?) dengan penggunaan ya dan ta, ertinya dengan berpaling ke belakang mereka hanya cuba menutup mulut dan meringis sedangkan soalan di sini adalah cara sanggahan - (dan siapa) tidak bermaksud - (yang azab dari Allah lebih baik bagi manusia), iaitu dari sisi orang-orang - (yang beriman kepada-Nya) adalah lebih baik untuk menyebut mereka, kerana mereka sahaja yang bersedia untuk memikirkannya.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin) sebagai teman rapat dan kekasih mereka - (sebahagian daripada mereka memerintah kepada sebahagian yang lain) kerana kekufuran mereka. – (Barangsiapa di antara kamu menganggap mereka pemimpin adalah di antara mereka), iaitu di antara mereka. – (Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim) dan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka.
 1. (Kemudian kamu melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit), iaitu lemah iman, seperti Abdullah bin Ubai, ketua orang-orang munafik - (berlari kepada mereka) untuk mengambil mereka sebagai petunjuk - (sebagaimana katanya) alasan untuk itu untuk menyatakan sikap mereka: - "Kami takut akan datangnya malapetaka, seperti kemarau atau kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak menentu sehingga dia tidak dapat membela kami." Allah berfirman: - (Semoga Allah mendatangkan kemenangan) kepada RasulNya yang menyebarkan agamaNya - (atau ketetapan dari sisiNya), misalnya. mendedahkan orang-orang munafik dan mendedahkan rahsia mereka - (supaya mereka tetap rahsia dalam diri mereka) dalam bentuk keraguan, dan mengambil orang-orang kafir sebagai petunjuk - (bertaubat).
 1. (Dan baginda bersabda), bacalah yaqulu marfu' sebagai permulaan perkataan, dengan atau tanpa sumbu. Ada yang membaca Yaqula Mansub kerana ia dinisbahkan (kepada orang-orang yang beriman) kepada kawan-kawan mereka dalam penghormatan, iaitu apabila topeng penipuan mereka terungkap:- ("Apakah ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah?") iaitu berkata. , mereka benar-benar telah bersumpah - (bahawa mereka benar-benar bersama kamu) dalam urusan agama. Firman Allah: - ("jatuh") binasa - (berbuihlah amalan mereka) (maka rugilah mereka) baik di dunia dengan terbongkarnya rahsia mereka mahupun di akhirat dengan datangnya azab dan seksaan.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman yang telah murtad) yartadda dengan idgam atau tidak, ertinya murtad atau berpaling daripada - (di antara kamu daripada agama kamu), ertinya mengislamkan orang-orang kafir: Ini adalah pemberitahuan daripada Allah Ta'ala tentang perkara yang ghaib. berita akan datang Dia sudah tahu. Jelaslah bahawa selepas kewafatan Nabi Muhammad (saas) sekumpulan manusia meninggalkan Islam (demikian juga Allah akan menggantikannya) menggantikannya (kaum yang mencintai Allah dan mereka mencintai mereka). Nabi berkata: "Mereka adalah kaum lelaki ini" sambil menunjuk kepada Abu Musa Al-Ashari." Diriwayatkan oleh Hakim dalam Shahihnya - (berbuat baik terhadap orang mukmin dan bersikap keras) atau tegas - (terhadap orang kafir. Mereka berperang. di jalan Allah dan janganlah kamu takut kepada kehinaan orang-orang yang mencela mereka) dalam pengertian yang demikian, sebagaimana orang-orang munafik takut akan kehinaan orang-orang kafir - (Inilah) sifat-sifat yang disebutkan di atas - (mereka adalah limpah kurnia Allah, yang menganugerahkan mereka kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Mengetahui) limpah kurnia-Nya – (Sekali lagi, Maha Mengetahui) orang yang berhak Ayat ini diturunkan ketika Ibn Salam mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, umat kami telah mengecualikan kami!
 1. (Sesungguhnya penolong-penolong-Nya ialah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan sujud), iaitu khusyuk atau mengerjakan sembahyang tambahan.
 1. (Sesiapa yang mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong-penolongnya) dan membela mereka dan menolong mereka - (maka pastilah agama Allah itu akan berjaya), yang terjamin dengan pertolongan Allah, sedang membela agama seseorang A Allah adalah bukti dia menganut agama ini dan menganut agama ini.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang memperolok-olokkan agamamu) dengan hina - (dan mainan, masuk) untuk penjelasan - (orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya, dan orang-orang kafir) atau orang-orang musyrik, untuk tempayan dan nasab - (seperti pemimpin dan bertakwalah kepada Allah) kerana kamu tidak menganggap mereka itu pemimpin (jika kamu beriman) yang benar-benar signifikan dalam iman kamu.
 1. (Dan) orang-orang yang - (jika kamu menyeru) atau memintanya - (untuk solat), iaitu dengan azan - solat (menjadikan) - (sebuah ejekan yang bergurau), iaitu mereka mengejek dan mentertawakannya. (maka) bermaksud bahawa sikap mereka (itu kerana mereka) adalah disebabkan oleh mereka - (orang-orang yang tidak berfikir).

Ayat berikut diturunkan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi (saww) yang mana Rasul yang diyakininya. Baginda menjawab, "Dalam Allah dan apa yang diturunkan kepada kami...hingga akhir ayat." Apabila Nabi menyebut nama Isa, mereka berkata, “Setahu kami, tidak ada agama yang lebih buruk daripada agama kamu!” (Yahudi membenci Kristian, ditindas).

 1. (Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, kamu menuduh) mendustakan (kami, hanya kerana kami beriman kepada Allah apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya), iaitu nabi-nabi yang terdahulu – (dan kebanyakan mereka adalah fasik ? ), atafkan dari amang, sedangkan maksudnya "Engkau tidak ada apa-apa untuk mencela kami kecuali kepercayaan kami, yang nampaknya kamu tidak bersetuju." Sikap ini menjadikan anda layak dipanggil jahat. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan.
 1. (Katakanlah, adakah saya akan memberitahu anda?) Saya akan memberitahu anda - (mereka yang lebih teruk) daripada orang yang anda salahkan - v (berkaitan dengan pembalasan) maksud asalnya ialah ganjaran mereka - (di sisi Allah) , iaitu - (mereka yang yang dilaknat Allah), iaitu mereka menjauhi rahmatNya (dan marah dan menjadikan kera dan babi di antara mereka) dengan mengubah rupa mereka - (dan) mereka - (yang menyembah Taqut) atau iaitu syaitan mentaatinya. Perkataan minhum menekankan maksud manusia dalam ayat sebelumnya, yang merujuk kepada orang Yahudi. Menurut qiraat ia adalah 'abuda dan dinisbahkan kepada yang berikut sebagai isim jamak bagi 'abd dan dinisbahkan dengan ma'tuf qiradah. - (Mereka lebih buruk daripada tempatnya) kerana mereka berada di dalam Neraka dan bertindak sebagai Tamyiz - (dan seterusnya menyimpang dari jalan yang benar) dari jalan yang benar. Sawa asalnya bermaksud tengah. "Terburuk" dan "menyeleweng" disebut untuk menentang dakwaan bahawa "setahu kami, tidak ada agama yang lebih buruk daripada agama kamu".
 1. (Dan apabila mereka datang kepadamu) orang-orang Yahudi yang munafik - (mereka berkata "Kami beriman" apabila mereka masuk) kamu bersama - (kafir dan pergi) kamu - (dengan kekafiran - juga -) tidak beriman - (dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka bersembunyi) iaitu kemunafikan.
 1. (Dan kamu akan melihat ramai di antara mereka) iaitu orang-orang Yahudi - (terburu-buru) iaitu cepat dalam - (berdosa) berdusta - (dan permusuhan) kemungkaran - (dan memakan perkara yang haram) seperti rasuah dan lain-lain. - (sebenarnya itulah yang mereka lakukan, sangat buruk), iaitu tindakan yang mereka lakukan.
 1. (Mengapa Orurp Alim dan Paderi melarang mereka mengucapkan Dusuj yang bermaksud perkataan yang salah? (Dan makan yang haram? Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sangat buruk), ya tidak melarang mereka melakukan kejahatan.
 1. (Orang-orang Yahudi berkata:) setelah dilanda ketakutan kerana mereka mendustakan Nabi (saww) padahal mereka adalah orang yang mampu dan paling kaya. – (“Tangan Allah terikat”) bermaksud ia ditutup untuk menghalangnya daripada mengagihkan makanan kepada kita. Peribahasa ini merupakan kiasan tentang kedekut Allah Ta'ala dalam pemberian makanan. Allah berfirman: - ("Tangan merekalah yang terikat") untuk beramal sehingga mereka tidak mahu melakukannya. Itu adalah laknat ke atas mereka (dan mereka dilaknat kerana apa yang mereka lakukan). Bahkan tangan-Nya terbuka luas) adalah moto tentang sifat-sifat Allah Yang Maha Pemurah. Pujian "tangan" dimaksudkan untuk menunjukkan kelimpahan dan kelimpahan, kerana apa sahaja yang diberikan oleh orang yang dermawan dalam bentuk kekayaan melalui tangannya. – (Dia mengatur seperti yang Dia kehendaki) sama ada Dia akan menjadikannya lebih luas atau lebih sempit, yang Dia tidak boleh. – (Dan apa yang Dia utuskan kepada kamu dari Tuhan kamu, hanyalah menambah kemaksiatan dan kekufuran kamu) kerana kekufuran kamu kepada-Nya – (Dan kami akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat), sehingga tiap-tiap kumpulan menentang yang lain dan dia kecewa. - (Masing-masing menyalakan api peperangan), iaitu berperang melawan Nabi Muhammad. (Allah menghapuskannya), ertinya setiap kali mereka berniat berbuat demikian, mereka ditolak oleh Allah - (dan mereka melakukan kejahatan terhadap bumi), iaitu mereka membinasakannya kerana kemaksiatan (dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kejahatan).
 1. (Dan sekiranya ahli kitab beriman) Nabi Muhammad. - (dan mereka takut) menjauhi kekufuran - (Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dari mereka dan Kami masukkan mereka ke dalam syurga yang penuh kenikmatan).
 1. (Dan sekiranya mereka telah menegakkan Taurat dan Injil) dengan mengamalkan ajaran mereka, termasuk beriman kepada Nabi (SAW). - (dan apa yang diturunkan kepada mereka), iaitu kitab-kitab - (dari Tuhan mereka, sesungguhnya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka), iaitu Dia akan memberi rezeki kepada mereka dan memberi mereka semuanya. arah. – (Di antara mereka ada satu umat), iaitu segolongan – (tengah), iaitu beramal (ikhlas, jujur, tanpa menyimpang dari kebenaran. Pent) dan mereka itulah yang beriman kepada Nabi (SAW). . seperti Abdullah bin Salam dan para sahabatnya – (tetapi ramai di antara mereka, amat buruk apa yang mereka lakukan).
 1. (Wahai Rasul, berikanlah) segala-galanya - (Ini akan diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu) dan janganlah kamu menyembunyikan sesuatupun kerana takutkan perkara yang tidak diingini. - (Dan jika kamu tidak) jangan sampaikan segala yang diwahyukan kepada kamu - (maka kamu tidak menyampaikan risalahNya). "Mesej" adalah tunggal atau jamak kerana menyembunyikan sesuatu adalah menyembunyikan segala-galanya. – (Dan Allah melindungi kamu daripada manusia) supaya mereka tidak membunuh kamu. Mula-mula Rasulullah diiring sehingga ayat ini diturunkan, kemudian baginda bersabda: "Pergilah, kerana sesungguhnya Allah melindungiku!" Diriwayatkan oleh Hakim. – (Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir).
 1. (Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak berada dalam suatu -agama-) tidak dianggap beragama,- (sehingga kamu mematuhi Taurat dan InJil dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu), iaitu apa yang harus amalan di dalamnya termasuk, termasuk kepercayaan kepada saya. (Sesungguhnya apa yang diutuskan Tuhanmu kepadamu hanyalah menambah kemaksiatan dan kekafiran kebanyakan mereka), ertinya Al-Quran yang diturunkan kepadamu kerana kekufuran mereka itu hanyalah menambah kekafiran dan kekufuran mereka, bukan petunjuk dan keimanan. . – (Maka jangan menangis) atau berdukacita (bagi yang tidak beriman), jika mereka tidak mahu beriman, jangan risaukan mereka.
 1. (Sebenarnya, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi), sebagai Mubtada - (kaum Sabae) satu golongan dari orang-orang Yahudi - (dan orang-orang Nasrani), menjadi loceng Mubtada adalah - (yang benar-benar beriman) di antara mereka - (kepada Allah). hari akhir dan amal soleh supaya tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak menderita) sebelum hari akhir iaitu Khabar the Mubtada dan menunjukkan Khabar Inna mereka.
 1. (Sesungguhnya kami telah mengadakan perjanjian dengan Bani Israil) untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (dan kami mengutus Rasul-rasul kepada mereka. Tetapi setiap kali datang seorang Rasul kepada mereka) di antara mereka - (membawa apa yang tidak diingini oleh keinginan mereka) iaitu suatu perkara yang sah, mereka tidak mempercayainya - (sebahagian) Rasul-rasul ini - (tidak beriman dan sebahagian lagi) Rasul-rasul ini - (dibunuh) seperti Nabi Zakariya dan Nabi Yahya. Ungkapan yaqtulona/ff'il changingi' dan bukannya qatalu/ff'il madi menggambarkan situasi yang berlaku pada masa lampau kerana adanya pemisah.
 1. (Dan mereka menyangka) mereka menyangka – (bahawa ini tidak akan berlaku) dengan membaca Rafa' seseorang menjadi mukhaffafah dan tidak melakukan tindakan, dan dengan membaca Nasab seseorang boleh melakukan tindakan, yang bermaksud bahawa ini mungkin tidak berlaku. menimpa - (fitnah) azab yang menimpa mereka sebagai balasan kerana mendustakan rasul-rasul dan berani membunuh mereka - (akibatnya mereka dibutakan) perkara-perkara tertentu sehingga mereka tidak dapat melihat - (dan tuli) tidak dapat mendengar. perkara yang benar – (lalu Allah menerima taubat mereka) apabila mereka bertaubat – (lalu mereka menjadi buta dan tuli lagi) kali kedua – (maka kebanyakan mereka) laface membaca? damir / kata ganti, – (dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan), maka Dia memberi balasan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam") telah berbuat demikian sebelumnya - (ketika dia berkata) kepada mereka - (Al-Masih: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan kamu Tuhan.” Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan bukan Tuhan (sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah) yang menyembah selain Allah (maka pasti Allah melarangnya masuk syurga).Allah akan mengharamkannya masuk. Syurga (dan tempatnya ialah Neraka dan tidak ada bagi orang yang zalim a) perkataan min ialah imbuhan – (penolong) yang dapat menghalang azab Allah terhadap mereka.
 1. (Sesungguhnya berhati-hatilah terhadap orang-orang yang berkata, "Allah adalah salah satu dari tiga tuhan," iaitu salah satu daripada tiga tuhan, dan dua tuhan yang lain ialah Nabi Isa dan ibunya. Mereka yang menyangka demikian adalah satu Golongan Nasrani. - (sedang tidak ada) Tuhan melainkan Tuhan. Jika mereka tidak menghentikan apa yang mereka katakan), mereka berhenti mengagungkan Allah, kemudian mereka bertasbih kepada-Nya lagi - (pasti akan ada orang-orang yang tidak beriman). , orang-orang yang berterusan dalam kekafirannya - (di antara mereka azab yang pedih) azab yang sangat pedih, iaitu azab neraka.
 1. (Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya?) Dari apa yang mereka katakan: Persoalan di sini ialah tentang maksud tuduhan itu. – (Dan Allah Maha Pengampun) bagi orang yang bertaubat – lagi Maha Penyayang) baginya.
 1. (Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang benar-benar mati) telah mati - (beberapa orang rasul sebelumnya) maka dia pun akan binasa seperti mereka: dia bukanlah Tuhan sebagaimana yang mereka sangkakan, sekiranya dia ada sekiranya dia tidak mati - (dan ibunya sangat cantik) seorang wanita yang sangat cantik (mereka berdua makan) sama seperti makhluk hidup yang lain, maka sesiapa yang dalam keadaan itu bererti dia bukanlah Tuhan kerana dia masih makan keperluan, lemah dan kencing dan masih buang air besar dari makanan. Mereka (menonton) dengan takjub - (sebagaimana Kami - jelaskan - kepada ahli kitab - tanda-tanda kekuasaan Kami) menunjukkan keesaan Kami - (kemudian perhatikan) wajah Anna adalah kata tanya - (mengingkari) mereka berpaling. satu-satunya daripada disertakan dengan bukti yang jelas.
 1. (Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain Allah) selain Dia - (sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadamu)?" Dan Allah Maha Mendengar perkataan-Nya - (dan Maha Mengetahui) perbuatan-perbuatan-Nya, kalimah istifham/ interogatif menunjukkan di sini penolakan.
 1. (Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab) Orang-orang yang beragama Yahudi dan agama Nasrani - (janganlah kamu berlebih-lebihan) melampaui batas - (dalam agama kamu) dengan tidak berlebih-lebihan - (dengan cara yang tidak sepatutnya), iaitu mencela Nabi Isa. atau meninggikannya sebagaimana yang sepatutnya - (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat dahulu - kedatangan Nabi Muhammad -) dengan berlebih-lebihan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu - (dan mereka sesat (dan mereka dari jalan yang sesat). ) betul: Muka as-sawa asalnya bermaksud tengah.
 1. (Orang-orang yang tidak percaya Bani Israel telah dilaknat oleh mulut Daud), iaitu, Daud berdoa untuk mereka sehingga mereka berubah menjadi monyet: Mereka adalah orang Bani Israel, yang mendiami tanah Ailah (dan Isa anak Maryam), iaitu Isa mendoakan mereka sehingga mereka menjadi babi, mereka adalah kaum Bani Israil yang membawa Al-Maidah/makanan dari syurga - (demikian) laknat - (kerana mereka menderhaka dan melampaui batas) .
 1. (Mereka tidak pernah melarang satu sama lain) iaitu sebahagian daripada mereka tidak pernah melarang sebahagian yang lain - (dari) adat mereka - (perbuatan buruk yang mereka lakukan, sesungguhnya amat buruk apa yang mereka lakukan) adat mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu.
 1. (Engkau lihat) Wahai Muhammad - (Kebanyakan mereka menolong orang-orang musyrik) dari kaum Mekah kerana membencimu - (Sungguh sangat buruk apa yang mereka nafkahkan untuk diri mereka sendiri) berupa kerja-kerja untuk mencari rezekimu di akhirat akibat yang - (Allah murka kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan).
 1. (Sekiranya mereka beriman kepada Allah Nabi) Muhammad - (dan apa yang diutuskan kepadanya mereka tidak akan membawa kepada orang-orang musyrik) orang-orang kafir - (sebagai penolong, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik) adalah orang-orang yang melakukannya telah tersasar dari akidah.
 1. (Sesungguhnya kamu dapati) Wahai Muhammad – (orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik) di kalangan penduduk Mekah, kerana bertambahnya kekufuran, kejahilan dan keterlibatan mereka dalam hawa nafsu – (dan sesungguhnya kamu akan mendapati bahawa persahabatan yang paling rapat dengan orang-orang mukmin ialah orang-orang yang berkata: "Kami adalah orang-orang Nasrani." musyrikin Mekah yang bermegah-megah.Ayat ini diturunkan berkaitan dengan utusan Raja Negus yang datang dari Abezinia untuk menemui orang Islam. Nabi kemudian membacakan Surah Yasin untuk mereka, di mana mereka menangis dan semua masuk Islam dan berkata: Betapa serupanya bacaan ini kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Isa: Allah berfirman:

KE-7

 1. (Dan apabila mereka mendengar apa yang diutuskan kepada Rasul), iaitu sebahagian daripada Al-Quran - (Mereka melihat mata mereka menitiskan air mata kerana kebenaran Al-Quran, yang mereka ketahui - dari kitab mereka sendiri - berkata kepada mereka: Wahai Tuhan kami, kami beriman), kami beriman kepada Nabi-Nya dan Kitab-Nya – (maka daftarkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi – akan kebenaran Al-Quran dan dakwah Nabi Muhammad –), orang-orang yang mengaku beriman kepada kedua-duanya. .
 1. (Dan) mereka berkata sehubungan dengan sanggahan mereka terhadap orang-orang Yahudi yang mereka panggil Muslim - (mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kebenaran yang telah datang kepada kami) dalam bentuk Al Guran, bermakna tidak ada halangan kepada kami. beriman selagi ada dalil yang mengharuskan keimanan - (sedang kita bimbang) atafkan / dikaitkan dengan wajah nu-minu - (supaya Tuhan kita mengira kita termasuk orang-orang yang soleh?) orang-orang yang beriman kepada syurga. Tuhan terus berkata. kata-katanya.
 1. (Maka Allah akan memberi balasan kepada mereka disebabkan apa yang mereka katakan bahawa syurga itu adalah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik) iaitu orang-orang yang ikhlas dalam keimanannya . (Dan orang-orang yang tidak beriman dan mendustakan ayat-ayat Kami adalah penghuni-penghuni neraka).
 1. Ayat ini diturunkan ketika ada segolongan dari kalangan sahabat yang bertekad berpuasa dan solat pada malam hari: mereka tidak mendekati wanita, tidak mewangikan diri, tidak makan daging, dan tidur di tempat tidur – (Wahai orang-orang yang beriman). , janganlah kamu melarang kebaikan yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas) janganlah kamu melanggar perintah Allah. – (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melintasi sempadan).
 1. (Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu) seperti maf'ul/subjek, tempayan dan majrur, yang pertama adalah dikaitkan dengan yang kedua (dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya).
 1. (Allah tidak menghukum kamu kerana gurauan yang berlaku - (dalam sumpah kamu), iaitu sumpah yang dibuat secara tidak sengaja hanya kerana lidah telah berkata, seperti orang yang berkata: "Bukan demi Allah" dan: "Ya demi Allah" ( tetapi Dia menghukum kerana apa yang kamu telah bersumpah) dengan bacaan ringan 'agadtum dan bacaan tashdid 'aqqadtum, menurut satu riwayat ia berbunyi aqadtum - (pada sumpah kamu) dalam hal ini, iaitu, jika kamu bersumpah dengan sengaja - (maka kafarat) bermaksud, (dalam sumpah kamu) dalam hal ini, iaitu jika kamu bersumpah dengan sengaja - (maka kafarat) ertinya penebusan sumpah itu jika kamu melanggarnya - (beri makan sepuluh lengan) lumpur bagi setiap seorang - (daripada makanan yang biasa kamu berikan) makanan yang biasa kamu berikan (untuk keluarga kamu, d pakaian), iaitu sesuatu yang biasa digunakan sebagai pakaian, seperti jubah, serban dan Paño.Imam al-S Haafi'i berpendapat bahawa seorang miskin tidak mencukupi n orang untuk memberi sekaligus atau tidak memenuhi keperluan - (atau) untuk memerdekakan hamba yang beriman, seperti dalam kes penebusan untuk membunuh dan penebusan untuk Zihar, kerana ia terkandung dalam makna mugayyad yang mutlak (dan siapa yang tidak carilah salah satu dari mereka) - (berpuasa tiga hari sebelumnya) dan bukannya kafarat, menurut pendapat yang paling kuat tentang perkara itu, tidak perlu berpuasa berturut-turut. — (Ini adalah kaffarah bagi sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah kemudian melanggarnya.) — (Dan peliharalah sumpah-sumpah kamu) supaya kamu tidak melanggarnya selama ia berbuat kebajikan atau menebus dosa manusia, seperti dalam Surah al- Baqarah disebutkan – dx (jadi), maksudnya bagaimana Allah telah menerangkan beberapa perkara yang diriwayatkan pada masa lalu – (Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu supaya kamu bersyukur kepadaNya).
 1. (Wahai orang-orang yang benar-benar beriman minum arak) minuman yang memabukkan yang menumpulkan pancaindera - (bertaruhan) bertaruh - (berkorban untuk berhala) patung-patung berukir - (membuang undi dengan anak panah) mengundi dengan anak panah - (itu adalah keji) makruh dan najis – (antara perbuatan syaitan) yang dihiasi oleh syaitan. - (Oleh itu, jauhilah perbuatan-perbuatan ini), iaitu kekejian yang terkandung dalam perbuatan-perbuatan ini, supaya kamu tidak melakukannya - (supaya kamu mendapat keberuntungan).
 1. (Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu kerana - minum dan berjudi) jika kamu mengambil bahagian di dalamnya, memandangkan ia mengandungi keburukan dan cubaan - (dan menghalang kamu daripada menyertainya (mengingat Allah dan sembahyang). ). Allah secara khusus menyebut solat sebagai mengagungkan-Nya - (maka berhentilah) melakukan dua perbuatan ini.
 1. (Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada RasulNya dan berjaga-jagalah) daripada perbuatan maksiat. – (Jika kamu berpaling) dari ketaatan – (maka hendaklah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan nyata), maka pahala kamu adalah untuk Kami.
 1. (Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan memakan apa yang biasa mereka makan) minum arak dan berjudi sebelum larangan - (apabila takut) perbuatan yang dilarang - (dan beriman dan beramal soleh, kemudian terus bertakwa dan beriman. ) terus memelihara kesalehan dan iman mereka - (supaya mereka - terus takut dan melakukan pekerjaan yang soleh) dalam perbuatan. – (Dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik) dengan kefahaman bahawa Allah akan memberi balasan kepada mereka.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya) kamu akan mendapat bukti - (Allah dengan sesuatu) bahawa Dia mengutus kamu - (dalam bentuk permainan yang mudah dicapai), iaitu permainan yang kecil - (dengan tangan dan tombak kamu). dalam bentuk permainan besar. Peristiwa ini berlaku di Hudaibiyah semasa mereka dalam ihram, kononnya binatang buas berjalan ke mana-mana (supaya Allah mengetahui), dengan ilmu yang jelas (yang takut kepada-Nya walaupun tidak dapat melihatnya), iaitu suatu perkara. yang bermaksud anda tidak dapat melihatnya secara tidak kelihatan, jadi elakkan permainan itu. - (Siapa yang melampaui batas selepas) setelah dilarang mengambil permainan, maka dia bertekad untuk mengambilnya - (maka baginya azab yang pedih).
 1. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedang kamu dalam ihram) untuk haji dan umrah. – (Jika sesiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja dia akan didenda.) Ayat berikut dibaca dengan tautin dan rafa' bermaksud dia akan membayar denda sama dengan haiwan yang dibunuhnya iaitu haiwan daripada spesies yang sama, dan dalam qiraat lafaz Jazaun digunakan pada lafaz yang mengikutinya untuk membaca wajazaumisl (mengikut keputusan), ertinya ditimbang oleh dua orang lelaki - (dua orang soleh antara kamu ) kedua-duanya mempunyai kepandaian membezakan dan memadankan perkara yang serupa. Ibn 'Abbas, 'Umar dan 'Ali (semoga Allah meridhai mereka) memutuskan untuk menghukum seekor unta sebagai ganti kematian seekor burung unta. Maka Ibn 'Abbas dan Abu 'Ubaidah memutuskan untuk menggantikan seekor lembu liar dan seekor keldai liar dengan seekor lembu. Ibn 'Umar dan Ibn 'Awf menggantikan seekor kambing dengan rusa sebagai kafarat, maka Ibn 'Abbas dan 'Umar dan yang lain memutuskan perkara yang sama dalam hal memburu rusa kerana ia serupa dengan kambing dan saya adalah orang yang besar. - (sebagai Hadya) sebagai aspek frasa (dibawa ke Kaabah), bermakna korban dibawa ke tanah suci dan disembelih di sana, maka daging itu diberikan kepada penduduk miskin, dan haiwan Hadya tidak boleh ditembak. di tempat memburu menjadi. Kalimat Baligal ka'bah dibaca nasab kerana ia merupakan sifat kepada kalimah hadya yang sebelumnya, walaupun ia idafat kerana idafat itu lafzi semata-mata. Maka tidak ada makna Ma'rifah. Jika haiwan liar yang setanding sangat sukar ditemui, cth. B. mencicit dan belalang, maka pesalah hanya perlu membayar - (atau) membayar - (penebusan) harga, yang tidak dapat dibandingkan, walaupun ada binatang yang sebanding. iaitu - (Poor's Food) dalam bentuk makanan ruji yang biasa dimakan oleh penduduk tempatan dalam jumlah yang sama dengan harga denda untuk mengagihkan slushie kepada setiap orang miskin. Menurut qiraat, memasukkan perkataan kaffarah ke dalam perkataan berikut untuk penjelasan - (atau) anda mesti membayar - (dengan yang setara) sebagai - (jumlah) dalam bentuk makanan - (dalam bentuk puasa). ), yang kamu lakukan sebagai ganti dengan lumpur makanan untuk setiap hari, dan jika dia menjumpai makanan, maka wajib baginya membayarnya dengan makanan - (supaya dia merasakan akibat yang teruk dari pembalasan itu -, (perbuatannya). ), bahawa dia melakukannya - (Allah mengampuni apa yang telah dilakukannya) Membunuh binatang semasa dia dalam ihram sebelum diharamkan - (Dan sesiapa yang kembali kepadanya - ) (Sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepadanya. Allah Maha Perkasa ) adalah berjaya dalam segala sesuatu. Urusannya (sekali lagi, yang mempunyai dendam) terhadap orang-orang yang menderhakainya, dan kemudian ia disamakan dengan pembunuhan yang dirancang, iaitu membunuh secara tidak sengaja.
 1. (Dihalalkan bagi kamu) Wahai manusia, selama kamu dalam keadaan halal (tidak dalam ihram atau dalam ihram) - (berburu di laut) kamu dibolehkan makan. Hidupan liar marin ialah haiwan yang, seperti ikan, hidup secara eksklusif di dalam laut/air. Ini tidak seperti haiwan yang kadang-kadang hidup di laut dan kadang-kadang di darat, seperti ketam - (dan makanan - yang berasal dari laut) makhluk laut yang mati terdampar - (sebagai makanan istimewa) untuk dinikmati - (untuk anda) boleh makan. - (dan bagi mereka: musafir) orang-orang musafir di antara kamu yang menjadikannya sebagai rezeki. – (Dan kamu diharamkan memburu binatang darat), iaitu binatang yang hidup di atas tanah yang boleh dimakan daripadanya, kamu dilarang memburunya – (semasa kamu dalam ihram) dan jika orang yang mengejarnya. adalah seseorang yang tidak berihram, maka orang yang berihram boleh memakannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunnah. (Dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan).
 1. (Allah menjadikan Kaabah, rumah yang disucikan) rumah yang disucikan - (pusat kegiatan manusia) di mana mereka menjalankan urusan agama mereka dengan mengerjakan haji di dalamnya dan mengurus urusan dunia mereka dengan melindungi orang yang mereka masuki dan menjamin keselamatan mereka. lalu dia membawakan segala macam buah-buahan untuk mereka. Menurut sebuah qiraat, ia dinamakan Qiyama tanpa alif yang panjang, yang berasal daripada perkataan qama tanpa i'lalkanized - (dan bulan-bulan haram) dan merujuk kepada bulan-bulan haram Dzul-Qa'dah, Dhu al-Hijjah, Muharram dan Rejab, sebagai pusat kegiatan mereka untuk menjaga alam sekitar dan tidak pergi berperang pada bulan-bulan ini (dan Hadya dan Gala-id), sebagai tanda kepada semua bahawa kedua-dua jenis haiwan korban itu tidak boleh diganggu dan dilindungi. - (jadi) peraturan yang disebutkan - (supaya kamu mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu) kerana Dia menjadikan peraturan ini untuk faedah kamu dan untuk perlindungan kamu daripada kamu. sebelum sesuatu berlaku: Ini jelas menunjukkan pengetahuan Allah yang luas tentang segala sesuatu yang wujud di alam kewujudan ini dan segala yang berlaku.
 1. (Ketahuilah bahawa Allah amat berat siksaan-Nya) terhadap musuh-musuh-Nya - (dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun) terhadap pencinta-Nya (dan Penyayang) terhadap mereka.
 1. (Kewajipan Rasul itu hanyalah menyampaikan kepada kamu - (dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan) perbuatan yang kamu nyatakan - (dan apa yang kamu sembunyikan), amal yang kamu sembunyikan, maka Allah akan memberi balasan kepada kamu.
 1. (Katakanlah: "Janganlah kamu samakan yang buruk) yang haram - (dengan yang baik) yang halal - AI (walaupun mengejutkan kamu) menjadikan kamu suka - (banyaknya kejahatan, maka bertakwalah kepada Allah) tinggalkan yang buruk itu - (Wahai Fahamilah orang supaya kamu berbahagia" supaya kamu beroleh kebahagiaan. Lalu turunlah ayat seterusnya apabila para Sahabat banyak bertanya kepada Nabi.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya - Nabi - perkara yang jika diterangkan - (kamu akan terganggu) kerana ia melibatkan kedengkian - (dan jika kamu ditanya bilakah Al-Quran diturunkan), iaitu ketika Nabi SAW ( dan sekiranya kamu bertanya tentangnya semasa Nabi masih hidup – (nescaya Allah menerangkan kepada kamu) maksud ayat tersebut, sekiranya kamu bertanya tentang pelbagai perkara semasa Nabi masih ada, ayat-ayat Al-Quran. diturunkan untuk menerangkannya, dan sekiranya ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan, tentulah kandungannya akan mencemarkan kamu, maka janganlah kamu terlalu banyak bertanya tentang perkara-perkara ini - (Allah telah mengampuni perkara-perkara ini) sebelum kamu memohon ampun kepada-Nya, maka janganlah kamu mengulanginya - (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
 1. (Kaum sebelum kamu) bertanya kepada nabi-nabi mereka tentang perkara-perkara yang demikian, lalu mereka mendapat jawapan untuk menerangkan keputusan (maka mereka menjadi - (mencurigai mereka) kerana mereka tidak mengamalkannya.
 1. (Jangan sekali-kali) perintah - (Allah bagi kewujudan Bahira, Saibah, Wasilah dan Ham) sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sa'id ibn al-Musayyab yang mengatakan bahawa Bahira ialah seekor unta yang susunya diberikan kepada berhala, maka tiada siapa yang berani memerah susunya. Saibah adalah unta yang dilepaskan untuk berhalanya, jadi dia tidak boleh memakai apa-apa. Wasilah ialah unta yang pertama kali melahirkan anak betina, selepas itu ia melahirkan anak kembar, kedua-duanya betina, dengan induk unta dilepaskan apabila tidak ada jantan yang memisahkan kedua anaknya. Mereka melakukannya untuk berhala mereka. Dan ham itu ialah unta jantan yang digunakan untuk tempoh tertentu dan selepas itu mereka melepaskannya untuk menyembah berhala mereka. Juga, mereka membebaskannya dari segala beban dan beban sehingga dia tidak perlu membawa apa-apa lagi, dan nama lain untuk jenis unta ini ialah Hami. – (Tetapi orang-orang kafir sentiasa berdusta terhadap Allah) dalam perkara ini, maka mereka menisbahkan kepada Allah – (yang kebanyakan mereka tidak faham) bahawa ini adalah dusta kerana mereka hanya mengikut apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu.
 1. (Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kepada apa yang telah diutuskan Allah dan ikutilah RuSul!"), iaitu kepada hikmah yang menjelaskan kehalalan apa yang kamu haramkan - (Mereka berkata: "Cukup bagi kami") , , – kami adalah berpuas hati dengan – (apa yang kita dapati pada ibu bapa kita), iaitu dengan agama dan undang-undang. Allah kemudian berfirman: - (Adakah mereka) redha - (walaupun ibu bapa mereka tidak mengetahui dan tidak mendapat petunjuk) di atas jalan yang lurus? Kata tanya 'istifham di sini menunjukkan maksud penafian.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah) Berhati-hatilah dan berusahalah sebaik mungkin untuk memperbaikinya - (tidak akan memudaratkan kamu sesiapa yang sesat jika kamu mendapat petunjuk). Dikatakan bahawa "orang yang sesat tidak akan membahayakan kamu" bermaksud Ahli Kitab. Menurut pendapat lain, ia bermaksud orang selain daripada ahli Kitab. Pendapat ini berdasarkan Hadis Abu Sa'labah al-Khusyani. Dalam Hadisnya, Al-Khusyani berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah (SAW) tentang maksud ayat ini: Baginda menjawab: “Perintahlah kamu kepada kebajikan antara satu sama lain dan jauhilah kemungkaran sehingga kamu melihat orang-orang yang fasik ditangkap.” patuh, keinginan menjadi diikuti, keduniaan dijadikan modal dan orang yang berakal kagum dengan kewarasan dirinya, maka perhatikanlah.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lain-lain. (Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semua, kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan) kemudian Dia akan memberi balasan kepada kamu.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan saksi di antara kamu apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian) dalam hal perkara yang membawa kepada kematian—(jika—ia hendak berwasiat, iaitu untuk dua orang yang soleh di antara kamu) Frasa syahadat. bainikum ialah kalimah baharu yang bermaksud perintah, ertinya: wajib disaksikan (liyasyhad). Frasa shahadatu bainikum ialah frasa baru yang bermaksud perintah, maknanya harus disaksikan (liyasyhad): Perkataan hina ialah badal (kata ganti nama) - daripada perkataan iza, atau zaraf bagi frasa hadara - ( atau dua orang yang berbeza. daripada kamu) iaitu mereka tidak seagama dengan kamu - (apabila kamu bermusafir) mereka bermusafir - (di bumi dan kamu berada dalam bahaya kematian. (Setelah solat) iaitu solat 'Asar - (lalu mereka berdua bersumpah) mereka mengadakan perjanjian – (dengan nama Allah jika kamu berada dalam keraguan) Mereka tidak yakin lalu mereka berkata: – ((Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini) dengan nama Allah – (hadiah yang kecil) dengan pertukaran material. /harta dunia yang kita ambil kembali dengan sumpah atau kesaksian palsu untuk mendapatkan pahala ini – (walaupun dia) orang yang disumpah atau disaksikan – (saudara terdekat) keluarganya sendiri – (dan jangan – marilah kita menyembunyikan kesaksian tentang Allah) yang diperintahkan-Nya kepada kami untuk melaksanakan – (ia adalah co jika kita lakukan) jika kita esc ondiramos – (kita akan menjadi antara orang berdosa").
 1. (Jika ternyata setelah mereka bersumpah (bahawa dua saksi itu telah melakukan dosa), iaitu mereka telah melakukan perbuatan yang membawa kepada dosa, seperti khianat atau berdusta dalam keterangan mereka, ini dikuatkan lagi dengan keterangan, siapa mereka hanya menuntut membeli warisan pewasiat atau menuntut pewasiat menyerahkannya kepadanya - (kemudian dua lelaki lain menggantikan kedua-duanya) untuk membuat tuntutan (kemudian dua lelaki lain menggantikan mereka) untuk membuat tuntutan terhadap menuntut kedua-duanya (dari mereka yang mempunyai hak) untuk menerima wasiat, mereka adalah ahli waris si mati, maka mereka diganti - (dua yang paling hampir dengan si mati), iaitu dua orang yang bersama qiraat A ialah alawwalin, jamak awwal, sebagai adjektif atau badal. daripada allazina (maka mereka bersumpah dengan nama Allah) atas pengkhianatan dua orang saksi yang pertama, lalu dia berkata:- ("Sesungguhnya kesaksian kami) sumpah kami - (lebih diterima) - (bahawa keterangan s dua saksi) sumpahnya - (dan kami tidak melampaui garis kebenaran dalam sumpah kami - (nescaya kami termasuk orang-orang yang zalim). Makna ringkas ayat tersebut ialah: Sesiapa yang menghadapi kematian bersaksi tentang kehendaknya di hadapan dua orang saksi. Jika kamu berpisah dengan waris kerana musafir atau sebab lain, buatlah wasiat antara dua orang yang sama atau berbeza agama. Sekiranya waris meragui kejujuran kedua-dua saksi, mereka boleh menuduh mereka mengkhianati pewasiat dengan mencuri sesuatu dari wasiat. Sekiranya waris ragu-ragu tentang kejujuran saksi, mereka boleh menuduh mereka menipu pewasiat dengan mengambil sesuatu daripada wasiat atau memberikan wasiat pewasiat kepada orang lain yang mereka syak pewasiat telah membuat wasiat untuk orang ini. maka mereka boleh bersumpah membelanya. Sekiranya hakim melihat bukti bahawa saksi berbohong, mereka mesti, atas sumpah waris terdekat si mati, menolak keterangan mereka, membuktikan pembohongan mereka dan mengesahkan apa yang dituntut oleh waris. Keputusan mengenai hak waris telah digantikan dengan keterangan saksi ahli waris, serta keterangan mereka yang tidak seagama. Sebutan solat Asar di sini hanyalah menambah beratnya azab, dan penyebutan dua orang saksi secara jelas di antara ahli waris terdekat si mati adalah disebabkan kekhususan peristiwa yang membawa kepada turunnya ayat ini. Mengenai peristiwa yang membawa kepada turunnya ayat ini, terdapat satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa seorang lelaki dari Bani Sahm pergi bersama Tamim Ad-Dari dan Addi ibn Badda, kedua-duanya beragama Kristian. Dalam perjalanan, As-Sahmi (lelaki dari Bani Sahm) meninggal dunia di sebuah kampung yang tidak ada seorang pun Muslim. Apabila mereka berdua tiba di Madinah dengan harta As-Sahmi, warisnya merasakan mereka telah kehilangan piala yang diperbuat daripada perak yang disalut dengan emas milik As-Sahmi. Perkara kedua-dua saksi itu dibangkitkan kepada nabi dan ayat pertama diturunkan. Nabi bersumpah kepada dua orang saksi itu, lalu didapati cawan itu dan mereka berkata, "Kami membelinya daripada Tamim dan Addi." Selepas itu ayat kedua diturunkan, maka berdirilah dua orang lelaki dari keluarga AsSahmi untuk mengangkat sumpah. Disebutkan dalam riwayat Turmuzi bahawa 'Amr ibn al-As dan seorang lelaki di antara mereka berdiri dan melaknat, kerana 'Amr ibn al-As adalah yang paling dekat dengannya. Riwayat lain menyebutkan bahawa As-Sahmi sakit tenat semasa dalam perjalanan, maka beliau berwasiat kepada dua orang sahabatnya untuk memberikan hartanya kepada keluarga yang akan mewarisinya. Apabila As-Sahmi meninggal dunia, kedua-dua sahabatnya mengambil piala dan memberikan bakinya kepada ahli waris mereka. "
 1. Keputusan yang disebut di atas berkaitan dengan pemberian sumpah kepada ahli waris - (adalah) lebih dekat - (membuat mereka bersedia untuk memberi keterangan), maka ii ng-oran ng diwasi - saksi atau orang yang memberi keterangan (bersaksi menurut kebenaran), yang mendorong mereka untuk memberi keterangan kepada ahli waris tanpa penyelewengan dan juga tanpa khianat - (atau) lebih dekat dengannya - (kerana dikhuatiri sumpah itu akan dikembalikan selepas bersumpah). (atau) lebih dekat untuk membuat mereka kepada waris si mati (khuatir sumpah mereka akan dikembalikan selepas membuat tuntutan) bahawa waris si mati mengambil sumpah mendedahkan pengkhianatan mereka dan berbohong kepada apa Akibatnya, anda akan mendedahkan mereka untuk keburukan, mereka hendaklah memberi pampasan kepada waris si mati, maka janganlah kamu berdusta. – (Dan bertakwalah kepada Allah) meninggalkan khianat dan dusta – (dan aku mendengar untuk kamu) dengan mendengar apa yang diperintahkan kepada kamu – (Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik) mereka yang berada di luar garis ketaatan kepada-Nya atau menendang mereka. yang menyimpang dari jalan yang benar.
 1. Ingatlah - (hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul) bahawa hari itu adalah hari kiamat - (lalu Allah bertanya:) mereka dengan nada mencela berkata kepada kaumnya - (Apakah) - (kaum mereka menjawab seruan mereka? ) ketika kamu menyeru mereka kepada tauhid. (Para rasul menjawab: "Kami tidak mempunyai pengetahuan") tentangnya - (Engkaulah yang mengetahui perkara yang ghaib). Inilah yang disaksikan oleh rasul-rasul terhadap kaumnya ketika kaumnya bisu.
 1. Ingatlah ketika Allah berfirman: “Wahai Isa putera Maryam, ingatlah nikmat-Ku untukmu dan ibumu, bersyukurlah kepada-Ku untuk mereka – (ketika Aku mendukungmu) dikuatkan – (dengan Roh Kudus) Malaikat Jibril. - (Anda boleh bercakap dengan orang) menjadi perkara bagi Kaf atau Damir Mukhatab yang terkandung dalam ungkapan Ayyad "tuka - (semasa dalam buaian) masih dalam peringkat bayi - (dan apabila dia dewasa) ungkapan ini menunjukkan kepadanya bahawa dia ( Nabi Isa) akan turun ke bumi sebelum hari kiamat kerana dia telah dimasukkan ke dalam syurga sebelum mencapai usia tua sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ali Imran - (Dan - ingatlah ketika aku membaca Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil yang diajarkan, dan - ingatlah juga ketika kamu membuat bentuk dari tanah menyerupai bentuk - (burung) huruf kaf dalam frasa kahai -ah ialah isim yang bermaksud seperti, dan kedudukannya i'rab menjadi maf'ul atau objek - (dengan izin-Ku, lalu kamu meniupnya, lalu sosok itu menjadi seekor burung – sebenarnya dengan izin-Ku) dengan kehendak-Ku.- (Dan – ingatlah, ketika kamu dengan izin-Ku menyembuhkan orang buta dan orang kusta, dan ingatlah ketika kamu telah mengeluarkan orang-orang yang telah mati) dari kubur mereka hidup-hidup (dengan izin-Ku, dan - ingatlah - sejak Aku menjaga kamu untuk Bani Israil) ketika mereka bermaksud hendak membunuh kamu - (apabila kamu mengemukakan kepada mereka bukti yang nyata), itu bermakna mukjizat - ( maka berkatalah orang-orang kafir di antara mereka: "Tidak" - tidak lebih - (yang) kamu bawa - (membuat sihir yang nyata) dan menurut Qiraat itu berbunyi Sahirun/Ahli Sihir, iaitu Nabi Isa.
 1. (Dan – ingatlah, ketika Aku memberi ilham kepada pengikut Nabi Isa yang setia) Aku memerintahkan mereka dengan lisan mereka (a) – (percayalah kepadaku dan Rasulku), iaitu Nabi Isa – (mereka menjawab: “Kami beriman) pada Allah dan Rasul-Nya - (dan saksikanlah - Wahai Rasul - bahawa sesungguhnya kami - berserah diri kepada - seruanmu)).
 1. Ingatlah – ketika pengikut Isa berkata: “Wahai Isa putera Maryam, kamu mampu”, iaitu kamu boleh – (Tuhanmu) mengikut qiraat berkata tastati'u, maka lafaz berikut berkata nasab/ rabbaka, maksudnya bolehkah kamu bertanya kepadanya - (untuk menghantar kami dari syurga?). "Jawablah mereka" Isa - ("Bertakwalah kepada Allah") apabila mereka bertanya tentang bukti/mukjizat ini - (jika mereka benar-benar orang yang beriman).

113 (Mereka berkata: "Kami ingin) dengan permintaan ini - (untuk dapat makan makanan dan diam) supaya diam - (hati kami) menjadi lebih aman - (dan supaya kami mengetahui) supaya kami lebih berilmu. - (bahawa) mukhaffafah, ertinya sebenarnya - (kamu telah memberitahu kami kebenaran) dalam dakwaan kamu sebagai nabi - (dan kamilah yang menyaksikan makan) untuk mengatakan.

114 (Berdoalah Isa putera Maryam: "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami jamuan dari langit, yang akan menjadi untuk kami), iaitu pada hari turunnya perjamuan itu - (hari raya) yang kami muliakan dan bertasbih - (untuk sezaman kita) frasa ini adalah pengganti frasa, (dan bagi mereka yang akan datang selepas kita) orang, orang yang akan datang selepas kita - (dan akan menjadi tanda kekuasaannya), merenung kekuasaan dan nubuatannya (Tuhan) menunjukkan misi - untuk memberi (kami) makanan - (dan kamu adalah pemberi rezeki yang terbaik).

 1. (Allah berfirman:) mengabulkan permohonannya – (“Sesungguhnya Aku akan menurunkan keputusan ini) boleh dibaca takhfif/munziluha, dan boleh juga dibacakan tasydid’ munazziluha – (kepada kamu yang tidak beriman sesudahnya), maksudnya selepas itu diutuskan ini. hidangan – (Sesungguhnya Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Aku timpakan kepada manusia) Kemudian turunlah malaikat dari syurga dengan sebuah pinggan: tujuh keping roti dan tujuh jenis lauk. Kemudian mereka makan sedikit sehingga kenyang, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn 'Abbas dalam hadisnya tentang kisah turunnya hukuman ini dari syurga. Hadis mengatakan ia adalah roti dan daging dan mereka diperintahkan supaya tidak mendedahkannya atau menyimpannya sehingga keesokan harinya. Walau bagaimanapun, mereka mengkhianati dan menyimpan sebahagian daripada makanan, yang mana mereka berubah menjadi monyet dan babi.
 1. (Dan) ingatlah - (apabila dikatakan), iaitu dia akan berkata - (Allah) kepada Isa pada hari kiamat sebagai suatu kehinaan bagi kaumnya - ("Hai Isa putera Maryam, katakanlah kepada manusia. : Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan di sisi Allah?” Dia menjawab:) Isa menjawab dengan gemetar – (“Maha Suci Engkau) Aku mensucikan kamu dari apa yang tidak patut bagimu, seperti sekutu dan lain-lain (yang tidak patut) yang tidak patut (untukku katakan yang bukan milik saya - untuk mengatakan ini) bihaggin ialah khabar Jaisa manakala perkataan li adalah untuk penjelasan - (jika saya berkata bahawa anda pasti - telah mengetahui. Anda tahu apa yang saya sembunyikan - (pada saya dan saya lakukan tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu), iaitu apa yang kamu sembunyikan dalam pengetahuanmu - (Sesungguhnya kamulah yang mengetahui perkara yang ghaib).
 1. (Aku tidak pernah memberitahu mereka, kecuali apa yang kamu perintahkan kepadaku), iaitu: – “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu”, dan aku menjadi saksi terhadap mereka sebagai pemerhati untuk memperingatkan mereka tentang apa yang mereka katakan (sedang aku berada di antara mereka, dan sesudah Engkau mengambil aku dari kalangan mereka dan mengangkat aku ke syurga - (Engkau adalah penjaga atas mereka) yang mengiringi perbuatan mereka - (Sesungguhnya Engkau adalah di atas segalanya), termasuk perkataanku kepada mereka dan perkataan mereka selepasku dan orang lain - (kesaksian daripada semua) Mengetahui Semua dan Mengetahui Segalanya.
 1. (Jika kamu menyeksa mereka), iaitu orang-orang yang kafir sesama mereka - (maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba kamu) Kamu adalah tuan mereka: kamu berhak memperlakukan mereka sesuka hati, tiada sesiapa pun yang dapat menghalang kamu - (dan jika kamu memaafkan mereka) apakah ertinya memaafkan orang-orang yang beriman sesama sendiri - (maka sesungguhnya kamulah yang maha perkasa) yang berjaya dalam urusan kamu - (bijaksana lagi) dalam amalan kamu.
 1. (Allah berfirman: “Ini adalah) hari kiamat (hari yang memberi manfaat kepada orang-orang yang bertakwa) semasa dia di dunia sebagai Nabi Isa – (kesalehannya) kerana ia adalah hari kiamat – (Bagi mereka ia adalah syurga dengan sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah redha kepada mereka kerana ketaatan mereka kepada-Nya - (dan mereka redha kepada-Nya) dengan pahala-Nya - (Itulah kebahagiaan yang besar.) Dan orang-orang yang berdusta, sedang mereka berada di dalam kehidupan dunia, mereka tidak akan dapat mengambil manfaat dari kebenarannya pada hari itu seperti orang-orang kafir ketika mereka mula beriman dan beriman ketika mereka melihat azab Allah.
 1. (Allah memiliki kerajaan langit dan bumi) takungan air hujan, semua tumbuh-tumbuhan, semua makanan, dan lain-lain - (dan apa yang ada di dalamnya) perkataan ma digunakan kerana kebanyakan makhluk Allah terdiri daripada makhluk yang tidak mempunyai kecerdasan - (dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu) Sebahagian daripada kekuasaanNya ialah memberi ganjaran kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat dusta.

Makkiyyah, 165 ayat mengatasi ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152,

Madaniyyah stieg nach Sura Al-Hijr ab

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 1. (Segala puji bagi Allah) adalah ungkapan sifat baik yang berterusan '& (Allah) adakah bentuk pengisytiharan ini bermaksud ungkapan iman kepada-Nya, atau adakah ia hanya pujian kepada-Nya, atau adakah ia memenuhi kedua-dua tujuan? Terdapat beberapa hipotesis, tetapi yang paling berguna adalah yang ketiga, menurut pendapat Ash-Syeikh dalam Su rat al-Kahfi: (Yang menciptakan langit dan bumi) Allah menyebutnya secara khusus kerana mereka adalah ciptaan Allah yang paling agung dalam Mata orang yang melihatnya - (dan menjadikan) gelap dan terang, iaitu ada gelap dan terang, dan perkataan gelap itu jamak tetapi bukan terang, kerana kegelapan itu banyak sebabnya. Ini adalah salah satu bukti keesaan-Nya - (tetapi orang-orang yang kafir) walaupun dengan bukti ini - (berhubungan dengan Allah, orang-orang yang bekerja dengan-Nya) adalah sama dengan selain Allah dalam urusan ibadat. ..:
 1. (Dialah yang menciptakan kamu dari tanah) dengan penciptaan bapa kamu Adam dari tanah - (maka Dia menetapkan masa) untuk kamu, kemudian kamu akan mati (dan ditetapkan masa yang lain) - (di sisi-Nya) AI untuk membangkitkan mereka dari kematian - (maka kamu) wahai orang-orang kafir - (masih tidak percaya - kepada kebangkitan -) masih meragui adanya hari kiamat jika mereka mengetahui sebelumnya bahawa Dialah yang mula menciptakan kamu dan mereka. yang boleh mencipta lebih mampu kembali ke asalnya.
 1. (Dan Dialah yang berhak disembah dan dimuliakan (di langit dan di bumi, Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu keluarkan), apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan satu sama lain - (dan mengetahui - yang mana mempunyai kesan kepada) perkara baik dan buruk yang anda ketahui.
 1. (Dan tiada yang sampai kepada mereka) iaitu penduduk Mekah - (dalam bentuk) min adalah tambahan/zaidah - (ayat ayat-ayat Tuhan mereka) Al-Quran - (tetapi mereka sentiasa berpaling daripadanya) .
 1. (Sesungguhnya mereka mendustakan hak) (apabila datang kepada mereka ia akan datang kepada mereka dengan membawa berita) tentang akibat - (yang selalu mereka ejek-ejek).
 1. (Mereka tidak menghiraukan) dalam perjalanan mereka ke Levant dan negeri-negeri lain - (berapa banyak) Khabariyah atau frasa bukan tanya, iaitu, berapa banyak - (generasi sebelum mereka kami hancurkan) umat-umat dahulu - (semasa mereka didirikan) Kami memberikan mereka kedudukan - (di bumi) dengan kekuatan dan kekuasaan-Nya - (iaitu keteguhan yang tidak pernah kami anugerahkan). (Dan Kami turunkan) hujan (kepada mereka) selangkah demi selangkah - (dan mengalirkan sungai-sungai di bawah mereka) di bawah rumah-rumah mereka - (kemudian Kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka sendiri) disebabkan pendustaan ​​mereka terhadap nabi-nabi - (dan menciptakan selepas mereka kita generasi baru).
 1. (Dan sekiranya Kami hantarkan kepada mereka sebuah kitab) yang ditulis - (di atas kertas) nipis, seperti yang mereka minta - (maka mereka boleh memegangnya di tangan mereka) dengan lebih tepat daripada jika mereka melihatnya sahaja, kerana itu adalah milik mereka. Keraguan Dihapuskan --(Maka orang-orang kafir akan berkata, "Tidak ada satupun dari ini hanyalah sihir yang nyata") sebagai ungkapan ketidakpercayaan pada penafiannya.
 1. (Dan mereka berkata, “Mengapa tidak?) Mengapa tidak? – (diutus kepada) Nabi Muhammad. - (malaikat?) yang membenarkannya - (dan sekiranya Kami mengutus - kepadanya - malaikat) sebagaimana yang mereka minta, tentulah mereka tidak akan beriman - (urusan itu akan ditutup) dengan kebinasaan mereka - (maka mereka tidak ragu-ragu ) mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertaubat atau memohon ampun sebagaimana Allah telah lakukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada mereka apabila permohonan mereka dikabulkan, yang mereka tidak percayai.
 1. (Dan sekiranya Kami jadikan rasul itu) Kami utuskan mereka - (seorang malaikat yang kami ada), iaitu malaikat dalam rupa - (seorang lelaki), iaitu dalam rupa seorang lelaki supaya mereka melihatnya. , kerana manusia tidak dapat melihat malaikat - (dan) sekiranya kami menurunkannya dan menjadikan dia seorang lelaki - (kami akan menjadikannya seperti dia) - (yang menjadikan mereka ragu-ragu), kerana mereka akan mengatakan bahawa malaikat ini adalah tidak lebih daripada lelaki seperti anda.
 1. (Dan sesungguhnya beberapa Rasul telah diperolok-olokkan sebelum kamu.) Ungkapan ini mempunyai makna yang menghangatkan hati Nabi. – (lalu dia datang – (kepada orang-orang yang memperolok-olokkan satu sama lain disebabkan apa yang mereka ejek-ejek) di jalan azab, sebagaimana azab yang akan menimpa orang-orang yang memperolok-olokkan kamu.
 1. (Katakan kepada mereka) (“Berjalanlah di bumi, dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan”) rasul-rasul, yaitu penghukumanmu, supaya orang-orang yang mengolok-olok kamu dapat mengambil pelajaran darinya.
 1. (Katakanlah: "Siapakah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi?" Katakanlah: "Allah") jika mereka tidak mengatakan, dan tidak ada jawaban selain ini. - (Dia pastikan) didirikan - (kasihan pada dirinya) sebagai nikmat daripada-Nya. Ungkapan ini mengandungi seruan yang lembut untuk mengajak mereka kepada keimanan - (Dia benar-benar akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat) untuk memberi balasan kepada mereka atas amalan mereka - (tidak syak lagi) Keraguan - (terhadap-Nya. Orang-orang yang membahayakan diri mereka sendiri) kerana mereka melemparkan diri mereka ke dalam siksaan. Alazin. ialah Mubtada, sedang Khabar - (mereka tidak beriman).
 1. (Dan Allah mendengar) Maha Tinggi Allah – Yang Ada – (malam dan siang), iaitu Dialah Tuhan segala sesuatu, Pencipta dan Pemiliknya – (Dan Dia mendengar segala sesuatu) yang diucapkan – (Maha Mengetahui lagi) ) daripada apa yang terdiri daripadanya.
 1. (Katakanlah) kepada mereka ("Patutkah aku jadikan pelindung selain Allah") yang aku sembah - (Yang menjadikan langit dan bumi) Allah menciptakannya - (sebagaimana Dia memelihara) memberi makanan (dan dia tidak berkhasiat?") tidak. memerlukan rezeki – (Beritahu saya? Saya diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah) oleh umat ini – (dan) saya diberitahu – jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang kufur) kepada-Nya.
 1. (Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut apabila aku mendurhakai Tuhanku) untuk menyembah selain Dia - (azab hari yang besar), iaitu hari kiamat.
 1. (Barangsiapa yang selamat dari azab) dalam bentuk pasif naf'ul azab dan dalam bentuk aktif fa'il Allah sedangkan damir dikeluarkan - (daripadanya hari itu, maka Allah mengasihaninya). Yang Maha Agung ialah Allah, yang bermaksud Dia menghendaki perkara yang baik untuknya. — (Dan itulah kebahagiaan) keselamatan yang sebenar.
 1. (Jika Allah menimpakan kepadanya sesuatu musibah, seperti sakit dan kefakiran - (maka tidak ada yang mengambilnya daripadanya), tidak ada yang dapat mengambilnya - (daripadanya melainkan dirinya sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadanya) seperti kesihatan dan keredhaan - ( Oleh itu Dia Maha Kuasa) atas segala sesuatu) mempunyai kawalan. Dialah yang berada di atas segala-galanya: tiada siapa melainkan dirinya sendiri yang boleh mengambilnya daripadanya.
 1. (Dan Dialah Yang Maha Perkasa) Maha Berkuasa: tidak ada yang dapat melemahkan-Nya, Dia Maha Tinggi - (di atas semua hamba-Nya. Dan Dia Maha Bijaksana) di atas makhluk-Nya - (lagi maha mengetahui) segala yang ada di dalam intinya juga. sebagaimana yang nampak pada mereka. Ayat berikut diturunkan sebagai jawapan kepada soalan yang diajukan kepada Nabi (saas): "Bawalah kepada kami seseorang yang akan menjadi saksi kepadamu sebagai nabi, kerana sesungguhnya Ahli Kitab telah mengingkarinya."
 1. (Katakanlah:) kepada mereka - ("Siapakah yang mempunyai kesaksian yang lebih kuat?") Tamyiz yang dianugerahkan oleh Mubtada (Katakanlah: "Allah"), jika kamu tidak mengatakannya, maka tidak ada jawapan lain untuk kamu selain ini. – (Dia adalah beg antara kamu dan saya), yang mengesahkan kebenaran saya. – (Dan Al-Quran ini diturunkan kepadaku agar aku memberi peringatan kepadanya) Aku takut terhadap kamu, hai penduduk Mekah – (dengannya dan bagi mereka yang bagi Damir is'ataf tiada lafaz undirakum tercapai, iaitu manusia dan Jin yang dicapai oleh Al-Qur'an - "Apakah kamu benar-benar mengakui bahawa ada tuhan-tuhan selain Allah?" Kata tanya itu membayangkan penafian - (Katakan kepada mereka): - ("Saya tidak mengenali") bahawa (Katakanlah: " Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Esa dan sesungguhnya aku menjauhkan diri dari apa yang kamu sekutukan dengan Allah").
 1. (Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepada mereka, mereka mengetahui), iaitu mereka mengenali Muhammad dengan sifat-sifat atau sifat-sifatnya yang terdapat di dalam Kitabnya - (sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang membahayakan diri mereka sendiri ) di antara mereka –

(orang-orang yang tidak beriman) kepada Muhammad.

 1. (Dan siapa) d. H. tiada seorang pun (yang lebih menderita daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah), d. H. Menyekutukan Dia dengan orang lain (atau mengingkari ayat-ayatNya?), Al-Quran. - (Sesungguhnya): iaitu keadaan yang sebenar - (tidak akan beruntung orang yang dizalimi) kerana dusta mereka.
 1. (Dan) ingatlah – (pada hari Kami mengumpulkan mereka semuanya, lalu kami berkata kepada orang-orang musyrik), sebagai suatu penghinaan – (“Di manakah tuhan-tuhan yang dahulu kamu katakan?”) bahawa kamu mempersekutukan Allah.
 1. (Maka ada) takun melafazkan yakun - (fitnah mereka) melafazkan fitnatuhum dan fitnatahum iaitu permohonan maaf mereka - (selain berkata) selain daripada apa yang mereka ucapkan - ("Demi Allah Tuhan kami) melafazkan jar sebagai sifat dan melafazkan nasahan , .sebagai seruan – (kita bukanlah orang yang tidak beriman kepada Allah).
 1. Allah berfirman: - (Carilah) kamu Muhammad - (bagaimana mereka berdusta kepada diri mereka sendiri) menganggap bahawa mereka bukanlah orang-orang musyrik - (dan jikalau mereka) telah hilang - (daripada mereka apa yang mereka ada-adakan) sebagai penyembahan mereka sendiri kepada Allah.
 1. (Dan di antara mereka ada orang yang mendengar kamu) apabila kamu membaca Al-Quran - (tetapi Kami letakkan tutup atas hati mereka) tutupan - (supaya mereka tidak memahami) supaya mereka tidak dapat memahami Al-Quran. di - (dan di telinga mereka - Kami pasang sumbat) supaya mereka tuli dan tidak dapat mendengar Nabi, dalam deria pendengaran yang masuk ke dalam hati. (Dan jika mereka melihat semua tanda-tanda kebenaran, mereka tidak akan mempercayainya. Maka apabila mereka datang kepadamu untuk membantahnya, orang-orang kafir itu akan berkata: "Tidak ada yang lain - (ini) Al-Qur'an - (kecuali) dongengan. - (daripada orang dahulu) seperti jenaka dan legenda, asatir ialah bentuk jamak dari usturah.
 1. Mereka (melarang) orang lain – mengikuti (dari) Nabi Muhammad. - (dan mereka sendiri menjauhkan diri) semakin banyak - (daripadanya) mereka semakin kurang mempercayainya. Menurut tradisi, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Talib, dia melarang orang mengganggu Nabi (SAW), tetapi dia sendiri tidak mempercayainya - (dan) tidak lain daripada (membinasakan) dirinya dengan menjauhkan diri. . daripada Rasulullah SAW. (selain diri mereka sendiri) kerana kemudaratan yang mereka lakukan - (walaupun mereka tidak menyedarinya) akibat perbuatan mereka.

29 (Dan apabila kamu melihat) Wahai Muhammad - (apabila mereka dibawa) dihadapkan - (neraka, lalu mereka berkata: "Oh itu) ungkapan penyesalan - (kami kembali) ke dunia - (dan kami tidak mengingkari ayat-ayat itu). Tuhan kami dan beriman") pada membaca rafa' dua fi'il menjadi bilangan isti'naf atau permulaan solat, pada membaca nasab kedua-duanya menjadi balasan Tamanni, begitu juga bacaan pertama rafa f'il dan ia adalah. nasab fi'il b Jau/si haWah ialah: nescaya kamu akan melihat peristiwa yang besar.

 1. Allah berfirman: – (Tetapi) sebagai sanggahan terhadap kehendak mereka untuk beriman, makna ini difahami daripada makna Tamanni yang sebelumnya – (menjadi jelas) jelaslah – (kepada mereka apa yang mereka sembunyikan) dalam apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Mereka dahulu berkata, “Demi Allah Tuhan kami, kami bukanlah orang-orang musyrik terhadap Allah.” Dan keterangan ahli-ahlinya telah mendedahkannya, maka mereka mengharapkannya. - (Seandainya mereka dikembalikan) ke dunia, agaknya - (maka mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang), iaitu kesyirikan - (dan sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah pendusta) atas janji mereka, yang mereka sanggup menepatinya. percaya .
 1. (Dan mereka pasti akan berkata) orang-orang yang mendustakan hari kiamat: - ("Tiada kehidupan di dunia ini, dan kita tidak akan bangkit semula").
 1. (Dan sekiranya kamu melihat ketika mereka dihadapkan) mereka dihadapkan - (kepada Tuhanmu) tentulah kamu akan melihat kejadian yang besar. – (Allah berfirman:) kepada mereka dengan perantaraan malaikat-malaikat-Nya sebagai ejekan – (Bukankah demikian?), maksudnya hari kiamat dan hari pembalasan – (betul?) Mereka berkata: “Sungguh benar, demi Tuhan kami ") sebenarnya (Allah berfirman: "Maka cubalah azab ini, kerana kamu telah mengingkarinya") semasa dia hidup di dunia.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah) mengingkari hari kiamat - (supaya) sebagai tanda kesalahan mereka dengan mendustakan - (apabila datang hari kiamat bagi mereka) - (tiba-tiba) secara tiba-tiba - (mereka Katakanlah: "Alangkah hebatnya kesakitan kami) sebagai ungkapan kerisauan yang amat sangat, dan penggunaan huruf nida atau yang disebut di sini hanyalah majaz atau simpulan bahasa yang bermaksud sekarang adalah masa kamu, maka datanglah - (kelalaian kami) kelalaian kami - ( pada saat itu") semasa mereka di dunia - (sambil memikul dosa di belakang mereka) dosa-dosa datang kepada mereka dengan cara yang paling buruk dan paling kotor, maka dosa itu memikulnya. - (Ingatlah, sangat jelek) sangat jelek (apakah mereka memikul) beban yang mereka pikul.
 1. (Dan tiadalah kehidupan dunia), iaitu kesibukannya - (tetapi main-main dan senda gurau) tentang ketaatan dan apa-apa yang menjadi jalannya adalah untuk urusan akhirat. - (Dan sesungguhnya Akhirat) dalam Qiraat, ertinya Akhirat itu Syurga - (Lebih baik bagi orang yang bertaqwa) yang takut kepada kekufuran. - (Jadi anda tidak faham?) dengan ya' dan ta', yang kemudiannya mendorong anda untuk berhujah.
 1. (Sesungguhnya) untuk mengesahkan - (Kami mengetahui bahawa) perkara itu - (apa yang mereka katakan membuat anda sedih) dalam bentuk pembohongan kepada anda (kerana mereka sebenarnya tidak mendustakan anda) secara rahsia untuk pengetahuan mereka tentang anda bahawa ia boleh dipercayai. Dan dalam qiraat dibaca dengan takhfif atau cahaya, maksudnya: Mereka tidak menuduh kamu berdusta – (tetapi orang-orang yang zalim) Az-Zalimina menggantikan Damir (terhadap ayat-ayat Allah) Al-Quran – (mereka mengingkari) mereka menafikan.
 1. (Dan sesungguhnya Rasul-rasul sebelum kamu juga telah didustakan) Ayat ini mengandungi makna yang menghiburkan Nabi (SAW). – (Tetapi mereka bersabar terhadap penolakan dan penganiayaan – yang dilakukan terhadap mereka sehingga datang pertolongan Kami kepada mereka) untuk membinasakan kaum mereka, maka bersabarlah terhadap dirimu sendiri sehingga datang pertolongan-Ku yang membinasakan kaummu. – (Tiada sesiapa yang dapat mengubah firman Allah) janji-Nya. – (Dan sesungguhnya kamu telah menerima beberapa pesanan dari rasul-rasul) yang dapat menenangkan hati kamu.
 1. (Dan apabila mereka menjauhi kamu) dari agama Islam sedang kamu menunggu mereka - (maka kamu boleh membuat lubang) terowong - (ke dalam bumi atau tangga) sebagai sarana untuk mendaki - (ke syurga kemudian beritahu mereka). kamu dapat melakukan suatu mukjizat) menurut apa yang mereka minta kepadamu, kemudian lakukanlah. Ini bermakna kamu tidak akan dapat melakukan ini, maka bersabarlah sehingga ketetapan Allah sampai kepada kamu. - (Dan jika Allah menghendaki) memberi petunjuk kepada mereka - (Dia akan memberi petunjuk kepada mereka semuanya), tetapi Dia tidak mahu, maka mereka tidak beriman - (dan jangan pula kamu termasuk orang-orang yang jahil).
 1. (Orang-orang yang) mendengar seruannya kepada iman - (hanya orang-orang yang taat - seruannya -) dengan faham dan mendengar dengan sedar (dan orang-orang yang mati hatinya), iaitu orang-orang kafir, Allah membandingkan mereka dengan mati, untuk segala-galanya, apa yang mereka ada. juga tidak dapat mendengar – (mereka akan dibangkitkan oleh Allah) di Akhirat – (kemudian mereka akan dikembalikan kepada-Nya) jika mereka dikembalikan kepada-Nya, maka Allah akan membalas perbuatan mereka.
 1. (Dan mereka berkata:) orang-orang musyrik Mekah - yang ("mengapa tidak), mengapa tidak - (mengutusnya - Muhammad - mukjizat dari Tuhannya?") sebagai mukjizat unta, tongkat dan pinggan. –
 1. (Katakanlah: kepada mereka - ("Sesungguhnya Allah dapat mengutus) dengan tashdid dan takhfif - (sebuah mukjizat) sebagaimana yang mereka tanyakan - (tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui"), kerana menghantar mukjizat itu pasti membawa malapetaka yang besar, yang demikian itu pasti berlaku. kepada mereka untuk terus menafikannya.
 1. (Dan ada) min di sebalik itu – (untuk binatang) yang – (di bumi dan burung yang berterbangan) di udara – (dengan dua sayapmu, aku umat juga berbaring seperti kamu) dalam susunan ciptaanmu, mereka penghidupan dan tindakan mereka. – (Kami tidak meninggalkan apa-apa – (dalam kitab) iaitu Lauh Mahfouz – (di atas) seterusnya – (apa-apa) maksud yang tidak kami tulis (supaya mereka berkumpul untuk Allah) supaya Allah memutuskan hukum-Nya di antara mereka, Dia. meremukkan orang kuat yang menganiaya orang yang lemah, kemudian dia berkata kepada semua orang, "Semuanya seperti bumi!"
 1. (Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) Al-Quran - (pekak) tidak dapat mendengarnya dengan telinga yang menusuk ke dalam hati dan menerimanya - (bisu), tidak dapat berkata-kata dengan benar - (berada dalam kegelapan yang dalam). , iaitu ketidakpercayaan. – (Sesiapa yang Allah kehendaki – (Dia kehendaki) untuk menyesatkan, dan sesiapa yang Dia kehendaki untuk memberi petunjuk – (Dia kehendaki) diletakkan di atas jalan – (secara langsung), iaitu agama Islam.
 1. (Katakanlah!) Wahai Muhammad kepada penduduk Mekah ("Jelaskan kepadaku) katakanlah kepadaku - (apabila datangnya azab Allah kepadamu) di dunia ini - (atau datang kepadamu pada hari kiamat) apa yang tiba-tiba dan semuanya - Hora Komprehensif - (kamu menyembah tuhan-tuhan selain Allah) bukan (jika kamu orang yang benar) berhala-berhala itu dapat memberi manfaat kepada kamu, maka serulah mereka.
 1. (Hanya Dia) tidak ada yang lain - (kamu meminta) pertolonganNya apabila kamu dalam kesusahan (untuk menghilangkan kejahatan yang kamu berdoa kepadaNya) Dia akan menghapuskan kejahatan daripada kamu dan daripada orang lain - (jika Dia kehendaki) Dia akan menyebabkannya. untuk diambil (dan kamu lupa) untuk meninggalkannya - (apa yang kamu sekutukan) dengan Allah berupa tuhan-tuhan-Nya yang lain, maka janganlah kamu menyembah mereka.
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada umat manusia) min sebagai tambahan yang tidak bermakna - Sebelum kamu) rasul-rasul, tetapi mereka mendustakan mereka - (demikian Kami siksa mereka dengan kesengsaraan) kemiskinan yang melampau - (dan kesengsaraan) penyakit - (supaya mereka merendahkan diri. ). Saya akan berasa rendah diri dan kemudian saya akan percaya.
 1. (Lalu mengapa tidak?) Mengapa tidak? – (ketika azab Kami menimpa mereka) azab Kami – ​​(mereka memohon kepada Allah), iaitu mereka tidak mahu membuat jerami, walaupun apa yang mereka perlukan sudah ada – (bahkan hati mereka telah menjadi keras). mereka tidak tunduk kepada iman - (dan syaitan juga memperlihatkan kepada mereka kelebihan apa yang selalu mereka kerjakan), iaitu perbuatan maksiat supaya mereka terus berpegang kepadanya.
 1. (Maka apabila mereka lupa) mereka tidak menghiraukan - (amaran yang diberikan kepada mereka) peringatan dan ancaman yang diberikan kepada mereka - (oleh mereka), iaitu berupa kesengsaraan dan penderitaan, (Kami buka) dengan bacaan takhfif dan tashdid - (bagi mereka semua pintu), iaitu kegembiraan seperti istidraj bagi mereka (sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan) kegembiraan dengan sentuhan bangga, - (kami menghukum mereka) dengan azab - (tiba-tiba) tiba-tiba (sehingga mereka terdiam dalam keputusasaan) mereka berputus asa untuk semua yang baik.
 1. (Demikianlah dibinasakan orang-orang yang zalim itu) hingga ke akar-akarnya, sehingga mereka dapat dimusnahkan tanpa berbekas – (Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam) yang menolong Rasul-rasul dan membinasakan orang-orang kafir.
 1. (Katakanlah:) kepada penduduk Mekah - (jelaskan) beritahu saya - (jika Allah mencabut pendengaran mereka) ia akan memekakkan telinga mereka - (dan penglihatan mereka) akan membutakan mereka - (dan mereka akan tutup mulut) - (hati mereka) ) supaya kamu tidak melihat sesuatu pun – (Siapakah Tuhan selain Allah yang dapat memulihkan kamu? (Lihatlah bagaimana Kami perlihatkan) Jelaskan (tanda-tanda kebesaran Kami) keterangan-keterangan yang menunjukkan keesaan Kami – (supaya mereka tetap berpaling) Berpaling dariNya dan saya rasa kita tidak percaya.
 1. (Katakanlah:) kepada mereka – (“Terangkan kepadaku jika azab Allah datang kepada kamu secara tiba-tiba atau terang-terangan) pada siang atau malam hari – (Maka adakah Allah akan membinasakan orang lain selain orang-orang yang zalim?”), iaitu orang-orang yang kafir. Dalam erti kata lain, dia tidak memusnahkan sesiapa melainkan mereka.
 1. (Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan untuk membawa khabar gembira) dari syurga kepada orang-orang yang beriman - (dan untuk memperingatkan orang-orang yang kafir dari azab neraka). – (Barangsiapa yang beriman) para Rasul – (dan memperbaiki) amalan mereka – (maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka menderita) di akhirat.
 1. (Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami akan ditimpa azab kerana mereka selalu berlaku derhaka), iaitu di luar garis ketaatan.
 1. (Katakanlah: kepada mereka - ("Aku tidak memberitahu mereka bahawa perbendaharaan Allah ada padaku), yang di antaranya diberi makanan - (dan juga) aku - (mengetahui perkara yang ghaib) yang ghaib dan tidak diwahyukan kepadaku - (Tidak pula aku katakan kepadamu bahawa aku adalah malaikat) di antara malaikat-malaikat yang lain - (Tidak ada yang lain) - aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah: "Adakah sama orang buta dengan orang kafir - (dengan lelaki itu, yang melihat? ) sesungguhnya orang yang beriman tidak - (maka kamu tidak memikirkan) tentangnya, kerana itu kamu beriman.
 1. (Dan berilah peringatan) kepada orang-orang yang bertakwa - (dengan Al-Quran) - (orang-orang yang takut bahawa mereka akan dipertemukan dengan Tuhannya - pada hari kiamat, selagi tidak ada selain Dia), iaitu selain Allah - (a). pelindung) mereka boleh membantu - (dan peguam bela) yang boleh membela mereka. Nombor yang bermula dengan huruf nafi ialah jatuhnya damir yang terdapat dalam frasa yuhsyaru, bermaksud tempat ketakutan. Dan yang mereka maksudkan ialah orang-orang yang durhaka - (supaya mereka) bertakwa kepada Allah, memutuskan tabiat-tabiat mereka kemudian taat.
 1. (Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang ketika mereka mencari) untuk beribadah - (keredhaan-Nya) Yang Maha Tinggi, tidak memperoleh sesuatu pun dari dunia. Mereka adalah orang-orang Islam yang miskin dan mereka sangat menyukai orang-orang musyrik sehingga orang-orang musyrik meminta Rasulullah (SAW) untuk mengeluarkan mereka dari sisi mereka agar orang-orang musyrik dapat duduk di sebelahnya. Maka Nabi berniat untuk memenuhi permintaan orang musyrik untuk masuk Islam. - (kamu tidak bertanggungjawab atas tindakan kamu) min adalah tambahan - (terutamanya) apabila hati kamu tidak bersedia - (dan mereka tidak bertanggungjawab atas tindakan kamu, yang membawa kepada kamu - tidak termasuk mereka) sebagai tindak balas kepada nafi - (Jadi anda salah seorang yang jahat) jika anda melakukan ini.
 1. (Maka kami uji) Kami uji - (sebahagian daripada mereka dengan sebahagian yang lain), iaitu yang mulia dengan yang hina, yang kaya dengan yang miskin, supaya kami melihat siapa di antara mereka yang lebih berhak beriman - supaya mereka boleh berkata: ) orang-orang yang mulia dan orang-orang kaya, iaitu orang-orang kafir – (“Apakah orang-orang ini?”), iaitu orang-orang miskin – (di antara kita, kepada siapakah Allah kurniakan rahmat?) . Maksudnya, jika apa yang dilakukan untuk orang fakir dan hina itu dinamakan petunjuk, nescaya orang mulia dan kaya tidak akan mampu mendahuluinya. Allah berfirman: - ("Tidakkah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur?") kepada-Nya, lalu Dia memberi petunjuk kepada mereka. Ini adalah benar.
 1. (Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah:) kepada mereka - ("Semoga Allah memberi kemakmuran kepadamu sesudah Dia menetapkan) sesudah mereka membenarkan - (Tuhanmu mengasihani dirinya), iaitu perkara: Dalam qiraat. dibaca dengan fat-hah, annahu, sebagai badal atau kata ganti lafaz ar-rahmah - (sesiapa yang melakukan kejahatan di antara kamu kerana kejahilan) perbuatan ketika melakukannya - (kemudian dia bertaubat) kembali ke jalan yang benar - ( sesudah itu) setelah dia melakukannya - (dan memperbaiki) perbuatannya - (maka sesungguhnya Dia), iaitu Allah SWT. – (mengampuninya) (dan mengasihani) dirinya.Menurut qiraat yang lain, ia dibaca dengan fat-hah, ertinya maka Dialah yang memberi keampunan dan belas kasihan.
 1. (Maka) sebagaimana yang telah Kami jelaskan sebelumnya – (Kami jelaskan) Kami jelaskan – (ayat-ayat) Al-Quran untuk menerangkan hukum, maka amalkanlah – (jelaskan) supaya jelas – (perlakuan) – (daripada mereka). yang berbuat dosa) supaya kamu menjauhinya. Satu qiraat berbunyi liyastabina, satu lagi qiraat membaca litastabina. Apabila wajah Sabil dibaca nasab, percakapan beralih kepada Rasulullah (SAW).
 1. (Katakanlah: "Aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah) yang - (selain Allah) menyembah. Katakanlah: "Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu) jika mereka menyembah tuhan-tuhan kamu - (sesungguhnya aku akan tersesat, jika aku melakukannya). Saya menyertai penyembahan tuhan-tuhan ini - (dan saya tidak akan menjadi antara mereka yang dipimpin).
 1. (Katakanlah: "Sesungguhnya aku menghadapi ujian) pernyataan yang nyata - (dari Tuhanku dan) nyata (kamu mengingkari) Tuhanku kerana kamu mempunyai sekutu bagi-Nya - (Aku tiada padaku apa yang kamu minta, um kamu menyegerakan) bahawa itu adalah azab.(Tiada) apa-apa lagi - (untuk membuat keputusan) dalam perkara ini dan lain-lain - (untuk memutuskan hanya untuk Allah) untuk memutuskan - (yang benar dan Dia adalah sebaik-baik pembuat keputusan) penggubal undang-undang terbaik.. Mengikut qiraat, baca yagussu/deklarasi bukan yaqdi/putuskan.
 1. (Katakan kepada mereka) (“Seandainya aku mendapat salah satu azab yang kamu minta supaya aku segerakan, nescaya Allah akan menyelesaikan masalah antara kamu dan aku) dengan menyegerakan azab untuk kamu, kemudian aku akan berehat. Tetapi hukuman itu hanya di tangan kekuasaan Allah. – (Dan Allah lebih mengetahui daripada orang-orang yang zalim) apabila Dia hendak mengazab mereka.
 1. (Dan demi Allah) Yang Maha Tinggi - (kunci segala yang ghaib) perbendaharaan yang ghaib, atau jalan-jalan yang menuju kepada pengetahuan tentangnya - (tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri) ilmu yang ghaib itu lima golongan, iaitu An Penjelasan untuk ini terdapat dalam ayat 34 Surah Lugman, yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah, hanya pada-Nya-lah pengetahuan tentang hari kiamat," hingga akhir ayat. Ini menurut riwayat Imam Bukhari - (dan dia mengetahui apa yang berlaku) di permukaan bumi - (dan di lautan) penempatan yang berada di tepi sungai - (dan tiada daun gugur) min ialah Zaidah / Penambahan - (tetapi Dia mengetahuinya juga, dan tidak ada satu biji pun dalam kegelapan bumi dan tiada yang basah atau kering) yang atafkan kepada lafaz waraqatin – (tetapi tertulis dalam kitab yang nyata) iaitu Lauh Mahfuz. Al istifna/eksklusi berfungsi sebagai isytimal buruk dari istifna sebelumnya.
 1. (Dan dialah yang menggegarkan anda untuk tidur pada waktu malam), (dan dia tahu apa yang anda lakukan) apa yang anda lakukan (pada siang hari, itulah sebabnya dia membangunkan anda pada waktu tengah hari), iaitu, dia membangunkan anda. tengah hari dan mengembalikannya kepada rohmu – (untuk menyempurnakan akhir yang telah ditentukan), iaitu batas kehidupan – (kemudian kepada Allahlah kamu kembali) dengan dibangkitkan – kemudian Dia memberitahu kamu apa yang telah kamu kerjakan), kemudian Dia memberi ganjaran kepada anda untuk Perniagaan itu.
 1. (Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan yang besar) kekuasaan yang agung – (ke atas semua hamba-Nya, dan Dia telah mengutuskan kepadamu malaikat penjaga), iaitu malaikat yang mencatat segala amal kamu – (supaya jika salah seorang di antara kamu mati, ( supaya apabila datang kematian kepada seseorang di antara kamu, dilafazkan tawaffahu - (oleh rasul-rasul Kami), iaitu malaikat-malaikat yang dilantik untuk memikul jenazah - (dan mereka tidak melalaikan kewajipannya), tanpa sekali-kali melalaikan apa yang diperintahkan kepada mereka.
 1. (Kemudian mereka akan dikembalikan) sekalian makhluk – (kepada Allah Tuhan mereka) kepunyaan mereka – (yang sesungguhnya) orang-orang yang bertakwa, memberi balasan kepada mereka atas perbuatan mereka. - (Ketahuilah bahawa segala keputusan - pada hari itu - adalah dalam kepunyaanNya) penghakiman yang dilakukan ke atas mereka - (dan Dia adalah balasan yang paling cepat) Dia menghitung semua makhluk dalam setengah hari mengikut sukatan hari dunia, sebagaimana Hadis menerangkan tentang ia,
 1. (Katakanlah) Wahai Muhammad, kepada penduduk Mekah - (yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan darat dan laut) dari malapetaka perjalanan kamu, jika - (dengan merendah diri berdoa kepadanya) secara terang-terangan - (senyap-senyap) katakanlah: - ( Sungguh ya) lam ertinya Gasam/Eid - Kasat (Dia menyelamatkan kita) dalam qiraat lain menyebut anjaytana iaitu Allah - (dari) iaitu daripada kegelapan dan malapetaka ini - (nescaya kami menjadi orang-orang yang bersyukur) beriman.
 1. (Katakanlah) kepada mereka - ("Allah menyelamatkan kamu"), bacalah dengan takhfif sebagai yunjikum dan bacalah dengan tashdid sebagai yunajjikum - (dari musibah ini dan dari segala macam musibah) kesulitan kecuali dari musibah ini - (kemudian berpalinglah kepada rakan kongsi kembali. ") con el.
 1. (Katakanlah: "Dialah yang berkuasa menurunkan azab kepadamu dari atas) dari langit berupa batu dan bunyi guruh - (atau di bawah kakimu), ditelan bumi - (atau Dia mencampuradukkan kamu) bercampur aduk. - (dalam kumpulan) Kumpulan dengan keinginan yang berbeza (dan dalam sesetengahnya merasakan kebiadaban orang lain) membunuh antara satu sama lain Rasulullah (SAW) berkata ketika ayat ini diturunkan: "Ia lebih mudah dan lebih mudah." Namun, apabila ayat di atas mendedahkan Nabi bersabda: "Aku berlindung dengan hartamu", riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi bersabda: "Aku memohon kepada Tuhanku agar jangan menjadikan umatku ganas dengan perbuatan sebahagian daripada mereka, tetapi Dia melarang saya mendoakannya." Dan merujuk kepada hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahawa peristiwa itu pasti akan berlaku, tetapi hakikatnya masih belum didedahkan. - "Lihatlah bagaimana kami menerangkan kepada mereka - (tentang ayat-ayat itu) yang dihidupkan menunjukkan kekuasaan kami - (andainya mereka memahami), kalaulah mereka sedar bahawa apa yang mereka kerjakan itu adalah salah." (Surah al-Baqarah: 6)
 1. (Dan saya berdusta kepadanya) terhadap Al-Quran - (kaumnya jika Al-Quran itu betul) iaitu benar - (Katakanlah: kepada mereka - ("Saya bukanlah orang yang bertanggungjawab terhadap urusan mereka") maka saya akan menjawab , kerana hanya Aku adalah pemberi peringatan, tetapi urusan kamu bergantung kepada Allah.”) Ayat ini diturunkan sebelum perintah berperang.
 1. (Bagi setiap mesej) mesej - (ada ketetapan), iaitu saat kejadiannya dan saat ketetapannya, yang antara lain menjadi keputusannya - (dan kemudian mereka mengetahui) sebagai ancaman yang ditujukan kepada mereka. .
 1. (Dan jika kamu melihat manusia memperolok-olokkan ayat-ayat Kami), iaitu Al-Quran dengan olok-olok - (semoga mereka) tidak mempersekutukan mereka - (supaya mereka memperkatakan yang lain). Dan jika perkataan imma berasal daripada syartiyyah cenderung kepada ma zaidah - (membuat kamu lupa) dengan membaca yunsiyannaka atau yunassiyannaka - (godaan syaitan) maka kamu duduk bersama mereka - (maka kamu tidak duduk setelah kamu mengingatkan kamu) . ialah mengingati larangan - (di kalangan orang-orang jahat ini) ungkapan ini membayangkan meletakkan Isim Zahir pada kedudukan Isim Mudmar. Dan orang-orang Islam berkata, "Jika kita bangun, jika mereka mula memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, kita tidak akan dapat lagi duduk di masjid dan melakukan tawaf di dalamnya," maka turunlah ayat seterusnya.
 1. (Dan tidaklah mengenai orang-orang yang takut kepada Allah - (tanggungjawab atas dosa-dosanya) orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah - (barang-barang) seperti Zaidah - (walaupun sedikit) apabila orang-orang yang bertakwa itu duduk bersama mereka - (tetapi) kewajiban orang yang bertaqwa ialah - (ingatlah) berilah mereka peringatan dan nasihatilah mereka - (supaya mereka takut) mereka tidak memperolok-olokkan ayat-ayat Allah lagi.
 1. (Dan keluarlah) keluarlah - (orang-orang yang mengerjakan agamanya) wajib mereka amalkan - (sebagai main-main). kerana mereka memperolok-olokkan agama - (dan mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia) maka janganlah kamu menghalangi mereka, ayat ini telah diturunkan sebelum perintah peperangan. (memberi amaran) menasihati manusia – h

(dengan) Al-Quran - (supaya) tidak - (masing-masing kamu terjerumus ke dalam Neraka) atau kebinasaan - (disebabkan perbuatan kamu sendiri) disebabkan perbuatan kamu sendiri. – (Tidak ada baginya selain Allah) – (sebagai penolong) yang dapat menyelamatkannya – (pemberi syafaat lain) yang dapat menyelamatkannya dari azab Neraka. - (Dan jika dia menebus dengan beberapa jenis tebusan,) - (tidak diterima), iaitu, mereka tidak dapat menebus diri mereka sendiri. (Mereka itulah yang akan dicampakkan ke dalam Neraka dengan perbuatan mereka sendiri). Telah disediakan untuk mereka seteguk air yang mendidih, iaitu air yang sangat panas - (dan azab yang pedih) yang sangat pedih - (disebabkan kekufuran mereka yang lalu) kerana kekufuran mereka.

 1. (Katakanlah: "Kami akan menyembah) kami akan menyembah - (kecuali Allah yang tidak dapat memberi manfaat kepada kami) dengan menyembahnya - (dan tidak membahayakan kami) tidak menyembahnya, iaitu berhala - (dan kami akan kembali kepada syirik - (setelah Allah memberi petunjuk kepada kami). ) kepada agama Islam – (sebagai orang yang digoda) yang disesatkan (oleh syaitan di medan yang dahsyat – dalam keadaan bercelaru) dan tidak tahu ke mana hendak pergi: Lafaz ini adalah kes Damir. Ha - (mempunyai kawan) kawan - (yang menyerunya ke jalan yang benar) iaitu mereka hendak memberi petunjuk kepadanya ke jalan yang benar, lalu mereka berkata kepadanya: - (Marilah ikut kami) tetapi dia tidak mengikut mereka, maka dia binasa secara tersilap Perkataan isifham/interogatif di sini bermaksud penafian dan fasal yang berlaku ialah kes damir dalam fasal Nuraddu - (Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah), iaitu Agama Islam (adalah petunjuk yang benar) dan selain petunjuk-Nya hanyalah petunjuk Penipuan - (dan kita diperintahkan untuk tunduk) memerintahkan kita untuk berserah diri - (kepada Tuhan sekalian alam).
 1. (Dan bahawa) kita mesti - (berdoa dan bertakwa) kepada Yang Maha Tinggi. – (Dan Dialah Tuhan yang kepada-Nya kamu akan dihimpunkan) pada hari kiamat untuk melihat perbuatan mereka.
 1. (Dan Dialah yang berhak menciptakan langit dan bumi). – (Dan) ingatlah – (ketika Dia berfirman) untuk sesuatu – (“Jadilah ia”, maka terjadilah) pada hari kiamat Allah berfirman kepada seluruh makhluk: “Bangunlah”, maka mereka bangkit – (iaitu Firman-Nya benar. ) adalah benar dan benar - (dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan apabila ditiup sangkakala) saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang kedua, pada saat itu tidak ada kuasa lain selain Dia. Pada saat itu, kekuasaan hanya milik-Nya (Dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak), yang ghaib dan yang nyata. - (Dan Dialah yang Maha Bijaksana) dalam memperlakukan makhluk-Nya - (sekali lagi penjaga) atas rahsia segala sesuatu dan juga terhadap zahirnya.
 1. (Dan) ingatlah - (ketika Abraham memberitahu bapanya Azar) nama panggilan dan nama sebenar anda ialah Tarikh - ("Adakah betul anda membuat gambar seperti tuhan?") yang anda sembah. Kata tanya di sini bermaksud tuduhan. - (Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu) menjadikan berhala-berhala seperti tuhan - iaitu menyeleweng dari jalan yang benar - (yang nyata) jelas.
 1. (Dan demikianlah juga) ketika Kami memperkatakan tentang Ibrahim yang memisahkan bapanya dan keluarga bapanya (Kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan-kerajaan) kerajaan kertas (langit dan bumi) supaya dia dapat menyimpulkan tentang keesaan-Ku - (dan supaya menjadi orang-orang yang soleh) dari tanda-tanda kebesaran Kami. Bilangan wakazalika dan bilangan yang mengikutinya ialah bilangan i'tirad, iaitu atafkan bagi kalimah qala.
 1. (Apabila hari sudah gelap) menjadi hitam semuanya - (pada malam di atasnya dia melihat bintang) menurut satu pendapat ia adalah bintang Zahrah/Venus - Kami (begitu katanya) kepada kaumnya yang pada masa itu menyembah bintang. : ( "Inilah Tuhanku") mengikut persepsi anda. - (Tetapi apabila bintang itu turun) ia turun - (dia berkata "Saya tidak suka apa yang turun") yang bermaksud saya tidak suka menjadikan mereka tuhan kerana tuhan tidak sepatutnya mempunyai sifat yang berubah dan berubah daripada satu. berpindah tempat ke tempat lain, kerana dua sifat ini hanya sesuai untuk makhluk, tetapi nampaknya kaedah yang diturunkan dari Nabi Ibrahim tidak berkesan untuk mereka.
 1. (Apabila dia melihat bulan terbit) mulalah bulan itu memancarkan cahayanya - (dia berkata) kepada mereka: "Inilah Tuhanku". Tetapi apabila bulan itu terbenam dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku) telah menetapkan petunjuk padaku - (nescaya aku termasuk orang-orang yang sesat") Kata-kata ini adalah kiasan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang dengannya. mereka silap, tetapi ternyata apa yang dilakukannya tidak memberi manfaat sedikit pun kepada umatnya.
 1. (Kemudian apabila dia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah") Damir di Lafaz Ra-a Dimuzakarkan, sedang Khabar itu Muzakkar - (Ya Tuhanku, ini lebih besar) daripada bintang dan bulan - (maka, ketika matahari terbenam), bukti yang dikemukakannya kepada kaumnya cukup kuat dan tidak dapat disangkal oleh mereka (dia berkata: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku menjauhkan diri dari apa yang kamu persekutukan"), Allah dengan berhala dan Hawadis yang masih memerlukan yang mencipta mereka. Akhirnya kaumnya berkata kepadanya: “Apa yang kamu sembah?” Nabi Ibrahim menjawab:
 1. ("Sesungguhnya aku menghadirkan diriku) aku menghadirkan diriku dalam penyembahan - (kepada Tuhan yang menciptakan) yang telah nyata - (langit dan bumi), iaitu Allah SWT. - (dengan kecenderungan) untuk meninggalkan semua agama, untuk memeluk yang benar. agama - (dan saya bukan orang yang mempersekutukan) Allah.
 1. (Dan dia disangkal oleh kaumnya) Dia dibantah oleh kaumnya kerana agamanya, maka mereka mengancamnya dan menakut-nakutinya dengan berhala-berhala mereka bahawa musibah dan malapetaka akan menimpanya jika dia tidak menyembah berhala-berhalanya. - (Beliau berkata: "Mahukah kamu menyanggah aku?") Dengan tashdid nun, dan boleh juga ditranskripsikan dengan menghapuskan salah seorang bhikkhuni, iaitu nun beralamat Rafa', menurut ulama Nahwu. Namun menurut Imam Farra', bhikkhuni yang disingkirkan ialah bhikkhu Wigayah. Maksudnya: "Adakah kamu bercanggah dengan saya?" (4, (tentang) kesatuan - (Allah, apabila Allah benar-benar memberi petunjuk kepadaku.) (Dan aku tidak takut dengan apa yang kamu sekutukan) dia - (dengan Allah), iaitu berhala-berhala itu, tidak akan dapat mendatangkan bala bencana. atasku, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan - (kecuali) tetapi - (jika Tuhanku menghendaki salah satu dari malapetaka ini) jika Dia menghendaki musibah menimpaku, nescaya terjadilah - (Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu) - (Kemudian anda tidak mendapat pelajaran?) dan kemudian anda akan percaya.
 1. (Bagaimana mungkin aku takut kepada hamba-hamba yang kamu sekutukan dengan Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan mudharat dan tidak pula memberi manfaat - (selagi kamu) Allah - (yang kamu sekutukan dengan Allah) tidak dalam ibadat mereka - (yang) takut kepada hamba-hamba yang mempersekutukan Allah sendiri tidak diturunkan) berhubung ibadat mereka - (tentang kamu apa-apa bukti), mempersekutukan-Nya, iaitu alasan dan hujjah, sedang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. - (Maka yang manakah di antara dua golongan yang lebih berhak mendapat keselamatan) kami atau kamu - (jika kamu tahu?) siapakah yang lebih berhak untuk selamat daripada bahaya? Yang kami maksudkan ialah Nabi Ibrahim: maka ikutilah kamu Ibrahim. Allah berfirman:
 1. (Orang-orang yang beriman dan tidak bercampur-campur) tidak bercampur aduk - (iman mereka dengan kezaliman), iaitu syirik, menurut tafsiran yang disebutkan dalam hadis Sahihain - : (Mereka itulah yang pasti) daripada azab - (dan mereka adakah yang dipimpin).
 1. (Dan ini) menjadi mubtada, kemudian dijelaskan – (bukti kami) yang Nabi Ibrahim gunakan sebagai dalil untuk membuktikan keesaan Allah, iaitu terbenamnya bintang. Dan bilangan yang berikut ialah khabar tilka - (yang kami berikan kepada Ibrahim) yang kami tunjukkan kepada Ibrahim sebagai bukti - (untuk menghadapi kaumnya. Kami angkat kepada beberapa darjat yang kami kehendaki) di Idafah dan juga di Tannin, iaitu. , dalam ilmu dan kebijaksanaan. – (Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana) dalam susunan kejadianNya – (Sekali lagi Maha Mengetahui) selok-belok makhlukNya.
 1. (Dan Kami berikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub) sebagai anak-anak. - (Kedua-duanya) masing-masing - (Kami telah melahirkan, dan Nuh sebelum kami melahirkan) sebelum Nabi Ibrahim (dan sebahagian dari keturunannya), i.e. H. keturunan Nuh - (iaitu Daud dan Sulaiman) Sulaiman anak Daud (Ayyub dan Yusuf) anak-anak nabi Ya'qub - (Musa dan Harun. Maka) sebagaimana orang-orang yang Kami beri balasan - (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. ).
 1. (Dan Zakaria, Yahya), iaitu anak-anak lelaki mereka - (Isa) anak Maryam, menunjukkan bahawa konsep nasab juga termasuk anak-anak perempuan - (dan Ilyas), anak nabi Harun, saudara Nabi. Musa. - (Semuanya) mereka - (adalah dari kalangan orang-orang yang soleh).
 1. (Dan Ismail) putra Nabi Ibrahim - (Alyasa) huruf Lam adalah tambahan, yaitu Yasa - (Yunus dan Luth) anak Nabi Harun, saudara Nabi Ibrahim. - (Masing-masing) dari mereka - (Kami tinggikan dia atas manusia) dengan darjat Nabi.
 1. (Dan marilah kita ciptakan sebahagian dari ibu bapa mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka) adalah atafkan dalam Lafaz kuljan atau nuhan dan makna min di sini menunjukkan littab'id kerana sebahagian mereka tidak mempunyai anak dan sebahagian yang lain hanya anak kafir - (Dan Kami memilih mereka) Kami pilih mereka - (dan pimpin mereka ke jalan yang lurus).
 1. (Iaitu) agama yang telah mereka pimpin - (petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Sekiranya mereka mempunyai sekutu-sekutu yang dekat dengan Allah) sebagai perumpamaan semata-mata, (nescaya lenyaplah amalan itu they ellos hicieron). ). ,
 1. (Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Al-Kitab), iaitu Kitab-kitab - (Hukum) Hikmah (dan Nubuat). Jika kamu tidak beriman kepada mereka, tiga perkara ini ialah - (iaitu) penduduk Mekah - (maka pasti Kami serahkan mereka) Kami serahkan mereka - (kepada kaum yang tidak putus-putus beriman kepadanya) . Muhajirin dan Ansar.
 1. (Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk) Orang-orang yang mendapat petunjuk – (Allah, maka tunjukilah mereka) jalan-jalan mereka, seperti tauhid dan kesabaran – (teruskan) dengan ha sukun, sama ada yang disebut waqaf atau wasal: tetapi mengikut qiraat dibaca. tanpa ha sukun apabila wasal dibaca/dibaca terus (berkata) kepada penduduk Mekah - ("Saya tidak meminta kamu menyampaikannya") dengan maksud Al. Menyampaikan Al-Quran - ya (walaupun pahala") yang kamu berikan kepadaku (tidak lain) Al-Quran - (ia hanya peringatan) nasihat - (kepada semua manusia), termasuk manusia dan jin.
 1. (Dan mereka tidak memuliakan) orang-orang Yahudi (Allah dengan penghormatan yang sewajarnya), iaitu mereka tidak mengagungkan-Nya dengan penghormatan yang sewajarnya, atau mereka tidak mengenal-Nya dengan ilmu yang sewajarnya. iaitu ketika mereka berbantah-bantahan dengan Nabi tentang Al-Quran – (“Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia”. Katakanlah:) kepada mereka – (yang telah menurunkan Kitab – Taurat, yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya). dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu) dengan ya atau ta di tiga tempat – (daun) kamu tulis pada daun-daun yang berselerak – (menunjukkan sebahagian daripadanya) kamu tidak mahu mendedahkan keseluruhan isinya – (dan menyembunyikan sebahagian besar daripadanya. ia mengandungi, mengenai ciri-ciri Nabi Muhammad SAW - (dengan andaian mereka mengajar kamu) ha!orang Yahudi dalam Al-Quran - (apa yang kamu dan ibu bapa kamu tidak tahu?) kerana ia tidak terdapat dalam Taurat, jadi ia menjadikan mereka ragu-ragu dan berbalah sesama sendiri tentang Taurat.-(Katakanlah: "Ia adalah Allah") yang menurunkannya, jika mereka tidak mengatakannya maka tidak ada jawapan selain- (maka serahkanlah mereka kepada urusan mereka) dalam urusan mereka. berbohong – (gurau).
 1. (Dan ini) Quran – (kitab yang diberkati yang telah Kami turunkan yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya), d maksud kalimat sebelumnya, maksudnya: Kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu mendapat keberkatannya : supaya supaya kamu beriman dan berpesan-pesan dengannya - (penduduk kota Mekah dan sekitarnya) - (dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat akan beriman kepadanya dan sentiasa memelihara solatnya) kerana takut akan azab daripada akhirat .
 1. (Dan siapa) iaitu tiada seorang pun - (yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah) apabila dia mengaku sebagai nabi padahal tidak ada seorang pun yang menjadikannya nabi - (atau Yang berkata: "Dia sendiri kepadaku diwahyukan" , padahal tidak diturunkan kepadanya apa-apa) Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sikap Musaylima, orang-orang yang berdusta - (dan) lebih zalim daripada - (orang yang berkata: "Aku akan mengirimkan apa yang Allah utus") adalah mereka. yang memperolok-olokkan Al-Quran dengan mengatakan bahawa sekiranya kami mampu, kami tidak akan dapat mengada-adakan perkataan seperti Al-Quran – (dan sekiranya kamu melihat) Wahai Muhammad – (ketika orang-orang yang zalim) disebut di atas – (sedang nazak), iaitu menghadapnya adalah kematian - (iaitu kematian, para malaikat memukul mereka dengan kesakitan dengan tangan mereka, dan malaikat berkata dengan keras kepada mereka - ("Keluar") supaya kami mencabut nyawa mereka - (Pada hari itu akan dibalas mereka dengan azab yang sangat menghinakan). sangat menghinakan (kerana mereka bercakap terhadap Allah dengan berdusta), ind mereka mengaku sebagai nabi dan berpura-pura menerima wahyu ketika mereka adalah lelaki Belang - (dan kerana kamu menyombongkan diri dengan ayat-ayatnya) kamu berbangga dengan diri sendiri dan tidak percaya dengan ayat-ayatnya. Jawapan kepada surat Lau ialah: anda pasti akan mengalami peristiwa yang dahsyat,
 1. (Dan) mereka akan diberitahu apabila mereka keluar - (sesungguhnya kamu datang kepada Kami seorang diri) dalam keadaan menyendiri, terpisah dari keluarga, harta benda dan anak-anak - (sebagaimana Kami telah menciptakan kamu pada mulanya) dalam keadaan telanjang dan tidak bersunat - (dan kamu pergi meninggalkan apa yang kami berikan kepadamu), apa yang kami berikan kepadamu berupa harta - (di belakangmu) di dunia tanpa pilihan lain untukmu. – (Dan) mereka dikatakan sebagai ejekan – (Kami tidak melihat pemberi syafaat kamu bersama kamu) berhala-berhala kamu – (yang kamu anggap mereka di antara kamu), iaitu patut kamu sembah – (sebagai sekutu) Allah. – (Sesungguhnya telah terputus hubungan antara kamu): iaitu terputusnya perpaduan kamu. Dan sebuah qiraat mengatakan nasab as zayaf, ertinya telah terputus hubungan di antara kamu - (dan hilang) bererti hilang - (daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap) semasa hidup di dunia di mana kamu mendapat syafaat kamu.
 1. (Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan) menjadikan - (tunas) tumbuh-tumbuhan - (dan biji) kurma. - (Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati) seperti manusia dan burung, iaitu dari benih dan telur - (dan mengeluarkan yang mati), iaitu benih dan telur - (dari yang hidup, ia berkata) iaitu yang tumbuh dan yang menghasilkan – (Ia adalah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?) Mengapa kamu masih berpaling daripada iman sedangkan buktinya sudah ada?
 1. (Dia fajar) masdar ertinya isim, ertinya fajar atau pagi, maksudnya: Allahlah yang menyingkapkan cahaya di pagi hari untuk mengusir kegelapan malam - (dan menjadikan malam itu sebagai waktu rehat) ketika seluruh makhluk di dalamnya. merehatkan kepenatan mereka – (dan dijadikan matahari dan bulan) las nasab di'atafkan bagi muka ertinya penjara – (untuk perhitungan) untuk ukuran masa: atau tanpa huruf ba atau hisaban, maka menjadi satu perkara bagi wajah yang terpelihara, iaitu: matahari dan bulan beredar mengikut hisabnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Surah Ar-Rahman. – (Iaitu) yang disebut – (ketetapan Allah yang Maha Perkasa) dalam kerajaanNya – (Maha Mengetahui lagi) selok-belok makhlukNya.
 1. (Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang untuk kamu, supaya kamu mengambilnya sebagai petunjuk dalam kegelapan darat dan laut) semasa kamu dalam perjalanan (kami nyatakan) Kami nyatakan (tanda-tanda) yang menunjukkan kekuasaan Kami- (orang-orang yang tahu), iaitu mereka yang sanggup menggunakan akalnya.
 1. (Dan Dialah yang menciptakan kamu), d. H. menjadikan kamu – (daripada seseorang), d. Dalam qiraat, huruf qaf disebut fat-hah, bermaksud "kediaman kamu". – (Sesungguhnya Kami menerangkan kepada orang-orang yang memahami tanda-tanda kebesaran Kami) apa yang dikatakan kepada mereka.
 1. (Dan Dia-lah yang menurunkan hujan dari langit, (Dan Dia-lah yang menurunkan hujan dari langit, dan Kami yang menumbuhkannya)) dalam ayat ini adalah Iltifat pembicara yang ketiga – “(bersamanya), yaitu , dengan air hujan - (segala jenis tumbuh-tumbuhan) yang boleh tumbuh - (maka kami datangkan daripadanya) sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan - (ladang hijau) (dan daripada pokok kurma) menjadi khabar dan menjadi Mubdal Minhu - (iaitu daripada mahkotanya) ), iaitu dari bahagian atas pokok, dan mubtadanya ialah - (dari batangnya) tunas buahnya - (yang terbentang rapat sekali) - (dan) kami menumbuhkannya melalui hujan - (kebun) tanaman - (anggur, pohon zaitun dan delima yang sama) dedaunan, benda (dan yang tidak menyerupai) buahnya - (beri perhatian) Wahai orang yang bercakap, dengan perhatian, disertai dengan pemikiran dan renungan. - Bantal (buah) dengan fat-hah Sa dan saya atau Dammah kedua-duanya sebagai jamak Samrah, gl oak seperti perkataan Syajaratun jamak Syajarun dan Khasyab Atun jamak Khas yabun – (apabila pokok itu berbuah) pada awal buah: (dan) sehingga – (mereka) masak, i.e. H. kematangan mereka, d. H. apabila dia matang: seperti dia. – (Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda) yang menunjukkan kekuasaan Allah menghidupkan orang yang telah mati dan sebagainya – (bagi orang-orang yang beriman) disebut secara khusus kerana mereka sahaja yang boleh menggunakan ini untuk keimanan mereka, berbeza dengan orang-orang kafir. .
 1. (Dan mereka melakukannya di sisi Allah) Mafu - (pasangan) menjadi Maful awal dan menjadi Mubdal Minhu - (terdiri daripada jin) yang mereka taati dalam penyembahan berhala - (dan) sedang - suci (Allah jualah yang menciptakan mereka). ) maka mengapa sekutu-sekutuNya menjadikan mereka (dan mereka berdusta) dengan bacaan takhfif dan tashdid, iaitu: (bahawa Allah mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan tanpa pengetahuan yang kukuh) Mereka berkata bahawa Uzair anak Allah itu, sedang malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. – (Maha Suci Allah), iaitu sebagai ungkapan kesucian-Nya – (dan Yang Maha Tinggi untuk sifat-sifat yang dinisbahkan kepadanya) berhubung dengan-Nya, iaitu mempunyai anak.
 1. (Dialah Pencipta langit dan bumi) Yang menciptakan keduanya tanpa contoh yang nyata. - (Bagaimana) mengapa - (Adakah ia bermakna bahawa dia mempunyai anak jika dia tidak mempunyai isteri?) Itu bermakna syarikat. - (Dia menciptakan segala sesuatu), iaitu Dialah yang menciptakan semuanya - (dan Dia mengetahui segala sesuatu).
 1. (Inilah Allah, Tuhan kamu, tiada Tuhan melainkan Dia, Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia) Sembahlah Dia – (dan Dialah Pemelihara segala sesuatu) yang memelihara segala 103. (Dia tidak dapat dihubungi oleh penglihatan mata), ertinya kamu tidak akan dapat melihatnya kerana yang demikian itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman di akhirat sebagaimana yang diwahyukan dalam firman-Nya, Surah Al-Qiyamah ayat 22-23, iaitu: “Wajah orang-orang yang beriman di atasnya. hari akan bersinar. Mereka memandang kepada Tuhannya.” Diterangkan pula dalam hadis yang diriwayatkan daripada Syaikhain iaitu: “Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu di akhirat sebagaimana kamu melihat bulan pada malam yang terang.” Ada tafsir lain yang mengatakan yang dimaksudkan. bahawa penglihatan mata tidak dapat mengaburkannya (sementara Dia dapat melihat semua yang kelihatan), iaitu, Dia boleh melihat selagi yang kelihatan, Dia tidak dapat melihatnya, dan tidak lain daripada Dia yang mempunyai sifat itu— (dan Dia adalah Maha Pengasih) terhadap kekasih-kekasih-Nya (sekali lagi Maha Menjaga) terhadap mereka.
 1. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad: - (Sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan-keterangan itu) keterangan-keterangan - (dari Tuhanmu yang melihatnya) keterangan-keterangan yang benar dan berimanlah kamu kepadanya - (maka faedahnya bagimu) kerana pahalanya ialah Engkau, dalam menukar kesediaannya untuk melihat bukti - (dan siapa yang buta) tidak akan melihat kebenaran, lalu dia sesat (supaya kecelakaannya kembali kepadanya), iaitu celaka baginya yang sesat. – (Dan aku, Muhammad, bukanlah walimu yang sentiasa memerhatikan perbuatanmu, kerana sesungguhnya aku hanyalah seorang akauntan).
 1. (Maka) sebagaimana yang telah Kami jelaskan (terangkan) di atas - (ayat-ayat) supaya mereka memikirkannya - (dan supaya mereka dapat berkata), iaitu orang-orang musyrik, tentang akibatnya - ("Kamu telah mempelajari ") kamu telah mempelajari ahli kitab, dan menurut qiraat yang lain ditafsirkan bahawa kamu telah mempelajari kitab-kitab orang terdahulu, maka kamu telah membawa ayat-ayat ini berdasarkan sumbernya (dan bahawa kami menerangkan Al-Quran 'satu untuk ini boleh siapa tahu).
 1. (Ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu), iaitu Al-Quran - (tiada Tuhan selain Dia, dan jauhilah orang-orang musyrik).
 1. (Dan jika Allah menghendaki, niscaya mereka tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan Kami tidak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin mereka) sebagai pengawas, yang kamu beri balasan kepada mereka sesuai dengan amal yang mereka kerjakan – (dan kamu bukanlah wali mereka), yaitu memaksa kamu beriman. mereka kepada.Ayat ini diturunkan sebelum perintah pertempuran.
 1. (Dan janganlah kamu melaknat orang yang kamu sembah) iaitu berhala - (selain Allah) iaitu berhala yang kamu sembah - (kerana kamu melaknat Allah secara berlebihan) penuh dengan perasaan permusuhan dan kezaliman - (tanpa pengetahuan) kerana kamu tidak memahami Allah . – (Demikianlah) bagaimana Kami menghiasi mereka, iaitu perbuatan mereka – (Kami jadikan setiap orang bersangka baik terhadap pekerjaan mereka), amal baik dan buruk yang mereka kerjakan. – (Kemudian mereka akan kembali kepada Tuhan mereka) di akhirat – (Kemudian Dia memberitahu mereka apa yang telah mereka kerjakan) kemudian Dia akan memberi mereka pahala.
 1. (Mereka bersumpah) orang-orang kafir Mekah (dengan nama Allah dengan segala kesungguhan) untuk bersumpah dengan segenap kesungguhan yang ada pada mereka - (sesungguhnya jika datang mukjizat kepada mereka), sesuai dengan apa yang mereka minta - (mereka akan percaya kepada )). Katakan kepada mereka:) mereka - ("Sesungguhnya mukjizat hanya ada di sisi Allah") Dialah yang akan mengutus mereka sebagaimana yang dikehendaki-Nya, kerana sesungguhnya aku hanyalah seorang perawi - (dan apa yang memberitahumu) yang kamu ketahui melepaskan mereka. iman apabila keajaiban berlaku, yang bermaksud mereka tidak akan tahu - (bahawa mereka tidak akan percaya apabila keajaiban berlaku) terima kasih kepada pengetahuan saya. Menurut satu qiraat, perkataan itu bermaksud ta tu-minuna, bermaksud ayat itu ditujukan kepada orang kafir. Qiraat lain ialah Annaha, yang setara dengan la'alla, atau yang ma'mul 'amil terdahulu.
 1. (Dan Kami telah memalingkan hati mereka) Kami memalingkan hati mereka dari kebenaran, supaya mereka benar-benar jahil tentang kebenaran (dan pandangan mereka) tentang kebenaran, sehingga mereka tidak dapat melihat dan tidak beriman. ia - (kerana mereka tidak pernah beriman) iaitu pada ayat-ayat yang diturunkan - (pada mulanya, dan kami tinggalkan mereka)? Kami membiarkan mereka - (dalam kelalaian mereka), iaitu, dalam kekeliruan mereka - datang dan pergi (memaksa diri) dalam keadaan keliru.

KE-8

 1. (Seandainya Kami mengutuskan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berkata-kata kepada mereka) sebagaimana yang mereka minta - (dan tentulah kami himpunkan mereka) - (segala sesuatu sebelum mereka) dibaca dengan dammah pada dua huruf yang pertama, jamak dari muka qabil, iaitu. , ombak demi ombak. Dibaca Kasrah Gaf dan Fat-Hah Ba, maksudnya: Terbukalah supaya mereka menyaksikan kebenaran mereka - (dan mereka juga tidak akan mempercayainya) kerana Allah mengetahui terlebih dahulu - (kecuali) tetapi - (jika Allah menghendaki mereka beriman, barulah mereka beriman (tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui).

112: (Maka Kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh), sebagaimana Kami jadikan mereka musuh mereka, maka diterangkan maksud musuh itu - (iaitu syaitan) syaitan - (dari jenis manusia dan jin yang berbisik), godaan itu bernafas. - (dari satu kepada kata-kata indah yang lain) menutupi warna-warna dusta - (meyakinkan) manusia. - (Sekiranya Tuhan mereka menghendaki, nescaya mereka tidak melakukannya) iaitu sindiran yang menipu - (maka biarlah mereka) bahawa orang-orang kafir - (dan apa yang mereka ada-adakan) telah menjadi kekafiran dan lain-lain dengannya. sangat fitrah, ayat ini diturunkan sebelum ayat perintah pertempuran.

113: (Dan juga supaya mereka mendengar) is'atafkan kepada lafaz gururan, ertinya mereka cenderung – (berbisik), iaitu godaan – (hati yang kecil) hati – (orang-orang yang sekarang beriman. tidak padanya, dan supaya mereka bersenang-senang dan supaya mereka lakukan) - (apa yang dilakukan syaitan), iaitu perbuatan maksiat, supaya mereka diseksa olehnya.

 1. Ayat ini diturunkan apabila mereka meminta Nabi melantik hakim antara mereka dan mereka: Mereka berkata: - (Kemudian saya akan mencari selain daripada Allah) Saya mencari - (sebagai hakim) untuk menjadi pengantara antara kamu dan saya - (bila-bila Dia siapakah yang telah menurunkan Al-Kitab kepadamu, iaitu Al-Quran - (secara terperinci) di dalamnya terdapat penjelasan yang memisahkan kebaikan dan kejahatan - (Orang-orang yang Kami turunkan Al-Kitab kepada mereka), iaitu Taurat, bagaimana Abdullah ibn Salam dan pengikutnya. sahabat - (mereka mengetahui bahawa Al-Quran itu diturunkan) dengan takhfif dan tashdid - (sesungguhnya dari Tuhanmu. Oleh itu, tiada seorang pun di antara mereka yang ragu-ragu) untuk menjadi antara orang-orang yang mempunyai Al-Quran Tujuan pernyataan ini adalah. untuk membuktikan kepada orang-orang kafir bahawa Al-Quran itu benar.
 1. (Dan telah sempurna keputusan Tuhanmu), iaitu Al-Quran yang mengandungi kedua-dua hukum dan ancaman, adalah (sebagai dalil yang benar dan adil) tamyiz. (Tiada sesiapa yang dapat mengubah firman-Nya) dengan mengurangkan atau menggantikan apa yang Dia katakan (dan Dialah yang mendengar) apa yang Dia katakan (lagi yang mengetahui) dengan apa yang Dia kerjakan.
 1. (Dan sekiranya kamu menuruti kebanyakan orang...” penduduk bumi), iaitu orang-orang kafir – (mereka akan memalingkan kamu dari jalan Allah), iaitu agamaNya (sepenuhnya) – (mereka tidak akan mengikut ia kecuali kerana prasangka semata-mata) dalam perdebatan mereka dengan kamu tentang bangkai ketika mereka berkata "Apa yang telah dibunuh oleh Allah lebih baik untuk kamu makan daripada apa yang kamu bunuh sendiri" - (dan tidak sama sekali) - (mereka berdusta). benda ini.
 1. (Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui) - (di antara orang-orang yang sesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk) kerana itulah Dia memberi balasan kepada mereka masing-masing.
 1. (Maka makanlah binatang yang halal yang disebut nama Allah padanya) yang disembelih sambil menyebut nama-Nya - (jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya).
 1. (Mengapa kamu tidak makan daripada haiwan yang halal yang disebut nama Allah), iaitu binatang yang disembelih - (jika benar Allah telah mengisytiharkannya) boleh dibaca fils bina maful atau bina fa'il bagi kedua-duanya - (untuk kamu apa yang diharamkanNya kamu) sebutkan dalam ayat: "Diharamkan bagi kamu - bangkai...", Surah al-Maidah ayat 3, - (kecuali yang wajib kamu makan) di antara perkara yang diharamkan ke atas kamu. Maksudnya: Tidak ada halangan bagi kamu untuk memakan yang tersebut, Allah telah menerangkan kepada kamu apa yang diharamkan bagi kamu memakannya, maka ini bukanlah salah satu daripadanya. - (Dan sesungguhnya kebanyakan manusia akan memperbodohkan orang lain) dengan fat-hah atau dammah kamu - (dengan hawa nafsunya) yang dengannya mereka memenuhi hawa nafsunya termasuk menghalalkan bangkai dan seumpamanya - (tidak tahu apa).mereka melakukannya dengan sengaja. – (Sesungguhnya Tuhanmulah yang lebih mengetahui siapa yang melampaui batas), iaitu yang melanggar yang halal dan mengerjakan yang haram.
 1. (Dan berputus asa) berhenti melakukan (dosa yang nyata dan tersembunyi), iaitu dosa yang nyata dan yang tersembunyi: dikatakan merujuk kepada zina, dan dikatakan merujuk kepada segala perbuatan maksiat. - (Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa akan mendapat pahala) pada hari kiamat - (untuk apa yang telah mereka kerjakan) mereka telah berusaha.
 1. (Dan janganlah kamu makan dari binatang-binatang yang Allah tidak menyebut namanya ketika menyembelihnya), sama ada kerana ia mati dengan kerelaan atau kerana ia disembelih dengan nama yang bukan miliknya: selain yang disembelih oleh seorang Muslim, bahkan ia melakukannya. Apatah lagi nama-Nya jika disembelih dengan sengaja atau lalai adalah halal menurut pendapat Ibn 'Abbas kemudiannya diterima pakai oleh Imam Syafii. - (Sungguh) memakan haiwan yang diharamkan - (ini adalah satu ketidakadilan) keluar dari perkara yang sah. - (Sesungguhnya syaitan membisikkan) cubaan kamu - (kepada sesama manusia), iaitu kepada orang-orang kafir - (supaya mereka menyanggah kamu) tentang persoalan bolehnya bangkai - (dan jika kamu menuruti mereka) dalam perkara itu. - (pasti kamu orang musyrik). Ayat berikut diturunkan berhubung dengan Abu Jahal dan lain-lain.
 1. (Dan apakah lelaki yang telah mati itu) kerana kekufurannya - (maka kami hidupkan dia) untuk petunjuk (dan memberinya cahaya yang terang untuk berjalan di antara manusia) dia juga dapat melihat perkara yang benar berkat dia kepada cahaya itu dan dapat membezakannya dengan yang lain, yang bermaksud iman (serupa dengan orang yang keadaannya) wajah palsu itu adalah tambahan, iaitu: Sebagai orang - (yang keadaannya berada dalam kegelapan total yang tidak ada jalan keluar daripadanya) adalah sebagai Orang kafir faham, yang sudah tentu jawapannya tidak. - (Begitu juga) sebagaimana orang-orang mukmin menghiasi dirinya dengan keimanannya - GS) (begitu juga orang-orang kafir menghiasi dirinya dengan apa yang telah mereka kerjakan) berupa kekufuran dan kemaksiatan.
 1. (Dan demikian) bagaimana Kami membuat orang-orang jahat Mekah memahami penguasa-penguasa mereka - (Kami telah memasang pemerintah-pemerintah jahat yang besar di setiap negeri untuk menipu mereka) yang menghalang jalan keimanan. - (Dan mereka hanya menipu diri sendiri) kerana akibat perbuatan mereka itu menimpa mereka - (tanpa disedari).
 1. (Dan apabila sampai kepada mereka) penduduk Mekah - (satu ayat) yang membenarkan Nabi. – (mereka berkata: “Kami tidak akan mempercayainya) – (sehingga kami diberi sesuatu yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada Rasul-rasul Allah) berupa risalah dan wahyu kepada kami kerana kamilah yang paling kaya dan paling tua umurnya ketika itu. Allah SWT. dia berkata - (Allah lebih mengetahui di mana dia meletakkan tugas kerasulan) dengan bacaan jamak dan tunggal, dan perkataan haisu menjadi maf'ul bihi bagi fi'il yang merujuk kepada perkataan a'lamu. Maksudnya: Allah mengetahui tempat yang betul untuk meletakkan risalah-Nya, maka Dia meletakkannya. Tetapi mereka tidak dapat memikul tugas risalah ini (orang-orang yang berdosa akan diseksa) kerana perkataan mereka - (suatu musibah), iaitu rendah diri (di sisi Allah dan azab yang pedih kerana mereka selalu menipu). kesilapan anda sendiri.
 1. (Barangsiapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk, nescaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam) dengan menerangi cahaya hidayah di dadanya sehingga dia secara sedar menerima Islam dan berlapang dada menerimanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. – (Dan sesiapa yang Allah kehendaki – (penyimpangan kamu, Allah akan pegang dada kamu) baca Takhfif dan Tashdid, iaitu rasa terpaksa menerimanya – (terhad lagi) rasa sangat terhad, baca Kasrah, huruf Ra menjadi kata sifat, dan Bacaan tebal. – hah as masdar diberi kata adjektif yang bermaksud mubalagah – (seolah-olah mendaki) mengikut qiraat dibaca yasa'adu, dalam kedua-dua bacaan itu bermaksud mengingini ta asal dalam huruf sedih menjadi dengan huruf sedih dalam sukun - (ke arah syurga) dilafazkan apabila iman dibebankan kepadanya, kerana ia amat sukar baginya.(Maka) apabila berlaku - (Allah menimpakan azab), iaitu laknat atau syaitan, dalam perasaan bahawa kehinaan atau syaitan menakluki mereka - (pada orang yang tidak beriman).
 1. (Dan di situlah) tempat engkau berdiri, wahai Muhammad – (jalan) jalan yang lurus (Tuhanmu) tanpa berbelok-belok; kalimah mustaqiman dibaca untuk mengesahkan bilangan manakala 'amil ialah makna isyarah. – (Kami terangkan) Kami terangkan (ayat-ayat al-Quran bagi yang belajar) lafaz yazzakkarun dengan menambahkan huruf ta pada huruf asal zal, yang bermaksud: mereka yang belajar. Mereka disebut secara khusus kerana merekalah yang akan mendapat manfaat.
 1. (Bagi mereka disediakan Darussalam), iaitu rumah keselamatan atau syurga – (di sisi Tuhan mereka, dan Dialah pelindung mereka kerana amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan).
 1. (Dan) ingatlah – (pada hari kami menghimpunkan mereka) bersama nun dan ya, ertinya Allah-lah yang mengumpulkan semua makhluk lalu menyeru mereka – (“Wahai Jin/Syaitan, sesungguhnya kamu telah menipu banyak manusia”) dalam bagaimana kamu menipu mereka – (Demikian kata kawan-kawannya). iaitu orang-orang yang akan mentaati mereka - (di antara manusia: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian kami bersenang-senang kepada sebahagian yang lain." Manusia telah mendapat manfaat daripada jin yang menghiasi hawa nafsunya, dan begitu juga jin mendapat manfaat daripada manusia dengan manusia. ketaatan kepada mereka - (dan kami datang pada masa yang Engkau tetapkan"), iaitu hari kiamat, - Ini adalah ungkapan kekecewaan mereka - (Allah berfirman) Allah Yang Maha Tinggi, kepada mereka melalui mulut malaikat-Nya ( "Neraka adalah tempat kamu") di mana kamu diami - (selagi kamu kekal di sana, kecuali Allah memerintahkan sebaliknya) suatu jangka masa tertentu di mana mereka akan dikeluarkan dari Neraka untuk meminum hamim/peluh ahli neraka yang di luar neraka, sebagaimana firman-Nya: "Maka pasti Jahim menjadi tempat kembalimu", Surah As-Saffat, ayat 68. Ia diberikan oleh Ibn Abbas meriwayatkan bahawa d Ayat ini diturunkan berhubung dengan mereka yang Allah kenali sebagai orang beriman Maka - lafa z ma bermaksud manusia. - (Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana) dalam susunan kejadian-Nya - (dan pengetahuan) tentang makhluk-Nya.
 1. (Maka) ketika Kami melebihkan orang-orang yang berdosa di antara manusia dan jin sebahagian mereka atas sebahagian yang lain - (Kami menjadi teman rapat) dengan tolong-menolong - (sebahagian orang-orang yang zalim atas sebahagian yang lain) - (disebabkan apa yang mereka cuba melakukan ) dalam bentuk perbuatan maksiat.
 1. (Wahai Jin dan ManuSta, bukankah telah datang Rasul-rasul di antara kamu) di antara kamu, maksudnya: Ada di antara kamu yang beriman kepada manusia, atau rasul-rasul Djinn yang Kami sengaja dengarkan perkataan rasul-rasul Kami lalu Kami sampaikan kepada kaumnya (yang demikian itu kepada mereka). bercakap kepada kamu tentang ayat-ayatKu dan memperingatkan kamu tentang pertemuan kamu dengan hari itu)? Mereka berkata, "Mari kita menjadi saksi terhadap diri kita sendiri") bahawa kita benar-benar menerima mereka. Allah berfirman: - (Kehidupan dunia telah menipu mereka) sehingga mereka tidak beriman - (dan mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir).
 1. (Demikianlah) utuskan rasul-rasul - (supaya) diubah huruf lam sedang an berasal dari anna, yang diubah, iaitu: dari li-annahu - (Tuhannya tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim) sebahagian daripada mereka - , (sedangkan penduduknya tidak mengetahui) dan tidak diutuskan seorang rasul pun untuk memberi penjelasan kepada mereka.
 1. (Dan tiap-tiap) orang ini - (beroleh) pahala - (menurut apa yang telah mereka kerjakan) pahala yang baik dan balasan yang buruk - (Dan Tuhan mereka tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan) dengan berbuat dan menggunakan ta.
 1. (Dan Tuhanmu Maha Kuasa) tidak memerlukan makhluk-Nya dan tidak pula menyembah mereka - (Dan Dia Maha Penyayang.) Sekiranya Dia menghendaki, tentulah Dia membinasakan kamu dengan sesiapa yang Dia kehendaki sesudah kamu binasa) di antara makhluk-Nya - (Sebagaimana Dia telah menjadikan kamu keturunan orang lain) yang dibinasakannya, tetapi dia mengampuni kamu sebagai rahmat kepada kamu sekalian.
 1. (Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu) pada hari kiamat dan azab - (pasti datang) yang tidak tertahankan (dan kamu tidak akan dapat menolaknya) kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Kami.
 1. (Katakanlah) kepada mereka - (Wahai kaumku, lakukanlah yang terbaik) mengikut keadaan mereka (sesungguhnya aku juga) mengikut keadaanku. (Kamu akan mengetahui kelak siapa di antara kita) adalah Mausul dan Maf'ul Lafaz al-'ilm - (akan mendapat hasil yang baik di dunia) yang mendapat hasil yang berjasa di Akhirat, adakah kita atau mereka? (Sesungguhnya tidak ada kebaikan) kebahagiaan - (orang-orang yang zalim), iaitu orang-orang kafir. 136
 1. (Dan mereka membahagi-bahagikan) kepada orang-orang kafir Mekah (bagi Allah sebahagian dari apa yang Dia ciptakan) - (iaitu menuai) hasil bumi - (dan binatang ternakan sebagai sebahagian) yang mereka berikan kepada tetamu dan orang-orang miskin. dan juga sebahagian lagi untuk tuhan-tuhan mereka yang mereka berikan kepada pengurus-pengurus mereka - (maka mereka berkata mengikut prasangka mereka: "Ini untuk Allah") dengan Fat-hah dan Dammah Zay - (dan ini untuk berhala kami). Iaitu, jika sesuatu jatuh dari bahagian kepada berhala mereka, mereka berani untuk mendapatkannya kembali. Tetapi jika salah satu dari bahagian Allah jatuh, mereka meninggalkannya dan kemudian berkata, "Allah tidak memerlukannya." Inilah yang dinyatakan dalam firman-Nya (Maka persembahan kepada berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah) - (dan persembahan kepada Allah sampai kepada berhala-berhala mereka). Sangat teruk) sangat buruk - (apa yang mereka tentukan), iaitu, keputusan undang-undang mereka.
 1. (Dan demikianlah juga) sebagaimana mereka telah membiasakan diri dengan apa yang telah disebut - (menghiasi kebanyakan orang musyrik untuk memandang baik terhadap membunuh anak-anak mereka) mengubur mereka hidup-hidup - (kerana menghasut berhala-berhala mereka) bahawasanya mereka dijadikan daripada makhluk yang cerdik. Baca rafa' as fa'il dari fi'il zayyana dan mengikut bacaan qiraat bina maful dan lafaz gatla baca rafa' dan baca nasab lafaz al-awlad berdasarkan bacaan lafaz shurakaihim las jar ini dari idafatkan es hingga lafaz al-gatlu: Maknanya ada fasa/pemisahan antara umaf dan luaf ilaih yang dipisahkan dengan maful, tidak ada salahnya kerana idafatkan lafaz al-qatlu kepada lafaz syuraka kerana merekalah yang melakukan ini dengan melakukan aqidahnya (membinasakan mereka) membinasakan (dan mengaburkan) mereka dengan mencampuradukkan (ke dalam mereka) agama mereka. Dan jika Allah menghendaki mereka tidak melakukannya, maka biarkanlah mereka dan apa yang terlintas di fikiranmu).
 1. (Dan mereka berkata: "Ini adalah kambing domba dan tanaman yang haram - (Tidak halal memakannya kecuali yang kami kehendaki.") iaitu hamba-hamba berhala dan selainnya - (menurut pendapat mereka), iaitu tidak mereka dimaafkan dalam perkara ini (dan terdapat binatang ternak yang diharamkan menungganginya), maka mereka tidak boleh ditunggangi (dan binatang ternak yang apabila disembelih mereka tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut nama berhala-berhala mereka, lalu mereka menuliskannya. kepada Allah - (hanya untuk berdusta terhadap Allah. Nanti Allah akan memberi balasan kepada mereka atas apa yang selalu mereka ada-adakan) sebagai balasannya.

139: (Dan mereka berkata: “Apa yang ada dalam perut binatang ini), iaitu binatang ternak yang diharamkan memakannya, seperti lembu Sawa’ib dan binatang ternak Baha’ir - (khususnya) yang dihalalkan - (untuk lelaki kami dan yang diharamkan). untuk isteri kita). Nanti Allah akan membalas mereka (dengan ketetapan-Nya) dengan pembelaan hukuman atas larangan dan larangan ini - (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) dalam ciptaan-Nya - (dan Maha Mengetahui) makhluk-Nya.

 1. (Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh) dengan bacaan Takhfif dan Tashdid - (anak-anak mereka) menanam mereka hidup-hidup - (dari kejahilan) kerana kejahilan mereka - (lagi tanpa mengetahuinya, dan mereka mengharamkan apa yang Allah kehendaki untuk mereka hat) adalah mengatakan apa yang disebutkan - (hanya mengada-adakan terhadap Allah). Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidak akan dibimbing.)
 1. (Dan Dialah yang menciptakan) yang menciptakan (taman-taman) taman-taman - (yang rata) di permukaan tanah, seperti tembikai - (dan yang tidak rata) yang berdiri tegak di atas pokok yang berdiri, seperti pohon kurma. - (e) Dia menjadikan - (kurma dan pelbagai tanaman buah), iaitu, buah-buahan dan biji yang berbeza bentuk dan rasa - (dan zaltun dan delima, yang serupa), yang daunnya adalah benda - (dan tidak sama) rasanya. kedua-duanya. - (Makanlah dari berbagai-bagai buahnya apabila ia berbuah) sebelum masak sepenuhnya - (dan bayarlah pada hari menuai) dengan Fat-Hah atau Kasrah: iaitu sepersepuluh atau separuh - (dan jangan berlebih-lebihan) berikan semuanya dan tidak meninggalkan apa-apa kepada orang yang dicintainya (sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan), iaitu orang yang melampaui batas yang disyariatkan kepada mereka.
 1. (E) Dia menjadikan - (di antara binatang ternak) yang layak untuk diangkut, seperti unta yang sudah dewasa - (dan yang tidak layak untuk diangkut, seperti anak unta dan kambing). Ia dipanggil Farash/Plain kerana ia menyerupai tanah yang sangat hampir dengannya. – (Makanlah makanan yang dikurniakan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan) jalan syaitan dalam perkara larangan dan larangan. – (Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang tiada henti bagi kamu), yang jelas permusuhannya.
 1. (Terdapat lapan pasang haiwan) daripada spesies yang berbeza, Badal adalah daripada perkataan hamulah dan farasy - (daripada biri-biri) daripada spesies yang sama.

(Katakanlah: “Wahai Muhammad, kepada orang yang kadang-kadang mengharamkan laki-laki dan kadang-kadang perempuan kemudian mempersekutukannya dengan Allah – baik dua jantan kambing dan kambing – (Allah mengharamkan kamu) – (atau dua betina). daripada kedua-dua spesies lembu - (atau dua ekor betina dalam kandungan?) sama ada jantan atau betina - (terangkan kepadaku dengan ilmu) cara pengharamannya - (jika kamu benar-benar yang sebenar) dalam ayat ini ia tersirat. yang berikut: Dari mana datangnya larangan itu? Jika dari jantan maka semua haiwan jantan diharamkan, atau jika dari betina maka semua betina diharamkan dan juga haiwan yang masih dalam kandungan maka kedua-dua spesies itu diharamkan jadi di manakah pengecualian: ia adalah manakala kata tanya menunjukkan makna negatif.

 1. (Dan berkatalah kepada sepasang unta dan sepasang lembu: "Adakah dua yang diharamkan jantan atau dua betina atau apa yang ada dalam kandungan dua betina itu? Mereka itu (kamu menjadi saksi) pun hadir - (bilakah Allah menetapkan perkara ini). untuk kamu?) tentang larangan ini, maka kamu mengisytiharkan ini dengan sengaja, tidak, sebaliknya, kamulah yang berdusta dalam perkara ini.- (Maka siapa) tidak ada- (yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan ​​terhadap Allah). ) di dalamnya-- (untuk memperdayakan orang yang tidak berilmu?” Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
 1. (Katakanlah: “Aku tidak mendapati sesuatu pun dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku – (yang diharamkan bagi sesiapa yang hendak memakannya kecuali apabila ia dimakan) dengan menggunakan ya dan ta – (bangkai), bacaan Nasab dan mengikutnya. kepada qiraat membaca rafa' dan tahtaniyyah (atau darah yang mengalir) beredar, (atau darah yang tidak mengalir, seperti hati dan limpa) - (atau daging babi, kerana sebenarnya semuanya najis) haram - (atau) kecuali - (binatang yang disembelih dalam nama selain Allah), iaitu binatang yang disembelih atas nama selain Allah - (Sesiapa yang terpaksa memakan salah satu daripada benda-benda ini - (dan tidak derhaka atau melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhannya Maha Pengampun) untuk apa yang dimakannya – (dan Penyayang) untuknya Maka perkara di atas dilengkapi dengan Hadis yang menambahkan: Setiap binatang yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam.
 1. (Dan bagi orang Yahudi), iaitu penganut agama Yahudi - (Kami mengharamkan segala binatang berkuku), iaitu binatang yang tidak berpisah jari kakinya, seperti unta dan burung unta - (dan bagi lembu dan biri-biri. Kami haramkan lemak-lemaknya. daripada kedua-dua haiwan, iaitu lemak perut dan lemak pantat - (selain daripada lemak yang melekat di belakang) lemak yang tergantung di belakang - (atau) yang melekat - (di perut besar) yang di dalam perut, jamak daripada hawiya atau hawiyah - (atau apa yang bercampur dengan tulang) lemak yang melekat pada tulang, maka lemak yang semacam itu halal bagi mereka - (Maka ) persoalan larangan ini - (Kami menghukum mereka ) sebagai pembalasan - ( kerana kemaksiatan mereka ) kerana kedurhakaan mereka sendiri seperti yang disebut dalam Surah An-Nisa - (dan sesungguhnya Kamilah Yang Benar) dalam Risalah-risalah Kami dan Janji-janji Kami.
 1. (Maka jika mereka tidak percaya kepadamu) apa yang kamu katakan - (katakanlah:) kepada mereka - (Tuhanmu mempunyai rahmat yang besar) supaya dia tidak segera mengazab kamu, dalam ayat ini terdapat ajakan yang manis kepada mereka untuk beriman - (dan azab-Nya tidak tertahankan), iaitu azab-Nya apabila datang - (terhadap orang yang berdosa").
 1. (Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan berkata: "Seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak ada sekutu bagi-Nya" - (dan tidak pula dengan ibu bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu)) Kekufuran dan larangan kami adalah dengan kehendak-Nya: Dia berkenan dengan dia. Allah berfirman: - (Demikian juga) sebagaimana mereka mendustakan - (orang-orang yang mendustakan sebelum mereka) Rasul-rasul-Nya - (sehingga mereka merasakan azab Kami) azab Kami - (Katakanlah: "Adakah kamu mengetahui) bahawa Allah telah meredhainya - (maka bahawa kamu boleh membawanya kepada kami?) sesungguhnya kamu tidak mengetahuinya. – (Kamu tidak menafikan) – (kamu meneruskan) di dalamnya (kecuali sangkaan semata-mata, dan tidak lebih) tidak lebih – (kamu berdusta) hanya berpura-pura .
 1. (Katakanlah:) jika kamu tidak mempunyai bukti – (“Allah mempunyai bukti yang nyata lagi kukuh) siapa yang sempurna (iaitu, jika Dia menghendaki) memberi petunjuk kepada mereka (Dia pasti akan memberi petunjuk kepada mereka semua”).
 1. (Katakanlah: “Bawa ke sini) bawa – (saksi-saksi kamu yang boleh bersaksi bahawa Allah telah mengharamkan ini) iaitu makanan yang kamu haramkan. (Jika mereka bersaksi, maka janganlah kamu bersaksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sedang mempersekutukan Tuhan mereka) Orang-orang musyrik terhadap-Nya.
 1. (Katakanlah: "Hendaklah aku bacakan kepadamu apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, yaitu: (Janganlah kamu mempersekutukan-Nya dan) berbuat baiklah - (ibu bapamu semampumu dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu) dengan menanam mereka hidup-hidup - (kerana ) sebab - (takut kemiskinan) kesengsaraan yang kamu takuti - (Kami akan menjaga kamu dan untuk mereka dan tidak akan menimpakan kezaliman) dosa-dosa besar seperti zina - (baik yang nyata mahupun yang tersembunyi) yang nyata dan yang tidak kelihatan.- (Dan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar) seperti qisas dan hukuman hadd kerana murtad dan rejam kerana zina (muhsan). ) supaya anda boleh memikirkannya.
 1. (Dan dekatilah harta anak yatim itu hanya dengan cara yang - (sebaik-baiknya) - yang demikian itu akan mendatangkan manfaat kepada anak yatim (sehingga ia dewasa), iaitu apabila ia baligh.- (Dan sempurnakan takaran dan timbanglah dengan adil) dengan adil dan tiada tipu daya.-(Kami tidak membebankan sesiapa pun selain dari apa yang mampu ditanggungnya) mengikut kemampuannya dalam hal ini: jika dia tersilap menyukat atau menimbang, maka Ailah mengetahui kebenarannya. niat yang benar supaya dia tidak melakukan dosa seperti yang disebut dalam hadis Nabi - (Dan jika kamu bercakap) dalam perkara hukum atau lain - (maka berlaku adil) jujur ​​- (walaupun dia) orang yang berkenaan - (adakah saudara kamu ) kerabat - (dan menunaikan janji Allah. Allah menyuruh kamu mengingat) dengan tashdid untuk dijadikan pengajaran daripadanya, dan juga membaca dengan sukun.
 1. (Dan bahawa) menggunakan harakat fat-hah bermakna lam dan menggunakan harakat kasrah sebagai jumlah isti'naf/permulaanku (ini) yang kami hantarkan kepadamu - (adalah jalanku yang lurus) itulah perkara itu - (maka ikutilah dia : dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan) jalan-jalan yang menentangnya - (kerana memisahkan) dengan menghilangkan salah satu daripada dua huruf ta, iaitu: dia akan menyesatkan kamu - (dia akan menyesatkan kamu dari jalannya) agama kamu - (Maka Allah memerintahkan kamu takut).

154: (Setelah Kami berikan kepada Musa kitab) Taurat: Summa bermaksud untuk susunan cerita (yang sempurna) nikmat - untuk mengamalkan (ke atas orang-orang yang berbuat baik) kandungan - (dan untuk menjelaskan) untuk menerangkan - (segala sesuatu) , yang diperlukan dalam urusan agama - (dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi mereka) Bani Israil - (hingga hari mereka bertemu Tuhan mereka) dengan kebangkitan mereka - (beriman).

 1. (Dan ini) bermaksud Al-Quran ini - (ialah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia) Wahai penduduk Makkah, amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya - (dan takutlah) janganlah kamu kufur - (supaya dilimpahi rahmat). ti) Kami akan menghantar Al-Quran kepada anda.
 1. (Supaya) tidak - (Mereka berkata: "Bahawasanya Al-Kitab itu diturunkan hanya kepada dua golongan), orang-orang Yahudi dan Nasrani - (sebelum kami dan sesungguhnya) telah ditetapkan dengan Ishdid Inna sedang Isim dihilangkan, - (kita kepada pelajaran mereka) apa yang mereka baca - (tanpa mempedulikan) kerana kami tidak memahaminya, kerana itu bukan bahasa kami.
 1. (Atau supaya kamu tidak keliru: "Sekiranya Al-Kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami mendapat petunjuk lebih banyak daripada mereka") dari kesucian hati kami - (Sesungguhnya telah datang kepada kamu penjelasan yang nyata - (dari Tuhanmu, petunjuk). dan rahmat) orang-orang yang mengikutinya - (lalu yang) menyangka bahawa tidak ada seorang pun - (yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling) berpaling - (daripadanya) Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling. daripada Kami dengan azab yang berat memalingkan tanda-tanda) azab yang paling keras (kerana mereka sentiasa berpaling).
 1. (tidak ada sesuatu yang mereka rindukan) yang mereka rindukan - (kecuali hanya datang kepada mereka) boleh dibaca Q'tiyahum atau ya'tiyahum - (malaikat) untuk mencabut roh mereka - (atau kedatangan Tuhan mereka), iaitu, Amaran-Nya bermaksud azab-Nya - (atau kedatangan beberapa ayat Tuhannya) tanda-tanda dari Tuhan-Nya yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. – (Pada hari datangnya beberapa ayat Tuhanmu) terbit matahari di ufuk barat seperti yang disebut dalam hadis Sahihain – (tidak lagi sesuai dengan akidah orang yang tidak beriman dahulu) bilangan lam takun. ialah kata adjektif daripada lafaz nafsan – (atau) jiwa yang tidak pernah – (berusaha baik pada masa beriman), iaitu taat: iaitu: taubatnya tidak lagi bermanfaat baginya, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis. (Katakanlah: "Tunggu") salah satu daripada alamat ini - (Sebenarnya kami juga sedang menunggu.)
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang memecahbelahkan agamanya) kerana mereka memecah belah di dalamnya, iaitu mereka mengambil sebahagian daripada ketetapan mereka dan meninggalkan sebahagian yang lain - (dan memecahbelahkan) dalam urusan agama secara berpuak-puak. Menurut sebuah qiraat bermaksud: Mereka berpisah dan meninggalkan agama mereka, yang wajib mereka peluk, yahudi dan nasrani - (tidak ada kena mengena dengan mereka) tidak menghalang mereka. – (Sesungguhnya urusan mereka adalah untuk Allah) Dialah yang memelihara mereka – (kemudian Allah memberitahu mereka) di akhirat – (apa yang telah mereka kerjakan) Allah akan memberi balasan kepada mereka. Ayat ini telah digantikan dengan turunnya ayat memerintahkan perang.
 1. (Siapa yang membawa amal soleh) iaitu zikir La ilaha illallah / Tiada Tuhan selain Allah - (maka pahalanya sepuluh kali lebih besar daripada amalnya) pahalanya sepuluh kali ganda daripada kebaikan - (dan sesiapa yang membawa perbuatan jahat. ) Perbuatan kemudiannya tidak diberi pahala melainkan setimpal dengan kejahatannya) pahala yang sewajarnya - (selagi mereka tidak dizalimi atau dizalimi sedikit pun) tolak tidak ada pahala yang sebenarnya.
 1. (Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh Tuhanku ke atas jalan yang lurus), kemudian aku jadikan badal - (iaitu agama yang benar) agama yang lurus - (agama yang benar bagi Ibrahim dan bukanlah Ibrahim daripada orang-orang musyrik") .
 1. (Katakanlah: “Sesungguhnya solatku, ibadatku) ibadatku iaitu haji dan lain-lain – (hidupku) hidupku – (dan matiku) matiku – (untuk Allah, Tuhan semesta alam).
 1. (Tiada sekutu bagi-Nya) dalam hal ini - (dan itulah) tauhid - (yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah) dari umat ini.
 1. (Katakanlah: “Aku harus mencari tuhan yang lain daripada Allah) kerana menyembah bererti aku tidak mencari tuhan yang lain daripada Dia – (Dialah Tuhan) yang mempunyai – (segala sesuatu. Dan tiada sesiapa yang melakukan dosa) melakukan dosa (tetapi kerosakan itu kembali. kepada dirinya sendiri: dan orang yang berdosa tidak memikulnya) bermaksud tidak memikulnya - (dosa) doa orang lain. Kemudian kamu akan kembali kepada Tuhan kamu dan Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu perbincangkan).
 1. (Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi) Jamak dari perkataan khalifah, ertinya sebahagian kamu menggantikan sebahagian yang lain dalam urusan khilafah ini (dan Dia melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain) dengan harta, pangkat dsb. dahulu - (untuk menguji kamu) untuk menguji kamu - (tentang apa yang diberikan-Nya kepada kamu), iaitu Dia telah memberikan kepada kamu untuk menerangkan siapa di antara kamu yang taat dan mana yang durhaka. - (Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab-Nya) terhadap orang-orang yang menderhaka kepada-Nya - (dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun) orang-orang yang beriman - dan lagi Maha Penyayang di antara mereka.

Makkiyyah, 206 ayat kecuali ayat 163 hingga 170, Madaniyyah Ia diturunkan selepas Surah Sad.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 1. (Alif Lam Mim Sad) Hanya Allah yang tahu maksudnya.
 1. Ini adalah - (Kitab yang diturunkan kepada kamu) Khitab atau ucapan ayat ini ditujukan kepada Nabi. – (supaya tidak ada sesak di dada) Kerumitan – (sebab ini) jika kamu hendak melewatinya kerana takut mereka akan mendustakan kamu – (supaya kamu mengetahuinya) berhubung dengan muka unzila, maksudnya. kamu khabarkan - (dengan kitab dan menjadi pengajaran) alangkah peringatan (kepada orang-orang yang beriman) dalam kitab itu.
 1. Katakanlah kepada mereka: Apa yang telah diwahyukan Tuhan kamu kepada kamu, iaitu Al-Quran (dan janganlah kamu mengikutinya), bermakna kamu tidak mengambil selain Allah (sebagai petunjuk) yang kamu taati untuk menderhaka kepada Allah. - (Betapa sedikit yang dipelajari) dengan ta atau ya: iaitu belajar daripadanya. Perkataan tazakkarun dibaca dengan memasukkan ta asal ke dalam zal. Sebuah qiraat membaca tazkurun. Huruf ma ialah imbuhan yang digunakan untuk menekankan makna sedikit, menjadikan maknanya sangat kecil.
 1. (Berapa banyak) lafaz baru, dan Maful - (bumi) ertinya penduduknya - (yang Kami binasakan) Kami hendak membinasakan - (kemudian datang kuasa Kami), iaitu azab Kami - (tengah malam), iaitu pada waktu malam - - (atau berehat di tengah hari) bermaksud tidur pada siang hari. Al-Gailulah bermaksud berehat di tengah hari walaupun tidak tidur. Maksudnya, azab itu kadang-kadang datang di tengah malam, kadang-kadang di siang hari.
 1. (Demikianlah ratapan mereka), iaitu perkataan mereka - (ketika ditimpa azab Kami) - tidak lain hanyalah berkata: "Kami adalah orang-orang yang zalim").
 1. (Maka sesungguhnya kami akan menyoal umat-umat yang diutuskan kepada mereka rasul-rasul itu), iaitu manusia tentang sambutan mereka terhadap rasul-rasul dan amalan mereka terhadap apa yang disampaikan kepada mereka (dan sesungguhnya kami akan menyoal rasul-rasul kami) tentang penyampaian kamu.
 1. (Maka sesungguhnya kami akan memberitahu anda dengan pengetahuan penuh). Kami akan memberitahu kamu dengan pengetahuan penuh apa yang mereka lakukan (dan kami tidak ghaib) untuk menyampaikan kepada rasul-rasul dan umat-umat terdahulu apa yang mereka lakukan.
 1. (Dan timbangan) untuk kitab suci atau untuk gulungan yang diletakkan di atasnya. Penimbang itu mempunyai jarum penimbang dan dua penyangkut seperti yang dijelaskan dalam Hadis. Neraca itu akan ada - (pada hari itu), iaitu hari Kiamat yang tersebut di atas, iaitu hari kiamat (memang benar), adalah adil kerana ia merupakan sifat muka al-wazn - (yang kemudiannya ditimbang) di sisi Allah - : (maka merekalah yang beruntung) orang-orang yang beruntung.
 1. (Dan orang-orang yang mempunyai timbangan yang ringan) kerana perbuatan-perbuatan yang jahat - (maka merekalah orang-orang yang mencelakakan diri mereka sendiri) yang dimasukkan ke dalam Neraka Jahannam (kerana sentiasa mendustakan ayat-ayat Kami) tidak beriman kepada mereka.
 1. (sesungguhnya kami tempatkan kamu sekalian) Wahai anak Adam - (di muka bumi dan memberi rezeki) dengan huruf ya, artinya hidup. Ma'ayisy ja mak de ma'isyah – (terlalu sedikit) untuk menekankan kemiskinan – . (Mereka bersyukur) untuk semua ini.
 1. (Sesungguhnya Kamilah yang menciptakan kamu), iaitu bapa kamu, Adam - (kemudian Kami bentukkan tubuh kamu) Kami membentuk tubuh kamu semasa kamu masih dalam kandungan ibumu (ketika itu Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam". ) dalam penghormatan, iaitu menundukkan punggungnya - (dengan itu mereka sujud, kecuali syaitan), datuk jin yang termasuk dalam golongan malaikat - (tidak termasuk orang-orang yang sujud).
 1. (Allah berfirman:) Maha Tinggi Allah - (yang menghalangnya) huruf la adalah tambahan - (tunduk pada saat) apabila - (Aku perintahkan kamu). Iblis menjawab: "Aku lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan aku dari api sedang Engkau ciptakan aku dari tanah").
 1. (Allah berfirman: "Turunlah dari Syurga) Ada yang berkata dari Syurga - (kerana tidak patut) tidak layak (kamu bermegah-megah dengannya, maka turunlah) dari Syurga - (sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina") iaitu yang hina
 1. (Iblis berkata, "Beri aku rehat"), iaitu berilah aku peluang - (sehingga saat mereka bangkit), iaitu sehingga manusia dibangkitkan.
 1. (Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diberi tempoh"), dalam ayat yang lain disebutkan, iaitu: "Hingga hari yang ditentukan", iaitu sehingga ditiup sangkakala yang pertama.
 1. (Iblis menjawab: "Kerana kamu menyesatkanku) Kamu menghukumku, huruf ba itu bererti Qasam/Eid, dan jawapannya - (Sesungguhnya aku akan menghalang mereka), iaitu anak Adam - (jalan-Mu yang lurus) maksudnya jalan yang boleh membawa mereka kepada anda.
 1. (Kemudian Aku akan mendekati mereka dari hadapan dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri), iaitu dari semua penjuru, kemudian Aku akan menghalang mereka daripada pergi ke jalanmu. Namun, Ibn 'Abbas memberi tafsiran bahawa syaitan tidak akan dapat datang kepada mereka dari atas. Ini supaya tidak menghalang jalan antara: hamba dan rahmat Allah SWT. – (Dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur), iaitu orang-orang yang beriman.
 1. (Allah berfirman: “Tinggalkan Syurga sebagai orang yang terhina) menggunakan Hamzah, ertinya tercela atau tunduk kepada kemurkaan Allah – (dijauhi) dari rahmat Allah.” (Sesungguhnya sesiapa yang mengikutinya) di kalangan manusia, huruf Lam menunjukkan maksud ibtida/permulaan solat, atau sebagai muqaddimah qasam/hari raya iaitu hari raya – (sebenarnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu semua), iaitu dengan kamu dan anak-anak kamu serta umatmu. Ayat ini mengandungi maksud taqlibul hadir 'alal gaib atau memihak kepada yang hadir berbanding yang tidak hadir, bilangan ini membawa syarat iaitu: Sesiapa yang mengikut kamu akan Aku azab.
 1. (Dan) Allah berfirman – (Wahai Adam, diamlah) istilah anta adalah penegasan daripada damir yang terkandung dalam istilah uskun, yang tujuannya untuk dijadikan ma'tuf 'alaih – (dan isterinya) , iaitu Hawa, dengan bacaan yang panjang - (di dalam syurga dan makanlah untuk kamu berdua semua buah-buahan yang kamu sukai dan jangan terlalu dekat dengan pokok itu) makanlah daripadanya, iaitu pokok gandum - (maka kamu berdua termasuk dalam golongan orang yang zalim).
 1. (Kemudian syaitan mula menggoda mereka berdua), iaitu syaitan (menunjukkan) mereka (apa yang diselubungi) dengan wazan fwila do lafaz al-muwarah (iaitu kemaluannya) dan syaitan berkata: “Wahai Tuhanmu bukankah kamu melarang dekatilah pokok ini tetapi) kerana takut – (supaya kedua-duanya menjadi malaikat) dan mengikut qiraat dibaca dengan malikaini / kasrahkan – (atau mereka tidak akan menjadi manusia yang kekal – di dalam syurga)) Oleh itu, adalah menjadi kewajipan untuk makanlah dari pohonnya, sebagaimana disebutkan juga dalam ayat lain, yaitu: “Maukah Aku tunjukkan kepadamu pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak akan binasa?” (Surah Taha ayat 120) .
 1. (Dan dia – Syaitan bersumpah kepada keduanya:) Syaitan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah – (“Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menasihati mereka berdua”) dalam perkara ini.
 1. (Maka syaitan membujuk mereka berdua untuk merendahkan kedudukannya - (secara tidak sengaja) kedudukannya. - (apabila mereka merasai buah dari pokok itu) mereka berdua memakannya - (nampak kepada mereka auratnya), iaitu aurat masing-masing nampak kepada yang lain; mereka dipanggil sau'ah kerana jika mereka terdedah mereka akan memalukan "orang yang berkenaan" - (dan mereka terus menutupnya), iaitu mengambil selimut untuk menutupi mereka - (aurat mereka dengan daun syurga ) untuk tutupilah mereka - Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pokok kayu itu dan Aku berfirman kepada kamu: 'Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua'"), jelas permusuhannya, kata tanya menunjukkan maksud pengesahan.
 1. (Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah mencelakakan diri kami sendiri) dengan perbuatan dosa kami (dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi).
 1. (Allah berfirman: "Turun dengan kamu semua"), i.e. H. Adam dan Hawa serta keturunan mereka yang masih ada dalam diri kamu (sebahagian daripada kamu), i. H. sebahagian dari keturunan mereka - (menjadi musuh sebahagian kamu), sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. - (Dan kamu mempunyai tempat kediaman di bumi), iaitu tempat kediaman - (dan kesenangan) tempat beriadah - (sehingga masa yang ditetapkan) apabila datang matlamat kamu.
 1. (Allah berfirman: “Di bumi kamu hidup dan di bumi kamu mati dan dari bumi kamu diperanakkan) telah bangkit menggunakan bina fa’il dan bina maful atau bentuk aktif dan pasif.
 1. (Wahai anak Adán, de hecho, kami menghantar ropa) Las creamos para ti (para cubrir) con el fin de cubrir - (tu 'awrah y ropa de adorno) Pakaian yang digunakan untuk perhiasan. – (Dan jubah taqwa) iaitu amal soleh dan akhlak mulia: Nasab dilafazkan kerana ia Atafkan bagi Lafaz Libasan, dan Rafa’ lafaz seperti Mubtada manakala Khabar adalah bilangan berikut – (Itu lebih baik.(Ini adalah sebahagian daripada Tanda-tanda). kekuasaan Allah) Bukti yang menunjukkan kekuasaan-Nya (semoga mereka selalu ingat) dan kemudian memberi Manusia, dalam bilangan ini mengandungi iltifat atau kata-kata sindiran kepada mukhatab atau orang yang bercakap dengannya.
 1. (Wahai anak Adam, janganlah kamu terpedaya) terpedaya - (daripada syaitan) janganlah kamu mengikutinya supaya kamu terpedaya dengannya - (sebagaimana dia mengambil ibu dan bapa kamu) dengan senjata tipu dayanya - (dari syurga tempat dia pergi. ) adalah satu perkara - (daripada keduanya, iaitu pakaian kedua-duanya, untuk mendedahkan kedua-dua aurat masing-masing. Sebenarnya dia (syaitan) - (dan pengikutnya) melihat kamu (tenteranya) - ( di satu tempat di mana mereka tidak dapat dilihat) kerana kehalusan badan mereka atau kerana mereka tidak berwarna - (Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan itu ketua-ketua), iaitu penyokong dan kawan (orang-orang yang tidak beriman).
 1. (Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji) seperti syirik dan tawaf telanjang mereka di Kaabah, mereka meminta maaf dengan berkata, "Kami tidak akan mengelilingi Kaabah dengan pakaian yang kami pernah melakukan dosa dahulu." Maka diharamkan bagi mereka - (mereka berkata: "Kami dapati ibu bapa kami di sana), kami hanya mengikut mereka - (dan Allah memerintahkan kami untuk melakukan perkara yang sama). – 3 (Katakanlah) kepada mereka – (“Sesungguhnya Allah tidak menyuruh melakukan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?) bahawa Allah berfirman: Istiiham atau kata tanya di sini memberi maksud menafikan atau Penolakan.
 1. (Katakanlah: "Tuhanku menyuruh berlaku adil"), iaitu berlaku adil. – pes (Dan bangkit) dinisbahkan dalam maknanya kepada bilqisti-wajah, yang bermaksud: Dia berkata: “Berlaku adil dan bangkitlah”. Atau d'atafkan al lafaz di atas dengan taqdir yang menyelamatkan, iaitu: Hadirkan diri - (muka-muka) kepada Allah - (dalam setiap solatmu) ikhlaslah kamu kepada-Nya dalam sujud - (dan sembahlah Allah) sembahlah Dia (dengan ikhlas ketaatan kepada-Nya). Dia) bebas daripada syirik. - (sebagaimana Dia menciptakan kamu pada awalnya), yang sebelum itu kamu tiada apa-apa - (dia juga akan kembali kepada kamu), bermakna dia akan menghidupkan kamu kembali pada hari kiamat.
 1. (Sebahagian) kamu - (Dia memberi petunjuk dan sebahagian mereka sesat. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan sebagai tempat berlindung - selain Allah) - (dan mereka menyangka mereka mendapat petunjuk).
 1. (Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah) untuk menutup auratmu - (di semua pintu masuk dua masjid), iaitu pada waktu sembahyang dan tawaf - (makan dan minum) mengikut kehendak kamu - dan janganlah kamu melebih-lebihkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan).
 1. (Katakanlah): Walaupun mereka – (“Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang diberikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya) yang terdiri daripada pakaian – (dan benda-benda yang baik), iaitu dalam kehidupan dunia) bahawa mereka berhak kepadanya walaupun yang lain melakukannya (khusus) juga hanya untuk mereka, dengan bacaan Rafa', sedangkan bacaan Nasab menjadi satu perkara - (pada hari kiamat). Maka kami menerangkan ayat-ayatnya, iaitu kami menerangkannya secara terperinci - (bagi yang mengetahui), iaitu mereka yang sanggup menggunakan akal fikirannya, kerana hanya mereka yang boleh menggunakannya dengan baik.
 1. (Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan - perbuatan keji) maka dosa-dosa besar seperti zina - (sama ada terang-terangan atau tersembunyi) terang-terangan atau rahsia - (dan perbuatan maksiat) perbuatan keji - (pelanggaran hak) orang lain - 0 (tanpa sebab tunggal) ) Perbuatan zalim - (mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan Allah mengenainya) Syirik - (sebarang kuasa) (sebarang kuasa) sebarang bukti - (dan dilarang mengada-adakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui oleh seseorang") , iaitu melarang perkara yang tidak dilarang dsb.
 1. (Tiap-tiap umat ada takdirnya), iaitu suatu masa yang tertentu (sehingga apabila tiba takdirnya mereka tidak dapat melengahkannya), takdir itu – (walaupun sesaat, tidak pula mereka dapat menjangkakan) masa mereka mendahului.
 1. (Wahai anak Adam, ya) lafaz imma adalah gabungan dari dalam shartiyah dan ma zaidah atau tambahan - (datang kepada kamu rasul-rasul dari kamu yang meriwayatkan ayat-ayatku, maka sesiapa yang takut) menjauhkan diri dari syirik - (dan memperbaiki) perbuatan mereka – ( tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka menderita) di akhirat.
 1. (Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri) menyombongkan diri - (mereka) yang tidak beriman kepadanya - (mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya).
 1. (Maka siapa) iaitu tiada seorang pun – dan (adakah dia lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah) apabila dia mengatakan bahawa Allah mempunyai sekutu atau anak – (atau adakah dia mengingkari ayat-ayat-Nya?) iaitu Al-Quran – (Orang-orang ini menerima, ) terus menerima - , (bahagian mereka), iaitu bahagian yang ditentukan dalam a. (Dalam Kitab), iaitu apa yang didapati untuk mereka dan tertulis di dalam kitab, berupa rezeki, kematian dan lain-lain - (supaya apabila Rasul-rasul Kami datang kepada mereka) para malaikat - (untuk mencabut nyawa mereka). dan memberitahu mereka:) dengan nada mengejek - ("Di manakah berhala-berhala yang mereka sembah?") Tuhan-tuhan yang selalu mereka sembah - (di sebelah Allah"). Mereka menjawab: "Berhala-berhala itu telah hilang (daripada kami), sehingga kami tidak dapat melihat mereka - (dan mereka sendiri mengakui) pada masa kematian mereka (bahawa mereka kafir).
 1. (Allah berfirman:) Maha Tinggi Allah, Dia akan memberitahu mereka pada hari kiamat – (“Di antara kamu sekalian dalam masyarakat – (dari orang-orang yang mendahului kamu dari jin dan manusia ke neraka) jar e majrurnya berta’ allug auf muka. udkhulu.- : (Mana-mana umat yang masuk) ke dalam neraka - (melaknat sahabatnya) yang telah menyesatkannya dahulu - (sehingga apabila mereka masuk) mereka mengikut rakan-rakannya - (semuanya ke dalam Neraka, kata orang yang masuk kemudian) Mereka itulah orang-orang yang hanya mengikuti – (orang-orang yang masuk dahulu:) iaitu pemimpin-pemimpin mereka yang menjadi contoh – (Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, maka datangkanlah azab yang berlipat kali ganda) – (dari neraka firman Allah:) Yang Maha Tinggi ialah Dia - ('Setiap kamu dan mereka - (akan - menerima azab yang berlipat ganda), iaitu azab yang berlipat ganda - (tetapi mereka tidak tahu' ) yang menggunakan kamu dan ta: mereka tidak mengetahui apa yang menyiksa setiap orang. kumpulan akan menerima.
 1. (Dan orang-orang yang pertama kali masuk di antara mereka berkata kepada orang-orang yang masuk sesudah itu: 'Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami.') kerana kamu tidak beriman seperti kami, lalu kami dan kamu sama, maka Allah berfirman kepada mereka semuanya: – (beginilah rasanya hukuman atas apa yang kamu lakukan).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri) adalah (di antara mereka) menyombongkan diri, maka mereka tidak mempercayainya - (pintu-pintu syurga tidak pernah dibukakan bagi mereka), apabila ruh mereka bangkit sesudah mati, sehingga roh mereka kembali. kepada Sijjin atau Neraka di dalam perut bumi. Berbeza dengan roh orang mukmin, pintu syurga dibuka untuk mereka bagi membolehkan roh mereka naik ke langit ketujuh, menurut penjelasan hadis (mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk), iaitu jika unta boleh masuk untuk masuk. - (ke dalam mata jarum), iaitu, ke dalam mata jarum, itu adalah metafora yang tidak mungkin, atau masuk ke dalam syurga. - (Inilah) balasannya - , (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim) kerana kekufuran mereka.
 1. (Mereka mempunyai Tikar Tidur Neraka) Tikar Tidur - (dan ada selimut di atasnya) Penutup Api Neraka, Gawasyin adalah jamak bagi Gasyiyah, manakala Tannin adalah pengganti kepada Ya yang dibuang. (Beginilah kita memberi ganjaran kepada mereka yang bergelar Zalin).
 1. (Orang-orang yang beriman dan beramal soleh) menjadi muttada, sedangkan firman Allah SWT: (Kami tidak mewajibkan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya) menurut kesanggupannya beramal, inilah jumlah mu'taridah antara mubtada dan khabar, sedangkan khabar - (mereka itu adalah penghuni Syurga: mereka kekal di dalamnya).
 1. (Dan Kami mengambil segala macam dendam yang ada dalam dada mereka) perasaan cemburu yang wujud semasa mereka hidup di dunia dunia – (mengalir di bawahnya) di bawah bangunan yang mereka diami – (sungai-sungai dan berkata: ) ketika mereka mula menetap di tempat tinggal masing-masing - ("Segala puji bagi Allah, yang telah membawa kami ke - syurga ini"), iaitu amalan yang mendapat balasannya.

Inilah ganjarannya. – (Dan kami tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi petunjuk) Di sini dia mengecualikan jawapan Cage: Ia boleh diketahui kerana ada tanda sebelumnya yang menunjukkan kepadanya. – (Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran.) Dan mereka dipanggil que) dengan anna, yang tegas, bermaksud annahu. Atau boleh juga dari Mufasserah - (Ini adalah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu kerjakan).

 1. (Dan penghuni syurga berseru kepada penghuni neraka:) sebagai penjelasan dan ejekan - ("Sesungguhnya kami telah menerima apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami) sebagai pahala - (Sesungguhnya. Demikianlah kamu telah menerima apa yang dijanjikan itu) untuk Mereka. - (untuk Tuhanmu) dalam bentuk azab - (benarkah?)" Mereka itulah penghuni-penghuni Neraka. Jawab: "Ya". Kemudian seorang penyeru - malaikat - membuat pengumuman - (di antara mereka), iaitu antara keduanya. Malaikat itu mengkhabarkan kepada mereka - ("laknat Allah menimpa orang-orang yang zalim").
 1. (Orang-orang yang) menghalangi manusia - (dari jalan Allah) dari petunjuk agama-Nya - (dan menghendaki supaya jalan itu) bermaksud supaya mereka tidak supaya jalan Allah (bengkok) itu lurus - (dan mereka mengingkarinya) jauh").
 1. (Dan di antara mereka), iaitu antara penghuni Syurga dan penghuni Neraka - (ada sempadan) penghalang: menurut satu pendapat, sempadan itu ialah tembok yang dinamakan Al-A'raf - (pada Al- A'raf), inilah nama tembok syurga - (ada orang) yang sangat cantik dan sangat hodoh, rupanya sama, iaitu yang cantik itu cantik dan yang hodoh itu hodoh, (masing-masing dua golongan itu mengenali) penghuni Syurga dan Neraka - (dengan tanda-tandanya) tanda-tanda yang membezakannya, iaitu badan putih bagi orang mukmin dan badan hitam bagi orang kafir, kerana penduduk Al-A'raf dapat melihat secara langsung kedua-dua golongan itu sejak mereka berada di atas. satu bukit. – (Dan mereka menyeru kepada ahli Syurga: “Semoga Allah memberi kesejahteraan kepada mereka”) Allah Taala berfirman: – (Mereka belum masuk), iaitu penduduk Al-A'raf di dalam Syurga (sedang mereka berada di dalam syurga). selepas melihat ke hadapan) yang hendak dimasuki. Al-Hasan berkata: “Mereka tidak digerakkan oleh keinginan yang kuat melainkan kerana Allah menghendakinya untuk mereka.” Dan Imam Hakim meriwayatkan daripada Huzaifah yang berkata: “Ketika penarik penghuni Syurga di negeri ini di Al-A’ raf , Tuhan mereka menampakkan diri kepada mereka seraya berfirman: "Di antara kamu semua di dalam syurga, sesungguhnya Aku telah mengampuni kamu".
 1. (Dan apabila pandangan mereka dialihkan), iaitu As-habul A'raf – (ke arah) – (Penghuni Neraka), mereka berkata: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau masukkan kami) ke dalam Neraka – (bersama orang-orang yang zalim) .
 1. (Dan orang-orang di A'raf menamakan beberapa ketua) penghuni neraka - (yang mereka kenali dengan tanda-tanda kekuasaan mereka dan mereka berkata: "Tidak berguna sedikit pun bagi kamu) untuk menyelamatkan kamu dari neraka - (apa yang kamu kumpulkan), yang bermaksud , , harta benda kamu atau bilangan bilangan kamu (dan apa yang kamu selalu bermegah-megah), ertinya kesombongan kamu dalam kekufuran, maka lelaki A'raf bertanya kepada penghuni Neraka sambil menunjuk kepada orang Islam yang lemah.
 1. ("Adakah ini orang-orang yang kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Allah? iaitu, udkhilu dan dukhilu: jumlah nafi menjadi hal, iaitu kata-kata itu ditujukan kepada mereka.
 1. (Dan penghuni Neraka menyeru kepada penghuni Syurga: “Berilah kami sedikit air atau apa yang Allah berikan kepada kamu”), iaitu Makan – (Mereka – penghuni Syurga menjawab: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya) mengharamkan keduanya. makanan

dan minum - (kepada orang-orang kafir).

 1. (Mereka yang menjadikan agamanya sebagai mainan dan senda gurau dan telah terpedaya dengan kehidupan dunia.) Pada hari kiamat itu, kita melupakan mereka. ayat) bagaimana mereka mendustakan mereka.
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan) penduduk Mekah - (sebuah Kitab), i.e. H. Al-Quran (yang Kami terangkan), Kami terangkan dengan amanat-amanatnya, janji-janjinya dan ancamannya - (berdasarkan pengetahuan Kami) iaitu satu perkara, iaitu. H. Kami mengetahui apa yang terperinci di dalamnya - (untuk menjadi petunjuk) untuk menjadi sebab bagi Damir Ha (dan rahmat bagi mereka yang beriman kepadanya).
 1. (Mereka tidak menyangka) mereka tidak mengharapkan - (selain terpenuhinya kebenaran Al-Quran) akibat dari apa yang ada di dalamnya. - (hari ketika kebenaran dakwah al-Quran akan tiba), iaitu hari kiamat - (orang-orang yang melupakan ini sebelumnya akan berkata:) mereka tidak akan beriman kepada al-Quran - ("Sesungguhnya Rasul Tuhan kita telah benar datang, maka ada bagi kita pemberi syafaat yang akan atau) dapat - (kita akan kembali) memberi syafaat untuk kita ke dunia (supaya kita dapat melakukan amal lain daripada kita?) marilah kita mentauhidkan Allah. dan tinggalkan syirik .Kemudian dikatakan kepada mereka: "Kami tidak dapat," firman Allah - (sesungguhnya mereka telah memudaratkan diri mereka sendiri) kerana mereka telah binasa - (dan hilang), iaitu mereka telah hilang - (mereka adalah tuhan-tuhan yang mereka ada-adakan. ) sebagai sekutu bagi Allah, yang mereka ada-adakan sendiri.
 1. (Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa) dengan ukuran satu hari dunia atau yang sebanding dengannya, kerana pada waktu itu belum ada matahari. Tetapi jika Allah menghendaki, Dia boleh menciptanya dalam sekelip mata. Sebutan-Nya ialah mengajar makhluk-Nya supaya rajin dan sabar dalam melakukan sesuatu - (Maka bersemayamlah Dia di atas pelamin). Takhta, dalam bahasa, bermaksud takhta raja; ertinya tinggal adalah sama dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya. (Dia menutupi malam dengan siang) boleh dibaca sebagai takhfif, iaitu yugshi: (Dia menutupi malam dengan siang) boleh dibaca sebagai takhfif, iaitu yugshi, atau tashdid, iaitu yugasysyi, ertinya kedua-duanya pada masa yang sama penutup. - (yang mengikut) masing-masing mengikut yang lain - (dengan cepat) dengan cepat - (dan - Dia juga menciptakan matahari, bulan, (dan Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang) dengan nasab yang dilafazkan 'atafkan kepada sebagai -samawat dan melafazkan rafa' sebagai mubtada sedangkan khabar adalah jalah - (masing-masing tunduk) patuh - (perintahnya) kepada kekuasaannya - (ingatlah mencipta hanyalah hak Allah) mereka semua - (dan lebih tinggi untuk memerintah ) mereka. semua juga adalah hakNya - (Maha Suci Allah) Yang Maha Besar - (Allah, Tuhan) Pemelihara - (Alam Semesta).
 1. (Berdoalah dengan merendah diri kepada Tuhanmu) supaya menjadi sesuatu, iaitu merendahkan diri - (dan dengan lembut) dalam bisikan. – (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas) dalam solat. Bagaimana untuk bercakap dengan kuat.
 1. (Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi) melakukan kesyirikan dan perbuatan maksiat (selepas Allah memperbaiki bagi kamu) mengutus rasul-rasul - (dan berdoa kepada-Nya kerana takut) azab-Nya - (dan mengharapkan) Rahmat-Nya (Sesungguhnya Rahmat Allah itu amat tinggi. dekat dengan orang yang berbuat baik, iaitu kepada orang yang taat .
 1. (Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya), iaitu sebelum hujan berterbangan. Menurut satu qiraat Diba, ca dengan takhfif, iaitu shin digugurkan, dan menurut qiraat yang lain shin digugurkan, oleh itu nun digunakan sebagai masdar. Singular dari yang terdahulu adalah nusyurun, seperti dalam rasulun, sedangkan singular dari yang terakhir adalah basyirun - (supaya apabila datang angin), iaitu meniup - (awan yang berat), iaitu hujan - (Kami menghalau awan), awan. yang mengandungi air hujan. Dalam Lafaz ini makna itifat 'anil ialah gaibiyyah – (ke kawasan tandus) kawasan yang tidak ada tumbuh-tumbuhan untuk menyuburkannya – (maka kami hantar ke kawasan itu) di kawasan itu – (hujan, maka turunkanlah kami hujan dari macam-macam buah-buahan Demikianlah cara pengeluaran - (Kami bangkitkan orang mati) dari kuburnya dan hidupkan mereka - (biarkan mereka belajar) kemudian mereka beriman.
 1. (Dan tanah yang baik) tanah yang subur - (tanamannya subur) tumbuh dengan baik - (dengan izin Tuhannya) ini adalah perumpamaan bagi orang mukmin yang mendengar nasihat lalu dia mengambil manfaat daripadanya - (dan tanah yang buruk) tanah itu buruk (tidak menghasilkan) tanamannya - (selain tumbuh lesu) keras dan sukar untuk diusahakan. Ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak beriman - (maka) sebagaimana yang telah kami jelaskan - (ayat-ayat kami bagi orang-orang yang bersyukur) kepada Allah, supaya mereka beriman kepada-Nya.
 1. (Sungguh) jawapan kepada Mahtuf/Qasam/Eid yang tidak bernama. – (Kami mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata: “Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia”), di mana jar dibaca sebagai sifat ungkapan ilahun dan rafa’ sebagai bar dal of der ungkapan ilahun. - (Sesungguhnya aku takut kepadamu) jika/kamu menyembah selain Allah - (kamu akan ditimpa azab yang besar), iaitu azab pada hari kiamat.
 1. (Pemimpin-pemimpin) orang-orang yang mulia (dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami melihat bahawa kamu adalah orang-orang yang sesat".
 1. (Perkataan dalalah mempunyai makna yang lebih umum daripada perkataan ad-dalal. Oleh itu penolakan adalah lebih kuat - (tetapi saya adalah utusan Tuhan Semesta Alam).)
 1. ("Aku sampaikan kepada kamu") dengan takhfif dan tashdid - (perintah Tuhanku dan aku menasihati kamu), iaitu aku mendoakan yang terbaik untuk kamu - (untuk kamu, dan aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak ketahui).
 1. (Kamu tidak beriman - (dan kamu tertanya-tanya jika telah datang kepada kamu peringatan) iaitu pengajaran - (dari Tuhan kamu melalui) lidah - (seorang lelaki dari kalangan kamu yang memperingatkan kamu) tentang azab jika kamu tidak beriman. - (dan semoga kamu bertakwa) - (dan semoga kamu mendapat rahmat?) kerana pelajaran.
 1. (Maka mereka mendustakan Nuh, lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya) dari tenggelam di dalam perahu - (dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami) dengan banjir yang besar. – (Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta) daripada kebenaran.
 1. (Dan) Kami telah mengutus – ​​​​(kepada kaum ‘Ad) yang pertama – (saudaranya, Hud.) Dia berkata: “Wahai kaumku, sembahlah Allah) mentauhidkan Allah – (tiada Tuhan bagi kamu melainkan Dia . Jadi mengapa kamu tidak takut?"), kamu tidak takut kepadanya untuk mempercayainya.
 1. (Para pemimpin ha:fir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami menganggap mereka jahil") dalam kerasulannya.
 1. (Hud berkata: "Wahai kaumku, tidak ada sedikit pun kekurangan dalam diriku, tetapi aku adalah utusan Tuhan semesta alam").
 1. (Aku membawakan kepada kamu amanat Tuhanku dan aku hanyalah seorang penasihat yang dipercayai kepada kamu), iaitu seseorang yang diamanahkan dengan risalah itu.
 1. (Apakah kamu tidak percaya dan tidak hairan bahawa datang kepada kamu peringatan dari Tuhan kamu yang disampaikan dengan lisan - (seorang lelaki di antara kamu untuk memberi peringatan kepadanya?) dan kamu ingat kamu semua sebagai Tuhan pengganti kamu - penguasa - yang dijadikan di bumi - (selepas lenyapnya kaum Nuh, dan Allah menambah kekuatan dan kebesaran mereka) memberi kekuatan dan kebesaran: Yang paling besar di antara mereka didapati seratus hasta, manakala yang paling kecil enam puluh hasta dari Allah) iaitu balasan-Nya - ( Supaya kamu menjadi bertuah) supaya anda boleh berjaya.
 1. (Mereka berkata, "Adakah kamu mengatakan kepada kami bahawa kami hanya menyembah Allah dan meninggalkan), iaitu tinggalkan - (yang disembah oleh nenek moyang kami)? Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan kepada kami) berupa azab - (jika kamu seorang yang benar) dalam pengakuan anda
 1. (Dia berkata: "Adalah benar") bahawa ia adalah wajib - (Kamu akan terkena azab Tuhan kamu), iaitu azab-Nya (dan kemurkaan-Nya. Adakah kamu akan berdebat denganku tentang nama-nama yang telah kamu berikan kepada mereka? ) yang bermaksud apa yang dia tetapkan untuk kamu (kamu dan ibu bapa kamu), i.e. H. berhala-berhala yang dahulu kamu sembah (walaupun Allah tidak menurunkannya kepada kamu) untuk disembah (ada sebarang bukti?) Dalil dan hujah - (Maka tunggulah bersama kamu) azab ini - (Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu kamu) tunggulah. untuk hukuman ini kerana 'pembohongan' anda. Maka Dia menghantarkan kepada mereka angin yang sangat panas. Iaitu, Allah menimpakan azab-Nya kepada mereka dengan angin yang sangat panas.
 1. (Maka kami selamatkan dia) (dan orang-orang yang bersamanya) dari orang-orang yang beriman (dengan rahmat yang besar dari pihak kami, dan kami binasakan) kaumnya - (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami) Kami memakan mereka sampai ke akar-akarnya - (dan mereka tidak beriman) dikaitkan dengan wajah Kazzabu.
 1. (Dan) Kami utus - (kepada kaum Samud) tanpa tannin, iaitu kepada kaumnya - (kepada saudaranya Saleh. Dia berkata: "Wahai kaumku, sembahlah Allah; telah datang bukti yang nyata), iaitu; mukjizat – (dari Tuhanmu) mengesahkan kerasulanku – (unta Allah ini adalah tanda bagimu) adalah perkara sedangkan ‘Amil itu maksud yang terkandung di dalam Isyarah, dahulu kaum Nabi Saleh menyuruhnya untuk dibuang. unta dari batu besar yang mereka sendiri membinanya - (untuk memberi makan di bumi Allah dan tidak mengganggunya dengan gangguan) untuk membunuh atau memukulnya - (Kemudian kamu akan ditimpa azab yang pedih.)
 1. (Dan ingatlah, ketika Allah menciptakan pengganti untuk kamu) di bumi - (selepas Adites dan memberi kamu tempat), iaitu Dia meletakkan kamu (di bumi. Mereka membina istana di dataran) sebagai tempat tinggal mereka pada musim panas - ( dan mereka menggali dari gunung-ganang untuk membina rumah-rumah) di mana mereka diam pada musim sejuk, lafaz itu buyutan, separuh lafaz dipegang - (ingatlah akan nikmat Allah dan janganlah kamu berlari-lari di muka bumi membuat kerosakan) .
 1. (kata ketua-ketua yang sombong di kalangan kaumnya) maksudnya orang-orang yang menyombongkan diri itu tidak mahu beriman kepada Saleh - (orang-orang yang dianggap lemah, yang beriman sesama sendiri:) di kalangan kaumnya dia menjadi penggenapan sembahyang sebelum ulangan. kotak kertas - ("Tahukah kamu bahawa Saleh - sebagai seorang rasul - diutus oleh Tuhannya?") kepada kamu. – (Mereka menjawab:) “Ya, sesungguhnya” – (“Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang diutuskan oleh Saleh untuk menyampaikannya).
 1. (Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata, "Kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu percayai.")
 1. Dikatakan bahawa pada suatu hari dia minum untuk unta dan untuk mereka yang lain, sehingga mereka menjadi letih. (Lalu mereka membunuh unta itu) orang yang melakukan ini adalah yang paling kuat, berdasarkan perintah daripada mereka, iaitu dia diperintahkan untuk membunuhnya dengan pedangnya - (dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Dan mereka berkata: " Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan kepada kami, iaitu azab kerana membunuh unta - (jika kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah").
 1. (Kemudian mereka ditimpa gempa bumi) gempa bumi yang dahsyat dengan gemuruh dari langit - (lalu mereka menjadi mayat bergelimpangan di tempat tinggalnya) Mereka mati dalam keadaan berlutut.
 1. (Lalu Saleh berundur) pergi - (mereka berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat").
 1. (Dan) ingatlah - (Lut) lalu menyebut Badalnya, iaitu: (ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu melakukan Fahisyah ini?", iaitu menziarahi dubur manusia, (yang tiada seorang pun - di dunia ini - mempunyai. anda pernah lakukan?) antara lelaki dan genius.
 1. (Tiada selain kamu) Memberi dua hamzah yang dihilangkan dan memasukkan alif di antara keduanya, menurut dua bacaan – (Pergilah kepada lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka dan bukan kepada wanita, tetapi kamu adalah orang yang melampaui batas) melintasi garisan atau tidak dibenarkan. dilarang
 1. (Kaumnya tidak lebih daripada berkata: "Usirlah mereka") Lut dan pengikutnya - adalah (dari "kampung mereka, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berniat membersihkan diri") untuk pergi ke dubur lelaki (mengamalkan homoseksual).
 1. (Maka Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal) yang binasa dengan azab Allah.
 1. (Dan Kami turunkan hujan kepada mereka), iaitu - hujan batu dari neraka Sijjil, kemudian Kami binasakan mereka - (maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu).
 1. (E) Kami utus - kepada penduduk Madyan, saudaranya: Syu'aib. Dia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti-bukti yang nyata), iaitu mukjizat - (dari Tuhan kamu) yang mengesahkan kerasulanku. - (Selengkapnya ) sepenuhnya - ( menyukat dan menimbang dan tidak mengurangkan - (melakukan manusia takaran dan timbangan mereka dan bumi tidak membahayakan) untuk kekafiran dan kedurhakaan - (setelah Allah meluruskannya) dengan mengutus rasul-rasul-Nya - (maksudnya) apa yang dikatakan - lebih baik bagi kamu, jika kamu benar-benar mukmin) yang ingin beriman, maka bersegeralah untuk beriman.
 1. (Dan jangan duduk di semua jalan). iaitu tempat yang dilalui orang - (menakutkan) yang menakutkan manusia kerana takut menanggalkan pakaian atau dikenakan cukai - (dan menghalang) lalu, menghalang - (dari jalan Allah) agama-Nya - (terhadap orang yang beriman kepadaNya. ) mengancam untuk membunuhnya - (dan kamu mahu ia menjadi jalan Allah), kamu mahu ia menjadi - (menjadi bengkok), tidak lurus. – (Dan ingatlah, ketika kamu masih sedikit, lalu Allah menjadikan kamu banyak, maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat jahat) sebelum kamu, kerana mereka mendustakan rasul-rasul kamu, iaitu kesudahan kejatuhan kamu ialah kebinasaan.
 1. (Sekiranya ada segolongan kamu yang beriman dengan apa yang aku diutuskan untuk menyampaikannya dan ada segolongan yang tidak beriman) maka (maka bersabarlah), yang bermaksud kamu sedang menunggu - (sehingga Allah menurunkan HukumNya di bawah kita) antara kami dan kamu, menyelamatkan yang baik dan membinasakan kejahatan (dan Dialah sebaik-baik Hakim), yang paling adil.

KE-9

 1. (Pemimpin Syu'aib yang sombong berkata:) Orang-orang yang sombong tidak mahu beriman. ("Sesungguhnya kami akan mengusir kamu dari kota kami, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersama kamu, atau kamu akan kembali) sesungguhnya kamu akan kembali - (kepada agama kami"), iaitu keriuhan kami. Dalam perbincangan ini, kata jamak Damir digunakan, walaupun hanya ada seorang penutur iaitu Shu'aib sendiri.Oleh kerana Shu'aib bukan sebahagian daripada agamanya, dia menjawab secara berbeza. – (Shu'aib menjawab, “Adakah kami akan kembali kepada agamamu walaupun kami tidak menyukainya?”) Perkataan istifham/pertanyaan di sini membawa maksud penafian.
 1. (Kami akan berdusta besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama mereka setelah Allah membebaskan kami daripadanya. Dan tidaklah benar - (untuk kami kembali kepadanya melainkan Allah Tuhan kami menghendaki) ini, iaitu rendahkanlah diri kami.- (Ilmu Tuhan kami adalah universal), iaitu ilmuNya tidak terkira, ia boleh meliputi segala sesuatu yang dengannya Dia mengetahui keadaanku dan keadaan kamu.- (Hanya kepada Allah kami bertawakkal. Ya Tuhan kami, hakim - (antara kami dan rakyat kami yang mempunyai hak dan kamu adalah sebaik-baik pembuat keputusan), iaitu hakim yang terbaik.
 1. (Berkata pemuka-pemuka kafir kaum Syuaib) sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain - ("Tentu jika) lam itu singkatan daripada Gasam atau hari raya - (kamu ikut Syu'aib, jika kamu berbuat demikian nescaya kamu akan menjadi orang yang rugi" ).
 1. (Kemudian mereka ditimpa gempa bumi) gempa bumi yang besar - (Kemudian mereka menjadi mayat bergelimpangan di rumah mereka) Mereka mati dalam keadaan berlutut.

92, (Orang-orang yang mendustakan Syu'aib) menjadi Mubtada dan Khabar itu - (seolah-olah) dengan difosfat manakala Isim dibuang. Teks penuhnya ialah: Seolah-olah mereka - (tidak pernah hidup), iaitu mereka tidak pernah tinggal - (di kota) di rumah mereka sendiri - (yang mengingkari Syu'aib adalah orang-orang yang rugi) disahkan dengan mereka mengulangi mausul. dan lain-lain adalah tindak balas kepada kata-kata anda sebelum ini.

93, (Lalu pergilah Sywaib), iaitu dia keluar - (mereka berkata: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat-amanat Tuhanku dan aku telah menasihati kamu), tetapi kamu tidak beriman. (Maka bagaimanakah bolehkah saya menangis ) menangis - (bagi mereka yang kafir?" istifham di sini bermaksud nafi.

 1. (Kami tidak mengutus seorang nabi ke suatu negara) supaya kaumnya tidak mempercayainya - (tetapi kami sedih) Kami maksudkan Nafi.

(tetapi Kami bala) Kami menghukum - (orang yang memerlukan), iaitu kemiskinan yang melampau - (dan kesengsaraan) dalam bentuk penyakit -. (supaya mereka merendahkan diri) mereka merendahkan diri supaya mereka beriman.

 1. (Kemudian Kami gantikan) Kami berikan kepada mereka (ketakutan), iaitu azab - (dengan rasa puas dan sihat - (sehingga mereka bertambah banyak) anak-anak dan harta benda yang lebih banyak - (dan mereka berkata:) sebagai ungkapan Penafian kurniaan Allah (sebenarnya nenek moyang kita juga mengalami penderitaan dan kegembiraan) seperti apa yang kita alami adalah hukum alam maka ia bukanlah azab dari Allah. Kita timpakan kepada mereka) azab - ( tiba-tiba ) - ( tanpa mereka sedari. ia) sebelum tiba saat azab.
 1. (Dan sekiranya penduduk negeri-negeri) yang mendustakan - (beriman (dan bertakwa kepada) Allah dan Rasul-rasul-Nya) tidak menjadi kafir dan durhaka - (tentulah Kami berikan) mengucapkan takhfif dan tashdid - (kepada mereka nikmat Syurga) melalui hujan - (dan bumi) melalui tumbuh-tumbuhan - (tetapi mereka mendustakan) rasul-rasul - (maka Kami seksa mereka) Kami seksa mereka - (disebabkan perbuatan mereka sendiri).
 1. (Begitu juga dengan penduduk negeri-negeri) yang mendustakan - (mereka merasa aman) - (kedatangan azab Kami ke atas mereka), iaitu azab Kami - (di malam hari) di tengah malam - (sedang mereka tidur. ) tanpa pengetahuan.
 1. (Atau penduduk negeri-negeri ini merasa yakin bahawa azab Kami akan menimpa mereka ketika matahari telah naik separuh) pada siang hari - (pada waktu malam) di tengah malam - (semasa tidur) dalam keadaan tidak menyedari azab itu.
 1. (Lalu mereka merasa aman dari tipu daya Allah), iaitu dari tipu daya Allah terhadap mereka dengan memberi mereka kesenangan yang banyak, yang dengan tiba-tiba Dia mengazab mereka. (Tiada yang selamat dari tipu daya Allah melainkan orang-orang yang rugi).
 1. (Dan jika masih belum jelas) bererti belum jelas lagi - (kepada orang-orang yang menggunakan tanah itu) sebagai tempat tinggal mereka - (selepas) kemusnahan - daripada (penghuninya yang) adalah seorang yang Fa'il, salah satunya ialah. daripada anna, yang ditambah manakala isim ditiadakan, maksudnya - (sekiranya Kami menghendaki, tentulah Kami akan menimpakan siksaan kepada mereka), iaitu azab - (atas dosa-dosa mereka) sebagaimana Kami telah melawat orang-orang yang menyebabkan mereka mendahului. Semua hamzah di empat tempat ini dinyalakan taubikh/teguran: dan huruf fa dan wawu yang memasuki dua daripadanya adalah untuk tujuan 'ataf. Menurut sebuah qiraat, ia pertama kali dibaca dengan wawu kerana ia secara harfiah 'ataf. – (Dan) kami – kunci (kami) – (hati mereka, supaya mereka tidak mendengar) nasihat dengan telinga yang baik.
 1. (Negeri-negeri yang disebutkan di atas) - (Kami beritahu kamu) Wahai Muhammad - (dari sebahagian berita kamu) kisah penduduk mereka. - . (Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasulnya dengan membawa bukti-bukti), iaitu mukjizat-mukjizat yang sentiasa baik lagi nyata (maka mereka tidak beriman) ketika datang rasul-rasul itu - (yang mereka dustakan), apa yang mereka dustakan - (sebelum) datang rasul-rasul. , dan mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka. – (Maka), seperti terkunci – (Allah mengunci hati orang-orang kafir).

102 (Dan kami tidak dapati sebahagian besar daripada mereka), iaitu kebanyakan manusia - (Tepati janjimu) penuhilah janjimu apabila tiba masanya untuk memenuhinya (Sungguh) anna's dicakhfifkan - (Kami dapati kebanyakan orang yang jahat kepada mereka) .

 1. (Kemudian Kami utus sesudah rasul-rasul itu) sesudah rasul-rasul itu - (Musa dengan ayat-ayat Kami) sembilan bilangan - (kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya) golongannya - (lalu mereka mendustakan) mendustakan - (ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah apa yang salah satunya adalah akibat orang-orang yang melakukan kejahatan), yang bermaksud bahawa mereka binasa kerana kekufuran mereka.
 1. (Dan Musa berkata: "Hai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan semesta alam) kepadamu, tetapi Firaun mengingkarinya, dan Musa berkata:
 1. (“Saya layak – (tidak) berkata apa-apa terhadap Allah melainkan yang benar”) Menurut qiraat ia adalah tashdid ya, hagigun adalah mubtada, manakala khabar ialah satu dan kalimat berikut. - (Aku telah datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka izinkanlah aku pergi bersamamu) ke negeri Syam - (bani Israil"), Bani Israil selalu ditindas oleh Firaun.
 1. (Dan Fir'aun berkata kepadanya - ("Jika kamu membawa bukti) untuk menyokong kenyataan kamu (maka bawalah jika kamu termasuk orang yang benar") bawalah.
 1. (Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya dan ia serta-merta berubah menjadi ular yang nyata), iaitu seekor ular yang sangat besar.
 1. (Dan dia mengeluarkan tangannya) dia mengeluarkannya dari sakunya - (kemudian segera menjadi putih) menyilaukan mata - (kepada orang yang melihatnya) berbeza warnanya daripada kulit tangan yang sebenar.
 1. (Pemuka-pemuka kaum Firaun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah seorang ahli sihir yang cerdas) mahir dalam sihir, dan disebutkan dalam Surah Asy-Syu'ara bahawa perkataan ini adalah perkataan Firaun sendiri. Seolah-olah para pemimpin kaum Firaun mengatakan perkataan ini dengan Firaun sendiri, setelah mereka dan dia berunding.
 1. (Siapa yang berniat untuk mengusirnya dari negerinya). Berkata Firaun: "Kalau begitu apa yang kamu usulkan?")
 1. (Para pembesar menjawab: "Berikanlah dia dan saudaranya berehat) Hentikan kejatuhan mereka - (Dan hantarlah beberapa orang lelaki ke kota-kota yang akan dihimpunkan oleh ahli sihir) yang akan dikumpulkan oleh ahli sihir.
 1. (Untuk dibawa kepada kamu semua ahli sihir) Menurut qiraat ia adalah sahhar - (orang-orang cerdik pandai) ertinya orang-orang yang dapat mengatasi kepandaian sihir Musa supaya mereka dapat mengumpulkan mereka.
 1. (Dan sebahagian ahli sihir itu mendekati Firaun lalu berkata, “Benarkah?” Menurut qiraat yang lain, perkataan inna ainna dibaca (kita akan mendapat pahala jika menang).

114 (Fir'aun menjawab: "Ya, dan sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dekat denganku.

 1. (Ahli-ahli sihir itu berkata: "Hai Musa, kamu akan melemparkan dahulu) tongkatmu - (atau kami melemparkan?") yang ada pada kami.
 1. (Musa menjawab: "Main untuk diri sendiri - dahulu"). Ini adalah perintah menyuruh mereka membuang apa yang mereka ada, sebagai taktik yang digunakan oleh Musa untuk mendedahkan keadilan - (Maka apabila mereka membuang) ranjau dan kayu mereka - (mereka membersihkan tangan manusia). mata) mereka menukar mata penonton supaya mereka tidak dapat melihat perkara sebenar - (dan mereka menakutkan orang), iaitu mereka menakutkan mereka kerana mereka membuat ia kelihatan seperti ular yang merayap - (dan mereka membawa sihir yang hebat - menakjubkan).
 1. (Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!" Maka tiba-tiba tongkat itu menelan) dengan melemparkan salah satu dari dua ta' yang asli, yaitu tongkat yang melekat - (dan tongkat yang ditelan): Ditelan - (yang menyeru), bahawa mereka mengalihkan pandangan orang dengan muslihat mereka.
 1. (Oleh itu yang benar), iaitu yang benar telah menakluki dan menakluki - (dan kosonglah apa yang selalu mereka lakukan), iaitu sihir mereka.
 1. (Maka tewaslah mereka), iaitu Fir'aun dan kaumnya - (di tempat itu dan menjadi kaum yang hina), iaitu sekarang mereka adalah kaum yang kecil dan hina.
 1. (Dan ahli-ahli sihir itu segera bersujud).
 1. (Mereka berkata: “Kami beriman kepada Tuhan semesta alam).
 1. (iaitu Tuhan Musa dan Harun) berkat pengetahuan mereka menyimpulkan bahawa apa yang mereka telah lihat iaitu tongkat Musa bukanlah sihir.
 1. (Firaun berkata: "Adakah kamu menyangka bahawa) wajah Amantum itu boleh dibacakan a-amantum - (padanya) untuk Musa - (sebelum aku memberi izin kepada kamu) - (untuk kamu? Sesungguhnya itulah) apa yang kamu kerjakan - (adalah tipu daya. bahawa Aku telah merancang di kota ini untuk menghalau penduduknya: maka kamu akan mengetahui) apa yang kamu akan dapat bagiku sebagai balasan.
 1. (Omong-omong, aku akan potong tangan dan kaki masing-masing), iaitu tangan kanan masing-masing akan dipotong bersama kaki kirinya - (maka sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian”).
 1. (Ahli-ahli sihir itu menjawab: “Sesungguhnya dari Tuhan kami itu) setelah kami mati entah bagaimana – (kami kembali) ke akhirat.
 1. (Dan kamu tidak membalas dendam), iaitu kamu tidak mengingkarinya (untuk menyeksa kami, tetapi kerana kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika mereka datang kepada kami." - Mereka berdoa -: "Wahai Tuhan kami, Berilah kesabaran kepada kami) apabila telah berlaku apa yang mereka ancamkan itu, hai Fir'aun, supaya kami tidak menjadi orang kafir lagi - (dan dalam keadaan tunduk - mati)".
 1. (Kemudian para pembesar keluarga Firaun berkata:) kepada Firaun sendiri - ("membiarkan kamu") untuk keluar - (Musa dan kaumnya untuk melakukan kejahatan terhadap negeri), iaitu, untuk berseru terhadap kamu - (dan meninggalkan kamu dan tuhan-tuhan kamu?)” Sekiranya Firaun membuat berhala-berhala kecil untuk disembah oleh kaumnya, maka Firaun berkata: “Aku adalah tuhan kamu dan tuhan mereka.” Oleh itu dia pernah berkata: “Akulah tuhan kamu yang tertinggi” - (Firaun menjawab: "Mari kita bunuh") dengan huruf ta di dalamnya - (anak-anaknya) yang baru dilahirkan - (dan kami akan biarkan mereka hidup) kami akan biarkan mereka hidup - (isteri-isteri mereka) sebagaimana kami telah lakukan kepada mereka dahulu - (dan sesungguhnya kami mempunyai kuasa penuh atas mereka"), iaitu, orang yang berkuasa: lagipun, mereka melakukan ini kepada umat Musa supaya bani Israel mengadu tentang Musa.
 1. (Musa berkata kepada kaumnya: “Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah) terhadap penganiayaan mereka – (sesungguhnya bumi itu kepunyaan Allah yang dibinasakan) yang diberikan-Nya – (kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. terpuji ) Kesudahan yang baik - (untuk orang-orang yang) bertakwa.
 1. (Kaum Musa berkata: "Kami telah dizalimi - oleh Firaun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang." Musa menjawab: "Semoga Allah membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di negeri-Nya, maka Allah akan melihat apa yang kamu ada. akan lakukan." ) di sana dalam .
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah mengazab -Fir'aun dan kaumnya dengan -kemarau panjang) kelaparan - (dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran) Kami berikan mereka pelajaran supaya mereka beriman.
 1. (Maka apabila kemakmuran datang kepada mereka) kesuburan tanah dan kejimatan hidup - (mereka berkata, "Terpulang kepada - usaha kita") kita mempunyai hak untuk itu, tetapi mereka tidak mahu bersyukur. untuk ia. - (Dan tatkala mereka ditimpa kesusahan) Kemarau dan malapetaka - (Mereka menjadi punca kesusahan mereka) mereka menetapkan dia (Musa dan orang-orang yang bersamanya) dari kalangan orang-orang yang beriman - (Lihat kesusahan mereka) kebinasaan mereka - (itu) adalah ketetapan Allah) dengan sengaja diwahyukan kepada mereka (tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui) bahawa apa yang menimpa mereka adalah daripada Allah.

132, (Dan mereka berkata!) kepada Musa - ("Bagaimanakah kamu dapat mendatangkan kepada kami penjelasan untuk mempesonakan kami, supaya kami tidak percaya kepadamu?") Maka Musa berdoa supaya mereka dapat mengambil pelajaran.

 1. (Kami hantarkan kepada mereka angin taufan) banjir yang masuk ke dalam rumah mereka dan mencapai ketinggian tempat bertenggek mereka selama tujuh hari - (belalang) lalu menelan ladang dan buah-buahan mereka, (kutu) ulat atau sejenis serangga yang memakan Belalang yang ditinggalkan. - (katak) maka Ka'tak memenuhi rumah mereka, serta makanan (dan darah) mereka di dalam air mereka - (sebagai bukti yang jelas bukti yang nyata) - (tetapi tetap menyombongkan diri) enggan mempercayai keterangan itu - -( dan mereka adalah kaum yang berdosa).
 1. (Dan tatkala mereka ditimpa azab) (mereka berkata: "Hai Musa, berdo'alah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan pemberi syafa'at yang diketahui Allah ada bersamamu), yang dapat menghilangkan azab itu jika kami beriman. - (Namun, jika) lam itu maksud qasam/Eid - (bolehkah kamu meringankan azab kami, nescaya kami akan mempercayai kamu dan membiarkan Bani Israil pergi bersama kamu?).
 1. (Maka sesudah kami berjauhan) berkat doa Musa - (azab mereka sehingga tiba waktunya tiba-tiba mereka mengingkarinya), iaitu mereka memungkiri janji dan berkeras dengan kekufuran.
 1. (Kemudian Kami menghukum mereka dan menenggelamkan mereka ke dalam laut) lautan air yang masin - (disebabkan mereka) kerana mereka - (mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami), tetapi mereka tidak menyangka. mereka.
 1. (Dan Kami berikan kepada kaum yang tertindas) dengan perhambaan Bani Israil - (tanah timur dan barat yang telah Kami berkati) dengan air dan pepohonan, ini adalah kata sifat bagi tanah, merujuk kepada Levant. (Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu) bermaksud apa yang difirmankan-Nya: "Dan Kami hendak memberikan kepada orang-orang yang tertindas di negeri itu - Mesir..." (Al-Qasas ayat 5) (Bani Israil atas kesabaran mereka) kurniaan. menanggung pengejaran musuhnya. - (Dan Kami hancurkan) Kami hancurkan - (apa yang Firaun dan kaumnya lakukan) bangunan-bangunan mereka - (dan apa yang mereka bina) dan jadikan Ra mereka dan boleh juga disebut, iaitu bangunan-bangunan yang mereka bina.
 1. (Dan Kami utus) Kami lalui - (Bani Israil ke seberang laut, maka apabila mereka sampai) mereka lalui - (kepada suatu kaum yang tetap beribadat) dengan membawa Dammah atau Kasrah dari huruf Kaf - (mereka). berhala) 9 terus menyembah berhala-berhala ini - (berkata Bani Israil: "Wahai Musa, jadikanlah kami tuhan) berhala yang akan kami sembah - (kerana mereka mempunyai beberapa tuhan - berhala -". Musa menjawab: "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh") kerana kamu membalasnya dengan nikmat Allah dengan apa yang kamu katakan.
 1. (Sudah tentu mereka akan musnah) musnah - (kepercayaan yang mereka pegang dan akan terbatal seperti yang selalu ada).
 1. (Musa menjawab: “Apakah aku akan mencari tuhan yang lain untuk kamu daripada Allah?” (iaitu tuhan), asalnya perkataan itu ialah abgikum abgi lakum – (sedangkan Dialah yang memilih kamu di atas segala umat) pada zamannya, setelah apa yang mengikuti kata-katanya.
 1. (Dan) fikirkanlah tentang diri kamu - (ketika Kami selamatkan kamu) dan menurut sebuah qiraat kata Anjakum - (Firaun dan kaumnya yang menyiksanya) menyeksa dan menganiayanya - (dengan azab yang paling teruk), iaitu seksaan yang paling berat .iaitu. adalah, berupa - (mereka membunuh anak-anak mereka dan membiarkan mereka hidup) mereka tidak membunuh - (isteri-isteri mereka. Dan di dalamnya) penebusan dan seksaan - (ujian) nikmat dan ujian (dari Tuhanmu, iaitu , ujian besar"), supaya anda tidak belajar apa-apa daripadanya, jadi anda berhenti mengatakannya.
 1. (Dan kami telah berjanji) untuk menggunakan dan tidak menggunakan alif - (kepada Musa setelah berlalunya tiga puluh malam) yang di dalamnya Kami akan berbicara dengannya sesudah waktu itu supaya dia berpuasa dahulu, iaitu pada bulan Dzul-Qa. 'dah maka Musa berpuasa dan apabila dia selesai mulutnya masih berbau busuk. Akhirnya Musa mendapat ubat gigi dan Allah SWT. baginda memerintahkan baginda berpuasa sepuluh hari lagi supaya dia dapat bercakap dengannya melalui mulutnya, ini dijelaskan oleh firman Allah SWT. - (Dan Kami sempurnakan bilangan malam dengan sepuluh malam lagi) yang datang dari bulan Zul Hijjah - (lalu dia menyempurnakan masa yang ditentukan oleh Tuhannya), iaitu masa yang dijanjikan oleh-Nya untuk bercakap-cakap dengan-Nya - (empat puluh) menjadi -se hal – (malam) menjadi tamyiz. - (Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun:) ketika dia hendak mendaki gunung untuk bertanya - ("Gantilah tempatku"), iaitu menjadi penggantiku - (dalam memimpin umatku dan dalam perintah ) urusan mereka - (dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat jahat) dengan bersepakat dengan mereka dalam kemaksiatan.
 1. (Dan apabila Musa datang untuk bercakap dengan kamu pada masa yang telah kami tetapkan) masa yang telah kami janjikan kepadanya bahawa kami akan bercakap dengannya pada masa itu - (dan Tuhan telah berfirman kepadanya) tanpa perantara dengan ucapan yang dapat didengari oleh Musa. segala arah - (Musa berkata: "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku - (agar aku dapat melihatmu"). Allah berfirman: "Engkau tidak akan dapat melihatku"), maksudnya engkau tidak dapat melihatku, jika ia tidak diungkapkan dengan huruf Jan, maka maknanya adalah boleh melihat Allah - (tetapi lihatlah ke bukit) yang bangunannya lebih kuat daripada kamu (maka jika kamu berdiri tegak seperti sebelum berdiri - (sebaliknya kamu pasti dapat melihatku"). ), kamu dapat melihatku: dan jika tidak, nescaya kamu tidak akan kuat - (Apabila Tuhan mereka muncul) iaitu sebahagian daripada Su Nur (Cahaya) yang hanya sebesar setengah jari manis yang ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadis. diriwayatkan dari Al-Hakim - (adapun gunung, kejadian b berkumpul semula) dengan bacaan gasr atau pendek dan panjang, ertinya gunung itu dihancurkan ke tanah - (dan Musa jatuh pengsan) tidak sedarkan diri kerana sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. – (Dan apabila Musa sedar, dia berkata: “Maha Suci Engkau) bahawa Engkau – (aku bertaubat kepada-Mu) – telah memuliakan permohonan yang tidak diperintahkan kepadaku – (dan aku adalah orang yang mula-mula beriman) pada zamanku. –
 1. (Allah berfirman:) Yang Maha Tinggi ialah Allah – (“Wahai Musa, sesungguhnya Aku telah memilih kamu”), iaitu Aku telah memilih kamu – (daripada manusia) yang hidup pada zamannya – (untuk membawa risalah-Ku) menggunakan jamak dan tunggal Ar (dan bercakap terus kepada-Ku) Aku telah bercakap secara langsung kepada kamu - (maka berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepada kamu) dari segi kebajikan - (dan dahagakan orang yang bersyukur) akan nikmat-Ku.
 1. (Dan kami menulis di atas loh-loh Musa) Loh-loh Taurat yang terdiri dari daun-daun Syurga, atau Zabarjad, atau tujuh jenis atau sepuluh jenis zamrud - (semua yang diperlukan untuk menyampaikan agama - (sebagai pelajaran dan penjelasan) deklarasi ( sekalian), iaitu loceng tempayan sebelumnya dan Majrur (Maka peganglah) di hadapannya ada kalimat, Kami berfirman, 'bahawa telah ditetapkan - (dengan tegas) dengan ikhlas dan dengan segala kemampuanmu (dan katakanlah kepada kaummu yang memelihara itu dengan sebaik-baiknya), maka Aku akan menunjukkan kepadamu negeri orang-orang fasik), iaitu Firaun dan pengikut-pengikutnya, tanah Mesir, supaya kamu dapat mengambil pelajaran daripadanya.
 1. (Aku akan berpaling daripada ayat-ayat-Ku) daripada keterangan-keterangan yang menunjukkan kekuasaan-Ku, iaitu hasil ciptaan-Ku dan yang lain - (orang-orang yang berlagak di muka bumi tanpa alasan yang benar), iaitu Aku akan menjadikan mereka begitu hina. tidak berlaku dengan kesombongan yang paling besar di muka bumi - (jika mereka melihat ayat-ayatKu, mereka tidak akan mempercayainya. Dan jika mereka telah melihat jalan), iaitu titian kaki - (yang membawa kepada Petunjuk), Petunjuk yang datang. di sisi Tuhan - (mereka tidak, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan - kehidupan -) mereka pergi - (tetapi jika mereka melihat jalan penipuan) jalan yang salah (mereka akan terus berjalan. Itu benar) anda sesat - (kerana mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan sentiasa lalai terhadapnya), telah pun disebut satu perumpamaan tentangnya.
 1. (Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan hari akhirat), iaitu hari kiamat dsb dan sedekah, mereka tidak mendapat pahala lagi kerana syarat-syaratnya tidak lagi dipenuhi - (Tidak) - (mereka mendapat pahala kecuali ) hanya sebagai balasan - (untuk apa yang telah mereka kerjakan), iaitu perbuatan mendustakan ayat-ayat Kami dan perbuatan maksiat.
 1. (Dan kaum Musa, setelah mereka pergi. (Dan kaum Musa, setelah perginya Musa, melakukan) setelah meninggalkan mereka untuk doa (perhiasan mereka) yang mereka pinjam, mereka membuat balah' Urs - Apa yang kemudian dilakukan mereka menyembah - (sebuah anak lembu) yang dibentuk oleh As-Samiriy atas permintaan mereka - (yang mempunyai tubuh) bukannya darah daging - (dan suara), iaitu suara yang dapat didengari : dan boleh bergerak kerana As- Samiriy memasukkan serbuk dari leher kuda Malaikat Jibril ke dalam mulutnya sebagai kesan bahawa berhala itu dapat hidup Maf'ul Ittakhaza yang asalnya ilahan iaitu bagaimana tuhan tertolak.-(Jangan kamu tahu bahawa anak lembu itu tidak bercakap dengan mereka atau menunjukkan jalan kepada mereka?) Maka mengapa mereka menjadikan dia sebagai tuhan mereka--(Mereka menganggapnya) sebagai tuhan---(dan mereka adalah penjenayah) kerana mereka percaya kepadanya menjadi tuhan.
 1. (Dan apabila mereka bertaubat) mereka bertaubat bahawa mereka telah mengambil dia sebagai Tuhan mereka - (dan mereka melihat) mereka tahu - (bahawa mereka telah sesat) kerana: taubat datang selepas Musa kembali kepada mereka - (dan dia berkata: “Sesungguhnya jika Tuhan kami tidak mengasihani kami dan tidak mengampuni kami), menggunakan ya dan ta dalam kedua-dua keadaan itu – (pastilah kami merugi).
 1. (Dan tatkala Musa kembali dengan marah kepada kaumnya) disebabkan apa yang telah mereka kerjakan - (dan bersedih hati), iaitu berdukacita yang teramat - (dia berkata:) kepada mereka ("Alangkah buruknya kenyataan itu) amat jelek kenyataan itu - (bahawa kamu telah melakukan) dalam perkara ini – (selepas saya pergi!), iaitu, pekerjaan kamu ini di mana kamu adalah orang-orang musyrik – (Adakah kamu akan mengingkari janji Tuhan kamu?” Dan Musa membuang kepingan-kepingan itu), iaitu, kepingan-kepingan itu. Kitab Taurat dengan kemurkaan kerana Tuhan mereka, sehingga mereka memutuskan - (dan mengambil rambut dari kepala saudaranya) di tangan kanannya dan janggutnya di tangan kirinya - (sambil menarik mereka kepadanya) dalam kemarahannya.- (Harun berkata:) “Hello – (anak ibu saya) dengan mimasrendered dan difat-hahkan, maksudnya ummi, menyebutnya dengan kata-kata ini kononnya akan menjana lebih rasa sayang di hati Musa – (sungguh, mereka ini saya anggap lemah. dan mereka hampir) hampir - (mereka membunuh saya, supaya mereka tidak bergembira) bergembira - (musuh melihat en saya) kerana mereka menghinakan saya - (dan tidak mengira saya termasuk orang-orang yang zalim"), yang dengannya seseorang memperlakukan orang yang benar-benar menyembah anak lembu.
 1. (Musa memohon, “Ya Tuhanku, ampunilah aku) atas apa yang telah aku lakukan terhadap saudaraku – (dan saudaraku) Musa menyertakan saudaranya dalam permohonan agar bersedia terhadap apa yang telah dilakukannya terhadapnya, serta mengingkari musuh keseronokan melihat sikapnya terhadap saudaranya – (dan lindungilah kami dengan rahmat-Mu, dan Engkau Maha Penyayang lagi Maha Penyayang.) Allah berfirman:
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai berhala - (akan ditimpakan kemurkaan atas mereka) iaitu azab - (dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan diseksa dengan perintah untuk membunuh diri mereka sendiri dan mereka. kehinaan itu kekal bagi mereka hingga hari kiamat - (maka) apa yang kami beri balasan kepada mereka -: (Kami memberi balasan kepada orang-orang yang mengada-adakan kebatilan) terhadap Allah dengan perbuatan syirik dan sebagainya.
 1. (Dan orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudian mereka tidak bertaubat) lagi - (kemudian dan mereka beriman) kepada Allah - (sesungguhnya Tuhan mereka sesudah) sesudah bertaubat - (Dia Maha Pengampun) kepada mereka - (lagi penyayang).
 1. (Apabila kemarahan Musa reda, dia mengambil kembali kepingan-kepingan yang telah dipukulnya (dan dalam tulisan mereka) apa yang tertulis pada lempengan Taurat - (ada petunjuk) dari tipu daya - (dan rahmat kepada mereka yang memiliki huruf lam mereka). ditambah padanya secara maf'ul kerana keutamaannya.
 1. (Dan Musa memilih dari kalangan kaumnya), iaitu sebahagian dari kaumnya - (tujuh puluh orang lelaki) daripada orang-orang yang tidak turut menyembah anak lembu, dia melakukannya atas perintah Allah SWT. – (untuk memenuhi masa yang telah Kami berikan) masa yang telah Kami janjikan bahawa mereka akan datang pada waktunya untuk memohon keampunan atas penyembahan anak lembu yang telah dilakukan oleh para sahabat mereka. Musa keluar bersama mereka. -s (Maka apabila mereka digoncangkan oleh gempa bumi), iaitu gempa bumi yang besar. Ibnu Abbas berkata: “Kerana mereka tidak melarang kaumnya menyembah anak lembu.” Kemudian Ibnu Abbas berkata: “Ada yang lain selain orang-orang yang memohon berjumpa Tuhannya, yang ketika itu ditimpa azab Sa’iqah menjadi. ." – (Dia berkata:) iaitu Musa – (Ya Tuhanku, sekiranya Engkau menghendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka terlebih dahulu), sebelum aku keluar bersama mereka: Niat Musa ialah untuk menentukan nasib Bani Israel berhubung dengan kejadian menyembah anak lembu supaya jika sabit kesalahan mereka tidak akan menuduh saya sebagai puncanya - (dan saya. Ingin membinasakan kita kerana dosa orang yang tidak ada perjanjian antara kita?) Istifham bermaksud istifham memohon belas ihsan, iaitu , tidak menyiksa diri sendiri kerana dosa yang dilakukan oleh orang lain - (tidak lain) - (iaitu) fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal - (tetapi hanya fitnah kepada-Mu), iaitu penghakiman kamu - (Kamu mengalihkan perhatian. bagi mereka yang Engkau kehendaki) petunjuk-Mu yang dusta - (dan Engkau beri petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki) petunjuk-Mu. – (Engkaulah yang memberi petunjuk kepada kami) yang mengawal urusan kami – (maka ampunilah kami dan rahmatilah kami dan Engkau adalah sebaik-baik pengampun).
 1. (Dan tetapkanlah) bekalkan (kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat) kebaikan - (sebenarnya kami kembali ke jalan petunjuk), yang bermaksud kami bertaubat - (kepadamu. Allah berfirman:) Yang Maha Tinggi ialah Allah. – (“Azab-Ku akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki) Aku akan seksa dia – (dan Rahmat-Ku meliputi) segala sesuatu – (segala sesuatu) di dunia. – (Kemudian Aku akan tetapkan rahmat-Ku) di akhirat – (bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bersedekah dan bagi orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami).
 1. (Yang mengikut Raul, Nabi Ummi), iaitu Nabi Muhammad. – (yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada bersama mereka) dengan nama-nama dan sifat-sifat – (yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari melakukan yang mungkar, dan telah menghalalkan segala yang baik). apa yang dahulunya diharamkan oleh syarak mereka - (dan mengharamkan mereka segala yang buruk), iaitu bangkai dan lain-lain - pir (dan diharamkan daripada mereka segala yang buruk). (dan larang mereka segala yang buruk), iaitu bangkai dan benda-benda lain - pir (dan menghilangkan beban mereka), iaitu orang yang mereka sayangi - (dan membelenggu) benda berat - (yang ada pada mereka) seperti penyesalan dengan membunuh diri dan memutuskan apa yang terjejas melalui kekotoran. – (Maka orang-orang yang beriman kepadanya) daripada mereka – (muliakan dia), iaitu hormatilah dia – (bantulah dia dan ikutilah cahaya terang yang telah diturunkan kepadanya), iaitu Al-Quran – (Mereka itulah orang-orang yang beruntung. satu-satu).

158 (Katakanlah: Ceramah ini ditujukan kepada Nabi. “Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua, Allah Tuhan langit dan bumi, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seorang Nabi Ummi, yang beriman kepada Allah dan firman-Nya), iaitu Al-Quran - (dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk), bermakna kamu akan mendapat petunjuk.

 1. (Dan di antara kaum Musa ada suatu kaum) sebuah gereja - (yang) memimpin kaum itu - (dengan hak dan hak untuk melaksanakan keadilan) dengan membuat keputusan undang-undang.
 1. , (Dan secara fitrah Kami telah membahagikan Bani Israil (kepada dua belas) sebagai satu perkara - (suku-suku) sebagai suku yang pertama, iaitu suku-suku itu - (yang masing-masing banyak bilangannya) sebagai suku kaum terakhir - (dan Kami wahyukan kepada Musa, ketika kaumnya meminta air kepadanya:) di tengah-tengah Sahara - (Pukullah batu itu dengan tongkatmu!") lalu Musa memukulnya - (lalu bertunas) iaitu ia bertunas. - (dari dua belas mata air) mengikut bilangan suku-suku itu.- Dan Kami turunkan awan atas mereka di padang pasir, supaya mereka melindungi mereka dari panas matahari - (dan mengirimkan kepada mereka manna dan salwa), keduanya siapakah Taranjabin - makanan yang manis seperti madudan, sejenis burung puyuh yang di dalamnya dipenggal dan disebut pendek. Dan kami berkata kepada mereka: -("Makanlah dengan baik dari apa yang kami berikan kepada kamu.") Mereka tidak membahayakan kami, tetapi mereka telah membahayakan diri mereka sendiri).
 1. (Dan) Ingatlah - (ketika dikatakan kepada Bani Israil: "Diamlah kamu seorang diri di negeri ini), iaitu Baitul Maqdis - (dan makanlah hasil-hasilnya di mana sahaja kamu kehendaki. Dan berfirman: "Perintah kami - ('Bebaskan kami). daripada dosa-dosa kami dan masuklah ke pintu-pintunya), pintu-pintu bumi - (sambil rukuk) tundukkan punggungmu - (mengampuni dengan selamat) bersama Nun dan Ta dan Bina Maful - (dosa-dosamu"). Nanti kami akan melipat gandakan - bagi mereka , yang berbuat baik) orang yang taat dengan pahala.
 1. (Kemudian orang-orang yang zalim itu menggantikan di antara mereka perkataan-perkataan ini dengan perkataan yang tidak diberitahukan kepada mereka) dan berkata: Habbatun Fi Syaratin (sebagai ganti Hittatun tadidan) lalu mereka memasuki pintu syurga mereka dengan merangkak bukannya rukuk (demikian Kami timpakan azab kepada mereka) . (kerana loyanya).
 1. (Dan tanyakanlah kepada Bani Israil) Wahai Muhammad sebagai celaan (di daratan di tepi laut) di tepi laut Qalzum, kota Aylah, persoalannya ialah apa yang terjadi kepada penduduknya - (ketika mereka bertaubat) ketika mereka bertaubat. - (pada hari Sabtu), di mana mereka memburu ikan yang diharamkan bagi mereka pada hari itu - (pada masa itu) ia adalah zaraf lafaz ya'duna (dia datang kepada mereka untuk memancing pada hari Sabtu berenang - di pantainya) muncul di atas laut. permukaan air - (dan pada hari-hari yang bukan hari Sabat), iaitu apabila mereka tidak lagi terikat dengan ibadat hari Sabtu, iaitu pada hari-hari selain hari Sabtu - (ikan itu tidak datang kepada mereka) sebagai ujian daripada Allah. ." ( Maka Kami uji mereka kerana mereka fasik), dan apabila mereka pergi untuk memburu ikan, penduduk kota itu berpecah kepada tiga bahagian: ada yang menyangka bahawa mereka harus pergi bersama orang-orang yang berburu; ada yang tidak menggalakkan mereka berbuat demikian. jadi, dan ada yang berpantang, tidak mengambil bahagian mahupun melarang.
 1. (Dan apabila) berlaku kepada orang-orang dahulu lafaz iz (seorang di antara mereka berkata:) orang-orang yang tidak berburu dan tidak melarang orang yang berburu – (“Mengapa kamu menasihati orang-orang yang membinasakan Allah atau dengan keras akan mengazab azab Mereka menjawab:) nasihat kami - ("Supaya kami mempunyai alasan"), yang boleh digunakan sebagai penepian - (kepada Tuhan mereka), supaya kami tidak dituduh lalai dalam tidak melarang mereka - (dan sebagainya). pada mereka takut) tidak berani memburu lagi.
 1. (Kemudian apabila mereka lupa), iaitu mereka menyerah - (yang telah diperingatkan kepada mereka) apa yang dinasihatkan kepada mereka - &l (tentangnya) mereka tidak mengikuti nasihat itu - NA (Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang perbuatan mungkar dan menimpakan atas orang-orang yang zalim) yang telah melakukan kedurhakaan - (azab yang pedih).

(azab yang berat) keras - (kerana mereka selalu salah).

 1. (Maka tatkala mereka menyombongkan diri), iaitu dihina - (dari) enggan berputus asa - (apa yang dilarang mereka itu kami katakan kepada mereka, "Jadilah monyet yang hina") dihina, maka mereka menjadi kera yang hina, pernyataan ini adalah penjelasan tentang bahawa apa yang berlaku sebelum ini. Ibnu Abbas berkata: “Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada orang-orang yang menjauhkan diri.” ‘Ikrimah berkata: “Mereka tidak dibinasakan kerana membenci apa yang dilakukan oleh sahabat mereka dan mereka berkata: ‘Mengapa kamu meneka...? Dan al-Hakim meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas bahawa golongan ini juga melakukan perkara ini malah hairan dengan sikap mereka yang melakukannya.
 1. (Dan dengan pengumuman) Pengumuman – ​​(Tuhan kamu pasti akan mengutus kamu) diturunkan kepada orang Yahudi – (hingga hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan azab yang paling buruk kepada mereka) dengan kehinaan dan cukai / Jizyah, maka Allah dia menghantar mereka kepada Nabi Sulaiman dan kemudian kepada Raja Bukhtanasar yang membunuh dan menangkap mereka dan memaksa mereka membayar Jizyah. Mereka sentiasa membayar jizyah kepada ahli sihir sehinggalah Allah mengutus Nabi kita Muhammad (saw) yang kemudiannya juga menerima jizyah daripada mereka. – (Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab-Nya) bagi orang-orang yang menderhaka kepada-Nya (dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun) bagi orang-orang yang taat kepada-Nya – (lagi penyayang) dari orang-orang yang taat.
 1. (Dan Kami bahagikan mereka) Kami bahagikan mereka (di dunia ini kepada kumpulan-kumpulan) beberapa kumpulan - (di antara mereka ada orang-orang yang soleh, dan di antara mereka ada yang - (yang tidak), iaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang fasik. Kami uji mereka dengan kebaikan) dengan nikmat - (Dan yang buruk) dengan musibah - (supaya mereka) kembali kepada kebenaran dan tidak melakukan kejahatan lagi.
 1. (Kemudian sesudah mereka datang satu generasi yang jahat yang mewarisi Kitab), iaitu Taurat yang terdahulu daripada mereka - (yang mengambil dari perkara-perkara yang lebih rendah dari dunia ini) apa yang tidak bernilai, sama ada halal atau haram - (dan berkata: "Kami akan diampuni") atas apa yang telah kami lakukan. – (Dan kelak apabila harta dunia datang kepada mereka (lagi) mereka akan mengambilnya (pula)) Bilangan kalimat ini menjadi sesuatu, ertinya mereka masih mengharapkan keampunan kerana mereka terus melakukannya, tetapi tidak ada. janji pengampunan dalam Taurat apabila disertai dengan berterusan dalam dosa (mereka tidak mengambil) Istifham atau interogatif bermaksud untuk menetapkan - (perjanjian mereka dalam Taurat) Idafah di sini bermaksud fi - (iaitu mereka tidak menjadi berkata terhadap Allah selain kebenaran apabila mereka telah mengkaji) dratafkan di muka yu-khazu, iaitu membaca - (apa yang dikatakannya?) Lalu mengapa mereka mengingkari persoalan ampunan sedangkan mereka masih dalam dosa? – (Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa) yang takut kepada perbuatan yang dilarang. — (Lalu mereka tidak faham) dengan ya dan tidak, bahawa pahala di akhirat itu lebih baik, supaya mereka mengutamakan urusan dunia.
 1. (Dan orang-orang yang berpegang teguh pada tashdid dan tidak kepada takhfif – (pada kitab – Taurat)). iaitu sebahagian mereka - (dan mendirikan solat) seperti Abdullah ibn Salam dan para sahabatnya. – (Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan kurniaan orang-orang yang berdamai) Bilangan lafaz ini ialah khabar wajah lil lazina, dan ia mengandungi kedudukan Isim Zahir bukannya Isim Damir, iaitu Ajrahum/pahalanya.
 1. (Dan) ingatlah - (ketika kami mendaki bukit itu), iaitu Kami mengoyakkannya dari pangkalnya - (pada mereka seperti awan dan mereka meneka) dan kami yakin (bahawa ia akan menimpa mereka), bahawa dia akan jatuh. atas mereka sesuai dengan janji yang Allah buat kepada mereka, yang akan jatuh ke atas mereka jika mereka tidak menerima hukum Taurat. Mereka menolaknya kerana pada mulanya ia terlalu berat untuk mereka, tetapi kemudian mereka menerimanya. Kami memberitahu mereka. – (“Ambillah apa yang kami berikan kepadamu) dengan teguh dan dengan sekuat tenaga (dan sentiasa ingat apa yang ada di dalam) amalkan – (supaya kamu menjadi orang yang bertaqwa”).
 1. (Dan) ingatlah bahawa - (ketika) - (Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari kulup mereka) adalah Badal isytimal dari kalimat sebelumnya yang mengulangi huruf Jar - (iaitu anak-anak dan cucu-cucumu), maksudnya, bahawa sebahagian daripada mereka. dibawa oleh orang lain yang berasal dari Nabi Adam secara turun-temurun sedangkan mereka kini membiak seperti jagung di kawasan Nu'man pada musim Arafah/jagung. Allah menetapkan bagi mereka bukti-bukti Ketuhanan-Nya dan memberi alasan kepada mereka - (dan Allah bersaksi terhadap jiwa mereka) seraya berkata: - ("Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Ya) Engkau Tuhan kami -" (kami bersaksi ") Begitu juga. Persaksian ini sedemikian rupa sehingga - (bukan) sehingga - (kamu berkata) menggunakan ya dan ta pada dua tempat, iaitu orang-orang kafir - (pada hari kiamat: "Kami tidak mengetahui perkara-perkara ini), iaitu, keesaan Tuhan" kami tidak mengenali mereka.
 1. (Atau supaya kamu tidak mengatakan: "Bapak-bapak kami telah mempersekutukan diri mereka kepada Allah sebelum kami" - (sedang kami adalah anak-anak orang-orang yang datang sesudah mereka) dan kami hanya mengikut mereka.- (Maka kamu akan mengganggu kami) Kamu akan mengganggu kami - (kerana perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?) di antara nenek moyang kami yang mula-mula melakukan kesyirikan. Implikasi dari ayat ini adalah mustahil bagi mereka untuk membenarkan diri mereka atas dasar itu, ketika mereka bersaksi tentang keesaan mereka. Allah Riwayat ini dari mulut mukjizat Nabi Muhammad (saw) adalah setara dengan riwayat jiwa semua manusia.
 1. (Maka Kami turunkan ayat-ayat itu) Kami turunkan mereka sebagaimana Kami mewahyukan mereka dalam perjanjian persaksian, supaya mereka mengingatinya (agar mereka berpaling dari kekufuran mereka kepada kebenaran).
 1. (Dan membacakan) Wahai Muhammad - (kepada mereka), iaitu orang-orang Yahudi - (perintah) - (yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami - pengetahuan tentang isi kitab - lalu dia berpisah daripada mereka), iaitu. , dia keluar dari kekufurannya, seperti ular yang menggugurkan kulitnya, orang yang disebutkan itu ialah ibn Ba'ura, salah seorang ulama terkemuka Bani Israil. Dia diminta untuk mendoakan Musa yang jahat dan untuk ini dia mendapat pahala, yang dia berdoa, tetapi doanya menjadi senjata untuk memakan guru, sehingga lidahnya terjebak di dadanya - (maka syaitan mengikutinya) bolehkah syaitan menggoda. dia untuk menjadi temannya - (maka dia termasuk orang-orang yang sesat).
 1. (Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan dia ke taraf ulama - (dengan ayat-ayat ini), iaitu kami berikan dia kuasa untuk mengamalkannya - (tetapi dia cenderung), iaitu, dia lebih suka - (dari bumi) iaitu harta dan harta dunia - (dan dipuaskan keinginannya yang hina) atas permintaannya, kemudian Kami kembalikan dia.- (contohnya) raut wajahnya - (seperti anjing apabila kamu halau dia keluar ) halau dia dan tegur dia - (jelirkan lidah dia) jelirkan lidah dia - (atau) jika - (kamu biarkan dia sendiri, lidahnya juga terjelir), sedangkan sifat-sifat tersebut tidak terdapat pada haiwan selain anjing Dua syarat menambah satu: menjelirkan lidah dalam semua keadaan dalam keadaan hina Matlamat perumpamaan ini adalah untuk membandingkannya dengan kehinaan dan kerendahan hati, dengan fa yang menunjukkan maksud tertib dari sebelumnya. ayat, iaitu kecenderungan terlalu duniawi urusan ayam dan mengikuti hawa nafsu, serta dalil firman-Nya: - (Begitulah) perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah ini kepada orang-orang Yahudi (supaya mereka berfikir) supaya mereka berfikir sehingga mereka beriman.
 1. (amat buruk) amat buruk - (perumpamaan sesuatu kaum) ini adalah perumpamaan kaum ini - (orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan membahayakan diri mereka sendiri) dengan mendustakannya.
 1. (Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk; dan sesiapa yang disesatkan Allah, merekalah yang rugi).
 1. (Dan sesungguhnya kami telah melakukannya) Kami telah menciptakan perkara yang benar (kerana -isineraka Jahan nam kebanyakan jin dan manusia mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah) - (dan mereka mempunyai mata - tetapi bukan kerana mereka mempunyai ) mereka tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah), iaitu bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah melalui penglihatan yang disertai dengan fikiran (dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak menggunakannya untuk membaca ayat-ayat mendengar Allah) ayat-ayat Allah dan seruan-Nya melalui pendengaran yang disertai dengan pemikiran dan ketaatan. (Mereka seperti lembu) dalam keadaan mereka tidak mengetahui, melihat atau mendengar - (dan lebih sesat lagi) daripada lembu, kerana lembu mencari apa yang baik untuk mereka dan lari daripada apa yang membahayakan mereka. mereka, tetapi mereka menyombongkan diri ke dalam Neraka Jahannam - (Mereka itulah orang-orang yang jahil).
 1. (Allah mempunyai sembilan puluh sembilan sifat yang baik) sebagaimana disebutkan dalam Hadis. Al-husna adalah bentuk mu'annas dari al-ahsan - (lalu panggil dia) sebutkan dia untuk kamu - (sebutkan nama mereka dan tinggalkan mereka), ertinya meninggalkan mereka - (mereka yang menyimpang dari kebenaran) berasal dari perkataan. alhada dan lahada, ertinya mereka menyimpang dari yang benar - (dengan menamakan nama mereka), ertinya mereka menggunakan nama-nama itu untuk menyebut mereka kepada tuhan-tuhan mereka (dengan menamakan nama mereka yang disebut), ertinya mereka menggunakan nama-nama ini untuk menyebut mereka kepada penyembah mereka. , seperti nama latta, yang berasal daripada perkataan Allah, dan 'uzza, yang berasal daripada perkataan al-'aziz, dan manat, yang berasal daripada perkataan al-mannan (yang mana mereka diberi ganjaran) kemudian dalam akhirat sebagai balasan mereka - (sebagaimana yang mereka lakukan) mendahului turunnya ayat perintah untuk memerangi ketentuan ini.
 1. (Dan di antara mereka yang Kami ciptakan itu ada satu kaum yang memerintah dengan adil dan menjalankan keadilan dengan adil) Mereka itu adalah umat Muhammad (saw) sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis.
 1. (Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami), iaitu Al-Quran, daripada penduduk Makkah - (kemudian Kami cabut mereka sedikit demi sedikit) Kami akan siksa mereka sedikit demi sedikit - (dengan cara yang tidak mereka ketahui).
 1. (Dan memberi mereka rehat) Kami memperlahankan mereka. – (Sememangnya, rancangan saya sangat sukar) sangat sukar dan tidak dapat ditolak.
 1. (Mereka tidak menyangka) Maka adakah mereka tahu bahawa (sahabat mereka) Muhammad (saw) tidak gila? - (tidak gila) yang tidak kurang akalnya - (dia hanya perawi dan penerang) yang jelas amarannya.
 1. (Dan mereka tidak menganggap kerajaan) kerajaan - (langit dan bumi dan) yang ada di dalam - (setiap yang diciptakan Allah) adalah penjelasan tentang perkara-perkara di atas, maka mereka memikirkan tentang kekuasaan Pencipta mereka dan Keesaan Pencipta - (dan itu) berhubung dengan - (kemungkinan dekatnya) - (kebinasaan mereka?) kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, kemudian mereka dibawa ke neraka. Mengapa anda tidak tergesa-gesa untuk percaya? - (Lalu mengapa mesej lain selepas itu), iaitu selepas mesej Al-Quran - (apakah mereka akan beriman?).
 1. (Yang disesatkan Allah, baginya tidak ada yang memberi petunjuk. Dan Allah meninggalkan mereka) dengan menggunakan ya dan nun dan dirafa'kan sebagai isti'naf/nombor awal sedangkan apabila ditulis 'atafkan berada di. mahall kepada lafaz selepas fa - (dilambung-lambung dalam kecelaruan) dilambung dalam keadaan keliru.
 1. (Mereka bertanya kepadamu) iaitu penduduk Mekah - (tentang kiamat:) hari kiamat. - (Bilakah) bilakah - (akan terjadi?) Katakanlah kepada mereka:) mereka - ("Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat) apabila berlakunya - (ia ada di sisi Tuhanku; tiada sesiapa pun yang dapat menjelaskannya) nyatakan - (masa kedatangannya) datang) huruf itu bererti lam fi - (Di luar Dia. Kiamat itu sangat keras) sangat besar kejadiannya (di langit dan di bumi) sangat keras terhadap penduduk keduanya dalam ketakutan kekacauannya - (Kiamat tidak datang). kepada kamu, tetapi tiba-tiba) tiba-tiba – (Mereka bertanya seolah-olah kamu benar-benar tahu) bertanya terlalu banyak – (tentang Kiamat) sehingga kamu dapat memberitahu mereka – (Katakanlah: “Pengetahuan tentang Kiamat itu daripada Allah”) adalah satu penegasan. daripada pernyataan di atas – ​​(tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.) Pengetahuan tentang hari kiamat adalah daripada Allah semata-mata.
 1. (Katakanlah: "Aku tidak berkuasa memberi manfaat kepada diriku sendiri) untuk memperolehnya - (dan aku tidak berkuasa menolak kemungkaran) untuk menjauhinya - (kecuali yang dikehendaki Allah. Bagaimana jika aku adalah orang yang ghaib yang diketahui) apa yang ghaib bagi saya - (saya akan melakukan banyak kebaikan dan tidak ada kejahatan yang akan menimpa saya) dalam bentuk kemiskinan, dsb., kerana saya sebelum ini telah mempersiapkan diri saya untuk itu dengan menghindari kejahatan ini - (tidak ada yang lain) - (saya hanyalah seorang tukang cerita) dengan neraka bagi orang-orang kafir - (dan pembawa berita gembira) bersama syurga - (bagi orang-orang yang beriman).
 1. (Dialah) Allah - (yang menciptakan kamu dari satu makhluk) Adam - (dan Dia menciptakan) - (daripadanya isterinya) Hawa (supaya dia redha) untuk hidup berkasih sayang - (Maka setelah dia bercampur dengannya) Adam menyusukan dia - (dia memberinya perut yang ringan) dalam bentuk air mani - (dan dia tetap ringan) masih boleh berulang-alik memandangkan ringannya rahim. (Kemudian tatkala dia merasa berat), anak itu sedang membesar di dalam rahimnya, lalu dia takut bahawa anak itu adalah binatang - (kedua-duanya memohon kepada Allah Tuhan mereka dan berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami) seorang anak - (adil) yang sempurna. kami pasti akan menjadi antara mereka yang berterima kasih atas kemurahan hati anda.
 1. (Ketika Allah mengurniakan kepada mereka berdua) anak (yang soleh, maka mereka mempersekutukan Allah) secara qiraat dibaca dengan shin dan tanin pada huruf yang terakhir, iaitu pasangan – (dari anak yang dikurniakanNya kepada mereka berdua) gelaran dia Abdul Haris, walaupun tidak halal seorang hamba menjadi hamba melainkan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini bukanlah perkara ibadat, kerana nabi Adam telah diampunkan untuk perkara tersebut. Samurah meriwayatkan daripada Nabi (saww) yang berkata bahawa ketika Hawa melahirkan seorang anak, syaitan mengepung Hawa: Sebelum itu, anak Hawa tidak pernah hidup, maka syaitan berkata kepadanya: "Namakan dia - anakmu yang baru lahir - Abdul Haris. , maka dia akan hidup.” Budak itu dapat hidup di bawah arahan dan perintah syaitan sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Hakim. Al-Hakim berkata bahawa hadis ini sahih; At-Turmuzi berkata bahawa ia Hasan Garib (Begitu tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan), maksudnya penduduk Mekah menyembah berhala.Nombor ayat ini adalah musabbab atau causa dan dikaitkan dengan ungkapan khalagakum, dan antara sabab dan musabbab yang bilangan mutaridah.
 1. (Mempersekutukan) Allah dalam penyembahan (dengan) berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan? Sedangkan berhala itu sendiri adalah buatan manusia).
 1. (Dan berhala-berhala ini tidak dapat menolong penyembah-penyembah mereka, dan mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri, dan tidak juga dapat menghalang orang-orang yang akan membinasakannya, sama ada mereka memecahkannya atau melakukan sesuatu yang lain. Perkataan isifham/interogatif di sini mempunyai makna ejekan.
 1. (Dan jika kamu menyeru mereka) panggillah berhala - (untuk memberi petunjuk kepada kamu, mereka tidak akan menyahut seruan kamu) dengan takhfif dan tashdid - (sama - akibatnya - jika kamu menyeru mereka) untuk meminta petunjuk - (atau kamu diam) jangan panggil mereka, nescaya mereka tidak akan dapat memenuhi permintaan kamu kerana mereka tidak dapat mendengar.
 1. (Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru itu) kamu sembah - (selain Allah adalah makhluk yang lemah) hamba-hamba- (yang seperti kamu). Maka serulah mereka dan hendaklah mereka memenuhi permintaanmu (jika kamu benar-benar beriman), dengan menganggap bahawa mereka adalah tuhan-tuhan. Demikianlah Allah menerangkan kelemahan berhala dan menjelaskan pula bahawa penyembahlah yang lebih utama daripada berhala itu sendiri. Untuk itu Allah berfirman:
 1. (Berhala mempunyai kaki untuk berjalan, atau) mempunyai tangan, jamak dari yadun/tangan (untuk memukul, atau) mempunyai mata untuk melihat, atau) mempunyai telinga untuk digunakan boleh mendengar? Kata tanya dalam ayat ini menunjukkan penafian. Ini bermakna bahawa berhala tidak mempunyai apa-apa perkara yang anda miliki. Mengapa kamu menyembah mereka sedangkan kamu sendiri lebih baik daripada mereka? – (Katakanlah:) kepada mereka, wahai Muhammad (“Serulah kepada berhala-berhala kamu, yang telah kamu sekutukan dengan Allah: Berbuatlah (berbuat) mencelakakanku (maka tipulah aku tanpa memberi gencatan senjata kepadaku) berikan satu Gencatan senjata daripada yang tidak kamu lakukan. berikan saya lebih untuk mengambil berat tentang awak.
 1. (Sesungguhnya pelindungku ialah Allah) yang memelihara urusanku - (Yang menurunkan kitab) Al-Quran - (dan Dia memelihara orang-orang yang bertakwa), memeliharanya.
 1. (Dan berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah ini tidak dapat menolong kamu dan tidak juga dapat menolong diri mereka sendiri) maka mengapa aku harus mengambil berat tentangnya?
 1. (Dan sekiranya kamu menyeru mereka) berhala-berhala itu - (sebagai petunjuk, berhala-berhala itu tidak dapat mendengar. Dan kamu melihatnya) berhala-berhala itu, wahai Muhammad - (melihat kepadamu), iaitu berhala-berhala di hadapanmu seperti orang yang melihat – (sementara dia tidak dapat melihat).
 1. (Berlemah lembut) Maafkan perlakuan orang dan jangan membalas - (dan nasihatilah manusia untuk melakukan yang baik) yang baik - (dan jauhilah orang-orang yang jahil) Jangan biarkan dirimu sendiri atas kejahilan mereka.
 1. (Dan apabila) lafaz imma adalah gabungan in shartiyah dan ma zaidah atau tambahan - (kamu sedang didatangi godaan syaitan), iaitu apabila syaitan menghalang kamu daripada melakukan apa yang diperintahkan dengan godaan - ( maka mohonlah perlindungan kepada Allah) sebagai jawapan kepada syarat tersebut, sedangkan jawapan itu dibuang dahulu, iaitu memalingkan syaitan daripada kamu - (sesungguhnya Allah Maha Mendengar) segala perkataan - (lagi Maha Bijaksana) daripada perbuatan.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah apabila disiksa dengan – Sub (waswas), menurut satu qiraat ia dinamakan taufan, bukan taufan, ertinya sesuatu yang menyeksa mereka – (syaitan, kamu ingat) azab Allah dan pahala-Nya – (supaya mereka dapat lihat) perbezaan antara apa yang betul dan apa yang salah, untuk mengembalikannya ke landasan yang betul.
 1. (Dan teman-temannya) Penghuni syaitan ialah orang-orang yang kafir - (lalu menipu) mereka - (terus tidak henti-hentinya) menipu sehebat-hebatnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa takut terhadap godaan mereka. (membantu) syaitan.
 1. (Dan jika kamu tidak membawanya) kepada penduduk Mekah - (ayat) apabila mereka bertanya (mereka berkata "Mengapa tidak?") - (kamu mengada-adakan ayat itu), maksudnya kamu membuat ayat itu sendiri. – (Katakan kepada mereka) (“Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku) aku tidak berhak mengambilnya dari diriku sendiri. - (Ini) Al-Quran - (adalah bukti yang nyata) keterangan-keterangan (dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman). .
 1. (Dan apabila Al-Quran dibacakan, dengar baik-baik dan perhatikan) jangan bercakap (supaya kamu mendapat rahmat) Ayat ini diturunkan dalam konteks perintah supaya tidak bercakap semasa khutbah Jumaat, yang dinyatakan dalam ini. ayat dengan istilah al-Quran manakala khutbah mengandungi ayat-ayat al-Quran. Menurut pendapat lain, ia secara mutlak merujuk kepada bacaan al-Quran.
 1. (Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu) secara sembunyi - (dengan merendah diri) dengan merendah diri - (dan rasa hairan) iaitu rasa takjub kepada-Nya - (dan) lebih jelas daripada yang tersembunyi dengan - (tanpa meninggikan suara) iaitu pertengahan antara diam dan jilid - (pagi dan petang) di awal siang dan di penghujung hari - (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai) berzikir atau menyebut Allah.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhan mereka), iaitu malaikat-malaikat-Nya - (tidak enggan) tidak menyombongkan diri - (untuk menyembah dan mengagungkan Allah) Mereka menyucikan-Nya dari sifat-sifat-Nya yang tidak patut - (dan Dialah sahaja) .

(dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud) Mereka berserah diri dan bersujud hanya kepada-Nya, maka jadilah seperti mereka.

 1. BAHAGIAN KESELAMATAN

(KEMBANGAN PERANG)

Madaniyyah, 75 Verse außer Los Versos 30 a 36, ​​​​​​Makkiyyah Vem depois da Surah Al-Baqarah,

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ketika kaum Muslimin berselisih pendapat tentang harta rampasan perang Badar, kaum muda Muslimin berkata, "Harta rampasan itu untuk kami kerana kami adalah orang-orang yang pergi berperang." Yang tertua di antara mereka berkata, "Kami adalah perisai mereka di bawah panji-panji. Jika kamu mengalah, pasti kami yang membela kamu. Oleh itu, janganlah mementingkan diri terhadap ganimah (rampasan).’ Inilah latar belakang turunnya surah ini.

 1. (Mereka bertanya kepadamu) Wahai Muhammad – (tentang harta rampasan perang), siapakah yang berhak menerimanya – (Katakanlah:) mereka – (Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul-Nya) harta rampasan perang itu termasuk kesenangan. Allah dan Rasul-Nya: Maka Rasulullah membahagi-bahagikan harta rampasan di antara mereka semua. Ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak - (maka bertakwalah kepada Allah dan kembalikan hubungan antara satu sama lain), iaitu pulihkan hubungan dengan kasih sayang dan tinggalkan pertengkaran - (dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman) yang benar-benar beriman.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman) yang sempurna imannya - (iaitu orang-orang yang, kecuali diberitahukan kepada Allah), iaitu ancaman-Nya - (bergetar) dengan ketakutan - (hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya kepada mereka, bertambahlah iman mereka). tawakkal mereka (dan kepada Tuhan mereka bertawakkal), hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal dan tidak kepada yang lain.
 1. (Orang-orang yang mendirikan solat) melaksanakannya menurut kehendak mereka - (dan sebahagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka) kami berikan kepada mereka - (mereka menafkahkan) dalam ketaatan kepada Allah.
 1. (Iaitu) orang-orang yang disifatkan di atas - (mereka adalah orang-orang yang beriman) yang tidak ada keraguan padanya. - (Mereka akan mencapai berbagai-bagai darjat) Kedudukan di Syurga - (di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta rezeki yang mulia) di Syurga.
 1. (Sebagaimana Tuhannya telah mengeluarkannya dari rumahnya dengan sebenar-benarnya) jar e majrur berta'allu pada lafaz akhraja - (walaupun sebahagian orang mukmin tidak menyukai ini), iaitu mereka tidak suka bergaul dengan Nabi. Bilangan fasal ma akhrajaka dll merupakan penjelasan keadaan huruf kaf dalam klausa kama. Maka, lafnz kama akhrajaka berfungsi sebagai khabar atau ungkapan baru Mubtada yang digugurkan, iaitu: Keadaan yang tidak mereka sukai ialah apabila mereka diminta pergi, walaupun mereka tidak menyukainya, walaupun itu baik bagi mereka adalah mereka. keadaan. Ini kerana Abu Sufyan, yang datang dari Levant menaiki kafilah saudagar, mendapat mesej kepada Nabi. Kemudian Rasulullah SAW. Dia segera keluar bersama rakan-rakannya untuk memintas kafilah itu. Namun, orang Quraisy mendengar berita pemergiannya. Maka keluarlah Abu Jahal dari Makkah bersama tentera untuk melindungi kafilahnya, mereka bersenjata lengkap dan mempunyai tentera yang ramai. Abu Sufyan mengetuai kafilahnya di sepanjang jalan pantai untuk memastikan dipintas oleh orang Islam. Kemudian seseorang berkata kepada Abu Jahal, "Mari kita balik." Namun, Abu Jahal enggan dan terus berunding dengan para sahabatnya. Nabi berkata kepada mereka: “Sesungguhnya Allah SWT. menjanjikan kemenangan ke atas mana-mana kumpulan”, iaitu kumpulan Abu Sufyan atau kumpulan Abu Jahal. Mereka akhirnya bersetuju untuk memerangi angkatan tentera, tetapi beberapa orang yang beriman tidak menyukainya. Mereka berkata, "Kami belum bersedia untuk menghadapi ini lagi," seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kata-katanya yang seterusnya.
 1. (mereka berhujah dengan kamu tentang kebenaran) jadi tentang alternatif pertempuran - (setelah jelas) selepas mereka menyedari bahawa mereka yakin akan kemenangan - (seolah-olah mereka dibunuh lihat) kematian ini di udara terbuka yang membuatkan dia tidak gembira .
 1. (Dan) ingatlah – (ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu daripada dua kumpulan), iaitu kafilah atau tentera – (bahawa salah satu daripada dua kumpulan yang kamu hadapi adalah untuk kamu bila-bila masa sahaja kamu mahu) jika kamu mahu sahaja – (bahawa yang yang tidak mempunyai angkatan bersenjata) yang tidak mempunyai kekuatan mahupun senjata (iaitu kafilah saudagar - (untuk kamu) kerana pengiring mereka sedikit dan tidak lengkap senjata mereka, tidak seperti pasukan bersenjata - (dan insya Allah berhak untuk mempertahankan) mendedahkan hak - (dengan ayat-ayat-Nya) yang pertama dengan kemenangan Islam - (dan memusnahkan orang-orang kafir) pasukannya dengan mengalahkan mereka, maka Dia memerintahkan mereka untuk memerangi tentera mereka.
 1. (Semoga Allah menetapkan yang benar dan membatalkan) Menghapuskan - (Kebatilan), iaitu kekufuran - (walaupun orang berdosa tidak menyukainya) Orang-orang musyrik tidak melakukannya.
 1. (Ingatlah ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhanmu) ketika kamu meminta pertolongan-Nya untuk mengalahkan orang-orang musyrik - (lalu Dia berfirman kepadamu: "Sesungguhnya - (Aku akan menolongmu) Aku akan menolongmu - (dan mendatangkan seribu malaikat yang masuk seorang demi seorang), iaitu datang seorang demi seorang, sebahagian mereka mengikuti sebahagian yang lain, mula-mula Allah menjanjikan kepada mereka pertolongan seribu malaikat, kemudian menjadi tiga ribu malaikat, sehingga mencapai lima ribu malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam Surah. 'Ali Imran Menurut sebuah qiraat, Alfun dalam jamak alaf disebut sebagai aflas.
 1. (Dan Allah tidak menjadikan mereka) bala bantuan (tetapi) sebagai berita gembira dan supaya hati mereka menjadi tenang oleh mereka. Dan kemenangan hanya milik Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).
 1. (Ingatlah ketika Allah membiarkan kamu tidur sebagai hiburan) untuk menenangkan hati kamu dari ketakutan yang menimpa kamu - (sebelumnya) Allah Yang Maha Tinggi - (dan Allah telah menurunkan hujan dari langit kepada kamu untuk menerangi kamu dengannya membersihkan) daripada najis dan wabak - (dan mengambil kesusahan daripada kamu: (dan untuk menguatkan) meneguhkan - (hati kamu) dalam iman dan dalam kesabaran - (dan dengan itu menguatkan telapak kaki kamu), supaya telapak kaki kamu teguh di dalam padang belantara - (dan untuk menguatkan) - untuk meneguhkan (hati mereka) dalam iman dan kesabaran - (dan kerana itu untuk meneguhkan telapak kaki mereka).
 1. (Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat) yang diutus-Nya kepada orang-orang Islam - ("Sesungguhnya Akulah) bahawa Aku - (bersama kamu) memberi pertolongan dan sokongan - (dengan itu meneguhkan kedudukan orang-orang yang beriman ") - menolong mereka. dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka - (kemudian Aku akan mendatangkan ketakutan kepada orang-orang kafir) ketakutan yang besar - (kemudian aku potong leher mereka) kepala mereka - (dan aku potong hujung jari mereka) hujung jari tangan dan kaki mereka. Dikatakan bahawa dalam peperangan ini jika seorang Muslim cuba memukul kepala orang kafir, kepalanya akan gugur dengan sendirinya sebelum pedang mencapainya. Dan Rasulullah (saww) melemparkan segenggam batu kepada mereka dan tidak ada seorang pun dari orang-orang musyrik yang luput dari pandangannya, sehingga mereka dikalahkan.

13, (Begitu juga) azab yang menimpa mereka - (kerana mereka menderhaka) terhadap - (Allah dan RasulNya dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya Allah amat berat azabNya) terhadapnya.

 1. (Inilah) azab yang akan ditimpakan kepada kamu - (maka tunggulah) wahai orang-orang kafir, sebagai azab di dunia - (tentunya bagi orang-orang yang kafir) di akhirat - (azab Neraka).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kamu) mereka berkumpul dalam jumlah yang banyak sehingga seakan-akan mereka merangkak ke hadapan - (maka janganlah kamu membelakangi mereka) melarikan diri ke hadapan dengan kekalahan.
 1. (sesiapa yang membelakangi mereka pada ketika ini) apabila mereka menghadapi mereka di medan perang - (berundur, kecuali untuk berpaling) mengelak - (untuk taktik perang) berpura-pura melarikan diri tetapi dengan tujuan untuk menyerang (atau menggabungkan) Pengumuman bergabung (dengan tentera lain ) dengan tentera Islam yang lain untuk mendapatkan bantuan - (maka orang itu sebenarnya pulang) ke rumah

(yang mendatangkan kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah Neraka, dan seburuk-buruk tempat kembali mereka ialah Neraka. Keadaan ini khusus apabila orang-orang kafir tidak dilemahkan.

 1. (Maka bukanlah kamu yang membunuhnya) di Badar dengan kekuasaanmu – (tetapi Allah yang membunuhnya) dengan pertolongan-Nya – (dan bukan kamu yang merejam) mata orang-orang yang dianugerahkan kepada orang-orang musyrik, wahai Muhammad - (apabila kamu merejam) dengan batu kerikil, kerana sekali lontaran segenggam kerikil oleh seorang lelaki tidak akan memuaskan mata tentera yang begitu banyak - (tetapi Allah yang merejam) mereka melontar untuk memaksakan: (Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar) perkataannya (dan Maha Mengetahui) keadaannya.
 1. (Ini) kemenangan yang nyata - (dan sesungguhnya Allah melemahkan) tidak berkuasa - (perdayaan orang-orang yang kafir).
 1. (Jika kamu sedang mencari keputusan) Wahai orang-orang kafir, iaitu kamu sedang mencari keputusan di mana salah seorang daripada kamu, Abu Jahal, berkata: “Ya Allah, siapakah yang memutuskan ikatan yang lebih di antara kami dan melakukan lebih banyak perkara yang tidak diketahui antara kami, maka kamu boleh membinasakannya” (kemudian datang kepada kamu keputusan) ketetapan kebinasaan dari orang-orang yang melakukan ini, adalah Abu Jahal dan orang-orang yang terbunuh bersamanya, bukan Nabi dan orang-orang yang beriman – (dan jika kamu berhenti ) kafir dan memerangi Nabi. – (maka lebih baik bagi kamu dan jika kamu kembali) memerangi Nabi. (Maka ini lebih baik bagi kamu dan apabila kamu kembali) menolong Nabi bersama kamu - (dan tidak akan cukup) menangkis (tentera kamu daripada kamu), iaitu kumpulan kamu (sebarang kerosakan, walaupun tentera itu). adalah besar dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman) dibaca huruf inna kasrah sebagai bilangan isti'naf dan dibaca anna menghayati huruf lam, bentuk penuhnya adalah lama'al mu-minina.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya) - (daripada-Nya) dengan tidak mentaati perintah-perintah-Nya - (semasa mendengar al-Quran dan nasihat-nasihatNya).
 1. (Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mengatakan: "Kami mendengar" padahal mereka tidak mendengarnya) sedang mengetahui dan memahaminya; mereka adalah orang-orang munafik dan musyrik.
 1. (Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ialah mereka yang pekak, tidak mahu mendengar kebenaran (dan bisu), tidak mahu bercakap benar (yang tidak faham) apa. betul.
 1. (sekiranya Allah mengetahui kebaikan yang ada pada mereka) bakat yang baik untuk mendengar perkara yang benar (nescaya Allah akan menjadikan mereka mendengar) mendengar dengan memahami. - (Dan sekiranya Allah menjadikan mereka mendengar) sebagai perumpamaan, kerana Allah mengetahui bahawa tidak ada kebaikan pada mereka (nescaya mereka akan berpaling juga) dari yang benar - (tetapi berpaling) daripada menerima yang benar kerana kekerasan. hati dan ketidakpercayaan dia mendengar.
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, dengarlah seruan Allah dan seruan Rasul) dengan taat - (apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu) berupa agama, kerana agama itu adalah penyebab kehidupan yang kekal - ( dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membina dinding di antara manusia dan hatinya) supaya dia tidak beriman atau kafir melainkan dengan kehendak Allah - (dan sesungguhnya kepada-Nya kamu akan dihimpunkan) Allah akan memberi balasan kepada segala kelalaian kamu.
 1. (Dan berhati-hatilah kamu daripada azab) apabila kamu ditimpa azab - (tidaklah terbatas kepada orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu), sebaliknya ia dibagi sama rata antara mereka dengan orang lain. Dan cara menjaga diri dari siksaan adalah dengan membenci penyebabnya, yaitu kemaksiatan. (Dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azab-Nya) terhadap orang-orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.
 1. (Dan ingatlah wahai Muhajirin, ketika kamu masih kecil dan tertindas di muka bumi) iaitu Mekah - (kamu khuatir orang Makkah akan menculik kamu) membawa kamu pergi dengan cepat - (maka Allah memberi kamu tempat untuk kamu menetap) ), i.e. Madinah - (dan menyokong kamu) Dia menguatkan kamu - (dengan pertolonganNya) semasa perang Badar, iaitu dengan pertolongan malaikat (dan Dia memberi kamu makanan kebaikan) dalam bentuk Ganimah - (yang kamu bersyukur kepadanya) atas nikmatnya.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu Lubabah, yang juga dikenali sebagai Marwan ibn Abdul Munzir. Nabi mengutusnya kepada kaum Bani Quraizah dengan membawa pesan darinya agar tunduk kepada kekuasaan Nabi. Maka Abu Lubabah berunding dengan mereka tetapi memberi isyarat kepada mereka bahawa jika mereka menyerah, hukumannya ialah sembelihan (mati). Abu Lubabah melakukan ini dengan sengaja untuk melindungi anak-anaknya dan harta benda di antara mereka.

 1. (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah, yaitu apa yang telah dipercayakan kepadamu tentang agama dan perkara-perkara yang lain (selama kamu mengetahui).
 1. (Dan ketahuilah bahawa harta kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian) bagi kamu yang berpaling daripada perkara-perkara akhirat - (dan sesungguhnya ia adalah pahala yang besar di sisi Allah), maka janganlah kamu terlepas pahala yang besar bagi kamu. harta benda dan anak-anak kamu yang kamu akan mengkhianati mereka. Ayat berikut diturunkan tentang taubat Abu Lubabah.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah) dengan berserah diri kepada-Nya dan jalan-jalan yang lain - (niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada kamu) supaya kamu mengetahui perkara-perkara yang dapat memberi keamanan kepada kamu dan perkara-perkara yang membahayakan kamu, supaya kamu dapat diselamatkan daripada perkara yang kamu takuti - (dan menebus segala kejahatan dan mengampuni kamu) dosa-dosa kamu. – (Dan Allah mempunyai kemurahan yang besar).
 1. (Dan) ingatlah wahai Muhammad – (ketika orang-orang kafir Quraisy bersekongkol menentangmu) mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah di mana mereka bersekongkol menentangmu – (untuk menangkapmu), untuk mengikat dan memenjarakanmu – (atau membunuhmu) di mana Saya mengelilingi awak -. (atau mengusirnya) dari kota Mekah. - (Mereka merancang tipu daya) terhadap kamu - (tetapi Allah menggagalkan tipu daya itu) Allah menggagalkan rancangan mereka dengan memberi amaran kepada kamu dengan pendedahanNya tentang rancangan mereka dan menyuruh kamu keluar dahulu. (Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya) Dia Maha Mengetahui tipu daya.
 1. (Dan apabila Kami membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka), iaitu Al-Quran - (mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang demikian dan sekiranya kami menghendaki, tentulah kami membaca yang demikian itu"). Hal ini dikatakan oleh An-Nadr ibn Haris kerana dia sering merantau ke negeri Hairah atas urusan perniagaan. Di sana beliau membeli buku-buku tentang sejarah 'Ajam dan kemudian menceritakannya kepada penduduk Mekah. - (Tiada) yang lain - (iaitu) Al-Quran (itu) melainkan cerita-cerita palsu - (daripada orang-orang dahulu kala").
 1. (Dan ingatlah ketika mereka/orang-orang musyrik itu berkata: "Ya Allah, jika benar ini) iaitu Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad - (dialah yang sebenar) telah diturunkan - (di sisi-Mu, maka hujanlah batu-batu) kepada kami dari syurga, atau datangkan kepada kami azab yang pedih"), azab yang sangat pedih sebagai pembalasan kerana kami mengingkarinya. Kata-kata ini diucapkan oleh An-Nadr dan lain-lain sebagai penghinaan untuk memberi gambaran kepada manusia bahawa mereka benar-benar mengetahui kepalsuan al-Quran. Allah Taala berfirman:
 1. (Dan Allah tidak akan mengazab mereka) kerana apa yang mereka minta – (selagi kamu berada di antara mereka) kerana jika azab itu jatuh, ia akan menimpa setiap orang tanpa terkecuali. Dan tidak ada satu kaum pun yang akan diazab melainkan setelah Nabi dan orang-orang mukminnya meninggalkan mereka. – (Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar) kerana kebetulan dalam tawaf mereka selalu berkata: “Ampunanmu, ampunanmu”. Dan menurut satu pendapat, orang-orang yang beristighfar adalah orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang mukmin yang hidup bersama orang-orang kafir, sebagaimana firman-Nya:

Sekiranya mereka tidak bercampur aduk, tentulah Kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih (Q.S. 48 Al-Fat-h, 25).

 1. (Mengapa Allah tidak menghukum kamu dengan sederhana) setelah kamu dan orang-orang mukmin yang lemah meninggalkan Makkah? Menurut pendapat pertama, ayat ini menggantikan ayat sebelumnya, dan ternyata Allah menghukum mereka dalam Perang Badar dan peperangan lain - (sementara menghalang) mereka menghalang Nabi (SAW) dan kaum Muslimin daripada - (apabila sampai ke Masjidil Haram), iaitu melakukan tawaf di atasnya - (dan bukankah mereka yang berhak mengawalnya?) sebagaimana yang mereka sangka. - (Tiada orang lain) melainkan - (yang berhak memerintahnya hanyalah orang-orang yang bertaqwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui) bahawa tidak ada hak orang kafir memerintah Masjidil Haram.
 1. (Doa mereka untuk rumah Allah tidak lain hanyalah siulan) Siulan - (dan tepuk tangan) ertinya mereka menjadikan perkara-perkara ini sebagai ibadah yang digalakkan oleh jiran tetangga mereka. - (Kemudian rasakanlah azab) pada Perang Badar - (untuk kekufurannya).
 1. (Sebenarnya orang-orang kafir membelanjakan hartanya) untuk memerangi Nabi (SAW). – (Untuk memesongkan manusia dari jalan Allah. Mereka akan membelanjakannya, kemudian menjadi penyesalan bagi diri mereka sendiri – (kerana harta mereka telah disia-siakan dan tujuan mereka tidak tercapai – (maka mereka akan dikalahkan) di dunia ini. – (Dan orang-orang yang kafir) dari Quraisy (ke Neraka Jahannam) di akhirat - (mereka akan dihimpunkan) akan dibawa ke sana.
 1. (Semoga Allah memahami) Ungkapan ini merujuk kepada kalimah takunu dalam ayat sebelumnya. Ia boleh dibaca dengan atau tanpa tashdid, bermaksud memisahkan orang kafir (daripada yang jahat) - (daripada yang baik) orang yang beriman - (dan dia menjadikan sebahagian daripadanya. di antara mereka lebih buruk daripada sebahagian yang lain, dia himpunkan mereka semuanya) sesungguhnya Allah menghimpunkan mereka bertimbun-timbun, sebahagian mereka berada di atas satu sama lain - (dan Dia memasukkan mereka ke dalam Neraka. Mereka itulah orang-orang yang rugi).
 1. (Katakanlah kepada orang-orang yang kafir:) seperti Abu Sufyan dan para sahabatnya – (“Jika mereka berhenti) dari kekafiran dan memerangi Nabi (saww). – (Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu) dari perbuatan mereka – (dan apabila mereka kembali semula) untuk memerangi Nabi – (Sesungguhnya Allah akan menerapkan kepada mereka Sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu) Allah akan menerapkan Sunnah-Nya terhadap mereka. dan membinasakan mereka sebagaimana kami lakukan terhadap umat-umat terdahulu.
 1. (Dan perangilah mereka supaya tidak ada – (fitnah) syirik – (dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah) hanya untuk Allah dan tidak (tertakluk kepada-Nya) – (jika mereka berhenti) kerana kekufuran – (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan) Dia akan memberi balasan kepada mereka.
 1. (Dan jika mereka berpaling dari) iman - (maka ketahuilah bahawa Allah adalah pelindung kamu) yang akan menolong kamu dan menyelesaikan urusan kamu - (sebaik-baik pelindung) ialah Dia - (dan Dialah sebaik-baik penolong) yang akan menolong kamu.

JUZ 10

 1. (Tahukah kamu bahawa segala yang dia perolehi) dia ambil dari orang-orang kafir dengan paksa – (dengan cara apapun, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah) Dialah yang mentadbir menurut kehendak-Nya – (rasul, kaum kerabat rasul). ). Kerabat Nabi SAW. terdiri daripada Bani Hasyim dan Bani Mutalib - (anak yatim) anak-anak orang Islam yang ibu bapanya telah meninggal dunia dalam keadaan miskin - (orang-orang fakir) orang Islam yang masih dirindui hidupnya - (dan Ibnus Sabil) orang Islam, yang lari dari rezekinya. perjalanan. Atau dengan kata lain, Rasulullah SAW. dan keempat-empat kumpulan orang berhak mendapat satu perlima daripada satu perlima. (Jika kamu beriman kepada Allah), maka ketahuilah ini – (dan atas apa) ia dinisbahkan kepada wajah Billah – (yang Kami wahyukan kepada hamba Kami) Muhammad (saw), iaitu, dan ayat-ayat – (sehingga pada hari Furgan), iaitu dalam Perang Badar, kerana dalam peperangan itu dipisahkan kebaikan dan kejahatan - (pada hari bertemu dua tentera) tentera Islam dan tentera orang kafir. (Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu) Antaranya Dia mengalahkan kamu walaupun kamu sedikit dan musuh kamu banyak.
 1. (Iaitu pada hari ketika) fasal ini adalah badal daripada fasal yaum (kamu) – (di tepi lembah) berhampiran kota Madinah ialah: huruf 'ain boleh disebut dammah dan boleh disebut kasrah, iaitu. ialah, di pinggir lembah - (Dan mereka berada di tepi lembah yang jauh) dari kota Madinah - (sedang kafilah) kereta api pedagang orang-orang kafir berada di suatu tempat - (lebih rendah daripada kamu), ia kata dekat pantai. (Sekiranya kamu telah mencapai kata sepakat) antara kamu dan tentera orang musyrik untuk menentukan hari peperangan - (tentulah kamu tidak akan bersetuju pada hari peperangan itu, tetapi) (sekiranya kamu telah mencapai kata sepakat) antara kamu dan orang-orang musyrik untuk menentukan hari peperangan - (kamu tidak akan bersepakat pada hari peperangan itu) - (tetapi) Allah mengumpulkan kamu dan mereka tanpa persetujuan - (supaya mereka mengadakan perjanjian yang dalam pengetahuannya, iaitu kemenangan Islam atas kekufuran dan penghapusan kekufuran, dan menjadikannya - (iaitu supaya orang yang binasa), iaitu orang kafir - (binasa atas dasar bukti yang jelas), iaitu setelah bukti yang jelas dikemukakan kepadanya: bahawa adalah, dengan kemenangan tentera orang-orang yang beriman, walaupun sedikit, atas tentera musuh, yang sangat banyak - (dan supaya dia yang hidup) menghidupkan orang yang beriman (berdasarkan bukti yang nyata). , Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).
 1. (Iaitu ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu dalam mimpi kamu) semasa kamu sedang tidur - (sedikit bilangannya) dan kamu memberitahu sahabat kamu lalu mereka gembira dan optimis - (Dan sekiranya Allah memperlihatkan kepada mereka bilangan yang ramai, adakah kamu akan gementar? ) nescaya kamu berperang mengenainya - (dan kamu akan berperang mengenainya), iaitu tentang perkara berperang - (tetapi Allah menyelamatkan kamu) daripada gementar dan bertengkar. – (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati).
 1. (Pada ketika itu Allah mewahyukan mereka kepada mereka) Wahai orang-orang yang beriman - (ketika mereka mendapati mereka sedikit bilangannya di hadapan mata mereka) kira-kira tujuh puluh atau seratus orang, padahal sebenarnya ada seribu orang, itu bermakna mereka akan melakukannya. majulah melawan mereka - (dan dia mewahyukan kepada mereka sedikit bilangannya) untuk maju melawan kamu dan tidak berpaling ke belakang untuk memerangi kamu, ini adalah sebelum permulaan perang. Apabila perang meletus, Allah menunjukkan kepada mereka bilangan mereka, iaitu dua kali ganda daripada dalam Surah 'Ali Imran - (Kerana Allah hendak membuat perjanjian yang harus dibuat. Dan untuk Allah sahajalah semua rakyat akan dikembalikan).
 1. (Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi orang-orang kafir itu) - (maka berteguh hatilah) dalam perangi mereka dan jangan sekali-kali kamu berputus asa - (dan serulah nama Allah semampu kamu) berdoalah kepada-Nya agar mendapat kemenangan - ( supaya anda bertuah) untuk mendapat kemenangan.
 1. (Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan) sesama kamu - (yang menjadikan kamu gementar) menjadikan kamu pengecut - (dan hilang kekuatan) hilang kekuatan dan kedaulatan kamu - (dan bersabarlah. Lah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar) Dia akan memberikan pertolongan dan sokongan-Nya.
 1. (Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang meninggalkan kampungnya) untuk menjaga kafilah perdagangan mereka, dan tidak kembali ke kampung mereka sesudah kafilah perdagangan mereka diselamatkan dari serangan hendap tentera orang Mukmin - (dengan kesombongan dan dengan maksud bergurau kepada telah bersama orang-orang) dari orang-orang yang berkata: "Kami tidak akan kembali sehingga kami minum arak, menyembelih unta dan penyanyi menghiburkan kami dengan muzik dan nyanyian mereka di Badar". (Dan pengetahuan Allah tentang apa yang mereka kerjakan) boleh dibaca sebagai ya'maluna atau ta'maluna - (adalah kefahaman) dengan ilmu-Nya Dia akan memberi balasan kepada mereka atas segala amalan mereka.
 1. (Dan) ingatlah - (ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik) iaitu syaitan - (perbuatan mereka) syaitan mendorong mereka untuk menyerang orang Islam. Dia melakukan ini ketika mereka takut untuk keluar memerangi musuh mereka Bani Bakr - (dan memberitahu mereka:) - ("Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah pelindung kamu"), syaitan datang kepada mereka. seorang lelaki dari pertengahan Kinanah, dalam bentuk Suragah ibn Malik, ketua Kinanah. - (Ketika mereka melihat) secara bersemuka - (dua tentera) tentera kaum Muslimin dan tentera orang-orang kafir, dan syaitan melihat malaikat di sebelah tentera kaum Muslimin, sedang pada ketika itu tangannya sedang digerakkan. digoncangkan oleh Tangan Al-Haris Ibn Hisham - (syaitan berpaling) ke belakang - (kembali) berlari - (berkata:) ketika mereka, tentera orang-orang kafir, berkata kepadanya: "Adakah kamu mahu menghinakan (mengalahkan) kami? ? dalam keadaan ini ?" - ("Sesungguhnya aku menjauhkan diri daripada kamu) untuk melindungi kamu - (Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya), iaitu malaikat - (Sesungguhnya aku takut kepada Allah") Dia akan membinasakan ( Dan Allah amat keras dalam membinasakan aku - Allah amat keras azab-Nya).
 1. (Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hati berkata) lemah - (Mereka ditipu), iaitu orang Islam - (kerana agamanya) kerana hendak keluar berperang, walaupun sedikit, sedang bilangannya musuh yang mereka hadapi terlalu hebat. Mereka fikir mereka akan menang dengan nombor. Kemudian Allah menjawab mereka dengan firman ini: – (Sesiapa yang bertawakkal kepada Allah) meyakini bahawa dia pasti menang di sisi Allah – (maka sesungguhnya Allah Maha Berkuasa) atas segala urusan-Nya – (Sekali lagi, Maha Mengetahui) dalam ciptaan-Nya .
 1. , (apabila kamu melihat) Wahai Muhammad – Gal (apabila jiwa dicabut) yatawaffa boleh dibaca, tatawaffa boleh dibaca – (mereka yang tidak percaya oleh malaikat dalam memukul) kedudukan lafaz yadribuna i'rab menjadi hal/kata keterangan (mereka). muka dan belakang) dengan kayu besi. – (Dan) malaikat memberitahu mereka – (mereka merasakan penderitaan ini untuk kamu) bermakna penderitaan. Jawabnya ialah Jara-aita amran 'aziman: "Maka pasti kamu akan menyaksikan kejadian yang amat dahsyat."
 1. (Oleh itu) iaitu seksaan ke atas kamu - (disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri) Allah SWT. Dia sengaja menggunakan perkataan tangan menggantikan anggota badan manusia yang lain kerana kebanyakan kerja manusia dilakukan dengan tangan mereka. – (Sesungguhnya Allah tidak mendatangkan mudarat) ertinya orang yang zalim – (hamba-Nya) yang menyeksanya tanpa dosa.
 1. Adat orang-orang kafir - (seperti kebiasaan) - (Firaun dan pengikutnya dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyiksa mereka) mengazab mereka - (kerana dosa-dosa mereka) muka Kafaru. dan mereka yang mengikuti Ayat ialah nombor yang mentafsirkan maksud ayat-ayat sebelumnya. – (Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa) terhadap apa yang diredhaiNya (dan amat berat azab seksaNya).
 1. (Demikianlah) azab orang-orang kafir - (kerana) - (Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang dikurniakan kepada sesuatu kaum) dengan menggantikannya dengan azab - (supaya manusia mengubah apa yang ada pada mereka) supaya mereka sendiri dapat mengubah nikmat yang mereka terima dalam kekufuran, seperti orang kafir di Mekah: Mereka menerima pelbagai jenis makanan untuk menghilangkan kelaparan, Dia melindungi mereka dari ketakutan dan mengutus Nabi kepada mereka. Mereka membayar semua ini dengan kekufuran, menghalang jalan Allah dan memerangi orang-orang yang beriman. – (Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).
 1. (Keadaan mereka adalah seperti keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu Kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan Kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya), iaitu pengikut-pengikut mereka - (dan semua) - iaitu menyeru orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka - (mereka adalah penjahat). Ayat berikut diturunkan berkenaan dengan kaum Bani Quraizah.
 1. (Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ialah mereka yang tidak beriman kerana mereka tidak beriman).
 1. (Orang-orang yang telah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka) tidak boleh menolong orang-orang musyrik - (sehingga mereka mengkhianati perjanjian mereka setiap kali) di mana mereka mengadakan perjanjian - (dan tidak takut) kepada Allah ketika mereka berkhianat.
 1. (Sekiranya) perkataan imma adalah gabungan dari en shartiyah dan ma zaidah maka kedua-duanya disembah maka menjadi imma (kamu dapati mereka) menemui mereka - (dalam peperangan kemudian bercerai-berai) membinasakan mereka -, (yang di belakang mereka) membinasakan ) orang-orang yang di hadapan, binasakan dan siksalah mereka - (supaya) orang-orang di belakang mereka - (mendapat pengajaran) menjadi pengajaran bagi mereka.
 1. (Dan jika kamu takut kepada suatu kaum) yang mengadakan perjanjian dengan kamu - (dengan pengkhianatan) terhadap janji kamu dengan tanda-tanda yang nyata bagi kamu (lalu kembalikan perjanjian itu), buanglah perjanjian kamu - (dengan jujur ​​terhadap mereka) muka Sahaun. menjadi adverba yang bermaksud: hanya sesama sendiri, jadi kedua-dua pihak tahu siapa yang memecah pakatan dahulu. Ini bermakna anda memberitahu mereka tentang pelanggaran itu supaya mereka tidak menuduh anda menipu jika anda berdagang. – (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menipu).
 1. Ayat ini diturunkan berhubung dengan orang-orang yang percaya bahawa mereka dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. (Dan janganlah kamu percaya wahai Muhammad - (orang-orang yang kafir, bahawa mereka dapat melepaskan diri) dari kekuasaan Allah.- (Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah), ertinya mereka tidak dapat melepaskan diri daripada Allah walaupun dengan qiraat yang memberi tidak ada sebutan. daripada maful pertama, iaitu muka anfusahum, yang bermaksud “Jangan fikirkan dia, wahai Muhammad.” Menurut qiraat yang lain, ia dibaca innahum annahum, membayangkan bahawa lam penuh adalah liannahum.
 1. (Dan bersedialah untuk mereka) untuk memerangi mereka (apa jua kuasa yang kamu mampu). Rasulullah (SAW) menjelaskan bahawa dengan paksa itu bermaksud ar-ramyu atau pemanah. Ini selari dengan hadis riwayat Imam Muslim - (dan dari kuda-kuda yang ditambat) perkataan ribat ialah masdar bermaksud kuda dengan rela hati bersedia untuk berperang di jalan Allah - (menimbulkan ketakutan) , kamu mencipta ketakutan - ( dengan persiapan ini. musuh Allah dan musuh-musuhnya), i.e. H. orang-orang musyrik Mekah – (dan orang-orang di samping mereka), terdiri daripada orang-orang munafik atau Yahudi – (yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahui. Semua orang yang membelanjakan di jalan Allah akan mendapat pahala yang banyak), iaitu kedermawanannya (dan dia adalah tidak dicederakan) sama sekali tidak berkurang dengan kemurahan hatinya.
 1. (Dan apabila mereka rukuk) mereka rukuk – (untuk sejahtera) boleh dibaca lissilmi, dan boleh juga dibaca lissalmi yang bermaksud selamat – (lalu ruku’lah kepada mereka) buatlah perjanjian dengan mereka untuk itu. Tetapi menurut Ibnu Abbas rahimahullah ayat ini diganti dengan ayat memerintahkan perang. Mujahid berkata bahawa penghakiman yang terkandung dalam ayat ini hanya khusus untuk Ahli Kitab kerana ayat ini mendedahkan Bani Quraizah (dan bertawakkal kepada Allah) (Sesungguhnya Dia Maha Mendengar) Kalimah-kalimah berhubung dengan Yahudi menjadi – (lagi). , maha mengetahui) perbuatan.
 1. (Dan jika mereka hendak menipu kamu) membuat perdamaian, kemudian mereka bersedia untuk menyerang kamu (maka sudah cukup bagi kamu) cukup bagi kamu - (Allah adalah Pelindung. Dialah yang menyelamatkan kamu dengan pertolongan-Nya dan menguatkan dengan orang beriman).
 1. (Dan orang yang mengumpulkan) mengumpulkan - (hati mereka) sesudah ujian. – (Walaupun mereka membelanjakan semua harta di bumi, mereka tidak dapat menyatukan hati mereka, tetapi Allah menyatukan hati mereka) dengan kekuasaan-Nya – (Sesungguhnya Dia Maha Berkuasa) Berjaya atas segala urusan-Nya – (Maha Bijaksana lagi) tidak ada yang luput darinya. dari kebijaksanaannya.
 1. (Wahai Nabi, cukuplah Allah dan) menjadi penolongmu – (orang-orang mukmin yang mengikutimu).
 1. (Wahai Nabi, ajaklah) ajaklah (orang mukmin berperang) terhadap orang-orang kafir - (Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, nescaya mereka akan mengalahkan dua ratus orang musuh) di antara orang-orang kafir - (Dan jika ada) Yakun dapat dibaca , takun se boleh membaca - (seratus orang yang sabar di antara kamu, pasti kamu akan mengalahkan seribu orang kafir, kerana orang-orang kafir) orang-orang kafir - (orang-orang yang jahil). Ayat ini merupakan ungkapan dari kalimat perutusan, tetapi maknanya sama dengan kalimat perintah, yaitu: Bahawa dua puluh orang di antara kamu memerangi dua ratus orang kafir dan seratus orang mukmin memerangi seribu orang kafir dan mereka (mukmin) bersabar. dengan orang kafir. Kemudian ayat ini diketepikan apabila bilangan pasukan orang-orang yang beriman bertambah, iaitu dengan kata-kata berikut:
 1. (Sekarang Allah telah memudahkan kamu dan Dia mengetahui kamu lemah) da'ffan du'fan boleh dibaca. Ini bermakna anda tidak boleh lagi melawan nombor sepuluh kali ganda itu. – (Maka sesiapa) dapat membaca Yakun, mereka juga dapat membaca Takun (di antara kamu seratus orang yang sabar, nescaya kamu dapat mengalahkan dua ratus) orang-orang yang kafir (dan jika ada seribu orang yang sabar di antara kamu, nescaya kamu dapat mengalahkan dua ratus orang yang sabar. seribu dengan izin Allah) dengan kehendak-Nya. Maksud kalimah ini walaupun dalam bentuk ayat berita adalah perintah iaitu: Hendaklah kamu memerangi orang-orang kafir yang dua kali ganda saiz kamu, dan hendaklah kamu menghadapi mereka dengan sabar. – (Dan Allah bersama orang-orang yang sabar) pertolongan-Nya sentiasa bersama mereka.
 1. Ayat ini diturunkan ketika umat Islam memutuskan untuk menebus tawanan dari Perang Badar. - (Tidak sesuai untuk seorang Nabi) boleh dibaca yakuna, boleh jadi takuna - (menangkap tawanan sebelum melumpuhkan mu/suhnya di bumi) muka yuskhina fil ardi menandakan maksud sebenar perjuangan menentang orang-orang kafir. - (Kamu menghendaki) Wahai orang-orang yang beriman - (harta dunia), iaitu harta benda kamu sebagai tebusan - (sebagaimana yang dikehendaki Allah) untuk kamu - (pahala akhirat) sebagai balasan memerangi orang-orang kafir - (Allah Maha Kuasa). , sage ) ayat ini telah digantikan dengan firman-Nya: Dan sesudah itu kamu boleh melepaskan mereka atau menerima tebusan. (Surah Muhammad, ayat 4)
 1. (Sekiranya tidak kerana ketetapan Allah yang terdahulu) yang dengannya kamu diberi kuasa untuk mengambil Ganimah dan tawanan (kamu pasti terkena tebusan yang diterima) (azab yang besar).
 1. (Maka makanlah sebahagian dari harta rampasan yang kamu ambil sebagai makanan yang baik lagi halal dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.)
 1. (Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan yang berada di tanganMu:) Menurut sebuah Qiraat Lafaz al-Asra, bacalah al-Asariy – (“Seandainya Allah mengetahui bahawa dalam hati mereka ada kebaikan”, iaitu iman dan ikhlas – ( nescaya Dia akan memberikan kepada kamu yang lebih baik daripada apa yang telah diambil daripada kamu, iaitu tebusan yang kamu berikan: yang bermaksud Dia pasti akan melipatgandakannya untuk kamu di dunia dan memberi balasan kepada kamu di akhirat - (dan Dia akan memberikan kamu Dosa - (Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
 1. (Tetapi jika mereka mahu), iaitu orang-orang tawanan - (untuk mengkhianatinya) dengan ucapan mereka di hadapannya - (maka mereka mengkhianati Allah sebelum itu) sebelum perang Badar, mereka telah melakukan kekafiran - (maka Allah telah menundukkan mereka. kepada Nabi-Nya) pada Perang Badar, sehingga banyak orang-orang kafir terbunuh dan ditangkap. Maka hendaklah mereka menunggu saat itu apabila mereka kembali mengkhianati - (dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya - (Lagi Maha Mengetahui) Ciptaan-Nya.
 1. (Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berperang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah) yang berkaitan dengan Muhajirin – (dan orang-orang yang memberi perlindungan kepada Nabi (saww)) – (dan pertolongan) berkaitan dengan Ansar (mereka melindungi masing-masing. lain :) dari segi gotong royong dan pewarisan. - (Dan bagi orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, tidak ada kewajipan untuk melindungi mereka) boleh dibaca walayatihim dan wilayatihim - (tidak sama sekali), kerana itu tidak ada pusaka bersama antara kamu dan mereka, dan kamu tidak mempunyai hak untuk sebahagian ganimah yang patut kamu terima - (sebelum hijrah), tetapi ayat ini telah digantikan dengan ayat di akhir surah Al-Anfal ini. - (Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu untuk mempertahankan agama mereka, maka kamu wajib menolong mereka) terhadap pencerobohan orang-orang kafir - (kecuali terhadap kaum yang kamu telah mengadakan pakatan dengan mereka), iaitu satu perjanjian pembelaan bersama. jika anda tidak membantu mereka kerana itu akan memecahkan perjanjian yang anda buat dengan mereka. – (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan).
 1. (Adapun orang-orang kafir, sebahagiannya melindungi sebahagian yang lain). Mengenai tolong-menolong dan pewarisan, tidak ada saling mewarisi antara kamu dan mereka. – (Jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu) iaitu melindungi orang Islam dan menindas orang-orang kafir – (maka akan berlaku huru-hara di muka bumi dan kemusnahan yang besar) kerana kekufuran semakin kuat dan Islam semakin lemah.
 1. (Dan orang-orang yang beriman kepada musafir dan berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang-orang muhgjirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan mendapat ampunan dan limpah kurnia yang mulia) di dalam syurga. .
 1. (Dan orang-orang yang beriman sesudah itu) sesudah orang-orang yang mula-mula beriman dan berhijrah – (kemudian mereka berhijrah dan berperang bersama kamu, maka mereka itu termasuk dalam kalangan kamu) orang-orang Muhajirin dan Ansar. - (Yang berkaitan dengan mereka), iaitu yang berkaitan dengan mereka dengan persaudaraan

(sebahagian daripada mereka lebih berhak antara satu sama lain) dalam masalah pewarisan daripada mereka yang mewarisi kerana persaudaraan dan hijrah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya – (dalam Kitab Allah) dalam Surat. – (Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu), termasuk hikmah yang terkandung dalam urusan pewarisan.

Madaniyyah, 129 vers Exceto os vers 128 – 129, Makkiyyah Vem depois da Surata Al-Maidah.

Pada awal surah ini tidak disebutkan kalimah Basmalah (Bismillahir Rahmanir Rahim) kerana Rasulullah (SAW) tidak memerintahkannya sebagaimana yang difahami dalam Hadis riwayat Imam Hakim. Imam Hakim juga menjalankan tradisi dengan maksud yang sama 'Ali r.a. Basmalah disebut dalam tradisi mereka sebagai keselamatan manakala Surah At-Taubah diturunkan untuk menghapuskan keselamatan, iaitu perintah menggunakan pedang (untuk memerangi orang musyrik). Di dalam Huzayfah disebutkan mereka menyebutnya Surah At-Taubah sedangkan ia adalah Surah Al-'Azab. Imam Bukhari meriwayatkan melalui Al-Barra bahawa Surah At-Taubah adalah Surah terakhir yang diturunkan.

 1. Inilah pengisytiharan - (terputusnya hubungan antara Allah dan Rasul-Nya) - (kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian), i.e. H. pakatan mutlak atau pakatan yang berlangsung kurang daripada empat bulan atau lebih daripada empat bulan. maka putuslah akad seperti yang disebutkan dalam ayat seterusnya.
 1. (Maka berjalanlah) iaitu berjalan dengan selamat, wahai orang-orang musyrik - (di muka bumi selama empat bulan) bermula dengan bulan Syawal mengikut petunjuk yang akan disebut kelak. Selepas empat bulan ini tidak ada jaminan untuk kamu - (dan hendaklah kamu ketahui bahawa kamu tidak boleh melemahkan Allah), iaitu terlepas dari azab-Nya (dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir). akhirat dengan azab neraka.
 1. (Dan ini adalah pengumuman - ​​(daripada Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji yang besar) bahawa ia adalah hari penyembelihan - (bahawa) sesungguhnya - (Allah menolak orang-orang musyrik) dan perjanjian mereka - (dan Rasul) Mengenai ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW pada tahun yang sama, d (Isinya ialah), bahawa orang-orang musyrik tidak dibenarkan lagi mengerjakan haji selepas tahun ini dan mengelilingi rumah. kepada Allah, dan tidak pula mengelilingi rumah Allah dengan telanjang – (maka taubat itu lebih baik bagi kamu, dan jika kamu berpaling) daripada iman (maka hendaklah kamu ketahui bahawa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan khabarkan) beritahu – (orang-orang kafir akan diambil tawanan di dunia ini dan menerima azab neraka di luar.
 1. (Kecuali orang-orang musyrik, yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan kamu tidak melanggar (dan tidak pula menolong) salah satu syarat perjanjian itu, mereka bersekongkol dengan (seorang terhadap kamu) dari orang-orang kafir - (maka berpeganglah pada perjanjian kamu dengan mereka sampai ke akhirnya). - (ketetapan) yang telah kamu tetapkan dalam perjanjian itu - (sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa) orang-orang yang menepati janji-janjiNya.
 1. (Apabila habis bulan-bulan haram) ini adalah tempoh penggantungan maksimum (maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana sahaja kamu jumpa mereka), sama ada di Tanah Suci atau di luar Tanah Suci - (dan tangkap mereka) dengan menahan mereka. – (Kelilingi) mereka dalam kubu-kubu dan tempat-tempat suci mereka, supaya mereka terpaksa berperang bersama kamu atau menyerah kepada Islam – (dan tangkaplah mereka dalam keadaan berjaga-jaga), iaitu jalan-jalan yang mereka lalui. Wajah Tulla dikaitkan dengan mereka kerana botol itu diambil daripada mereka. - (Jika mereka bertaubat) kerana kekufuran - (dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat, maka berilah mereka kebebasan), janganlah kamu menghalangi mereka atau menyusahkan mereka. – (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) bagi orang-orang yang bertaubat.
 1. (Dan apabila salah seorang dari orang musyrik) perkataan ahadun dilampirkan dengan fi'il (kata kerja) yang mentafsirkan maksudnya - (berlindung kepadamu), iaitu meminta supaya jangan dibunuh - (maka lindungilah dirimu) berikanlah keamanan kepadanya - (maka dia boleh mendengar firman Allah) iaitu al-Quran - (maka letakkan ia di tempat yang selamat untuknya) iaitu tempat tinggal kaumnya jika dia masih tidak mahu beriman supaya dia dapat menimbang semula sikap kamu. (Begitulah halnya) – (kerana mereka adalah orang yang tidak mengetahui agama Allah) maka wajiblah mereka mendengar al-Quran dahulu supaya mereka dapat mengetahui dan memahami agama Allah.
 1. (Kerana) adalah mustahil - (bahawa ada perjanjian Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik yang teguh) sedang mereka masih tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berdusta - (kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian yang dekat dengan mereka). Masjidil Haram ) dalam Perang Hudaibiyah: Mereka adalah orang-orang Quraisy yang dahulunya dikecualikan - (selagi mereka lurus terhadap kamu), selagi mereka memelihara perjanjian kamu dan tidak melanggarnya - (maka kamu akan lurus kepada mereka bertentangan) menjaga pakatan. Huruf ma dalam chamastaqamu ialah ma shartiyah. – (Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa) Nabi saw telah menunaikan perjanjiannya dengan mereka dan merekalah yang melanggar perjanjian itu kerana membantu Bani Bakar memerangi Bani Khuza'ah.
 1. (Bagaimana mungkin ada perjanjian bagi orang-orang musyrik (apabila mereka mendapat kemenangan ke atas kamu) mereka mendapat kemenangan ke atas kamu - (mereka tidak berpegang) mereka tidak lagi menghormati - (hubungan kekerabatan) hubungan kekeluargaan - (tidak ada yang memegang pakatan) adalah lengkap, mereka akan berusaha sedaya upaya untuk membahayakan dan mengganggu anda Jumlah bersyarat adalah perkara atau kata keterangan yang hati mereka enggan) untuk memenuhi perjanjian. – (Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahat) yang selalu melanggar perjanjian.
 1. (Mereka menukar ayat-ayat Allah), iaitu Al-Quran (dengan harga yang kecil) berupa barang-barang dunia. Atau, dalam erti kata lain, mereka enggan mengikut al-Quran demi keinginan dan ketamakan mereka (dan menghalang manusia daripada mengikuti jalan Allah) agama-Nya. (Sebenarnya sangat teruk) sangat teruk – (apa yang mereka lakukan) itulah yang paling teruk daripada semua pekerjaan yang telah mereka lakukan.
 1. (Mereka tidak berkaitan dengan orang beriman atau perjanjian yang rosak. Dan mereka adalah orang-orang yang melintasi garisan.)
 1. (Jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu) Saudara-saudara bagi kamu – (seagama. Dan Kami terangkan) Kami terangkan – (ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahui) orang-orang yang berfikir.
 1. (Jika mereka) memungkiri janji - (setelah berjanji dan menghina agama mereka), iaitu mereka menghina mereka - (lalu mereka memerangi ketua-ketua orang kafir), ketua-ketua mereka, dalam ayat ini Isim Zahir menggantikan Isim Damir. , iaitu lafaz aimmatal kufri menggantikan kedudukan aimmatahum - (pasti ada kewajipan), iaitu pakatan - (oleh mereka) yang boleh ditunaikan. Menurut sebuah qiraat, kerana kekufuran mereka terhadap iman, lafaz ayman dilafazkan dengan harakat kasrah di awal huruf (untuk menghentikannya).
 1. (Mengapa tidak?) sebagai seruan – (memerangi pemecah) orang-orang murtad – (janji) perikatan mereka – (ketika mereka bertekad untuk mengusir Rasul) dari Mekah, ketika mereka sedang berbincang tentang perkara ini di Darun Nadwah – ( dan merekalah yang memulakan) memerangi kamu - (pada mulanya) di mana mereka memerangi Bani Khuza'ah, rakan-rakan pakatan kamu untuk membantu Bani Bakr, maka apakah yang menghalang kamu daripada memerangi mereka - (kamu takut kepada mereka) kamu berasa gentar. oleh mereka - (kerana Allah yang takut) jika kamu tidak memerangi mereka - (jika kamu benar-benar beriman).
 1. (Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa mereka) Allah pasti akan membunuh mereka – (dengan tangan mereka dan Allah akan menghinakan mereka) Dia akan menghinakan mereka melalui penawanan dan penindasan – (dan menolongnya terhadap mereka dan meringankan hati orang-orang yang beriman) dengan apa yang Bani Khuza'ah lakukan terhadap mereka yang melanggar perjanjian.
 1. (Dan menghilangkan panas dari hati orang-orang yang beriman) ketakutan mereka. (Dan Allah menerima taubat dari sesiapa yang dikehendakiNya) dengan masuk Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Sufyan. (Allah maha mengetahui, maha mengetahui).
 1. (Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan dibiarkan sendiri dan tidak ada apa-apa) tidak (Allah mengetahui) dengan pengetahuan yang jelas (tentang orang-orang yang memerangi kamu) dengan hati yang ikhlas (dan tidak mengambil yang lain sebagai wali selain Allah, Rasul-Nya). dan orang-orang yang beriman), iaitu sebagai teman dan kekasih. Mereka yang ikhlas di hati tidak jelas; yang dimaksudkan dengan itu ialah orang: orang yang memiliki sifat-sifat di atas berbeza dengan orang lain. – (Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan).
 1. (Tidak layak bagi orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah) boleh dibaca secara tunggal dan boleh dibaca secara jamak, iaitu masuk dan duduk di dalamnya - (sambil mengakui bahawa mereka sendiri adalah orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang mereka. amalan itu sia-sia dan mereka kekal di dalam Neraka.

18 (Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta tetap mendirikan sembahyang dan tidak takut kepada sesiapapun – (kecuali kepada Allah, maka merekalah yang kami harapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk).

 1. (Kamu lakukan orang yang memberi minum kepada orang yang berhaji dan menjaga Masjidil Haram) yang bertanggungjawab menunaikan perkara.

(Adakah mereka sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berperang di jalan Allah? Bukankah mereka sama di sisi Allah) kerana keutamaan mereka - (dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim) kepada orang-orang yang mereka tidak percaya. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan sanggahan Allah terhadap orang yang berkata demikian, sama ada Al-Abbas atau orang lain.

(Video) Terjemahan Tafsir Jalalain Jalaluddin Al Mahalli, Jalaluddin As Suyuti Penerbit Pustaka Al Kauts

 1. (Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta mempergunakan harta dan kesombongan mereka pada jalan Allah lebih tinggi kedudukannya) iaitu kedudukan - (di sisi Allah) daripada orang-orang yang bukan mereka (dan orang-orang yang mencapai kemenangan) atau orang-orang yang mencapai kebaikan. perkara.
 1. (Tuhan mereka meridhai mereka dengan rahmat-Nya, keredhaan-Nya, dan syurga-Nya; mereka bergembira kepadanya selama-lamanya.)
 1. (Mereka akan kekal) sebagai kata keterangan bagi frasa yang tidak ditentukan - (di sini selama-lamanya). Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar).
 1. Ayat ini diturunkan berhubung dengan mereka yang tidak menyertai hijrah atas sebab keluarga dan kebimbangan komersial yang tidak boleh ditinggalkan. – (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan ibu bapa dan saudara-saudaramu sebagai penolong – jika kamu lebih suka – (Kufur terhadap iman dan yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim).
 1. (Katakanlah: “Jika ibu-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan kaum kerabatmu), yang demikian itu adalah kaum kerabatmu, menurut Qiraat Lafaz ialah 'Ashiratukum 'Ashiratukum – (dan harta yang kamu usahakan), harta yang patut kamu terima – (dan amalkanlah). kamu takut kehilangan) kamu takut bahawa mereka tidak akan menjual (dan – rumah yang kamu diami yang kamu cintai, kamu lebih mencintainya daripada Allah dan RasulNya dan Jihad keranaNya), sehingga mereka menghalang mereka daripada Hijrah dan Jihad di jalan kamu - (kemudian tunggu) tunggu - (sehingga Allah membuat keputusan-Nya) ayat ini membayangkan ancaman kepada mereka. – (Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik).
 1. (Sesungguhnya Allah menolongnya di tempat) peperangan - (banyak) seperti perang Badar, perang melawan Bani Quraizah dan perang melawan Bani Nadir - (dan) ingatlah - (perang Hunain) Hunain adalah nama satu Tals. terletak di antara kota Mekah dan Taif. Maksudnya, ingatlah ketika kamu memerangi Hawazin, pada bulan Syawal, pada tahun kelapan Hijriah – (ketika) perkataan iz menjadi kata ganti kepada perkataan yaum – (kamu menjadi sombong kerana bilangan kamu yang ramai) dan pada masa itu mereka berkata bahawa kita tidak boleh dikalahkan oleh kumpulan kecil. Pada masa itu tentera Islam berjumlah dua belas ribu orang, sedangkan tentera orang kafir hanya empat ribu orang - (maka jumlah yang besar ini sedikit pun tidak membantu kamu, dan tanah yang luas menjadi sempit bagi kamu) huruf ma adalah masdariyah. , ertinya: Walaupun tanah itu jauh, kamu tidak dapat menemukan tempat yang selamat, akibat pengaruh ketakutan yang menimpa kamu ketika itu (sehingga kamu lari ke belakang tanpa sedar) kerana kamu dipukul, tetapi Nabi ( saw) tetap dalam kedudukannya, sambil mengendarai kenderaan besar putihnya, dan tidak ada yang menemaninya kecuali al-Abbas dan Abu Sufyan, yang memegang tampuk kenderaannya.
 1. (Kemudian Allah menurunkan ketenangan) rasa aman – (Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman) untuk menyertai Nabi (saw) ketika Al-Abbas memanggil mereka atas perintah Nabi, lalu mereka meneruskan peperangan – (dan Allah telah mengutus tentera yang kamu tidak melihatnya), iaitu malaikat - (dan Allah menimpakan musibah kepada orang-orang kafir) sehingga banyak di antara mereka terbunuh dan ditangkap - (dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir).
 1. (Kemudian Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki) untuk masuk Islam dari orang-orang kafir - (Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis), iaitu kotor, kerana hati mereka kotor - (oleh itu mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram), iaitu mereka tidak akan masuk ke Tanah Suci (selepas tahun ), iaitu tahun kesembilan. daripada Hijrah. – (Dan jika kamu takut menjadi beban) miskin kerana orang-orang musyrik tidak mahu lagi berniaga dengan kamu – (maka Allah akan memberikan kamu kekayaan dari limpah kurniaNya jika Dia kehendaki) dan sesungguhnya Allah menjadikan mereka kaya sesudah itu, melalui mereka menguruskan banyak futuh/menang dan jizyah. – (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui).
 1. (Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat). Jika tidak, mereka akan percaya kepada nabi-nabi sejak semula. (dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya), seperti arak - (dan mereka tidak mengikut agama yang benar), iaitu. H. daripada agama yang ditetapkan oleh Allah, agama-agama lain (d. lazina dalam ayat ini berfungsi untuk menjelaskan wajah al-Latin di awal ayat - (yang diberi kitab) orang Yahudi dan Nasrani - (sehingga mereka membayar jizyah. ) kharaj yang mereka perlu bayar setiap tahun - (dengan patuh) lafaz yadin berfungsi sebagai kata keterangan yang bermaksud patuh dan tunduk, atau mereka menyampaikan secara langsung tanpa menggunakan sebarang perantara atau proksi (dalam keadaan tunduk) iaitu patuh dan patuh kepada peraturan/undang-undang Islam.
 1. (Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah", dan orang Nasrani berkata: Orang Yahudi berkata: "Uzair adalah putera Allah", dan orang Nasrani berkata: "Al-Masih", iaitu Nabi Isa, (dia adalah Anak Allah.) (Maka mereka berkata dengan mulut mereka) tanpa bukti yang menyokong perkataan mereka, tetapi – (mereka meniru) apa yang mereka katakan, meniru – (perkataan orang-orang kafir dahulu) di antara ibu bapa mereka, kerana mereka mengikut mereka. tradisi – (semoga mereka dilaknat) dilaknat – (demi Allah, bagaimana) mengapa – (mereka telah berpaling), iaitu bagaimana mereka berani berpaling dari kebenaran sedangkan buktinya jelas dan nyata.
 1. (Mereka menjadikan ulama mereka) dan merujuk kepada ulama Yahudi - (dan rahib mereka) Nasrani - (sebagai tuhan di samping Allah) kerana pengikut Yahudi dan Nasrani mengikut mereka dalam mengharamkan apa yang Allah larang, dan mengharamkan apa yang Dia haramkan - . (Dan mereka juga mempertuhankan Al Masih putera Maryam, tetapi mereka tidak ditahbiskan) melalui Taurat dan Injil mereka - (tetapi hanya untuk beribadat), iaitu mereka diperintahkan untuk menyembah - (Tuhan yang Maha Esa: tidak ada Tuhan melainkan Maha Suci Allah) istilah Subhanahu bermaksud mensucikan Allah - (dari apa yang mereka persekutukan denganNya).
 1. (Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah), iaitu hukum-hukum dan keputusan-Nya - (dengan mulut mereka) dengan perkataan mereka tentang mereka - (dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan) untuk (mencapai cahaya-Nya, walaupun orang kafir ia tidak suka).
 1. (Dialah yang mengutus Rasul-Nya), iaitu Nabi Muhammad. - (untuk menang dengan petunjuk dan agama yang benar) Dialah yang meninggikan agamaNya - (di atas segala agama) semua agama yang berbeza dengan agamaNya - (walaupun orang kafir tidak menyukainya).

Orang musyrik tidak suka itu).

 1. (Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan ulama Yahudi dan rahib Nasrani makan), iaitu mereka mengambil - (harta orang lain dengan cara yang salah), seperti rasuah, untuk memutuskan hukum - (dan menghalang ) orang ramai - (dari jalan Allah) agama-Nya. – (Dan orang-orang) yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menafkahkannya (di jalan Allah), maksudnya mereka tidak menunaikan zakatnya dan tidak membelanjakannya dengan cara yang baik (maka beritahu mereka), beritahulah mereka (di bawah Sakit). hukuman), yang sangat menyakitkan.
 1. (Pada hari apabila emas dan perak akan dipanaskan dan dibakar dalam api Jahannam - (dengan dahi, perut dan punggung mereka) dan emas dan perak akan terbakar di seluruh tubuh mereka - dan dikatakan kepada mereka: - "Inilah kekayaan kamu. , anda simpan sendiri, anda kini merasai akibat daripada apa yang anda simpan sebagai ganjaran.
 1. (Sesungguhnya bilangan bulan) bilangan bulan dalam setahun - (kerana Allah ada dua belas bulan dalam Kitab Allah), dalam Lauh Mahfouz - (ketika Dia menciptakan langit dan bumi di antara keduanya) bulan- (yang empat bulan haram) iaitu bulan Dzulqadah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. - (maksudnya) penyucian empat bulan ini - (agama orang-orang yang soleh) ertinya agama orang-orang Mustagim - (maka jangan silap bulan-bulan ini) empat bulan ini - melakukan (kamu) dosa. Kerana sesungguhnya dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini adalah dosa yang lebih besar. Menurut satu tafsiran, Damir Fihinna kembali kepada Isna 'Ashara: iaitu dalam dua belas bulan (dan mereka semua memerangi orang-orang musyrik bersama-sama) dalam dua belas bulan - (kerana mereka juga memerangi kamu bersama-sama dan mereka mengetahui bahawa Allah itu bersama mereka) bertakwa) Pertolongan dan pertolonganNya sentiasa bersama mereka.
 2. (Sebenarnya menangguhkan bulan haram), iaitu menangguhkan kesucian bulan haram itu kepada bulan yang lain sebagaimana kebiasaan di zaman Jahiliyyah. Mereka pernah menangguhkan kesucian bulan Muharram apabila masuknya waktu Muharram dalam keadaan mereka masih berperang, maka mereka mengalihkan kesucian bulan Muharram kepada bulan Safar (tambahan kekufuran) kerana kekufuran mereka terhadap keputusan tersebut. bahawa Allah telah menetapkan pada bulan Muharram - (buta) boleh dibaca yadallu dan boleh juga dibaca yadillu - (orang-orang yang tidak beriman menangguhkannya, (menghalalkan) perbuatan menangguh- (selama setahun). dan haramkan pada tahun yang lain supaya mereka dapat disesuaikan) supaya bertepatan dengan kebolehan dan kemungkaran bulan-bulan mereka dan berubah (dengan bilangan) hisab (yang diharamkan Allah), iaitu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah kepada empat bulan itu. bulan-bulan yang haram dan tidak pula mereka mengurangkan daripadanya, tetapi tidak mempedulikan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah - (maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Syaitan memperlihatkan kepada mereka kebaikan perbuatan-perbuatan mereka) supaya mereka menyangka bahawa mereka itu baik.- (Dan Allah tidak memberi nikmat kepada orang-orang yang kafir).
 1. Ayat ini diturunkan ketika Nabi (saww) meminta kaum Muslimin untuk pergi ke Perang Tabuk, sedangkan pada waktu itu sangat panas dan cuaca sangat sulit, sehingga menyulitkan mereka untuk pergi – (Wahai orang-orang yang beriman, adalah sebab apabila dikatakan kepada mereka: (Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu: "Pergilah kamu berperang di jalan Allah", adakah kamu merasa sukar untuk melakukannya?) Maksud asal perkataan itu ialah -saqaltum ialah tasagaltum. , kemudian huruf ta diganti dengan huruf sa, kemudian huruf sa digabungkan dengan huruf asal sa, selepas itu wasal hamzah digugurkan dan menjadi is-sagaltum, maksudnya “kamu malas dan tidak mahu berjihad” - AN (dan adakah kamu ingin tinggal di mana kamu berada?) bermaksud ingin tinggal di mana kamu berada.Kata tanya di awal ayat bermaksud taubikhvcelaan.(Adakah kamu redha dengan kehidupan dunia) dengan kegembiraannya - ( bukannya akhirat? ) bukannya kegembiraan akhirat - (sementara hujah mengesahkan kehidupan di dunia) c dibandingkan dengan kegembiraan - (akhirat sedikit) sangat kecil dan tidak bermakna.
 1. (Seandainya) perkataan illa di sini asalnya gabungan dari in syartiyah dan Ia nafi - (kamu tidak pergi) bersama Rasulullah (SAW) untuk berjihad - (nescaya Allah menyiksa kamu dengan azab yang pedih) pedih - (dan Dia akan menjadikan kamu melalui menggantikan kaum lain), yang bermaksud bahawa Allah akan meletakkan kaum lain di tempat kamu (dan kamu tidak akan dapat membahayakan mereka), iaitu Allah atau Nabi (SAW). - (walaupun sedikit) kerana kamu tidak mahu menolongnya, maka Allahlah yang menolong agamaNya - (Dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu), termasuklah menolong agamaNya dan RasulNya.
 1. (Sekiranya kamu tidak menolongnya), iaitu Nabi Muhammad. - (Sekiranya kamu tidak menolongnya), iaitu ketika - (orang-orang kafir mengusirnya) dari Mekah, yang bermaksud mereka memaksanya meninggalkan Mekah, mengikut rancangan yang telah mereka bincangkan di Darun Nadwah, kepadanya membunuhnya, menangkapnya atau mengusirnya - (sedang dia adalah salah seorang daripada dua lelaki itu) ayat ini menjadi satu keadaan, iaitu, sedang dia adalah salah seorang daripada dua lelaki itu, manakala yang lain adalah Abu Bakar. Maksud tersirat ayat ini ialah Allah sedang menolongnya dalam keadaan ini sehingga Dia tidak boleh meninggalkannya dalam keadaan lain. - (sebagai) pengganti muka iz sebelumnya - (mereka berada di dalam gua) di bukit selatan - (sebagai) pengganti muka kedua - (dia berkata kepada sahabatnya:) kepada Abu Bakar apabila dia melihat kaki orang-orang Musyrik, dia berkata kepada Nabi (saas): "Sekiranya salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakimu, nescaya dia akan melihat kami berdua." - ("Jangan menderita, Allah bersama kita") oleh-Nya pertolongan - (Lalu Allah menurunkan jaminanNya ) rasa aman - (kepadanya) dalam satu pendapat Damir di sini merujuk kepada Nabi Muhammad. Manakala menurut pendapat lain merujuk kepada Abu Bakar - (dan menolongnya), iaitu Nabi Muhammad SAW. – (dengan tentera yang kamu tidak melihatnya), iaitu malaikat-malaikat, di dalam gua dan di medan perang yang disaksikannya – (dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir), iaitu seruan syirik – (yang rendah). ) iaitu dikalahkan. – (Dan keputusan Allah) keputusan Syahadat – (yang tinggi) nampak dan menang. – (Allah Maha Perkasa) dalam kerajaan-Nya – (Maha Bijaksana lagi) pada ciptaan-Nya.
 1. (Tetapkan apabila anda berasa ringan atau berat) dalam keadaan kuat atau dalam keadaan kurang kekuatan. Menurut tafsiran yang lain, makna ayat ini terletak pada kedua-dua keadaan kekuatan dan keadaan lemah: atau kedua-dua keadaan berlimpah dan keadaan kekurangan. Tetapi ayat ini digantikan dengan firman Allah yang lain, iaitu: “Tidak ada dosa bagi orang yang lemah...” (Q.S. 9 At-Taubah, 91). (Dan berperanglah dengan harta kamu dan dengan diri kamu di jalan Allah. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui) bahawa itu lebih baik bagi kamu. Jadi ia tidak sepatutnya sukar untuk anda. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sikap orang munafik yang enggan berperang.
 1. (Sekiranya) apa yang kamu minta daripada mereka - (dalam bentuk keuntungan) iaitu harta dunia - (yang mudah diperolehi) mudah dicapai - (dan perjalanan yang tidak jauh) iaitu separuh jalan - (mereka akan mengikut kamu) dengan niat Ganimah - (tetapi nasib terlalu jauh untuk mereka) supaya mereka tidak pergi. (Mereka akan bersumpah dengan nama Allah) apabila kamu kembali kepada mereka – (“Jika kami boleh) pergi (kami pergi bersama kamu. Mereka membinasakan diri) dengan sumpah palsu – (dan Allah mengetahui bahawa mereka benar-benar dusta) dalam apa yang mereka lakukan. cakap buat.
 1. Nabi memberi kebenaran untuk tidak berjihad kepada sekumpulan manusia yang keputusannya berdasarkan ijtihad mereka sendiri. (Semoga Allah mengampuni kamu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka) untuk tidak menyertai Jihad dan mengapa kamu tidak menangkap mereka - (sebelum kamu sedar siapa yang benar) dalam kebenaran kamu - (dan sebelum kamu bertemu dengan itu, mereka berdusta?) mengenai perkara ini.
 1. (Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta izin-Nya) untuk tidak turut serta - (berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa).
 1. (Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak akan meminta izin kepada kamu) untuk tidak menyertai Jihad – (hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta ragu-ragu), iaitu ada keraguan – (dalam hati mereka) . kebenaran Islam (maka mereka sentiasa goyah dalam keraguan mereka), yang bermaksud mereka sentiasa keliru dalam sikap mereka.
 1. (Dan sekiranya mereka pergi) bersama-sama kamu (mereka akan membuat persiapan untuk keberangkatan mereka), tentulah mereka menyediakan peralatan perang dan bekalan (tetapi Allah tidak meredhai kepergian mereka), bermakna Dia tidak mahu pergi - ( maka Allah melemahkan kehendak mereka) Allah menjadikan mereka malas - (dan dikatakan kepada mereka): - ("Tinggallah bersama orang-orang yang tinggal"), iaitu orang-orang yang sakit, wanita-wanita dan kanak-kanak. Iaitu Allah SWT. telah ditetapkan.
 1. (Sekiranya mereka pergi bersama kamu, nescaya mereka tidak menambah kepada kamu melainkan kekeliruan), iaitu Kemusnahan, (Dan mereka akan menolak ke dalam celah-celah barisan kamu), bermakna mereka akan menolak ke dalam celah-celah barisan kamu untuk memerangi Perang. - (mereka menghendaki kamu), iaitu dengan taktik perang mereka menghendaki kamu (menjadi huru-hara) - (sedangkan di antara kamu ada orang yang mendengar apa yang mereka katakan), yang bermaksud mereka menerima apa yang mereka katakan. katakan katakan. – (Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim).
 1. (Tentu, mereka sentiasa ingin menggulingkan kamu) (dalam kekeliruan) sejak kamu datang ke Madinah (dan mengatur segala macam helah untuk merosakkan kamu) mereka sentiasa cuba menipu kamu dan membatalkan agama kamu - (sehingga kebenaran datang) iaitu pertolongan dari Allah - (dan menang) menang - (jalan Allah), iaitu agama-Nya - (walaupun tidak diredhai mereka). Akhirnya mereka terpaksa memeluk Islam, tetapi secara zahir sahaja.
 1. (Di antara mereka ada yang berkata: "Izinkan aku) untuk tidak berperang - (dan jangan biarkan aku terjerumus ke dalam fitnah). Orang yang mengatakan ini ialah Al-Jaddu ibn Qais. Nabi berkata kepadanya: "Bolehkah kamu bersabar dalam memerangi orang kuning (berkulit putih, tertindas)?" Al-Jaddu menjawab: “Sesungguhnya aku tidak boleh mempunyai wanita dan aku khuatir sekiranya aku melihat perempuan kuning aku tidak akan dapat mengawal diriku dan terjerumus ke dalam fitnah.” Lalu Allah berfirman:- (Ketahuilah bahawa mereka akan terjerumus ke dalam fitnah. ) kerana mereka tidak melakukannya. Menurut qiraat, muka sagatu dibaca sebagai sagata. – (Dan sesungguhnya Jahannam akan menutupi orang-orang kafir sepenuhnya) Tidak ada sesuatupun yang dapat menyelamatkan kamu dari Neraka Jahannam.
 1. (Apabila kamu menerima sesuatu yang baik) seperti kemenangan dan rampasan - (mereka tidak berpuas hati tentang perkara ini, dan jika kamu ditimpa musibah), iaitu keadaan genting - (mereka berkata: "Kami memikirkan urusan kami") dengan teliti sedangkan mereka tidak melakukannya. pergilah (sebelum) sebelum malapetaka ini - (supaya mereka berpisah dengan gembira) dalam malapetaka yang menimpa kamu.
 1. (Katakan kepada mereka) – (“Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami) musibah. – (Dialah pelindung kami) yang menolong kami dan mengatur urusan kami – (dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal).
 1. (Asal kata tarabbasuna adalah tatarabbasuna, maka salah satu huruf tanya telah dihilangkan menjadi tarabbasuna, artinya: Tidak ada yang kamu harapkan akan terjadi - (bagi kami, kecuali satu) akibat - (dari dua kebaikan) perkataan husnayayni adalah bentuk tasniyah dari perkataan husna, dan pada masa yang sama ia adalah bentuk mu'annas dari perkataan ahsan, bermakna mendapat kemenangan atau mati syahid dengan azab yang turun dari syurga (atau hukuman dengan tangan kita) oleh perintah anda memberi kuasa kepada kami untuk melawan anda.
 1. (Katakanlah: "Nafkahkanlah harta kamu) dalam ketaatan kepada Allah - (sama ada dengan sukarela atau tidak, tetapi ia tidak akan diterima oleh kamu sekali-kali) harta yang kamu belanjakan. - (Sesungguhnya kamu adalah orang yang jahat.) Frasa perintah di sini membayangkan ayat baru.
 1. (Dan tidak ada yang menghalang mereka untuk diterima) Anda boleh membaca yugbala dan anda juga boleh membaca tugbala – (mereka adalah sedekah, tetapi kerana mereka) lataz annahum menjadi subjek/fa'il manakala lafaz menjadi tugbala pada objek/ maf. 'ul (orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sembahyang tetapi malas) dengan susah payah - (tidak pula mereka membelanjakan hartanya, tetapi enggan) untuk menafkahkan kerana menganggapnya kerugian.
 1. (Maka janganlah kamu terpedaya dengan harta dan anak-anak mereka), iaitu janganlah kamu mengambil remeh nikmat Kami yang Kami kurniakan kepada mereka, kerana sesungguhnya ia adalah Istidraj. (Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka), iaitu Dia hendak menyiksa mereka - (memberi harta dan anak di dunia ini) dengan pekerjaan yang mereka kerjakan untuk mengumpulkannya, serta bencana dan malapetaka yang ada di dalamnya - (dan akan terjadi), iaitu mereka akan dicabut - (kehidupan mereka sedang mereka dalam keadaan kafir), kemudian Allah akan menziarahi mereka dengan azab yang amat berat di akhirat.
 1. (Dan mereka/orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka benar-benar ada di antara kamu) iaitu mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman - (memandangkan bahawa mereka bukan dari kalangan kamu tetapi adalah orang-orang yang sangat takut kepada kamu) apa itu bermakna mereka takut mereka akan memperlakukan satu sama lain sebagaimana mereka lakukan terhadap orang-orang musyrik. Oleh itu mereka bersumpah untuk melindungi diri/taqiyyah.
 1. (Sekiranya mereka mendapat tempat perlindungan) suatu tempat yang dapat melindungi mereka - (atau gua-gua) tempat perlindungan - (atau lubang-lubang) dalam tanah yang boleh dijadikan tempat perlindungan - (nescaya mereka pergi ke sana dalam tergesa-gesa) mereka jatuh ke dalamnya : dengan tergesa-gesa mereka melarikan diri daripadamu seperti kuda yang mati yang tidak dapat kembali.
 1. (Dan di antara mereka ada orang yang mencerca kamu) menghina kamu - (tentang) pembahagian - (sedekah: jika mereka mendapat bahagian, mereka berpuas hati; dan jika mereka tidak mendapat bahagian, mereka segera gelisah).
 1. (Seandainya mereka redha dengan apa yang Allah dan RasulNya berikan kepada mereka) berupa Ganimah dan seumpamanya - (nescaya mereka berkata: "Cukuplah kami"), iaitu cukuplah bagi kami - ( Allah , Dia akan memberikan kita sedikit dari limpah kurniaNya dan juga RasulNya) seorang Ganimah yang lain yang mungkin cukup untuk kita – (Sesungguhnya kita adalah orang yang berharap kepada Allah) bahawa Dia cukup untuk kita. Jawapan kepada muka Lau ialah Lakana khairan lahum (itu lebih baik untuknya pasti).
 1. (Hanya zakat) diberikan kepada orang-orang fakir, mereka yang tidak dapat mencari nafkah untuk mereka; (orang-orang fakir, orang-orang yang tidak dapat menyara mereka; (pentadbir-pentadbir zakat, mereka yang mengumpulkan, mengagihkan, menulis dan memungutnya; (yang mualaf, mereka yang yakin) untuk masuk Islam atau untuk menguatkan keislaman mereka) , atau mengislamkan orang yang serupa dengan mereka, atau melindungi orang Islam Menurut Imam al-Shaafa'i, terdapat beberapa jenis Muallaf, tetapi jenis Muallaf yang pertama dan terakhir pada masa ini (zaman Imam al-Shaafa'i, ed . ) mereka tidak lagi berhak mendapat bahagian mereka kerana Islam telah menjadi kuat. Berbeza dengan dua jenis Muallaf yang lain, mereka masih berhak mendapat bahagian. Ini menurut pendapat yang betul - (dan untuk) merdeka – (hamba), iaitu hamba yang mukatab – (orang yang berhutang), mereka yang berhutang, dengan syarat bahawa hutang mereka didapati tidak untuk tujuan dosa atau bahawa mereka telah bertaubat daripada dosa mereka, hanya bahawa mereka tidak mampu. untuk membayar hutang mereka, atau diberikan kepada orang yang bertengkar, f untuk mendamaikan Yarlos, (demi Allah), iaitu mereka yang berjuang kerana Allah tetapi tidak dibayar oleh sesiapa pun walaupun mereka "berjaya".- (dan mereka yang sedang dalam perjalanan), iaitu orang-orang yang lari dari bekalan - (sebagai ketetapan yang mengikat) wajah Faridatan ditugaskan kepada fi'il yang disangka kewujudannya - (Allah: Dan Allah Maha Mengetahui akan makhluk-Nya - ( dan Maha Mengetahui) dalam ciptaan-Nya.

Ayat ini menyatakan bahawa zakat tidak boleh diberikan kepada seseorang selain diri sendiri, dan tidak boleh menghalang zakat di kalangan sesetengah golongan, jika golongan tersebut wujud. Juga, imamlah yang mengagihkannya secara merata di antara kumpulan-kumpulan ini, tetapi imam mempunyai hak untuk melebihkan individu-individu tertentu dalam sesuatu kumpulan berbanding yang lain. Huruf lam dalam Lafaz lilfugara bermaksud wajib mengagihkan zakat secara sama rata kepada semua yang berhak. Walau bagaimanapun, tidak wajib bagi pemilik zakat untuk membahagikannya secara sama rata di antara semua kategori apabila dia membahagikannya sendiri, kerana ini sangat sukar. Sebaliknya, cukuplah dia memberikannya kepada tiga orang daripada setiap kategori. Tidak cukup baginya memberi kurang dari tiga orang: itulah makna jamak dalam ayat ini.Sunnah telah menjelaskan bahawa syarat-syarat penerima zakat ialah dia harus beragama Islam, bukan keturunan. daripada Bani Hasyim dan dia tidak boleh menjadi keturunan Bani Mutalib.

 1. (Di antara mereka) orang-orang munafik - (ada orang-orang yang menyakiti Nabi) yang mencelanya dan menyampaikan perkataannya kepada orang-orang munafik - (dan mereka berkata) apabila mereka dihalang daripada berbuat demikian supaya tidak menyakiti Nabi ("Nabi mempercayai segala yang didengarinya"), iaitu Nabi sentiasa mendengar apa yang diperkatakan dan sentiasa menerimanya. Jika kita bersumpah kepadanya bahawa kita tidak menjelaskannya, maka dia percaya kepada kita (katakanlah) dia – (percaya) mendengar ( segala yang baik untuk kamu) daripada mendengar perkara yang buruk – (dia percaya kepada Allah, dia percaya) bermakna dia sentiasa percaya – (orang-orang yang beriman) dalam semua mesej yang mereka hantar, tetapi dia tidak percaya kepada orang lain selain The Lam di sini adalah Lam Zaidah: bertujuan untuk membezakan antara kepercayaan sedar dan kepercayaan berdasarkan faktor-faktor lain - (dan belas kasihan) apabila dilafazkan rafa' ia dinisbahkan kepada kalimah uzunun, dan apabila disebut jar menjadi, ia dinisbahkan kepada frasa khairin – (untuk mereka dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, maka baginya azab yang pedih).
 1. (Mereka bersumpah terhadap kamu dengan nama Allah) Wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang kamu dengar daripada mereka bahawa perbuatan itu adalah menyakiti Rasulullah. Mereka bersumpah bahawa mereka tidak melakukannya kerana ketaatan (untuk mencari keredhaan mereka, sedangkan Allah dan Rasul-Nya lebih berhak mendapat keredaan mereka) (jika mereka benar-benar beriman). Damir terdiri kerana hubungan antara dua keinginan. Khabar kalimah Allah atau kalimah Rasuluhu digugurkan atau tidak disebut.
 1. (Mereka tidak mengetahui) Damir di sini ialah Damir Sha-n – (yang menentang) terhadap (Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Neraka Jahanam baginya) sebagai pembalasan – (dia akan kekal di dalamnya. Ia adalah kehinaan yang besar) .
 1. (Takut) Takut - (orang-orang munafik akan menderhaka kepada mereka), iaitu orang-orang yang beriman - (surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka), iaitu tentang kemunafikan mereka, tetapi mereka tetap memperolok-olokkan mereka. (Katakanlah, "Teruskan ejekanmu.") Perintah yang membayangkan ancaman. – (Allah akan mendedahkan) akan mendedahkan – (apa yang kamu takuti), iaitu kemunafikan kamu akan terbongkar.
 1. (Dan jika) lam gasam/Eid bermaksud - (kamu bertanya kepada mereka) tentang ejekan mereka terhadap kamu dan Al-Quran ketika mereka pergi bersama kamu ke Tabuk (nescaya mereka akan menjawab) dan memberi alasan - ("Sesungguhnya kami hanyalah gurauan dan gurauan) dalam ucapan kami untuk menghilangkan kebosanan perjalanan yang jauh ini dan kami tidak mahu memberitahu mereka apa-apa lagi – (Katakanlah:) – (“Adakah Allah, Ayat-ayatNya dan RasulNya kamu memperolok-olokkan?”) ).
 1. (Anda tidak perlu meminta maaf) untuk itu - (kerana anda tidak percaya selepas anda beriman) yang bermaksud bahawa kekufuran anda timbul selepas anda menunjukkan kepercayaan. – (apabila kita memaafkan) apabila dilafazkan ya menjadi mabni maful, maka dibaca ya'fa. Apabila dilafazkan dengan nun ia adalah mabni fa'il, dan bacaannya adalah seperti yang diberikan di sebaliknya:

(sebahagian dari kamu) kerana keikhlasan dan keinsafan kamu, seperti apa yang dilakukan oleh Jahsh ibn Humair - (pasti kami akan "menghukum") boleh dibaca tu'azzib, boleh juga dibaca nu'azzib - (golongan yang lain kerana mereka orang: orang yang selalu mereka buat dosa), iaitu kerana mereka sentiasa menjaga kemunafikan dan sentiasa mencemuh.

 1. (Laki-laki munafik dan perempuan munafik, seorang dan yang lain sama), iaitu sama sikap dan perbuatan, perihalnya sama dengan tiga syiling - (gangguan) berupa kekufuran dan maksiat. (dan melarang mengerjakan yang ma’ruf) berupa keimanan dan ketaatan – (dan mereka berjabat tangan) daripada membelanjakan di jalan ketaatan – (mereka telah melupakan Allah) yang bermaksud mereka tidak mahu mentaatinya – (maka Allah ha melupakan mereka) membiarkan mereka melupakan tanda kurniaan Allah. - (Sebenarnya, orang munafik adalah pesalahnya).
 1. (Allah mengancam lelaki dan perempuan yang munafik dan kafir dengan Neraka; mereka kekal di dalamnya. Neraka ini cukup bagi mereka) sebagai balasan dan azab - (dan Allah melaknati mereka) Dia merampas rahmat-Nya - (dan bagi mereka azab yang kekal) abadi.
 1. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik - (Ia seperti keadaan orang-orang seperti kamu, lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak daripada kamu. Maka kamu menikmatinya) bergembira - (dengan bahagian kamu), iaitu bahagian dunia kamu – ​(dan bersenang-senang) Wahai orang-orang munafik – (bahagian kamu seperti orang-orang yang dahulu menikmati mereka dan membincangkan) perkara-perkara palsu dan mencela Nabi (SAW). (seperti yang mereka pernah bincangkan) apa yang mereka bincangkan. – (Sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang rugi).
 1. (Tiada berita penting yang sampai kepada mereka) berita penting - (dari orang-orang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad) kaum Hud - (Samud) kaum Saleh - (kaum Ibrahim dan kaum Madyan) kaum Sywaib - (dan penduduk negeri-negeri yang binasa) negeri-negeri tempat tinggal kaum Luth, iaitu penduduknya. – (Rasul-rasul datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata) dengan membawa mukjizat, tetapi mereka terus mendustakannya, lalu mereka dibinasakan – (supaya Allah tidak mencelakakan mereka) sekiranya Dia mengazab mereka tanpa dosa – (tetapi mereka merugikan diri mereka sendiri) daripada satu akibat. dari dosa yang telah mereka lakukan.
 1. (Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan mendapat rahmat dari Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa) tidak ada yang dapat menghalang apa yang akan ditimbulkan oleh janji dan ancaman-Nya – (bijaksana lagi) Dia tidak pernah meletakkan sesuatu melainkan tepat pada tempatnya.
 1. (Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebuah syurga yang mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya dan mereka akan mendapat tempat yang baik di dalam syurga 'Adn) iaitu tempat kediaman. - (Dan keredhaan Allah lebih besar) lebih besar daripada mereka semuanya - (ia adalah kebahagiaan yang besar).
 1. (Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir) dengan senjata - (dan orang-orang munafik) dengan hujah dan perkataan - (dan keraslah terhadap mereka) dengan kekerasan dan kebencian (tempat mereka ialah Neraka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali) ialah Katakanlah , seburuk-buruk tempat ialah api Neraka.
 1. (Mereka bersumpah) iaitu orang-orang munafik – (dengan nama Allah, janganlah mereka mengatakan) apa-apa yang menyinggung perasaan mereka – (sesungguhnya mereka mengucapkan kata-kata kafir dan menjadi kafir selepas Islam), iaitu Islam – (dan mengingini apa yang tidak dapat mereka capai). ) keinginan mereka untuk membunuh Nabi (SAW) pada malam Agabah ketika dia pulang dari Tabuk. Jumlah mereka yang bersekongkol adalah sedozen lelaki: tetapi Ammar ibn Yasir r.a. Mereka segera bertindak memukul muka kenderaan mereka ketika mereka mula mengepung Nabi, maka mereka bersurai (dan tidak menyalahkan) dengan memberikan Allah dan Rasul-Nya (kecuali Allah dan Rasul-Nya memberi mereka cukup sebagai karunia-Nya). bentuk Ganimah yang dinafikan setelah begitu banyak keinginan. Dalam erti kata lain, mereka tidak pernah mendapatnya daripadanya kecuali satu ketika itu, dan tidak dinafikan itu. (Maka jika mereka bertaubat dengan kemunafikan mereka dan benar-benar beriman kepadamu - (itu lebih baik bagi mereka, dan jika mereka menyimpang dari) iman - (nescaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia) dengan membunuh mereka - , ( dan dalam akhirat) melalui Neraka – (dan mereka tidak mempunyai pelindung di bumi) yang dapat melindungi mereka dari azab Allah (dan penolong) yang dapat membela diri.
 1. (Dan di antara mereka ada orang-orang yang berikrar kepada Allah: “Jika Allah mengurniakan kepada kami sebahagian dari karunia-Nya, nescaya kami akan bersedekah.” Istilah lanassoddaganna pada asalnya tanatasaddaganna, maka disisipkan huruf ta ke dalam huruf sad, apakah adakah maksud asal kalimah itu, kemudian menjadi lanassadaqanna - (dan pasti kita termasuk orang-orang yang soleh) Orang yang dimaksudkan ialah Sa'labah ibn Hatib: Pada suatu hari dia meminta Nabi saw untuk mendoakannya. , bahawa Allah akan memberinya harta dan supaya dia menunaikan haknya ke atas semua yang berhak kepadanya.Lalu Nabi SAW mendoakannya sebagaimana permintaannya: Akhirnya Allah memberinya harta yang banyak sehingga dia lupa solat Jumaat dan solat berjemaah yang pernah dia lakukan kerana sibuk dengan hartanya dan lebih teruk lagi dia tidak menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat berikut iaitu. saya:
 1. (Maka sesudah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka bakhil terhadapnya dan berpaling) dari ketaatan kepada Allah - (dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang selalu berpaling dari kebenaran).
 1. (Demikianlah Allah telah mewajibkan kepada mereka) iaitu Dia menjadikan keputusan untuk mereka – (kemunafikan) kekal – (dalam hati mereka sehingga saat mereka menemui-Nya) untuk menemui Allah iaitu pada hari kiamat – (kerana mereka mendustakan Allah apa yang mereka bersumpah kepadanya dan juga mengapa mereka selalu berdusta) dengan janji-janji mereka. Selepas itu, Sa'labah ibn Hatib pergi kepada Nabi membawa zakatnya, tetapi Nabi berkata kepadanya: "Allah telah melarangku menerima zakatmu." Selepas itu Rasulullah SAW saw.

Dia menaburkan kotoran di kepalanya. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. dia datang kepada Khalifah Abu Bakar membawa zakatnya, tetapi Khalifah Abu Bakar tidak menerimanya. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar r.a. Dia pun datang membawa zakatnya, tetapi Khalifah Umar tidak menerimanya. Pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman beliau pulang dengan membawa zakatnya tetapi Khalifah Uthman tidak menerimanya. Beliau meninggal dunia pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman r.a.

 1. (Mereka tidak mengetahui) orang-orang munafik - (bahawa Allah mengetahui rahsia mereka) apa yang mereka simpan dalam diri mereka - (dan bisikan-bisikan mereka), iaitu apa yang mereka bisikkan sesama mereka - (dan bahawa Allah mengetahui perkara yang ghaib) apa yang ghaib. adalah semua , yang tidak dapat dilihat oleh mata.

Apabila ayat sedekah ini diturunkan, datanglah seorang lelaki dengan membawa sedekah yang banyak dan orang-orang munafik berkata, “Dia hanya bermegah-megah.” Seorang lelaki lain datang dengan membawa sedekah, dan orang-orang munafik berkata, “Sesungguhnya Allah lebih kaya daripada mereka sedekah daripada mereka. Lelaki ini." Kemudian, pada saat itu, terungkap perkataan berikut, iaitu:

 1. (Manusia) adalah orang-orang Mubtada - (yang mencela) Malu - (mereka yang secara sukarela) gembira - (di antara orang-orang yang beriman bersedekah dan menyalahkan orang-orang yang tidak layak dengan apa yang mereka mampu) kemampuan, maka mereka bersedekah - (maka orang-orang munafik itu menghina. mereka )), sedangkan khabar mubtada - (Allah akan membayar penghinaan itu) bermakna Allah membalas penghinaan itu - (dan bagi mereka azab yang pedih).
 1. (Kamu mohon ampun) Wahai Muhammad – (bagi mereka atau tidak, kamu beristighfar adalah sama) Ayat ini mengandungi makna Takhyir, maksudnya kamu boleh memilih sama ada kamu mahu beristighfar atau tidak. Dalam hal ini, Rasulullah SAM. Dia berkata: Sebenarnya, saya disuruh mengundi, jadi saya memutuskan untuk memohon ampun. (Hadis riwayat Bukhari) (Walaupun kamu mohonkan ampun untuk mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka). Menurut satu pendapat, maksud tujuh puluh kali ialah lafaz Mubalagah yang menunjukkan bilangan istigfar (memohon ampun). Di dalam Sahih Bukhari ada disebutkan hadis tentangnya, iaitu: “Seandainya aku mengetahui bahawa permohonan ampunku akan diterima jika dibaca lebih dari tujuh puluh kali, nescaya aku tambahkan”. (Hadis riwayat Imam Bukhari) Menurut pendapat yang lain, maksud yang dimaksudkan itu dikatakan bilangan tertentu iaitu tujuh puluh itu sendiri.Ini juga berdasarkan Hadis Nabi, iaitu: "Aku akan membacanya lebih daripada tujuh puluh kali." Maka Allah SWT. Dia menjelaskan kepada nabi-Nya tujuan pengampunan, iaitu melalui firman-Nya: “Samalah bagi mereka sama ada kamu meminta ampun atau tidak meminta ampun. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Q.S. 63 Al-Munafigun: 6). – (Ini adalah kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.)
 1. (Orang-orang yang tertinggal itu bergembira), iaitu orang-orang yang tidak pergi ke Tabuk - (dengan tinggalnya) dengan tidak ikut serta - (selepas) kepergian (Rasulullah), dan mereka tidak suka berperang. dengan harta dan Jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata:) iaitu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain – (“Jangan pergi”), iaitu jangan pergi Jihad – (dalam panas ini). Katakanlah: "Api Jahannam itu lebih panas daripada panasnya Tabuk." Paling penting mereka harus mengelakkan panas Jahannam dengan menyertai perjuangan dan tidak tinggal di belakang (jika mereka tahu), bermakna jika mereka tahu bahawa mereka tidak akan tinggal di belakang dan menyertai perjuangan.
 1. (Kemudian hendaklah mereka ketawa sedikit) di dunia (dan hendaklah mereka menangis) di akhirat (banyak, sebagai balasan atas apa yang selalu mereka lakukan) Ayat ini merupakan mesej situasi mereka yang diungkapkan dalam bentuk ungkapan cinta. /perintah.
 1. (Kemudian apabila kamu kembali) apabila kamu telah dikembalikan dengan selamat - (oleh Allah) dari Tabuk - (maka kamu akan kembali kepada segolongan daripada mereka) d mereka meminta izin kamu untuk pergi bersama kamu ke peperangan yang lain - (katakanlah:) kepada mereka - (Anda tidak boleh dating dengan saya selama-lamanya dan anda tidak boleh melawan musuh dengan saya. Malah, anda tidak sanggup) untuk pergi berperang buat kali pertama. Oleh itu duduklah bersama orang yang tidak berperang") bermaksud bersama orang yang tidak berperang, iaitu dengan perempuan, kanak-kanak dan lain-lain.
 1. Ketika Nabi menyembahyangkan kematian Ibn Ubay (ketua orang-orang munafik), turunlah firman-Nya: (Dan janganlah kamu menyembahyangkan jenazah bagi sesiapa yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu tinggal di dalam kubur bersama-sama. tujuan untuk mengebumikan atau menziarahinya). – (Sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan RasulNya dan mati dalam keadaan kafir).
 1. (Dan janganlah kamu tertarik dengan harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia dengan harta dan anak-anak mereka dan mematikan mereka) - (hidup mereka, dalam keadaan kufur).
 1. (Dan jika diutuskan satu surah), iaitu sebahagian daripada surah Al-Quran - suruhlah mereka (beriman kepada Allah dan berperanglah dengan Rasul-Nya, dan mereka akan meminta izin kepada orang yang mampu), iaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan. ) (Antaranya, mereka tidak ambil pusing dan berkata, "Mari kita berpegang kepada mereka yang duduk"). ,
 1. (Perkataan khawalif adalah jamak dari khalifah, artinya wanita yang tinggal di rumah - (dan hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak mengetahui kebaikan).
 1. (Tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan diri mereka sendiri. Dan merekalah yang mendapat kebaikan) di dunia dan di akhirat (dan orang-orang yang berbahagia itu) yang memperoleh kebahagiaan.
 1. (Allah telah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah kemenangan yang besar).
 1. (Kemudian datang orang-orang yang meminta maaf) Pada asalnya kalimat al-mu'azziruna adalah al-mu'tazsiruna, kemudian huruf ta ditambah dengan huruf zal, sehingga menjadi al-mu'azziruna, keduanya memiliki makna yang sama, maka bacalah al-mu'azziruna-, (yakni orang Arab padang pasir) kepada Nabi SAW. – (untuk mendapatkan izin untuk mereka) tinggal di kampung mereka, tidak berjihad kerana tidak dapat, akhirnya Rasulullah SAW. dia memberi izin kepada mereka – (sementara orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya diam) yang diam itu ialah orang-orang yang mengaku beriman, di antara orang-orang munafik di padang pasir, mereka diam, mereka tidak datang kepada Nabi SAW. terangkan sebab-sebab tidak penyertaan. (Kemudian akan ditimpa azab yang pedih atas orang-orang yang kafir sesama mereka).
 1. (Tiada dosa bagi orang yang lemah), iaitu orang tua – (bagi orang sakit) seperti orang buta dan orang sakit tenat – (dan bagi mereka yang tidak mendapat apa yang akan mereka nafkahkan) untuk Jihad – (sebarang dosa), iaitu dosa dosa tidak pergi Jihad – (jika mereka ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya) tidak pergi Jihad, iaitu tidak menimbulkan kekacauan dan ketakutan kepada orang lain dan mengikut peraturan. (Ia bukan tentang mereka yang berbuat baik), jadi mereka yang mencapai perkara sedemikian, alasan untuk menyalahkan mereka. – (Dan Allah Maha Pengampun) kepada mereka – (lagi Maha Penyayang) kepada mereka dengan memberikan kelonggaran kepada mereka dalam perkara tidak pergi Jihad ini.
 1. (Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, meminta kepadamu untuk memberi mereka kenderaan) untuk berperang bersamamu, ada tujuh orang di antara mereka, semuanya dari kalangan Ansar. Tetapi menurut pendapat lain mereka semua adalah dari Bani Muqarrin – (maka kamu berkata: “Saya tidak dapat kenderaan untuk membawa kamu”), nombor ayat ini menjadi kata keterangan – (maka mereka kembali) adalah wajah ini. ayat jawapan kepada perkataan iza, ertinya mereka berundur ke rumah masing-masing - (sambil mata tertumpah), iaitu mengalir - (dalam bentuk) lafaz min di sini mempunyai maksud bayan / kata penerang / pentafsir perkataan - (air mata kesedihan) kerana mereka - (tidak mendapat apa yang mereka akan belanjakan) untuk Jihad.
 1. (Sebenarnya jalan berdosa itu hanya untuk orang yang meminta izin), bukan untuk berjihad - (walaupun mereka orang kaya. Mereka rela bersama orang yang tidak berperang dan Allah mengunci hati mereka, yang mereka lakukan. tidak tahu) akibat perbuatan mereka.

11 JUN

 1. (Mereka minta maaf) kerana tidak pergi berperang - (apabila kamu kembali kepada mereka) dari medan perang. – (Apabila kamu kembali kepada mereka) dari medan perang, beritahu mereka: (Jangan minta maaf, kami tidak mempercayai kamu lagi) kami tidak mempercayai kamu lagi (kerana Allah memberitahu kami di bawah pesanan rahsiaNya) Allah memberitahu kami tentang perniagaan mereka. – (Dan Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaan kamu, kemudian kamu akan kembali) selepas kamu dibangkitkan dari kubur – (kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata), iaitu. H. Allah – (kemudian Dia akan memberitahu kamu apa yang telah kamu kerjakan) kemudian Dia akan memberi balasan kepada kamu.
 1. (Kemudian mereka akan bersumpah kepada kamu dengan nama Allah apabila kamu kembali), iaitu kembali - (kepada mereka) dari medan perang Tabuk untuk menunjukkan bahawa mereka benar-benar mempunyai alasan yang kukuh untuk tidak pergi - (kepada kamu pergi pergi. daripada mereka), bermakna dia tidak memarahi mereka atas apa yang mereka lakukan. - (Maka berpalinglah kamu daripada mereka, kerana sesungguhnya mereka itu najis) adalah najis, kerana hati mereka kotor - (dan tempat mereka ialah Jahannam sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan).
 1. (Mereka akan bersumpah kepada kamu bahawa kamu boleh redha kepada mereka. Tetapi jika kamu redha kepada mereka, nescaya Allah tidak redha kepada orang-orang yang fasik) bermakna Allah tidak redha kepada mereka dan kamu tidak redha kepada mereka. mereka tidak akan mendapat manfaat apa-apa kerana Allah murka kepada mereka.
 1. (Orang Arab), maka orang Badwi - (mereka lebih kafir dan munafik) daripada penduduk kota-kota: kerana orang Badwi itu keras hati dan kasar 3 dan jauh dari mendengar Al-Quran - (dan lebih tentu lagi) lebih betul. - ( tanpa mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada RasulNya) berupa Undang-undang dan syariat. Huruf alla asalnya terdiri daripada satu dan la, kemudian kedua-duanya. - Mereka bersatu untuk menjadi alla. – (Dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya – (lagi Maha Bijaksana) dalam mengurus ciptaan-Nya.
 1. (Di antara orang-orang Badwi itu ada orang yang menganggap apa yang mereka nafkahkan pada jalan Allah (sebagai kerugian) sebagai keburukan dan kerugian kerana mereka tidak mengharapkan pahala tetapi menafkahkannya kerana takut, mereka adalah Bani Asad dan Bani Gatafan – (dan tunggulah). ) menunggu - (azab menimpa kamu) malapetaka menimpa kamu supaya ia dapat dibebaskan daripada kamu - (mereka ialah orang-orang yang ditimpa ketakutan) boleh dibaca sebagai -su', boleh juga dibaca sebagai S-sau', maksudnya. bahawa sesungguhnya azab dan kebinasaan akan menimpa mereka selain kamu - (Dan Allah Maha Mendengar) dari perkataan hamba-hambaNya - (dan Maha Bijaksana) dari perbuatan mereka.
 1. (Dan di antara orang-orang Badwi itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat) seperti puak Juhainah dan puak Muzayyanah - (dan manusia, lakukan apa yang kamu katakan) pada jalan Allah - (sebagai satu perbuatan Tagarrub). ini bermaksud mendekatiNya - (di sisi Allah dan) sebagai jalan - (menerima Selawat), iaitu doa - (Rasul) untuknya. - (perhatikan bahawa makanan mereka) bermaksud makanan mereka - (itu adalah perbuatan taqarrub) boleh dibaca quruba-tun, boleh juga dibaca qurbatun - (bagi mereka) di mata kamu. (Allah akan memasukkan mereka ke Ramat-Nya iaitu Syurga-Nya.) – (Allah Maha Pengampun) kepada orang-orang yang taat kepada-Nya – Lan (sekali lagi, penyayang) kepada orang-orang yang taat.
 1. (Mereka yang mula-mula memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar) ialah para Sahabat yang turut serta dalam Perang Badar, iaitu semua Sahabat - (dan orang-orang yang mengikuti mereka) hingga hari kiamat - (baik) dari segi tindakan mereka. – (Allah redha kepada mereka) dengan ketaatan mereka kepada-Nya – (dan mereka redha kepada Allah) redha dengan pahala-Nya – (Dan Allah telah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya) mengikut Qiraat, Jlafaz tahtaha, it berkata dengan menggunakan huruf min sebelum ini, jadi min tahtiha - (mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Itu adalah kemenangan besar).
 1. (Di antara orang-orang di sekeliling kamu) Wahai penduduk Madinah - (di kalangan orang Arab Badwi terdapat orang-orang munafik) seperti orang-orang Aslam, Ashja' dan Giffar - (dan juga di kalangan penduduk Madinah) ada orang-orang munafik. (Mereka terlalu jauh dalam kemunafikan mereka) bererti kemunafikan mereka mendalam dan tersemat di dalam hati mereka. – (Engkau tidak mengetahui mereka) Wahai Muhammad – (tetapi Kami mengetahui mereka). Kami akan mengazab mereka dua kali dengan mendedahkan kemunafikan mereka, atau membunuh mereka di dunia dan menyeksa mereka di dalam kubur - (kemudian mereka akan dikembalikan) ke akhirat (kepada azab yang besar), iaitu azab Neraka.

102, (Dan) ada pula suatu kaum - (yang lain) ayat itu menjadi mubtada - (mereka mengaku dosanya) kerana tidak pergi ke medan perang. Wajah ayat ini menjadi khabainya - (mereka mencampuradukkan perbuatan baik), iaitu jihad yang telah mereka lakukan sebelum peristiwa ini, atau pengakuan dosa yang telah mereka lakukan, atau dosa lain - (dengan perbuatan buruk yang lain). , dia tidak menyertai jihad kali ini. – (Semoga Allah menerima taubat kamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.)

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan sekumpulan yang lain. Mereka mengikat diri mereka pada tiang-tiang masjid, yang mereka lakukan apabila mendengar firman Allah diturunkan tentang orang-orang yang tidak pergi Jihad, tetapi mereka tidak. Maka mereka bersumpah bahawa rantai mereka hanya akan dibuka oleh Nabi sendiri. Kemudian, setelah ayat ini diturunkan, Nabi membuka ikatan dirinya.

 1. (Ambillah sedekah dari sebahagian harta kamu yang kamu gunakan untuk menyucikan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, lalu Nabi mengambil sepertiga dari harta mereka lalu bersedekah (dan berdoa untuk mereka). – (Sesungguhnya permintaannya adalah ketenangan jiwa) Rahmat – (kepadanya) pada satu pendapat Sakanun bermaksud ketenangan jiwa kerana taubatnya diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.)
 1. (Mereka tidak mengetahui bahawa Allah menerima dan mengambil taubat hamba-hamba-Nya) bererti menerima hamba-hamba-Nya – (sedekah-sedekah dan bahawa Allah lebih menerima taubat), iaitu menerima taubat mereka – 2 (berkasih sayang) bersama mereka. Kata tanya di awal ayat ini bermaksud menandakan, maksud yang dimaksudkan ialah membesarkan mereka bertaubat dan memberi zakat atau sedekah.
 1. (Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum - ("Bekerjalah sesukamu") - (maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan) sesudah bangkit dari kubur - (kepada yang mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata), iaitu Allah – (lalu Dia memberitahu kamu apa yang telah kamu kerjakan) kemudian Dia akan memberi balasan kepada kamu.
 1. (Dan ada pula yang lain) di antara mereka yang tidak pergi ke medan perang - (ditangguhkan) murjauna boleh dibaca, murja-una pun boleh dibaca, ertinya ditangguhkan taubat mereka - (sehingga Allah memutuskan) atas mereka menurut kehendakNya - (Adakalanya Allah akan mengazab mereka) sehingga Dia membunuh mereka tanpa sempat bertaubat (dan kadangkala Allah menerima taubat mereka).

Dan Allah Maha Mengetahui tentang makhluk-Nya - (sekali lagi, Maha Mengetahui) untuk melakukan apa yang patut Dia lakukan kepada mereka. Yang mereka maksudkan ialah tiga orang yang telah disebutkan kedatangannya kepada Nabi (SAW) di atas, iaitu Murarah ibnour Rabi', Ka'ab ibn Malik dan Hilal ibn Umayyah. Mereka tidak pergi ke medan perang hanya kerana malas dan cenderung kepada kehidupan lapang dan senang, bukan kerana mereka munafik. Dan mereka tidak meminta maaf seperti yang lain kepada Nabi (saw). Akhirnya urusan mereka ditangguhkan selama lima puluh hari, di mana pada masa itu mereka hidup dalam buangan dari semua sehinggalah ayat yang menyatakan penerimaan taubat mereka.

 1. (Dan) di antara orang-orang munafik ini - (ada orang-orang yang membina masjid) ada dua belas daripada mereka, semuanya munafik - (untuk mencederakan orang-orang mukmin di masjid Quba) - (dan kerana kufur) kerana mereka membuka masjid yang telah dibina. perintah rahib Abu Amir, bertujuan sebagai pangkalan baginya dan sekutunya. Semasa dia (Amir) akan membawa tentera Maharaja Rom untuk berperang (dan memecahbelahkan orang-orang yang beriman) terhadap Nabi (saw), yang biasa bersembahyang di Masjid Quba, sebahagian daripada orang-orang yang beriman mengharapkan mereka untuk bersembahyang di dalam rumahnya. Masjid - (dan menjadi tempat pengawasan), iaitu tempat mengawasi - (bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya suatu masa dahulu) sebelum Masjid Dirar ini dibina, iaitu Abu Amir dan para sahabatnya yang tersebut di atas. – (Mereka benar-benar taat, bersumpah: “Tiada apa-apa lagi) – (kami mahu) pembinaan masjid ini – (tetapi) untuk kerja – (hanya baik) jadi, untuk berbelas kasihan kepada orang miskin di musim hujan dan musim panas. dan sebagai tempat perlindungan bagi umat Islam. – (Dan Allah menyaksikan bahawa mereka adalah pendusta) dalam sumpah mereka. Mereka meminta Nabi (SAW) untuk solat di masjid mereka, tetapi kemudian firman Allah berikut diturunkan, iaitu:
 1. (Kamu tidak akan bangun) solat - (selama-lamanya di masjid ini) lalu Nabi menghantar sekumpulan sahabat baginda untuk meruntuhkan dan membakarnya. Maka mereka menjadikan masjid lama itu sebagai tempat pembuangan bangkai. – (Sesungguhnya masjid yang dibina itu) dibina di atas asas – (Rahmat, sejak hari pertama), masjid yang dibina oleh Rasulullah SAW ketika memasuki tempat hijrahnya, apa yang Quba. Masjid bermaksud. Ini selari dengan kenyataan Imam Bukhari - (dia lebih betul) daripada Masjid Dirar -. (Mereka solat) solat – (di dalamnya. Ada orang) Ansar – (yang hendak membersihkan diri. Dan Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil) bermakna Allah akan memberi balasan kepada mereka. Makna asal al-muttahhirina ialah al-mutatahhirina, maka huruf ta ditambahkan pada huruf asal ta, menjadikannya al-muttahhirina. Ibn Khuzaimah meriwayatkan sebuah Hadis dalam Shahihnya melalui Uwaimir ibn Sa'idah yang pernah menjadi Rasulullah SAW. dia datang kepada mereka (para Sahabat) di Masjid Quba. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT. Saya telah memuji kamu kerana penyucian diri kamu berkaitan dengan sejarah Masjid kamu (Quba). Apakah jenis pembersihan yang anda lakukan sekarang? Mereka menjawab: "Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa-apa, tetapi kami mempunyai jiran Yahudi: mereka membasuh dubur mereka selepas buang air besar, maka kami membasuhnya sebagaimana mereka melakukannya." Menurut riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. , para sahabat berkata, "Pertama, bagaimanapun, kami menggunakan batu, kemudian kami menggunakan air." Nabi menjawab, "Inilah jalan yang benar, maka berpeganglah padanya."
 1. (Mereka itu adalah orang-orang yang membina masjid-masjidnya atas dasar taqwa) kerana takut -, (kepada Allah dan) sentiasa mengharapkan keredhaan (Nya) - (lebih baik, atau orang-orang yang membina bangunan-bangunannya) boleh juga jurufin. dibaca jurfin, ertinya di ambang - (dari jurang), ertinya dia hampir runtuh - (maka bangunannya jatuh bersamanya), ertinya bangunannya runtuh bersama orang-orang yang membinanya - (dalam Neraka oleh Jahar nam?el The Ungkapan ayat ini adalah TamSil/Perumpamaan yang terbaik menggambarkan pembinaan Masjid tidak berdasarkan ketakwaan lalu akibat yang akan dialami.Kata tanya di awal Ayat ini bermaksud Tagr yang bermaksud masjid yang pertama adalah baik seperti Masjid Quba. manakala gambar yang kedua ialah perumpamaan Masjid Dirar – (Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim itu).
 1. (Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu sentiasa menjadi punca keraguan), iaitu keraguan - (dalam hati mereka, kecuali apabila hancur) hancur berkecai (hati mereka) kerana mereka mati. – (Dan Allah Maha Mengetahui) makhluk-Nya – (Sekali lagi, Maha Mengetahui) dalam perlakuan-Nya terhadap makhluk-Nya.
 1. (Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin itu sendiri dan harta mereka) kerana mereka membelanjakannya pada jalan ketaatan kepada-Nya seolah-olah berperang di jalan-Nya - (dan memberi mereka syurga. Mereka berperang di jalan Allah dan membunuh atau dibunuh). dibunuh) Ayat ini merupakan ayat baru yang mentafsirkan maksud yang terkandung dalam frasa ash-shira/beli. Menurut sebuah qiraat dikatakan fayugtaluna wa yagtuluna, ertinya ada di antara mereka yang mati dan ada yang terus berperang - (sebagai janji yang benar) kalimah wa'dan dan haqqan, kedua-duanya masdar, dinisbahkan kepada fi'il masing-masing yang tidak disebutkan- - (dalam Taurat, Injil dan Al-Quran). Dan siapa yang menepati janji dengan lebih setia? Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah?), maksudnya tidak ada yang lebih menepati janjinya daripada Allah. – (Maka bergembiralah) dalam ayat ini maksud iltifat / penularan ucapan, dari yang ghaib kepada mukhatab / dari orang ketiga kepada orang kedua.

(Dengan jualan yang anda buat dan semua) jualan itu - (ia adalah kemenangan besar) yang boleh membawa kepada matlamat yang paling diingini.

112: (Mereka itulah orang-orang yang bertaubat) Ungkapan at-ta'buna digunakan untuk memuji mutada di atas, d Mereka yang ikhlas beribadah kerana Allah – (mereka yang) memuji Allah dalam segala keadaan – (mereka yang menziarahi. dia), maksudnya ialah mereka sentiasa mengerjakan hem – (orang-orang yang rukuk, yang sujud), ertinya mereka itu orang-orang yang sembahyang – (yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan memelihara hukum-hukum Allah), iaitu hukum-hukumNya. yang mereka amalkan. — (Dan menggembirakan orang yang beriman) dengan Syurga.

 1. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan permohonan ampun Nabi kepada bapa saudaranya Abu Talib dan juga berkaitan dengan meminta ampun oleh sebahagian sahabat terhadap ibu bapa mereka sendiri yang musyrik. (Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya), iaitu keluarga mereka sendiri - (kemudian mereka sedar bahawa orang-orang musyrik itu adalah penduduk Jahim) atau begitulah. , Neraka, kerana mereka mati dalam keadaan kufur.
 1. (Dan Ibrahim memohon ampun kepada Allah untuk bapanya (bapa saudaranya, penit.) tidak lebih daripada janji yang telah dibuatnya kepada bapanya) dengan kata-kata Nabi Ibrahim sendiri, seperti yang diungkapkan oleh firman-Nya: “Aku akan memohon ampun kepadamu dari Tuhanku” (Q.S. 19 Maryam: 47). Nabi Ibrahim berjanji demikian dengan harapan bapanya (bapa saudara) masuk Islam. – (Kemudian apabila Ibrahim sedar bahawa bapa/bapa saudaranya adalah musuh Allah) kerana dia mati dalam keadaan kufur – (Lalu Ibrahim mengucapkan selamat tinggal kepadanya) maka Nabi Ibrahim berhenti memohon ampun kepada-Nya . (Sebenarnya Ibrahim adalah seorang yang sangat baik hati) sangat merendah diri dan berdoa kepada Allah – (lagi penyayang) sangat sabar menahan penderitaan.
 1. (Dan Allah sekali-kali tidak akan memalingkan sesuatu kaum setelah Dia memimpin mereka) kepada Islam - (sehingga Dia memberitahu mereka apa yang harus mereka tinggalkan), iaitu amalan apa yang harus mereka tinggalkan, tetapi mereka tidak meninggalkannya, maka mereka berhak mendapatnya. mereka yang sesat – (sesungguhnya Allah mengetahui segala-galanya), termasuk orang-orang yang patut ditipu dan berhak mendapat petunjuk-Nya.
 1. (Sesungguhnya Allah kepunyaan kerajaan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan. Dan tidak ada bagi kamu apa-apa) Wahai manusia - : (kecuali Allah) - (yang memelihara kamu) daripada-Nya - (dan yang memberi pertolongan), dia dapat peliharalah mereka daripada keyakinan Allah.
 1. (Sesungguhnya Allah telah menerima taubat), iaitu Dia menerima taubat selama-lamanya – (daripada Nabi, Muhajirin dan Ansar yang mengikut Nabi ketika kesusahan), iaitu ketika kesusahan. Ini berlaku semasa perang Tabuk, dua orang sedang makan sebiji kurma, dan sepuluh orang tentera bergilir-gilir menaiki kenderaan, dan panasnya panas sehingga mereka minum air dalam perut unta kerana bekalan air telah habis - (selepas mereka hampir-hampir menjauh) kamu boleh membaca yaziqu atau taziqu, ertinya cenderung – (hati segolongan daripada mereka) untuk mengikut Nabi yang mereka maksudkan untuk kembali dan bukan kerana kesukaran yang mereka alami ketika itu untuk memasuki peperangan. - (Maka Allah menerima taubat mereka) dan memberi mereka keteguhan hati dan kesabaran. – (Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).
 1. (Dan) Allah menerima taubat mereka - (untuk tiga orang yang lambat itu) penerimaan taubat mereka, dengan keterangan yang menunjukkan kepadanya - (sehingga bumi itu kelihatan kecil bagi mereka, walaupun ia luas), padahal bumi itu adalah luas. luas (sehingga apabila bumi itu bagi mereka sempit, walaupun ia luas), walaupun sebenarnya luas, kerana mereka tidak mendapat tempat untuk mengubah hati mereka - (dan apabila hati mereka juga nampak sempit bagi mereka), iaitu , tertutuplah hati mereka terhadap mereka kerana kesusahan dan keganjilan taubat mereka, yang ditangguhkan, sehingga hati mereka tidak senang dan mereka sentiasa resah (dan curiga) dan yakin - (yang) dibaca dengan Takhfif, bahawa ialah, a - (tidak ada yang terlepas dari azab Allah melainkan Dia). Kemudian Allah menerima taubat mereka) Allah memberi mereka petunjuk dan kekuatan untuk bertaubat - (supaya mereka tabah dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang).
 1. (Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah) tinggalkan perbuatan dosa (dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar) dengan beriman dan menepati janji, maka hendaklah kamu memelihara kebenaran.
 1. (Tidak wajar jika penduduk Madinah dan Badwi yang tinggal berdekatan tidak menemani Rasulullah) apabila baginda pergi berperang – (dan tidak wajar mereka menyayangi diri sendiri lebih daripada Rasulullah) dan mengenepikan kepentingan mereka, yang memihak kepada anda daripada kepentingan anda sendiri dalam masa sukar. Lafaz ayat ini adalah nahi atau larangan tetapi ia diungkapkan dalam bentuk doa khabar atau doa baharu. – (Begitu juga larangan pergi ke medan perang bersama Rasulullah – (kerana mereka) disebabkan – (tidak dilanda dahaga) dahaga – (keletihan) keletihan – (dan lapar) iaitu lapar – (di jalan Allah). dan tidak memijak sesuatu tempat), muka mautian itu masdar, tetapi maksudnya sama dengan wat-an - (yang membangkitkan kemarahan), iaitu yang menimbulkan kemarahan - (kafir yang tidak ditimpakan oleh Ian kepada musuh. Allah - sebarang malapetaka) dengan membunuh, menangkap atau mencederakan musuh - (tetapi telah tertulis untuk mereka satu kebajikan), iaitu mereka sanggup melakukannya - (Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik) upah mereka. tidak akan disia-siakan olehnya, sebaliknya, dia akan memberi ganjaran kepada mereka.
 1. (Dan mereka tidak menafkahkan) untuk mencapainya - (sedikit usaha) walau sebutir kurma pun - (tidak besar dan tidak pula mereka melintasi lembah) dengan berjalan kaki - (tetapi telah dituliskan untuk mereka) perbuatan yang baik juga - ( kepada Allah sebaik-baik balasan mereka) sebagai balasan mereka) daripada apa yang telah mereka kerjakan.
 1. Apabila orang-orang mukmin dicela oleh Allah untuk tidak pergi ke medan perang, Rasulullah (saww) menghantar sariyyahnya, akhirnya mereka semua pergi ke medan perang dengan tiada seorang pun yang tinggal: Maka turunlah firman berikut, iaitu:- ( Tidak patut. untuk orang-orang yang beriman pergi berperang (semuanya. Mengapa tidak) - (pergi dari mana-mana kumpulan) satu kabilah - (termasuk beberapa orang) beberapa kumpulan supaya selebihnya tinggal (untuk menambah ilmu pengetahuan mereka), iaitu tinggal di tempat - (tentang agama dan menyokong kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka) di luar medan perang iaitu mengajar mereka hukum-hukum agama yang mereka pelajari - (supaya mereka dapat melindungi diri mereka) sebelum azab Allah, iaitu dengan menunaikan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.Dalam kaitan dengan ayat ini, Ibn Abbas r.a., atau ayat sebelumnya yang juga melarang seseorang mengambil bahagian dalam platnya. z untuk tinggal dan tidak pergi ke medan perang, jadi pemahaman ini dan terus. Suatu ketika Nabi (SAW) pergi ke sebuah Gazwah.
 1. (Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekeliling kamu), iaitu orang-orang yang tinggal berhampiran kamu, iaitu orang-orang yang dikatakan tinggal berhampiran kamu - (dan biarkan mereka menemui kekerasan kamu), iaitu bersikap keras. atas mereka - (dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa) pertolongan dan pertolongan kamu sentiasa bersamanya.
 1. (Dan apabila diturunkan satu surah) dari Al-Quran (lalu di antara mereka), orang-orang munafik - (mengatakan sebahagian) kepada kawan-kawan mereka dengan nada mengejek - ("Siapakah di antara kamu yang akan bertambah imannya dengan turunnya surah ini? ") anda mengatakan iman anda. Maka Allah SWT. dia berkata segera sebagai membalas kata-katanya. – (Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini akan meneguhkan iman mereka) kerana mereka benar-benar beriman kepadanya – (sambil bergembira) dengan turunnya surah ini.
 1. (Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit) lemah iman - (maka dengan surah ini kekafiran mereka bertambah di samping kekafiran mereka) bertambah kekafirannya kerana pada mulanya mereka tidak lagi beriman kepada surah (dan mereka mati dalam keadaan tidak percaya).
 1. (Dan mereka tidak melihat) apabila Yarauna diucapkan orang-orang yang rugi adalah orang-orang munafik, dan apabila Tarauna diucapkan orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang beriman - (yang diuji) (setahun sekali atau dua kali) dihukum dengan kelaparan dan bala - (supaya mereka jangan menyesali kemunafikan mereka) - (namun) belajar pelajaran yang bermakna untuk diri mereka sendiri.
 1. (Dan jika dihantar surat) menyebut mereka, maka Nabi membaca surat itu. – (ada yang berkata kepada orang lain) dengan niat untuk melarikan diri dari premis dengan berkata – (“Ada dua orang Islam menjual kamu?”) simpan. Jika salah seorang dari kaum muslimin melihat mereka, mereka tetap dalam kekafiran di mana mereka berada (lalu pergi). – (Allah memalingkan hati mereka) dari petunjuk kebenaran, kerana mereka tidak mempergunakan akalnya untuk memikirkannya. (kerana ia adalah bandar yang tidak faham)
 1. (Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri) dari kalangan kamu iaitu Nabi Muhammad saw. - (Susah) sukar - (baginya apa yang kamu derita) iaitu kesusahan kamu, iaitu kesusahan dan bala yang menimpa kamu - (menunggu kamu) petunjuk dan keselamatan (sekali lagi bagi orang-orang yang beriman dia penyayang) dia sangat penyayang - (merciful lagi) sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anda.
 1. (Jika mereka berpaling) dari iman kepadamu – (maka katakanlah: “Cukuplah bagiku”), iaitu cukup bagiku – (Allah, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan tidak kepada yang lain – (dan Dia adalah Tuhan yang mempunyai Arasy), iaitu Al-Kursiy – (yang Qgung'), Arasy disebut secara khusus kerana ia adalah yang paling agung dari semua makhluk yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Musstadrak Sar dari Ubay ibn Ka'. ab, bahawa Ubay bin Ka'ab berkata: "Ayat terakhir yang diturunkan ialah pengisytiharan-Nya: 'Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul...' (Q.S. 9 At-Taubah, 128-129)."

Makkiyyah, 109 atau 110 ayat, kecuali ayat 40, 94, 95, 96, Madaniyyah Ia diturunkan selepas Sura Al-Isra'.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 1. (Alif Lam Ra) Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. (Ini) bermaksud ayat-ayat ini - (ayat-ayat kitab), iaitu Al-Quran. Awalan ayatul bagi alkitabi bermaksud min iaitu sebahagian daripada al-Quran - (yang mengandungi hikmah) yang penuh dengan hikmah.
 1. (Manusia hendaklah) bermaksud penduduk Mekah. Isifham atau kata tanya di sini bermaksud menafikan, manakala jar dan majrur menjadi benda atau adverba kata seterusnya - (hairan) Lafaz ini apabila dibaca 'ajaban menjadi khabar kana, apabila dibaca rafa' menjadi kanas isim. Menurut kepercayaan popular, ia adalah Khabar Kana. - (yang Kami turunkan) bermaksud wahyu Kami - (kepada seorang lelaki di antara mereka), iaitu Nabi Muhammad. - (iaitu:) huruf an di sini menjadi - ... penafsir Lafaz an-auhaina - ("Amaran") memberi amaran - (manusia) iaitu orang-orang kafir dari azab untuk mereka - (dan menggembirakan orang-orang yang beriman Bahiva. ) bahawa - pahala yang tinggi - bererti (ditinggikan di sisi Tuhan mereka) balasan yang baik sebagai balasan atas amalan yang telah mereka kerjakan - (Orang-orang kafir berkata: "Sesungguhnya orang ini) akan berkata, Nabi Muhammad - (dia sebenarnya ahli silap mata sebenar) jelas ahli sihir. Menurut sebuah qiraat, jafaz lasahirun dilafazkan lasihrun manakala musyar ilaih ialah al-Quran yang mereka percayai sebagai ajaib.
 1. (Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari) sejak zaman dunia, iaitu dalam tempoh enam hari, kerana pada masa itu tidak ada matahari dan bulan, tetapi jika Allah mahu, dia boleh mencipta mereka dalam sekelip mata. Allah SWT. Baginda tidak menggunakan kaedah ini untuk memberi pengajaran kepada makhluk-Nya tentang ketabahan dan kesabaran dalam beramal - (maka Dia bersemayam di atas arasy) Tempat tinggal Allah itu sesuai dengan keagungan sifat-sifat-Nya - (menguruskan segala urusan) di kalangan makhluk-Nya - ( Di sana. tiada siapa) huruf min adalah silah atau penghubung - (yang boleh memberi syafaat kepada sesiapa sahaja) - (kecuali setelah diizinkan) ayat ini adalah penolakan terhadap perkataan orang-orang kafir yang mendakwa berhala-berhala mereka boleh memberi syafaat kepada mereka. – (Makhluk yang demikian) ialah yang menciptakan dan yang memerintah – (Allah, Tuhanmu, sembahlah dia!), iaitu satukan dia. – (Jadi anda tidak mendapat pelajaran?) Perkataan tazakkaruna pada asalnya adalah tatazakkaruna, maka huruf ta kedua dicantumkan pada huruf zal ayat asal, jadi ia menjadi tazakkaruna.
 1. (Hanya untuk-Nya), iaitu Allah SWT. – (Kamu semua akan kembali, sebagai janji yang benar daripada Allah.) Perkataan Wa'dan dan Haggan adalah Masdar yang dinisbahkan kepada F'il masing-masing yang dipercayai wujud. – (Sesungguhnya Allah) Hamzah Inna dibaca dalam Kasrah kerana ia menjadi Isti'naf: Sebaliknya, apabila dibaca dalam Fat-hah, digunakan huruf Lam, yang dinubuatkan kewujudannya – (mencipta makhluk dalam permulaan), apakah ertinya Dia mula menciptakan makhluk dengan menjadikan mereka pada hari kiamat - (untuk pahala - (orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air panas) - iaitu air ( dan kemudian menghidupkannya) yang luar biasa panasnya (dan azab yang pedih) yang sangat pedih - (kerana kekufurannya) sebagai pembalasan atas kekufurannya.
 1. (Dialah yang menjadikan matahari bersinar) supaya bercahaya - (dan bulan supaya bercahaya, dan Dia menetapkan bulan) dalam peredarannya - (epal) selama dua puluh lapan malam bagi setiap bulan, setiap malam dua puluh lapan malam, jika bilangan hari dalam bulan itu adalah tiga puluh hari, maka ia tidak akan muncul selama dua malam. Atau tidak muncul pada suatu malam yang bilangan hari dalam bulan itu adalah dua puluh sembilan - (sehingga anda tahu) dengan ini - (bilangan tahun dan kronologi, Allah tidak menciptakan perkara-perkara seperti itu! perkara-perkara yang disebut - (tetapi) dengan hak) daripada bermain-main, segala puji bagi Allah untuk itu - (Dia menerangkan) boleh dibaca yufassilu dan nufassilu, iaitu Dia menerangkan atau Kami menerangkan - (Tanda-tanda bagi mereka yang mengetahui), iaitu mereka yang sedia berfikir .
 1. (Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang) pergantian malam dan siang serta panjang dan pendeknya malam dan siang – (dan apa yang telah diciptakan Allah di langit) para malaikat, matahari, bulan, bintang-bintang dan segera. . - (Y) di - (bumi) berupa binatang buas, gunung-ganang, laut, sungai, pepohonan dan lain-lain - (ada tanda-tanda) yang menunjukkan kekuasaan-Nya - (orang-orang yang takut) kepada-Nya, supaya mereka beriman. Allah SWT. Beliau secara khusus menyebut tentang orang-orang yang bertaqwa kerana merekalah yang dapat memanfaatkan kewujudan tanda-tanda tersebut.
 1. (Orang-orang yang tidak menyangka atau tidak percaya akan bertemu dengan kita) pada hari kiamat - (dan berpuas hati dengan kehidupan di dunia) bukannya kehidupan di akhirat, kerana mereka tidak percaya akan adanya akhirat - (dan redha dengannya) berpuas hati dengan kehidupan dunia - (dan orang-orang yang menentang mereka ayat-ayat Kami) yang menunjukkan bukti keesaan Kami - (kelalaian) tidak memikirkan mereka sedikit pun.
 1. (Tempat mereka ialah Neraka, maka mereka sentiasa ada) berupa kesyirikan dan perbuatan maksiat.
 1. (Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapat petunjuk - (oleh Tuhan mereka kerana keimanan mereka) Kepadanya Allah SWT akan menjadikan cahaya bagi mereka pada hari kiamat, yang dengannya mereka mendapat petunjuk - (di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam syurga yang penuh kenikmatan).
 1. (Doanya di dalamnya) Apabila mereka meminta apa yang mereka kehendaki di dalam Syurga, mereka hanya mengucapkan – (Subhanakallahumma), bermaksud Maha Suci Engkau ya Allah. Apabila mereka bertanya, mereka mendapati apa yang mereka mahu. adalah sebelum mereka - Dan penghormatan penghormatan, mereka) di antara tetangga mereka - (Di dalam Syurga dikatakan: "Salam". Dan akhir sembahyang mereka ialah:) surat dan berikut adalah perkataan jurubahasa - (" Alhamdulillahi Rabbil "Alamin") , Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam Ayat ini diturunkan ketika orang-orang musyrik menyeru agar azab dipercepatkan.
 1. (Dan jika Allah berbuat jahat kepada manusia apabila mereka memintanya untuk bersegera) ertinya persis seperti mereka memintanya untuk bersegera - (baik akan berakhir) boleh dibaca laqudiya atau laqada (usiamu), boleh dibaca. muka ajaluhum rafa' erti menjadi Ajaluhum juga boleh dibaca sebagai nasab menjadi Ajalahum seolah-olah Allah membinasakan mereka serta-merta tetapi Allah tangguhkan. - (Jadi kami pergi) Kami pergi - (mereka yang tidak menyangka akan mendapati kami bergelumang dalam kekeliruan mereka) hidup dihiburkan oleh keraguan yang mengganggu.
 1. (Dan apabila seseorang ditimpa musibah), iaitu orang kafir - (memudaratkan) dalam bentuk penyakit dan kesengsaraan - (dia menyuruh kita berdusta) berdusta - (atau duduk atau berdiri), iaitu dengan segala cara - (tetapi sesudah kami menghilangkan bahaya daripadanya, dia kembali) kepada kekufurannya - (seolah-olah) lafaz ka-an itu berasal daripada ka-anna, yang ditanda sempang, sedangkan isim tidak disebut Ka-annahu penuh, iaitu sebagai jika dia - (tidak pernah meminta Kami menghapuskan kejahatan yang menimpanya. Demikianlah sifat orang-orang kafir, yang berdoa apabila datang kesusahan dan berpaling tatkala hidup telah sejahtera - (orang-orang yang melampaui batas memandang baik) terhadap apa yang mereka syirik - (yang mereka selalu buat).
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat) umat-umat (yang sebelum kamu) penduduk Mekah - (ketika mereka melakukan kezaliman), iaitu mereka melakukan kesyirikan - (sedang) sesungguhnya- (datang rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan yang nyata kepada mereka. ) Dalil yang menunjukkan kebenaran risalah mereka (tetapi mereka tidak akan mempercayainya), kalimat ayat ini di’atafkan pada muka lamma zalamu. - (Maka) sedang Kami membinasakan mereka - (Kami membalas orang-orang yang berdosa), iaitu orang-orang kafir.
 1. (Demikianlah Kami ciptakan mereka) Mekah (penggantinya) – khalaif adalah bentuk jamak dari khalifah – (di bumi sesudah mereka supaya kami melihat keadaan kamu) di bumi jika kamu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, supaya kamu beriman kepada rasul-rasul kami. .
 1. (Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami), iaitu Al-Quran - (Manifesto), yang jelas: wajah Bayyinatin itu berkedudukan sebagai suatu perkara atau kata keterangan negara - (Orang-orang yang tidak bertemu dengan Menunggu kita berkata) adalah orang-orang yang tidak takut kepada hari perhitungan - bass ti ("Bawalah Al-Qur'an yang lain tetapi yang ini) yang isinya tidak mengandung celaan terhadap tuhan-tuhan kami - (atau menggantikannya") dengan salah satu dari mereka sendiri. kepengarangan. - (Katakanlah:) untuk mereka - ("Ia tidak betul) ia tidak betul - (untuk saya menggantikan sebahagian daripadanya) kehendak - (saya sendiri. Saya) tidak lebih daripada - (hanya mengikut apa yang saya Malah, saya takutlah sekiranya aku menderhaka kepada Tuhanku dengan menggantikan al-Quran - (untuk azab hari yang besar), iaitu hari kiamat.
 1. (Katakanlah: “Sekiranya Allah menghendaki Dia tidak membacakannya untuk kamu dan tidak akan pu: Dia memberitahu kamu) mengajar kamu – (tentang) Huruf ja di sini bermaksud nafi atau penafian, maka ia adalah ataf' kan bagi nafi. - bekas. Menurut qiraat yang lain ia diambil sebagai Lam sebagai balasan kepada lau, maksudnya: Aku pasti akan mengajar kamu dalam bahasa yang bukan milikku - (sesungguhnya aku hidup) dalam diam - (bersama kamu beberapa lama), iaitu empat puluh tahun - ( sebelum ini") di mana saya tidak memberitahunya apa-apa. (Jadi anda tidak fikir?) bahawa Al-Quran bukan saya yang membuat.
 1. (Maka siapa) yang bermaksud tiada siapa - (lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan ​​terhadap Allah), iaitu melakukan kesyirikan terhadap Allah (atau mendustakan ayat-ayatNya?), iaitu Al-Quran - (Sesungguhnya) sebenarnya - (tidak ada faedahnya). ) tidak berbahagia - (bagi orang yang berbuat dosa), iaitu orang-orang musyrik.
 1. (Dan mereka menyembah selain Allah) (yang tidak akan mendatangkan mudarat kepada mereka jika mereka tidak menyembahnya - (dan tidak akan memberi manfaat kepada mereka) jika mereka menyembahnya, iaitu berhala-berhala yang mereka sembah - (dan berkata) tentang mereka - ("Mereka adalah pemberi syafaat bersama kami di hadapan Allah" Katakanlah:) kepada mereka - ("Kamu berkata kepada Allah) beritahu dia - (apa yang Dia tidak ketahui di langit atau di bumi?) Istifham atau kata tanya di sini menyiratkan penolakan, kerana jika Dia mempunyai jodoh , nescaya Dia mengetahui jodoh itu, kerana sesungguhnya tiada yang samar daripada-Nya - (Maha Suci Allah) dari apa yang tidak patut bagi-Nya - (dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan) di sisi Allah.
 1. (Umat manusia dahulunya hanya satu umat – satu agama, iaitu Islam, dari zaman Nabi Adam hingga ke zaman Nabi Nuh. Menurut pendapat lain, dari zaman Nabi Ibrahim hingga ke zaman Amr ibn Luhay – ( jika mereka berhujah. ) kerana sebahagian mereka berpegang teguh dengan iman sedangkan sebahagian yang lain adalah kafir - (sekiranya bukan suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan mereka sebelumnya) dan akan menangguhkan pahala itu hingga hari kiamat - (adalah keputusan di antara mereka) , iaitu di kalangan penduduk dunia - (yang mereka perselisihkan) dalam perkara agama, iaitu azab orang-orang kafir.
 1. (Dan mereka berkata:) iaitu orang Mekah – (“Mengapa tidak) mengapa tidak – (diwahyukan kepada) Nabi Muhammad (saw) – (secebis maklumat daripada Tuhan kamu?”), sebagaimana mereka diberitahu bahawa mereka telah ia diberikan kepada Nabi-nabi lain, seperti mukjizat unta, mukjizat tongkat dan mukjizat tangan - (Ma ka berkata:) bagi mereka - ("Sesungguhnya yang ghaib") perkara yang tidak kelihatan oleh mata hamba. dari Allah - (kepunyaan Allah) antara lain mukjizat, maka tidak ada yang dapat menghasilkannya kecuali dengan izin Allah. Sesungguhnya kewajipanku tidak lain hanyalah menyampaikan - (Oleh itu tunggulah datangnya azab, jika kamu tidak beriman - (Sesungguhnya Aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu).
 1. (Dan apabila Kami perlihatkan kepada manusia) orang-orang kafir Mekah - (berkat) berupa hujan dan kesuburan - (setelah datang bahaya) kesengsaraan dan kemudahan - (timpa mereka dengan tiba-tiba: (timpa mereka dengan tiba-tiba), tipulah dirimu terhadap tanda-tanda kekuasaan Kami) memperolok-olokkan dan mendustakan mereka - (Katakanlah: kepada mereka) - ("Allah lebih cepat menipu") sebagai pembalasan dari-Nya - (Rasul Kami) para malaikat - (tulis kesalahanmu) Perkataan Tamkurun boleh dibaca dengan huruf. ta menjadi, menjadikannya tamkurun, ia juga boleh dibaca dengan huruf ya, menjadikannya yamkurun.
 1. (Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat pergi) menurut qiraat yansyurukum, bukan yusayyirukum - (di darat, belayar di laut. Maka ketika kamu berada di dalam bahtera) di dalam perahu - (dan kamu bangun membuat jalan. untuk mengambil orang-orang yang berada di dalamnya) Di dalam Lafazah ini terdapat perasaan Iltifat daripada Mukhatab untuk yang ghaib - (dengan angin yang baik) angin yang sepoi-sepoi - (dan mereka bergembira, (dan mereka bergembira) , kemudian datang angin ribut, angin kencang mungkin bernafas dan membinasakan segala yang dilaluinya - (dan ombak menimpa mereka dari semua arah, dan mereka yakin bahawa bahaya mengelilingi mereka) mereka akan binasa - (maka mereka berdoa kepada Allah dalam ketaatan yang ikhlas kepada-Nya sahaja), iaitu mereka berseru: "Sesungguhnya jika) huruf Lam di sini bermaksud Gasam atau Eid - (Engkau telah menyelamatkan kami dari bahaya ini) dari malapetaka ini - (kami termasuk orang-orang yang bersyukur") , iaitu kami menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. .
 1. (Maka setelah Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka melakukan kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar) mereka melakukan kesyirikan. - (Wahai manusia, sesungguhnya kezaliman kamu) kesalahan-kesalahan kamu - (akan menimpa kamu), kerana kamulah yang memikul dosa itu - (hanyalah kesenangan duniawi) kamu bersenang-senang dengannya seketika. - (Kemudian kamu akan kembali kepada Kami) sesudah mati - (Kemudian Kami beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan) kemudian Kami akan memberi balasan kepada kamu sesuai dengan amalan kamu. Menurut sebuah qiraat, perkataan mata'un dilafazkan nasab menjadi mata'an, bermakna anda berseronok.
 1. (Sesungguhnya rupa kehidupan duniawi seperti air) Hujan - (yang Kami turunkan dari langit, lalu ia tumbuh - (dan binatang ternak) dalam bentuk rumput dan dedaunan.- (Sehingga bumi itu sempurna keindahannya), mendedahkan keindahannya dengan kehijauan - (dan memakai perhiasannya) dengan bunganya Asal perkataan wazzayyanat ialah tazayyanat, maka huruf ta digantikan dengan huruf za, maka huruf ganti za ini didambakan atau dimasukkan ke dalam huruf asal za kepada jadikan ia izzayyanat - (dan pemiliknya menyangka mereka akan mengawalnya dengan pasti) mereka yakin mereka boleh menuai hasil tanaman - (tiba-tiba subjek kami mendekatinya) Kepastian atau hukuman kami - (siang atau malam, jadi kami berpura-pura), iaitu , tanaman mereka - (seperti tanaman yang ditabur) dituai dengan sabit (seolah-olah) lafaz ka-an adalah mukhaffafah dari lafaz ka-anna, ertinya seolah-olah - (tidak pernah tumbuh) tidak pernah ada - (semalam. Maka terangkanlah. n Kami - (tanda-tanda kekuasaan Kami adalah bagi orang-orang yang berfikir).
 1. (Allah menyeru Darussalam) ke jalan keselamatan, iaitu Syurga: Dia menyeru manusia kepada iman - (dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki) ke jalan yang lurus (Islam).
 1. (Bagi orang-orang yang berbuat baik) kerana keyakinan mereka (ada balasan yang terbaik) bahawa Syurga itu - (dan seterusnya) iaitu dapat melihat Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Sahih Muslim. - (Dan tidak pernah layu) tidak pernah menutupi - (muka mereka gelap gelita) azab yang suram - (dan tidak pula kehinaan) kesedihan. – (Mereka adalah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya)
 1. (Dan manusia) Teks ayat ini adalah 'atafkan kepada nas Aljazaina Ahsanu dalam ayat sebelumnya, maksudnya: Dan bagi orang-orang (yang mengerjakan kejahatan) yang syirik - (beroleh) pahala yang adil dan mereka ditutupi Malu Tidak ada bagi mereka dari azab Allah) huruf min dalam ayat ini ialah surat zaidah atau addendum - (pelindung) yang dapat menutupinya (seolah-olah tertutup) - (muka mereka berkeping-keping) boleh dibaca qita' at , boleh juga dibaca qit'an, ertinya kepingan - (malam yang gelap gulita. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya).
 1. (Dan) ingatlah - (pada suatu hari, apabila Kami kumpulkan mereka), iaitu sekalian makhluk - (semuanya, maka kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah: "Tetaplah kamu di mana kamu berada." Kalimah Makanakum dinisbahkan. kepada ilzamu yang disyaki kewujudannya pada yang pertama - (Kamu sekalian.) Ungkapan ini mengesahkan damir.mustatar yang terkandung dalam fi'il yang disyaki kewujudannya Kemudian disandarkan kepadanya - (bersama sekutunya), iaitu, berhala-berhalanya.- (Kemudian Kami pisahkan) Kami bezakan- (antara mereka) dan orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu: Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berangkatlah kamu (dari orang-orang yang beriman) pada hari ini, wahai kamu. yang melakukan kejahatan" (Q.S. 36 Yasin, 59). (Dan dia berkata) kepada mereka-(sekutunya: "Kamu tidak pernah menyembah kami) huruf ma bererti nafi, maka maful diutamakan daripada fasilah.
 1. (Dan semoga Allah menjadi saksi antara kami dan kamu) Nas-nas itu adalah mukhaffafah Inna - (kami tidak mengetahui apa-apa pun tentang ibadahnya untuk kami).
 1. (Di tempat ini) iaitu pada hari ini – (dia akan merasa dendam) Perkataan tablu berasal daripada masdar al-balwa. Namun, menurut qiraat yang lain, bacaan tat/u berasal daripada masdar tilawah, yang bermaksud membaca amalan yang telah mereka kerjakan di dunia (setiap daripada mereka apa yang telah dilakukannya dahulu) (dan mereka menjadi pelindung kepada Allah yang sebenarnya). pelindung yang sah lagi kekal - (dan berhenti) hilang - (daripada mereka apa yang mereka ada-adakan) terhadap Allah SWT, iaitu berupa sekutu-sekutu yang mereka sembah. ,
 1. (Katakanlah:) kepada mereka - ("Siapakah yang memberi mereka makanan dari langit"), iaitu dengan hujan - (dan bumi), iaitu dengan tumbuh-tumbuhan - (atau siapakah yang mendengarnya. menciptakan) muka as-sam'u bermaksud di sini alasmQ, iaitu Dia yang menciptakan pendengaran (dan penglihatan), dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang menciptakan segala sesuatu. mentadbirkan urusan?) di antara semua makhluk.” (Kemudian mereka berkata:) bahawa Dia – (Allah. Kemudian berfirman:) kepada mereka – (“Mengapa kamu tidak takut kepada-Nya?”) Dia.
 1. (Supaya) Dia yang menciptakan segala sesuatu - (ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar) yang kamu sembah - (maka tidak ada sesuatu pun selepas kebenaran kecuali tipu daya) istifham atau kata penyiasat bermaksud di sini untuk menyatakan, yang bermaksud bahawa selepas kebenaran tidak ada apa-apa, hanya penipuan. Sesiapa yang menyimpang dari kebenaran, iaitu menyembah selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesesatan. - (Bagaimana pula) mengapa - (menyimpang?) daripada kepercayaan sedangkan terdapat bukti yang mencukupi untuk kebenaran.
 1. (Maka) apabila mereka berpaling dari iman (telah diputuskan azab Tuhan mereka terhadap orang-orang yang fasik), iaitu orang-orang yang kafir, sebagaimana yang diungkapkan dengan perkataan lain, iaitu: (Q.S. 7 Al-A'raf, 18: Q.S. 11 Hud , 119, QS 32 As-Sajdah, 13, dan QS 38 Sad, 85) atau bahawa azab Allah adalah wajar - (kerana mereka tidak beriman).
 1. (Katakanlah: 'Adakah di antara sekutu-sekutu kamu yang dapat memulakan penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah: 'Allah-lah yang memulakan penciptaan, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali . ): jadi bagaimana kamu menyimpang?”) daripada menyembah Allah (SWT) sedangkan terdapat bukti bahawa Allah patut disembah.
 1. (Katakanlah: "Adakah di antara sekutu-sekutu kamu yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran?") Memberi keterangan dan petunjuk - (Katakanlah: "Allah jualah yang memberi petunjuk kepada kebenaran." Oleh itu, Dialah jua yang memberi petunjuk kepada kebenaran. ). Kan Allah, yang paling layak untuk diikuti atau yang tidak dapat memberi petunjuk, perkataan yahiddiy berasal dari yahtadi bermaksud memberi petunjuk, yang paling layak diikuti? Siapa yang lebih berhak untuk dianiaya? (Mengapa anda melakukannya? Bagaimana anda membuat keputusan) untuk mengikut keputusan rasuah ini yang tidak berhak untuk dianiaya?
 1. (Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti) dalam kesyirikan mereka (kecuali dalam sangkaan mereka), yang dalam keadaan itu mereka hanya meniru apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. – (Sebenarnya, andaian itu tidak membantu sama sekali untuk sampai kepada kebenaran), yang memerlukan pengetahuan. – (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan), maka Dia akan memberi balasan kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan.
 1. (Tidak mungkin Al-Quran ini diada-adakan), iaitu diada-adakan – (oleh selain Allah) Dia sahaja yang menjadikannya, tidak lain daripada Dia – (tetapi) ia diturunkan – (Pengesahan apa yang terdahulu daripadanya) iaitu kitab-kitab terdahulu – (dan menerangkan hukum-hukum yang Dia tetapkan), iaitu al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya), al-Quran menjelaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan Allah dan perkara-perkara lain – (tidak syak lagi). tidak ada keraguan – (diturunkan di dalamnya oleh Tuhan sekalian alam) adalah istilah mir rabbil 'alamina berkaitan dengan istilah tasdigan, atau adakah ia berkaitan dengan istilah unzila, yang tidak disebut. Istilah tasdigan dan istilah tafsilan juga boleh dibaca sebagai rafa' menjadi tagdigun dan tafsilun, tetapi dibina di atas istilah huwa yang lebih awal.
 1. (Atau) harus - (Mereka berkata: "Muhammad mengada-adakan"), iaitu Nabi Muhammad sendiri yang mengada-adakan. (Katakanlah: “Jika benar apa yang dia katakan, cuba bawa surat yang serupa) dari segi kefasihan dan sastera yang kamu buat sendiri, mereka bukanlah orang Arab yang fasih dalam bahasa yang sama dengan saya – (dan minta tolong) dalam perkara ini. - (yang boleh kamu seru selain Allah) selain Allah - (jika kamu benar-benar beriman) bahawa Al-Quran itu adalah rekaan semata-mata, nescaya kamu tidak akan mampu melakukannya.Selain itu, Allah berfirman:
 1. (sesungguhnya mereka mendustakan apa yang belum mereka ketahui sepenuhnya) Perkara yang dimaksudkan ialah Al-Quran: mereka tidak memikirkan sama sekali - (dan tidak) sekali-kali - (yang datang kepada mereka dengan penjelasan) tentang akibat dari apa yang ada padanya. ia bentuk ancaman. - (Demikianlah) dusta - (orang-orang yang telah mendustakan sebelum mereka) rasul-rasulnya - (maka fikirkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim itu), iaitu orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu, maksud yang dimaksudkan ialah kebinasaan, dia datang kepadanya. dia, bagaimana kami akan membinasakan orang-orang yang mengingkarinya? ..
 1. (Di antara mereka) penduduk Mekah - ada yang beriman kepada al-Quran) yang ini diketahui Allah (dan di antara mereka ada yang tidak beriman) selama-lamanya. – (Tuhanmu memelihara orang-orang yang zalim) ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepadanya.
 1. (Jika mereka mengingkarinya, maka katakanlah:) Kepada mereka, “Adapun aku, pekerjaanku dan kamu, pekerjaanmu” bermakna masing-masing pihak memikul akibat perbuatannya sendiri. – (Kamu bebas dari apa yang aku kerjakan dan aku bebas dari apa yang kamu lakukan”), tetapi ayat tersebut digantikan dengan ayat atau ayat yang menyeru untuk memerangi mereka.
 1. (Dan di antara mereka ada orang yang mendengar kamu) apabila kamu membaca Al-Quran - (jika kamu boleh membuat orang tuli mendengar) keadaan kamu tidak mendapat apa-apa faedah daripada membaca Al-Quran untuk mereka, berbanding dengan pekak - (walaupun keadaan kamu) hampir dengan orang pekak - (tanpa faham) tanpa berfikir.

43 (Dan di antara mereka ada orang-orang yang melihat, jika kamu dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta sekalipun mereka tidak dapat melihat) Allah Taala membandingkan keadaan mereka dengan orang-orang yang tidak dapat melihat kerana mereka tidak mendapat petunjuk apa yang mereka lihat. Malah, keadaannya lebih teruk lagi: perihal ini juga dinyatakan dalam kata-katanya yang lain, iaitu: Kerana mata itu tidak buta, tetapi hati di dalam dada itu buta. (Q.S. 22 Al-Hajj, 46).

 1. (Sebenarnya Allah tidak memudaratkan manusia, tetapi manusia yang memudaratkan dirinya sendiri.)
 1. (Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka seakan-akan) iaitu mereka seakan-akan (mereka tidak hidup) di dunia atau di dalam kubur (tetapi hanya sekejap di siang hari) untuk mengingati kengerian itu. mereka melihat hari itu. Bilangan tashbih atau lafaz ka-allam yalbasu illa sa'atan minan nahar menjadi perkara atau kata keterangan damir maful yang terkandung dalam "lafaz yahsyuruhum" - (mereka bertemu) sebahagian daripada mereka bertemu sebahagian yang lain tumbuh dari kubur, maka mereka pengetahuan terputus dalam menghadapi kengerian situasi yang mereka hadapi. Frasa ayat ini menjadi jumlah perkara yang mugaddarah atau berta'allug kepada zaraf. - (Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari pertemuan mereka dengan Allah) ialah orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat - (dan mereka tidak akan mendapat petunjuk).
 1. (Bagaimana jika) immg Lafaz ini pada asalnya terdiri daripada Shartiyah dan Ma Zaidah digabungkan menjadi satu - (kami tunjukkan kepada anda sebahagian daripada apa yang kami ugut mereka) dalam bentuk hukuman hidup anda. Jawapan syarat dibuang, perkataan penuhnya ialah fazaka, yang bermaksud Nescaya kamu akan dapat melihatnya (atau jika kami datang bersama kamu) sebelum mereka terkena (lalu mereka kembali kepada Kami dan Allah menjadi saksi) sentiasa lihatlah - (apa yang mereka kerjakan) berupa kedustaan ​​dan kekafiran mereka, kelak Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat berat.
 1. (Setiap bangsa) dari segala bangsa – (mereka mempunyai rasul: ketika rasulnya datang) mereka menahannya – ( putusan diumumkan di antara mereka dengan adil) dengan adil, yang kerananya Allah menghukum mereka dan menyelamatkan rasul-Nya dan orang-orang yang beriman kepadanya - (dan mereka tidak dirugikan sedikit pun) jika mereka diazab tanpa dosa.
 1. (Mereka berkata, "Bilakah ancaman itu datang?") hukuman - (jika kamu benar-benar orang yang benar?) dalam hal itu.
 1. (Katakanlah: "Aku tidak berkuasa memudaratkan diriku sendiri) yang dapat aku tolak - (dan tidak pula memberi manfaat) yang dapat aku tarik balik - (tetapi apa yang dikehendaki Allah") jika Allah telah memerintahkan kepadaku. Bagaimana saya boleh mempunyai kuasa untuk menghukum awak? — (Setiap bangsa mempunyai masanya) suatu tempoh yang dinubuatkan untuk kemusnahannya. - (Apabila matlamat mereka telah sampai, mereka tidak dapat menangguhkannya) dan tidak pula dapat melengahkannya - (walaupun ia sedikit, dan tidak pula dapat menyegerakannya).
 1. (Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku) katakanlah kepadaku (jika ada azab-Nya), iaitu azab Allah (pada malam hari) – (atau pada siang hari, ia adalah) data yang benar (juga bertanya, datangnya azab kepada menyegerakan ) azab (bagi orang-orang yang berdosa?), maka orang-orang musyrik. Ayat ini mengandungi ungkapan meletakkan Isim Zahir sebagai ganti Isim Damir. Nombor Istifham dalam ayat ini adalah jawapan bersyarat, maksudnya sama dengan apa yang anda katakan: "IzQ ataituka maza tu'tiniy" (Jika saya datang melawat anda, apakah yang akan anda berikan kepada saya?). Maksud yang dimaksudkan dari ayat ini adalah untuk menggambarkan keganasan, atau dengan kata lain, kengerian apa yang mereka akan segerakan.
 1. (Maka kamu mempercayainya selepas azab) setelah azab itu menimpa kamu - (adakah kamu percaya?) beriman kepada Allah atau beriman kepada azab-Nya apabila ia diturunkan. Hamzah di sini membayangkan menafikan penggantungan hukuman. Pada ketika ini, iman anda tidak akan diterima, jadi anda akan dimaklumkan. - (Adakah anda baru percaya?) - (walaupun anda selalu meminta tergesa-gesa sebelum ini?) Ungkapan dalam ayat ini bermaksud ejekan.
 1. (Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik: "Rasakanlah kesusahan itu untuk dirimu sendiri - selama-lamanya"), iaitu penderitaan yang kamu akan kekal di dalamnya - (bukan) mengharapkan (balasan, tetapi) pembalasan - (untuk apa yang kamu telah dilakukan)).
 1. (Dan mereka bertanya kepadamu) dan meminta penjelasan – (“Benarkah?”), maksudnya apa yang Engkau ancamkan kepada kami berupa siksaan dan kebangkitan dari kubur – (Katakanlah: “Ya) itu benar – (olehku Tuhan, sesungguhnya azab ini adalah benar dan kamu tidak akan terlepas daripadanya") tidak akan terlepas daripadanya.
 1. (Dan sekiranya semua orang yang zalim itu) tidak beriman - (mempunyai segala yang ada di bumi) kekayaan yang ada di bumi - (akan menebus dirinya dengannya) untuk menyelamatkan dirinya dari azab pada hari kiamat - (dan menyembunyikan taubatnya), kerana mereka tidak mempercayainya - (ketika mereka menyaksikan azab itu) pemimpin-pemimpin orang musyrik itu dengan sengaja menyembunyikan taubat mereka dari mata orang-orang yang lemah mereka, yang mereka telah mengkhianatinya kerana takut tercela. - (Dan diputuskan di antara mereka), iaitu antara makhluk - bah (adil) - (selama mereka tidak dianiaya) sedikit pun.
 1. (Sesungguhnya ingatlah bahawa Allah kepunyaan apa yang ada di langit dan di bumi. Sebenarnya ingatlah janji Allah) tentang hari kiamat dan hari pembalasan – (adalah) betul – (tetapi kebanyakan mereka) manusia – ( saya tak tahu.
 1. (Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada-Nya kamu akan kembali) pada hari kiamat, dan Dia akan memberi balasan kepadamu atas perbuatanmu.
 1. (Wahai manusia), iaitu penduduk Mekah - (sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan kamu) berupa kitab, yang di dalamnya dijelaskan kepada kamu perkara-perkara yang bermanfaat bagi kamu dan yang memudaratkan kamu adalah kamu, iaitu kitab Al-Quran - (dan penyembah Al-Quran). Al-Quran - (dan penawar) Penawar - (untuk penyakit-penyakit dada), iaitu penyakit iman yang rosak dan keraguan - (dan petunjuk) dari tipu daya - (dan rahmat bagi orang-orang yang beriman).
 1. (Katakanlah: "Demi limpah kurnia Allah), iaitu agama Islam (dan rahmatNya), iaitu Al-Guran - (maka) dengan limpah kurnia dan rahmat itu - (semoga mereka bergembira). Kemurahan dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"), artinya harta dunia. Kalimat yajma'una boleh dibaca tajma'una.
 1. (Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku) beritahulah kepadaku – (tentang apa yang diturunkan Allah) tentang apa yang Dia ciptakan – (bagi kamu dari segi penghidupan, maka kamu jadikan sebahagian daripadanya haram dan sebahagiannya halal”), bagaimana contoh lembu Bahirah, ilmu lembu dan bangkai. – (Katakanlah: “Allah telah mengizinkan kamu) tentang yang demikian, iaitu tentang keizinan dan larangan ini, sesungguhnya tidak (atau) bahkan – (adakah kamu mengada-adakan sesuatu terhadap Allah?) kamu berdusta dengan mempersekutukannya kepada Allah.
 1. (Apakah maksud orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah) apa yang mereka sangka terhadap-Nya – (pada hari kiamat) adakah mereka bermaksud bahawa Allah tidak akan mengazab mereka? Sudah tentu tidak. (Sebenarnya Allah telah mengurniakan pahala kepada manusia) dengan menjauhi mereka dan sentiasa memberi nikmat kepada mereka (tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur).
 1. (Bukankah kamu) Wahai Muhammad – (dalam keadaan) dalam sesuatu perkara – (dan kamu tidak membaca satu ayat), bermaksud dalam perkara itu atau kamu membaca daripada Allah (dari al-Quran) apa yang diturunkanNya kepada kamu – (dan jangan buat) Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya - (suatu pekerjaan, tetapi kami melihat kamu) siasat - (jika kamu lakukan) lakukan - (perbuatan itu) perbuatan itu. (Dia tidak luput) dia tidak pengsan - (untuk pengetahuan Tuhannya sesuatu yang besar) seberat - (arah) semut yang paling kecil - (di bumi atau di langit. Tidak ada yang kurang atau lebih besar daripadanya). ini , tetapi semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, iaitu Kitab Allah Taala.
 1. (Ingatlah, sesungguhnya Wali-wali Allah tidak takut terhadap mereka dan tidak bersedih hati) di akhirat.
 1. (Mereka yang beriman dan sentiasa bertakwa) dengan mentaati perintahNya dan menjauhi laranganNya.
 1. (Bagi mereka itu adalah berita gembira dalam kehidupan dunia) Maksud ayat ini ditafsirkan melalui hadis Sahih yang dikemukakan oleh Imam Hakim bahawa khabar gembira ini adalah dalam bentuk mimpi baik yang dilihat oleh wali Allah, atau seorang mimpi yang baik diperlihatkan kepadanya – (dan di akhirat) mereka mendapat syurga dan pahala, – (tidak ada perubahan pada firman Allah) janji-janji Allah tidak diingkari. - (Begitu juga) yang disebutkan itu - (iaitu kemenangan yang besar).
 1. (Jangan bersedih dengan apa yang mereka katakan) terhadap kamu sebagaimana mereka berkata “Engkau bukanlah Rasulullah” dan seterusnya. – (Sungguh) huruf inna di sini adalah tanda isti'naf atau ungkapan baru – (kekuasaan itu) kekuasaan (sepenuhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar) segala perkataan – (sekali lagi, Maha Mengetahui) segala perbuatan, maka balaslah perbuatanmu dan menolongmu.
 1. (Ingatlah bahawa Allah memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi) sebagai hamba-Nya, sebagai harta-Nya dan sebagai makhluk-Nya. (Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang menyeru) yang – (di sebelah Allah) di samping Allah, yaitu dalam bentuk berhala – (sebagai sekutu-sekutu) yang nyata menyembah-Nya, Maha Suci Allah sekutu – (tidak) sesuatu pun – (mereka mengikuti)). dalam - (tetapi hanya sangkaan) mereka menyangka bahawa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah tuhan-tuhan yang dapat memberi syafaat untuk mereka - (dan bukan) sesuatu pun - (tetapi keadaan mereka hanya pada itu), iaitu berbaring di dalamnya.
 1. (Dialah yang menjadikan malam untuk kamu berehat dan menjadikan cahaya siang) isnad lafaz al-ibsar (bermaksud melihat) ao lafaz Qn-nahar (bermaksud siang) dalam pengertian majaz , kerana ia boleh dilihat pada siang hari. - (Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda) Bukti keesaan-Nya - (bagi yang mendengar) Mendengar bersama-sama dengan rasa mengambil pelajaran dan nasihat dari apa yang mereka dengar.
 1. (Orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang menyangka malaikat itu puteri Allah – (“Allah mempunyai anak lelaki”), lalu Allah berfirman kepada mereka – (Maha Suci Allah) membersihkan Allah daripada tuduhan mempunyai anak lelaki – (Dia adalah Yang Maha Kaya) tidak memerlukan apa-apa, dan sesungguhnya orang-orang yang meminta anak adalah orang-orang yang memerlukan.- (Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi) sebagai harta-Nya, makhluk-Nya dan hamba-Nya (bukan) sesuatu- (untuk kamu adalah bukti) bukti (dari) seperti apa yang kamu katakan - (Adakah wajar untuk kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?) Kata tanya di sini membayangkan penghinaan.
 1. (Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah) persekutukan Dia sebagai anak, (mereka) adalah celaka".
 1. Bagi mereka - (a) kesenangan kecil atau sementara - (di dunia) yang mereka nikmati semasa hidup di dunia - (kemudian mereka kembali kepada Kami) semasa kematian mereka - (lalu Kami timpakan azab yang keras kepada mereka) selepas kematian - ( kerana kekufuran mereka).
 1. (Dan membacakan) Wahai Muhammad - (kepada mereka) orang-orang kafir Mekah - "(berita penting) kisah yang penting - (Nuh) iaitu - (ketika ia berkata kepada kaumnya: "Wahai kaumku, apabila ia kelihatan sukar) Bantahan – (supaya kamu tinggal bersamaku) Aku tinggal di bawah kamu – (dan amaranku) nasihatku kepada kamu – (dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah jualah aku bertawakkal, maka berazamlah) buatlah fikiranmu apa mereka akan lakukan kepada saya -, (bersama sekutu mereka) wawu di sini bermaksud ma'a. - (Kemudian jangan rahsiakan keputusan anda) rahsiakannya, tetapi beritahu saya dan bersikap terbuka dengan saya (lakukan dengan saya) lakukan apa yang anda mahu - (dan jangan beri saya gencatan senjata) tangguhkannya kerana Saya pasti tidak akan mengambil berat tentang awak lagi
 1. (Jika kamu menyimpang dari) peringatanku - (aku tidak meminta upah kepadamu) sebagai ganti pekerjaanku, maka tinggalkanlah - (tidak lain), tetapi - (pahalaku) pahalaku - (itu dari Allah semata, dan aku saya dijemput untuk menjadi antara orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.
 1. (Dan mereka mendustakan Nuh, lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera) perahu itu - (dan menjadikan mereka) bersama orang-orang yang bersama Nuh - (pemerintah) di bumi - (dan menenggelamkan orang-orang yang didustakan ayat-ayat Kami). ). banjir besar. – (Maka perhatikanlah kesudahan orang-orang yang diberi peringatan), iaitu kebinasaan mereka, dan kami akan berbuat demikian juga kepada orang-orang yang mendustakan Rasul.
 1. (Kami utus sesudahnya), iaitu kepada Nuh - (pelbagai rasul kepada kaumnya), seperti Ibrahim, Hud dan Saleh - (dan rasul-rasul ini datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata), iaitu mukjizat - (tetapi tidak beriman kerana mereka telah terbiasa telah mengingkarinya) sebelum diutuskan kepada mereka rasul-rasul. - (Demikianlah Kami tutup hati) dengan baik - (hati orang-orang yang fasik), supaya hati mereka tidak menerima iman, sebagaimana Kami telah menutup hati orang-orang yang fasik itu.
 1. (Setelah Rasul-rasul Kami utuskan Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya) Fir'aun - (dengan ayat-ayat Kami) bilangan sembilan orang - enggan (dan menyombongkan diri) untuk mempercayai mereka - (dan mereka adalah orang-orang yang berdosa).
 1. (Dan apabila datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: "Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata") adalah jelas lagi nyata.
 1. (Musa berkata: "Kamu mengatakan tentang kebenaran apabila datang kepada kamu bahawa ia benar-benar sihir - (apakah itu sihir?) padahal sebenarnya orang yang membawanya telah menang dan mengalahkan sihir ahli sihir itu - (dan sebenarnya mereka melakukannya). tidak menaklukkan") dua kata tanya dalam ayat ini bermaksud penafian.
 1. (Mereka berkata, “Engkau datang kepada kami untuk mengusir kami) untuk memalingkan kami dari iman – (dari apa yang kami dapati apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami dan supaya kamu berdua dapat memerintah) – kerajaan – (di bumi?), merujuk kepada bumi Mesir - (jangan percaya kamu berdua) jangan nak percaya.
 1. (Firaun berkata, "Bawalah kepadaku semua ahli sihir yang berpengalaman") yang ahli sihir.
 1. (Kemudian apabila ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka:) sesudah mereka berkata kepadanya: Adakah kamu melempar dahulu atau kami akan melempar? (QS 7 Al-A'raf, 115). ("Balingkan apa yang anda mahu baling.")
 1. (Maka setelah dia bermain) tali dan tongkatnya - (Musa berkata, "Apakah) huruf ma di sini berarti Istifham dan sekaligus menjadi Mutada, sedangkan Khabar datang berikutnya - (yang kamu bawa adalah sihir) menjadi lafaz assihr. badal Menurut Qiraat yang lain apabila Hamzah digunakan kedua-duanya menjadi Khabar dan Ma bukanlah Istifhamiyah tetapi Mausul dan pada masa yang sama ia menjadi Mubtada - (Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kebatilannya) Allah pasti akan menghapuskan.- (Sesungguhnya Allah tidak akan membenarkan yang pekerjaan orang-orang yang menyebabkan kerosakan berterusan).
 1. (Dan Allah) akan - (orang-orang yang benar dengan firman-Nya), iaitu janji-janji-Nya - bangkit dan menakluki (walaupun orang yang melakukan dosa tidak menyukainya).
 1. (Oleh itu tiada seorang pun yang percaya kepada Musa kecuali orang-orang muda) segolongan umat - (dari) anak-anak - (dari) kaum Firaun - (kerana takut Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya menyiksa mereka) untuk memasukkan mereka dari agama Nabi Musa. dengan penyeksaan. – (Sesungguhnya Firaun sewenang-wenangnya) menyombongkan diri – (di bumi) Mesir. — (Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim) dia melampaui batas dalam berpura-pura menjadi tuhan.
 1. Musa berkata: "Wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka bertawakkallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang yang berserah diri."
 1. (Lalu mereka berkata: "Kami bertawakkal kepada Allah! Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim), iaitu janganlah Engkau biarkan mereka berjaya mengalahkan kami sehingga mereka menyangka bahawa mereka berkuasa di jalan yang benar. , supaya kamu berani menyeksa kami.
 1. (Dan dengan rahmat-Mu selamatkanlah kami dari tipu daya orang-orang kafir.)
 1. (Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah bagi kamu beberapa buah rumah di Mesir untuk didiami kaummu di sana dan jadikanlah ia tempat sembahyang) sebagai musalla yang kamu boleh solat di dalamnya, supaya kamu beroleh ketakutan dan ketakutan. dikatakan bahawa Fir'aun melarang mereka mengerjakan sembahyang - (dan dirikanlah sembahyang untuk kamu) untuk menyempurnakannya untuk kamu - (dan menggalakkan orang-orang yang beriman") agar mereka mendapat pertolongan dan mendapat syurga.
 1. (tusa berkata: “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan pemimpin kaumnya perhiasan dan kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami) Engkau berikan kepada mereka perkara-perkara ini – (yang memperdayakan mereka) akhirnya mereka menipu. orang – (jalan-Nya) agama-Nya. - (Ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka) sucikanlah harta mereka - (dan tutuplah hati mereka), iaitu tutuplah hati mereka rapat-rapat - (lalu mereka tidak beriman sehingga mereka melihat siksa yang pedih) yang pedih. Nabi Musa berdoa dan melaknat Firaun dan pemimpin kaumnya, sedangkan Nabi Harun memperkenankan doanya.
 1. (Allah berfirman) Maha Tinggi Allah - ("Sesungguhnya doanya dikabulkan) akhirnya harta Firaun ditelan batu dan Firaun masih tidak beriman sehingga dia tenggelam - (maka tetaplah kamu di atas jalan yang lurus) ketika dia melaksanakan amanat dan berdakwah sehingga azab datang kepada mereka - (dan jangan berjalan di jalan orang yang tidak tahu) bahawa keputusan-Ku akan tergesa-gesa. Tercatat bahawa nabi Musa tinggal di tanah Mesir selama empat puluh tahun selepas kejadian ini tinggal bertahun-tahun.
 1. (Dan Kami benarkan Bani Is'ul menyeberangi laut lalu mereka dikejar) ditangkap dan dikejar - (oleh Firaun dan tenteranya cuba mengejar dan menindas mereka): Lafaz Bagyan dan 'Adwan menjadi maful lah - (hingga Apabila Firaun hampir tenggelam dia berkata: "Saya percaya", dan menurut sebuah qiraat kalimah Annahu innahu dibaca sebagai bilangan isti'naf - (tiada tuhan melainkan tuhan yang di dalamnya dipercayai oleh anak-anak dari Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri") Fir'aun sengaja mengulangi kata-katanya supaya mereka diterima oleh Allah, tetapi Allah tidak menerimanya. Maka Malaikat Jibril memenuhi mulutnya dengan lumpur dari laut, kerana dia bimbang Firaun akan mendapat rahmat dari Allah.” Lalu Allah berfirman kepadanya:
 1. (Kamu kini beriman - (walaupun sebenarnya kamu menderhaka dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan) kerana jalanmu yang salah dan terpesong dari jalan keimanan.
 1. (Maka pada hari ini kami selamatkan) Kami ambil dari laut - (tubuh kamu) jasad kamu yang tidak bernyawa (supaya dapat digunakan oleh orang-orang sesudah kamu) generasi sesudah kamu - (sebagai pengajaran) suatu perkara yang demikian. yang mengenali sifat tunduk anda. Jangan-jangan mereka berani melakukan tindakan yang telah kamu lakukan. Ibn 'Abbas r.a. melaporkan bahawa sebahagian daripada Bani Israel mempunyai keraguan tentang kematian Firaun, maka dia menarik mayat Firaun dari laut untuk mereka melihat dan menyaksikan dengan mata mereka sendiri (dan sesungguhnya kebanyakan orang) kepada penduduk Israel. Mekah - (mereka mengabaikan tanda-tanda kekuasaan-Ku) bermakna mereka tidak belajar daripadanya.
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan suatu tempat - (Bani Israil di tempat kediaman yang baik) tempat yang dimuliakan, iaitu negeri Syam dan tanah Mesir - (dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. itu tidak akan dinafikan), walaupun di antara mereka ada yang beriman dan sebahagian mereka kafir - (kecuali sesudah diberikan ilmu kepada mereka - bahawa telah disebut dalam Taurat. Sebenarnya apa yang mereka perselisihkan itu akan diputuskan di antara mereka oleh Tuhan mereka pada hari kiamat). dalam urusan agama iaitu menyelamatkan orang beriman dan menghukum orang kafir.
 1. (Maka jika kamu) Wahai Muhammad – (memiliki keraguan tentang apa yang Kami wahyukan kepadamu) berupa kisah-kisah, misalnya – (maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab) Taurat – (sebelum kamu), maka ia telah tertulis di dalam kitab mereka, mereka akan memberitahu anda sesuai, kerana kemudian Rasulullah (SAW) berkata: "Saya tidak meragui atau mempersoalkannya." (Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu) meragukannya.
 1. (Dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi).
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang yakin dengan ketetapan Tuhanmu, iaitu azab Allah telah pasti bagi mereka, (mereka tidak akan beriman).
 1. (Walaupun mereka menerima segala macam maklumat sehingga menyaksikan azab yang pedih), maka sia-sialah kepercayaan mereka.
 1. (Dan mengapa tidak) patutkah mereka - (menjadi sebuah kota), iaitu penduduknya - (yang beriman) sebelum datang nasib kepada mereka - (kemudian iman mereka memberi manfaat kepada mereka), di samping kaum Yunus. Apabila mereka beriman (iaitu apabila mereka melihat tanda-tanda kiamat), mereka bersegera untuk beriman sebelum ditimpa azab kepada mereka (Kami hilangkan azab kehidupan dunia yang menghinakan dan Kami berikan kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan). ) sehingga kematiannya.
 1. (Dan jika Tuhanmu menghendakinya, tentulah beriman semua manusia di muka bumi. Maka kamu hendak memaksa manusia) untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah - (supaya mereka semua menjadi beriman?) tentulah tidak.
 1. (Dan tidak seorang pun akan beriman melainkan dengan izin Allah) menurut kehendak-Nya – (dan Allah menimpakan azab-Nya kemurkaan-Nya – kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya), iaitu orang-orang yang tidak memikirkan ayat-ayatnya. daripada Allah.
 1. (Beritahu) orang-orang kafir Mekah - (Perhatikanlah apa) yang ada di langit dan di bumi (iaitu tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah). – Kata an-nuzur adalah jamak dari kata tunggal nazir, artinya utusan – (bagi orang-orang yang tidak beriman) apa yang diketahui oleh Allah SWT: atau dengan kata lain, perkara-perkara ini tidak berguna bagi mereka.
 1. (Tidak ada) sesuatu pun - (mereka menunggu) perbuatan mereka mendustakan Engkau - (tetapi kejadian yang menyerupai apa yang berlaku sebelum mereka) umat-umat yang dahulu. Maksudnya, mereka akan menghadapi azab yang sama yang menimpa umat-umat yang terdahulu - (Katakanlah: "Maka tunggulah ia") - (Sesungguhnya aku juga yang menunggu bersama kamu).
 1. (Maka kami selamatkan) Perubahan di sini bermaksud untuk menceritakan keadaan masa lalu - (rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman) dari azab - (maka) keselamatan - (terserah kepada kita untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman) Nabi dan para Sahabatnya, ketika orang-orang musyrik mereka disiksa.
 1. (Katakanlah: "Wahai penduduk Mekah (jika kamu masih ragu-ragu tentang agamaku) bahawa agamaku adalah benar lagi benar - (maka ketahuilah bahawa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah selain Allah) selain Dia, iaitu berhala-berhala: ini adalah satu petunjuk bahawa kamu meragui agamaku - (tetapi aku menyembah Allah yang akan membunuh kamu) yang akan mencabut roh kamu - (dan aku diperintahkan supaya) aku hendaklah - (aku termasuk orang-orang yang beriman").
 1. (Dan) Aku diperintahkan – (“Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan ikhlas dan ikhlas”) dalam keadaan penuh kasih sayang dan kasih sayang terhadapnya – (dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir).
 1. (Dan bukan untuk menyeru) Ibadah - (selain daripada Allah, iaitu yang tidak dapat memberi manfaat kepadamu) jika mereka menyembahnya - (dan tidak juga boleh memudaratkan kamu) jika mereka tidak menyembahnya - (kerana jika mereka melakukannya), hlm. cth. - (maka anda pasti tergolong dalam penjenayah").
 1. (Jika Allah menyiksa kamu) menimpakan – (malapetaka) atas kamu seperti kefakiran dan penyakit – (maka tidak ada yang dapat menghilangkan) menghilangkan – (ia) selain Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menahan - (kemurahan-Nya) apa yang Dia kehendaki untuk kamu - (Dia memberi kamu) kebaikan - (yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). .
 1. (Katakanlah: “Hai manusia), iaitu penduduk Mekah (sesungguhnya telah datang kepada kamu kebenaran dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan kamu sendiri), kerana jika tidak, sesungguhnya pahala orang petunjuknya hanyalah untuk dirinya sendiri - (Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya orang yang sesat itu akan merugikan dirinya sendiri), kerana akibat kesesatannya itu akan menimpanya. - (Dan saya bukan penjaga anda) jadi saya tidak mempunyai hak untuk memaksa anda mengikut garis panduan.
 1. (Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu) dari Tuhanmu - (dan bersabarlah) dalam berdakwah dan menghadapi permusuhan mereka - (sehingga Allah menghukum mereka dengan perintahNya) - (dan Dialah sebaik-baik hakim), hakim yang paling adil. . Ternyata Nabi bersabar menghadapi semua ini sehingga Allah membuat keputusan terhadap kaum musyrikin, memerintahkan mereka diperangi dan Ahli Kitab dikeluarkan dari Jizyah.

Makkiyyah, 123 ayat, mengatasi ayat 12, 17 dan 114, Keturunan Madaniyyah mengikut Surah Yunus.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

 1. (Alif Lam Ra) hanya Allah yang mengetahui maksudnya iaitu - (sebuah kitab yang ayat-ayatnya tersusun dengan baik) ini ditunjukkan dalam susunan ayat-ayat yang mengagumkan dan keindahan maknanya - (dan dijelaskan dengan panjang lebar) isi kandungannya ini menerangkan Undang-undang, cerita dan petua

(yang diturunkan oleh orang yang berakal, kepada yang berakal), iaitu Allah.

 1. (Bahawa) kamu tidak boleh menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan daripada-Nya kepada kamu (dengan azab jika kamu kafir) dan pembawa berita gembira (dengan pahala jika kamu beriman).
 1. (Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu) dari kesyirikan - (dan bertaubatlah) kembalilah (kepadaNya) dengan ketaatan - (nescaya Dia akan menggembirakan kamu) di dunia - (dengan kegembiraan yang baik) dengan kehidupan yang baik dan rezeki yang banyak - ( sampai masa yang ditentukan), kematian - (dan Dia akan memberikan) di akhirat - (kepada semua orang yang cemerlang) dalam amalan (keutamaan-Nya), iaitu balasan-Nya. - (Dan jika kamu pergi) tawallau pada asalnya adalah tatawallau, maka gugurlah salah satu daripada dua ta itu dan menjadi tawallau, ertinya pergi (maka takutlah kamu akan diazab pada hari kiamat), iaitu hari terakhir
 1. (Kerana Allah adalah tempat kembalimu dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), termasuk pahala dan siksa.
 1. Ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibn Abbas r.a. didedahkan berkaitan dengan orang yang malu untuk membuang air besar atau malu untuk melakukan persetubuhan kerana auratnya nampak dari syurga. Tetapi menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang orang-orang munafik - (Ingatlah, sesungguhnya orang-orang munafik itu memulas dada mereka untuk bersembunyi daripada-Nya) daripada Allah. (Ingatlah, ketika mereka menutup diri dengan kain), mereka menutup diri mereka dengan kain - (Allah mengetahui) Allah Yang Maha Tinggi - (apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan) maka sia-sialah penutup mereka (tidak syak lagi, Allah Dialah yang Maha Tinggi). Yang Maha Mengetahui segala yang ada dalam hati), yang bermaksud Dia mengetahui segala yang ada di dalam hati.

KE-12.

 1. (Dan tidak ada) huruf min di sini zaidah - (segala yang melata di atas tanah), iaitu mana-mana binatang yang melata di bumi (tetapi Allah Pemberi Rezeki) Dialah yang mengambil nafkahnya sebagai pahala daripada-Nya - (Dan Dia mengetahui tempat tinggal binatang itu), tempat hidupnya di dunia atau di tulang rusuk - (dan tempat disimpannya) selepas mati atau dalam rahim. – (Semua) yang disebut – . (ditulis dalam kitab yang jelas) kitab yang jelas, iaitu Lauh Mahfouz.
 1. (Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari), bermula pada hari Ahad dan berakhir pada hari Jumaat - (dan itulah ArasyNya) sebelum Dia menciptakan langit dan bumi - (di atas air), itulah yang dinamakan di atas angin (supaya Dia menguji) Lafaz Liyabluwakum Berta'allug kepada Lafaz Khalaqa, ertinya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya (supaya Dia menguji) - (Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya) iaitu orang yang paling taat kepada Allah - (dan apabila kamu berkata) Wahai Muhammad, kepada penduduk Mekah - ("Sesungguhnya kamu akan bangkit dari kematian"), orang-orang kafir akan berkata: "Tidak ada yang lain" , ia berkata: Al-Quran. 'an yang bercakap tentang kebangkitan adalah, seperti yang anda katakan, "hanya sihir yang nyata. Qiraat menyebut sahirun bukannya sihrunj dan musyar ilaih merujuk kepada Nabi Muhammad, bukan Al-Quran.
 1. (Dan sesungguhnya jika kami menangguhkan azabnya sehingga) datang - (suatu masa) suatu masa yang tertentu (akankah mereka berkata) apakah maksud pernyataan itu, sungguh mengarut - ("Apakah yang menghalangnya?") apakah itu. yang menghalang turunnya azab Sebagai balasan Allah berfirman. - (Ingatlah, tatkala ditimpa azab kepada mereka, mereka tidak dapat dipalingkan, dan mereka dikepung - (dengan azab yang mereka selalu memperolok-olokkan), bermakna mereka memperolok-olokkannya.
 1. (Dan sekiranya Kami kurniakan (nikmat) kepada lelaki yang kafir itu berupa harta dan kesihatan (nescaya Kami hilangkan nikmat itu kepadanya, sekiranya dia berputus asa), berputus asa dari nikmat Allah - (dan dia ingkar). ) dia menafikannya.
 1. (Dan jika kami datangkan kepadanya kebahagiaan sesudah ditimpa musibah) dari kefakiran dan kesengsaraan - (yang menimpanya, nescaya dia akan berkata: "Telah hilang keburukan (bencana) daripadaku"), tetapi dia tidak merasakan kebahagiaan itu hilang daripadanya. malah tidak menghargainya. - (Dia benar-benar sangat gembira) meluap-luap - (sekali lagi berbangga) dengan orang untuk apa yang dia telah diberikan.
 1. (Kecuali) tetapi - (orang-orang yang sabar) terhadap musibah - (dan beramal soleh) apabila mereka mendapat kebahagiaan - (mereka mendapat ampunan dan pahala yang besar) iaitu syurga.
 1. (Jadilah) Wahai Muhammad - (meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah diwahyukan kepadamu) supaya kamu tidak menyampaikannya kepada mereka, kerana mereka memandang remehnya - (dan menghimpit dadamu) apabila kamu membacakannya kepada mereka, kerana khuatir bahawa mereka (mereka akan berkata: “Mengapa tidak) bagaimana (dia menghantar kepadanya harta atau malaikat datang bersamanya?) Tetapi amaran) tugas mereka hanyalah apa yang hendak disampaikan, bukan membawa yang kamu kehendaki. – (Dan Allah Maha Pemelihara segala sesuatu), ertinya Dia mengetahui semuanya dengan hati, maka Dia memberi balasan kepada mereka.
 1. (Begitu juga) tetapi yang - (dikatakan: Muhammad yang mengada-adakannya"), iaitu Al-Quran - (Katakanlah: "Jika demikian, maka bawalah sepuluh surah seperti dia) dari segi kefasihan bahasanya dan kehebatannya. kesusasteraannya – (yang dibuat-buat) pasti anda seperti saya, fasih berbahasa Arab. Allah SWT. meminta mereka buat pertama kali untuk mencipta sepuluh surah, jadi lain kali hanya satu surah (dan yang boleh disebut selain daripada Allah) selain Allah (jika mereka benar-benar surah) dalam penegasan anda bahawa Al-Qur'an adalah semata-mata. ciptaan.

14 (Selain itu) jika tidak (yang kamu seru untuk menerima seruan kamu), iaitu mereka yang kamu ajak menolong kamu - (maka kamu mengetahui) bahawa khitab atau ceramah itu ditujukan kepada orang-orang musyrik - (Al-Quran sesungguhnya adalah', diturunkan ) berdasarkan - (ilmu Allah) dan tidak diada-adakan terhadap-Nya - (dan ini) di sini adalah bentuk Takhfif Anna - (tiada Tuhan selain Dia, maka kamu menjadi Dia yang diturunkan) selepas ujian terakhir ini. . Maksudnya ialah anda mesti masuk Islam.

 1. (Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan sekelilingnya) hendaklah tetap dalam kekufurannya. Menurut satu pendapat, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menyombongkan diri atau menyombongkan diri - (Kami pasti akan memberi mereka pahala sepenuhnya dari jerih payah mereka), pahala amal-amal soleh yang mereka kerjakan, seperti sedekah dan silaturrahim (di dunia). ). daripada itu Kami luaskan ladang rezeki mereka - (dan mereka di dalamnya), iaitu di dunia - (tidak ada kemudaratan kepada mereka), yang bermaksud bahawa limpah kurnia mereka tidak berkurang sedikit pun.
 1. (Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa selain Neraka di akhirat, dan mereka tidak akan ada lagi) - (di akhirat), maka mereka tidak beroleh pahala - (dan sia-sialah apa yang mereka usahakan).
 1. (Dialah yang mempunyai bukti) penyataan kematian (Tuhannya) iaitu Nabi (SAW) atau orang-orang yang beriman, maksud dalil itu ialah Al-Quran - (dan ia diikuti) diikuti (oleh saksi) kepada yang mengesahkan – (olehnya), iaitu demi Allah, maksudnya adalah malaikat Jibril – (dan sebelum) sebelum al-Quran – (ada kitab Musa), iaitu kis tab Tora, yang mengesahkan kebenarannya Qur’an. 'an 'an juga – (siapakah petunjuk dan rahmat?) adalah kata keterangan al-Quran. Adakah mereka berada dalam keadaan yang sama dengan mereka yang tidak? Sesungguhnya tidak - (mereka), iaitu orang-orang yang mempunyai bukti - (beriman kepada) Al-Quran, maka bagi mereka syurga. - (Dan setiap orang yang menyertai kekafiran kepada Al-Quran) semua orang kafir - (maka Neraka itu tempat yang diancamkan baginya, maka janganlah kamu ragu-ragu) ragu-ragu - (padanya) Al-Quran - (sesungguhnya ia adalah milik mereka). Tuhan, tetapi kebanyakan orang) orang Mekah - (tidak percaya).
 1. (Dan siapakah) tidak ada seorang pun – (Lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan ​​terhadap Allah?) Menjadikan dia sekutu dan menganggap bahawa Dia mempunyai anak. – (Mereka akan dihadapkan ke hadapan Tuhan mereka) pada hari kiamat di antara semua makhluk-Nya – (dan para saksi akan berkata) perkataan Ashhad adalah jamak daripada perkataan Shahid, bermaksud saksi. Mereka itulah para malaikat: mereka bersaksi bahawa Rasul-rasul itu membawa risalah mereka, sedang orang-orang kafir dicap sebagai pendusta - ("Mereka itulah orang-orang yang menentang Tuhan mereka." Ingatlah, laknat Allah menimpa orang-orang yang bersalah). orang musyrik.
 1. (Mereka yang - menjauhkan manusia dari jalan Allah) dari agama Islam - (dan mengingini jalan itu) - (bengkok) tidak betul-betul. (Dan orang-orang yang menentang hari kiamat ialah) Kalimah kedua hum menegaskan maksud kalimah pertama hum - (orang-orang yang kafir).
 1. (Mereka tidak akan dapat menghalang) Allah - (di muka bumi ini, dan tidak ada bagi mereka melainkan Allah) melainkan Dia - (yang menolong mereka), iaitu penolong-penolong yang dapat menghalang azab Allah terhadap mereka. – (Azab berlipat ganda atasnya)

kerana mereka menipu orang lain. - (Mereka sentiasa tidak dapat mendengar) kebenaran - (dan sentiasa tidak dapat melihat) kebenaran, kerana kebencian mereka yang kuat terhadapnya, maka disifatkan sebagai tidak dapat mendengar atau melihatnya.

 1. (Mereka itulah orang-orang yang membahayakan diri mereka sendiri) kerana mereka mencampakkan diri mereka ke dalam neraka yang kekal - (dan tidak ada lagi) dihapuskan - (oleh mereka apa yang selalu mereka ada-adakan) terhadap Allah, iaitu tuduhan mereka mempersekutukan Allah.
 1. Mereka (sudah tentu) menjadi orang-orang yang rugi di akhirat kelak.
 1. (Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta khusyuk) menjadi tenang dan tenteram, atau kembali (kepada Tuhan merekalah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya).
 1. (perumpamaan) Keterangan - (dari dua golongan) iaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman - (seperti orang buta dan pekak) ini adalah perumpamaan orang-orang kafir - (dengan orang-orang yang melihat dan mendengar) ini adalah perumpamaan orang-orang yang tidak beriman. orang beriman - (Adakah dua golongan itu sama keadaan dan sifatnya?) Tentu tidak. – (Maka kamu tiada pelajaran) Tazakkaruna asal ialah tatazakkaruna, maka ta asal dimasukkan ke dalam zal sehingga menjadi tazakkaruna, yang bermaksud sama dengan tatta'izuna, iaitu mengambil pelajaran.
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya - dia berkata: "Sesungguhnya Aku ada") bahawasanya Akulah. Menurut sebuah Qiraat, maksud Algaul dikatakan bermaksud dia berkata - (ia adalah peringatan yang jelas kepada kamu), iaitu amarannya jelas.
 1. (Yang) supaya – (kamu tidak boleh menyembah selain Allah kerana aku takut kepadamu) jika kamu menyembah selain Dia – (kamu akan ditimpa azab hari yang pedih) azab yang pedih di dunia dan di akhirat.
 1. (Begitulah kata pemimpin-pemimpin kaummu yang kafir:) mereka terdiri daripada orang-orang yang mulia dari kaummu - ("Kami tidak melihat kamu, tetapi sebagai orang biasa seperti kami) kamu tidak mempunyai kelebihan atas kami - (dan kami tidak lihatlah orang-orang yang mengikuti, tetapi orang-orang yang hina di antara kami), iaitu orang-orang yang hina di antara kami, seperti tukang rias dan dua orang tukang kasut - (yang cepat percaya) Badiya dan Badia boleh dibaca, bermakna mereka percaya kamu dengan cepat tanpa berfikir terlalu keras. , ditugaskan kepada Lafaz kerana ia menjadi Zaraf, yang bermaksud mereka terus mempercayainya - (dan kami tidak melihat bahawa anda mempunyai kelebihan terhadap kami), jadi untuk kelebihan itu anda berhak untuk dianiaya kepada kami, (walaupun kami yakin anda salah) dalam mesej pengakuan yang anda bawa, di mana anda memasukkan sebutan Nuh dan orang-orang yang mengikutinya.
 1. (Nuh berkata: "Hai kaumku, apa yang kamu fikirkan?) cuba beritahu aku - (apabila aku mempunyai bukti yang nyata) penjelasan yang jelas - (dari Tuhanku dan Dia memberi rahmat kepadaku) nubuatan - (daripada-Nya, tetapi rahmat itu terselindung) tersembunyi – (untuk kamu) dan menurut qa'im (untuk kamu) dan menurut qa'im (untuk kamu).

(kepada kamu) dan mengikut qiraat mengatakan fa'amiyat – (kami mesti memaksa kamu untuk menerimanya) iaitu kami mesti memaksa kamu menerimanya – (jika kamu tidak menyukainya)

(jika anda tidak menyukainya?) tidak dapat melakukannya.

 1. (Dan dia berkata: "Hai kaumku, aku tidak meminta kepadamu sebagai upah atas panggilanku) dalam menyampaikan risalahku - aku (harta) yang kamu berikan kepadaku sebagai ganti (tidak lain) - (pahalaku) pahalaku - ( itu hanyalah dari Allah dan aku tidak sekali-kali akan berpaling daripada orang-orang yang beriman) sebagaimana yang kamu perintahkan kepadaku – (mereka pasti akan mendapati Tuhan mereka) hingga hari kiamat, kemudian Allah akan memberi pahala kepada mereka dan mengazab orang-orang yang menyakiti mereka dan mengusir orang-orang yang beriman. - (tetapi aku menganggap kamu kaum yang tidak mengetahui) akibat perbuatannya.
 1. (Dan dia berkata: "Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku) yang dapat menguatkanku - (dari Allah) dari azab-Nya - (jika aku mengusir mereka), sesungguhnya orang-orang yang beriman kepadaku, sesungguhnya tidak ada seorang penolongpun. (Asal tazakkaruna ialah tatazakkaruna, maka ta asalnya dilampirkan pada huruf zal menjadi tazakkaruna, yang bermaksud sama dengan tatta'izuna, bermakna mengambil pelajaran.
 1. Dan aku tidak berkata kepada kamu, "Aku mempunyai rezeki dari Allah, rezeki dan harta, dan aku tidak - (aku mengetahui yang ghaib, dan aku tidak berkata, "Aku adalah malaikat"), tetapi aku adalah manusia biasa. , seperti kamu – (Aku juga tidak mengatakannya kepada orang yang hina) yang hina – (kerana pendapat mereka: “Allah tidak akan berbuat baik kepada mereka”. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada mereka) yang tersembunyi di dalam hati mereka – ( Sesungguhnya, jika dia berkata demikian, dia pasti termasuk orang yang bersalah).
 1. (Mereka berkata: "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berperang bersama kami) kamu menjadikan kami musuh - (dan kamu meneruskan perselisihan kamu terhadap kami, kemudian kamu mendatangkan kepada kami apa yang kamu ancamkan kepada kami), iaitu azab - (jika kamu kebenaran) dalam ancaman anda .
 1. (Nuh menjawab, "Hanya Allah sahaja yang akan mengazab kamu jika Dia menghendaki.) Hendaklah kamu disegerakan, kerana perkara azab-Nya - (dan kamu tidak akan terlepas daripada azab-Nya) - hendaklah disegerakan atas kamu."

I-34: (Dan nasihat saya tidak akan memberi manfaat kepada anda jika ia akan menasihati anda jika Allah akan menyesatkan anda) bermakna bahawa Dia ingin menyesatkan anda. Jawapan kepada syarat itu tersirat dalam maksud frasa, "Dan nasihatku tidak berguna sedikitpun kepadamu" (Dialah Tuhanmu dan kepada-Nya kamu kembali). Selanjutnya Allah Ta’ala berfirman:

 1. (Sebenarnya) sebelum - (mereka berkata:) yang mereka maksudkan adalah orang-orang kafir Mekah - ("Dia hanya mengada-adakan"), bermakna Muhammad hanya mencipta Al-Quran. (Katakanlah: “Jika aku mengada-adakannya, maka akulah yang memikul dosa”) dari hukuman akibat perbuatan ini (dan aku terlepas dari dosa yang kamu lakukan), iaitu dosa tuduhan kamu untuk menamakan diriku sedemikian pengarang Al-Quran
 1. (Dan diwahyukan kepada Nuh bahawa tidak akan beriman seorang pun dari kaumnya melainkan orang-orang yang telah beriman, maka janganlah kamu bersedih hati) Takutlah - (tentang apa yang selalu mereka kerjakan) iaitu syirik. Nabi Nuh kemudian berdoa agar dimusnahkan orang-orang kafir yang dinukilkan dalam firman-Nya: “Wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan bumi ini...hingga akhir ayat” (Surah Nuh, ayat 26), lalu Allah mengabulkan doanya. . apa yang awak kata:
 1. (Dan binalah bahtera) perahu - (di bawah pengawasan Kami) dengan pengawasan dan penjagaan Kami - (dan petunjuk wahyu Kami) iaitu perintah Kami -

(Dan janganlah kamu katakan kepadaku tentang orang-orang kafir, biarlah mereka binasa - (mereka pasti akan tenggelam).

 1. (Dan Nuh mula membina bahtera), iaitu menceritakan keadaan lalu. - (Dan apabila sekumpulan orang melalui Nuh) sebahagian - (dari kaumnya, mereka mengejeknya) mengejeknya. – (Nuh berkata: “Jika kamu memperolok-olokkan kami, nescaya kami akan memperolok-olokkan kamu seperti kamu memperolok-olokkan kami) jika kami selamat dan kamu tenggelam sesudah itu.
 1. (Nanti kamu akan mengetahui siapa) lafaz man Di sini Mausul atau kata hubung, kedudukannya menjadi Maful atau subjek:-

dari muka ta'lamuna – (yang ditimpa azab yang menghinakannya, dan sesiapa yang ditimpa) akan dikenakan (azab yang kekal).

 1. (Sehingga) memberitahu batas-batas bangunan bahtera - (ketika datang perintah Kami) yang membinasakannya - (dan kapal dapur telah kehabisan air), yang bermaksud bahawa ia adalah dapur roti, adalah satu tanda bagi Nuh. - (Kami berfirman: "Muatkan ke dalam bahtera") ke dalam perahu - (setiap haiwan sepasang), iaitu jantan dan betina dari segala jenis haiwan - (iaitu jantan dan betina berpasangan). . Lafaz mempunyai status sebagai Maful atau subjek. Dan disebutkan dalam kisah Nuh bahawa Allah SWT menghimpunkan kepada Nuh setiap binatang buas dan setiap jenis burung atau unggas. Kemudian nabi Nuh a.s. dengan tangannya apa-apa jenis binatang, kemudian tangan kanannya memukul spesies jantan manakala tangan kirinya memukul spesies betina, kemudian dia memasukkannya ke dalam perahu - (dan keluarganya), iaitu isteri dan anak-anaknya - (kecuali yang telah peninggalan terhadapnya) di antara keluarganya yang pasti akan binasa, iaitu anaknya yang bernama Kan'an dan isterinya. Sementara Sam, Ham dan Yafis dibawa ke baht oleh Nuh - bersama isteri mereka, yang berjumlah tiga orang - (dan - mereka juga membawa orang yang beriman." Dan mereka tidak mempercayai Nuh, tetapi ada yang percaya.) Dikatakan bahawa Bilangan mereka yang beriman n hanya enam lelaki dan isteri mereka. Menurut pendapat lain, terdapat lapan puluh orang di dalam bahtera itu, separuh daripadanya lelaki dan separuh wanita.
 1. (Dan dia berkata) iaitu, Nuh -. (Dan dia berkata) iaitu Nabi Nuh a.s.: "Ambil semua orang di atas kapal dan sebutlah nama Allah ketika belayar dan berlabuh", iaitu ketika belayar dan berlabuh. – (Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) kerana Dia tidak membinasakan kami.
 1. (Dan bahtera itu belayar bersama mereka dalam gelombang seperti gunung) menggambarkan ketinggian dan saiz ombak. - (Dan Nuh memanggil anaknya) Kan'an - (semasa anaknya pergi) dari bahtera - ("Hai anakku, naiklah bersama kami dan jangan tinggal bersama orang-orang kafir").
 1. (Anaknya menjawab: "Aku akan berlindung di gunung yang dapat menjagaku) ​​yang dapat menyelamatkanku - (dari banjir ini." Nuh berkata. "Tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungimu dari azab Allah pada hari ini) sebelum azab-Nya. (by the way) sahaja - (Yang Maha Pemurah"), iaitu Allah sendiri, hanya Dia yang dapat menolong. Kemudian Allah menceritakan kisah yang selebihnya. - (Dan ombak itu menjadi penghalang di antara mereka, maka budak itu termasuk di antara mereka. mereka yang lemas.)
 1. (Dan dikatakan: "Hai bumi, telanlah airmu) Apa yang datang darimu, maka segeralah bumi menelan air itu, tetapi tetaplah apa yang turun dari langit, sehingga ada sungai dan lautan - (dan hai hujan, berhentilah") hujan berhenti, maka hujan pun berhenti serta merta – , (dan surut) air itu tenggelam (sehingga perintah Allah) musnahlah kaum Nuh – (dan bahtera itu berlabuh) bahtera Nuh berhenti – (di atas bukit Al-Judi) namanya. dari sebuah bukit yang terletak di pulau dekat tanah Mausul - (dan dikatakan: "Binasalah") telah dibinasakan - (orang-orang yang zalim), iaitu orang-orang yang kafir.
 1. (Dan Nuh berseru kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku) adalah - (termasuk keluargaku) ​​padahal Engkau telah berjanji kepadaku untuk menyelamatkan mereka - (dan sesungguhnya janji-Mu itu benar) adalah janji yang tidak akan dimungkiri. - (Dan kamu adalah hakim yang paling cantik.) Yang paling arif dalam perkara undang-undang dan yang paling cantik.
 1. (Dan dia berkata:) Allah SWT. – (“Wahai Nuh, dia bukan dari keluargamu”) yang dijanjikan untuk menyelamatkan, atau bukan dari agamamu – (sebenarnya) permintaannya kepada-Ku agar dia selamat – (bukan perbuatan yang baik) kerana sesungguhnya dia adalah kafir, dan tidak ada keselamatan bagi orang kafir. Qiraat lain berbunyi 'amila manakala lafaz gairu membaca gaira dan damir kembali kepada anak Nuh bermaksud: Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang buruk (maka jangan kamu bertanya kepadaku) seseorang boleh membaca tas-alanni dan tas-alani – ( sesuatu yang kamu tidak 'tak tahu), iaitu minta anak anda diselamatkan. – (Sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil) dan tanyakanlah kepadaku apa yang kamu tidak mengetahuinya.
 1. (Nuh berkata, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu) untuk melakukan - (untuk meminta kepada-Mu sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Dan jika Engkau tidak mengampuni aku) terhadap apa yang telah aku lakukan - (dan Engkau tidak menaruh belas kasihan kepada kepadaku, nescaya aku termasuk orang-orang yang rugi).
 1. (Dikatakan: "Wahai Nuh, turunlah) Turunlah kamu dari bahtera itu (dengan selamat) dengan selamat atau dengan penuh kemuliaan - (daripada Kami dan penuh keberkatan) yang penuh kemurahan - (ke atas kamu dan atas orang-orang yang beriman dari orang-orang yang pergi). dengan kamu) di dalam bahtera, ertinya anak-anak dan keturunannya, ertinya orang-orang yang beriman – (Dan ada pula yang lain) membaca rafa’, umamun, ertinya orang-orang yang bersama kamu – (yang kami kehendaki) di dunia – (kemudian mereka akan didatangi. dengan azab Kami yang pedih) di akhirat ialah orang-orang yang kafir.
 1. (Inilah) ayat-ayat yang mengandungi kisah Nabi Nuh - (antara berita penting ilmu ghaib) Khabar yang tidak kamu ketahui - (yang kami wahyukan kepadamu) Wahai Muhammad - (kamu dan kaummu tidak mengetahuinya sebelum ini) turunnya Al-Quran ini. - (Maka bersabarlah) dalam menyampaikan risalah dan bersabarlah terhadap pedihnya perlakuan kaummu sebagaimana kesabaran Nabi Nuh - (Sesungguhnya kesudahan yang baik) yang terpuji (ianya bagi orang-orang yang bertaqwa).
 1. , (Dan) Kami utus - (kepada kaum 'Ad saudaranya) dari kabilahnya sendiri - (Hud. Dia berkata: "Wahai kaumku, sembahlah Allah) ertinya menyembah Allah - (tidak ada bagimu) surat itu. min di sini adalah zaidah - (Tuhan selain dia, tidak ada yang lain) - (kamu) bermaksud penyembahan berhala kamu - (kamu hanya mengada-adakan) kamu berdusta terhadap Allah.
 1. (Wahai kaumku, aku tidak meminta ini kepadamu), iaitu mempertahankan tauhid Allah - (Pahala. Tiada yang lain) - (upahku hanya datang dari Allah yang menciptakanku) yang menciptakanku. - (Jadi anda tidak memikirkannya?)
 1. (Dan ia berkata: "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu) dari kesyirikan - (kemudian bertaubat) kembalilah - (kepadanya) dalam ketaatan, m (nescaya Dia akan menurunkan hujan) air dari hujan yang kering sebelumnya itu - ( ke atas kamu dengan sangat berat) - (dan Dia akan menambah kekuatan) dengan - (kekuatan kamu) iaitu dalam bentuk harta dan anak-anak - (dan janganlah kamu berpaling daripada melakukan dosa), iaitu melakukan kesyirikan.
 1. (Kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, kamu tidak membawa kepada kami bukti yang nyata) untuk membuktikan kebenaran perkataan kamu - (dan kami tidak akan meninggalkan ubat kami untuk perkataan kamu) hanya kerana perkataan kamu - (dan kami akan tidak percaya kepada anda).
 1. (Tidaklah - (kami katakan) tentang kamu (tetapi ia akan datang kepada kamu) bahawa kamu akan ditimpa - (dengan penyakit gila disebabkan sebahagian daripada ubat-ubatan kami) kerana ibadat kami akan menjadikan kamu gila kerana selepas itu kamu akan menghina orang yang olehnya. anda sahaja akan meracau.
 1. (Dari apa-apa selain Dia oleh itu berkomplot terhadapku) berkomplot terhadapku untuk membinasakan aku - (untuk kamu semua) untuk kamu dan berhala-berhala kamu (dan jangan beri aku rehat) jangan ragu-ragu.
 1. (Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Huruf min di sini ialah zaidah - (binatang) makhluk yang melata di bumi - (tetapi Dialah yang memegang kepalanya), ertinya Dialah yang dia menguasai dan memaksa supaya dia hanya mendapat manfaat atau mudarat dengan izin-Nya.Ayat ini secara khusus menyebut an-nasiyah yang bermaksud mahkota kerana seseorang yang disandarkan mahkota itu sangat khusyuk.Hal ini menggambarkan hinanya makhluk berbanding Allah - (Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus), iaitu jalan kebenaran dan kebenaran.
 1. (Jika kamu pergi) asalnya ialah tatawallau, maka dihapuskan salah satu huruf ta sehingga menjadi tawallau, ertinya pergi (maka sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu amanat yang sepatutnya aku sampaikan kepada kamu. Dan Tuhanku akan dia menggantikannya dengan kaum yang lain dari kalangan mereka dan kamu tidak akan membahayakan mereka) kerana kesyirikan mereka. – (Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu) Yang memeliharanya.
 1. (Dan apabila datang perintah Kami) azab Kami - (Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat), iaitu pemimpin-pemimpin - (daripada Kami, dan Kami selamatkan mereka dari azab yang pedih) dari azab yang pedih di akhirat.
 1. (Dan ini adalah kisah kaum 'Ad) Ini merujuk kepada jenazah mereka. Maksudnya ialah berjalan di bumi dan melihat sisa-sisanya. (Mereka mengingkari ayat-ayat kekuasaan Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah). Ungkapan di sini adalah jamak, bermakna menderhaka kepada seorang rasul adalah sama dengan menderhaka kepada semua rasul. Kerana apa yang diusulkan oleh utusan-utusan itu datang dari sumber yang sama, iaitu ajaran tauhid - (dan mereka taat) iaitu orang-orang yang hina - (amanat semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran), oleh itu sentiasa menentang yang benar, bahawa adalah, Pemimpin mereka.
 1. (Dan mereka sentiasa diikuti dengan laknat di dunia ini) manusia - (dan seterusnya pada hari kiamat). Kamu akan dilaknat di hadapan semua makhluk. - (Ingatlah bahawa sesungguhnya kaum 'Ad itu sebenarnya kafir) mereka tidak beriman - kepada Tuhan mereka. Ingatlah, ia amat jauh dari rahmat Allah - (kepada kaum 'Ad iaitu kaum Hud).
 1. (Dan) Kami telah mengutus - (Samud saudaranya) dari kabilah yang sama - (Saleh. Saleh berkata: "Wahai kaumku, sembahlah Allah) dengan maksud menyembah-Nya - (Tiada Tuhan bagi kamu selain Dia. Dia telah menciptakan kamu ) Dialah yang mula-mula menciptakan kamu - (dari tanah), iaitu Dia menciptakan nenek moyang kamu (Adam) dari tanah (dan menjadikan kamu hartanya), Dia menjadikan kamu penduduk bumi - (oleh itu mohonlah ampun kepada-Nya. ) kesyirikan - (maka bertaubatlah) kamu kembali (kepada-Nya) dengan melakukan ketaatan. – (Sesungguhnya Tuhanku amat dekat kepada makhluknya) dengan ilmu-Nya (dan memperkenankan) permohonan orang yang meminta kepada-Nya.
 1. (Kaum Samud berkata: "Hai Saleh, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang kami harapkan) kami mengharapkan kamu menjadi pemerintah dan pemimpin kami - (sebelum) apa yang kamu kerjakan - (kamu melarang kami, menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami). iaitu berhala - (dan kami pastinya mempunyai keraguan sebenar tentang agama yang anda seru kami), iaitu agama tauhid - (sekali lagi sangat tidak senang"), bermakna bahawa, apa yang anda tanyakan sangat membimbangkan.
 1. (Saleh berkata: “Wahai kaumku, bagaimana pendapat kamu sekiranya aku mempunyai bukti yang nyata – (dari Tuhanku dan Dia memberi rahmat kepadaku daripada-Nya?) nubuatan – (siapakah yang akan menolongku) yang dapat memeliharaku – (daripada Allah). ) atau iaitu daripada azab-Mu - (jika aku menderhaka kepada-Mu. Oleh itu Engkau tidak menambah sesuatu kepadaku) kerana perintah-Mu untuk melakukannya kepadaku - (kecuali kerugian) tipu daya.
 1. ("Wahai kaumku, ini adalah unta dari Allah, seperti mukjizat yang menunjukkan kebenaran"). Lafaz ayatan mempunyai kedudukan sesuatu benda atau kata keterangan manakala 'amil isim isyarah atau lafaz hazihi - (biar makan di bumi Allah dan jangan ganggu dia dengan sebarang gangguan) cara berkorban.

(yang hampir akan menghancurkan anda) jika anda menjatuhkannya.

 1. (Kemudian mereka membunuhnya) unta itu disembelih oleh seorang yang kuat di bawah perintahnya – (dia berkata) Nabi Saleh – (“Bergembiralah) bergembiralah (di rumah kamu selama tiga hari) maka kamu – (adalah) janji yang tidak dapat dicapai’) janji tak tergoyahkan yang tak dimungkiri.
 1. (Maka apabila datang perintah Kami) mereka akan dibinasakan - (Kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya) empat ribu daripada mereka - (dengan rahmat Kami dan) Kami selamatkan mereka juga - (dari kehinaan pada hari itu). , jika membaca yaumi-izin dikira mu'rab isim dan jika membaca yaumaizin dikira mabni isim kerana menurut kebanyakan ulama Nahwu ia juga dinisbahkan kepada mabni isim. (Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Perkasa lagi Maha Agung).
 1. (Dan petir yang hebat menimpa orang jahat, dan mereka mati di rumah mereka) berlutut, walaupun mereka semua mati.
 1. (Seolah-olah) lafaz ka-an itu takhfif ka-anna sedangkan isim tidak disebut: ertinya ka-annahum, iaitu seolah-olah mereka - (tidak pernah berdiam) tidak pernah tinggal - (di tempat itu) ke dalam mereka. rumah - (Ingat, kaum Samud mendustakan Tuhan mereka. Ingat, kehancuran adalah untuk kaum Samud.) Perkataan samiid boleh menjadi samudan, atau boleh dibaca tanpa bahagian yang siap menjadi samuda menjadi. Maksudnya ialah suku.
 1. (Dan sesungguhnya rasul-rasul Kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa khabar gembira) bahawa dia akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishaq dan bahawa Ya'qub (anak Ishak) akan menggantikannya. (Mereka berkata: "Tahniah") wajah Salaman menjadi Masdar (Ibrahim mengucapkan selamat) kepada kamu - (sebaik sahaja Ibrahim menghidangkan daging panggang) daging panggang.
 1. (Kemudian, melihat bahawa tangan mereka tidak menyentuhnya, Ibrahim memandang mereka dengan pelik.) Dia kagum dengan tingkah laku mereka - (dan mula menyimpan perasaan dalam hatinya - (takut kepada mereka) takut. – (Malaikat itu berkata: “Jangan takut, kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut”) untuk membinasakan mereka.
 1. (Dan isterinya), iaitu isteri Nabi Ibrahim (iaitu Sarah) (bangkit) menemuinya - (kemudian tersenyum) dan bergembira dengan kebinasaan Luth - (kemudian kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishaq dan mengikutinya. )-(Ishaq Ya'qub) iaitu anak Nabi Ishaq, yang pernah melihat Nabi Ibrahim.
 1. (Isterinya berkata, "Ia hebat.") Ini adalah frasa yang sering diucapkan apabila seseorang melihat sesuatu yang hebat. Huruf ya di dalamnya adalah pengubahsuaian dari huruf alif - (aku akan beranak apabila sudah tua) umurku sembilan puluh sembilan tahun (dan ini juga suamiku pada usianya) Nabi Ibrahim ketika itu berumur seratus atau berumur seratus dua puluh tahun. Lafaz shikhan dinisbahkan kepadanya kerana ia adalah sesuatu manakala 'Amil ialah isim isyarah iaitu lafaz haza. – (Ini pastinya agak pelik) untuk dua pasangan dalam usia subur.
 1. (Para malaikat berkata: “Kamu hairan dengan perintah Allah), iaitu kekuasaan-Nya – (Ia adalah rahmat Allah dan keberkatan-Nya kepada kamu). The – (Ahlal Bayit) keluarga Nabi Ibrahim. - (Sesungguhnya Allah Maha Mulia) amat terpuji - (lucu lagi) Maha Pemurah.
 1. (Maka apabila rasa takut meninggalkan Ibrahim), hilanglah rasa takut dalam hatinya – (dan datanglah khabar gembira kepadanya) melahirkan anak-anak dia mulakan – (bercakap-cakap dengan Kami), iaitu dengan malaikat-malaikat Kami – (tentang) perkara – (yang kaum Lut).
 1. (Sebenarnya Ibrahim sangat sabar) sangat sabar – ​​(berdoa lagi dan ingin kembali kepada Allah) banyak istirja'o mengucapkan banyak kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada para malaikat, "Apakah kamu akan membinasakan sebuah kota yang terdapat tiga ratus orang beriman?" Malaikat menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, “Adakah kamu akan membinasakan sebuah kota yang terdapat dua ratus orang beriman?” Malaikat menjawab, “Tidak”. Dia bertanya lagi, “Adakah kamu akan membinasakan sebuah kota yang terdapat empat puluh orang beriman?” Para malaikat menjawab, “Tidak”. Dia bertanya lagi, “Apakah kamu akan membinasakan sebuah kota yang terdapat empat belas orang beriman?” Mereka menjawab, “Tidak”. Nabi Ibrahim bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika di sebuah kota hanya ada seorang mukmin?” Mereka menjawab, “Tidak mungkin”. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada mereka: "Sesungguhnya di kota ini ada Nabi Luth." Mereka menjawab: "Kami lebih mengetahui tentang orang-orang mukmin yang ada di dalamnya...".
 1. Kemudian, apabila Nabi Ibrahim memanjangkan soal siasatnya dengan mereka, mereka berkata: ("Hai Ibrahim, tinggalkan soalan dan jawab ini"), hujah ini - (tentulah datang ketetapan Tuhanmu) untuk membinasakan mereka - (dan mereka pasti akan ditimpa musibah. hukuman yang tidak dapat ditolak).
 1. (Dan tatkala rasul-rasul Kami datang kepada Luth, dia merasa gelisah) kerana merasa sesak dengan kedatangan mereka (dan terasa dadanya sesak ketika kedatangan mereka), mereka datang dalam bentuk yang cantik, menyamar sebagai tetamu. Hal ini menyebabkan Nabi Luth takut kepada kaumnya, yang pastinya akan berbuat jahat terhadap tetamu mereka (dan dia berkata, "Ini adalah hari yang sangat sukar"), hari yang sangat sukar.
 1. (Dan datanglah kaumnya kepadanya) apabila mereka mendengar khabar tetamunya - (tergesa-gesa) tergesa-gesa - (kepadanya. Dan dari sebelumnya) sebelum kedatangan tetamu-tetamu ini - (mereka selalu melakukan perbuatan keji). , Persetubuhan dengan dubur lelaki - (Beliau pernah bersabda:) iaitu Nabi Luth - ("Wahai kaumku, ini anak-anak perempuanku) maka nikahilah mereka - (mereka lebih suci bagi kamu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menghinakan aku) - (tetamu-tetamuku) tetamu-tetamu ini.- (Tidakkah ada di antara kamu seorang yang berakal?) yang menyuruh kamu berbuat kebaikan dan melarang kamu daripada melakukan kemungkaran.
 1. (Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami tidak menghendaki anak-anak perempuan kamu) kami tidak memerlukan mereka - (dan sesungguhnya kamu mengetahui apa yang kami kehendaki), iaitu menikmati hubungan seks dengan dubur lelaki.
 1. (Lut berkata: "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu) aku akan mempunyai keupayaan untuk menentang keinginan kamu - (atau jika aku boleh berlindung dalam keluarga yang kuat"), iaitu keluarga yang akan membantuku, pasti akan menghukum kamu. untuk pipinya. Ketika malaikat melihat ini, mereka berkata:
 1. (Rasul-rasul itu berkata: "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepadamu) memberi mudharat kepadamu - (maka bawalah keluargamu dan pengikut-pengikutmu hingga ke (akhir) zaman - ( malam dan yang tidak meninggalkan seorang pun sehingga dia melihat dahsyatnya azab yang menimpa mereka - (kecuali isterinya) dengan bacaan rafa', iaitu imra-atuka, iaitu badal muka ahadin qiraat dibaca nasab, iaitu. imra-ataka , sebagai istisna dari frasa al-ahl, yang bermaksud "Jangan bawa dia pergi." Lut tidak mengambil isterinya." Tetapi menurut pendapat lain, Nabi Luth mengambilnya. Namun, dia menoleh ke belakang dan berkata : “Wahai kaumku”, lalu dia dipukul dengan batu yang besar lalu meninggal dunia.Nabi Luth bertanya kepada rasul tentang masa kehancuran kaumnya, lalu para rasul berkata:- (Sesungguhnya waktu kehancurannya hampir menjelang fajar. ) Nabi Luth bertanya: “Aku mohon supaya kamu cepat.” Mereka menjawab: (Bukankah subuh sudah dekat?).
 1. (Kemudian apabila datang perintah Kami) untuk membinasakan mereka - (Kami datangkan bahagian atas) negeri kaum Luth" (di bawah), maksudnya malaikat Jibril mengangkat tanah mereka ke langit kemudian ke bumi dijatuhkan terbalik di bawah. - (dan kami sirami mereka dengan batu dari tanah yang terbakar), iaitu lumpur yang bercahaya - (terus menerus).
 1. (Orang-orang yang dicap itu) dicap dengan tiap-tiap lantai yang terbakar, nama orang yang dicap itu -: (oleh Tuhan mereka) Zaraf kepada Lafaz ialah Mu'allamatan - (dan bukan) maksud yang tersirat di sini ia. ialah hukuman berupa batu atau tanah mereka - (orang yang zalim), iaitu penduduk Mekah. Yen Yauh).
 1. (E) Kami mengutus - kepada penduduk Madyan saudaranya Syu'aib. Dia berkata: "Wahai kaumku, sembahlah Allah) mentauhidkan-Nya - (tiada tuhan bagi kamu selain Dia. Dan janganlah kamu mengurangkan timbangan dan sukatan kamu, kerana aku melihat kamu dalam keadaan baik) supaya kamu hidup dalam keadaan selesa walau apa pun. kamu tidak perlu menurunkan timbangan dan sukatan kamu (dan aku lakukan) - (aku takut kamu) jika kamu tidak beriman - (dalam azab hari yang membinasakan) hari yang menutupi kamu dengan kebinasaan. Kata yaum dilayakkan dengan perkataan muhit dalam erti kata majaz kerana azab akan berlaku pada hari tersebut.
 1. (Dan Syu'aib berkata: "Wahai kaumku) - (ukur dan timbang) sempurnakan mereka - (adil) selama-lamanya - (dan janganlah kamu mencabuli hak manusia) janganlah kamu mengurangi hak mereka sedikit pun - (dan janganlah kamu berbuat kejahatan). di muka bumi, menyebabkan kerosakan), melakukan pembunuhan dan jenayah lain. Perkataan ta'$au berasal daripada madi fi'il 'psiya, bererti memudaratkan. Manakala, perkataan mufsidin berfungsi sebagai sesuatu atau maklumat yang mengesahkan maknanya. 'amil, apa khabar,
 1. (Baki daripada keuntungan Allah), iaitu rezeki yang kamu tinggalkan setelah kamu menyempurnakan Takaran dan Neraca - (itu lebih baik bagi kamu) daripada tindakan mengurangkan Takaran dan Neraca - (jika kamu beriman). Dan saya bukan penjaga atas kamu") Saya bukan penjaga yang membayar untuk kerja-kerja kamu, tetapi sebenarnya saya adalah seorang yang dihantar kepada kamu sebagai panggilan bangun.
 1. (Mereka berkata) Nabi Syu'aib dengan nada mengejek (Wahai Syu'aib, sembahyangmu menyuruhnya) untuk membebankan kepadamu – (bahawa kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami), iaitu berhala – (atau) melarang kami – ( menghalang untuk melakukan apa yang kita mahu dengan harta kita), iaitu, itu tidak benar, tidak ada yang memanggil baik. – (Sebenarnya, anda seorang yang sangat penyayang dan munasabah). Mereka berkata demikian dengan nada mengejek, mengejek Nabi Syiwaib.
 1. (Syu'aib berkata: "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia telah mengurniakan kepadaku makanan yang baik?) makanan yang halal, maka layak bagiku mencampurkannya dengan yang haram. , dengan melakukan sukatan dan skala. – (Y no pretendo hacerte daño) haz – (apa yang saya larang anda) saman lo hago. (Saya tidak) Saya tidak - (dengan niat semata-mata untuk membuat penambahbaikan) supaya anda boleh mewujudkan keadilan - (mientras pueda).

(bila-bila masa saya boleh, dan saya tidak boleh) melakukan ini dan perkara-perkara ketaatan yang lain (kecuali dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah saya bertawakkal dan hanya kepada-Nya saya kembali) mengembalikan semua masalah.

 1. ("Umatku, tidak ada salahnya) biarkan mereka melakukannya - (ada konflik dengan saya) konflik antara kamu dan saya. Perkataan shiqaqi ialah fa'il atau objek Wil yajrimannanakum, dan perkataan hardly adalah maful awal atau subjek pertama, manakala maful kedua adalah yang kedua - (sehingga kamu ditimpa azab yang sama seperti kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh) ditimpa azab yang sama - (sedangkan kaum Luth tidak) bermaksud tempat tinggal kaum Luth atau ketika mereka dibinasakan - (jauh daripada kamu), maka ambillah ia sebagai satu pengajaran. untuk awak
 1. (Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang) kepada orang-orang yang beriman - (dan penyayang) amat penyayang kepada orang-orang yang beriman.
 1. (Mereka berkata:) dengan nada yang menunjukkan kurangnya perhatian mereka kepada kata-kata Nabi Syu'aib - ("Wahai Syu'aib, kami tidak faham) kekurangan pemahaman - (banyak dari apa yang kamu katakan dan kami benar-benar melihatnya. kamu adalah orang yang lemah di antara kami), ertinya seorang yang hina - (jika bukan kerana keluarga kamu) keluarga kamu - (maka kami akan merejam kamu) dengan batu (padahal kamu bukanlah orang yang berkuasa di antara kami"), bukan orang yang tidak layak direjam, malah hanya keluarganya sahaja yang berkuasa.
 1. (Syu'aib menjawab: "Wahai kaumku, keluargaku lebih mulia di sisi kamu daripada Allah), kerana itu kamu tidak akan membunuhku kerana mereka, dan kamu tidak akan mengampuni aku kerana Allah - (selagi kamu melakukannya) iaitu kamu menganggap Allah - (sebagai sesuatu yang dilemparkan kepada kamu) berpaling daripada kamu tanpa menghiraukanNya - (Sesungguhnya Tuhanku menerima apa yang kamu kerjakan.) Dia Maha Mengetahui, maka Dia akan memberi balasan kepada kamu sesudahnya.
 1. (Dan dia berkata: "Hai kaumku, kerjakanlah menurut kemampuanmu) menurut keadaanmu - (Sesungguhnya aku juga telah melakukannya menurut kedudukanku) - (Kamu akan mengetahui siapa) perkataan manusia di sini adalah mausul apa yang maful adalah daripada perkataan ta'lamuna – dah (yang ditimpa azab yang menghinakannya dan yang berdusta. Dan menanti akibat perbuatannya – (nescaya aku menunggu bersama kamu juga) dan menjaganya.
 1. (Dan apabila datang perintah Kami) menyuruh mereka membinasakan mereka - (Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya sebagai rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan dengan suara yang menggelegar). Malaikat Jibril mengeluarkan suara yang menggelegar terhadap mereka... (dan mereka mati di rumah mereka), mereka mati dalam keadaan berlutut.
 1. (Seolah-olah) mereka, wajah Ka-An, adalah bentuk Takhfif dari wajah Ka-Anna - (mereka tidak akan pernah) tinggal di tempat tinggal mereka, di tempat mereka menetap. Ingatlah bahawa kemusnahan bagi penduduk Madyan adalah sama seperti kehancuran penduduk Samud).
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan Kami dan keajaiban yang nyata) bukti-bukti yang nyata.
 1. Kepada Firaun dan pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Firaun, tetapi perintah Firaun bukanlah perintah yang betul) perintah langsung.
 1. (Dia mendahului) - (di hadapan umatnya pada hari kiamat) supaya pengikutnya mengikutinya sebagaimana mereka telah mengikutinya semasa mereka di dunia - (lalu menggulingkan mereka) menjatuhkan mereka - (ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruknya). tempat yang akan datang).
 1. (Dan mereka dianiaya) di dunia ini - (dengan laknat, dan seterusnya pada hari kiamat) mereka juga akan dilaknat (seburuk-buruk nikmat) - (ialah yang dikurniakan kepada mereka), laknat yang dikurniakan. atas mereka.
 1. (Ini adalah) perkara-perkara yang disebutkan di atas, perkataan Zalika telah bermutasi, manakala Khabar – (ini adalah sebahagian daripada kisah-kisah negara yang kami ceritakan kepada anda) Wahai Muhammad – Kia (di bawah) sebahagian daripadanya (masih ada kesan) apakah maksudnya. bahawa penghuni-penghuninya telah binasa, tetapi jejak-jejak mereka masih ada - (dan) sebahagian daripada mereka (binasa) binasa bersama-sama penghuninya, maka tidak ada sedikit pun daripada mereka. Contoh baginda adalah seperti tuaian yang ditebang dengan sabit.
 1. (Dan kami tidak memudaratkan mereka) membinasakan mereka tanpa dosa - (tetapi mereka merugikan diri mereka sendiri) melakukan kesyirikan - (sebab itu tidak mendatangkan faedah) tanpa faedah - (kepada diri mereka sendiri, ahli ibadah yang mereka sembah) yang mereka sembah - (di sebelah Allah). ) Huruf min di sini adalah zaidah atau tidak bermakna - (walaupun sedikit jika datang perintah Tuhanmu), iaitu azab-Nya. - (Dan berhala-berhala ini tidak menambah apa-apa kepada mereka) penyembahan mereka terhadap mereka tidak dapat - (melebihi kerugian semata-mata), iaitu membawa kebinasaan.
 1. (Dan inilah) perumpamaan azab-Nya - (azab Tuhanmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri) - dikenakan kepada penduduknya - (yang melakukan kejahatan) dengan melakukan perbuatan maksiat. Sudah tentu tidak ada sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada mereka apabila azab Allah diturunkan kepada mereka. – Mengenai ayat ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis melalui Abu Musa Al-Ash'ari r.a. yang berkata bahawa Rasulullah (saas) bersabda: “Sesungguhnya Allah mencatat perbuatan orang yang zalim itu supaya dia tidak terlepas apabila dia menghukumnya.” Kemudian Rasulullah membaca firman-Nya: “Dan demikianlah azab Tuhanmu..." (Q.S. 11 Hud: 102).
 1. (Sesungguhnya dalam yang demikian) kisah-kisah yang tersebut di atas - (sebenarnya terdapat pengajaran) - (bagi orang-orang yang takut akan azab akhirat. Hari itu) iaitu hari kiamat - (iaitu hari di mana semua manusia berkumpul akan kepada-Nya) pada hari itu - (dan ia adalah hari yang disaksikan), ertinya ia disaksikan oleh sekalian makhluk.
 1. (Dan kami tidak berlengah, melainkan sampai kepada suatu masa yang tertentu) suatu masa yang hanya diketahui oleh Allah.
 1. (Apabila tiba hari itu) telah tiba masanya – (tidak mampu berkata-kata) perkataan takallama itu pada asalnya tatakallama maka dibuang salah satu huruf ta untuk menjadikannya takallama – (tidak ada, melainkan dengan izinNya) dengan izin Allah SWT. - (maka di antaranya) makhluk - (ada yang malang dan) yang lain - (ada yang bernasib baik) masing-masing telah disahkan dalam Bb pada zaman Azali.
 1. (Adapun orang yang celaka) kepada ilmu Allah SWT. - (maka tempat mereka di neraka tempat mereka menjerit ialah) suara yang sangat nyaring - (dan rintihan) suara yang lemah.
 1. (Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi), iaitu selama ada langit dan bumi dalam kerajaan dunia - (kecuali), tetapi - (jika Tuhan mereka menghendaki sebaliknya). , jangka masa melebihi kehidupan langit dan bumi. Maknanya tidak tentu, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. – (Sesungguhnya Tuhanmu Maha Melaksanakan apa yang Dia kehendaki)
 1. (Adapun orang-orang yang diberkati) boleh dibaca - sa'idu atau su'idu (maka tempat mereka di dalam syurga, mereka kekal di sana selama ada langit dan bumi melainkan) tetapi - (Insya Allah) , The tafsiran adalah seperti yang diberikan dalam ayat sebelumnya, yang ditunjukkan oleh perkataan seterusnya iaitu - (sebagai hadiah yang tidak terputus) tanpa gangguan, dan tafsiran pertama adalah tafsiran yang paling kuat kerana ia bebas daripada makna yang dikenakan. Akhirnya, Allah sahaja yang tahu maksudnya.
 1. (Engkau juga) Wahai Muhammad - (ragu-ragu) menjadi ragu-ragu (tentang apa yang mereka sembah), iaitu berhala-berhala mereka, kerana sesungguhnya kami akan mengazab mereka sebagaimana Kami mengazab orang-orang sebelum mereka yang telah berbuat demikian. Ayat ini bertujuan untuk menghiburkan hati Rasulullah. - (Mereka tidak beribadat, tetapi solat seperti ibu bapa mereka), iaitu sama seperti ibadat mereka - (pada masa lalu) dan sesungguhnya Kami telah mengazab mereka pada masa yang lalu. - (Dan sesungguhnya kami akan lakukan untuk mereka sebagaimana juga kepada ibu bapa mereka - kai (bahagian mereka) pahala azab mereka - (tanpa dikurangkan), iaitu mencukupi.
 1. (Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kitab kepada Musa) Taurat - (maka terjadilah perselisihan tentang hal itu) beberapa orang mukmin dan beberapa orang kafir, serupa dengan nasib yang menimpa Al-Quran - (Dan sekiranya tidak ada ketetapan sebelumnya dari mereka Tuhan ) penghitungan dan penangguhan pembalasan semua makhluk hingga hari kiamat - (pasti ada pengadilan di antara mereka) di dunia ini apa yang mereka katakan tentang Kitab. - (Dan sesungguhnya mereka), orang-orang yang mendustakan - (dalam keraguan yang teruja terhadap Al-Quran) ragu-ragu.
 1. (Dan sesungguhnya) boleh membaca wa-in dan wa-inna - (bagi tiap-tiap) makna bagi tiap-tiap makhluk - w (tentunya) huruf ma itu zaidah, sedangkan huruf /am itu mautiah atau pendahuluan kepada gasam atau hari raya atau lam fariga. Menurut qiraat yang lain, lama disebut tashdid sehingga menjadi lamma, ertinya sama dengan illa, sedangkan huruf sebelumnya bermaksud nafi - (Tuhanmu akan menyempurnakan amalanmu dengan cukup), iaitu pembalasanmu. – (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan) Dia Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dan yang nyata.
 1. (Maka tetaplah kamu di jalan yang benar) untuk memelihara perintah Tuhanmu dan beribadatlah kepada-Nya - (sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan) juga hendaklah kamu tetap di atas jalan yang benar - (orang-orang yang telah bertaubat), iaitu orang-orang yang beriman - (dengan kamu dan tidak melampaui batas) untuk melampaui batas-batas Allah. – (Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) Kerana itulah Dia memberi ganjaran kepada kamu.
 1. (Dan janganlah kamu condongkan hatimu - (kepada orang-orang yang zalim) dengan mengasihi mereka atau menggembirakan mereka atau bergembira dengan perbuatan mereka (supaya kamu tersentuh) supaya kamu terdedah - (ke dalam api neraka, dan kamu tidak akan mempunyai sesiapa pun. selain Allah) selain Dia - (penolong) yang dapat menyelamatkan kamu dari azab-Nya Huruf min di sini ialah Zaidah - (maka kamu tidak akan ditolong) sehingga kamu tidak dapat diselamatkan daripada azab-Nya.
 1. (Dan solat pada kedua-dua belah siang) pagi dan petang: Ini adalah solat Subuh, Lohor dan 'Asar - (dan pada bahagian pertama hari itu) perkataan zulafan ialah jamak daripada zulfatan tunggal yang bermaksud bahagian - b ( malam), iaitu solat Isyak dan Maghrib. – (Sebenarnya amal soleh, seperti mengerjakan sembahyang lima waktu, (Kafarat keburukan, seperti dosa-dosa kecil). Ayat ini diturunkan tentang seorang Sahabat mencium wanita bukan Muhrim. Maka Sahabat berkata demikian kepada Nabi Dann Nabi bersabda. berikut: ("Ini berlaku untuk umatku seluruhnya") Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim - (Ini adalah peringatan bagi mereka yang ingat) sebagai pengajaran bagi mereka yang mau belajar .
 1. (Dan bersabarlah) Wahai Muhammad, memandangkan perlakuan buruk terhadap umatmu: iaitu bersabarlah dalam solatmu (sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik), bersabarlah dalam ketaatan.
 1. (Mengapa tidak ada ketika itu) mengapa tidak ada - (umat) dari umat-umat terdahulu - (sebelum kamu orang-orang yang unggul) orang-orang yang teguh agama dan mempunyai keunggulan - (yang melarang kerosakan di muka bumi) maksud yang dimaksudkan ialah penolakan, maksudnya: Ini tidak akan berlaku di antara mereka - (kecuali) sahaja - (sebahagian daripada mereka yang kami selamatkan) yang melakukan Nahi Munkar, maka mereka terselamat. Huruf min di sini bermaksud bayan atau penjelasan - (dan orang yang zalim hanya bimbang) mereka tidak mahu melakukan nahi mungkar dan sentiasa senang melakukan kemudaratan - (keseronokan mewah yang ada pada mereka) mereka hanya berseronok - (dan mereka adalah orang-orang yang berdosa).
 1. (Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim) menurut kehendak-Nya terhadap mereka - (sedang penduduknya berbuat baik) orang-orang yang beriman.
 1. (Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia satu umat) Menganut agama yang satu (tetapi selalu berselisih pendapat) dalam urusan agama.
 1. (Kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu), maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi mereka agar mereka tidak berbantah-bantahan. – (Dan Allah menciptakan mereka untuk ini) Ada di antara mereka yang suka bertengkar dan sebahagian daripada mereka Dia lebih suka untuk tidak membincangkan agama. - (Telah diputuskan keputusan Tuhannya) iaitu - (Aku pasti akan memenuhi Jahannam dengan jin dan manusia semuanya).
 1. (Dan tiap-tiap) wajah kullan itu dinisbahkan kepada arah cerewet, sedangkan tannin itu ialah berbagai-bagai mudaf ilaih, maksudnya semua kisah-kisah yang perlu dari rasul-rasul - (Kami memberitahu kamu, (Kami memberitahu kamu kisah-kisah para rasul). ) perkataan ma di sini apabila ia membuat badal perkataan kullan - (yang kami tegaskan) kami tenang - (hati mereka) hati mereka - (dan dalam surah ini kebenaran telah sampai kepada kamu) yang dimaksudkan ialah kisah-kisah ini. rasul atau Ayat-ayat ini - (selain mengajar dan memberi amaran kepada orang yang beriman) orang yang beriman disebut secara khusus di sini kerana, tidak seperti orang kafir, mereka adalah orang yang boleh menggunakan cerita atau ayat ini untuk menguatkan iman mereka.
 1. (Dan katakanlah kepada orang-orang kafir, “Berbuatlah menurut kesanggupanmu) menurut keadaan dan keadaanmu – (sesungguhnya kami juga demikian). Dalam istilah Kami, ungkapan ini bermaksud ancaman kepada orang-orang kafir.
 1. ("Dan tunggulah) akibat perbuatan kamu - (sebenarnya kami masih menunggu) untuk mereka.
 1. (Dan kepunyaan Allah apa yang ghaib di langit dan di bumi) ertinya Allah mengetahui segala yang gelap atau ghaib pada keduanya – (dan kepada-Nya berbalik) apabila dibaca yarji'u, ertinya sama dengan muka ya 'udu kepada kembali. Lafaz yurja'u, ia bermaksud sama dengan ungkapan yuraddu, yang bermaksud kembali (urusan semua orang), yang mana dia menghukum orang yang menderhaka kepadanya - (maka menyembahnya) bermakna menyembahnya - (dan mempercayainya). Dia) bererti bertawakkal kepada-Nya, kerana sesungguhnya Dialah yang mencukupkan kamu - (Dan Tuhanmu tidak sekali-kali melalaikan apa yang mereka kerjakan), malah Dia hanya sengaja menangguhkan mereka sehingga tiba masanya. Menurut qiraat, ya'maluna ta'maluna dibaca, maksudnya apa yang kamu lakukan.

Makkiyyah, 111 ayat kecuali ayat 1, 2, 3 dan 7, Madaniyyah Datang selepas Surah Hud

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

 1. (Alif Lam Ra) Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. ay (ini) ayat - . (Ini adalah ayat-ayat Al-Kitab) iaitu al-Quran, idafat di sini bermaksud min, iaitu bahagian al-Quran akal (yang jelas) yang membezakan perkara yang benar dengan perkara yang salah.
 1. (Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab) dalam bahasa Arab - kamu penduduk Mekah - (fahamlah) maksudnya.
 1. (Kami telah menceritakan kepada kamu sebaik-baik Sahib yang menerangkan) yang dengannya Kami wahyukan kepada kamu (Al-Quran ini dan sebenarnya) bahawa Fasal In adalah takhfif daripada fasal Inna - (dahulu kamu termasuk orang-orang yang tidak tahu).
 1. Ingatlah - (sebagaimana Yusuf berkata kepada bapanya) Nabi Ya'qub - (Wahai ayahku) dilafazkan kasrah, iaitu abati, untuk menunjukkan kehadiran ya idafat yang tidak bernama. manakala bila . Apabila dibacakan fat-hah itu menunjukkan adanya alif yang tidak bernama, iaitu menyembelih, kemudian alif itu diganti dengan ya - (sebenarnya saya melihatnya) dalam mimpi saya, iaitu dalam mimpi - ( sebelas Bintang dan matahari dan bulan, aku telah melihat semuanya.” Perkataan ra-aytuhum berfungsi sebagai penegasan daripada perkataan sebelumnya ra-aytu (tunduk kepadaku) – (tunduk kepadaku) – perkataan Sajidina adalah jamak. bentuk , yang i' Selawat rab menggunakan ya dan nun kerana ia menggambarkan keadaan sujud ciri-ciri makhluk yang berakal.
 1. (Ayahnya berkata: “Hai anakku, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak bersekongkol melawanmu.” Ini bererti bahawa mereka pasti akan berkomplot menentangmu untuk membinasakanmu kerana mereka didorong oleh kecemburuan mereka terhadapmu Dia pasti akan menafsirkannya. bermimpi sedemikian rupa sehingga bintang-bintang itu sendiri dan matahari adalah ibu mereka dan bulan bapa mereka (sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia).
 1. (Maka) apabila kamu melihat dalam mimpi kamu - (dia memilih kamu) melantik kamu - (Tuhan kamu dan mengajar kamu tentang tafsir mimpi) erti mimpi - (dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu) nubuatan - (dan kepada keluarga Ya'qub), iaitu anak-anaknya - (ketika Dia menyempurnakan nikmat-Nya) orang-orang dari misi kenabian - (kepada nenek moyangnya sebelum itu, Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui) makhluknya - dia (sekali lagi Sage) dalam berurusan dengan mereka.
 1. (Sesungguhnya ada pada) kisah - (Yusuf dan saudara-saudaranya) sebelas bilangan - (tanda) bahan pelajaran - (bagi orang-orang yang bertanya).
 1. Ingatlah - (ketika mereka berkata:) sebahagian saudara Nabi Yusuf kepada sebahagian yang lain - ("Sesungguhnya Yusuf) ungkapan Yusuf mewakili Mubtada - (dan saudaranya) yang merupakan saudara, iaitu Bunyamin - (yang paling dicintai) khabar dari kalimat sebelumnya ialah yusuf - (bagi ayah kami yang. (sebenarnya bapa kami salah) kesalahan - (jelas) kesalahan yang pasti kerana dia lebih mencintai Yusuf dan saudara-saudaranya daripada kami.
 1. (Bunuh Yusuf atau buang dia ke suatu daerah) ke tempat yang jauh dan tidak diketahui - (supaya perhatian ayahmu tertuju kepadamu) supaya dia hanya memperhatikanmu dan tidak memperhatikan orang lain - (lalu meninggalkanmu) kemudian bunuhlah Yusuf. atau buang dia (orang baik akan) bertaubat.
 1. (Salah seorang daripada mereka berkata) Yahuza ("Jangan bunuh Yusuf, tetapi lemparkan dia") di dasar perigi yang sangat gelap. Menurut Qiraat, al-jub dibaca secara jamak - (supaya dapat dijemput oleh sebahagian musafir) orang yang musafir - (jika kamu mahu) apa sahaja yang kamu kehendaki, iaitu memisahkan Yusuf dan bapanya, maka cukuplah. .
 1. (Mereka berkata, “Wahai Bapa kami, mengapa Engkau tidak mempercayakan kami kepada Yusuf, padahal sesungguhnya kamilah yang mendoakan kebaikan baginya?”) yang bersedia menjaga setiap kepentingan mereka.
 1. (Biarkan dia pergi bersama kami esok pagi) ke Sahara – (supaya dia boleh berseronok dan bermain) anda boleh membaca yarta' dan yal'ab atau narta' dan nal'ab, bermakna dia atau kita boleh mempunyai Roh yang baru dan semangat yang segar - (dan kami akan pastikan untuk memastikan).
 1. (Ya'qub berkata: "Saya sangat sedih kerana kamu pergi) - jika kamu pergi - (dengan Yusuf) kerana sukar untuk berpisah dengannya - (dan saya takut dia akan dimakan serigala) maksudnya. mesra, - yang merangkumi semua haiwan liar. Ia menyebut bahawa kawasan yang mereka tinggali terkenal dengan banyaknya hidupan liar - (melainkan anda mengambil berat) mengabaikannya.
 1. (Mereka berkata, "Ya, sesungguhnya) Lam di sini bermaksud Gasam atau Eid - (dimakan serigala ketika kami adalah kumpulan yang kuat) kumpulan yang kuat - (tentulah kami adalah orang-orang yang rugi ketika itu) orang-orang yang tidak dapat melawan. Selepas itu, Nabi Yaakub membenarkan mereka pergi bersama Nabi Yusuf.
 1. (Maka tatkala mereka mengeluarkannya dan bersepakat) mereka memutuskan - (meletakkannya di dasar perigi) Tidak disebutkan jawapan kepada muka Lamba, iaitu: Maka telah pun mereka melaksanakan niatnya itu. Kemudian mereka menanggalkan baju Nabi Yusuf setelah memukul dan menghinanya, lalu mereka menghulurkan tali ke dalam perigi sedangkan Nabi Yusuf diikat padanya. Apabila tali itu berada di tengah-tengah telaga, ia dilepaskan, menyebabkan Nabi Yusuf terjatuh sehingga meninggal dunia. Kemudian saudara-saudaranya memanggilnya dan dia menjawab panggilan mereka tetapi mereka menyangka dia meminta pertolongan. Mereka ingin menjatuhkan dia dengan batu itu, tetapi Yahuza menghalang mereka. – (Dan Kami wahyukan kepadanya) ketika dia berada di dalam sumur. Nabi Yusuf tinggal di perigi itu selama maksimum tujuh belas tahun. Allah memberinya wahyu untuk menenangkan hatinya - ("Kamu pasti akan memberitahu mereka) selepas kejadian itu - (apa yang mereka lakukan), apa yang mereka lakukan - (dan mereka tidak akan ingat lagi) daripada yang kamu katakan kepada mereka.
 1. (Kemudian mereka pergi kepada bapa pada waktu malam) pada waktu malam - (menangis).
 1. (Mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami keluar untuk bertanding) dalam memanah - (dan kami tinggalkan José dengan barang-barang kami), iaitu pakaian kami - (dan seekor serigala memakannya, dan kamu tidak akan mempercayainya) percayalah kepadanya. - (dalam kami, walaupun kami setia) terhadap kamu. Sesungguhnya kamu akan mencela kami dengan segala macam perkara dalam perkara Yusuf ini kerana cintamu kepadanya. Mengapa kamu berburuk sangka terhadap kami?
 1. (Mereka datang dengan berjubah) lafaz ala qamisihi beri'rab mahallnasab kerana ia menjadi Zaraf, ertinya dilumurkan padanya - (dengan darah palsu) darah yang bukan darah Nabi Yusuf, mereka lakukan dengan mereka membunuh seekor kambing. Maka mereka melumurkan darah itu pada jubah Nabi Yusuf tetapi lupa untuk mengoyakkannya. Maka pergilah mereka kepada bapanya dan berkata: "Inilah darah Yusuf." - (Ya'qub berkata) tatkala dia melihat jubah Yusuf utuh dan mengetahui bahawa mereka berdusta tentangnya - ("Sesungguhnya kamu telah menghiasinya) dia menyangkanya baik - (suatu perbuatan yang buruk bagi kamu) dan begitulah mereka melakukannya - (begitu banyak Sabarnya itu). adalah kesabaranku) Kesabaran tidak disertai rasa terkejut dan takut Kalimah fasabrun jamil telah bermutasi sedangkan tidak ada sebutan khabar yang bermaksud amri yang bermaksud kesabaranku – (Dan Allah jualah yang dipohon pertolongan ) Allah sahaja yang berhak menerimanya. pertolongan dipohon - (terhadap apa yang hendak diceritakan) yang kamu ceritakan daripada Yusuf dalam perkara ini.
 1. (Kemudian datang sekumpulan musafir) sekumpulan orang yang bermusafir dari Madyan ke Mesir dan berehat di dekat telaga Nabi Yusuf - (lalu mereka mengutus seorang pencari air) khusus untuk mencari air untuk mihum kumpulan musafir itu – (lalu membungkuk. turun) jatuh (dari ikatan) ke dalam perigi, lalu Nabi Yusuf berpaut pada tali ikatan itu sehingga keluarlah Nabi Yusuf dari telaga itu. Apabila pencari air itu melihat Nabi Yusuf – (dia berkata: “Oh, berita gembira) menurut kuatu qiraat las busyraya, seruan di sini mempunyai makna majaz, maksudnya: cepatlah, sudah tiba masanya untuk kamu – (ini adalah pemuda itu"), lalu diketahui oleh kawan-kawan pengumpul air itu, lalu mereka mendatanginya - (Maka mereka menyembunyikannya) bererti mereka merahsiakan perkara ini daripada Nabi Yusuf dengan maksud menjadikannya - (sebagai barang dagangan), Itu ialah, mereka menyangka dia sebagai seorang hamba yang melarikan diri dan kemudiannya dijumpai. Tetapi Nabi Yusuf diam, takut mereka akan membunuhnya.– (Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan).
 1. (Dan mereka menjual Yusuf) orang-orang musafir membelinya dari tangan orang yang mencari air dan kawan-kawannya - (dengan harga yang rendah) lebih rendah daripada yang sepatutnya - (iaitu, hanya beberapa dirham) seperti dua puluh atau dua puluh dua dirham sahaja - (dan mereka), iaitu saudara lelaki pencari air - (tidak mempunyai kepentingan sedikitpun kepada Yusuf), lalu orang-orang musafir membawa Yusuf ke tanah Mesir, lalu Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga dua puluh dinar, dua pasang terromphas dan dua baju.
 1. (Dan orang Mesir yang membelinya berkata) namanya Qitfir Al-Aziz – (kepada isterinya:) iaitu Zulaikha (berikan dia tempat dan perkhidmatan yang baik) muliakan dia di antara kita – (boleh jadi dia kita atau memberi manfaat kepada kita). menerima dia sebagai anak lelaki”) menyebut bahawa Qitfir Al-Aziz tidak mempunyai anak atau mati pucuk. – (Demikianlah), iaitu Kami selamatkan dia dari kematian, dan ketika dia berada di dalam sumur, dan Kami jadikan hati Al-Aziz rasa belas kasihan kepadanya – (Kami berikan Yusuf kedudukan yang baik di bumi) negeri itu. dari Mesir hingga ke zamannya (dan supaya kami ajarkan kepadanya tafsir mimpi) makna mimpi, ungkapan linu'allimahu diterapkan pada fi'il yang diramalkan keberadaannya dan diterapkan pada ungkapan makanna, artinya dia. kami ajar erti mimpi supaya anda boleh menguasainya. Atau Wawu sebelum Linu'allimahu adalah huruf tambahan. - (Dan Allah berkuasa atas urusan-Nya) tidak ada yang dapat menghalangnya - (tetapi kebanyakan manusia) bermaksud orang-orang kafir - (mereka tidak memahami) ini.
 1. (Dan apabila dia cukup umur), iaitu dia mencapai umur tiga puluh atau tiga puluh tiga tahun - (Kami berikan kepadanya hikmah) hikmah - (dan ilmu) ilmu agama, sebelum dia dijadikan nabi. – (Seperti) bagaimana kami – (Kami memberi ganjaran kepada orang yang berbuat baik) memberi ganjaran kepada diri mereka sendiri.
 1. (Dan wanita yang di dalam rumah Yusuf tinggal menggodanya) Zulaikha - (untuk tunduk kepadanya), iaitu memintanya melakukan kehendaknya - (dan menutup pintu) rumah - (dan berkata) kepada Yusuf - (" Mari sini") bermaksud datang ke sini, lam de lafaz haita lak bermaksud tabyin atau menerangkan. Menurut satu qiraat, ia dilafazkan dengan huruf ha, menjadikan bacaan hitalak. Menurut qiraat yang lain, ia boleh dibaca sebagai haytulak. , di mana huruf ta disebut – (Yusuf berkata: “Saya berlindung kepada Allah”) bermaksud saya berlindung kepada Allah untuk tidak melakukannya – (sebenarnya dia) bermaksud orang yang membelinya (tuanku), pelindungku – (dia berbuat baik kepadaku) telah berbuat baik kepadaku, maka aku tidak akan mengkhianatinya dengan berlaku zalim terhadap isterinya – (sesungguhnya) – (tidak akan beruntung orang-orang yang zalim) ertinya orang-orang yang berzina.
 1. (Sesungguhnya wanita itu berniat untuk bersetubuh dengan Yusuf) bermaksud dia berniat untuk bersetubuh dengannya - (dan Yusuf berniat untuk bersetubuh dengannya) bermakna Yusuf juga mempunyai keinginan yang sama - (sekiranya dia tidak melihatnya (a). tanda dari Tuhannya) menurut Ibn Abbas r.a. bahawa pada saat genting itu Nabi Ya'qub atau bapanya tiba-tiba muncul di hadapannya dan menampar dadanya sehingga keluar nafsu yang membara dari setiap hujung jari. Jawapan kepada wajah Laula adalah lajama'aha, bermakna Yusuf telah bersetubuh dengannya. (Demikianlah) Kami perlihatkan kepadanya tanda kekuasaan-Ku (untuk menolak kejahatan daripadanya) pengkhianatan - (dan kekejian) zina. – (Sesungguhnya Yusuf adalah salah seorang hamba Kami yang ikhlas) dalam ketaatan. Menurut satu qiraat, ia adalah Mukhlisin dengan disisipkan Lam, maksudnya sama dengan al-Mukhtarina atau yang terpilih.
 1. (Dan mereka berdua berlari ke pintu) Yusuf segera berlari ke pintu rumah untuk melarikan diri daripadanya. Apabila Julaikha yang dirasuk nafsu, mencengkam belakang baju Yusuf, lalu cuba menanggalkannya - (dan mengoyakkannya) - (jubah Yusuf dari belakang: dia dan kedua-duanya ditemui) menjumpai - (suami wanita itu) suami Zulaikha - ( dalam depan pintu) lalu Zulaikha secara spontan membersihkan dirinya.

kemudian dibersihkan. - (Wanita itu berkata: "Tidak ada pembalasan bagi orang yang cuba berzina dengan isterinya."

 1. (Yusuf berkata:) mempertahankan dirinya - ("Dia cuba saya tunduk kepadanya", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi keterangan:) Sepupu Culaikha. Tetapi menurut satu laporan, saksi itu masih bayi dalam buaian. Kemudian saksi itu berkata - "Sekiranya jubahnya terkoyak di mukanya) di hadapan Yusuf - (maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta").
 1. (Dan jika jubahnya terkoyak di punggungnya) di atas punggung Yusuf - (maka perempuan itu berdusta, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar").
 1. (Maka apabila suami perempuan itu melihat) suami Zulaikha (bahawa jubah Yusuf terkoyak di bahagian belakang), dia berkata: "Sesungguhnya kejadian ini) yang kamu katakan itu adalah pembalasan terhadap orang yang hendak merogol isterinya - (itu adalah di bawah tipu daya mereka) hati wanita - (pasti besar tipu daya mereka).
 1. Kemudian suami wanita itu berkata: "Wahai - (Yusuf, jauhilah dia) kejadian ini, lupakanlah supaya berita itu tersebar - (dan mohon ampun) Wahai Zulaikha isteriku (atas dosamu kerana sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang berbuat demikian). jahat"), iaitu mereka yang berdosa. Bagaimanapun, berita kejadian itu tidak dapat disembunyikan, lantas tersebar di kalangan orang ramai.
 1. (Dan wanita-wanita di kota itu berkata) iaitu kota Mesir - ("Isteri Al-Aziz menggoda hambanya"), iaitu hambanya - (untuk menuruti kehendaknya, sesungguhnya cintanya kepada hambanya sangat mendalam) perkataan Hubban berstatus Tamyiz, bermakna cinta Zulaikha kepada Yusuf sampai ke lubuk hati. – (Kami melihatnya dengan jelas dalam kesesatan), jelas dalam kesesatan, kerana dia mengasihi hambanya sendiri.
 1. (Maka apabila dia mendengar cemuhannya) gosipnya terhadapnya - (dia menjemput wanita-wanita itu dan menyediakan) Zulaikha menyediakan - (untuk makanannya) yang terlebih dahulu harus dipotong dengan pisau dan diletakkan di atas talenan - (dan dia memberi ) Zulaikha memberi - (Kepada setiap mereka sebilah pisau, maka dia berkata) Yusuf - ("Pergilah kepada mereka"). Kemudian, apabila wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum dengan ketampanan dan kecantikannya (dan memotong jari-jari mereka dengan pisau yang mereka pegang), tanpa disedari dan tidak berasa sakit kerana kagum mereka terhadap ketampanan Yusuf – (dan mereka berkata: “Maha Suci Engkau Allah”) bermaksud sebagai ungkapan Mengagungkan Allah SWT. – Kaka (bukan) bermaksud bahawa Nabi ini adalah Yusuf – (manusia, tetapi) ya – YA (dia adalah malaikat yang mulia). , memandangkan ketampanannya. dan kecantikan, ini tidak akan ditemui pada manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi Yusuf dikurniakan paras rupa dan kecantikan yang munasabah.
 1. (Wanita itu berkata) dia merujuk kepada isteri Al-Aziz apabila dia melihat apa yang berlaku kepada mereka - ("Dia dia) - (orang yang memarahi saya kerana tertarik kepadanya) kerana saya mencintainya. Kalimat ini menjelaskan alasan Zulaikha - (dan sesungguhnya saya telah cuba untuk tunduk kepada saya, tetapi dia menentang) dia enggan - (dan sesungguhnya jika dia tidak mematuhi apa yang saya perintahkan) - (dia akan dipenjarakan dan dia tidak dihormati. di antara orang-orang yang hina.Maka perempuan-perempuan itu berkata kepada Yusuf: "Taatilah isterimu!"
 1. (Yusuf berkata: 'Wahai Tuhanku, lebih baik aku menerima undanganmu kepada diriku sendiri. Dan sekiranya Engkau tidak mencegah aku dari tipu dayamu, tentulah aku cenderung kepada - (kehendak dan kehendakmu) - (di kalangan orang-orang yang jahil) ,iaitu orang berdosa.Maksud yang dimaksudkan ialah berdoa.Dalam ayat seterusnya Allah berfirman:
 1. (Lalu Tuhannya memperkenankan doa Yusuf) permintaannya - (dan Dia menyelamatkannya dari tipu dayanya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar) segala ucapan - (dan Maha Mengetahui) segala pekerjaan.
 1. (Kemudian jelaslah "Pemikiran Umbul") - (kepada mereka setelah melihat tanda-tanda) yang menunjukkan kesucian diri Nabi Yusuf yang akan memenjarakannya. Ini terbukti daripada penjelasan yang diberikan dalam ayat seterusnya: (bahawa mereka hendaklah menangkapnya sehingga) (akhirnya) semua yang hadir bersetuju dengan pendapat ini dan akhirnya Nabi Yusuf ditangkap.
 2. (Dan bersama dia juga masuk ke dalam penjara dua orang pemuda), dua orang hamba raja, seorang bekas pemabuk atau yang sekarang, dan seorang lagi bekas lelaki. Kedua-duanya kemudiannya melihat Nabi Yusuf pandai menafsirkan mimpi, maka mereka bersetuju memberi izin kepadanya. – (Salah seorang daripada mereka berkata:) Dia adalah bekas juru minuman raja. – (“Sebenarnya, saya bermimpi bahawa saya sedang memerah wain”), iaitu memerah wain. - . (Dan yang lain berkata:) bekas pemberi rezeki raja - "Saya bermimpi bahawa roti di kepala saya sebahagiannya dimakan oleh burung." Beritahu kami maksud mimpi itu - (sebenarnya kami mengira kamu termasuk orang-orang yang mentafsirkan mimpi).
 1. (kata Yusuf) kepada dua orang pemuda itu dan menegaskan bahawa dia pandai mentafsir mimpi – (“Kamu berdua tidak mendapat makanan) dalam mimpi kamu – (tetapi saya berjaya menjelaskan tafsirannya) tentang apa yang sebenarnya akan berlaku – ( sebelum makan datang kepada kedua-duanya) sebelum realiti mimpi datang kepada keduanya – (Ini adalah sebahagian daripada apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku) dalam ungkapan ini terdapat pemahaman yang mendorong mereka untuk beriman kepada Allah . Ini dikuatkan dengan sabdanya, iaitu: - (Sesungguhnya aku telah meninggalkan petunjuk) agama - (orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan beriman kepada hari akhirat itu) sesungguhnya - (kufur).

38: ("Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Tidak patut - (bagi kita mempersekutukan Allah) huruf min di sini ialah zaidah - (apa-apa sahaja) kerana ia sentiasa berpegang. - (yang demikian), iaitu doktrin tauhid - (ia adalah anugerah Allah kepada kita dan manusia keseluruhannya, tetapi sebahagian besar manusia) merujuk kepadaNya ialah orang-orang yang kafir - (mereka tidak bersyukur) kepada Allah , untuk apa yang dipersekutukan oleh sekutunya dengannya. Yusuf kemudian menjelaskan ajakannya kepada keduanya untuk beriman, dengan berkata:

 1. (Wahai dua sahabatku) yang tinggal bersama – (dalam penjara, manakah yang lebih baik, tuhan-tuhan yang berlainan atau Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Perkasa?) Pilihlah! Istifham atau kata tanya disini membawa maksud taqvir atau keputusan.
 1. (“Tiada seorang pun di antara kamu yang menyembah selain Dia”) melainkan Allah – (tetapi hanya nama-nama yang kamu cipta), iaitu kamu menyebutnya berhala – (untuk kamu dan ibu bapa kamu Allah tidak menurunkan mana-mana nama ini) untuk disembah menjadi - -(semua maklumat) bukti dan hujah. - (Tiada yang lain) daripada kepastian (keputusan) ini - (kepunyaan Allah semata-mata) - (Dia memerintahkan mereka supaya jangan menyembah selain Dia. Ini) adalah agama tauhid - (agama yang betul) agama orang Mustagim. - , (tetapi kebanyakan orang) orang-orang kafir - (tidak tahu apa yang akan menimpa mereka, iaitu azab: mereka sebenarnya yang mempersekutukan dia dengan jodoh).
 1. (Wahai dua sahabatku dalam penjara, adapun salah seorang daripada kamu) ini merujuk kepada pemabuk raja yang tua: selepas tiga hari dia akan keluar dari penjara ini - (dia akan memberi tuannya) minum untuk raja - (dengan anggur) seperti biasa - (dan adapun yang lain) dia akan keluar dari penjara ini selepas tiga hari - (lalu dia disalib, kemudian dimakan burung) itulah maksud mimpi kamu berdua. Kemudian keduanya menjawab, "Kami tidak bermimpi melihat apa-apa." Nabi Joseph Smith berkata, “Perkara yang kamu berdua tanyakan telah diselesaikan.” Sama ada anda percaya atau tidak adalah urusan anda.
 1. (Dan Yusuf memberitahu dia siapa yang dia kenal) yang dia pasti - (yang pasti antara kami berdua) bekas pemabuk raja - (Jelaskan keadaanku kepada tuanmu"), iaitu rajanya bahawa ada seorang lelaki yang lebih muda di penjara itu bahawa mereka telah dipenjarakan secara salah dan peminum telah dikeluarkan dari penjara.- (Kemudian dia dibuat lupa bahawa orang yang dimaksudkan adalah bekas peminum - yang diucapkan oleh syaitan) melalui Nabi Yusuf - ( tinggal kepada tuannya kerana itu) Nabi Yusuf tinggal - (beberapa tahun dalam penjara) menurut satu pendapat tujuh tahun; dan menurut pendapat lain dua belas tahun.
 1. (Raja berkata) raja Mesir, Ar-Rayyan ibnul Walid – (“Saya bermimpi bahawa saya melihat) fil Mudi’ di sini bermaksud fi’il madi – (tujuh lembu gemuk dimakan) ditelan oleh – (tujuh lembu) ( lembu kurus) ) ) lafaz 'ijaf ialah bentuk jamak bagi kata tunggal 'ajfa-u, (dan tujuh bulir hijau dan yang lainnya), iaitu tujuh bulir kering yang menyelubungi dan menutupi tujuh bulir hijau. – (Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkan kepadaku takbir mimpiku) terangkan kepadaku makna mimpiku – (jika kamu dapat mentafsirkan mimpi) sekarang beritahu aku maksudnya.
 1. (Mereka menjawab) ini adalah mimpi kosong, mimpi yang tidak bermakna - (dan kita tidak tahu apa-apa tentang tafsiran mimpi).
 1. (Dan orang yang selamat dari keduanya berkata) salah seorang dari dua tawanan Nabi Yusuf, bekas peminum raja itu – “(dan dia teringat) kepada Nabi Yusuf. Maksud asal waddakara ialah tazakkara, kemudian huruf ta digantikan dengan dal, kemudian huruf asal zal ditambah kepada dal, kemudian ia menjadi iddakara, yang bermaksud sama dengan maksud asal tazakkara iaitu ingat - ( setelah beberapa Waktu ) Setelah Nabi Yusuf menghabiskan beberapa waktu di dalam penjara, bekas peminum raja berkata, "Aku akan memberitahumu tentang orang yang pandai menafsirkan mimpi, maka hantarkanlah aku - dia"), maka mereka menghantarnya Man kepada orang yang dia sebenarnya. merujuk kepada, maka lelaki itu mendekati Nabi Yusuf dan berkata:
 1. “Wahai Yusuf, seorang yang sangat beriman, seorang yang benar, (ceritakan kepada kami tentang tujuh ekor lembu gemuk yang memakan tujuh ekor lembu yang kurus, dan tujuh bulir jagung yang hijau dan tujuh bulir gandum yang kering, supaya dia kembali kepada kota ini, raja dan hamba-hambanya, (supaya mereka mengetahui) tafsiran mimpi ini.
 1. (Yusuf berkata "Supaya kamu tanam") bermaksud menanam untuk diri sendiri - (tujuh tahun seperti biasa) iaitu berterusan, ini adalah takbir tujuh ekor lembu yang gemuk - (maka hendaklah kamu tinggalkan apa yang kamu tuai) - (di telinga kamu) jadi ia tidak menjadi buruk - (kecuali sedikit dengan makanan) kemudian anda boleh mengocoknya.
 1. (Selepas itu akan datang) bermaksud, selepas tujuh musim berbuah - (tujuh tahun yang sangat sukar) kemarau dan kesusahan, inilah takbir tujuh ekor lembu yang kurus - (yang memakan apa yang kamu simpan untuknya) dia akan memakan semua biji-bijian dan tanaman. semasa tujuh tahun subur, yang bermaksud anda makan dalam tujuh tahun kurus - (kecuali sebahagian daripada apa yang anda simpan) bermakna sedikit yang anda simpan digunakan sebagai benih.
 1. (Selepas itu akan datang) iaitu selepas tujuh tahun kebuluran - (tahun di mana manusia akan menerima hujan) iaitu hujan yang mencukupi - (dan pada masa itu anggur akan diperah") mereka boleh memeras anggur dan buah-buahan lain kerana kesuburan. musim ini.
 1. (Raja berkata:) Apabila utusannya datang dan memberitahukan mimpi itu - ("Bawalah dia kepadaku"), bawalah orang yang melihatnya. - (Maka apabila dia datang) kepada Nabi Yusuf - (utusan raja) dan utusan itu meminta dia keluar dari penjara (Yusuf berkata:) untuk menyucikan dirinya (kembali kepada tuanmu dan bertanya kepadanya) niatnya adalah begini. utusan raja hendaklah dia bertanya kepada baginda - (apa) yang berlaku - (dengan perempuan-perempuan yang menyakiti tangannya. Sesungguhnya tuanku) - (dia amat mengetahui akan kesalahannya itu"), lalu utusan itu kembali dan telah menceritakan segala-galanya kepada raja. , maka raja berkumpul kepada isteri-isteri.
 1. (Raja berkata, "Apa kes kamu?) Apakah kes kamu - (bila kamu cuba tunduk kepada Yusuf?") adakah kamu mendapati dia bersimpati dengan permintaan kamu? – (Mereka berkata: “Maha Suci Allah, kami tidak mengetahui keburukan daripadanya.” Isteri Al-Aziz berkata: “Sekarang sudah jelas” – (Sebenarnya akulah yang cuba menjadikan dia kehendakku, dan dia sesungguhnya salah seorang daripada orang-orang yang soleh") dalam pengakuannya ketika dia berkata, "Dialah yang cuba membongkokkan aku kepada kehendaknya." Raja kemudian memberitahu Na.bi Yusuf tentang pengakuan ini dan setelah mendengar ini, Nabi Yusuf berkata:
 1. ("Inilah yang tersirat dalam dakwaan tidak berbahaya - (dia tahu) ertinya Al-Aziz (bahawa saya sebenarnya tidak curang kepadanya) terhadap isterinya -, (di belakangnya) lafaz bil gaibi, ia adalah sebagai satu perkara. atau kata keterangan syarat – (dan bahawa Allah tidak mengizinkan tipu daya orang-orang yang mengkhianati) maka Nabi Yusuf tawadu'o merendahkan dirinya di hadapan Allah dan berkata:

Richter 13

 1. (Dan aku tidak membebaskan diriku) daripada kemungkaran - (dari nafsu yang sebenar) iaitu nafsu - (sentiasa mendesak) sangat menggembirakan - (kepada kejahatan selain orang) muka ma di sini bermaksud manusia, ertinya orang atau aku - (dengan Tuhanku mengasihani) supaya terpelihara daripada kejahatan. – (Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
 1. (Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, supaya aku dapat memilihnya sebagai orang yang dekat denganku"), yang bermaksud bahawa aku akan menjadikan dia orang yang paling dipercayaiku tanpa bandingnya. Kemudian utusan raja pergi kepada nabi Yusuf dan berkata: "Taatilah kehendak raja!" Kemudian Nabi Yusuf bangun dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua tawanan, lalu baginda mendoakan mereka. Maka dia mandi dan memakai pakaian yang bagus dan pergi menghadap raja. – (Dan apabila raja bercakap kepadanya, dia berkata:) kepadanya – (“Mulai hari ini engkau benar-benar seorang yang sangat dihormati dan dipercayai dengan kami”), iaitu: Mulai hari ini engkau adalah orang yang sangat dihormati dan dipercayai. urusan kita. Jadi apa yang anda fikir perlu kita lakukan sekarang? Nabi Joseph Smith berkata kepadanya: “Kumpulkan semua benih bersama-sama, kemudian marilah kita menanamnya secara beramai-ramai dalam tahun-tahun yang subur ini. Simpan produk dalam bijirin. Nanti rakyat akan mempercayakan kepadamu hasil tuaian mereka." Kemudian raja berkata: "Kalau begitu, siapakah yang akan menjaganya dan memberi kebaikan kepadaku?"
 1. (Dia berkata:) Nabi Yusuf – “Maka jadikanlah aku bendahara negeri ini”, iaitu tanah Mesir – (sesungguhnya aku seorang pengurus yang baik dan berpengalaman) Seorang yang berpengalaman dalam urusan perbendaharaan. Menurut satu pendapat, ditafsirkan bahawa Nabi Yusuf pandai menulis dan mengira.
 1. (Maka) tatkala Kami beri dia pembebasan dari penjara - (Kami berikan dia kedudukan di negeri) Mesir - (untuk pergi) dia dapat mengembara - (ke mana yang dia kehendaki di tanah Mesir), di mana sahaja dia tinggal. dalam kurungan dan penjara. Menurut tradisi, raja memberinya mahkota dan cincin besar, selepas itu raja memecat al-Aziz dan melantik Yusuf menggantikannya. Tidak lama selepas kematian Aziz, Nabi Yusuf mengahwini isterinya yang bernama Zulaikha. Ternyata setelah Nabi Yusuf menyetubuhi Zulaikha semasa masih dara, Nabi Yusuf mendapat dua orang anak dengan Zulaikha ini. Nabi Yusuf dapat mempertahankan keadilan di bumi Mesir dan semua orang taat kepadanya. – (Kami berikan Rahmat Kami kepada sesiapa yang kami kehendaki dan tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik).
 1. (Dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih baik) daripada pahala di dunia - (Bagi orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa) Apabila datangnya kelaparan, kelaparan pun melanda negeri Kan'an dan negeri Syam.
 1. (Dan saudara-saudara Yusuf datang) selain Bunyamin; mereka datang untuk meminta makanan, kerana mereka mendengar bahawa Aziz dari Mesir membagi-bagikan makanan sebagai pertukaran atau pertukaran - (dan mereka masuk ke tempatnya, dan Yusuf mengenali mereka), bahawa mereka adalah saudara-saudaranya - (dan mereka tidak lagi mengenalinya) kerana mereka telah lama terpisah dan mereka mendapati dia sudah mati. Maka mereka bercakap dengan Yusuf dalam bahasa Ibrani. Nabi Yusuf berkata kepada mereka, seolah-olah tidak mengenali mereka, “Apa sebab kamu datang ke negeriku?” Mereka menjawab, “Untuk membeli makanan”. Lalu Nabi Yusuf berkata, “Mungkin kamu adalah mata-mata bagi musuh.” Mereka menjawab, “Dari itu kami berlindung kepada Allah”. Nabi Yusuf bertanya, "Dari mana kamu?" Mereka menjawab, "Dari negeri Kan'an, dan nama bapa kami ialah Ya'qub, seorang nabi." Anak lelaki selain kamu?" Mereka menjawab, "Ya, kami pernah dua belas bilangannya, kemudian adik bongsu di antara kami, kami pergi dalam perjalanan, kemudian dia mati di tengah-tengah Sahara, dia adalah anak lelaki yang paling dikasihi bapa kami, dan satu-satunya saudara lelakinya kini tinggal bersama bapa kami, maka bapa kami melarangnya pergi ke suatu tempat kerana takut sesuatu yang serupa mungkin berlaku. Sekarang dia adalah penghibur hati Bapa kita.” Nabi Yusuf kemudian memerintahkan agar mereka duduk dan dihormati sebagaimana layaknya seorang tetamu.
 1. (Dan apabila Yusuf telah menyediakan makanan untuk mereka), dia menyempurnakan sukatan makanan untuk mereka dan berkata: “Bawalah mereka –: “Bawalah kepadaku saudaramu yang merupakan bapa kamu), bunyamin, untuk membenarkan kebenaran cerita kamu. - (Tidakkah anda melihat bahawa saya telah menyelesaikan ukuran), iaitu, saya menyelesaikannya tanpa meremehkannya - (Dan adakah saya tuan rumah yang terbaik?)
 1. (Jika kamu tidak membawanya kepadaku maka kamu tidak akan mendapat apa-apa lagi makanan daripadaku) yang bermaksud kamu tidak akan mendapat bantuan makanan lagi - (dan janganlah kamu mendekatiku lagi) lafaz wala taqrabuni ertinya nahi or melayang , or it's Atafkan to Mahal Lafaz speaks Kaila, so maknanya jadi: Awak tak dapat bantuan makanan dan awak tak boleh dekat saya.
 1. (Mereka berkata "kami akan memujuk bapa anda untuk membawa anda ke sini"), yang bermaksud bahawa kami akan melakukan segala yang kami mampu untuk memujuk ayah anda untuk membawa anda - (Dan kami benar-benar akan), iaitu, untuk bertindak.
 1. (Yusuf berkata kepada hamba-hambanya) Menurut suatu qiraat, lifityanihi disebut lifityatihi, ertinya dua orang hamba – (barang-barang mereka) yang mereka bawa sebagai tukaran dengan harga makanan, barang itu berupa dirham – (dalam karung mereka) dalam beg tempat makanan mereka - (supaya mereka tahu apabila mereka kembali kepada keluarga mereka) "maka mereka mencurahkan isi karung mereka - (saya harap mereka kembali lagi") kepada kami, kerana sebenarnya mereka adalah Orang yang tidak membenarkan pengekalan.
 1. (Maka tatkala mereka kembali kepada bapa mereka, mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami tidak akan mempunyai gandum lagi melainkan dia membiarkan saudara kami Bunyamin pergi bersama-sama dia - (maka biarlah saudara kita pergi bersama-sama kami, jika kami dapat memperoleh gandum). ) mengikut qiraat, disebut yaktal, bermakna kita boleh mendapatkan sedikit bijirin (dan kita benar-benar akan menjaganya).
 1. (Ya'qub berkata: "Bagaimana) tidak - (saya akan amanahkan kepada kamu melainkan jika saya amanahkan kepada saudara kamu) iaitu Nabi Yusuf - (dahulu?") dan kamu menzaliminya. – (Maka Allah sebaik-baik Penjaga) Menurut gi:raat yang lain istilah hafizan dibaca hifzan dengan kedudukan tamyiz:, maksudnya sama seperti mereka/Arab berkata: Lillahi darruhu farisan – (dan Dia Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang), maka aku mohon agar engkau menjaga Nabi Yusuf.
 1. (Apabila mereka membuka barang-barang mereka, mereka mendapati bahawa barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai Bapa kami, apa lagi yang kami kehendaki) Huruf ma di sini adalah kata tanya, maksudnya: Apa yang lebih kami cari daripada kehormatan. , yang raja berikan kepada kita? Menurut qiraat, perkataan nabgi dibaca sebagai tabgi, seperti khitab atau ucapan yang ditujukan kepada Nabi Ya'qub. Kerana mereka memberitahunya tentang kehormatan raja terhadap mereka. – (Ini adalah barang-barang kami yang akan dikembalikan kepada kami dan kami akan dapat menyara keluarga kami), yang bermaksud bahawa kami akan dapat membawa bekal untuk mereka (dan kami akan menjaga saudara kami menjaga dan menerima tambahan penghormatan, seberat seekor unta) untuk saudara kita Bunyamin . – (Ia adalah penghormatan yang mudah) kepada raja Mesir yang sangat pemurah.
 1. (Yaakub berkata: “Aku tidak akan membiarkan dia pergi bersama kamu sehingga kamu berjanji kepadaku) sumpah – (dengan nama Allah) supaya kamu bersumpah – (bahawa kamu pasti akan mengembalikannya kepadaku melainkan , kamu dikelilingi oleh musuh") sehingga kamu semua mati atau dikalahkan oleh musuh dan tidak dapat mengembalikan Bunyamin kepadaku. Maka mereka menerimanya. - (Apabila mereka berjanji) mereka berjanji - (lalu Ya'qub berkata: “Allah terhadap apa yang kami katakan) ini, itulah di antara kami – (adalah saksi) bersaksi tentang ini, kemudian Nabi memberi izin kepada Ya’qub untuk mengambil Bunyamin.
 1. (Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku, janganlah kamu masuk) ke negeri Mesir - (melalui satu pintu, tetapi masuklah melalui pintu-pintu yang berlainan) supaya kamu tidak bernasib baik - (tetapi aku tidak dapat menahan) bersandar - (kepada dirinya sendiri) dengan saranan saya ini - (takdir Allah) huruf min di sini adalah zaidah - (apa pun itu) Dia menghendakinya untuk anda, ia hanya didorong oleh belas kasihan saya - (Tiada apa-apa lagi) - (keputusannya adalah dari Allah) semata-mata – (dan hanya kepada-Nya aku bertawakkal), ertinya hanya kepada-Nya aku bertawakkal – (dan hanya kepada-Nya orang-orang yang bertawakal berserah diri).
 1. Allah berfirman: (Dan apabila mereka masuk, sebagaimana yang diperintahkan oleh bapa-bapa mereka), iaitu mereka masuk berselerak - (supaya mereka tidak terlepas daripada takdir Allah), iaitu kepastian-Nya - (barangan) huruf min di sini ialah zaidah - (walaupun sedikit, tetapi hanya - (keinginan Ya'qub yang dia tunaikan), iaitu dia berniat untuk menyelamatkan mereka dari kesusahan kerana belas kasihan (dan sesungguhnya dia sedar akan hal itu kerana kami telah mengajarnya), kerana kami telah mengajarnya. dia (tetapi kebanyakan manusia) adalah kafir - (tanpa sedar) ilham Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan-Nya.
 1. (Dan tatkala mereka telah masuk ke tempat Yusuf, berkatalah Yusuf), iaitu dia membawa saudaranya Bunyamin - (saudaranya ke tempatnya, Yusuf berkata: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, maka janganlah kamu menderita) menderita (terhadap apa yang telah mereka kerjakan). " ) itu dia. kejahatannya terhadap kita. Kemudian Nabi Yusuf menyuruh Bunyamin supaya tidak berkata apa-apa kepada mereka. Yusuf telah bersetuju dengan Bunyamin bahawa dia akan merangka strategi untuk mengekalkan Bunyamin bersamanya.
 1. (Maka apabila makanan telah disediakan untuk mereka Yusuf meletakkan cawan minuman itu) kendi emas dan permata itu - (di dalam poket saudaranya), iaitu poket Bunyamin - (kemudian dipanggil seorang lelaki mengejar mereka) telah berpisah dari syarikat Jose, tiba-tiba. kedengaran seorang lelaki berteriak ("Wahai kafilah) kereta api - (Sesungguhnya kamu adalah orang yang mencuri").
 1. (Mereka menjawab semasa - (di hadapan pemanggil: "Apa) anda kalah?").
 1. (Para penyeru berkata: "Kami telah kehilangan cawan) teko - (dari raja, dan sesiapa yang mengembalikannya akan mendapat pahala sama dengan muatan unta) pada makanan (dan saya baginya) atas pahala - (menjadi penjamin" , siapa yang memakainya.
 1. (Saudara-saudara Yusuf menjawab: "Demi Allah) sumpah yang penuh keheranan - (Sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk merosakkan bumi dan kami bukanlah pencuri.) Kami tidak pernah mencuri.
 1. (Para penyeru berkata) iaitu penyeru dan para sahabatnya - ("Tetapi apakah balasannya) bagi pencuri - (jika mereka benar-benar pendusta?") Kamu berdusta dalam pengakuan kamu bahawa kamu tidak mencuri, kemudian ternyata. bahawa trofi itu ditemui dalam simpanannya.
 1. (Mereka berkata "Sebagai balasan", perkataan jazauhu bermutasi, sedangkan khabar - ialah (yang di dalam poketnya barang yang hilang itu dijumpai), maka dia mesti menjadi hamba. Oleh itu ia dikuatkan oleh: (begitu juga dirinya) pencuri. dirinya sendiri - (pahalanya") sebagai tebusan untuk barang yang dicuri, bukan orang lain. Syarat pencuri ini harus dijadikan hamba adalah hukum Nabi Ya'qub - (begitu juga) sebagai balasan ini - ( Kami membalas kami terhadap orang yang zalim) kerana mencuri Maka para pelawat menyarankan agar Nabi Yusuf memeriksa karung mereka.

76, (Lalu Yusuf memulakan karungnya), iaitu dia memeriksa mereka - (sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri) supaya mereka tidak mencurigainya - lalu dia mengambil piala raja), iaitu gelas yang berisi minuman itu, daripada raja - ( dari poket saudaranya) dari apa yang Allah katakan untuk diberitahu. - (Maka) tipu dayanya - (Kami aturkan untuk memenuhi maksud Yusuf), iaitu Kami ajarkan kepadanya tipu daya untuk mengambil saudaranya. - (Tidak betul) Yusuf menghukum saudaranya dengan menjadikan dia hamba kerana mencuri - (dengan undang-undang raja) dengan undang-undang raja Mesir, kerana hukuman bagi pencuri dengan undang-undang oh. raja Mesir hendaklah dipukul dan didenda dua kali ganda sekiranya dia tidak dijadikan hamba (kecuali Allah menghendakinya), iaitu dia mahu Yusuf menghukum saudaranya mengikut hukum Nabi Ya'qub . Maksudnya, Nabi Yusuf tidak dapat menghukumnya melainkan Allah dengan wahyu-Nya menghendaki Nabi Yusuf menghukum saudaranya dengan ilmu sesuai dengan syariat yang berlaku kepada mereka - (Kami meninggikan darjat sesiapa yang kami kehendaki). , sebagaimana kami lakukan. dengan José. Ayat itu boleh dibaca dalam idafah, yang menjadi darajatimman nasya-u, atau boleh dibaca sebagai darajatin man nasya-u - (dan di atas setiap orang yang berilmu) di antara semua makhluk - (ada lagi yang maha mengetahui), i.e. H. orang yang lebih mengetahui daripadanya, maka urutannya berakhir dengan Allah SWT.

 1. (Mereka berkata, "Jika dia mencuri, nescaya saudaranya mencuri di hadapannya", merujuk kepada Yusuf). Disebutkan bahawa Nabi Yusuf telah mencuri berhala emas kepunyaan ayah ibunya, maka baginda memusnahkan berhala tersebut agar tidak menyembahnya. - (Maka Yusuf menyembunyikan rasa dendamnya dalam dirinya dan tidak memperlihatkannya) tidak melahirkan - (kepadanya) damir atau kata ganti nama dalam kalimat ayat ini merujuk kepada makna yang terkandung dalam sabda Nabi Yusuf berikut ini, iaitu: - (Dia berkata) dalam hatinya – (“Kamu lebih teruk) daripada Yusuf dan saudara-saudaranya kerana kamu mencuri saudaramu – iaitu Nabi Yusuf sendiri daripada tangan bapanya, lalu kamu menyakitinya (dan Allah Maha Mengetahui. ) mengetahui - (apa yang telah kamu nyatakan) apa yang kamu sebutkan tentang perkara Yusuf.
 1. (Mereka berkata: "Wahai Al-Aziz dia mempunyai seorang ayah yang tua) yang lebih menyayanginya daripada kami dan menghiburkan dia kerana anak yang hilang itu kerana dia bersedih atas kehilangannya - (maka ambillah salah seorang daripada kami) dan jadikanlah dia dekat hambamu ( di tempat kamu).- (Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan) dalam segala amalan kamu.
 1. (Yusuf berkata: “Saya berlindung kepada Allah”) Kalimah ini dinisbahkan kerana ia adalah masdar sedangkan ff’il tidak disebut, maka ia dinisbahkan kepada maful yang bermaksud: Saya berlindung kepada Allah – (bukan menangkap sesiapa sahaja. tetapi orang yang dengannya kita dapati harta kita) Nabi Yusuf tidak menggunakan perkataan mencuri dalam kes ini untuk melindungi dirinya daripada ucapan palsu (jika kita lakukan, maka sesungguhnya kita), iaitu diri kita sendiri bukannya menghukumnya--( orang-orang yang zalim").
 1. (Kemudian apabila mereka berputus asa) mereka tidak mempunyai harapan lagi - (dalam penilaian Yusuf mereka bersendirian) berkumpul dalam pengasingan - (sambil bercakap dengan berbisik-bisik) Perkataan Najiyyan ialah masdar yang boleh bermaksud satu orang atau banyak orang, maksudnya: Sebahagian daripada mereka. dia berbisik kepada yang lain. (Kata yang paling tua di antara mereka) yang paling tua, iaitu Rubel atau Ra-ya, juga dikenali sebagai Yahuza (Tidakkah kamu tahu bahawa bapa kamu mendapat janji daripada kamu), kamu bersumpah kepadanya - (dengan nama Allah). ) mengenai saudaramu ini, Bunyamin - (dan sebelumnya) huruf ma dalam kalimat ini adalah zaidah - (kamu menyia-nyiakan Yusuf) tetapi menurut pendapat lain huruf ma di sini adalah masdariyah dan mempunyai kedudukan bermutasi sedangkan khabar itu adalah wajah. min qablu. (Oleh itu saya tidak akan pergi) Saya tidak akan pergi - (dari negeri ini) iaitu tanah Mesir - (sehingga ayah saya membenarkan saya kembali ke sana - (atau Allah akan memberikan keputusan kepada saya) mengenai pembebasan saudara saya Bunyamin. . (Dan Dialah sebaik-baik hakim), iaitu yang paling adil.
 1. (Kembalilah kepada ayahnya dan katakan, "Wahai ayah kami! Anakmu memang mencuri, dan kami tidak menyaksikannya - (tetapi berdasarkan apa yang telah kami ketahui) kerana mereka pergi sejurus selepas mereka melihat dan menyaksikan piala raja Bunyamin. beg (dan tidak pernah perkara-perkara ghaib yang tidak kami lihat) Perkara-perkara ghaib kami apabila kami berjanji kepadanya (dia boleh menepatinya) andaikata kami tahu apa yang lain kali dia akan mencuri jika kami tidak mengambilnya dengan kami.
 1. (Dan tanyakanlah kepada penduduk negeri tempat kami berada), iaitu negeri Mesir, iaitu hantarlah satu utusan ke negeri Mesir, kemudian tanyakanlah kepada kaummu - (dan kafilah) rombongan musafir itu - (dengan siapakah kami datang), mereka, dalam kata-kata kami, orang Kanaan (dan kami sememangnya benar). Kemudian mereka kembali kepada bapa mereka dan menceritakan kepadanya apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada mereka.
 1. (Ya'qub berkata, “Bahkan untuk mencuba) fikir-fikirkanlah – (kamu adalah perbuatan buruk itu sendiri) kemudian lakukan perbuatan itu lagi. Nabi Ya'qub menuduh mereka sebagaimana dia telah menuduh mereka atas apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf. – (Jadi kesabaran yang baik ini) adalah kesabaran saya. (Semoga Allah mendatangkan mereka kepadaku), iaitu Yusuf dan saudaranya - (semuanya: sesungguhnya Dia Maha Mengetahui) keadaanku (sekali lagi, Maha Mengetahui) dalam amalan-Nya.
 1. (Dan Ya'qub berpaling dari mereka) dan tidak bercakap-cakap dengan mereka - (berkata: "Ah!

(dan dia berkata, "Celakalah kesedihanku") Huruf alif dalam kalimat yasafa adalah pengganti huruf ya idafat, yang bermaksud "celakalah kesedihanku" - (kepada Yusuf, dan matanya menjadi putih) bahagian hitam dari Sebahagian matanya putih kerana dia banyak menangis - (kerana kasihan) untuk José - (dan dia seorang lelaki yang menahan kemarahan) untuk anak-anaknya, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya dan menahannya.

 1. (Mereka berkata: “Demi Allah) tidak – kamu (berhenti) terus-menerus – (kamu masih ingat Yusuf, sehingga kamu mempunyai penyakit yang sangat teruk) hampir mati kerana sakitmu yang lama. Lafaz haradan ialah masdar yang maknanya boleh ditafsirkan kepada satu atau lebih orang (sama ada mati atau tergolong dalam orang yang binasa) yang akan mati.
 1. (Ya'qub menjawab:) kepada anak-anaknya - ("Sesungguhnya aku meratapi kesakitanku"), iaitu ketakutan yang besar yang tidak tertahan lagi, sehingga orang yang berkenaan tidak dapat lagi menanggungnya. mereka, kemudian aku mengadukannya kepada orang lain - (dan kesusahanku hanyalah milik Allah), bukan kepada selain-Nya, kerana hanya Dia yang dapat menyelesaikan aduanku ini - (dan aku mengetahui kepada Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya) , Iaitu untuk mengatakan bahawa mimpi itu benar, dia masih hidup. Kemudian dia berkata:
 1. “Hai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, yaitu carilah berita tentang mereka - (dan janganlah kamu berputus asa) berputus asa - (pada rahmat Allah) dari rahmat-Nya - (Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah). kecuali orang-orang yang kafir"). Kemudian mereka masuk ke tanah Mesir.
 1. (Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata: 'Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami ditimpa kesengsaraan), d. H. Kelaparan - (dan kami datang dengan barang yang tidak bernilai), i. H. barang buruk yang akan dimiliki sesiapa sahaja yang melihatnya, dia menolak kerana ia sangat tidak berkualiti. Dikatakan bahawa ia adalah dirham atau barang tiruan yang lain – (lalu isilah) penuhkan – (kaum itu menghalang kami dan memberi kami sedekah) bertolak ansur walaupun barang kami tidak berkualiti – (Sesungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang yang memberi. sedekah) bermaksud Allah memberi mereka pahala. Akhirnya Nabi Yusuf berasa belas kasihan kepadanya dan kasih sayangnya bertambah. Maka dia bercakap kepada mereka dengan gigih untuk mendedahkan tabir antara dia dan mereka.
 1. (Yusuf berkata) mereka dengan nada yang mencela (kamu mengetahui keburukan apa yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf), iaitu memukulnya dan menjualnya serta benda-benda lain yang memudaratkan - (dan saudaranya), iaitu penindasan mereka terhadapnya sesudahnya. bahawa dia berpisah dengan saudaranya (bila kamu tidak mengetahui akibat perbuatannya?) akibat perbuatannya terhadap Nabi Yusuf.
 1. (Mereka berkata:) Mengetahui hal ini, mereka mula memeriksa dan memperhatikan dengan teliti kelakuan raja - ("Kamu adalah) disebut a-innaka dan ayinnaka - (benarkah) Yusuf?" José menjawab: “Saya José dan ini abang saya. Sesungguhnya kami mendapat nikmat - (daripada Allah) supaya kami bersatu - (sesungguhnya sesiapa yang bertakwa) takut kepada Allah - (dan bersabar) terhadap apa yang menimpanya - (maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik itu” ) dalam ungkapan ini ialah maksud Isim Zahir bukannya Isim Mudmar.
 1. (Mereka berkata: “Demi Allah, sesungguhnya Dia telah mengurniakan kepada kamu kerajaan dan nikmat yang lain – (dan sesungguhnya) huruf di sini adalah bentuk takhfif Inna, iaitu sebenarnya – (kami yang bersalah), iaitu orang yang berdosa, kerana kami menghina. awak
 1. (Yusuf berkata: “Tidak ada penapisan) tidak ada penapisan (terhadap kamu pada hari ini) perkataan hari ini disebut secara khusus kerana penapisan mesti berlaku di dalamnya. Tetapi maknanya membayangkan bahawa adalah lebih baik untuk tidak diperbetulkan sebaliknya - (semoga Allah mengampuni kamu dan Dia adalah Maha Penyayang daripada Penyayang). Kemudian Nabi Yusuf bertanya kepadanya tentang keadaan ayahnya. Mereka menjawab bahawa dia rabun dan tidak dapat melihat dengan jelas. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada mereka:
 1. ("Pakailah jubahku") Inilah jubah yang dipakai Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Baju itu dipakai oleh Nabi Yusuf ketika berada di perigi. Baju itu dari syurga, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Yusuf untuk mengirimkannya kepada ayahnya, sambil berkata, “Sesungguhnya pada pakaian ini ada bau syurga, dan ia tidak pernah digunakan kepada orang yang sakit, melainkan orang yang sakit akan ." ia sembuh serta-merta - (maka letakkan pada muka ayah saya dia akan - (lihat semula dan bawa saya semua keluarga anda)")).
 1. Ketika kafilah itu berangkat dari tanah Mesir (berkata ayahnya) kepada anak-anak dan cucu-cucunya yang bersamanya - ("Sesungguhnya aku mencium bau YuSuf) - baunya dirasai oleh Nabi Ya'qub kerana dibawa angin. kekuasaan dari Allah, dalam jarak perjalanan tiga hari atau lapan hari atau lebih (kalau kamu tidak menuduhku bodoh), tentu kamu membenarkanku.
 1. (Keluarganya berkata:) kepadanya – ("Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kesesatan kamu) Kesesatan kamu (dahulu) itu adalah kerana terlalu cinta kamu kepada Yusuf dan harapan kamu yang tidak putus-putus untuk berjumpa dengannya lagi, walaupun telah begitu banyak. masa .
 1. (As) huruf an di sini ialah Zaidah - (pembawa berita gembira) Yahuza datang dengan jubah Nabi Yusuf. Dialah yang membawa jubah darah Nabi Yusuf, maka kali ini dia berniat untuk menggembirakan ayahnya sebagai ganti apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk membuatnya sedih - (lalu dia memakai jubah itu) dia memakai jubah - (di muka Ya'qub, dan dia kembali) kesihatannya yang dahulu - (dia dapat melihat. Ya'qub berkata: "Bukankah aku telah memberitahu kamu bahawa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui?").
 1. (Mereka berkata: "Wahai Bapa kami, mohonlah ampun atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami bersalah.")
 1. (Ya'qub berkata, "Aku akan memohon ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.") Ya'qub melambatkan atau menangguhkan solatnya sehingga masuk waktu sahur supaya lebih dekat kepada izin. . Atau dia menangguhkan solatnya hingga petang Jumaat. Kemudian mereka semua berangkat ke Mesir, dan Nabi Yusuf dan pegawai Mesir yang lain menemui mereka.
 1. (Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf), iaitu di dalam khemah Nabi Yusuf - (Yusuf memeluk) memeluk (ibu bapanya) ibu bapanya atau bapa dan ibu saudaranya (dan berkata kepada mereka:) - "Masuklah tanah Mesir, maka insya Allah pasti") dan mereka masuk ke negeri Mesir dan Nabi Yusuf bersemayam di atas singgasananya.
 1. (Dan Dia menciptakan bapa-bapanya) iaitu Yusuf meletakkan bapa-bapanya setaraf dengan dia - (di atas takhtanya) tempat duduknya - (dan mereka berbaring), iaitu bapa-bapanya dan semua saudara-saudaranya - (ke atas Yusuf apabila dia duduk berbaring). turun) sujud), maksudnya sujud kerana